Sectorul CIVES
 
 

300000 evrei masacrati în Basarabia?

Forum:
Doua state romanesti - qui prodest!?
Reflectarea discutiilor de la:
www.pro-unire.go.ro si http://groups.yahoo.com/group/Pro-Unire

Moderator: o.brega

300000 evrei masacrati în Basarabia?

Mesajde Marius » Lun Mai 30, 2005 10:41 pm

"In timpul celui de-al doilea räzboi mondial, invadatorii germani si români au pätruns pe teritoriul moldovenesc, masacrînd 300000 de evrei, a declarat, vineri premierul moldovean Valerian Cristea", scrie ziarul "Gîndul" din 7 mai 2005 (noul ziar editat de Cristian Tudor Popescu si Mircea Dinescu).

Prima nedumerire la citirea acestei stiri este: cînd a ajuns Valerian Cristea premier? Läsînd la o parte aceastä întrebare, care tine de profesionalismul presei românesti, hai sä discutäm si problema masacrului evreilor basarabeni.

Pentru a nu fi acuzat de negarea holocaustului si eventual bägat la puscärie conform noilor legi împotriva libertätii de opinie din România, precizez cä nu fac decît sä reproduc niste opinii din cartea lui Ion Coja "Holocaust în România?" (Editura Kogaion 2002). Deci ceea ce voi scrie mai jos sînt pärerile lui Ion Coja si nu propriile mele päreri. Precizare necesarä, cäci pe acest forum existä persoane cu mentalitate de turnätori.

Cartea amintitä contestä cifra de 260000 victime evreiesti (din care 240000 în Basarabia si Transnistria) la care se face referire într-un monument ridicat de comunitatea evreiascä în curtea templului coral din Bucuresti. La vremea publicärii acestei cärti nu se vehicula încä cifra de 300000 de victime, ci doar de 240000 victime în spatiul ex-sovietic. Se poate observa cä din 2002 pînä în 2004 s-au descoperit 60000 de victime în plus. Probabil o urmare a dezvoltärii pe care cercetarea istoricä a înregistrat-o sub guvernarea comunistä din Republica Moldova.
Alte 130000 victime ar fi fost în Ardealul de Nord sub ocupatie maghiarä (pe care Coja nu le contestä).

Scrie Coja, la pagina 29: "La acest numär s-a ajuns printr-un procedeu straniu: o operatie aritmeticä, efectuatä pe baza cifrelor unor recensäminte de dinainte de räzboi si de dupä. Un prim reper este numärul evreilor recenzati în 1930 în România, în general, si îndeosebi în Basarabia si Bucovina, iar al 2-lea reper este numärul evreilor înregistrati la sfîrsitul räzboiului. Un alt reper îl constituie numärul evreilor care, în iunie 1941, au päräsit Basarabia odatä cu retragerea Armatei Rosii. Acest numär a fost stabilit de istoricii holocaustizanti la circa 100000, färä sä ni se spunä pe baza cäror documente si dovezi acest numär nu este mai mare sau mai mic. Pentru istoriografia modernä un asemenea procedeu de calcul este de-a dreptul ridicol".

Coja sustine cä numärul evreilor retrasi odatä cu armata rusä e mult mai mare, cä "aproape toti evreii din Basarabia s-au refugiat în Rusia". Ca dovadä, îl citeazä pe Anatol Petrencu, care în cartea "In slujba zeitei Clio" (Chisinäu 2001) reproduce un document german din 25 august 1941, în care e scris: "în Chisinäu, înainte de räzboi erau 60-80000 de evrei. O mare parte dintre ei a plecat odatä cu retragerea rusilor. La ocuparea orasului erau numai 4000 de evrei". La fel, la Orhei, "din cei cca 9000 de evrei, la venirea autoritätilor române nu rämäseserä decît 325 persoane, restul reträgîndu-se cu sovieticii".

O altä obiectie se referä la lipsa dovezilor documentare din epocä (pag. 30): "Cele 180000 de victime din Basarabia au pierit în decursul a 2 luni de zile: iulie si august 1941. Cîte 3000 de evrei pe zi. Iar dacä îi adäugäm si pe evreii ucisi în Transnistria (...) rezultä cä în august 1941 românii ucideau aproape 4000 de evrei pe zi! La o frecventä asa de mare a asasinatelor se naste nedumerirea cä acest carnagiu nu a fost nici mäcar cît de cît consemnat în documentele românesti sau în cele evreiesti, în presä sau memorialistica evreeascä. Si nu lipsesc pentru acea epocä nici documentele, în primul rînd militare, nici presa si nici consemnärile memorialistice. Si întrebarea întrebärilor: unde sînt cadavrele acelor evrei ucisi aproape 3000 în fiecare zi, vreme de 6 luni? Rusii, la Katyn, în 1939 au omorît în mare secret 4500 de ofiteri polonezi si si-au luat toate mäsurile pentru a ascunde aceastä crimä. Dar pînä la urmä tot s-a aflat, iar cadavrele, dupä 4 ani, au fost descoperite si arätate întregii lumi. Au fost românii mai experti decît KGB-ul în materie de comitere a unor omoruri în masä care sä nu lase urme materiale? (...) nici o groapä comunä descoperitä dupä 3 ani, în 1944, cînd Transnistria si Basarabia sînt iaräsi ocupate de Uniunea Sovieticä si se puteau usor descoperi cadavrele încä neputrezite ale evreilor ucisi miseleste de români?"

La aceste comentarii ale lui Coja, adaug cä, în timp de räzboi, presa era sub cenzurä militarä, deci lipsa mentiunilor în presa româneascä despre masacre ar putea fi explicatä. Nu si lipsa mentiunilor din presa sovieticä, dupä 1944, cînd ar fi trebuit sä se descopere gropile comune.

Memorialisticä evreeascä despre deportarea din Transnistria s-a publicat în Israel si dupä 1989 si în România (de pildä Sonia Palty - "Evrei, treceti Nistrul!"), dar nu rezultä din aceasta masacre de ordinul a 3000 persoane / zi.

O a 3-a obiectie a lui Coja se referä la atitudinea conducätorilor evrei din România în acea perioadä (pag. 30-31): "Conducätorii evrei, în frunte cu rabinii, au intervenit insistenti si disperati pe lîngä Ion Antonescu pentru a-l determina sä nu dea curs planului german de deportare în lagärele germane a 20000 de evrei. Sînt destui evrei care se laudä si azi cä interventia lor a fost decisivä pentru a-l convinge pe Antonescu sä renunte la intentia sa de a da satisfactie germanilor. Dar practic, nici unul dintre acesti evrei nu a reactionat la "uciderea" celor 260000 evrei în intervalul iulie-decembrie 1941! (...) Dintre cei cîteva sute de scriitori si ziaristi evrei, care au scris cîte în lunä si în stele dupä 23 august 1944 împotriva regimului capitalist (...) practic nici unul dintre acesti publicisti evrei nu a fäcut caz de genocidul pe scarä industrialä care în România a fäcut cîte 3000 de victime pe zi?"

Coja mai citeazä si cartea "Ecouri dintr-o epocä tulbure" apärutä la Editura Hasefer (editura comunitätii evreesti din România), în care se confirmä, prin documente din acea perioadä ale Crucii Rosii internationale, cä cea mai mare parte a evreilor basarabeni fuseserä evacuati cu trupele sovietice (pag. 36). Un document al Crucii Rosii confirmä numärul de 4000 evrei rämasi în Chisinäu la reocuparea orasului de armata românä, din 60-80000 initiali, la care se referise si Anatol Petrencu. Mai sînt documente care aratä cä ulterior refugiatii se întorceau, ceea ce-l face pe Coja sä se mire retoric de inconstienta acestora: cum se întorceau într-o tarä care practica genocidul? Deasemeni sînt relatäri ale functionarilor Crucii Rosii publicate la editura Hasefer, care aratä cä unii evrei erau îngrijorati de revenirea trupelor sovietice, preferînd sä träiascä su administratie româneascä, chiar în lagäre, decît sub regimul sovietic.

Concluzia lui Coja este cä în Transnistria autoritätile române au organizat "lagäre de deportare" nicidecum "lagäre de exterminare" (pag. 32) iar "evreii din Transnistria nu erau nici detinuti, nici prizonieri. Lor li se interzicea numai revenirea în România!" (pag. 31), autoritätile române favorizînd chiar emigrarea în Palestina. Moartea unor evrei în Transnistria s-ar fi datorat frigului, foametei si febrei tifoide si nu unei politici de exterminare a autoritätilor române.

Totusi, Coja recunoaste cä au avut loc masacre ale evreilor în Transnistria, dar numai din cauza germanilor. Se citeazä un raport diplomatic al ambasadorului elvetian la Bucuresti, în care se scrie (pag. 41): "Ofiterii români care revin din Transnistria märturisesc, înrosindu-se de rusine, cä masacrele deportatilor continuä. Evident, ei aruncä responsabilitatea asupra aliatilor lor". Este de amintit cä statul german si-a recunoscut vina pentru evenimentele din Transnistria si a plätit despägubiri victimelor. Dupä cum scrie Coja, unora din aceste victime, dupä ce au încasat despägubiri de la germani, nu i-ar deranja sä mai încaseze încä o datä despägubiri de la români.

Ca un comentariu personal la cele scrise de Coja: Istoriografia sovieticä moldoveneascä a fost, timp de zeci de ani, virulent antiromâneascä. Eventualele atrocitäti ale românilor în Basarabia si Transnistria ar fi trebuit pe larg expuse (se poate bänui chiar exagerate) în presa si manualele de istorie de la Chisinäu. Eu as fi foarte sceptic cu privire la descoperiri recente ale istoriografiei moldovenesti pe acest subiect. Dacä despre represiunile sovietice sau foametea din 1946-1947 e firesc cä doar începînd cu epoca Gorbaciov s-a putut scrie, despre eventualele represiuni românesti, dacä au fost de gravitatea celor invocate de Valeriu Cristea, ar trebui sä avem sute de lucräri publicate în timpul URSS. Eu as dori sä cumpär o carte de istorie tipäritä în perioada sovieticä la Chisinäu pe acest subiect, cine poate sä-mi ofere sä-mi scrie mesaj privat. Conditia e sä fie în moldoveneste (alfabetul chirilic nu mä deranjeazä).
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Crimele românesti - de aceeasi amploare cu cele rusesti?

Mesajde Marius » Lun Mai 30, 2005 10:51 pm

Problema stabilirii numärului exact de morti nu e färä importantä. Prin vehicularea cifrei de 300000 de oameni ucisi de români se echivaleazä crimele românilor cu cele ale sovieticilor (cäci sovieticii cred cä au ucis în Basarabia tot vreo 300000 de oameni). Sä fie adevärat din punct de vedere istoric? Nu mä refer la convingerile ideologice, adevärul istoric trebuie sä fie acelasi pentru toti.
Cineva fäcea haz de egalarea, în mintea unor basarabeni, a represiunii sovietice cu cea românä, adicä "jandarmul român mi-a dat o palmä" e echivalent cu "rusii m-au deportat în Siberia". Valerian Cristea sustine însä cä aceastä echivalare nu e rodul unei perceptii gresite a unor särmane victime ale propagandei sovietice, ci chiar adevärul istoric! Adicä, românii au fost cam tot atît de criminali ca si rusii. Ba poate chiar mai criminali, cäci dacä-l întrebi pe Cristea cîti oameni au omorît rusii în Basarabia, o sä-ti dea un numär mult mai mic. As accepta teoria lui Cristea, cu strîngere de inimä (ca român), dar nu mi s-au oferit argumente istorice, doar argumente politice.

Experienta mea, legatä de revolutia din 1989, este cä pe mäsurä ce un eveniment istoric se îndepärteazä în timp, se minte tot mai nerusinat despre el, mai ales cînd existä interese.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Comportamentul României fatä de evrei - comentarii evreiesti

Mesajde Marius » Lun Mai 30, 2005 10:52 pm

Prezint, tot din cartea lui Ion Coja "Holocaust în România?" (pag. 8-9), declaratii ale unor personalitäti evreiesti cu privire la felul cum statul român a tratat populatia evreeascä în timpul celui de-al 2-lea räzboi mondial:

Alexandru Safran, rabin sef al Genevei si fost mare rabin al României în perioada 1939-1945 a declarat sub semnäturä în 1995, cînd a vizitat România, referitor la George Alexianu, guvernatorul Transnistriei între 1941-1944, adicä guvernatorul (numit de Antonescu) regiunii în care se presupune cä a avut loc un genocid antievreesc: "In întreaga lui viatä si activitate profesionalä, si mai ales în perioada neagrä a räzboiului, George Alexianu a fäcut din inimä si total dezinteresat atît de mult pentru comunitatea evrreeascä din România. A plätit la comanda comunistä cumplit si total nedrept. Intreaga-i suferintä sä-i fie izbävitä".
Dacä rabinul Alexandru Safran mai träieste, ar trebui bägat la puscärie pentru contestarea holocaustului, conform OUG 31/2002!

Moshe Carmilly Weinberger, rabin sef al Clujului în anii räzboiului: "Rämîne un lucru care nu se poate nega: faptul cä atunci cînd lumea a privit insensibilä spectacolul nimicirii evreilor europeni, România a fost dispusä sä primeascä refugiatii evrei (...) Veneau evreii din Varsovia strivitä de bombardamente, din Austria, din Cehoslovacia, veneau si evreii din Ungaria (...) Ion Antonescu a trebuit sä publice, la 3 mai 1944, un decret prin care evreii care treceau granita clandestin erau condamnati la moarte, ca si cei care le ofereau adäpost. In legäturä cu acest decret, trebuie sä mentionez cä nu cunosc nici un caz de condamnare la moarte a vreunui evreu pentru trecerea frauduloasä a frontierei României, în perioada mai-septembrie 1944 (...) Ungaria a asasinat 80% din evreii säi (...) în timp ce România a vrut sä salveze ceea ce se mai putea salva si a aruncat colacul de salvare celor ce se aflau în pericolul de a se îneca (...) lumea si-a pierdut umanitatea, la fel si iubirea crestineascä a aproapelui. Poporul român s-a sträduit în schimb sä-si salveze credinta în omenie. Iar noi evreii îi sîntem recunoscätori pentru asta" (declaratie datä în 1988, publicatä de "Luceafärul românesc" din Montreal - Canada, noiembrie 1997).

Nicolae Minei Grunberg, istoric evreu: In România, holocaustul nu a avut loc (alt candidat la puscärie, conform OUG 31/2002 - nota mea) (...) Deportärile dincolo de Nistru, efectuate de autoritätile antonesciene, nu au avut drept scop, fie el märturisit sau ascuns, exterminarea celor în cauzä Pieirea unui numär dintre ei are 3 cauze principale: abuzurile comise de anumiti reprezentanti ai autoritätilor care au delapidat fondurile alocate pentru achizitia de alimente; excesele criminale ale unor elemente degenerate din organele de pazä si supraveghere; interventia asasinilor nazisti organizati în Einsatzcommando-uri, care, în plinä retragere pe frontul de est, au pätruns cu forta în lagäre, exterminînd pe detinuti. Victimele din aceastä categorie reprezintä un multiplu important al totalului celorlalte douä: Rîbnita, de pildä, a fost înecatä în sînge de hitleristi, numai 2 deportati scäpînd cu viatä. Dar si în aceastä privintä, România înscria, în 1943 si 1944, un alt fapt unic în analele celui de-al 2-lea räzboi mondial: readucerea în tarä a tuturor supravietuitorilor, care s-a operat färä a se tine seama de furibunda împotrivire a Wehrmachtului, a SS-ului, a Gestapo-ului, de imensele riscuri implicate de aceastä încälcare a dispozitiilor naziste (...) La procesul acestor bande de experti ai asasinatelor în masä, Sturmbannfuhrerul Heinz Ohlendof, care comandase Einsatzcommando D "si-a asumat personal räspunderea pentru un total de aproximativ 90000 de victime, printre care si cele de la Iasi, în iunie 1941". La acelasi proces s-a stabilit în mod incontestabil cä "începînd din primele zile ale anului 1941, initiativa în actiunile de exterminare a evreilor a apartinut pe de-a întregul emisarilor lui Hitler (Richter, Kilinger si altii)" (vezi prefata semnatä Nicolae Minei la cartea "Zile însîngerate la Iasi, 28-30 iunie 1941", scrisä de Aurel Karetki si Maria Covaci, Editura Politicä 1978, pag. 25-26).
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Re: Crimele românesti - de aceeasi amploare cu cele rusesti?

Mesajde gidromania » Joi Iun 02, 2005 1:30 am

Marius scrie:Problema stabilirii numärului exact de morti nu e färä importantä. Prin vehicularea cifrei de 300000 de oameni ucisi de români se echivaleazä crimele românilor cu cele ale sovieticilor (cäci sovieticii cred cä au ucis în Basarabia tot vreo 300000 de oameni).

Daca e sa dam crezare ultimelor numaratori, se pare ca blandul popor mioritic a ajuns, in sfarsit, pe locul 2 in lume... la crime, dupa Germania; cu putin ajutor absolut dezinteresat vom deveni campioni absoluti!
S-ar putea ca rusii sa creada ca isi platesc - cu 300.000 de morti - Basarabia, Bucovina, Herta, Insula Serpilor si Tezaurul Roman de la Moscova.

Din "Holocaustul rosu sau crimele in cifre ale comunismului international" de Florin Matrescu si "Mascacrul inocentilor" de Victor Barsan - extragem un bilant al crimelor comise de ocupantii sovietici asupra romanilor din Basarabia si Nordul Bucovinei.

1. intre 28 iunie 1940 si 22 iunie 1941 au fost deportati in lagarele din Nordul Inghetat un numar de 300.000 de romani basarabeni si bucovineni
2. intre 1944 si 1948 , 250.000 de romani deportati
3. intre 1946 si 1947 , 300.000 de romani morti in urma fometei provocate de Stalin.
4. la 6 iulie 1949 incepe a 3-a deportare masiva; "in noaptea de 6 spre 7 iulie 1949 au fost arestati si deportati, oficial, 200.000 de basarabeni"(Paul Goma).
5. intre 1954 si 1964, 300.000 de romani deportati in Rusia si Kazahstan
Mai adaugam cele cateva mii de romani masacrati - doar pentru ca au dorit sa se refugieze in Romania - la Fantana Alba, Lunca, Bilas Krineza, si cate altele.

Numaratoarea finala o face Anton Ovseyenco in "The Time of Stalin: Potret of a Tirrany", N.Y. Harper and Row, 1981; el estimeaza numarul total al victimelor comunismului in Basarabia si Bucovina de Nord la 1.500.000 de persoane.

In concluzie, Rusia ne datoreaza: Basarabia, Bucovina, Herta, Insula Serpilor si Tezaurul Roman de la Moscova. Si ne mai datoreaza 1.000.000 de morti in temnitele comuniste din tara, si sute de mii de arestati si deportati, si sutele de morti de la Revolutia din decembrie, si zecile de morti de la mineriade, si milioane de destine frante, si o Romanie distrusa si pustiita de o jumatate de secol de ciuma rosie.
Elena Andronache
gidromania
 
Mesaje: 76
Membru din: Vin Dec 31, 2004 5:32 am
Localitate: Bucuresti

Re: Crimele românesti - de aceeasi amploare cu cele rusesti?

Mesajde Marius » Dum Iun 05, 2005 2:59 am

Problema aceasta a presupuselor crime românesti am pus-o si pe un forum basarabean de pe internet:
http://moldova.net/showthread.php?t=3685

Am cerut acolo sä mi se semnaleze vreo carte sau articol de ziar publicate în URSS, imediat dupä räzboi, în care sä se vorbeascä despre aceste crime si amploarea acestora. Istoriografia sovieticä, mai ales cea din Basarabia, a fost virulent antiromâneascä, o pot bänui doar de exagerarea unor asemenea crime românesti, nicidecum de musamalizarea lor.
Nimeni nu mi-a putut oferi asa ceva.
Am cerut apoi sä mi se indice vreo carte tipäritä în Israel, dar în perioada imediat urmätoare räzboiului, nu acum cînd unii se gîndesc la ce despägubiri pot cere de la România.
Nimeni nu mi-a räspuns.
Sînt de pärere cä despre un eveniment istoric cel mai corect se scrie la scurt timp dupä faptele respective, nu la jumätate de veac.
Se pare cä cele 300000 crime sävîrsite de români sînt o descoperire recentä a istoriografiei. Nu numai în România, ci si în fosta URSS sau Israel.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Mortii revolutiei

Mesajde Marius » Mie Iun 15, 2005 5:43 pm

gidromania scrie:In concluzie, Rusia ne datoreaza: Basarabia, Bucovina, Herta, Insula Serpilor si Tezaurul Roman de la Moscova. Si ne mai datoreaza 1.000.000 de morti in temnitele comuniste din tara, si sute de mii de arestati si deportati, si sutele de morti de la Revolutia din decembrie, si zecile de morti de la mineriade, si milioane de destine frante, si o Romanie distrusa si pustiita de o jumatate de secol de ciuma rosie.
Elena Andronache


Despre sutele de morti de la Revolutia din decembrie cred cä vinovati sînt români de-ai nostri, nu rusii. Subiectul ar trebui discutat la tema "revolutia din decembrie".
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Re: Mortii revolutiei

Mesajde gidromania » Joi Iun 16, 2005 12:17 am

Marius scrie:Despre sutele de morti de la Revolutia din decembrie cred cä vinovati sînt români de-ai nostri, nu rusii. Subiectul ar trebui discutat la tema "revolutia din decembrie".

In mod direct, da, aveti dreptate: romanii i-au impuscat pe romani in timpul revolutiei din decembrie, a loviturii din 13 iunie (cand armata romana a tras din nou in populatia civila), romanii i-au omorat pe romani cu ciomege si rangi in 14-15-16., etc iunie 1990. Dar, toate acestea nu s-ar fi intamplat daca tancurile rusesti n-ar fi impus comunismul. Sa nu uitam ca puterea care a confiscat Revolutia si care conduce Romania de 15 ani, avea si are in spate KGB-ul..

Parafrazandu-l pe domnul Paul Goma, suntem in "Saptamana neagra"! Mortii revolutiei si mortii mineriadei au fost reuniti simbolic prin marea sfidare pe care Ion Iliescu si insitutiile statului o aduc poporului roman, gratiindu-l pe Miron Cozma pe 16 decembrie si punandu-l in libertate pe 14 iunie.
Dar, Mare e Dumnezeu !
gidromania
 
Mesaje: 76
Membru din: Vin Dec 31, 2004 5:32 am
Localitate: Bucuresti

DIMENSIUNILE GENOCIDULUI SOVIETIC

Mesajde gidromania » Vin Iun 24, 2005 12:20 am

ALTERMEDIA, 23/6/2005
DIMENSIUNILE GENOCIDULUI SOVIETIC

62 de milioane de oameni asasinati

Uniunea Sovietică este întruchiparea dictonului: “guvernul este un mecanism prin care cei depravati îsi legitimizează depravarea”. Atotputernic, statul sovietic a atras pe cei mai depravati oameni care au dezlăntuit apoi cea mai cruntă teroare. Stalin este unic doar prin faptul că i-a întrecut pe toti ceilalti la acest capitol.
Cifra crimelor sovietice - cei omorâti cu sânge rece de persoane care lucrau pentru autoritătile sovietice - depăseste, de aproape două ori, totalul victimelor războaielor din secolul 20.

Milioane de oameni trimisi în Gulaguri, lagărele de concentrare sovietice, unde au murit aproximativ 20% dintre detinuti. Numerosi altii au suferit de tratamente inumane în asa-zisele “spitale psihiatrice”, unde rezistenta constituia dovada juridică pentru justificarea continuării “tratamentului”.
În 1919, sute de mii de cazaci de pe Don sunt măcelăriti în masă.
În anii 1930, politia secretă sovietică expedia “cote pentru morti” către serviciile regionale. Aceste cote erau îndeplinite prin omoruri fără discriminare. Mamele care veneau la sectiile de politie pentru a întreba de fiii lor arestati erau uneori duse afară si împuscate si ele, pentru îndeplinirea “planului”. Copiii erau condamnati pentru crimele părintilor lor.
Între 1932-1933, cinci milioane de tărani ucraineni piereau prin înfometare controlată. Guvernul sovietic a masat trupe pentru a prinde pe oricine care încerca să părăsească zona si să scape de foamete. Doctorii si ajutoarele erau blocati la granită. Înfometarea făcea parte dintr-un plan complex si lung de exterminare a ucrainenilor, prin crearea si mentinerea unor conditii în care acestia nu-si puteau procura alimente.
Intre 1930-1937, Sovietele au ucis sistematic 6.500.000 de “chiaburi” - tărani înstăriti.
Între 1937-1938, aproximativ un milion de comunisti erau ucisi de Stalin în ceea ce s-a numit apoi Marea Teroare.
În 1949 a avut loc deportarea si genocidul a aproximativ 50.000-60.000 de estonieni.

Genocidul sovietic intre 1917 - 1991
Total: 61.911.000
Teroare; 8.298.000
Deportari: 4.349.000
lagared e concentrare; 39.464.000
Foamete fortata: 7.833.000
(cifra pentru lagărele de concentrare îi include si pe cei morti în tranzit.)

Războiul civil din 1917 - 3.284.000 de victime
Teroare: 750.000
Lagăre concentrare: 34.000
Foamete fortată: 2.500.000

NEP (1923) - 2.200.000 de victime

Colectivizare (1929) 11.440.000
Teroare: 1.733.000
Deportări: 1.400.000
Lagăre concentrare: 3.306.000
Foamete indusă: 5.000.000

Marea Teroare din 1936 - 4.345.000 de victime
Teroare: 1.000.000
Deportări: 65.000
Lagăre concentrare: 3.280.000

Înainte de Al Doilea Război Mondial (1939) - 5.104.000 de victime
Teroare: 1.932.000
Deportări: 283.000
Lagăre concentrare: 2.889.000

Al Doilea Război Mondial (1941-1945) - 13.053.000 de victime
Teroare: 1.257.000
Deportări: 1.036.000
Lagăre concentrare: 10.761.000

După război (1946) - 15.613.000 victime
Teroare: 1.376.000
Deportări: 1.557.000
Lagăre concentrare: 12.348.000

După Stalin (1954) - 6.872.000 de victime
Teroare: 250.000
Deportări: 8.000
Lagăre concentrare: 6.613.000

Sursa datelor: Rudolph Rummel, Death By Government (Bogdan Mateciuc)
gidromania
 
Mesaje: 76
Membru din: Vin Dec 31, 2004 5:32 am
Localitate: Bucuresti

Mesajde colegu » Sâm Iun 25, 2005 10:30 pm

asta pentru că suntem un popor condus de rataţi votaţi de mase proaste.
păi îi felicit pe evrei că orice necaz îl întorc în favoarea lor..
a fost holocaust la noi şi s-au omorât evrei pe motive etnice.nu ştiu câţi şi nu mă interesează.îl cred pe wiesel în ceea ce priveşte cultura noastră rasistă pt că mă uit la oameni şi văd care sunt părerile lor despre ţigani...
şi apoi văd cum justiţia scoate basma curată devalizatori de bănci români..

au murit români,victime ale comunismului,dar pentru ei se "ridică" o mână de obscuri care fac ce?pălăvrăgesc(ca şi mine :D )
până nu vedem legi discutăm dejaba..
ori evreii au fost suficienţi de deştepţi ca să se voteze legea holocasutului,românii majoritari nici măcar de corupţii mari,rechinii gigantici,baroni din partea locului etc.. nu-s în stare să scape.
Pentru a nu fi acuzat de negarea holocaustului si eventual bägat la puscärie conform noilor legi împotriva libertätii de opinie din România, precizez cä nu fac decît sä reproduc niste opinii din cartea lui Ion Coja "Holocaust în România?"

haha,asta se numeşte paranoia amice,o să anunţ autorităţile să caute un anume "Marius" care se ocupă cu negarea holocasutului pe internet :)))

numai bine...
p.s.dacă ajungeţi la nr de evrei cu adevărat ucişi de români în timpul holocaustului,după ce-i număraţi în prealabil să mă anunţaţi şi pe mine...
parcă ne scremem să scoatem un manual tâmpit de istorie în care să scriem câţi 3456,7 otomani a omorât mircea toamna.şi număru ăla să fie literă de lege.
vax!
limba română conţine diacritice.dacă nu crezi caută cu gugăl.
colegu
 
Mesaje: 22
Membru din: Joi Iun 16, 2005 5:38 pm
Localitate: whois 127.0.0.1

Mesajde colegu » Sâm Iun 25, 2005 10:36 pm

ce-mi place că statisticile postate de gidromania,se termina cu 3 zerouri...faceţi şi voi un tabel şi puneţi pe coloană x10^3...
că şi-aşa văd că vă pasionează mai mult statisticile decât drama acelor oameni..
limba română conţine diacritice.dacă nu crezi caută cu gugăl.
colegu
 
Mesaje: 22
Membru din: Joi Iun 16, 2005 5:38 pm
Localitate: whois 127.0.0.1

Mesajde Marius » Vin Iul 01, 2005 3:33 pm

colegu scrie:
Pentru a nu fi acuzat de negarea holocaustului si eventual bägat la puscärie conform noilor legi împotriva libertätii de opinie din România, precizez cä nu fac decît sä reproduc niste opinii din cartea lui Ion Coja "Holocaust în România?"

haha,asta se numeşte paranoia amice,o să anunţ autorităţile să caute un anume "Marius" care se ocupă cu negarea holocasutului pe internet :)))


Legea pe baza cäreia cineva poate fi bägat la puscärie pentru delictul de opinie în privinta holocaustului (OUG 31/2002) nu e închipuirea mea, ci e în vigoare. Parlamentarii pe care inclusiv tu i-ai votat au adoptat-o.
Consideri probabil cä, chiar dacä legea e în vigoare, nu va fi aplicatä. Te înseli, se aplicä. De cazurile Grigore Opritä si Andrei Molnar - români condamnati penal pentru delictul de opinie - ai auzit?

Chiar dacä legea nu s-ar aplica, tot ar fi un lucru prost, cäci ar stimula nihilismul juridic al românilor - avem legi, dar nu avem de gînd serios sä le aplicäm.
Singura pozitie corectä e sä cerem abrogarea legii.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

discutii despre holocaust

Mesajde Marius » Vin Iul 01, 2005 3:42 pm

Iatä si discutii despre OUG 31/2002, pe carele-am gäsit prin gugäl:
http://www.indaco.ro/revista_specialist ... d=83&text=

Colegule, libertatea de exprimare s-a cucerit în decembrie 1989,e trist sä vezi oameni ca tine care nu dau 2 bani pe ea.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Mesajde Nica Leon » Vin Oct 12, 2007 2:07 pm

Marius scrie:
colegu scrie:
Pentru a nu fi acuzat de negarea holocaustului si eventual bägat la puscärie conform noilor legi împotriva libertätii de opinie din România, precizez cä nu fac decît sä reproduc niste opinii din cartea lui Ion Coja "Holocaust în România?"

haha,asta se numeşte paranoia amice,o să anunţ autorităţile să caute un anume "Marius" care se ocupă cu negarea holocasutului pe internet :)))


Legea pe baza cäreia cineva poate fi bägat la puscärie pentru delictul de opinie în privinta holocaustului (OUG 31/2002) nu e închipuirea mea, ci e în vigoare. Parlamentarii pe care inclusiv tu i-ai votat au adoptat-o.
Consideri probabil cä, chiar dacä legea e în vigoare, nu va fi aplicatä. Te înseli, se aplicä. De cazurile Grigore Opritä si Andrei Molnar - români condamnati penal pentru delictul de opinie - ai auzit?

Eu nu am auzit de aceste cazuri. Poate cineva să îmi dea mai multe amănunte. Cred că ar fi păcat să nu facem nimic pentru acei oameni, condamnaţi de nişte cretini care încă nu au citit nici măcar pîngărita Constituţie a României, care la art. 1 alin. 3 scrie că România este stat de drept,...în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea ...reprezintă valori supreme,în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei şi sînt garantate.
Păi, dacă este aşa cum ar putea fi cineva adopta un act normativ cu putere de lege care să încalce aceste prevederi ca şi pe cele de la alin. 5, unde scrie că: respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
Aşa fiind, dacă România nu a ajuns o colonie jidănească, ţigănească sau cine mai ştie de ce fel, cred că oricine are dreptul prevăzut la art. 30 alin. 1 care prevede că:" Libertatea de exprimare a gîndurilor, a opiniilor sau a credinţelor...sînt inviolabile", iar la alin. 2 scrie că: " Cenzura de orice fel este interzisă."
Aşa fiind, numai nişte cretini alogeni, comunişti-criminali îşi mai pot imagina că ar mai putea fi stăpînii României, unde să adopte, prin ordonanţe de urgenţă, măsuri contrare siluitei Constituţii a României şi total contrarii idealurilor Revoluţiei din Decembrie 1989, ordonanţe care pot fi adoptate numai în condiţiile prevăyute de art. 114 alin 4, (115 alin. 4, 5 şi 6)
Dacă totuşi a fost posibilă o asemena flagrantă nesocotire a principiilor statului de drept, a pîngăritei sale Legi fundamentale şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, a Convenţiei europene, înseamnă că România este o adunătură de tîmpiţi, care bat încă din palme chiar şi cînd li se spune că mănîncă prea mult.
Dar chiar şi aşa, nu tchiar toţi românii sînt proşti, motiv pentru care oug 31/2002 tot nu poate fi în vigoare, deoarece ea încalcă şi prevederile art. 15 alin. 2, fiind un act care nu este în vigoare, pentru că aşa este prevăzut la art. 150 (1) (154 alin.1).
În cazul în care cine ştie ce ticălos de comunist-criminal, după cum spunea nu de mult şi comunistul-criminal Basescu Traian, a avut neruşinare să dovedească că România nu este un stat de drept ci tot unul de drepţi, vă rog să mi se trimită copiile sentinţelor prin care li s-au încălcat drepturile garantate şi celor doi, pentru a formula o plîngere penală împotriva "judecătorilor" şi, totodată, o cerere de revizuire a sentinţelor în cauză.
În consecinţă, nu cred că ar trebui ca cineva să se sinchisească de o astfel de dovadă de alienare mintală, pentru că şi dreptul la opinie a fost cucerit la Revoluţie, fiind un drep sacru, inalienabil.
Avînd în vedere şi cele de mai sus, pentru că nu înţeleg de ce jidanii nu au încă curajul să spună nimic în legătură cu faptele lui Stalin şi a acoliţilor lui, care după ce s-a folosit de ei i-a omorît cînd şi cum a vrut, vă rog să mă lămuriţi în această chestiune, pentru a afla, dacă este posibil, acest mister.
Eu am încă răbdare să văd ce vor mai putea spune acei evreii care acum mint de-ngheaţă apele, cînd se va judeca procesul comunismului şi cînd vom dovedi cît rău au făcut reprezentanţii lor acestui prea blînd şi ospitalier popor.
Oare să nu se fi înţeles încă, după atîtea dovezi, că istoria este ca o roată?i Cred că dacă omenirea nu va afla adevărul gol, goluţ în toate chestiunile pe care conducătorii mişcării sioniste mondiale încearcă încă, spre ruşinea lor, să le ascundă, atunci cînd nu ameninţă, popoarele ţinute acum la obroc, a căror dorinţă de adevăr şi demnitate nu va putea fi înfrîntă niciodată, iar cînd se vor ridica,sătule de atîta minciună şi umilinţă, consecinţele vor fi nimicitoare?
Pe mine nu mă interesează cîţi evrei au murit între cele două războaie mondiale, eu vreau să ştiu cine a pus la cale acele războaie şi de ce?
Să nu se fi înţeles oare zicala aia care sună aşa: "cine seamănă vînt, culege furtună"?

Chiar dacä legea nu s-ar aplica, tot ar fi un lucru prost, cäci ar stimula nihilismul juridic al românilor - avem legi, dar nu avem de gînd serios sä le aplicäm.
Singura pozitie corectä e sä cerem abrogarea legii.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Botnita anticostitutionala filosemita- trebuie data jos

Mesajde Ioan Rosca » Vin Oct 12, 2007 9:06 pm

Inca de la aparitia initiativei instalarii botnitei in Romania (dupa modelul din atitea tari "civilizate" filosemit) - am protestat. Din pacate prea putini s-au ridicat impotriva marelui pas inapoi facut, in contra Constitutiei , de o guvernare lucrind pentru interese straine si nu pentru implinirea aspiratiilor de libertate pentru care s-a murit in 1989.
Decretul cenzuros a fost intre timp validat de Basescu si poate justifica arestarea oricarei persoane care, aparind interesele romanesti, deranjeaza niste evrei sau interese Izraeliene. Acestia pot acuza de "antisemitism" pe oricine le sta in cale, de exemplu pe mine acum, pentru ca doresc anularea unui decret care-si bate joc de libertatea mea, intorcindu-ma in epoca Ceausescu, dupa ce am fost jefuit in numele Tranzitiei eliberatoare.
Alt exemplu ar fi Paul Goma, cel care a indraznit sa publice informatii populare despre Basarabia anilor '40, importante pentru romani, dar nedorite de anumite cercuri evreiesti. Fiind, aberant, acuzat de antisemitism, s-a aruncat intr-un proces penibil, acuzindu-si acuzatorii de calomine, ceea ce il va obliga sa-si arate "nevinovatia". I-am transmis domnului Goma ca face o eroare, pretindu-se la farsa, acceptind implicit un decret total inacceptabil. Chiar daca se va constata ca el nu este antisemit, efectul procesului sau va fi intarirea pozitiei unei legi criminale.
Sa facem ceva pentru anularea botnitei coloniale puse constiintei noastre.
Ioan Rosca
Ioan Rosca
 
Mesaje: 589
Membru din: Vin Ian 07, 2005 8:30 pm

Re: Botnita anticostitutionala filosemita- trebuie data jos

Mesajde Nica Leon » Mar Oct 16, 2007 11:22 am

Ioan Rosca scrie:Inca de la aparitia initiativei instalarii botnitei in Romania (dupa modelul din atitea tari "civilizate" filosemit) - am protestat. Din pacate prea putini s-au ridicat impotriva marelui pas inapoi facut, in contra Constitutiei , de o guvernare lucrind pentru interese straine si nu pentru implinirea aspiratiilor de libertate pentru care s-a murit in 1989.
Decretul cenzuros a fost intre timp validat de Basescu si poate justifica arestarea oricarei persoane care, aparind interesele romanesti, deranjeaza niste evrei sau interese Izraeliene. Acestia pot acuza de "antisemitism" pe oricine le sta in cale, de exemplu pe mine acum, pentru ca doresc anularea unui decret care-si bate joc de libertatea mea, intorcindu-ma in epoca Ceausescu, dupa ce am fost jefuit in numele Tranzitiei eliberatoare.
Alt exemplu ar fi Paul Goma, cel care a indraznit sa publice informatii populare despre Basarabia anilor '40, importante pentru romani, dar nedorite de anumite cercuri evreiesti. Fiind, aberant, acuzat de antisemitism, s-a aruncat intr-un proces penibil, acuzindu-si acuzatorii de calomine, ceea ce il va obliga sa-si arate "nevinovatia". I-am transmis domnului Goma ca face o eroare, pretindu-se la farsa, acceptind implicit un decret total inacceptabil. Chiar daca se va constata ca el nu este antisemit, efectul procesului sau va fi intarirea pozitiei unei legi criminale.
Sa facem ceva pentru anularea botnitei coloniale puse constiintei noastre.
Ioan Rosca


Domnule Roşca,

Şi eu cred că dl. Goma face o greşeală că dă apă la moară unor neica nimeni.
În ceea ce priveşte o.u.g. nr. 31/2002 aceasta nu se află în vigoare, pentru că aşa prevede art. 154 alin. 1 coroborat cu art. 1 alin. 3 şi 5, art. 15 alin. 2 şi art. 20 din terfelita Constituţie a României.
Aşa fiind, nimeni nu poate fi condamnat, în România, pentru un delict de opinie şi pentru că s-ar încălca şi prevederile art. 30 alin. 1 şi 2 din aceeaşi pîngărită Lege fundamentală, ceea ce ar fi o imbatabilă dovadă că acest stat nu este unul de drept, ci doar un lagăr condus de străinii cu tupeu.
Eu sînt gata să pornesc un proces pe această temă, dar tocmai pentru că nu vreau să pierdem timp mult cu formele premergătoare am nevoie de sentinţele celor doi, despre care se pretinde că ar fi fost condamnaţi.
Dacă nu le avem am mai putea chema statul român în judecată, pentru că ne îngrădeşte exercitarea unor drepturi şi, de asemena se ma poate face şi o plîngere penală împotriva celor care au semnat abuziv o.u.g. nr. 31/2002, ceea ce eu deja am şi făcut.
Singura problemă este că această ţară nu are oameni, după cum am demonstrat şi afirmat de atîtea ori, plîngerea stînd în nelucrare la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din lipsă de magistraţi, locul respectiv fiind bîntuit numai de parchetari.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Următorul

Înapoi la Basarabia si Bucovina

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori

<<< Piata Universitatii 2009