Sectorul CIVES
 
 

Chiar datorăm recunoştinţă unor criminali?

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Chiar datorăm recunoştinţă unor criminali?

Mesajde Nica Leon » Mie Apr 01, 2009 10:05 am

Către,
Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989


Domnule preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în calitatea celui care a cutezat să gîndească, să plănuiască, să declanşeze şi să conducă la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, văzînd cît de mulţi comunişti – criminali, dar şi marele număr al impostorilor care au cerut şi au obţinut abuziv, netemeinic şi nelegal certificate de revoluţionar, chiar şi preschimbate, avînd în vedere prevederile art. 12 –1 lit. a, b şi c din H.G. nr. 1707/2006 şi ale art.2 şi art. 3 şi din Legea nr. 341/2004;
Luînd în considerare obligaţia cetăţenească, într-un stat de drept, de a fi respectate întocmai litera şi spiritul terfelitei Constituţii a României, legile şi celelalte acte normative, în calitate de părinte al Revoluţiei române pe care am declanşat-o în gloriosul şi însîngeratul Decembrie 1989 şi al idealurilor pe care le-am susţinut şi impus atunci, pentru a căror înfăptuire am înfruntat teroarea odioasei dictaturi comuniste şi mortea, fiind şi unul dintre puţinii apărători ai dreptăţii şi a demnităţii neamului românesc, pus astăzi în ingrata şi intolerabila situaţie de a arăta şi de a acorda recunoştinţă veşnică, respect, gratitudine şi cinstire unor înrăiţi infractori, mulţi dintre ei foşti susţinători, pînă în ultima clipă, a inumanei dictaturui comuniste, dar care acum, în mod nemeritat şi injust, au dobîndit certificatele prevăzute de Legea nr. 42/1990 şi apoi cele din Legea nr. 341/2004, în temeiul art. 8 fomulez următoarea:

CONTESTAŢIE

Pe care vă rog să o cercetaţi şi să dispuneţi, în cazul în care consideraţi că idealurile Revoluţiei române îşi mai au încă locul cuvenit în această ţară, că România este într-adevăr un stat de drept, democratic, în care este obligatoriu să fie respectate şi textele art. 2 şi 3 din Legea nr. 341/2004, ce probabil nu reprezintă doar o înşiruire de vorbe fără noimă, să se treacă neîntîrziat la anularea certificatelor şi a titlului de Luptător remarcat pentru merite deosebite, acordate de nişte infractori celor numiţi mai jos, dar şi multor altora, care nu au dovedit niciodată că ar fi săvîrşit faptele deosebite, cum se specifică în lege.
Am formulat prezenta contestaţie avînd în vedere nu numai că dreptatea este o valoare supremă şi garantată pînă şi de terfelita Constituţie a României, art. 1 alin. 3 şi 5, iar adevărul istoric trebuie respectat chiar şi în acest stat, pentru că aşa prevede pînă şi Legea recunoştinţei, dar am ţinut cont şi de prevederile Legii nr. 341/2004, raportate la Anexa nr. II a Legii nr. 42/1990, de H.G. nr. 1707/2006 pct.1 art. 1 unde este stabilit modul de aplicare unitară a prevederilor Legii recunoştinţei tuturor celor care “ au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989”, precum şi de pct. 2 art. 12 alin. 1unde scrie că: trebuie să se aibe în vedere la preschimbarea certificatelor “diferenţierea etapelor revoluţiei astfel:

b) 20 – 22 decembrie 1989 – Revoluţia română pînă la plecarea dictatorului din sediul fostului CC al PCR;
c) 22 – 25 decembrie 1989 – preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului.”

De asemenea, la alin. 2 se are în vedere aplicarea art. 2 lit. e din Legea nr. 341/2004 şi diferenţierea, potrivit etapelor angajării şi participării militarilor la acţiunile desfăşurate pentru victoria revoluţiei, după cum urmează:
a) 14 – 22 decembrie 1989;
b) 22 decembrie – 10 ianuarie 1990.
(3) Persoanele în cauză depun , ….”

Aşa fiind, vă rog pe dvs., noii parlamentari aleşi în sistem uninominal, să reprezentaţi cu cinste obligaţiile pe care vi le-aţi asumat o dată cu depunerea jurămîntului solemn, prevăzut de siluita Constituţie a Româneiei la art. 82 alin 2, să cercetaţi şi să constataţi că toţi cei care au obţinut certificatele prevăzute de Legea nr. 341/2004, după fuga dictatorului, din sediul fostului C.C. al P.C.R., care a fost la orele 12,08’, civili sau militari, se fac vinovaţi de mărturie mincinoasă, făcută în scris cu scopul de a obţine calităţi, titluri şi foloase necuvenite.
Întrucît consider că populaţia jefuită şi umilită a acestei ţări năpăstuite de criminalii comunişti, cum bine le spunea Traian Băsescu cu ocazia prezentării în Parlementul României a raportului întocmit de fiul cominternistului cu numele schimbat în Tismăneanu, nu ar trebui să îndure şi umilinţa de a le acorda veşnic, unor infractori ce au declarat în fals că au avut merite deosebite, pentru obţinerea victoriei Revoluţiei române din Decembrie 1989, respect, recunoştinţă, gratitudine, cinstire, pe lîngă numeroase drepturi materiale, suportate acum, chiar şi în plină criză, de la bugetul de stat.
Am convingerea că este de datoria dvs. să cercetaţi şi să le anulaţi tuturor celor care fac parte din aşa zisele asociaţii de revoluţionari ce au în titulatură numărul 22, cum ar fi Club 22 TV, Club 22 C.C., AS. CLUB 22 BUCUREŞTI, ASOCIAŢIA 22 DECEMBRIE 1989 IAŞI, ASOCIAŢIA 22 DECEMBRIE CĂLĂRAŞI, ALIANTA POPORULUI etc, ca şi tuturor militarilor, miliţienilor, S.R.I - ştilor ş.a.m.d., care mai înainte de fuga dictatorului din sediul fostului c.c. au tras efectiv în tinerii revoluţionari, în încercarea lor disperată de a menţine la putere mîrşava şi degradanta dictatură a prostiei.
Cred că printre primii cărora ar trebui să le retrageţi acest titlu, se află senatorul comunist, fost ecranizator al bestiilor roşii, frecvent vizitator al sediului fostului C.C. al P.C.R. în timpul dictaturii şi care apoi, doar pentru că a venit din nou, în vizită, în aceea clădire, după fuga dictatorului, în încercarea de a se baga şi el în seamă, atunci cînd a înţeles că nimeni nu îl lua în considerare, a devenit umil, făcîndu-se sluga criminalului comunist, contrarevoluţionarul Iliescu Ion şi a grupului său de alogeni comunişti-criminali, care, evident, că nu au avut absolut nici o cît de măruntă contribuţie la răsturnarea ruşinoasei dictaturi comuniste sau la victoria Revoluţiei române. Solicit aceasta avînd în vedere nu numai adevărul istoric, prevăzut expres de Legea nr. 341/2004, ci şi prevederile art. H.G. nr. 1707/2006 pct. 2 art. 12 alin. 1 b) 20 – 22 decembrie 1989 – Revoluţia română pînă la plecarea dictatorului din sediul fostului CC al PCR;
Ori, aşa cum rezultă din toate probele, acest individ s-a prezentat la sediul fostului C.C. al P.C.R. numai la îndemnul televizat al contrarevoluţionarului nomenclaturist Iliescu Ion, participînd numai la acţiunile contrarevoluţionare de preluare a puterii, cum este prevăzu la lit. c) 22 – 25 decembrie 1989 – preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului.
Aşa fiind, Nicolaescu Sergiu Florin, mare falsificator al istoriei revoluţiei, nu a avut absolut nici o faptă deosebită, în sensul prevăzut de legiuitor, care să contribuie decisiv la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, iar acum deţine în mod nedept, ilegal şi total nemeritat titlul şi certificatul prevăzut de Legea nr. 341/2004.
Un alt ciomunuist–criminal, cum bine a spus Traian Băsescu cu ocazia condamnării comunismului, de la tribuna Parlamentului României, este şi Mazilu Dumitru, care nu numai că a colaborat cu securitatea ca poliţie politică, ci a fost efectiv chiar şeful şcolii de securitate de la Băneasa, iar mai apoi, mare acticvist, poziţie din care susţinea odioasa dictatură comunistă, la Geneva şi la O.N.U, unde fusese numit ambasador tocmai de bestiile roşii. Acesta se face vinovat că a luptat efectiv împotriva Revoluţiei, cum este scris la art. 8 din Legea nr. 341/2008, fiind cel care conducea unul dintre grupurile contrarevoluţionare, fiind angajat puternic în lupta pentru putere încă din seara zilei de 22 12 1989, cînd a venit în sediul fostului c.c., fapte ce au culminat cu ordinul transmis printr-o staţie de emisie recepţie, în noaptea de 23 spre 24 12 1989, cînd a ordonat, îndemnîndu-şi ciracii să treacă efectiv la măcelărirea tinerilor revoluţionari, care ocupaseră respecvtiva clădire. Atunci a spus aşa grupurilor sale înarmate: să stingă lumina (în clădire), să tragă perdelele (la ferestre), să tragă apoi în tot ce mişcă şi să arunce cu grenade defensive. După acest ordin, dat la orele 2,50’, în dimineaţa zilei de 24 12 1989, în clădirea respectivă s-a declanşat un adevărat măcel, în urma căruia au murit foarte mulţi civili şi militari, lupte care au fost oprite numai după ce am intervenit eu, oprind astfel focul şi măcelul pornit de această bestie cu mintea bolnavă, însetată de putere.
Acum, pentru aceste fapte penale, a fost cadorisit de unii ca el cu titlul de “revoluţionar”, pentru a se confirma astfel că aceast ţară este încă năpăstuită de comunişti – criminali.
Aceeaşi situaţie este şi în cazul soacrei Preşedintelui Senatului României, Mircea Geoană, ce a declarat în fals că ea ar fi fost cea care i-a deschis uşa studioului 4, de la TVR., criminalului comunist Iliescu Ion, în după amiaza zilei de 22 12 1989, pentru ca mai apoi să se dea rănită, în data de 25 12 1989, cînd a pretins, tot fals, că ar fi avut ”deosebita contribuţie” la descărcarea dintr-un camion a unor lăzi cu sticle, ce ar fi urmat să fie folosite de contrerevoluţionari pentru fabricarea unor cocteiluri Molotov, în încercarea de a se îndeplini planul lor ticălos de ucidere a peste 65.000 de români.
Un alt contrarevoluţionar, profitor al luptei noastre pentru dreptate şi adevăr, este şi numitul Voiculescu Voican Gelu, care, nu numai că nu a avut absolut nici o faptă deosebită pentru victoria revoluţiei, el fiind nu numai un fost deţinut de drept comun ci şi o palidă umbră din grupul comuniştilor criminali ce îl slujeau pe nomenclaturistul Iliescu Ion.
Un criminal, numitul Rădulescu Iordan, ce singur s-a lăudat, în prezenţa a numeroşi martori, că el ar fi fost salvatorul revoluţiei, pentru că a împuşcat cinci copii, veniţi şi ei în vizită în data de 24 01 1989 în clădirea fostului c.c., împuşcaţi chiar pe scara principală, între parter şi mezanin, criminal venit şi el în respectivul sediu la data de 22 12 1989, în jurul orelor 17, fiind îmbrăcat cu o uniformă de colonel de grăniceri, deşi el fusuese dat afară din armată încă din 1987, pentru că era bolnav mintal. Tocmai pentru asemenea fapte penale a fost cadorisit de criminalul regim Iliescu cu funcţia de subsecretar de stat la S.S.V.R, iar mai nou este posesorul unui certificat preschimbat, deşi se află încă în cercetarea Parchetului Teritorial Militar Bucureşti, pentru faprele sale penale comise în timpul Revoluţiei române din Decembrie 1989, contra acesteia.
La fel trebuie să îl cercetaţi şi să-i retrageţi certificatul prevăzut de Legea nr. 341/2004 şi numitul Manole Gheorghe, medic de profesie, care pentru a dovedi cît de ticălos este şi cît de inutil ar fi jurămîntul lui Hipocrate, din cauză că nu l-am lăsat să intre în camera comandamentului militar, în noaptea de 22 spre 23 12 1989, după ce am fost arestat din ordinul cretinoidului fost şef al şcolii de securitate de la Băneasa, mă refer la Mazilu Dumitru, de către Rădulescu Iordan, această bestie cu chip uman, medicul Manole Gheorghe s-a repezit brusc la mine şi a purces la a mă lega la mîini cu sîrmă, timp în care îmi şoptea la ureche că aşa merit pentru că nu l-am lăsat să-şi facă de cap în comandamentul militar.
Dar, pentru a nu lungi vorba, vă rog să îi cercetaţi, de asemenea, chiar şi pe cei ce au dobîndit certificatele prevăzute de Legea nr. 341/2004, prin publicarea numelui lor, în mod ilegal în Decretul nr. 1168/2004, impus şi publicat abuziv în Monitorul Oficial, prin încălcarea prevederilor art. 100 alin. 2 din înjosita Constituţie a României, ca şi pe toţi cei care au obţinut titluri de revoluţionari şi foloase necuvenite după ce le-a fost publicat numele în Monitorul Oficial, la capitolul “erată”.
Desigur, în prezenta contestaţie, nu afirm că aş fi reuşit să îi contest pe toţi cei care, numeroşi fiind, au cerut şi au primit, de foarte multe ori, chiar şi contra cost, certificatele prevăzute de Legea nr. 42/1990 şi apoi Legea nr. 341/2004, sarcină care vă revine dvs., avînd în vedere şi complicitatea condamnabilă a membrilor comisiilor ce au activat atît în cadrul S.S.V.R şi ulterior S.S.P.R., ca şi în cazul comisiilor parlamentare ce s-au mulţumit a fi complice la jefuirea bugetului de stat şi la umilirea locuitorilor oneşti ai României.
Printre cei de care ar trebui să vă ocupaţi cu prioritate se numără şi BLAGA VASILE, în prezent ministru, LIS VIOREL 10469, LUCESCU CONSTANTIN 10552, 4921 ROMAN PETRE, 11356 IONESCU CAZIMIR BENEDICT, 9055 MAZILU DUMITRU, 10152 MUSCALU CONSTANTIN, 10153 MUSCALU DAN, 10154 MUSCALU DUMITRU, 10155 MUSCALU EVSEVIA, 10156 MUSCALU GHEORGHE, 10157 MUSCALU GHEORGHE, 10158 MUSCALU LOREDANA-MANUELA, 10159 MUSCALU TEODOR MARIN, 10160 MUSCALU VASILICA, ca şi de procurori, de actori, de regizori şi de cîntăreţii care sînt astăzi, în mod nemeritat, posesori ai certificatelor prevăzute de Legea nr. 341/2004.
Cu speranţa că nu veţi închide şi dvs. ochii ca predecesorii dvs., care au preferat să fie complici la asemenea infracţiuni, vă urez mult succes în activitate şi spor în toate.

Nica Leon 01.04.2009
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 38 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009