Sectorul CIVES
 
 

Decizia perfida data de doamna Kovesi pt. penalul iliescu

Forum: Dedicat relatarilor , discutiilor si actiunilor legate de revolutia sufocata in 1990 de catre Contrarevolutie (12 ianuarie, 24-30 ianuarie, 12-19 februarie, 11 martie, 22 aprilie-13 iunie, 15 noiembrie, 16-22 decembrie etc. )

Decizia perfida data de doamna Kovesi pt. penalul iliescu

Mesajde eu » Lun Apr 07, 2008 9:48 pm

R E Z O L U Ţ I E
07.12.2007Laura Codruţa Kövesi - Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Examinând plângerea formulată de învinuitul Ion Iliescu, cercetat pentru săvârşirea participaţiei improprii la omor calificat şi omor deosebit de grav prevăzută de art.31alin.2 rap. la art.174, art.175 lit.e, art.176 lit.b din Codul penal cu aplicarea prevederilor art.13 din Codul penal,

C O N S T A T

Învinuitul Ion Iliescu, prin avocat ales, a formulat o plângere împotriva rezoluţiei de începere a urmăririi penale emisă în data de 19 iunie 2007 în dosarul nr.74/P/1998 al Secţiei Parchetelor Militare.
În vederea soluţionării plângerii depuse de petent, s-a procedat la examinarea dosarului nr.1122/P/2007 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică, dosar format în urma disjungerii cauzei şi a declinării de competenţă, dispuse în dosarul penal nr.74/P/1998 al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin rezoluţia din 19 iulie 2007.
În urma verificării efectuate s-a constatat următoarea stare de fapt:
Prin rechizitoriul din 18 mai 2000, emis în dosarul nr.74/P/1998 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a generalilor în rezervă Chiţac Mihai şi Andriţa Gheorghe, precum şi a ofiţerilor cu gradul de colonel în rezervă Călin Traian Ştefan, Costea Dumitru şi Constantin Vasile, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la omor deosebit de grav, prev. şi ped. de art.25 raportat la art.174-176 lit. b din Codul penal.
În fapt, s-a reţinut că, în seara de 13 iunie 1990, la ordinul inculpaţilor s-a deschis foc cu armamentul din dotare, în condiţii nelegale, asupra unei mulţimi, împrejurare care a avut drept rezultat împuşcarea mortală a două persoane. Prin acelaşi rechizitoriu, faţă de inculpatul Constantin Vasile s-a reţinut şi infracţiune a de instigare la tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art.25 rap. la art.20, cu referire la art.174-176 lit.b din Codul penal, constând în aceea că, în dimineaţa zilei de 14 iunie 1990, a ordonat soldaţilor din subordine, să tragă cu armele din dotare asupra unei mase de persoane, din care două au decedat şi trei au fost rănite prin împuşcare.
Totodată, s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-o cauză penală separată pentru cele o mie trei sute persoane, reţinute de forţele de ordine şi de mineri, începând cu dimineaţa zilei de 13 iunie 1990.
Prin sentinta nr.69 din 30 iunie 2003 emisă în dosarul nr.2171/2000, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, considerând că, urmărirea penală nu este completă în cauză, în temeiul art.333 din Cod procedură penală a restituit cauza Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie.
Ulterior, la data de 14 octombrie 2005 s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a "învinuiţilor", general rezervă Chiţac Mihai, Andriţa Gheorghe, Călin Traian, Costea Dumitru şi Constantin Vasile, iar la data de 10 septembrie 2006, a fost infirmată această soluţie, considerându-se că a fost nelegală şi netemeinică.
Urmărirea penală în cauză a fost reluată, astfel că, în dosarul nr. 74/P/1998 al Secţiei Parchetelor Militare, prin ordonanţa din 20 iulie 2007 s-a dispus disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei cu privire la Ion Iliescu în favoarea Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cauza astfel declinată a fost înregistrată la Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică cu nr. 1122/P/2007.
Văzând plângerea formulată de petent am procedat la verificarea legalitătii rezoluţiei prin care s-a început urmărirea penală faţă de Ion Iliescu sub aspectul comiterii participaţiei improprii la omor calificat şi omor deosebit de grav prevăzută de art.31 alin.2 rap. la art.174, art.175 lit.e, art.176 lit.b din Codul penal cu aplicarea prevederilor art.13 din Codul penal, act care a fost datat 19 iunie 2007.
Analizând dosarul de urmărire penală, precum şi rezoluţia de începere a urmării penale am constatat următoarele aspecte de nelegalitate:
1. La data de 10 septembrie 2006, în baza art.220 Cod procedură penală, generalul maior magistrat Dan Voinea, procuror militar şef al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a infirmat rezoluţia din data de 14 octombrie 2005 a procurorului militar din subordinea sa, considerând-o nelegală şi netemeinică. Prin ordonanţa mai sus arătată, nu a fost însă desemnat procurorul care să continue urmărirea penală în această cauză. La dosarul aflat în prezent pe rolul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică nu există un alt înscris din care să rezulte care a fost procurorul desemnat să efectueze urmărirea penală.
În fapt, în lipsa unei rezoluţii scrise a generalului Dan Voinea, după infirmarea rezoluţiei din data de 14 octombrie 2005 în dosarul nr.74/P/1998, urmărirea penală a fost efectuată (continuată) de către procuror militar magistrat colonel dr. Siserman Viorel, acesta fiind cel care a întocmit rechizitoriul în cauză, dar şi ordonanţa din 20 iulie 2007 prin care s-a dispus disjungerea şi declinarea competenţei de soluţionare a cauzei cu privire la Iliescu în favoarea Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Ca atare, măsura începerii urmăririi penale nu putea fi dispusă de către general maior magistrat dr. Dan Voinea procuror militar şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie atâta timp cât nu era investit cu efectuarea urmăririi penale în cauză şi procuror de caz era alt procuror, fiind astfel încălcate prevederile art. 64 alin.(2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată.
Mai mult, procurorul militar şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare era incompatibil să mai efectueze vreun act de urmărire penală în dosarul 74/P/1998 atât timp cât Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Penală, restituise cauza Secţiei Parchetelor Militare.
Potrivit dispoziţiilor arte 49 alin.(4) Cod procedură penală, persoana care a efectuat urmărirea penală este incompatibilă să procedeze la refacerea acesteia, când refacerea este dispusă de instanţă. Aşadar, întrucât primul rechizitoriu a fost întocmit de procurorul militar Dan Voinea, iar instanţa a restituit cauza în vederea completării urmării penale, completarea urmăririi penale în cauză nu mai putea fi efectuată de procurorul militar Dan Voinea si cu atât mai puţin acesta nu mai putea emite vreun act de urmărire penală.
Rezoluţia de începere a urmării penale nu îndeplineşte conditiile de fond si de formă prevăzute de arte 228 alin.(11) Cod procedură penală. Rezoluţia emisă nu are menţionată ora când a fost dispusă măsura şi nu a fost înregistrată în registrul special, aşa cum prevede în mod expres articolul 228 alin.(11) Cod procedură penală. Deşi întregul conţinut al rezoluţiei este tehnoredactat computerizat, data este scrisă de mână, iar rezoluţia nu este înregistrată în registrul special prevăzut de articolul 228 alineatul (11) Cod procedură penală.
Deşi rezoluţia de începere a urmăririi penale nu a fost emisă cu respectarea dispoziţiilor le2:ale imperative şi procurorul militar Dan Voinea era incompatibil si nu era investit cu soluţionarea cauzei, la data de 27 iunie 2007, acesta, împreună cu procurorul militar Viorel Siserman, a procedat la prezentarea învinuirii aduse lui Ion Iliescu.
Conţinutul infracţiunii pentru care s-a început urmărirea penală prin rezoluţie nu este acelasi cu conţinutul faptelor aduse la cunostinţă prin procesul verbal din data de 27 iunie 2007: Astfel, în rezolutie s-a retinut că "la data de 13 iunie 1990, a determinat cu intenţie intervenţia în forţă a militarilor împotriva manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti şi din alte zone ale capitalei, fapt ce a avut ca urmare moartea şi rănirea prin împuşcare a mai multor persoane, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor şi jurnalelor acţiunilor de luptă. În procesul verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii, contrar celor înscrise în rezoluţia de începere a urmăririi penale s-a consemnat că Ion Iliescu este învinuit pentru faptul că "în data de 13 iunie 1990, ar fi cerut comandantului armatei să trimită militari, T.A.B.-uri şi alte forţe pentru a interveni la Televiziune şi la sediul Ministerului de Interne, împotriva persoanelor care atacau Ministerul de Interne, precum şi faptul că la acea dată, la orele 1735, a cerut să se folosească gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor din zona sediului Ministerului de Interne, fapt ce a avut ca urmare moartea şi rănirea prin împuşcare a mai multor persoane ".
Având în vedere cele arătate mai sus, apreciem că plângerea formulată de învinuitul ION ILIESCU împotriva rezoluţiei din 19 iunie 2007, prin care s-a dispus începerea urmăririi penale, este întemeiată, motiv pentru care urmează să fie admisă.
În temeiul art.275 din Codul de procedură penală rap. la art.278 alin.2 din Cod procedură penală,
Având în vedere considerentele expuse mai sus,

D I S P U N

1. Infirmarea rezoluţiei din data de 19 iunie 2007 dispusă de dl. general maior magistrat dr. DAN VOINEA, procuror militar şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 74/P/1998 prin care a fost începută urmărirea penală faţă de învinuitul ILIESCU ION, în prezent senator, fost preşedinte al României.
2. Cercetările penale vor fi continuate de către procurorii desemnaţi din cadrul Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică.
3. Un exemplar al prezentei rezoluţii se trimite Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică, iar un exemplar al rezoluţiei se comunică petentului.


Procuror General
Laura Codruţa Kövesi
Nu am murit atunci pentru bataia de joc de acum!
eu
 
Mesaje: 26
Membru din: Mar Oct 24, 2006 10:33 pm
Localitate: Bucuresti

Re: Decizia perfida data de doamna Kovesi pt. penalul iliesc

Mesajde eu » Mie Apr 09, 2008 6:48 am

Catre
CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

In copie:
Consiliul Europei – Secretarului General, domnul Terry Davis
Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei – Membrilor APCE


Referinta:
Cererea nr___
Maries si Asociatia <<21 Decembrie 1989>> c. Sistemul judiciar din Romania
Despre plangerea impotriva scoaterii de sub urmarire penala a lui Ion Iliescu prin rezolutia Procurorului General nr. 5147/C/2007, datata la 07.12.2007


Onorata Curte, Onorata Adunare, Domnule Secretar General,

Subscrisa, Asociatia 21 Decembrie 1989 Bucuresti, prin presedinte Teodor Maries si personal TM, cu adresa de citare in Str.Batistei nr.24 A, sector 2 Bucuresti, avand in vedere calitatea noastra de organizatie pentru apararea drepturilor omului si de protectie a persoanelor care au avut de suferit in urma represiunilor comuniste din perioada infractionala Decembrie 1989 – Iunie 1990, in care atat membrii Asociatiei cat si Asociatia ca persoana juridica legal constituita au suferit grave vatamari, fiind de notorietate ca redeschiderea dosarelor revolutiei si mineriadelor se datoreaza in principal cererii si demersurilor noastre catre Parchet, catre toti procurorii generali si sefii sectiei parchetelor militare, ne vedem nevoiti sa depunem prezenta

SESIZARE

prin care contestam si o supunem examinarii Inaltei Curti, rezolutia Procurorului general al Romaniei nr.5147/07.12.2007, [anexata], prin efectul careia Ion Iliescu este scos de sub urmarire penala, de o maniera paralegala, infamanta, la doar cateva luni de la preluarea de catre procurori civili a dosarelor – plangere pe care va cerem sa o inaintati spre competenta solutionare, noi solicitand admiterea ei si infirmarea rezolutiei SUP sus-mentionate - pentru motivele aratate in cele ce urmeaza.
Mentionam ca desi a fost ceruta imediat dupa anuntul public al aparitiei acesteia, dupa 7 Decembrie 2007, Rezolutia in cauza ne-a fost comunicata abia la 11 Martie 2008, adica dupa 4 (patru) luni de la emitere !

Astfel, prin rezolutia Procurorului General Laura Codruta Kovessi, prezentata sub nr. 5147/C/2007, datata la 07.12.2007, a fost scos de sub urmarire penala cetateanul Ion Iliescu, fost presedinte al Romaniei si coordonator al diversiunilor si comandant al represaliilor care au avut loc atat in perioada infractionala Decembrie 1989 – Iunie 1990 – asa cum rezulta din probele aflate la dosare invinuitul avand un rol de comanda si exercitandu-si presiunile inclusiv asupra comandantilor militari din ierarhia superioara militara.

Urmarirea penala Impotriva lui Ion Iliescu a fost pornita de procurorii Sectiei Parchetelor Militare a Parchetului de pe Ianga Inalta Curte de Casatiei si Justitie, condusa la acea vreme de generalul Dan Voinea, procuror militar.

La data rezolutiei contestate, invinuitul Ion Iliescu era senator si presedinte de onoare al Partidului Social Democrat-PSD fost de guvernamant, PSD, partid cu serioase probleme de imagine si ai caror mai multi membri marcanti, au grave probleme penale, de coruptie sau crima, este succesor al partidului unic comunist transformat in 1989 in Frontul Salvarii Nationale - FSN, Frontul Democrat al Salvarii Nationale-FDSN, Partidul Democratiei Sociale din Romania – PDSR.

PSD este actualmente in opozitie parlamentara, dar prin structurile sale subterane controleaza in buna parte sistemul judiciar si decizia guvernamentala, fiind capabil de reactii dintre cele mai dure la adresa stabilimentului democratic si a statului de drept. PSD controleaza in buna parte si Curtea Constitutionala, membrii acesteia in majoritate fiind fosti membri ai acestui partid.

Prin Decizia nr.610/2007, membrii Curtii Constitutionale au favorizat fragmentarea dosarelor revolutiei si mineriadelor, iar invinuitul Ion Iliescu este unul dintre persoanele care au determinat si beneficiaza de o asemenea decizie ilegala si neconstitutionala care amana sine die solutionarea acestor dosare.

Onorata Curte a fost informata cu privire la imprejurarile adoptarii controversatei decizii – care a fost atacata in Justitie, la Curtea Suprema de Justitie a Romaniei.
In continuare, intelegem sa atacam prin toate mecanismele judiciare care ar putea reinstaura domnia legii, emiterea abuziva de catre Procurorul General a rezolutiei indicate, care are ca efect scoaterea lui Ion Iliescu – intrucat nu a fost respectata procedura legala pentru astfel de situatii.

1. Nici o dispozitie din CPPen nu cere ca procurorul care face o ancheta sa aiba o delegare expresa pentru instrumentarea unui dosar . In cazul de fata, era suficienta repartizarea interna a dosarului catre procurorul Siserman care era sef al serviciului de urmarire penala din cadrul Sectiei Parchetelor Militare [delegatie data de procurorul general, chiar D.na Kovessi] si in aceasta calitate putea face cercetari nemijlocit in dosarul nr.74/P/1998.

2. In forma restituita de Inalta Curte de Casatiei si Justitie, dosarul nr.74/P/1998 ii privea pe generalul Chitac, Generalul Andrita s.a. nu insa si pe Iliescu Ion.

3. Reamintim ca Iliescu era deja pus sub urmarire penala si pentru ca apare implicat in cauza privind mortii din 13-15 iunie – participatie improprie la omor calificat si omor deosebit de grav.

4. In felul acesta nu se aduce atingere institutiei compatibilitati prevazute de art.49 C Proc. Pen, deoarece Iliescu nu fusese cercetat niciodata in dosarul nr.74/P/1998, restituit de la Inalta Curte de Casatiei si Justitie.

5. Confuzia sau dezinformarea careia i-a cazut victima chiar procurorul general al Romaniei este generata de insasi existenta celuilalt dosar, nr.75/P/1998 unde de asemenea Iliescu fusese cercetat cu privire o perioada infractionala mai extinsa, intr-un context mai larg, cat si de studierea superficiala a acestui dosar. Asupra cercetarilor din acest dosar ne vom referi in mod separat.

6. Neconsemnarea orei in rezolutie nu este un motiv de nulitate absoluta.Potrivit art.228 Cod Proc. Pen, privind trecerea orei in rezolutie si consemnarea in registrul special, nu se instituie nici o sanctiune pentru astfel de omisiuni si aceasta nu poate fi un motiv de nulitate, nu exista nici o vatamare a drepturilor procesuale ale invinuitului Ion Iliescu, deci nu se justifica infirmarea rezolutiei de incepere a urmaririi penale.

7. Daca legiuitorul ar fi urmarit aceasta, ar fi prevazut si o sanctiune pentru neconsemnarea orei. In lipsa acestei sanctiuni, nu se poate infirma rezolutia. Eventual, pentru nerespectarea acestei dispozitii interne, se sanctioneaza disciplinar procurorul care va fi gasit vinovat de inexistenta Registrului Special sau de lipsa completarii sale.

8. In cadrul probei cu inscrisuri, va solicitam sa depuneti la dosar copia registrului special, de uz intern, pentru a se verifica data la care el a fost deschis. De asemenea solicitam verificare datei la care celelalte sectii/parchete au primit Registrul Special in alb si data la care incepe completare acestuia – in raport de data intrarii in vigoare a textului legal.

9. Procurorul General nu era competent sa solutioneze plangerea formulata de invinuitul Ion Iliescu prin avocatii sai. Potrivit art. 278 Cod Proc Pen. plangerea impotriva masurilor procurorului se poate face la procurorul ierarhic superior, care trebuie sa dispuna fie admiterea fie respingerea plangerii, ceea ce in speta noastra nu apare in dispozitivul rezolutiei, d.na Kovessi omitand sa spuna in dispozitiv ca admite sau respinge plangerea lui Iliescu, prin avocat.

10. Procurorului General ii este interzis sa inlaturare de la aplicare dispozitiile art.275-278 Cod Proc.Pen, referitoare la solutionarea plangerii. Ori sa ne lipseasca de un grad de jurisdictie asupra actelor procurorului, posibilitate data de la lege nu de la procuror, fie si procurorul general sef al Ministerului Public.

In acest contest apreciem ca procurorul competent sa examineze plangerea lui Ion Iliescu era ori un procuror sef de sectie ori un adjunct al Procurorului General– care putea fi dl. Nitu, in computerul caruia s-a redactat rezolutia atacata acum.

11. Pentru ca o contestatie/plangere sa mai poata fi solutionata in interiorul Ministerului Public – adica de Procurorul General. In graba de a-l scoate pe Ion Iliescu de sub urmarirea penala inceputa la Sectia Parchetelor Militare, Procurorul General nu observa acest aspect, astfel ca prezenta plangere nu va mai putea fi solutionata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatiei si Justitie fiindca nu mai exista un nivel ierarhic superior Procurorului General.

12. Scoaterea de sub urmarire penala a lui Ion Iliescu este ilegala.Astfel, prin critici de un formalism excesiv si confuzia aratata, Procurorul general Kovessi Laura Codruta, reuseste in Decembrie 2007, sa-l scoata de sub urmarire penala pe invinuitul Ion Iliescu.

13. Prin urmare, aceasta noua rezolutie de infirmare a rezolutiei de incepere a urmaririi penale vine sa inlature masura de urmarire penala, are deci efectul unei scoateri de sub urmarire penala.

14. Dar scoaterea de sub urmarire penala, conform dispozitiilor procedurale, nu se puteate face decat prin Ordonanta a Procurorului. Or, in acest caz, procurorul general a dat o simpla rezolutie, ceea ce contravine dispozitiilor de procedura penala, motiv pentru care rezolutia sa este lovita de nulitate absoluta. Deci, scoaterea de sub urmarire penala printr-o simpla rezolutie si nu prin Ordonanta – reprezinta o violare a legii.

15. Procurorul General nu era competent sa solutioneze plangerea formulata de invinuitul Ion Iliescu prin avocatii sai. Impotriva unei asemenea rezolutii, dispozitiile art.275-278 CPPen, dau dreptul oricarei persoane vatamate in drepturile sale, sa faca o plangere.

16. Potrivit art. 278 Cod Proc Pen. plangerea impotriva masurilor procurorului se poate face la procurorul ierarhic superior, care trebuie sa dispuna fie admiterea fie respingerea plangerii, ceea ce in speta noastra nu apare in dispozitivul rezolutiei, d.na Kovessi omitand sa spuna in dispozitiv ca admite sau respinge plangerea lui Iliescu, prin avocat – acesta fiind un alt motiv de critica a rezolutiei, rezolutie care nu admite plangerea, nu infirma urmarirea penala pentru a putea masca o SUP, care, trebuia facuta prin Ordonanta.

17. Procurorul General ii este interzisa inlaturarea de la aplicare a dispozitiilor art.275-278 Cod Proc. Pen. referitoare la solutionarea plangerii. Procurorul competent era ori un procuror sef de sectie ori un adjunct al Procurorului General – care putea fi dl. Nitu, in computerul caruia s-a redactat rezolutia atacata acum. Pentru ca plangerea se solutioneaza de procurorul ierarhic superior.

Vrem sa criticam prin aceasta nu doar ca plangerea lui Iliescu, depusa in decembrie 2007, trebuia solutionata de seful parchetelor militare sau de seful sectiei a II-a Urmarire penala si criminalistica, sau cel mult de prim-adjunctul procurorului general!

18. Grabindu-se sa-l scoata pe Iliescu de sub urmarirea penala inceputa la Sectia Parchetelor Militare, d.na Kovessi comite o eroare maxima: plangerea impotriva rezolutiei sale nu mai poate fi solutionata la Ministerul Public, intrucat procurorul general nu mai are un procuror ierarhic superior; nici Ministrul Justitiei nu este procuror, chiar daca are in subordinea sa Ministerul Public, deci nu poate solutiona o astfel de plangere.

19. In consecinta, prezenta plangere nu va mai putea fi solutionata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatiei si Justitie fiindca nu mai exista un nivel ierarhic superior Procurorului General. Pare greu de crezut ca recunoscandu-si eroarea, Procurorul General sa-si infirme propria-i rezolutie din 07.12.2007 !

20. Prin urmare, solutionare acestei plangeri nu poate fi facuta decat de Judecator, adica de instanta competenta – Inalta Curte de Casatiei si Justitie, chiar daca nu exista o prevedere legala expresa in sensul aratat, numai instanta de judecata este competenta in general pentru controlul legalitatii si temeiniciei actelor procurorului, devenind de directa si imediata aplicare textul Legii nr.30/1994 si textul art.21 din Constitutie. De aceea, apreciem ca plangerea noastra trebuie trimisa la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Va rugam sa observati ca in toate aceste dosare privind perioada infractionala Decembrie 1989 - Iunie 1990, sistemul judiciar este in culpa, pentru dilatarea extrema a duratei procedurilor judiciare penale, motiv pentru care reprezentatii institutiilor Euro-Atlantice, responsabilii pentru drepturile omului trebuie sa intervina

Teodor Maries - personal
si in calitate de presedinte al
Asociatiei <<21 Decembrie 1989>>


SCURT ISTORIC
[ In contra dezinformarii Procurorului General ]


Din cuprinsul rezolutiei 5147/07.12.2007, am observat o confuzie facuta de autorul/semnatarul rezolutiei cu privire la actele de urmarire penala a lui Ion Iliescu, la Sectia Parchetelor Militare, in dosarele 74 si 75/P/1998

In Dosarul 75/P/1998 este cercetat si Ion Iliescu.

La 12 ianuarie 2005 Joarza dispune repartizarea dosarului 75/P/1998 la procuror Dan Voinea, dosar venit de la Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel, procuror Levanovici. – proces verbal de predare-primire din 01.02.2005 (243 volume)

Dupa o luna de zile au fost gasite in documentele trimise de Comisia Parlamentara, Jurnalul actiunilor de lupta din care rezulta implicarea lui Ion Iliescu – pe 9 iunie 2005 a inceput urmarirea penala in personam impotriva lui Ion Iliescu pentru participatie s.a. potrivit art.356, art.357 lit. a,b si c, art.358 lit.d, art.162, art.163, art.168\1, art.217 alin.4, art.264, art.26 rap.la art.267 si 267\1 alin.2 Cod Penal.

La 09 iunie 2005 a fsot comunicata - exista Proces Verbal - inceperea urmaririi penale - av. Gherbovan Silinescu Radu pt. Ion Iliescu.

La 29 noiembrie 2006 prin avocati Neagu si Badoiu au fost comunicate copii jurnal de lupta, stenograma comisiei parlamentare de ancheta a evenim din 13-15 iunie, copii declaratii martori: Miron Cozma, Vartan Arachelian, Corut Pavel. Ion Iliescu a fost de fata.

La 24 mai 2006 s-a intocmit proces verbal de aducere la cunostinta, din nou, a acuzatiilor. [lamurire fraza pasaj penultim din PV semnat de avocati si procuror:
“fata de cele de mai sus, in calitate de procuror care efectueaza urmarirea penala, mi-am insusit opiniile aparatorilor alesi ai domnului Ion Iliescu si urmeaza ca rezolutia sus-amintita sa fie completata si cu faptele imputate celui cercetat”. S-a facut insa imediat incunostintare verbala cu exemplificare file dosar si vizualizare directa. Referinta procedurala art.228 CPP.

La 6 noiembrie 2006 se face referire la “fapte” din nou! – avocatii lui Ion Iliescu cer sa li se comunice in scris! si sa li se lase termen de pregatire a apararii dupa ce iau cunostinta de fapte si incadrarea juridica.


Un articol de pe blogul lui Andrei Badin
Justitia din Romania a ajuns la CEDO
http://www.badin.ro/2008/04/justitia-di ... -cedo.html
Publicat in: România . de Andrei Bădin
Un comunicat de la Sorin Iliesiu:
Pe 8 aprilie a.c., delegatia societatii civile din Romania condusa de Teodor Maries – Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989, a sosit din nou la Strasbourg, dupa ce la data de 6 febr.a.c., acceasi delegatie a depus la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) o actiune impotriva sistemului juridic al statului roman, solicitand prin aceasta, o hotarare a C.E.D.O. care sa oblige institutiile statului roman sa solutioneze dosarul 97/P/1990 referitor la crimele comise in timpul revolutiei. Aceasta actiune a reprezentat primul recurs la o instanta europeana indreptat impotriva tergiversarilor inacceptabile si anticonstitutionale in cercetarea penala a masacrului infaptuit acum 18 ani in timpul revolutiei anticomuniste din decembrie 1989 cand s-au inregistrat peste 1100 de crime nejudecate pana in prezent.
Actuala delegatia este formata din peste 40 de persoane, fiind condusa de Teodor Maries – Presedintele Asociatiei 21 Decembrie 1989.
Din delegatie fac parte reprezentanti ai urmatoarelor organizatii: Alianta Civica, Asociatia 21 Decembrie 1989, Blocul National al Revolutionarilor, "Asociatia Copiilor Revolutiei - urmasi ai eroilor martiri din Bucuresti, Timisoara si Brasov", Federatia sindicala “Solidaritatea – Virgil Sahleanu” a siderurgistilor din Romania.
Astazi, 9 aprilie, intre orele 10-12, delegatia societatii civile din Romania va participa la un miting autorizat in fata Palatului Drepturilor Omului din Strasbourg. Delegatia condusa de Teodor Maries va depune la C.E.D.O. un nou memoriu, precum si un nou set de documente probatorii in completarea celor depuse la data de 6 febr.a.c..Tot astazi, 9 aprilie, intre orele 13-15, delegatia societatii civile din Romania va participa la un miting autorizat in fata Palatului Consiliului Europei din Strasbourg.
Prin actiunea deschisa la C.E.D.O., delegatia societatii civile din Romania doreste condamnarea sistemului juridic din Romania pentru modul incalificabil prin care tergiverseaza dosarele Revolutiei si ale Mineriadei, in favoarea criminalilor, a complicilor acestora si a instigatorilor la crime.
Nu am murit atunci pentru bataia de joc de acum!
eu
 
Mesaje: 26
Membru din: Mar Oct 24, 2006 10:33 pm
Localitate: Bucuresti

România este încă victima vitelor comuniste-criminale!

Mesajde Nica Leon » Joi Mai 22, 2008 8:18 pm

Dovada o constituie chiar rezoluţia acestei fătuce cu nume ciudat, care se complace să facă jocurile celor care au uns-o în mult prea înalta funcţie pentru mintea sa, mulţumită să nu îşi pună problema datoriei şi respectului pe care ar fi trebuit să îl dovedească pentru cei care prin moartea lor au făcut posibil ca ea să îşi încaseze nemeritat salariul de parchetar general.
Ruşine!
Dar, ce să faci cu atîţia oameni de tip nou, care nu numai că sînt proşti, dar îşi mai dau şi cu presupusul din scaune pe care nu le merită şi nici nu au bunul simţ, ce a fost demult expulzat din această ţară năpăstuită, să îşi prezinte demisia, dacă nu sînt în stare nici măcar să îl acuze definitiv şi să îl condamne pe criminalul tinerilor nevinovaţi, ce au spălat prin sacrificiul lor ruşinea atîtor generaţii de înaintaşi, ce i-au lins în cur, gîdilîndu-i şi sprijinindu-i pe cei mai odioşi bipezi.
Ultima oară modificat de Nica Leon pe Mie Ian 12, 2011 8:02 am, modificat de 2 ori în total.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti


Înapoi la Revolutia si Contrarevolutia din 1990

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009