Sectorul CIVES
 
 

O alta institutie tembela, C.S.M.

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

O alta institutie tembela, C.S.M.

Mesajde Nica Leon » Lun Noi 15, 2010 1:06 pm

Către,
Consiliul Superior al MagistraturiiSpre ştiinţă Preşedintelui României, Dl. Traian Băsescu.


Doamnă preşedintă,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5. bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile pîngăritei Constituţii a României şi ale Legilor 303 si 304/2004 vă înaintez prezenta plîngere, pe care vă rog să o cercetaţi şi să constataţi că în acest stat totalitar a fost anulată atît prezumţia de nevinovăţie, ca şi prevederile art. 21 alin. 1 şi 2 din pîngărita Constituţie a României.
După cercetarea reclamaţiei şi constatarea adevărului prezentat am convingerea că ar fi normal să dispuneţi, de îndată, tuturor preşedinţilor instanţelor, instanţe unde este anulat şi efectiv îngrădit pînă şi liberul acces al justiţiabililor în incinta clădirilor în care funcţionează instanţele, să demonteze şi să evacueze toată aparatura filtrelor existente în prezent, instalată acum în locurile de acces, aparate care contribuie la umilirea celor cu trebuiri pe la instanţe, care sînt astfel nu numai umiliţi, persecutaţi, ci şi iradiaţi - fiind astfel în mare pericol de a face cancer de piele, situatie relevata de un studiu recent al specialiştilor de la Universitatea Maryland, U.S.A.- prin încălcarea grosolană a drepturilor constituţionale şi a legii.
De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri veţi dispune împotriva preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care in mod abuziv a permis ca liberul acces în sediul instanţei să fie ingrădit şi obstrucţionat, iar dreptul constituţional sa fie anulat prin contractul pe care îl are această instituţie cu Jandarmeria română, eu fiind oprit să beneficez de acces liber la justiţie, la data de 02 11 2010, cînd ilegal, fără mandat, am fost lipsit şi de libertate, jandarmii interzicîndu-mi să intru liber in clădire, jandarmi conduşi de lt. Alin Marin, care vroiau cu tot dinadinsul nu numai să mă forţeze să trec prin aparatura instalată, pentru a fi astfel iradiat, dar şi să mă percheziţioneze corporal şi să îmi golească conţinutul buzunarelor, pentru a afla el şi gaşca lui de infractori ceea ce am eu asupra mea, în ziua în care eram invitat, prin citaţie, să mă prezint în faţa instanţei.
Solicit cele de mai sus întrucît nu este pentru prima dată cînd nişte tembeli, ce poartă uniforma militară a statului, cu însemnele Jandarmeriei române, îmi anulează dreptul constituţional prevăzut şi garantat de art. 21 alin. 1 şi 2, numit şi accesul liber la justiţie, aşa cum a fost şi la data de 02 11 2010 cînd fusesem citat şi trebuia să mă prezint la instanţă pentru a-mi susţine cauza în recursul declarat de reprezentanţii statului român, stat ce a vîndut ilegal Banca Comercială Română, nedreptăţindu-mă şi discriminîndu-mă şi astfel.
Deşi am ajuns la uşa secundară de acces în clădirea respectivei instanţe, loc destinat, prin dispoziţia celei mai înalte instanţe judecătoreşti din România, să fie folosit de plebe, adică de cetăţenii de categorie inferioară, avocaţi şi justiţiabili, pentru a putea avea acces la justiţie, uşa principală fiind rezervată numai judecătorilor, personalului instanţei şi şmecherilor, care astfel capătă rangul de cetăţeni de primă categorie, încălcîndu-se astfel dreptul garantat tuturor prin art. 16 alin. 1 şi 2 din terfelita Constituţie a României, loc unde am ajuns la ora 8,20, şi unde am fost oprit de doi gealaţi, cu uniforme de jandarmi, care mi-au blocat liberul acces şi mi-au interzis să intru dacă nu pun pe o anumită masa tot conţinutul buzunarelor mele.
Auzind o astfel de obrăznicie, i-am intrebat dacă au mandat de la judecător, care să le dea dreptul de a mă percheziţiona şi de a-mi pretende mie, cetăţean liber, binefăcător al României, posesor nu numai a titlului de revoluţionar dar şi al prezumţiei de nevinovăţie, solicitîndu-le, totodată, să îmi comunice copia actului normativ, aflat în vigoare, prin care a fost anulate drepturile constituţionale şi prezunţia de nevinovăţie.
În loc să îmi prezinte cele solicitate, repectivii mi-au blocat efectiv accesul şi m-au sechestrat, în respectivul loc mai bine de o oră, timp în care, cu toate insistenţele mele, răufăcători, prea bine plătiţi din bani publici, au refuzat să cheme judecătorul de serviciu, nu mi-au prezentat nici un act normativ care să justifice un asemenea abuz, ci doar repetau, ca papagalii, că pe ei nu îi interesează nici prevederile constituţionale, nici cele legale ci numai un aşa zis regulament de ordine interioară, act inexistent şi neopozabil mie, deoarece nu a fost publicat în Monitorul Oficial şi care, oricum, nu era nici măcar afişat la sediul instanţei.
În tot acest timp, gealaţii jandarmeriei îmi spuneau că trebuie să mă las percheziţionat şi iradiat de aparatura lor de violare a intimităţii cetăţenilor şi a drepturilor lor fundamentale, că este musai să îmi golesc şi să le arăt tot ceea ce am în buzunare, dacă doresc să ajung în faţa instanţei de judecată, spundu-mi că aşa este şi la aeroport.
Doamnă preşedintă a C.S.M., am ferma convingere că justiţia din românia este total aeriană, chiar şi sub nevinovata dvs. activitate, motiv pentru care consider că nu mai era cazul ca şi jandarmii să îmi confirme aceast stare de fapt, umilitoare, deplorabilă şi cel puţin jenantă pentru reprezentanţii României, stat membru al N.A.T.O şi al U.E.,, acesta fiind şi motivul pentru care ei îmi tot repetau că la justiţie este la fel ca la aeroport, dacă vrei să zbori trebuie să te laşi umilit, percheziţionat şi iradiat, pentru a căpăta, în loc de dreptate, cel puţin un cancer.
Cum eu sînt unul dintre cei foarte puţini la numă, din această ţară, cu demnitate şi coloană vertebrală, nu m-am supus pretenţiilor lor abuzive şi, fiind nevoit să îmi apăr drepturile şi demnitatea am ridicat vocea, cerînd astfel să vină judecătorul de serviciu sau un reprezentant, cu mai multă minte, speram eu, de la Jandarmeria Română. Abia după mult timp a venit, în locul strînt, unde se află intrarea secundară, un alt gealat, cu aceeaşi uniformă, care fără să se prezinte a reconfirmat aceleaşi enormităţi şi ilegalităţi spuse şi de ceilalţi jandarmi cretinoizi.
Abia după ce l-am somat să se prezinte, respectivul a spus că se numeşte lt. Alin Marin, clamînd cu nonşalanţă că pe el nu îl interesează nici constituţia şi nici alte legi, că el respectă doar ordinul şi aşa zisul regulament, că nu îi pasă dacă se află în vigoare sau nu şi nici dacă a fost sau nu publicat în Monitorul Oficial, iar cînd am cerut să îmi arate “regulamentul” s-a supărat şi m-a ameninţat că mă amendează.
Din această cauză eu am pierdut mai mult de o oră din viaţa mea preţioasă, chiar în casa legii, jandarmii avînd ordin să mă persecute, să mă ameninţe, să mă intimideze, să mă umilească, să îmi încalce demnitatea şi să îmi anuleze drepturile şi libertăţile fundamentale, garantate de înjosita Constituţie a României, act suprem şi obligatoriu chiar şi pentru instanţe, dar şi pentru criminalii cu uniforme de jandarmi.
Desigur, am convingerea că toate aceste abuzuri, declanşate împotriva mea, nu au fost o întîmplare, ci un o acţiune premeditată, ordonată de reprezentanţii statului român, în complicitate cu reprezentanţii in-justiţiei din România, extrem de supăraţi pentru că am curajul să cer instanţelor să constate abuzurile pe care le-au săvîrşit, cu ocazia înstrăinării abuzive a Băncii Comerciale Române – bun public inalienabil, conform aceleeaşi siluite Constituţii a României.
Avînd în vedere cele de mai sus şi mai înainte de a mă adresa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, căreia îi voi cere să constate că România nu este un stat de drept, ci doar unul totalitar, o adevărată ruşine a vremurilor prezente, stat ce nu a îndeplinit nici unul dintre criteriile de aderare la Uniunea Europeană, motive mai mult decît suficiente pentru ca judecătorii europeni să decidă anularea calitaţii de membru al U.E., concomitent cu retragerea statutului de membru unei ţări care îşi persecută pînă şi eroii, vă rog pe dvs. să îmi comunicaţi ce măsuri aţi dispus pentru ca tembelii ajunşi în fruntea instanţelor din România să respecte prezumţia de nevinovăţie, să respecte justiţiabilii cărora au obligaţia de serviciu să le recunoască şi să le respecte întocmai, efectiv şi deplin drepturile şi libertăţile garantate pînă şi de pîngărita Constituţie a României.
Doamnă preşedintă, prin cele invocate mai sus am făcut demonstraţia că acest stat nu este unul de drept, nu numai pentru că a reinviat şi reimpus metoda dublului standard, dar şi pentru că, acum, ca şi în vremurile bestialei dictaturi comuniste, semantica limbii oficiale este total diferită de cea oficială, publicată de specialiştii în filologie, în DEX, accesul liber la justiţie, prevăzut şi garantat de art. 21 alin. 1,2 şi 3 din terfelita Constituţie a României, fiind efectiv inexistent atîta timp cît judecătorii nu respectă nici textul constituţional şi nici prevederile art. 1 şi 4 din Legea nr. 303/2004 (r1), nici preambulul şi art. 2, art. 4, art. 6, art. 7 şi art. 10 din Legea nr. 304/2004 (r1), nici convenţia, nici tratatele internaţionale în materie, nici prezunţia de nevinovăţie şi nici măcar legile bunului simţ atunci cînd impun ca cei ce vor să intre în casa justiţiei să o facă doar pe uşa din dos şi numai după ce sînt profund umiliţi, copios pipăiţi, iradiaţi şi bine scotociţi prin buzunare, pentru că, nu-i aşa, în mintea cretinoidă a reprezentanţilor originalului stat român, accestul liber la justiţie este sinomim cu impunerea taxelor de timbru şi de timbru judiciar, cu reimpunerea cenzurii, prin anularea cererilor justiţiabililor, care nu vor să plătească birul ruşinos impus nedrept prin Legea nr. 146/1997 şi nici să suporte umilinţa de a fi percheziţionaţi corporal, ca şi la aeroport.
Şi, pentru a mi se dovedi că în această ţară majoritatea este formată din oameni de tip nou, fără ruşine, fără respect, fără Dumnezeu, fără cultură sau ştiinţă de carte, am primit răspunsul de la C.S.M. nr. 1/27186/115472010, din data de 02 11 2010, semnat de o tembelă, şefă de serviciu, care nu este nici preşedintele C.S.M. şi nici membru al acestuia, îmi scrie mie, cel ce a acţionat efectiv pentru modificarea Legii C.S.M, şi pentru că la art. 1 era scris că C.S.M răspunde numai în faţa judecătorilor şi procurorilor, ceea ce era nu numai ilegal şi intolerabil, dar amintea flagrant de Alibaba şi cei patruzeci de hoţi, ce făceau la fel, motiv pentru care a fost revizuită, tocmai în urma eforturilor mele, că acest consiliu are ca lege de funcţionare Legea nr. 317/2004, fără însă să aibă şi capacitatea să înţeleagă măcar ceea ce mi-a scris sau textul legal inserat în răspuns.
Aşa fiind, sînt nevoit să constat că legea nu se bucură de ceva mai mult respect nici măcar în casa C.S.M., ea fiind tot la cheremul unor cretini, ce nici măcar nu sînt membrii ai C.S.M, dar care semnează, fără drept şi trimit răspunsuri tîmpe, în numele acestei instituţii, ce nu îşi respectă astfel menirea, nici legea şi nici cetăţenii, puţini la număr, din această ţară năpăstuită.
Tocmai din aceste motive, vă somez, doamnă preşedintă, să îmi transmiteţi un răspuns temeinic şi legal, la cele aratate mai sus, anunţăndu-vă că în cazul în care scrisoarea mea va fi tratată iarăşi cu aceeaşi neseriozitate şi iresponsabilitate, cum am arătat mai sus, voi fi nevoit să vă chem în judecată, prezenta fiind formulată şi în litera şi spiritul art. 7 din Legea nr. 554/200415.11.2010.
Vă informez, totodată, că voi trimite şi această scrisoare, ca şi răspunsurile transmise de C.S.M. atît Preşedintelui României, cît şi unor înalţi reprezentanţi ai Parlamentului European şi Comisiei europene, ca şi ambasadorilor ţărilor membre ale U.E., pentru a se convinge şi ei de gradul intolerabil de tembelism şi de bataia de joc generalizată, ce domneşte în această ţară jefuită de criminalii-comunişti şi de fiii acestora.

Cu profund dispreţ şi enormă greaţă, 15.11.2010
Nica Leon
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009