Sectorul CIVES
 
 

O lege cu mult mai periculoasă decît gazele de şist!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

O lege cu mult mai periculoasă decît gazele de şist!

Mesajde Nica Leon » Sâm Dec 07, 2013 8:20 pm

procetatean@presidency.ro
Către,
Preşedintele României


Bă, Traiane,


Te-am văzut, azi, la televizor, cum recunoşteai spăşit, deşi pînă acum te-ai dat mare luptător, că ai fost învins de sistemul ticăloşit pe care l-ai patronat şi pe care l-ai sprijinit şi tu atîţia amari de ani, cînd afirmai că vei semna, totuşi, deosebit de periculosul, nedreptul şi deci, neconstituţionalul proiect al legii referendumului, fără să te fi gîndit măcar o clipă să îţi foloseşti plenar obligaţiile pe care le ai, conform art. 80 alin 2 din pîngărita Constituţie a României, ca şi posibilităţile, pe care dacă le-ai pune în practică ai putea să determini repede un curent de opinie formidabil, de nestăvilit, care să măture definitiv, din actuala formă de organizare a ţării toţi criminalii-comunişti ce sînt acum adînc înfipţi în structurile de conducere şi de decizie ale acestei prăduite ţări, care sînt decişi şi acum să facă un teribil de mare rău României.
Aşa am aflat că unii dintre prietenii tăi comunişti – criminali, unşi de ilegalii reprezentanţi ai acestei năpăstuite şi prăduite ţări în funcţia de judecători la Curtea Constituţională a României, în conformitate cu mintea lor puţină şi teribil de fixă, au hotărît că legea referendumului, cu un prag de numai 30%, este constituţională, ceea ce nu poate fi însă acceptat într-o ţară în care sprer, totuşi, că nu toţi locuitorii săi ar fi numai nişte josnici tîmpiţi.
Aşa fiind, te sfătuiesc şi te îndemn să nu promulgi o astfel de făcătură, nu lege şi să îţi foloseşti din plin, cu consecvenţă poziţia şi prerogativele constituţionale pe care le ai la dispoziţie, pentru a face, în cele cca. 9 zile, cîte mai sînt din termenul de promulgare, imposibil să fie impusă o asemenea catastrofă, avînd posibilitatea să deschizi, cît mai repede şi o dezbatere naţională pe această temă, proiect care îţi dă acum şansa să te reabilitezi în ochii românilor, de care pînă acum ţi-ai bătut joc.
Îţi amintesc că mie mi-au fost suficiente mai puţin de 24 de ore pentru a răsturna de la putere înfricoşătoarea şi neclintita dictatură criminală-comunistă, aşa că tu ai acum suficient timp pentru a răsturna, din temeli, dacă vrei, această ţară.
Avînd în vedere şi ruşinoasa situaţie din ţară, care şi acuml la peste 23 de ani de laa Revoluţie, are un preşedinte, un parlament şi un guvern ilegal în funcţii, am convingerea că ai obligaţia ca pentru o astfel de decizie crucială pentru soarta şi viitorul României, în temeiul art. 2 din terfelita Constituţie a României să organizezi, cît mai repede un referendum pen această temă deosbit de importantă, prin care se încearcă să îi fie confiscate drepturile inalienabile ale poporului român şi să îi fie grav încălcată suveranitatea – puterea supremă în acestă ţară.
Şi pentru a te ajuta să scapi România de o asemenea nenorocire intolerabilă, cum e noul proiect de lege al referendumului, îţi pun la dispoziţie şi următoarele:

MOTIVE

1. Conform pîngăritei Constituţii a României, art. 1 printre altele se prevede, suprem şi obligatoriu, conform art. 1 alin. 5, că dreptatea, demnitatea şi libera dezvoltare a personalităţii umane sînt valori supreme şi sînt garantate. Aşa fiind, nu poate fi nici drept , nici nu se respectă demnitatea tuturor cetăţenilor ce trăiesc într-o democraţie, dar nici drepturile lor suverane într-un stat în care o minoritate, printr-un astfel de proiect de lege să îşi creeze dreptul, prin anularea nedreaptă a drepturilor şi suveranităţii majoritarilor, să poată să îşi impună iarăşi voinţa, cum a fost şi în vremurile de tristă amintire. Proiectul de lege al referendumului încalcă grav pînă şi demnitatea românilor ca şi libera dezvoltare a personalităţii majorităţii, pentru că se crează posibilitatea ca o minoritate, ce îşi va propune, printr-un astfel de referendum, să desfiinţeze ţara, minoritatea respectivă fiindu-i aşa îngăduit şi reunoscut, chiar de proiectul noii legi a referendumului, să facă tot ceea ce îi va trece prin cap, cu mare uşurinţă, deoarece ea va putea să îşi mobilizeze bine toţi membrii, care apoi să oblige, fie prin ameninţare, fie prin mituire, acţiuni ţinute însă bine ascunse de ochii majorităţii, pe reprezentanţii mass-media, să nu transmită nici măcar o informaţie care ar putea să dea de bănuit sau să trezească vigilenţa majorităţii şi, prin impunerea unor măsuri de scîrbire a populaţiei faţă de scopul referendumului periculos, să mai cumpere şi un mic procent de tembeli, disperaţi sau săraci, care să fie determinaţi aşa să voteze inconştient tot ceea ce îşi propune o astfel de minoritate. Aşa fiind, nu poate fi drept, democratic şi, deci, nici constituţional un prag de prezentare, la orice referendum, mai mic de 50% plus un votant;

2. Proiectul noii legii a referendumului nu numai că nu este drept şi democratic, pentru că nu respectă principiile democraţiei, prevăzute de art. 8 alin. 2 din siluita Constituţie a României, dar el a fost scris şi impus de nişte duşmani ai prevederilor terfelitei Constituţii a României, care la art. 13 prevede şi că: „...limba oficială este limba română”, ceea ce dovedeşte, cu prisosinţă, că nătărăii pe care i-aţi impus, numai pentru a îşi freca temeinic tuhăsele pe scaunele de judecători la C.C.R., în cazul în care nu sînt chiar vînduţi şi total străini de această ţară, de români şi de limba română, deci duşmani ascunşi sub robe, care atunci, cînd au dat avizul de constituţionalitate, nu au avut în vedere nici o singură clipă semantica oficială a singurei limbii de stat în România, semantică consemnată de specialiştii Academiei Române în D.E.X. Aşa fiind, este neîndoielnic că nici „judecătorii” de la C.C.R. nu au respectat deloc nici prevederile supreme şi obligatorii ale înjositei Constituţii a României şi nici semantica limbii române, acceptată şi de românii majoritari în România, care ştiu, aşa cum este de altfel şi consemnat în D.E.X., că majoritate înseamnă numai: „pertea sau numărul cel mai mare dintr-o colectivitate”, ceea ce înseamnă că, cu adevărat corect şi democratic, rezultatul unui referendum să fie aprobat de corpul elector numai dacă numărul celor care au votat cu da a fost mai mare de 50% plus un votant din numărul de români cu drept de vot existent înainte de data la care a avut loc referendumul şi, deci, pragul de validare a valabilităţii referendumului trebuind să fie cel puţin superior procentului de minim 50%, ceea ce face ca noul prag de validare, impus în noul proiectul de lege, fixat la numai 30%, să nu fie deloc numărul cel mai mare din populaţia acestei ţări, cu drept de vot, ci el impune ca doar o minoritate să primească dreptul de a hotărî soarta majorităţii, minoritate care, în acelaş D.E.X., înseamnă: ”Partea (cea) mai puţin numeroasă, numărul cel mai mic dintre fiinţe ... dintr-o colectivitate”; iar atunci cînd are funcţie de locuţiune adverbială „în minoritate” înseamnă: „în inferioritate numerică” aşa cum este indubitabil şi procentul impus de 30% faţă de majoritatea românilor, minoritate care, în conformitate cu principiile democratice, nu are dreptul să hotărască, cu dreptate, soarta majoritarilor şi nici nu poate exprima voinţa celor mai mulţi care, conform aceloraşi principii democratice, au dreptul, dar şi libertatea de a participa la referendum, cum la fel de drept şi de liber este şi să nu se prezinte să voteze la referendum, ceea ce reprezintă tot un vot, numit al picioarelor, ce este perfect corect şi drept, în cazul în care cei ce au propus tema referendumului şi l-au organizat nu corespunde deloc cu interesele, cu dorinţele, cu aspiraţiile şi cu voinţa majorităţii naţiei române. Fiind numai aşa şi avînd în vedere şi definiţia democraţiei, existentă în D.E.X., unde scrie: „ Formă de organizare şi de conducere a unei societăţi în care poporul îşi exercită puterea” – de unde rezultă, indubitabil, că numai poporul, în ansamblul său sau măcar majoritatea poporului (peste 50%) şi nu doar o minoritate (mai puţin de 30%) ar fi îndreptăţită să decidă într-un fel sau altul şi nu doar să se prezinte la vot, ce şi cum să fie drept şi valabil în România democratică.
Fiind numai astfel şi avînd în vedere şi că principiile democraţiei aflate în art. 8 alin. 2 şi ştiindu-se că acelaş D.E.X. consemnează definiţia principiului, ce însemnă: „Element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază ...un sistem politic, juridic, o normă de conduită etc. Element primordial, cauză primară sau punct de plecare a ceva; - nici un om normal din România nu poate accepta ca noul prag de validare a unui viitor referendum să fie considerat drept, deci legal, care să fie impus apoi majorităţii, numai dacă se prezintă la vot doar o minoritate de 30% din totalitatea celor cu drept de vot existenţi în scriptele din România, procent care reprezintă numai o minoritate din ansamblul poporului român şi nicidecum o majoritate, care să aibă şi dreptul de a îşi impune voinţa în mod drept, suveran şi democratic.

3. Noua lege nu este constituţională şi pentru că ea schimbă fundamental regulile jocului, respectiv ale validării rezultatului unui referendum, chiar în timpul jocului, adică în actuala formă de organizare a ţării, în care regula fusese deja acceptată la referendumul de aprobare a textului Constituţiei din 1991, lege fundamentală pe care acum vor să o schimbe unii, în mod abuziv, nedemocratic, prin impunerea unor reguli noi, chiar în timpul aceluiaş joc, fiind vorba de acelaş act, adică tot de Constituţia României. Pentru a fi dreaptă şi posibilă o astfel de schimbare radicală, cum este cea din proiectul legii referendumului, în care numai o minoritate să decidă destinele ţării românilor, ar trebui să fie anulate idealurile Revoluţiei române, ce sînt încă bine aşezate la fundamentul temeliei acestei noi republici democratice, idealuri doar amintite în treacăt şi în textul terfelitei Constituţii a României, dar şi actuala formă de organizare a statului cu o altă formă de organizare şi o altă formă de guvernare a ţării, altfel nefiind drept, democratic şi posibil să fie schimbat textul mamei legilor, cum este acum Legea fundamentală a Româneiei;

4. Noua lege a referendumului este nedreaptă, deci neconstituţională şi pentru că ea crează premizele ca majoritatea, văzîndu-se iarăşi, ca şi în timpul odioasei dictaturi comuniste-criminale, înlănţuită, dominată şi la cheremul unei minorităţi, să pornească la luptă, chiar şi armată, pentru a mătura definitiv, de pe prima scenă a ţării, toţi duşmanii şi toate lichelele, existînd însă şi riscul ca majoritarii să îşi propună să îi pedepsească exemplar şi pe minoritarii nesăbuiţi şi chiar obraznici, care să fi catadicsit să ignore drepturile şi voinţa suverană a majorităţii, situaţie ce ar fi acum, în Mileniul al III-lea, extrem de gravă, dar şi teribil de înjositoare pentru poziţia, aspiraţiile, afirmaţiile şi pretenţiile U.E.;

5. Acest priect de lege a referendumului, ce încalcă flagrant principiile ce ar trebui să fie la baza oricărui stat de drept, democratic, nu numai că dovedeşte că România a fost şi a rămas tot un stat totalitar, dar va putea crea şi posibilitatea ca majoritarii, ce se vor vedea vătămaţi în drepturile lor, să ceară, de îndată, anularea actului şi repararea pagubei, ceea ce ar duce la blocarea efectivă a sistemului judiciar, la cheltuieli imense din partea statului, dar şi la crearea unei imagini deosebit de greu de explicat oricărui investitor ce ar fi avut intenţia să îşi investească banii în România;

6. Noul proiect al legii referendumului este vădit neconstituţional, iar cei numiţi de nişte tembeli iresponsabili ca şi preferaţii lor aflaţi în funcţii la C.C.R., care au decis că această nenorocire, nu proiect de lege, ar fi constituţională, ar duce la obligarea statului, pe care tu, ca preşedinte, ai datoria să îl aperi cu toate puterile tale, să facă aplicaţiunea prevederilor art. 52 alin. 3 din siluita Constituţie a României, fiind mai mult decît evident că deciziile de constituţionalitate date noului proiect de lege a referendumului constituie o altă gravă eroare judiciară;

7. Noul proiect de lege al referendumului este neconstituţional şi pentru că el încalcă flagrant şi prevederile art. 53 din înjosita Constituţie a României, pentru că nimic din actuala Românie nu impune promulgarea unui asemene dezastru, ce se vrea lege, care ar periclita nu numai siguranţa naţională, ordinea, morala publică şi drepturile şi libertăţile românilor, act ce ar putea repede deveni un real dezastru pentru această ţară năpăstuită şi jefuită de criminalii-comunişti, aflaţi şi acum ilegal şi nedrept în funcţii de conducere, în cele mai importante instituţii ale ţării.
8. Proiectul noii legi a referendumului este nedrept, deci neconstituţional şi pentru că nu explică deloc de ce restrîngerea dreptului majorităţii ar trebui să fie înlocuit cu dreptul unei minorităţi ceva mai mici de 30%, din numărul total al celor cu drept de vot, în ziua referendumului, să decidă soarta şi viitorul României democratice, fără să se argumenteze măcar care ar fi fost necesitatea unei asemenea restrîngei ale libertăţilor şi drepturilor fundamentale, garantate, deci obligatorii pentru toţi locuitorii României şi nici care ar fi fost necesitatea de se se lua dreptul majorităţii de a îşi hotări în totate cele ce au legătură sau privesc prezentul şi viitorul României.

9. Prin decizia de constituţionalitate a unei asemenea aberaţii, ce este efectiv un grav şi duşmănos act ce atentează efectiv, în mod direct şi deosebit de grav la drepturile fundamentale, garantate şi inviolabile ale poporului român suveran, dar şi la baza şi la statutul democratic al ţării, atentat comis cu complicitatea „judecătorilor” de la C.C.R., care nu au respectat nici o clipă prevederile de la art. 54 din înjosita Constituţie a României, ei nedovedind încă nici că ar fi fost competenţi şi nici că ar fi fost fideli României sau poporului român, dovedindu-şi numai dispreţul faţă de limba oficială şi de unica semanticăvalabilă a acesteia, confirmată de Academia Română în D.E.X., prin deciziile de constituţionalitate date proiectului de modificare a legii referendumului , ceea ce confirmă ideea că cei din sistemul judiciar ca şi judecătorii de la C.C.R. folosesc o altă semantică decît majoritatea locuitorilor României, o semantică secretă, bine ascunsă de ochii şi de urechile românilor, ceea ce este profund nedrept, nedemocratic şi ilegal, fiind numai o altă dovadă că România nu este un stat de drept, în care să se respecte cu sfinţenie suveranitatea poporului român;

10. În cazul absurd în care te vei lăsa antrenat într-un samavolnic joc şi veţi atenta iarăşi de suveranitatea românilor, cum au văcut-o nu demult şi fraţii voştri criminalii-comunişti, ce s-au crezut şi ei stăpînii ţării, prin promulgarea acestui dezastru numit lege a referendumului, îţi atrag în modul cel mai serios atenţia şi asupra prevederilor art. 55 din pîngărita Constituţie a României, care recunoaşte dreptul şi obligaţia poporului român, să îşi apere ţara, ceea ce v-a putea duce nu numai la dispariţia actualilor reprezentanţi din instituţiile importante ale ţării, dar şi la măturarea tuturor celor care au încercat să atenteze la drepturile şi libertăţile majorităţii româneşti suverane.

11. Proiectul de modificare al legii referendumului este nedrept şi neconstituţional fiind la fel de neconstituţional cum sînt şi unele prevederi din Legea nr. 47/1992, care conţine şi astăzi norme şi instituie drepturi pentru „judecătorii” C.C.R., care exced textului tefelitei Constituţii a României, ceea ce aşa zişii judecători numiţi pe criterii de castă şi de grup s-au făcut că nu văd sau chiar nu pot să înţeleagă chestiuni atît de simple care sînt ori prea complicate pentru minţile lor fixe şi teribil de odihnite sau dacă ar fi încercat să treacă la corectarea lor ar fi supăra mult pe cei ce i-au numit în respectivele saune şi le-ar fi deranjat interesele ascunse de ochii şi urechile poporului suveran. La fel de nedrepte, deci nule de drept sînt şi cele două decizii de „constituţionalitate” pronunţate de „judecătorii” C.C.R., în cazul proiectului de modificare a legii referendumului, pentru că în mod abuziv, prin nesocotirea textului suprem şi obligatoriu, existent la art. 78 din maculata Constituţie a României, membrii C.C.R., au decis, cu de la ei putere, nedrept, deci prin încălcarea flagrantă a normei constituţionale, un termen de intrare în vigoare a viitoarei legi de 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial, ceea ce constituie nu numai o docvadă a abuzurilor obişnuite pe care le practică frecvent membrii C.C.R., curte neconstituţional alcătuită şi astăzi, fapt dovedit şi de cauza cu care a fost investită instanţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acţiune introdusă tocmai de Asociaţia Magistraţilor din România, ce se află încă pe rol, fiind nesoluţionată deocamdată definitiv şi irevocabil, ceea ce confirmă, dacă mai era necesar, că ultima decizie de constituţionalitate pronunţată de o curte constituţională alcătuită în complet de judecată prin încălcarea flagrantă a prevederilor art. 142 alin. 2 din siluita Constituţie a României să fie nulă de drept, ceea ce ne conduce la certitudinea că nu poate fi legal promulgat proiectul noii legi a referendumului fără să existe o decizie corectă şi constituţional decisă de o curte care să respecte întocmai textul obligatoriu şi suprem al pîngăritei Legi fundamentale din această ţară năpăstuită şi prăduită;

12. Totuşi, dacă te vei lăsa convins şi vei promulga o astfel de nenorocire şi nu lege de modificare a legii referendumului, atunci ai mai avea posibilitatea ca pe lîngă sesizarea parchetului, pentru comiterea a mai multe infracţiuni, de către toţi cei ce au impus astfel de prevederi nedrepte, nedemocratice şi neconstituţionale, ce atentează teribil de mult la suveranitatea şi la drepturilor stăpînilor de drept ai României, care sînt numai românii, parchetari pe care va trebui să îl obligi să face cercetări temeinice, în urma cărora, toţi cei ce vor fi găsiţi vinovaţi acest neîndoielnic de atentat la siguranţa naţională şi la subminarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale românior, să fie trimişi în judecată, pentru a fi repede şi exemplar pedepsiţi, dar şi să faci apel şi la instituţia Avocatul Poporului, ca şi la prevederile art. 154 alin. 1 din siluita Constituţie a României şi, deci, să nu aprobi niciodată organizarea vreunui referendum pe tema modificării actualei constituţii pîngărite în 2003, cînd printr-un alt simulacru de referendum a fost „votată” la în w.c.-uri şi prin tenebroasele subterane ale ţării, prin gări, prin cîrciumi şiprin pieţe, fără ca nimeni să nu aibă certitudinea că atunci majoritatea alegătorilor cu drept de vot ar fi participat la acel ruşinos „referendum” şi că, mai mult de 50% dintre românii înscrişi în listele electorale, ar fi aprobat-o corect.

Deşi ar mai fi multe de adăugat, mă voi opri aici, pentru că nu vreau nici să te plictisesc şi nici să tulbur liniştea sau rolul consilierilor şi experţilor tăi în materie de drept constituţional, urîndu-ţi numai să ai puterea şi hotărîrea de a îţi dovedi acum, în ceasul al XII-lea, mintea ta cea de pe urmă şi, astfel să ai curajul să nu promulgi această catastrofă, ci doar să faci bine să îl retrimiţi la C.C.R., concomitent şi cu celelalte acţiuni sugerate mai sus, dacă vrei ca acum, la spartul tîrgului să faci şi ceva bun şi pentru această ţară, care te-a onorat aşa cum nu ai fi meritat niciodată.


Nica Leon
Persecutat politic. 06 12 2013
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009