Sectorul CIVES
 
 

Contestarea oficiala a criminalului comunist Iliescu Ion

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Contestarea oficiala a criminalului comunist Iliescu Ion

Mesajde Nica Leon » Dum Ian 25, 2009 7:36 pm

Către,
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989,
Domnule preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în calitatea celui care a cutezat să gîndească, să plănuiască, să declanşeze şi să conducă la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, văzînd cît de mulţi comunişti – criminali ca şi marele număr al impostorilor care au cerut şi au obţinut abuziv, netemeinic şi nelegal certificate de revoluţionar, chiar şi preschimbate, avînd în vedere prevederile art. 12 –1 lit. a, b şi c din H.G. nr. 1707/2006 şi ale art.2 şi art. 3 din Legea nr. 341/2004, în temeiul art. 8 fomulez următoarea:

CONTESTAŢIE

Pe care vă rog să o cercetaţi şi să dispuneţi, în cazul în care consideraţi că România este într-adevăr un stat de drept, democratic şi că textele art 2 şi 3 din Legea nr. 341/2004 nu reprezintă doar o înşiruire de vorbe fără noimă, anularea certificatelor şi a titlului de Luptător remarcat pentru merite deosebite acordate de nişte infractori comunistului –criminal Iliescu Ion, un comunist notoriu, care şi-a consacrat viaţa numai pentru a face rău, cît mai mult rău locuitorilor Romîniei, din postura de membru al C.P.E al C.C. al P.C.R., de prim-secretar la judeţul Iaşi, cînd era şi şeful securităţii, deci a poliţiei politice ş.a.m.d.

MOTIVE

Acest alogen, duşman declarat al aspiraţiilor de libertate, demnitate şi dreptate a poporului român, a intrat în partidul impus românilor cu forţa armelor şi a hoardelor sovieticice şi, prin slujirea cu devotament a unei cauze străină de tradiţiile românilor, a urcat extrem de repede în ierarhia criminalilor care au ucis, batjocorit şi întemniţat peste două milioane dintre locuitorii acestei ţări, ocupînd astfel numai funcţii de conducere în nomenclatura odioasei dictaturi zise comunistă.
Un astfel de individ, străin pînă şi de cele mai elementare noţiuni de dreptate, onoare şi bun simţ, văzînd, la televizor, că cei mai curajoşi şi mai capabili tineri români au răsturnat într-o noapte bestial sistemul pe care el, în ticăloşia sa, îl sprijinise cu credinţă şi devotament deplin în vederea distrugerii şi subjugării României, crezîndu-l infailibil, pînă în ultima clipă, ştiind şi că era bun prieten cu o gaşcă de agenţi sovietici, pe care îi controla, total fideli, pentru a nu-şi pierde privilegiile şi pentru a redobîndi nemeritat puterea deplină în această ţară, în data de 22.12 1989, în jurul orelor 14,30, deci la mult timp după fuga dictatorului din sediul C.C al.P.C.R., s-a prezentat la Televiziunea Română, unde a început să debiteze fel de fel de prosti, fără a mai ţine seama că, pentru ca el să poată intra nestingherit în respectiva clădire, un foarte mic grup de tineri îşi riscaseră viaţa, înfruntînd teroarea comunistă şi structurile sale, declanşaseră Revoluţia şi o conduseseră la victoriea dovedită atît prin fuga dictatorului, cît şi prin subordonarea tuturor instituţiilor statului noii puteri, ce condusese deja lupra revoluţionară.
Aşa se face că în pofida adevărului istoric şi al dreptăţii, despre care în pîngărita Constituţie a României ni se garantează că ar fi o valoare supremă, criminalul comunist Iliescu Ion fără să fi dovedit vreodată, aşa cum se prevedea la Anexa nr. II din Legea nr. 42/1990, care ar fi fost faptele sale revoluţionare, deosebite şi fără de care eu nu aş fi declanşat şi nu aş fi dus la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, a solicitat şi a primit titulul de Luptător remarcat pentru fapte deosebite în lupta pentru Victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nepăsîndu-i nici de prevederile art. 292 din Codul Penal.
Dar, pentru că se ştia cu musca pe căciulă, pentru a nu pierde ocazia de a beneficia, el şi gaşca sa de netrebnici şi de prevederile Legii nr. 341/2004, în ultimele zile ale celui de-al treilea său mandat ilegal la Cotroceni, încălcînd nu numai dreptatea, adevărul istoric, respectul şi gratitudinea faţă de adevăraţii luptători revoluţionari – anticomunişti, dar şi prevederile art. 100 alin. 2 din terfelita Constituţie a României, a semnat şi a trimis spre publicare la Monitorul Oficial, abuzivul, nedreptul şi ruşinosul Decret nr.1168 din 2004, prin care îşi autoconferise certificatul de revoluţionar chiar şi preschimbat, prin care populaţia acestei ţări i s-a impus aşa să acorde recunoştinţă unor criminali, cu consecinţe inimaginabile pentru imaginea unei ţări U.E., membră N.A.T.O.
Preschimbarea certificatului de revoluţionar pentru acest răufăcător, comandant al poliţiei politice, a fost făcută şi prin complicitatea unor alţi infractori, unii chiar rubedenii de-ale sale, care nu aveau nici o contribuţie reală la victoria Revoluţiei romîne din 1989, propulsate în funcţii importante în stat, pe care nici în tuhăs nu i-a durut atunci cînd au încălcat flagrant şi prevederile art. 8 din Legea nr. 341/2004 şi care, crezîndu-se şmecheri şi stăpînii României s-au făcut că uită că tot comunistul-criminal Iliescu Ion a fost cel care, dîndu-şi seama că a pierdut orice şansă de a mai ajunge repede la masa puterii, după ce eu i-am impus în sediul C.C.-ului, în seara zilei de 22 12 1989, regulile pe care trebuia să le urmeze el şi gaşca sa de trădători, în cazul în care ar mai fi vrut să rămînă liberi în respectiva clădire, a inventat aşa zişii terorişti şi lupta antiteroristă, declanşată de el în urma unui ordin transmis telefonic şefilor din unele structuri militare înarmate din ţară, ordin după care, la aproape 30 de minute, a început să se tragă în populaţia paşnică, formată şi din mulţi gură – cască, ce savurau spectacolul de libertate şi lumină prezentat de actori şi de regizori de la înălţimea balconului fostului C.C., după tipicul Cîntării României.
Dar, după ce prin sute de crime a reuşit să se autopropună la putere, trecîndu-se fără pic de ruşine pe o listă pe care figurau numele unor neisprăviţi, foşti pînă atunci vaşjnici mîncători de căcat cu polonicul, din învinşi, prostovani şi din agenţii unor puteri şi agenturi străine, toţi duşmani ai adevărului, ai dreptăţii, ai tradiţiilor, aspiraţiilor şi idealurile tinerilor revoluţionari, care răsturnaseră odioasa dictatură comunistă şi măturaseră de pe scena ţării bestialul partid, pe care ei îl slujiseră cu devotament şi credinţă pînă în ultima clipă, au acţionat, au instigat, au dezinformat creind panică, prin folosirea în scopul lor mîrşav - de a recîştiga puterea din mîinile conducerii revoluţionare a ţării şi, pentru ca apoi nimeni să nu îi mai poată contesta, au trimis şi trupe militare, înarmate, conduse de căpitanul Mihai Lupoi, care au avut ordinul să îi dezarmeze sau să îi împuşte şi să îi evacueze pe toţi cei care se mai aflau în clădirea simbol al Revoluţiei române din Decembrie 1989, după ce unii dintre timeri, la solicitarea mea, încercaseră să pornească o nouă manifestaţie anticomunistă, îndreptată desigur tocmai împotriva comuniştilor - criminali conduşi de alogenul răufăcător Iliescu Ion.
Dar, pentru că aceşti infractori îşi cunoşteau foarte bine intenţiile şi acţiunile lor criminale, antirevoluţionare, avînd şi toată puterea de influenţare, după ce au deturnat mitingul anticomunist din 26 12 1989, cînd s-au folosit de ajutorul şi de părere unei ameţite ignorante, Doina Cornea, aberaţie transmisă imediat, de foarte multe ori atît în staţiile şi trenurile de metrou şi pînă la radio şi televiziune, iar după ce s-au auto declarat emanaţiile “revoluţiei” au făcut tot şi ceea ce le-a stat în putinţă, ca pînă în prezent, să nu fie cercetaţi nici măcar de sistemul judiciar din România, care primise sarcina să nu cerceteze temeinic şi legal nici plîngerile mele penale, formulate şi depuse la Parchetul General, împotriva criminalului comunist Iliescu Ion şi a slugilor sale penale.
Toate dovezile în sprijinul celor de mai sus, perfect adevărate, se află în dosarele aflate în nelucrare la Parchetul de pe lîngă minuscula şi strîmba Curte de Casaţie şi Justiţie a României, ca şi în comportamentul total lipsit de interes al magistraţilor, care deşi au salarii nesimţit de mari, după cum aprecia corect, recent, primul ministru Emil Boc, se compac cu nonşalanţă în postura de a fi complici ai unor asemenea rebuturi umane, cărăra la acopera faptele penale comise în dauna României, a legii şi a dreptăţii, făcînd astfel posibil ca această ţară să fie considerată încă, de partenerii europeni, ca un stat barbar şi abuziv.
O confirmare indubitabilă a faptului că infractorul criminal comunist Iliescu Ion a dobîndit ilegal şi deţine abuziv titlul de revoluţionar, chiar şi autoconferit, o constituie şi prevederile de la art. 12 –1 lit. a, b şi c din H.G. nr. 1707/2006, unde este stabilit indubitabil, la lit. c, că lupta pentru putere, declanşată de acest răufăcător şi de gaşca sa de criminali după fuga dictatorului, nu poate constitui, decît pentru alţi infractori, “fapte deosebite puse în slujba Victoriei Revoluţiei române din Decembrie 1989”, care să justifice conferirea şi dobîndirea de titluri de onoare şi de foloasele necuvenite, de care s-au bucurat pînă acum, timp în care eu, părintele Revoluţiei române din Decembrie 1989 şi binefăcător al României, am fost şi sînt încă persecutat şi lipsit de mijloacele fireşti de existenţă, tocmai pentru că am avut îndrăzneala şi capacitatea de a plănui, de a declanşa, organiza şi de a conduce acţiunile care au dus la răsturnarea bestialei dictaturi comuniste de la putere, după 45 de ani de ruşine, de complicitate, de condamnabile prosternări şi aprobatoare aplauze.
Tocmai pentru că eu am dăruit acestui popor posibilitatea ca în sfîrşit să se poată elibera pentru a face saltul necesar din turma vitelor ascultătoare în cea a cetăţenilor liberi, demni şi prosperi, care să îşi apere dreptul de a trăi într-o societate dreaptă şi democratică, mi s-au refuzat şi mi se refuză nu numai preschimbarea certificatului de revoluţionar, dar şi drepturile prevăzute de legiuitor, în semn de adîncă preţuire pentru faptele mele eroice.
Faţă de cele de mai sus rog ca membrii Comisiei parlamentare a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 să cerceteze şi să anuleze de îndată certificatul de Luptător remarcat cu merite deosebite eliberat pe numele Iliescu Ion şi, de asemenea, cred că ar trebui să se procedeze întocmai şi cu celelalte certificate de revoluţionar atribuite nemeritat, ilegal şi nedrept şi celorlalţi 1265 de privilegiaţi penali, ce figurează în Decretul nelegal nr. 1168/2004, ca şi multor altora, ce păgubesc şi acum, în plină criză economică, jefuitul buget de stat.
Sper că veţi proceda astfel, pentru a ne dovedi prin fapte că într-adevăr preţuiti jertfa ca şi memoria celor ucişi în sîngerosul Decembrie 1989, ce au spălat astfel ruşinea şi umilinţele pe care le-am moştenit noi de la nişte înaintaşi nevrednici, proşti şi laşi, ce au preferat să zacă prin puşcării, crezînd că vor veni americanii, ce ar fi trebuit să moară în locul lor, pentru ca ei să ajungă apoi la putere, indivizi ce astăzi au mare apreciere şi recompense nemeritate, obţinute de la unii ca şi ei, însă numai după victoria luptei şi sacrificiul nostru.

Binefăcătorul României,
Nica Leon 25.01.2009
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 5 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009