Sectorul CIVES
 
 

Plîngere penală Boc&co.!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Plîngere penală Boc&co.!

Mesajde Nica Leon » Vin Dec 14, 2012 4:33 pm

Către,
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,


Tovarăşi parchetari,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap 23, sector 2, cod 021791, în temeiul prevederilor obligaţiilor cetăţeneşti şi a prevederilor înscrise şi în Codul Penal al României, formulez următoarea:
PLÎNGERE PENALĂ
Împotriva fostului preşedinte al Partidului Democrat Liberal, fost activist criminal-comunist, numitul Boc Emil şi a acoliţilor săi, ce se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor de fals, uz de fals, înşelăciune, abuz în serviciu, subminare a economiei naţionale, jefuire sistematică a Avuţiei Naţionale, jefuire a bugetului de stat, constituire a unui grup organizat pentru comiterea de infracţiuni, jefuire a locuitorilor români, fapte prevăzute şi pedepsite de Codul Penal, vinovaţi că, prin înşelăciune, prin fals şi uz de fals, au obţinut ilicit funcţii în Parlamentul României şi apoi, în Guvernul României, cu consecinţe catastrofale pentru economia ţarii şi pentru locuitorii României.
MOTIVE
În fapt, numitul Boc Emil şi acoliţii săi, care s-au folost de poziţia deţinută în societatea românească şi de afirmaţii neadevărate, pentru a înşela alegătorii şi pentru a dobîndu astfel foloase şi poziţii necuvenite, pentru el şi pentru acoliţii săi, au făcut nenumărate promisiuni electorale neadevărate, înşelătoare şi în campania din 2008, printre care:
1. Construirea unei reţele de autostrăzi de cel puţin 836 de km;
2. Mărirea salariilor profesorilor cu 50 %;
3. Reducerea taxelor şi a impozitelor etc.
4. Recuperarea de la vinovaţi a pagubelor create bugetului de stat şi pedepsirea vinovaţilor etc.,
pe care apoi, după ce au fost aleşi prin înşelăciune, s-au reinstalat la putere şi în administraţia centară a statului şi nu au mai respectat nici una dintre angajamentele luate în timpul campaniei electorare, luînd măsuri numai de pauperizare a ecomomiei şi a societăţii româneşti, au adoptat apoi acte normative cu ajutorul cărora au fost privilegiaţi un mare număr de răufăcători, criminali ce au primit pe lîngă recunoştinţă şi importante foloase materiale necuvenite şi nedatorate de stat, ceea ce a dus la grava prejudiciere a banului public, la crearea convingerii partenerilor străini ai României, că România nu este un stat de drept, la reducerea substanţială a încrederii investitorilor de a îşi mai investi banii în această ţară aflată tot sub conducerea unor răufăcatori, au tăiat salariile, au introdus şi au menţinut biruri abuzive, cu convingerea că românii sînt numai supuşii statului român şi nu stăpînii de drept ai acestuia, au organizat licitaţii trucate, păgubitoare, cu dedicaţie, pentru a împiedica astfel construirea coridoarelor de transport aflate în planurile U.E., îmiedicînd, prin catastrofala lor administrare a treburilor publice, construirea şi finalizarea celor 836 de km de autostradă promişi, fapte care au determinat reprezentanţii ţărilor membre în U.E. să refuze României şi statutul de ţară cu drepturi depline în spaţiul Schengen.
Totodată, după respingerea O.U.G. nr. 183/2005, au abandonat orice demers pentru a fi repatriată uriaşa sumă lăsată moştenire tinerilor studioşi români, de marele mecena Emanoil Gojdu, ca şi clădirile lăsate de acesta Fundaţiei creştine cu acelaş nume.
Nu şi-au făcut datoria şi nu au recuperat nici una dintre proprietăţile industriale, bancare şi turistice ale României, deşi toate acele bunuri erau proprietăţi publice, inalienabile, ce fuseseră înstrăinate abuziv şi fără acordul expres al proprietarului de drept, poporul român, care nu a fost consultat prin referendum, dar nici măcar pe cele a căror contract de prăduire, numit „privatizare” fusese desfiinţat, prin sentinţe definitive şi irevocabile, pronunţate de Puterea judecătorească, cum ar fi cazul S.C. Balneoclimaterica Sovata S.A.
Au înstrăinat, fără drept, cu ajutorul unor acte cu putere de lege, ce nu au fost niciodată în vigoare, conform prevederilor art. 154 alin. 1 din pîngărita Constituţie a României, părţi importante din acţiunile unor societăţi de importanţă naţională, proprietate de stat, aflate numai în administrarea reprezentanţilor guvernului, cărora le-au mai concesionat, cu nişte redevenţe infime şi bogăţiile subsolului, fără aprobarea, prin referendum, a adevăraţilor proprietari.
Au participat în mod direct, prin neluarea măsurilor ce se impuneau pentru anularea contractelor ilegale, nedrepte şi de-a dreptul păguboase, încheiate la ordinul învinuiţilor de conducerea executivă a S.C.Hidroelectrica S.A., la jefuirea economiei româneşti şi la transferarea pe umerii şi pe cheltuiala poporului şi uriaşele pagube create în sistemul de producere a energiei electrice, prin creşterea nejustificată a preţului energiei, agazului etc.
Au introdus abuziv taxe care au fost impuse spre a fi plătite de toţi proprietarii de drept şi ai sistemului de drumuri naţionale, cărora terfelita Constituţie a României le garantează la art. 25 alin. 1, dreptul fundamental, garantat, de liberă circulaţie, bir numit rovinietă, iar o aceeaşi taxă de drum au ascuns-o în preţul corburnţilor, adică taxa de 10 euroi pe tona de combustibil, dar şi în preţul lubrefianţilor, fiind la început aplicată şi pe valoarea de vînzare totală a autovehiculelor şi a pieselor de schimb.
Au favorizat tîlharii care au jefuit mai multe bănci cu capital de stat şi, nu numai că nu au făcut nimic pentru ca toţi cei vinovaţi să fi fost cercetaţi şi să fi fost trimişi în judecată, spre a fi condamnaţi, iar prejudiciul să fi fost recuperat din averile strînse ilegal de hoţi, preferînd să recupereze uriaşele pagube produse Avuţiei Naţionale, prin falimentarea premeditată a unor bănci cu capital de stat, printre care Banca Agricolă, B.R.C.E. ş.a., tot din buzunarele golite ale românilor deja jefuiţi, prin introducerea, în preţul carburanţilor, a unui nou bir de 10 euro pe tona de combustibil vîndută pe piaţa românească, introdus cu scopul de a fi recuperat prejudiciul provocat băncilor cu capital de stat.
Au jefuit statul şi cu sumele plătite de cei ce se înscriseseră, în timpul bestialei dictaturi comuniste, pentru a cumpăra un autoturism Dacia, bani folosiţi apoi abuziv de tîlharii numiţi în funcţii publice, dar plătiţi apoi nu din buzunarele doldora ale vinovaţilor, ce nu au fost căutaţi niciodată, ci tot din cele ale românilor jefuiţi de autorităţile complice cu vinovaţii, cum, de altfel, au procedat la fel de abuziv şi în cazul jafului de la F.N.I şi F.N.A.
Copleşiţi de necinstea lor, dovedită şi de nepriceperea de a administra eficient teburile statului, interesaţi numai de a îşi proteja numai tovarăşii ce jefuiseră sistematic şi temeinic Avuţia Naţională a României, au rămas fără bani la buget, motiv pentru care au împrumutat bani din exterior cu dobînzi împovărătoare, apoi, după îndatorarea ilegală a statului au hotărît să reducă cheltuielile statului şi prin reducerea numărului de parlamentari, motiv pentru care a fost organizat un Referendum, în anul 2009, cînd poporul suveran a hotărît ca numărul de parlamentari să fie de maxim 300, reuniţi într-o singură cameră a parlamentului. Cu toate că decizia poporului, conform art. 2 alin. 1 era definitivă şi executorie, abuzînd de funcţiile deţinute nu au luat măsurile legilative ce se impuneau şi au preferat să tragă de timp, organizînd apoi alegeri ilegale, la data de 09 12 2012, fapte prin care au urmărit distrugerea definitivă a imaginii României, dovedind şi aşa că statul român este tot un stat dotalitar, a cărui autorităţi, ce se consideră şi se manifestă ca stăpîni ai ţării şi nu ca servitori ai poporului, sînt cu mult deasupra legi şi a voinţei poporului român.
Dispreţuind toate actele internaţionale, ce aboliseră de mult sclavia şi supuşenia, dar şi prevederile constituţionale, au menţinut sistemul abuziv de taxare (fără să fi fost măcar o clipă respectate prevederile art. 2 pct. 40 din Legea nr. 500/2002 sau prevederile supreme şi obligatorii din siluita Lege fundamentală) şi de impozitare abuzivă a proprietăţilor private ale proprietarilor din România, dar şi impozitarea obligatorie a tuturor veniturilor celor ce munceau sau produceau valoare, dovedind astfel că autorităţile s-au comportat şi au acţionat la fel ca în timpul bestialei dictaturi comuniste, cînd criminalii-comunişti se credeau stăpînii supuşilor cu forţa şi a averilor lor, devenite atunci, ca şi acum, tot bun al întregului popor şi nu doar proprietate exclusivă a proprietarului de drept. Aceste măsuri abuzive au fost impuse ilegal de învinuiţi, cu intenţia de a transfera o dată cu achiziţionarea unei proprietăţi, de către un locuitor al ţării şi povara finanţării instituţiilor publice, ceea ce este profund nedrept şi neconstituţional, fiind astfel jefuiţi proprietarii privaţi.
În urma nemulţumirilor populaţiei tîlhărite şi ignorate, o parte dintre români s-au revoltat, în la începutul anului 2012, manifestîndu-şi suveranitatea şi nemulţumirea în plină stradă şi în centrul Bucureştiului, unde, deşi se aflau pe proprietatea lor comunăşi aveu garantat, de art. 39 din înjosita Constituţie a României, dreptul de a se manifesta liber, au fost totuşi luaţi la bătaie de nişte bestii din fostele trupe de securitate, botezate apoi trupe de jandarmi, care au bătut, au distrus, au rănit, au schingiuit şi au lipsit de libertate mulţi dintre stăpînii României, fapte rămase încă necercetate şi nepedepsite, deşi ele au fost de o cruzime şi de o ilegalitate ce a înfiorat şi a revoltat pînă şi lumea civilizată, democratică, total contrare dispoziţiilor exprese privind drepturile omului ca şi Pactul drepturilor civile şi politice ale cetăţenilor, precum şi actelor şi regulilor adoptate de Adunarea Generală a O.N.U., cu nr. 60/147 din 16 12 2005, obligatorii şi pentru România.
Învinuiţii se fac vinovaţi şi de complicitate cu infractorii, dar şi de săvîrşirea infracţiunii de împiedicare a înfăptuirii justiţiei, deoarece, prin nesesizarea autărităţilor judiciare, mult prea ocupate să îţi numere salariile consistente, plătitr de la bugetul de stat,pentru a îşi asigura liniştea şi neimplicarea, prin autosesizare, a parchetarilor, au favorizat pe cei ce au comis fapte penale şi au dovedit şi aşa că România nu este încă un stat de drept.
Pentru toate cele de mai sus, vă rog să dispuneţi efectuarea unor cercetări temeinice şi legale, în vedere probării tuturor faptelor penale comise de învinuiţi şi trimiterea în judecată a tuturor celor ce se fac vinovaţi, precum şi a celor care vor rezulta că au participat la comiterea sau la favorizarea comiterii infracţiunilor sus enumerate, precum şi a celor care vor mai rezulta în timpul cercetărilor.
Menţionez că mă constitui parte civilă cu o sumă pe care o voi preciza, în faţa instanţei de judecată, la termenul cînd se vor discuta despăgubirile pentru pagubele morale şi materiale pe care le-am suferit.


În drept şi prevederile Codului Penal şi Convenţia europeană.
Pentru dovedirea acţiunii, avînd în vedere marele volum al probelor ce îi incriminează, vă rog să procedaţi fie şi numai la o banală căutare pe net, unde veţi afla nenumărate documente incriminatorii, pe lîngă contractele şi celelalte documente aflate la sediile autorităţilor şi instituţiilor publice pe care le-au jefuit sistematic şi temeinic învinuiţii.

Nica Leon
Persecutat politic. 14.12.2012
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 18 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009