Sectorul CIVES
 
 

Vor fi anulate impozitele pe proprietate?

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Vor fi anulate impozitele pe proprietate?

Mesajde Nica Leon » Mar Oct 13, 2009 9:45 am

La dosar nr. 13125/300/2007


CONCLUZII SCRISE
În perioada cît magistraţii s-au aflat în grevă, deşi legea nu le permite această formă de protest, mai multe instanţe au scris, în încheierile prin care au amînat cazele aflate pe rol în respectiva perioadă, că au fost obligaţi de puterea executivă şi de cea legislativă care, au adoptat acte cu putere de lege nedrepte, prin care sînt nesocotite şi încălcate independenţa justiţiei, respectiv a judecătorilor ca membrii ai puterii judecătoreşti şi nu ca prestatori de servicii pentru populaţie, ca şi statutul acestora, fiind astfel nesocotite prevederile constitutionale, cele legale, precum şi art. 6 din Convenţia europeană, act ce este superior şi obligatoriu de respectat de către orice stat care a aderat la aceasta, motiv pentru care au amînat judecarea cauzelor.
Şi în cauza de faţă s-e aplică acelaşi fenomen, respectiv fără nici un drept constituţional sau legal membrii puterii executive şi cei ai puterii legislative, nesocotind flagrant prevederile constituţionale care prevăd la art. 1 alin. 3 şi 5 că România este un stat de drept în care drepturile şi blibertăţile cetăţenilor, dreptatea şi demnitatea oamenilor reprezintă valori supreme şi sînt garantate, în spiritul tradiţiilor şi idealurilor Revoluţiei române.
Ori, după cum toată lumea ştie, atunci cînd am declanşat şi condus la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, impunînd astfel şi idealurile sale, nici unul nu perpetua practica nedreaptă şi abuzivă a comunitilor, care crezîndu-se stăpîni şi peste proprietăţile private ale cetăţenilor, declarate ca fiind bunuri ale întregului popor, au decretat ca acestea să fie impozitate în fiecare an fiscal, de către statul hrăpăreţ, prin autorităţile sale. Dimpotrivă, prin sacrificiul şi jertfa de atunci am dorit ca acest stat să fie unul de drept, care să respecte cu sfinţenie şi proprietatea privată, care nu trebuia impozitată de statul care nu avea absolut nici o legătură cu terenurile, casele şi maşinile românilor, ce astfel nu mai trebuia să fie considerate a fi “bunuri ale întregului popor”, ci doar ale proprietarilor de drept.
În loc să fie aşa, ca şi în cazul protestului numit greva magistraţilor, reprezentanţii puterilor executive şi legislative, fără drept, s-au amestecat în proprietatea privată a altora, cu acelaşi aer de superioritate şi aceeaşi lipsă de bun simţ şi, fără pic de respect faţă de idealurile Revoluţiei, a normelor constituţionale de la art. 44 şi a celor internaţionale, aflate şi în art.1 din Protocolul nr. a din Convenţi, au adoptat acte normative cu putere de lege, cum este şi Codul fiscal, prin care total nedrept şi abuziv au fost impuse iarăşi impozitarea şi taxarea proprietăţii private a cetăţenilor, chiar dacă ea constă în case, terenuri sau autovehicule.
Astfel au fost încălcate nu numai idealurile revoluţiei române sau dreptatea, dreptirile oamenilor şi demnitatea lor, dar şi prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 care prevede clar că:
Articolul 1 . Protecţia proprietăţii
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.
Din acest text rezultă indubitabil că statele au dreptul numai să adopte legi care să reglementeze folosinţa bunurilor proprietate privată şi nu statutul acestora, care nu poate fi nici modificat şi nici interpretat, ca în prezent, în România, unde abuziv statul, prin autorităţile sale a devenit brusc iarăşi coproprietar precar al proprietaţilor private pe care le consideră ca fiind ale sale, dar pentru că ne mai dă încă voie să ne folosim şi noi, proprietarii, de casele, de terenurile şi de autovehiculele - toate proprietate exclusiv privată, nefiind în stare să îşi găsească miniştri şi parlamentari oneşti şi pricepuţi, a recurs iarăşi la ai jefui de importante sume de bani pe proprietarii acestor bunuri.
Este adevărat că în alin. 2 din art. 1 a Protocolului se precizează că: Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor. – ceea ce nu înseamnă însă că le este permis reprezentanţilor din executiv sau legislativ să instituie, prin acte cu putere de lege, impozitarea şi taxarea proprietăţilor private ale cetăţenilor lor, cum ar fi casele, terenurile şau maşinile acestora. Statele, aşa cum prevede textul protocolului, pot adopta legile pe care le consideră a fi necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor – ceea ce este reglementat, în cazul maşinilor, prin Codul rutier, maşina nefiind legal permis să fie folosită ca mijloc de a ucide sau de a schilodi cetăţenii sau pentru distrugerea dunurilor lor . De asemenea, le mai este permis statelor să adopte legi prin care să îşi poată asigura încasarea efectivă a impozitelor (adică a impozitului pe venit, a TVA şi a altor contribuţii just prevăzute de lege) – prin recurgerea la vînzare a proprietăţilor private ale cetăţenilor lor în cazul în care respectivii refuză să plătească statului respectivele impozite, contribuţii sau amenzi.
În cazul nostru, actele a căror solicitare am cerut instanţei să le anuleze )somaţia şi titlul executor), ca fiind abuzive, deci nedrepte şi pentru că intimatul care le-a emis, în calitate de autoritate a statului hrăpăreţ şi tîlhar, nu a ţinut seama nici de prevederila art. 2 pct 40 din Legea nr. 500/2002 unde scrie:
Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

pct. 40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie publică sau un serviciu public;
Aşa fiind, rog instanţa să observe că la dosarul cauzei intimatul nu numai că nu a depus vreun act din care să rezulte că ar fi coproprietar cu mine, pe maşinile pentru care acum pretinde să mi le impoziteze şi nici nu a depus vreun contract de prestări servicii prin care să dovedească că mi-ar fi efectuat oprestaţie de servicii pe care eu nu aş fi plătit-o.
Totodată rog instanţa să observe că deşi atît eu cît şi instanţa a solicitat intimatului să depună la dosar măcar o fişe de calcul, acesta a refuzat, în încercarea sa de a ascunde abuzurile şi erorile conţinute evident în actele a căror anulare am solicitat-o eu instanţei de judecată.
Perpetuarea acestor practici păguboase, în România de astăzi, este nu numai o confirmare a neputinţei, prostiei şi obiceiurilor ruşinoase, condamnabile, dobîndite şi de actualii guvernanţi în odioasa perioadă a dictaturii comuniste, cărora, tocmai pentru că nu ştiu să guverneze drept şi eficient ţara, le este totdeauna mai uşor să jefuiască, prin taxe şi impozite nedrepte – cum sînt cele impuse pe proprietatea privată garantată, ocrotită şi inviolabilă, ce nu au fost şi nu pot fi nici astăzi legale şi în vigoare atîta timp cît există art. 154 alin. 1 din pîngărita Constituţie a României.
Dar, această practică ticăloasă, de a emite abuziv acte cu putere de lege, prin care să fie taxată şi impozitată proprietatea este nu numai o reminiscenţă perpetuată din perioada ciumei roşii, ci şi o măsură antieconomică, cetăţenii find astfel siliţi să nu îşi cumpere, chiar şi dacă au banii necesari, mai multe autovehicule, cum se obişuieşte în celelalte ţări membre ale U.E., a căror economie funcţionează bine.
Arăt, totodată, că la momentul dobîndirii legale a maşinilor pentru care mi s-au calculat abuzive taxe şi impozite, majorări penalizări etc. toate nedrepte, deci ilegale, eu am plătit acestui stat tîlhar toate taxele şi impozitele solicitate la momentul cumpărări. Cu toate astea, eu sînt discriminat, încălcîndu-se astfel prevederile art. 16 alin. 1 din siluita normă constituţională, care garantează egalitatea în drepturi şi nediscriminarea sau favorizarea contribuabililor din România, pentru că deşi am deţinut (nu le mai deţin pentru că mi-au fost furate, la ordinul reprezentanţilor acestui stat tîlhar, de angajaţi ai statului, pentru a mă pedepsi şi astfel pentru că am avut curajul să lupt şi să răstorn bestiala lor dictatură comunistă) mai multe maşini, a căror valoare era cu mult mai mică decît cea a unui alt proprietar care a cumpărat bijuterii sau aparatură electronică, care au, evident şi uşor de dovedit, o valoare de zeci sau de sute de ori mai mari decît nişte amărîte de maşini vechi, respectivii proprietari nu sînt nici impozitaţi şi nici taxaţi după momentul cumpărării acelor bunuri de valoare, fiind astfel privilegiaţi, ceea ce face ca cetăţenii să nu mai fie egali în faţa legii.
Avînd în vedere toate cele de mai sus, precum şi motivaţia şi criticile existente în cererea de chemare în judecată, rog instanţa să dovedească că lupta mea eroică, pentru răsturnarea dictaturii criminalilor comunişti şi pentru înfăptuirea statului de drept onest şi nu tîlhar ca în prezent şi, să pronunţe o sentinţă curajoasă şi dreaptă, prin care să anuleze cele două acte abuzive emise de intimat.
Dacă va proceda astfel instanţa va intra în istorie, ca o dreaptă apărătoare a drepturilor omului şi a proprietăţii lor, grav afectate astăzi şi prin impozitare şi abuzivă taxare în România condusă de foşti activişti şi susţinători ai odioasei dictaturi comuniste, continuatori ai practicilor şi obiceiurilor dobîndite atunci, în urma cărora au forţat ca pînă şi magistraţii să protesteze, tocmai pentru că au impus, crezîndu-se şmecheri şi stăpîni, din prostie şi din disperare de cauză, acte normative prin care le încălcau independenţa, iar în cazul meu, dreptul de proprietate şi proprietatea ocrotită, garantată şi inviolabilă, cum este consacrat de pîngărita normă constituţională.
Numai procedînd astfel, instanţa va face posibil ca acest stat într-adevăr să devină repede unul de drept, prosper şi democratic, în care asemenea tembeli, cum au fost cei ce s-au înghesuit să ocupe scaunele puterii legislative şi executive de la Revoluţie şi pînă astăzi, să nu mai aibă tupeul să încerce să acceadă în demnităţi publice atît de importante, pentru că numai astfel se va crea posibilitatea ca români serioşi, competenţi şi patrioţi să ajungă la putere, pentru a reforma din temeli un stat bolnav, falit şi corupt, aflat în Mileniul III, nu în epoca fanariotă, în care pînă şi magistraţii au fost forţaţi să facă grevă, la aproape 20 de ani după sacrificiul uriaş, dar nesocotit şi uitat, al tinerilor în gloriosul şi însîngeratul Decembrie 1989.

Reclamant,

Nica Leon 13.10.2009
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 15 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009