Sectorul CIVES
 
 

Un zevzec falsifică adevărurile Revoluţiei!

Forum:
Dedicat relatarilor, discutiilor si actiunilor legate de revolutia din decembrie 1989, confiscarea ei ulterioara si ascunderea urmelor si adevarului.

Moderator: Marius

Un zevzec falsifică adevărurile Revoluţiei!

Mesajde Nica Leon » Joi Apr 19, 2007 5:04 pm

Scrisoare deschisă adresată lui IOAN SCURTU, risipitor al vieţii verzi, sacrificată şi consumată doar pentru a se tipări o pestilenţială, ruşinoasă şi periculoasă maculatură, căreia i-a dat nedrept numele de: "REVOLUŢIA ROMÂNĂ din DECEMBRIE 1989 în CONTEXT INTERNAŢIONAL"Am avut nefericirea şi neplăcerea să primesc un tom de hîrtie, pe care aţi maculat-o cu furie, nu numai pentru a distruge o importantă cantitate de celuloză, care, din păcate, suportă toate frustrările, neadevărurile, ordinele şi ticăloşia unui om de tip nou, mînat, poate, numai de dorinţa ca pe mormîntul său, cînd îşi va da necesarul sfîrşit, să fie aşternut un inventar, în care să figureze un număr mult prea mare de titluri, dovadă a urii decedatului faţă de pădurile planetei, consumate abuziv doar pentru a se putea colporta minciuni, fantasmagorii şi multe coşmaruri.
În acest cadru consider că se înscrie această nouă probă, oferită celor care spun că istoria nu poate fi o ştiinţă, ci doar o înşiruire de păreri, opinii, scenarii sau dogme, prezentate ca adevărul suprem, care distorsionează iremediabil atît adevărul, dreptatea şi istoria unor vremuri şi evenimente de mult apuse, după urechea mult prea surdă, bleagă sau interesată de zornăitul banilor celor care îi sponsorizează, pentru a deforma şi murdării evenimente din vechime, care din cauza apucăturilor nedemne şi a vinei unor asemenea scribălăi, oportunişti, proşti sau numai oameni de tip nou, produse tipice ale societăţii socialiste multilateral întunecate, tinerii sau oamenii studioşi, dornici să afle sau să studieze Istoria, se îndepărtează astfel cu scîrbă şi cu profundă dezamăgire.
Din această cauză şi eu am ajuns la concluzia că Istoria nu este o ştiinţă, ci doar o înşiruire de cărţi falsificate, maculate de fel de fel de neica nimeni, cu aere de profesori, a tot şi a toate cunoscători, ce văd întunecimea tiparului de cele mai multe ori la plezneală, scrise pentru bani sau pentru o tembelă "glorie", adevărate nişte mîzgăleli, trucate şi mincinoase, care nu merită citită, dacă nu vrei să-ţi poluezi sufletul, conştiinţa şi să-ţi tulburi somnul.
Am scris cele ce vor urma doar după ce am văzut zarzavatul poluat, mîzgălit de unul ce se crede, ca şi cel în culpă, ce se vrea încă, deşi inculpat, „deţinător al adevărului absolut”, dîndu-şi cu presupusul nu despre cine ştie ce momente din negura îndepărtată a Istoriei, ci despre un înălţător şi liberator eveniment, ce a fost posibil, relativ recent, dar la care nu au participat, pe care nu l-a înţeles şi pentru că pe această planetă cantitatea de minte este o constantă, dar populaţia în continuă creştere, ţinînd morţiş să-şi prezinte inepţiile, cu pretenţii de "adevăr", spre disperarea şi indignarea celor care, deşi sînt încă în viaţă şi cunosc bine realitatea ce a făcut posibilă descătuşarea energiilor poporului român, produsă miraculos şi total neaşteptat de cei care şi-au dat cu presupusul atît de strîmb despre Revoluţia română din Decembrie 1989, sunt tot timpul ocoliţi şi anume uitaţi.
Aveam vaga impresie că cineva care se vrea a fi „profesor”, dacă ar fi avut o leacă de bun simţ, ar fi trebuit, ca mai înainte de a măzgăli atît de păgubos, de această dată, numai 361 de pagini, să revadă conţinutul scrisorii pe care eu o adresasem unui aşa zis institut, în care vinovatul se crede director şi unde se duce pentru a se cumpătui.
Dar, pentru că nu a făcut-o şi pentru a dovedi că nu iubeşte adevărul şi dreptatea, am să mă refer concret, din lipsă de timp, din noianul de prosti şi de minciuni, prezentate în această făcătură, ce se vrea a fi o lucrare "ştiinţifică", la numai cîteva, mai deochiate:
1. Dacă nu aţi fost prezent în faţa clădirii C.C. sau în piaţă, în data de 21 12 1989, prin ce miracol sau ce nătărăi v-au vîndut prostiile pe care le prezentaţi, ca informaţii ce se vor "corecte", cînd scrieţi la pag. 217: "În timpul cuvîntării s-a auzit un zgomot ca de petardă, urmat de un hîrîit (probabil numai în cutia dvs. craniană, cu care aţi fost dotat sau a celor cu care v-aţi adunat, sper a macula asemenea evenimente măreţe şi înălţătoare pentru mult prea chinuitul şi batjocoritul popor român)…
2. Fără să vă folosiţi vreun pic judecata, dacă mai ştiţi cumva ce înseamnă asta, ziceţi, tot fără temei: " mai multe femei au fost împunse în spate cu ţepuşe de lemn" . Această teorie a fost produsă de securiştii aflaţi în clădirea C.C.-ului, care tehnic nu aveau cum să vadă ceea ce se întîmpla la marginile gloatei stînse în piaţă, încotoşmănată cu paltoane, plovăre şi alte haine groase, prin care „ţepuşele nu ar fi putut să pătrundă, pentru a fi simţite. Cînd au fost întrebaţi dacă s-a mai întîmplat vreodată ca cineva să îndrăznească, la astfel de adunături, să scoată vreun sunet, ceva mai tare, aceeaşi făcători de impresii au replicat, „păi ce, avea cineva curajul”. Aşa fiind, cum vă imaginaţi, în cazul în care chiar s-ar fi produs împunsăturile (produse numai în mintea rătăcită a unora) unor biete femei, bolnave de frică, care brusc şi-ar fi permis, chiar dacă ar fi fost înţepate, să scoată un alt sunet în afara unuia gutural, reţinut, imperceptibil?!
3. Mai scrieţi: "Cert este că, într-o stare de confuzie şi de teamă.." stare care poate vă chinuie numai pe dvs. pentru că, dacă ar fi fost altfel, aţi fi avut obligaţia de a explica de ce ar fi fost stăpîniţi de asemenea trăiri, cînd ei strigau, cît îi ţinea gura, fără vreun alt imbold, ceauşescu şi prostimea etc…
4. Ce fel de "monent psihologic esenţial" …ce a produs "senzaţia că vor fi atacaţi acolo… dar aveau un sentiment de teamă" aţi visat? Pentru a ne demonstra, măcar un pic, că ştiţi despre ce vorbiţi, cred că se impunea să spuneţi pe ce vă bazaţi? Se transmisese cumva la radio ori fusese scris în ziare despre vreun atac, ce ar fi putut surveni, de cine şi de ce? Fără să cunoaşteţi adevărul de ce vă lansaţi în astfel de tîmpenii? Puteţi să explicaţi?
5. La fel de vîrtos bateţi cîmpii şi cînd susţineţi că:"Nicolae şi Elena au restabilit calmul cu succes " – ce calm, cel al tembelilor cu senzaţii, cuprinşi de teamă, care aşteptau atacul? Cum a fost posibil ca unor speriaţi să le fi dispărut aşa de repede teama? Straniu şi neverosimil, nu?
6. De ce o fi fost devastator efectul spargerii mitingului din moment ce dispăruse "teama unui atac", iar încercarea cuplului „miraculos” se încheiase cu succes?
7. Păi, dacă manifestanţii scăpaseră miraculos de senzaţii şi de teama unui atac şi îşi redobîndiseră calmul, de care aţi zis, care "manifestanţi au rămas în Piaţa Universităţii…". Eu îmi amintesc că cei la care vă referiţi fugeau de le sfîrîiau călcîiele, iar în respectiva piaţă era o mormîntală linişte, atît de dragă românilor, de altfel şi mai apoi.
8. Tot fără temei şi fără o cît de mică legătură logică sau istorică mai pretindeţi că: "În fond, cele petrecute în Piaţa Palatului.. se înscriu în acelaşi scenariu aplicat cu succes în Piaţa Centrală din Praga". Dacă ar fi fost aşa puteţi să ne luminaţi şi să ne spuneţi la ce emisiune televizată sau în ce ziar a fost publicat "scenariul aplicat cu succes" la Praga, de care să fi luat cunoştinţă şi cei de care aţi insinuat pînă acum.
9. Dacă "Spargerea mitingului a fost ştirea de senzaţie…" de ce o asemenea situaţie excepţională, de neimaginat în R.S.R.., ce contrazice aberaţia „scenariului de succes”, de ce nu v-aţi concentrat pentru a afla cauza şi cine a făcut posibilă producerea unei asemenea situaţii excepţionale? De teamă să nu se afle că o vită comunistă, cu care v-aţi înhăitat, nu are nimic în comun cu Revoluţia română din Decembrie 1989.
10. La ce oră şi de pe care dintre balustrade "vorbeau persoanele necunoscute, precum Dan Iosif şi Dumitru Dincă", nu cumva pe una care vă supără, înpungîndu-vă prin zona occipitală? (pag. 219)
11. Pe ce vă bazaţi şi la ce oră pretindeţi că ar fi fost prezent, "În faţa Universităţii.. grupul de la Timişoara", sau abia vă teziseţi dintr-un vis urît şi, mahmur ne-aţi prezentat, în rezumat, doar chinurile dvs.?
12. T.A.B.-urile despre care scrieţi că au oprit erau chiar adevărate sau unele din plastic, de jucărie, care v-au trezit din somnul adînc în care visaseţi pînă atunci?
13. Să înţeleg, de la pag.223, că propriul fiu, care se juca cu T.A.B.-urile, vi le-a scăpat în cap numai pe la orele 23, cînd vi s-a părut că auziţi focuri de armă?
14. Pe semne că v-a durut cam tare locul, în care mai reverberau "focurile de armă" de v-a zburat gîndul la baricada făcută de "Dan Iosif şi Petre Roman", care a „înspăimîntat” atît de timorata miliţie şi armata cînd au văzut adunate la un loc mesele şi scaunele de la Dunărea.
15. Zăpăcit de lovitură şi de ţiuitul focurilor de armă, scrieţi, la pag. 229 şi că: "Momentul psihologic decisiv s-a consumat la ora 10,59, cînd la postul de radio.." post pe care orice soldat îl asculta desigur, cu osîrdie, stînd lipit cu urechea de radioul din dotare.
16. Dacă tot vă daţi intelectual, ceea ce însă nu aţi şi dovedit încă, puteţi să ne spuneţi care a fost cauza care l-a făcut pe Stănculescu să afirme (pag. 230) " Mai bine ar fi să plecaţi din sediu". Oare de ce să plece cineva cu un dram de minte dintr-o asemenea fortăreaţă, impenetrabilă, în care se aflau şi foarte mulţi soldaţi, ca şi o cantitate mare de armament, cel puţin pentru o lună, după cum singur aţi scris?
17. Care o fi fost cauza reală care l-a forţat pe Stănculescu să semneze nota telefonică ce ar fi vrut să înlăture starea de confuzie? Nu cumva se petrecuse deja ceva deosebit de important, de care nu aveţi măcar habar, care l-a obligat pe Stănculescu să ia, la orele 13, o asemenea decizie? (pag.235)
18. Ce dovezi indubitabile aveţi că directorul general al TVR ar fi ascultat de nişte neica nimeni, veniţi din stradă, de a dat drumul imediat la transmisie. Şi pentru că tot vă credeţi "bine informat" puteţi să ne spuneţi cine l-o fi obligat să trimită carul de reportaj nr. 1, în Piaţa Palatului, de undă să transmită cele ce se întîmplau în inima ţării? Cumva tot ăia de care aţi scris şi care la acea oră nici nu se aflau în sediul respectivei instituţii, dar pe care i-aţi crezut pe cuvînt, ca un original "istoric" ce vă credeţi, atunci cînd v-au turnat, cu voioşie, aşa de multe gogoşi, ce nu au absolut nimic comun cu realitatea?
19. Mînat de scenarita de la Praga, avid de înghiţit gogoşi otrăvite, mai scrieţi şi că: "Cei mai activi s-au dovedit unii actori..", activi la ce , la declamat poezii despre „măreţia” cuplului dictatorial şi comunismului pe care l-au cîntat fără pic de ruşine, pentru a-şi burduşi bine buzunarele?
20. Păi, băi tovareşe comunist-criminal, cînd ai primit carnetul cu secera şi ciocanul, de bucurie te-ai aruncat în cap, de scrii (la pag 238) că: "Totuşi, nimeni nu şi-a asumat răspunderea de a prelua puterea". Atunci de ce Stănculescu dăsuse nota telefonică la ora unu, iar mai înainte Petre Constantin trimisese carul de reportaj la C.C. şi pornise transmisia, după care nomenclaturistul criminal Iliescu Ion îşi îndemnase leprele să vină la orele 17, la sediul C.C. şi nu la Protan sau la Morgă, unde le ar fi fost locul?
21. Aşa mahmur cum te găsesc, cum de te-a străfulgerat ideea fixă, de la pag. 239, că "Ceauşescu abandonase puterea abia la 13,30" Şi pînă atunci ce făcuse? Îşi trecuse acţiunea vîrtos pe sub mînă sau căzuse, cu premeditare, în puţul gîndirii?
22. Atunci care mai e noima de scrii, la pag. 240, astfel:" Din momentul în care .. a părăsit clădirea, el nu mai putea exercita nici una dintre prerogativele sale.." ceea ce înseamă că el, de fapt, pierduse puterea la orele 12,08 .
23. La pag. 242, tot fără cap, mai este scris: "Meritul gen. Stănculescu este … şi-a asumat răspunderea de a prelua comanda…" atunci de ce a dat nota telefonică abia la orele 13, nu cumva comanda fusese deja preluată de cei care conduceau deja Revoluţia română?
24. În ce calitate vorbea şi îl chema Cico pe criminalul - comunist Iliescu să vină la TVR, pe cine reprezentau ei şi în numele cui vorbeau, după victoria unei Revoluţii anticomuniste?

Aşa că, băi, tataie, dacă ai fi avut ceva adevărat de spus, ar fi trebuit să afli că ar fi fost cazul să scrii ceea ce ai scris nu din alte cărţi, mîzgălite de fel de fel de tembeli, de gospodine, de exponenţii unor mari cozi de topor sau ca produs al unei minţi rătăcite, ci din realitatea faptelor şi adevărurilor acestei excepţionale Revoluţii, înfăptuită numai de cîţiva români, de care voi, cu toţii, încă vă temeţi şi de care fugiţi ca dracul de tămîie, ca şi de adevăr dealtfel.
Avînd în vedere cele de mai sus, cu regret că am dat libertate unor asemenea gloabe, care mint cu neruşinare chiar şi în chestiuni extrem de importante, excepţionale pentru viaţa şi istoria unui popor, îmi exprim regretul că am făcut o astfel de greşeală şi am stricat orzul pe nişte gîşte neverosimil de tîmpe.
În cazul în care acest moşulică, ce se pretinde a fi istoric şi director al unei găşti de infractori profitori şi oportunişti, aflaţi la i.r.r., pătruns adînc şi repetat de ideologia, mentalitatea şi obiceiurile dictaturii ciumei roşii, va avea tăria de a-mi răspunde concret, cu probe de nezdruncinat, la toate cele de mai sus sau va îndrăzni să mă provoace la o dezbatere publică, la o televiziune, îl asigur că îi stau oricînd la dispoziţie, pentru a-l desfiinţa.
Altfel, îl sfătuiesc, dacă mai are un dram de minte, să-şi ceară public scuze şi să-şi dea demisia din toate funcţiile pe care le ocupă acum nemeritat.
Vremea cretinilor şi slugoilor a trecut tataie!

Binefăcătorul României,


Nica Leon 19.04.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Mesajde Marius » Joi Apr 19, 2007 8:10 pm

Observ că în sfîrşit mai scrie şi altcineva pe forumul ăsta recenzii la cărţi despre revoluţie, că pînă acum numai eu le scriam. Nădăjduiesc ca exemplul să fie urmat şi de alţii, inclusiv despre cartea lui Scurtu sînt binevenite şi alte opinii.

Tonul folosit de dl Nica în această recenzie mi se pare prea vehement (la o adică ce face Scurtu? - cîştigă şi el o pîine, are familie de hrănit) dar corespunde personalităţii recenzorului, pe care o cunoaştem cu toţii cei care participăm la acest forum.

Îmi pusesem şi eu în gînd să scriu o recenzie la cartea lui Scurtu, dar n-am avut timp. O observaţie preliminară - cartea e mai slabă decît "Sfîrşitul dictaturii" pe care acelaşi Scurtu + nişte colaboratori a publicat-o în 1990. Efectul miliardelor investite de statul român în Institutul Revoluţiei Române, pentru a asigura lui Scurtu şi celorlalţi cercetători de acolo condiţii optime pentru aflarea adevărului, nu se observă.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Mesajde Nica Leon » Vin Apr 20, 2007 11:46 am

Marius a scris:
Tonul folosit de dl Nica în această recenzie mi se pare prea vehement (la o adică ce face Scurtu? - cîştigă şi el o pîine, are familie de hrănit) dar corespunde personalităţii recenzorului, pe care o cunoaştem cu toţii cei care participăm la acest forum.


Şi în acest fel se demonstrează cît de puţini revoluţionari sînt în această blestemată ţară.
Dacă la o adică ...cîştigă şi el o pîine, atunci de ce oare i-am mai condamnat pe comuniştii - criminali sau pe securişti, că doar şi ei cîştigau o pîine, pentru că şi ei aveau familii.
Dacă eu aş fi gîndit astfel, niciodată nu ar fi fost posibilă o Revoluţie în România.
Tonul folosit de mine a fost mult prea îngăduitor cu asemenea vite, care nu au înţeles nimic din pilda lui Cristos pentru Iuda, cînd tot de cîţiva arginţi era vorba.
Morala acestor rînduri este: comuniştii au triumfat, pentru că au distrus românii, azi ţara fiind locuită şi jefuită numai de oameni de tip nou, după cum se vede.
Dacă Scurtu ar fi fost om adevărat, acum, după sacrificiul şi jertfa atîtor tineri,care s-au sacrificat tocmai pentru a spăla ruşinea atîtor vite, ar fi fost cel puţin cayul să nu mai fie posibilă o asemenea abordare, cel puţin jenantă, dacă nu chiar penală, într-un stat de drept - Efectul miliardelor investite de statul român în Institutul Revoluţiei Române, pentru a asigura lui Scurtu şi celorlalţi cercetători de acolo condiţii optime pentru aflarea adevărului, nu se observă.

Mă întreb de ce o fi fost nevoie de o Revoluţie dacă încă este privit cu îngăduinţă cum se continuă scurgerea, pe apa Sîmbetei, a resurselor financiare ale acestui stat, treabă la care erau experţi şi comuniştii.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Mesajde Marius » Dum Apr 22, 2007 9:43 am

Nica Leon scrie:Şi în acest fel se demonstrează cît de puţini revoluţionari sînt în această blestemată ţară.
Dacă la o adică ...cîştigă şi el o pîine, atunci de ce oare i-am mai condamnat pe comuniştii - criminali sau pe securişti, că doar şi ei cîştigau o pîine, pentru că şi ei aveau familii.(...)
Morala acestor rînduri este: comuniştii au triumfat, pentru că au distrus românii, azi ţara fiind locuită şi jefuită numai de oameni de tip nou, după cum se vede.
Dacă Scurtu ar fi fost om adevărat, acum, după sacrificiul şi jertfa atîtor tineri,care s-au sacrificat tocmai pentru a spăla ruşinea atîtor vite, ar fi fost cel puţin cazul să nu mai fie posibilă o asemenea abordare, cel puţin jenantă, dacă nu chiar penală, într-un stat de drept - Efectul miliardelor investite de statul român în Institutul Revoluţiei Române, pentru a asigura lui Scurtu şi celorlalţi cercetători de acolo condiţii optime pentru aflarea adevărului, nu se observă.

Mă întreb de ce o fi fost nevoie de o Revoluţie dacă încă este privit cu îngăduinţă cum se continuă scurgerea, pe apa Sîmbetei, a resurselor financiare ale acestui stat, treabă la care erau experţi şi comuniştii.


Domnule Nica, dacă m-aş enerva de fiecare dată cînd văd resursele financiare ale statului risipite, de mult făceam ulcer. Nu ştiu cum rezişti dumneata.
Institutul Revoluţiei este doar unul din miile de găuri prin care se scurg fără nici o eficienţă resursele financiare ale statului, nici măcar nu e gaura cea mai importantă.
Nu ştiu dacă comuniştii au distrus românii, cred că şi în vestul Europei sînt mulţi oameni care pun cîştigarea unei pîini pentru ei şi familia lor mai presus de interesele statului. Unul din motive este şi faptul că statul a ajuns în mare parte o maşinărie care apără interesele birocraţilor, nu ale poporului.
Contează şi ce anume au fost dispuşi să facă unii pentru o pîine - omorîrea altor români nu este scuzabilă, dar Scurtu, din cîte ştiu, n-a omorît pe nimeni.
Pe de altă parte, nici nu cred în eficienţa tonului vehement, acum la 17 ani de la revoluţie. E tipul de ton cu care nu convingi decît pe cei dinainte convinşi.
Marius
 
Mesaje: 949
Membru din: Dum Ian 09, 2005 5:52 am
Localitate: Timisoara

Mesajde Nica Leon » Lun Apr 23, 2007 12:49 pm

Marius a scris:

Domnule Nica, dacă m-aş enerva de fiecare dată cînd văd resursele financiare ale statului risipite, de mult făceam ulcer. Nu ştiu cum rezişti dumneata.
Nu ştiu dacă comuniştii au distrus românii, cred că şi în vestul Europei sînt mulţi oameni care pun cîştigarea unei pîini pentru ei şi familia lor mai presus de interesele statului. Unul din motive este şi faptul că statul a ajuns în mare parte o maşinărie care apără interesele birocraţilor, nu ale poporului.
Contează şi ce anume au fost dispuşi să facă unii pentru o pîine - omorîrea altor români nu este scuzabilă, dar Scurtu, din cîte ştiu, n-a omorît pe nimeni.
Pe de altă parte, nici nu cred în eficienţa tonului vehement, acum la 17 ani de la revoluţie. E tipul de ton cu care nu convingi decît pe cei dinainte convinşi.


1. Rezist pentru că sînt un om tare. Dacă aş fi fost altfel nu puteam face nici Revolutia.
2. Ce mă interesează pe mine ce gîndesc unii din Vest. Şi la ei sînt mulţi locuitorii, nişte bieţi simbriaşi, conduşi mereu de alţii, care au şi sarcina de a distruge statul, ca organizaţie, pentru ca astfel sâ fie mai uşor de jefuit şi subjugat proştii care votează după chipul şi asemănarea lor.
Eu întreb a cui este vina că am ajuns aşa?
3. Scurtu este vinovat nu numai pentru că îşi murdăreşte profesia. Trist este că acum în libertate, asemenea indivizi îşi dau interesat cu presupusul, pentru a sacrifica iremediabil dreptatea, adevărul şi istria, din poziţia sa nemeritată de la i.r.r.
Dacă s-ar putea accepta o asemena atitudine, atunci şi faptele criminalilor-comunişti pot fi şi ele "acceptabile", pentru că şi ei aveau interese ca şi o mare nevoie de bani.
Oare cînd omori istoria, dreptatea şi adevărul nu mai este o crimă?
Dacă este aşa de ce continuă unii să-l mai acuze pe Roller?
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti


Înapoi la Revolutia din decembrie

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 22 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009