Sectorul CIVES
 
 

C.N.C.D. susţinător al nedreptăţii şi discriminării!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

C.N.C.D. susţinător al nedreptăţii şi discriminării!

Mesajde Nica Leon » Joi Feb 06, 2014 2:19 pm

denisa.tudor@cncd.org.roCătre,
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,Domnule preşedinte,


Referitor la răspunsul tîmp, nelegal şi imoral pe care mi l-aţi transmis ieri, de la adresa de mail: denisa.tudor@cncd.org.ro, vă informez că regret nespus că am avut proasta inspiraţie să înfrunt odioasa dictatură criminală-comunistă, să declanşez şi să conduc la victorie apoi Revoluţia română, pentru a dărui astfel libertate unor asemenea specimene, care au obrăznicia să îmi recomande mie să citesc prevederile art. 7 din O.G. 27/2002, în loc ca mai înainte să fi avut curiozitatea să o fi făcut puturoşii şi inculţii care nu au catadicsit măcar să caute în DEX definiţia noţiunii folosite aiurea, deci abuziv, pentru a mă trimite la plimbare şi pentru a mă nedreptăţii astfel prin invocarea, după urechea lor bleagă, noţiunea anonim, care conform DEX înseamnă:

ANONÍM, -Ă, anonimi, -e, adj., subst. 1. Adj., s. m. și f. (Persoană) cu nume necunoscut, (persoană) care-și tăinuiește numele.

Aşa fiind, eu, după cum probabil puteţi constata, nu numai că mi-am declinat identitatea şi domiciliul, dar am mai adăugat şi numărul de telefon, date mai mult decît suficiente care să înlăture prezunţia că ar fi anonimă sesizarea mea temeinică şi legală, dar şi să confere acesteia caracter de autenticitate.
Precizez, pentru corecta dvs. informare, că în baza unor astfel de plîngeri, unele penale, am promovat procese în justiţie sau au fost începute cercetări penale, ceea ce dovedeşte numai că pretenţia dvs., privind încadrarea sesizării mele absolut legale la capitolul absurd al anonimatului, este cel puţin abuzivă, motiv pentru care, în cazul în care nu vă veţi revizui total atitudinea şi veţi refuza să vă faceţi datoria, în sensul de a îmi transmite decizia C.N.C.D., în care să fie dezbăture toate cazurile de discriminare menţionate de mine, în sesizarea legală pe care v-am transmis-o, voi fi nevoit să vă chem în judecată, dar şi să formulez o plîngere penală împotriva reprezentanţilor legali ai acestei instituţii publice, întrucît refuzul abuziv al reprezentanţilor desemnaţi prin lege să reprezinte C.N.C.D. acum şi nu funcţionara obraznică care şi-a permis neruşinarea să îmi răspundă total aiurea ieri, prin mail, se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de noul Cod Penal, la art. 17, 135 alin. 1 şi 3, art. 136 alin. 1 şi art. 297.
În cazul în care mi-aţi trimis, la plezneală, acest răspuns, pentru că nu v-aţi îngrijit, pînă acum, să vă procuraţi un program informatic care să reproducă întocmai diacriticele existente în limba oficială a statului ce vă plăteşte salariile, existente în textele reclamaţiilor ce vă sînt adresate, prin intermediul paginii electonice a C.N.C.D., vă informez că şi aceasta constituie tot o infracţiune, pe care o voi aduce la cunoştinţa organelor de cercetare penală, dar, pînă atunci, voi retransmite, folosind adresa de mail denisa.tudor@cncd.org.ro, textul plîngerii mele, pe care îl voi anexa la prezenta, pentru a nu mai avea motiv să spuneţi că v-ar fi fost prea greu să citiţi cele reclamate de mine, deşi există posibilitatea ca angajaţii dvs. să vă convertească, în mod automat, extrem de uşor, semnele cu care programul informatic depăşit, pe care îl filosiţi acum, în pagina oficială a C.N.C.D., să fie înlocuite cu dicariticele cuvenite, specifice limbii române, oficiale în România.

Nica Leon 06.02.2014
Către,
Comitetul Naţional pentru Combaterea Discriminării,PLÎNGERESubsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile pîngăritei Constituţii a României şi legislaţia în vigoare, îngrijorat să constat lipsa dvs. de curaj, de bun simţ şi de o cît de mică înţelegere a situaţiei deosebit de grave în domeniul discriminărilor, ce domnesc nestingherite de nimeni şi acum, în această ţară prăduită şi năpăstuită de criminalii-comunişti şi de slugoii lor, vă sesizez şi vă rog să cercetaţi şi să vă pronunţaţi, aşa cum prevede legea, asupra acestor flagrante discriminari, existente chiar sub nasurile mult prea înfundate şi sub ochii dvs. opaci:
1. Discriminarea copiilor cu părinţi naturali, cărora şi acum statul le alocă mult mai puţini bani decît copiilor fără părinţi, de pînă la 18 ani, care au alocaţi astăzi mult mai mulţi bani pentru hrană, haine, căldură şi alte cheltuieli de întreţinere şi îngrijire, pe lîngă asigurarea hainelor, rechizitelor şcolare, jocurilor şi jucăriilor, a supravegherii permanente şi a pazei acestora, drepturi şi mijloace de care însă sînt privaţi copiii români care au părinţi, dar căre nu beneficiază, prin lege, nici de un asistent maternal plătit integral de stat, nici de educator plătit integral de stat, nici de pază plătită integral şi permanent tot de stat, nici de haine sau de celelalte bunuri, obiecte şi servicii de care beneficiază, în România, numai copiii abandonaţi sau fără părinţi;
2. Discriminarea mamelor ce au dat naştere la copii sau care i-au adoptat, după care nu primesc de la stat nici un salariu sau o vreo indemnizaţie echivalentă cu cele plătite însă numai asistenţilor maternali sau personalului din casele de copiii, dar nici nu este plătită mama ce îngrijeşte şi prestează activitatea de creştere şi educare a propriilor copii, pînă la vîrsta de 18 ani, ce acum nu este considerată a fi o muncă utilă societăţii româneşti, pentru care mama să aibă dreptul şi la pensie, perioada de creştere a copiilor pînă la 18 ani nefiind acum considerată vechime în muncă, deşi educatorii, asistenţii maternali sau personalul auxiliar angajat la casele de copii, toată activitatea lor este remunerată de stat, ea fiind considerată muncă utilă societăţii, constituind, deci şi vechime în muncă, pentru care primesc şi pensie, după vîrsta pensionarii;
3. Discriminarea locuitorilor oneşti ai României, cărora statul nu le acordă defel aceiaşi grijă, aceeaşi atenţie şi aceleaşi drepturi, ce sînt acum discriminaţi faţă de infractori condamnaţi, aflaţi în puşcărie, cărora statul, de la buget, le asigură astăzi un barem pentru existenţă de cel puţin 2.400 de lei/lună, pe lîngă paza lor permanentă, asistenţă medicală grastuită, operaţii, tratamente şi medicamente gratuite, în timp ce îi discriminează pe ceilalţi cetăţenii oneşti, care sînt discriminaţi teribil şi atunci cînd sînt minori, plătindu-li-se o alocaţie de mizerie, de numai 42 de lei/lună, iar după ce îşi termină studiile şi intră în cîmpia muncii, li se acordă, prin lege, un salariu minim de cel mult 850 de lei, din care li se mai opreşte şi nedrepte impozite, fără să aibă şi privilegiul la tratamente, operaţii şi medicamente gratuite, fără să aibă privilegiul de a primi gratuit toate cele necesare vieţii, pentru a nu mai aminti şi de protecţiea care lipseşte în libertate cu desăvîrşire, ea putînd fi asigurată numai contra cost, din propriul buzunar, aşa cum este şi în cazul asistenţei juridice, pe care cei condamnaţi o primesc tot gratuit, din oficiu, în timp ce cetăţenii oneşti trebuie întotdeauna să o plătească;
4. Discriminarea tinerilor şi a celor aflaţi în cîmpul muncii, care chiar şi atunci cînd primesc, pentru munca lor, salariul minim pe economie, sînt obligaţi şi plătesc fel de fel de impozite şi taxe, fiind astfel discriminaţi faţă de pensionari, cărora prin lege le este asigurată o sumă neimpozabilă de 1.000 de lei/lună;
5. Discriminarea unor categori profesionale aflate în cîmpia muncii, faţă de alţi angajaţi ai statului, care pentru munca prestată primesc fel de fel de bonusuri pentru că îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu, în timp ce ceilalţi, majoritarii, deşi îşi îndeplinesc şi ei sarcinile de serviciu nu primesc defel asemenea bonusuri, fiind deci discriminaţi;
6. Discriminarea unor categori profesionale aflate în cîmpia muncii, faţă de alţi angajaţi ai statului, care, atunci cînd ajung la data pensionării, numai celor din justiţie li se acordă o pensie de serviciu, calculată în anumite condiţii, drepturi de care nu beneficiază şi ceilalţi angajaţi, cărora li se calculează o pensie numai funcţie de procentul de contribuţie plătit o viaţă la fondul de pensii;
7. Discriminarea majorităţii angajaţilor din România, celor mai mulţi, ce produceau valori materiale, fiindu-le reţinute contribuţiile la fondul de pensii, în timp ce toţi cei ce au fost vajnici apărători ai puterii ilegale comuniste şi care au depus mari şi susţinute eforturi pentru asigurarea liniştii depline a călăilor, distingîndu-se şi prin ferecarea temeinică a temniţei criminale-comuniste, numită România, unii dintre această josnică categorie fiind chiar şi bestiali criminali, care au omorît, au torturat, au umilit şi au persecutat efectiv, în mod nemijlocit, largi categori de populaţie, aflate într-o nedreaptă detenţie sau numai într-un simulacru de societate, în restul ţării, nu au plătit niciodată vreo contribuţie reţinută din solda deosebit de consistentă pe care le-o plătea statul ilegal criminal-comunist, au fost şi sînt încă privilegiaţi şi care, numai pentru că au fost braţul înarmat şi feroce al pardidului criminal-comunist, ilegal, primesc şi astăzi pensii nesimţite, fiind şi acum deosebit de bine recompensaţi pentru că şi-au dat silinţa să îi omoare, să îi tortureze să îi umilească şi să le încalce cît mai temeinic şi cît mai eficient drepturile legitime majorităţii românilor, numai cu scopul şi din neţărmurita dorinţă de a le asigura bestiilor ce deţineau puterea şi propovăduiau dictatura odioasă, o linişte deplină, pentru a putea distruge şi aşa, temeinic, locuitorii români şi România.
8. Discriminarea locuitorilor români prin încălcarea prevederilor constituţionale, unii cetăţeni fiind scutiţi de la plata taxelor de timbru şi de timbru judiciar, uneori chiar prin lege, iar altor cetăţeni, pentru a beneficia de acelaş acces liber la justiţie li se impune să plătească taxe de timbru şi de timbru judiciar, care nu numai că le risipeşte în mod inutil o mare parte din timpul vieţii lor, pentru a se deplasa la locurile special amenajate, cu un anumit program, unde să plătească taxele respective, a cărui existenţă reprezintă acum o invitaţie la nesocotirea prevederilor supreme şi garantate ale pîngăritei Constituţii a României, dar şi o uriaşă piedică pusă în calea dobîndirii justiţiei, prin cuantumul taxelor, ce reprezintă azi, pentru foarte mulţi justiţiabili, o reală barieră, ce îi împiedică efectiv să îşi mai permită privilegiul de a mai cere să le fie apărate drepturile şi interesele lor legitime de un magistrat, care să pronunţe o sentinţă, pe fondul cauzei, în aceleaşi conduţii de care beneficiază acum numai privilegiaţii, nu şi plebeii, obligaţi să plătească taxe dacă vor să fie judecaţi, pe fond, de un judecător, în România;
9. Discriminarea majorităţii justiţiabililor, care atunci cînd sînt chemaţi să se prezinte în faţa instanţelor de judecată sînt obligaţi să se supună unui control corporal, antiterorist, efectuat de jandarmi, iar alţi cetăţeni, au privilegiul să intre în respectivele sedii ale instanţelor de judecată sau în cele ale parchetelor fără să fie controlaţi şi fără să fie supuşi unui asemenea degradant, umilitor şi ilegal control antiterorist, numai pentru faptul că privilegiaţii lucrează în respectivele locuri ca femei de seerviciu, fochişti, dactilografi, bufetieri, copiatori sau magistraţi;
10. Discriminarea cetăţenilor sănătoşi faţă de cetăţenii ce au diferite handicapuri, pentru care primesc de la stat, adică din banii celor sănătoşi, fel de fel de avantaje materiale, pe lîngă dreptul la un însoţitor plătit tot de la buget, medicamente gratuite, bilete de tratament, ajutoare de la primării şi de la U.E. etc.;
11. Discriminarea cetăţenilor funcţie de venitul personal, cei cu venituri mai mari fiindu-le refuzat dreptul de a beneficia, ca ceilalţi cetăţeni, ce au venituri mai mici, ce primesc medicamente compensate sau chiar gratuite, drept de care nu beneficiază însă cei din prima categorie, deşi la art. 16 din pîngărita Constituţie a României scrie şi se garantează că: „cetăţenii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor, fără privilegii şi fără discriminări”;
12. Discriminarea cetăţenilor funcţie de statutul de asigurat sau de neasigurat la C.N.A.S., cei neasiguraţi fiind discriminaţi şi obligaţi să plătească la spital, în cazul în care au fost internaţi, spre a fi trataţi de bolile cronice de care suferă, o taxă neconstituţională, numită coplată;
13. Discriminarea cetăţenilor ce sînt proprietari de autovehicule, unii fiind obligaţi să plătească impozit calculat funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, iar alţii fiind total scutiţi de plata vreunui impozit, numai pentru că motorul maşinii lor este electric;
14. Discriminarea proprietarilor ce deţin case, maşini. terenuri etc. faţă de cei ce deţin obiecte de artă (tablouri, statui, mobilier scump, covoare scumpe, tapiseri ş.a.m.d.), ceasuri de valoare, colecţii filatelice sau de alt fel, bijuterii, telefoane de fiţe, televizoare de ultimă generaţie, lingouri de aur, platină sau diamante sau alt fel de pietre preţioase, care deşi costă mai mult decît o maşină, o casă sau un teren, fiecare în parte, toate aceste obiecte de mare valoare nu sînt impozitate anual, în nici un fel, deşi proprietăţile din prima categorie, chiar dacă sînt cu mult mai puţin valoroase sînt sistematic impozitate, deşi nedrept, deci neconstituţional, în fiecare an de deţinere a acelei proprietăţi, ceea ce constituie nu numai o reminiscenţă din epoca de tristă amintire, dar este şi o grosolană discriminare;
15. Discriminarea posesorilor de autovehicule, cei aflaţi la pensie fiind obligaţi să plătească asigurări tip R.C.A. etc. cu mult mai mici decît ceilalţi posesori de autovehicule, care nu au ajuns la vîrsta pensionarii;
16. Discriminarea posesorilor de autovehicule care deţin motoare cu capacităţi mai mici fiind obligaţi să plătească mult mai puţin decît cei ce au motoare cu capacităţi mai mari, deşi toţi au dreptul, ca şi obligaţia să respecte întocmai vitezele legale prevăzute în localităţi şi în afara lor, ce sînt aceleaşi pentru toate autovehiculele cu masa de pînă la 7,5 to.;
17. Discriminarea posesorilor de autovehicule, cei ce au acelaş tip de autovehicul, cu aceiaşi capacitate şi exact aceleaşi caracteristici tehnice, dar care şi-au înregistrat autovehiculul în alt judeţ, nu în Bucureşti, fiind azi obligaţi să plăteaască mult mai puţin decît proprietarul unei maşini identice, înregistrată însă în Municipiul Bucureşti la toate tipurile de asigurări;
18. Discriminarea posesorilor de autovehicule, cei din Bucureşti avînd dreptul să circule pe o reţea cu mult mai mare de drumuri publice decît cei ce au domiciliul în alte localităţi, care pentru a folosi reţeaua de drumuri naţionale, sînt obligaţi să plătească o nedreptă şi neconstituţională rovinietă, pentru a avea astfel dreptul de a folosi proprietatea comună a tuturor cetăţenilor români, construită cu munca şi din banii românilor ce au efectuat o activitate utilă în această societate, care acum însă îi discriminează temeinic;
19. Discriminarea cetăţenilor funcţie de statutul lor social, pensionarii fiind privilegiaţi şi au reduceri la plata unor asigurări, inclusiv pentru asigurarea locuinţei, reduceri de care nu beneficiază însă nu numai ceilalţi cetăţeni, aflaţi în cîmpia muncii, dar nici măcar şomerii, cei excluşi din sistemul de protecţie socială sau asistaţii social, dar nici persecutaţii politici, cum e şi cazul meu, care deşi prin lege ar trebui să mi se asigure un nivel de trai decent, pe lîngă indemnizaţii şi alte drepturi materiale, nu am nici un venit pentru că am avut neobrăzarea să lupt împotriva inumanului sistem criminal-comunist, pe care l-am şi răsturnat de la putere, pentru că nu am omorît nici un român, nu au furat şi nu am distrus nimic sînt persecutat, deci discriminat, fiind obligat să plătesc poliţe de aseigurare la aceleaşi cuantum ca şi cei ce realizează venituri prin muncă, la care ei au dreptul;
20. Discriminarea cetăţenilor funcţie de vîrstă, cei tineri, deşi fac parte din categoria socială cea mai defavorizată sînt şi cei mai discriminaţi, ei fiind obligaţi să plătească contravaloarea călătoriei cu mijloacele de transport în comun, în timp ce numai pensionarii beneficiază de scutire totală de la plata biletului de călătorie cu mijloacele de transport în comun, iar toţi ceilalţi, cum sînt tinerii, persecutaţii politici, asistaţii sociali, dar şi pensionarii ce locuiesc în alte localităţi din ţară au obligaţia să plătească biletele de călătorie pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun pe întreg teritoriul Municipiului Bucureşti;
21. Discriminarea cetăţenilor funcţie de venitul pe membru de familie, cei cu venituri mai mici primesc fel de fel de ajutoare pentru a le fi mai uşor să plătească contravaloarea cheltuielilor de încălzire, energie electrică, gaze, lemne de foc, în timp ce tinerii şi persecutaţii politic, chiar dacă nu realizează nici un fel de venituri, fiind cu mult sub baremul prevăzut de lege, sînt întotdeauna excluşi, deci discriminaţi şi le este refuzat dreptul de a fi egali şi de a beneficia de aceleaşi drepturi cu cei ce primesc constant asemenea privilegii;
22. Discriminarea cetăţenilor funcţie de venitul pe care îl realizează, cei aflaţi în cîmpia muncii, ce realizează prin muncă un venit nu beneficiază de nici un fel de ajutor din partea autorităţilor, care plătesc însă, numai celor fără serviciu un ajutor minim garantat, ajutor achitat discriminatoriu însă doar unora, cei mai mulţi fiind discriminaţi dacă posedă o acţiune sau vreo amărîtă de drujbă, ajutor de la care sînt însă total excluşi şi persecutaţii din motive politice, cum este cazul meu;
23. Discriminarea proprietarilor de autovehicule care cer autorităţilor să le fie înmatriculate acestea, unii fiind obligaţi să plătească o taxă numită de mediu, iar alţii nu sînt obligaţi să plătească această taxă, iar alţii, cu autovehicule electrice fiind total suctiţi de asemenea taxe, ceea ce constituie, evident, o discriminare, care face ca la buget să se adune sume considerabile, din care apoi, discriminatoriu, numai unora li se plăteşte o parte din contravaloarea noilor autovehicule, cumpărate prin programul Rabla, iar alţi cetăţeni nu beneficiază, la cumpărarea de autovehicule noi de aceleaşi drepturi, fiind şi imoral ca numai unora să li se micşoreze preţul autoturismului nou, pe seama buzunarelor celor obligaţi acum să plătească nedreapta taxă de mediu, pentru a benefica de privilegiul de a îşi folosi maşina, proprietate a sa, cu care să circule liber pe drumurile publice, ce sînt tot proprietatea a sa, dar în cotă indiviză cu ceilalţi locuitori ai României;
24. Discriminarea cetăţenilor români ce au altă etnie, cum sînt ţiganii, care beneficază abuziv de locuri în toate formele de învăţămînt de stat, care le acceptă copiii şi tinerii fără examen de admitere, atunci cînd ceilalţi tineri români sînt obligaţi să susţină un examen de admitere, pentru a accede în respectiva şcoală, la fel cum procedează, tot discriminatoriu şi cu cei ce au cumpărat o asemenea dovadă, ce sînt admişi tot fără examen, după care primesc chiar şi diplome de absolvire, în mod nedrept şi discriminatoriu, ce au însă aceiaşi valoare legală;
25. Discriminarea cetăţenilor români ce au altă etnie şi a oricăror organizaţii constituite de etnici români, dar şi de alţii de altă etnie, în afară de cea ungurească, singura care are privelegiul de a accede în parlament cu mai mult de un deputat, cum li se garantează celorlalte minorităţi naţionale, fără să aibă înscris legal vreun partid, ci numai o asociaţie neguvernamentală, ce poartă denumirea U.D.M.R., fără să întrunească însă condiţiile draconice, nedemocratice, ce le sînt însă impuse numai organizaţiilor înregistrate legal de majoritarii români, ce sînt astfel teribil de discriminaţi în propria lor ţară, a cărei soartă o decid şi acum, nedemn, ilegal, neconstituţional, imoral şi nedemocratic, tot minoritarii;
26. Discriminarea cetăţenilor români care, deşi prin munca şi cu banii lor au realizat toate obiectivele industriale şi turistice existente în România, le-a fost interzis dreptul de a primi, la preţuri simbolice sau chiar cadou unele dintre respectivele obiective economice, drept oferit însă, cu mare dărnicie, dar ilegal, unor minoritari sau chiar reprezentanţilor sau firmelor paravan înfiinţate de unele servicii secrete, cum a fost în cazul S.C.Balneoclimaterica Sovata S.A., aflată şi astăzi, în mod total nedrept, neconstituţional şi ilegal, în posesia unor străini. Vă informez şi pe această ocazie că eu, deşi am conceput, am declanşat şi am condus la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, pe care am dus-o la victorie în mai puţin de 24 de ore, fapt fără precedent în lume, nu am primit niciodată nici drepturile ce mi se cuvin şi care îmi sînt datorate încă prin lege, fiind astfel teribil de discriminat faţă de criminalii-comunişti şi de cei ce şi-au cumpărat certificate de „revoluţionar” şi nici nu mi s-a oferit niciodată, nici măcar contra cost, vreuna din obiectivele economice şi capacităţile industriale cum au fost oferite gratis sau la preţuri simbolice, ca în cazul I.M.G.B., unde nu am fost lăsat nici măcar să mă înscriu la licitaţie, dar şi în cazul R.A.M.I. Dacia, care a fost făcută cadou unor miliţieni ce slujiseră, ca braţ înarmat al criminalului partid comunist, odioasa dictatură de tristă amintire sau cazul S.C. Balneoclimaterica Sovata S.A. etc. şi nici nu am primit cel puţin dreptul de a cumpăra acelaş număr de acţiuni, drept pe care l-a primit însă tot un fost securist, cu ocazia prăduirii şi înstrăinării B.C.R.;
27. Discriminarea cetăţenilor români ce nu au comis nici infracţiunea de înaltă trădare, nici nu au omorît, umilit, torturat şi jefuit românii, în vremurile de triste amintire şi nici nu au prăduit avuţia naţională, care sînt discriminaţi acum şi nu beneficiază de privilegiile celor care au comis asemenea infracţiuni, ce sînt şi pe deplin protejaţi de originalul stat român, care le asigură pe lîngă linişte deplină şi o viaţă în lux şi o totală imunitate şi protecţie judiciară, dar şi plata unor angajaţi plătiţi să îi servească şi să le asigure nu numai o maşină la scară, de la S.P.P., o locuinţă de protocol dotată cu consilier şi secretar etc., toţi plătiţi de la bugetul de stat, ci şi o deplină securitate, astfel încît nimeni să nu îi deranjeze nici măcar cu o întrebare indiscretă, pe lîngă plata tuturor convorbirilor telefonice, a tuturor cheltuielilor de întreţinere, dar şi de o indemnizaţie de 75 % din indemnizaţia acordată Preşedintelui României în exerciţiu, indiferent de alte sume sau venituri pe care la mai încasează privilegiaţi criminalii comunişti iliescu ion, constantinescu emil şi argeşeanu mihai, individ josnic ce se crede încă rege, deşi el nu a fost niciodată nici rege constituţional în România şi nici şef de stat, ştiut fiind faptul că în acea perioadă şeful statului român era numai Mareşalul Ion Antonescu. Menţionez că aceste discriminări au fost create o dată cu apariţie Legii nr. 406/2001, lege ce nu s-a aflat niciodată în vigoare, conform art 150 alin. 1 (154 alin. 1) din Constituţia României, privilegii de care încă se bucură ilegal şi din vina dvs. exclusivă, pentru că nu aţi binevoit să constataţi aceste flagrante discriminări printr-o decizie, demonstrînd astfel că România a rămas tot un stat original, nu unul de drept, cum greşit stă scris în pîngărita Lege fundamentală.
28. Discriminarea subsemnatului, care deşi sînt singurul revoluţionar român al cărui nume figurează, la capitolul dizidenţi, în Reportul comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului, fiind şi părintele Revoluţiei române, nici acum nu am beneficiat de dreptul de a îmi fi fost preschimbat certificatul prevăzut de Legea nr. 42/1990 şi de Legea nr. 341/2004, neprimind astfel nici un fel de indemnizaţie, care însă a fost cu dărnicie plătită unor infractori ce şi-au cumpărat certificatele sau care le-au obţinut prin încălcarea flagrantă a prevederilor celor două legi, fără să fi dovedit vreodată o singură faptă deosebită, fără de care eu nu aş fi conceput, plănuit, declanşat şi condus la victorie Revoluţia română din Decembrie 1989, dar, cu toate acestea ilegaliştii au fost declaraţi a fi revoluţionari prin Decretul nr. 1168/2004, în timp ce eu au fost discriminat, numele meu nefiind vrednic de a fi prezent între cei 1266 de impostori şi ilegalişti, deşi nici unul dintre beneficiarii decretului nu au dovedit niciodată că ar fi făcut, în timpul Revoluţiei române, o faptă deosebită, fără de care nu ar fi fost posibilă declanşarea şi victoria acesteia.

Avînd în vedere cele de mai sus, ce reprezintă doar o mică parte din şirul mult mai mare al discriminărilor ce sînt încă tolerate de autorităţile statului român, în România, ca şi de dvs., dar şi rolul pe care îl aveţi în această societate, respctiv sînteţi autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care ar trebui să vă desfăşuraţi activitatea în domeniul discriminării, fiind şi garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu legislatia internă în vigoare şi cu documentele internaţionale la care România este parte, vă rog ca în conformitate cu dreptatea despre care terfelita Constituţie a României prevede că este o valoare supremă, garantată, să investigaţi, să constataţi şi să sancţionaţi toate faptele şi situaţiile de discriminare din originalul stat român, pe care vă rog să le monitorizaţi şi, totodată, să îmi acordaţi asistenţa de specialitate, întrucît sînt o victimă a discriminarilor practicate şi omniprezente în această nedreaptă şi totalitară societate, ce numai clamează că ar fi de drept.
Cu speranţa că vă veţi face datoria, măcar de această dată, vă urez toate cele bune.

Nica Leon
Persecutat politic. 28.01.2014
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 34 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009