Sectorul CIVES
 
 

Alegerile sînt iarăşi nule de drept!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Alegerile sînt iarăşi nule de drept!

Mesajde Nica Leon » Sâm Dec 15, 2012 6:35 pm

Către,
Preşedintele României, dl. Traian Băsescu,

Domule preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere obligaţiile constituţionale pe care le aveţi, prevăzute la art. 80 alin. 2, în calitate de binefăcător al României, îngrijorat că, din nou, ţara pentru a cărei libertate şi demnitate eu am fost nevoit să lupt cu bestiala dictatură comunistă şi, apoi, să înfrunt şi gloanţele inumanului sistem pe care am reuşit să îl răstorn de la putere, în mai puţin de 24 de ore, fapte pentru care am fost şi sînt încă persecutat de autărităţile ce au rezultat, ca urmare a contrarevoluţiei declanşată de criminalii-comunişti la data de 22 12 1989, criminali care, pentru a mă pedepsi, m-au arestat abuziv şi m-au trimis la fortul militar Ştefăneşti, pentru a fi împuşcat, a organizat iarăşi nişte algeri ilegale, tot în „buna” tradiţie a oricărui stat totalitar, numai conform obiceiurilor, practicilor şi mentalităţilor criminale-comuniste, manifestate temeinic de reprezentanţii statului român, aflaţi abuziv şi nedemocratic în respectivele funcţii, „alegeri” ce amintesc izbitor de mult cu cele din 1946, văzînd şi prevederile pîngăritei Constituţii a României, de la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 6 alin. 2, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 36, art. 53, art. 61 alin. 1, art. 62 alin. 2 ultima teză şi alin. 3, art. 90, ca şi art. 154 alin.1, vă somez să anulaţi Decretul de convocare pe care l-aţi semnat, în temeiul prevederilor art. 63 alin. 3 din siluita Lege fundamentală, pentru data de 19 12 2012, după care, vă rog, să transpuneţi efectiv, în practică, obligaţia constituţională pe care o aveţi, de a veghea la respectarea terfelitei Constituţii a României şi la buna funcţionare a autorităţilor publice şi, ca urmare a acestor ultime, ruşinoase, samavolnice şi nedrepte „alegeri”, desfăşurate la data de 09. 12 2012 şi ca vie expresie a faptului că această ţară este încă tot un stat totalitar, să mediaţi între puterile statului, precum şi între stat şi societate, pentru a putea constata că rezultatele acestora sînt nule de drept, ceea ce vă va conduce la unica concluzie că nici chiar dvs. nu aveţi dreptul să încălcaţi prevederile supreme şi obligatorii ale desconsideratei Legi fundamentale, motiv pentru care, sînteţi obligat acum să cereţi, instituţiilor abilitate ale statului de drept, să îşi îndeplinească datoria şi rolul de a declara ca neconstituţionale rezultatele alegerilor organizate la data de 09 12 2012.
Vă somez să vă îndepliniţi obligaţiile prevăzute la art. 80 alin. 2, deoarece:
I. Conform art. 1 alin. 1 şi 3, se susţine că „ România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”
Ori şi aceste ultime alegeri au fost nedrepte, deci neconstituţionale, organizate de nişte cretinoizi, dujmani ai poporului român şi ai României, care, crezîndu-se, la fel cum s-a crezut şi călăul ceauşescu, stăpînii ţării şi nu doar umilii ei servitori, au adoptat o Lege electorală nedreaptă, ce nu se afla în vigoare încă de la publicarea ei în Monitorul Oficial, în baza căreia s-au desfăşurat şi „alegerile” de la data de 09 12 2012, fără să fi fost respectată o clipă voinţa poporului suveran, exprimătă clar, la Referendumul din 2009, cînd a decis obligatoriu şi irevocabil, ca numărul maxim de parlamentari ce pot fi în viitorul Parlament al României să fie de maxim de 300 de deputaţi, care să reprezinte poporul numai într-o singură cameră şi nu în două, aşa cum abuziv se înceară acum să se facă.
Procedîndu-se astfel, nu numai că reprezentanţii executivului dovedesc dispreţul lor tembel faţă de prevederile supreme şi obligatorii ale pîngăritei Constituţii a României, care prevede indubitabil că:
„(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
Prin nerespectarea flagrantă a voinţei poporului român, de a avea numai un parlament cu numai o singură cameră, în noul Parlament al României, ce va rezulta după executoria şi imperativa sa decizie, exprimată prin Referendumul din 2009, reprezentanţii actuali ai statului încalcă flagrant şi prevederile art. 2 alin. 2, unde se prevede cît se poate de explicit că:
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
Dacă nu aţi proceda aşa cum v-am somat mai sus, v-aţi afla şi dvs. în ridicola situaţie de a vă face de rîs, chiar şi în faţa partenerilor europeni, probînd încă o dată că, ţara în care sînteţi preşedinte, este tot un stat totalitar, în care grupul criminalilor-comunişti, aflaţi ilegal în guvern şi în parlament şi-au luat abuziv dreptul de a exercita în nume propriu suveranitatea, grup ce acum este format tot din aliaţii şi susţinătorii criminalilor-comunişti, condus de criminalul-comunist ilegalist iliescu ilici ion - aflat mereu deasupra legii chiar dacă poartă vina uciderii a peste 1200 de români şi rănirea altor peste 4.500, grup ce poartă numele U.S.L., practică ce însă este stric înterzis de dispreţuita Lege fundamentală.
II. Alegerile nu au fost nici libere şi nici corecte pentru că:
a. Legea electorală şi alte acte normative în temeiul cărora au fost organizate şi s-au desfăşurat alegerile din data de 09 12 2012, nu s-au aflat în vigoare, conform art. 154 alin. 1 din siluita Constituţie a României, încă de la publicarea lor în Monitorul Oficial, pentru că, abuziv, a fost anulat dreptul fundamental, garantat tuturor românilor ce au împlinit vîrsta de 18 ani, pînă în ziua alegerilor, inclusiv, drept prevăzut la art. 36 alin. 1, unde scrie că:

(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.
Ori, după cum este bine cunoscut că, prin încălcarea flagrantă a acestei prevederi supreme şi obligatorii chiar şi pentru membrii B.E.C., au fost adoptate şi instrucţiuni obligatorii, cu putere de lege, prin care să le fie efectiv anulat românilor, cu drept de vot, ce nu se aflau în nici una din situaţiile expres prevăzute la alin. 2, dreptul de vot, deşi, prin aceasta se încălca flagrant textul suprem şi obligatoriu al terfelitei Constituţii a României, care prevede că:
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. - ceea ce nu poate însemna, decît în mintea mult prea odihnită a organizatorilor şi decidenţilor acestui ultim simulacru de alegeri, că ar avea şi puterea de a anula efectiv şi acest drept fundamental, tuturor românilor cu drept de vot care şi-au exercitat însă numai dreptul prevăzut de nerespectata Constituţie a României, la art. 25 şi s-au aflat în străinătate, la studii, la muncă, în vacanţă, în misiune sau la rude, dar şi celor aflaţi chiar şi în ţară, la ski, ori în orice altă localitate decît cea la care aveau domiciliul înscis pe actul de identitate, ceea ce a provocat un proces electoral viciat, nul de drept, a cărui rezultat nu poate fi decît nul şi neavenit.
b. Legea electorală, ce a stat la baza acestui simulacru de alegeri, a prevăzut norme abuzive, ce nu s-au aflat în vigoare încă de la publicarea ei în Monitorul Oficial, permiţînd şi criminalilor-comunişti, tîlharilor ce au jefuit sistematic economia naţională, ca şi prăduitorilor Avuţiei Naţionale, aflaţi însă în funcţii de reprezentanţi ai Guvernului României, ca urmare a complicităţii unora dintre membri Puterii Judecătoreşti şi din sistemul de justiţie, să se situeze deasupra legii şi a normelor constituţionale, supreme şi obligatorii însă pentru toţi locuitorii României, indiferent de funcţie, de avere de origine etnică etc. ceea ce este evident o altă încălcare flagrantă a idealurilor Revoluţiei Anticomuniste Române, din Decembrie 1989.
Aceşti indivizi, ce au impus abuziv ca procesul electoral să se desfăşoare în baza unei legi ce nu se afla în vigoare, dar în care ei introduseseră prevederi care să îi favorizeze, au făcut posibil nu numai ca cea mai mare parte din populaţia cu drept de vot din România să nu fie reprezentată deloc, de cei ce au rezultat în urma cursei electorale neechitabile şi nedemocratice, dar, au mai prevăzut, pe lîngă o normă de reprezentare ce încălca efectiv voinţa expresă a poporului suveran - de a avea maxim 300 de deputaţi - şi nedreptul sistem de redistribuire, ce a permis, abuziv, ca unii participanţi la această nedreaptă cursă electorală să acceadă în viitorul parlament cu un număr infim de voturi, adică fără să aibă şi aprobarea expresă a poporului, încălcînd, astfel, românilor, atît dreptatea şi demnitatea, garantate, ca voloari supreme în societatea românească, dar şi principiile înscrise la art. 16 alin. 1 şi 2 din siluita Constituţie a României, precum şi prevederile actelor internaţionale, care reglementează obligatoriu drepturile civile şi plitice ale cetăţenilor şi drepturile omului.
c. Legea electorală nu se află în vigoare şi pentru că ea nu a prevăzut şi condiţiile obligatorii pentru participanţii ce vroiau să se înscrie în cursa electorală, pentru a fi satisfăcute întocmai condiţiile exprimate la art. 61 alin. 1 care preved că:
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. - de unde rezultă, indubitabil, că în organul reprezentativ suprem al poporului român nu pot fi admişi să se înscrie criminalii-comunişti şi cei ce au sprijinit, în orice formă, pînă în ultima clipă, bestialul sistem criminal-comunist şi nici progeniturile lor privilegiate, cei ce au comis fapte penale, prăduind, prin acţiunile şi prin deciziile lor Avuţia Naţională, sărăcind astfel România şi pe români, nici cei cu o moralitate îndoielnică, pentru că nici unul dintre aceştia nu ar avea vreun drept dreptul moral şi constituţional, deoarece nu poate fi nici drept şi nici demn să facă parte din organul reprezentativ suprem al poporului român şi din unica autoritate legiuitoare a ţării, afară de cazul cînd nu se urmăreşte doar compromiterea iremediabilă a imaginii României şi distrugerea sa definitivă.
d. Legea electorală şi normele sale de aplicare au fost nedrepte, contrare spiritului şi literei desconsideratei Constituţii a României, deci nu s-a aflat şi nu se află în vigoare, încă de la publicarea lor în Monitorul Oficial şi pentru că, atît prin anularea dreptului fundamental de vot al mult prea multor români cu drept de vot, dar şi prin condiţiile prevăzute pentru a face totdeauna posibilă, după metodele alegerilor din 1946, o campanie electorală inechitabilă, prină de abuzuri ale autorităţilor centrale şi locate, care au implicat, discreţionar, nu numai folosirea, numai de unii, a multor bunuri publice şi a funcţionarilor statului şi chiar şi a miliţienilor, ce acum doar poartă alte uniforme, campanie marcată de violenţe şi de un sistem de exprimare şi contabilizare a voturilor ce nu reflecta voinţa şi nivelul tehnic al unui stat membru al U.E., aflat în Mileniul III, ceea ce a condus la rezultate evident false, de multe ori trucate, după cum a fost dovedit public şi prin tăierea curentului electric, prin lăsarea în părăsire a drumurilor devenite impracticabile, după prima zăpadă din această iarnă, prin folosirea discreţionară a unui număr imens de urne mobile, prin crearea condiţiilor organizatorice de a se putea spori, în mod fals, numărul celor ce s-ar fi prezentat de fapt la secţiile de votare, dar şi prin recurgerea la metoda subtilizării şi a înlocuirii proceselor verbale, care ar fi trebuit să reflecte rezultatele reale ale alegerilor, cu altele, semnate şi ştampilate însă în alb, care să fie apoi completate în prea lungul şi anevoiosul drum de la secţiile de votare, la birourile electorale zonale.
e. Prevederile nedrepte ale actelor cu putere de lege, ce au stat la baza organizării şi a acestor „alegeri”, nule de drept, au făcut posibil ca cei înscrişi în cursa electorală să poată folosi resurse materiale neverificabile, ascunse de ochii electoratului, evident neechitabile, ce nu au creat condiţii egale pentru toţi cei înscrişi în întrecerea electorală, ceea ce a făcut posibil ca „adversarii” doar să mimeze o competiţie, ce nu a avut însă dezbateri, care să permită românilor cu drept de vot, să analizeza soluţiile şi metodele la care vor fi apoi obligaţi să le facă faţă şi nici nu au fost prezentate politicile care vor fi apoi transpuse în practică pentru a fi revigorată, evgentual, economia, pentru a fi impulsionat, poate şi ajutat sistemul de justiţie, pentru a fi pusă, probabil, pe baze economice stabile şi viabile, năpăstuita agricultură românească sau celelalte ramuri economice, aflate acum în mare suferinţă, ca urmare a ticăloşiei şi prostiei celor ce au mimat numai actul de legiferare şi de guvernare a ţării, tot şi toţi temeinc strînşi în hora rotaţiei cadrelor ce au jefuit temeinic România, umilind şi gonind astfel din ţară românii.
Ca atare şi această campanie electorală nu a asigurat condiţiile obligatorii pentru ca românii să fie corect şi temeinic informaţi, pentru a alege în cunoştinţă de cauză şi nu tot după zvomuri, după pomeni electorale sau după îndemnurile intens susţinute, prin deşănţate şi inechitabile programe televizate şi radiodifuzate, alegerile fiind şi din aceste motive nule de drept şi pentru că nu au fost libere, deoarece nişte votanţi neinformaţi corect şi complet nu pot fi şi liberi, ci, doar nişte proşti, folosiţi numai aşa cum au dorit organizatorii.
f. Rezultatul alegerilor este nul de drept şi pentru că, prin toate încălcările drepturilor garantate sau fundamentale, prevăzute de pîngărita Constituţie a României, enumerate mai sus, multe dintre încălcări şi dintre restricţiile ce au fost aplicate, pe percursul „alegerilor”, multe prevăzute chiar de lege şi de alte acte normative cu putere de lege, au fost însă impuse fără să se fi respectat măcar o iotă din prevederile art. 53 din siluita Lege fundamentală, unde stă scris că:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.
Ori, anularea dreptului la vot şi a dreptului la alegeri libere, printr-o corectă şi completă informare a tuturor potenţialilor votanţi, prin neasigurarea de fonduri egale şi de condiţii egale pentru toţi particpanţi la cursa electorală, prin înscrierea în „alegeri” a fovorizaţilor prăduitori ai ţării, a imoralilor, a criminalilor-comunişti şi a suţinătorilor odiosului regim de teroare comunită-criminală ori a penalilor, nu au fost respectate nicodată prevederile expres prevăzute de art. 53, aflat mai sus.
g. Rezultatele alegerilor sînt nule de drept şi pentru că nedreapta Lege electorală a impus condiţii arbitrare, ce exced cadrului constituţional, prin obligarea candidaţilor să plătească sume mari de bani, dacă vor dori să capete privilegiul de a fi acceptaţi să fie înscrişi în originala şi nedreapta companie electorală, ceea ce, evident, pentru orice ştiutor de carte, reprezintă nu numai o altă nedreptate, ci a fost efectiv pusă chiar şi o formidabilă barieră, pentru foarte multi de netrecut, pusă în calea oamenilor cinsiţi, competenţi, patrioţi, instruiţi şi capabili, care au soluţii de însănătoşire grabnică şi de redresare rapidă a societăţii româneşti, de relansare urgentă, în termeni de eficienţă, a devastatei economii româneşti, care însă au fost premeditat împiedicaţi, atunci cînd nu au fost chiar şi îngreţoşati, fie şi doar la gîndul de a fi obligaţi să încalce prevederile supreme şi obligatorii ale mocirlitei Constituţii a României, pentru a se înscrie într-o asemenea campanie electorală, la care ar fi putut participa numai dacă ar fi plătit şi taxa de protecţie a omertei, ceea ce este totuşi contrară art. 37, unde scrie că:
(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor
Ori, prin transpunerea în practică şi acum, a mentalităţilor, a practicilor şi a obiceiurilor dobîndite de criminalii-comunişti în vremurile ciumei roşii, constituie nu numai o dovadă şi că rezultatele acestor alegeri sînt nule de drept, dar şi că România nu este încă un stat de drept, ci numai un stat totalitar, ce îşi manifestă încă dispreţul atăt faţă de idealurile Revoluţiei Anticomuniste Române, pentru care cîţiva români curajoşi şi patrioţi au luptat şi chiar s-au jertfit pentru demnitatea, dreptatea şi libertatea ţării şi a locuitorilor săi, cît şi pentru normele actelor internaţionale, la care România este parte.
h. Alegerile sînt nule de drept şi pentru că, în Legea electorală au fost prevăzute, cu dedicaţie, texte prin care să fie discriminaţii şi cetăţenii ce sînt membri în cea mai mare asociaţie din ţară, legal constituită, cum este Asociaţia Proprietarilor din România, dar să fie însă privilegiaţi numai membrii asociaţiei culturale denumită U.D.M.R., înscrisă tot la judecătorie ca şi prima, încălcîndu-se astfel flagrant prevederile supreme şi obligatorii ale neimportantei Constituţii a României, ce prevede la art. 6 alin. 2 că:
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.
Prin impunerea, de către reprezentanţii ilegalişti ai Guvernului României, în cîrdăşie cu prostacii reprezentanţi ai parlamentului, ce au funcţionat tot ilegal, de la revoluţie şi pînă astăzi, a unor asemenea măsuri discriminatorii, nedemocratice, deci abuzive, au fost încălcate şi prevederile art. 8 din neserioasa Lege fundamentelă, care prevede şi că:
(2)Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei. – ceea ce reprezintă încă o dovadă că România nu a fost şi nu este încă un stat de drept, ci doar un stat totalitar, original, stat al căror reprezentanţi precari şi de pripas nu respectă şi nu recunosc nici măcar statutul şi semantica limbii oficiale, prevăzută la art. 13 din violata Constituţie a României, aşa cum este ea recunoscută oficial de cel mai avizat, în domeniu, institul al statului, ce a redactat şi D.EX-ul.
Şi din acest motiv rezultatele „alegerilor ca şi Legea electorală sînt nule de drept, întrucît nu au fost respectate nici drepturile fundamentale, prevăzute la art. 16 alin. 1, unde scrie că:
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.- ori, tocmai prin prevederile din Legea electorală, ce nu se află în vigoare şi din această cauză, a discriminarii atît a cetăţenilor de origine română, majoritari, dar şi a celorlalţi cetăţeni români, ce fac parte din alte minorităţi decît cea ungurească, atît rezultatele „alegerilor” din 09 12 2012 cît şi toate celelalte parlamente au fost şi sînt încă nule de drept, ca şi toate actele adoptate de acestea, pentru că a fost permisă, în mod neconstituţional, adică nedrept, ca doar membrii minorităţii ungureşti, asociaţi în o.n.g.-ul numit U.D.M.R., să fie admişi atît în parlamente, cu mai mult de un deputat şi, chiar dacă era doar una dintre nenumăratele o.n.g.-uri înscrise numai la judecătorie, nu şi în Registrul partidelor, la Tribunalul Bucureşti, să facă parte chiar şi în Guvernele României, cu miniştri, realitate ce constituie încă o dovadă că România este tot un stat totalitar, cum era şi în ruşinoasa şi inumana perioadă a criminalei dictaturi comuniste.
i. Alegerile sînt nule de drept şi pentru că rezultatele lor au fost evident trucate, pentru a face posibilă accederea în Parlamentul României, în mod abuziv, discriminatoriu şi nedemocratic, numai a membrilor desemnaţi să fie candidaţi, în nedreapta cursă electorală, în care se înscriseseră chiar şi partide constituite tot de minoritatea ungurilor ce trăiesc tot în România, candidaţi excluşi astfel, din start, de a avea cea mai mică şansă de a intra în parlament. Prin aceste manopere dolosive s-a urmărit numai să nu fie transpusă în practică ultima teză din art. 62 alin. 2 din terfelita Constituţie a României, unde scrie că:
Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de o singură organizaţie.
Domnule preşedinte, avînd în vedere declaraţiile dvs. publice, prevederile supreme şi obligatorii ale siluitei Constituţii a României, rezultatul indubitabil, definitiv, obligatoriu executiv al Reverendumului din 2009, precum şi prevederile Convenţiei europene, dar şi normele expres prevăzute şi în celelalte acte internaţionale ce reglementează în materia drepturilor omului, vă rog să anulaţi Decretul de convocare a unui nou parlament neconstituţional, nedrept şi nedemn ales şi, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. 2, să faceţi tot ceea ce este necesar pentru a veghea la respectarea întocmai a normelor constituţionale şi, totodată, să vă exercitaţi urgent şi plenar funcţia de mediere, pentru a nu face iarăşi „posibil” imposibilul, ce va împinge iarăşi România să zacă tot în latrina în care a fost aruncată, după război şi în care a fost ţinută de atunci şi pînă astăzi.
Vă informez că în cazul în care nu veţi da curs celor de mai sus şi nu veţi respecta nici concluziile Raportului comisiei pentru condamnarea comunismului, prezentat şi asumat chiar de dvs., de la tribuna parlamentului, la data de 18 12 2006 şi veţi accepta să faceţi jocul dujmanilor ilegalişti ai ţării, în dispreţul voinţei românilor, exprimată plenar numai la Referendumul din anul 2009, mă veţi forţa astfel să renunţ la cetăţenia română, care acum şi din cauza motivelor expuse în prezenta, mă îngreţoşază peste măsură.
Totuşi, cu speranţa că veţi dovedi demnitatea şi corectitidinea ce vă sînt impuse de funcţia pe care o aveţi acum, vă urez toate cele bune.

Nica Leon
Persecutat politic. 15.12.2012
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009