Sectorul CIVES
 
 

Asta o însemna recunoştinţă la români?!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Asta o însemna recunoştinţă la români?!

Mesajde Nica Leon » Joi Dec 11, 2014 6:55 pm

cabinet@sspr.gov.ro


Către,
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor,
Domnule Secretar de Stat,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, acum, cînd mai este mai puţin de 10 zile pînă la împlinirea unui sfert de secol de cînd am plănuit, declanşat şi condus la victorie excepţionalul eveniment numit azi, în ţară şi în lume, Revoluţia română din Decembrie 1989, vă felicit pentru numirea dvs. în această deosebit de dificilă, de periculoasă şi de înălţătoare funcţie.
Profit, totodată, de ocazie, pentru a vă ruga să îmi comunicaţi dacă consideraţi că e drept, moral şi legal ca eu, părintele Revoluţiei române din Decembrie 1989, salvator şi binefăcător al României, să fiu în continuare perscutat, pentru că am avut „nesăbuinţa” sau curajul de a înfrunta deschis bestiala şi mult prea înficoşătoarea dictatură comunistă, cum era pentru ceilalţi români, ce se mulţumeau atunci cînd nu băteau din palme şi cînd nu dedicau omagii şi osalale şi cînd nu strigau lozinci de preaslăvire a odioşilor şi a sinistrei şi a inumanului sistem de teroare, chiar şi la începutul mandatului dumneavoastră, pentru că am comis aceste fapte măreţe, pentru care orice om normal şi oriced naţie adevărată, m-ar fi răsplătit cum se cuvine.
Însă, după cum lesne puteţi constata şi dvs., în această ţară locuită de fuduli, prostani atît de mîndrii, pînă în însîngeratul şi ruşinosul Decembrie 1989 fiind numiţi aplaudaci ori oameni de tip nou, în timp ce eu sînt persecutat de criminalii şi de prăduitorii României, criminalul comunist iliescu ion şi gaşca sa de răufăcători, duşmani ai românilor şi ţării sînt şi acum beneficiari ai statutului şi drepturilor depline de revoluţionari, statut şi drept ce mie îmi sînt încă refuzate şi pentru că, după ce am plănuit, am declanşat şi am condus la victorie excepţionalul şi eliberatorul eveniment numit azi Revoluţia română din Decembrie 1989, am mai avut şi „obrăznicia” de a formula şi a depune la Parchetul Militar Bucureşti, direct procurorului militar Joarză, la data de 15 01 1990, tocmai în perioada în care toţi ceilalţi români erau încă beţi de cap, o plîngere penală împotriva acestui odios criminal şi a complicilor lui, vinovaţi că prin crimele pe care le-au comis în timpul contrarevoluţiei, pe care ei au declanşat-o, după fuga dictatorului şi a sinistrei, în data de 22 12 1989, dar şi datorită prostiei şi nimicniciei majorităţii românilor, tot criminalii comunişti reuşiseră să se reinstaleze la putere, cu scopul de a declanşa şi de a duce împotriva acestei ţări, pe care şi pînă atunci o năpăstuiseră, o jefuiseră şi o umiliseră sistematic, temeinic şi amarnic, un război nimicitor, ce se află încă în plină desfăşurare chiar şi astăzi.
Aşa fiind, vă rog să îmi comunicaţi, în temeiul prevederilor constituţionale şi legale, pe hîrtie sau în format electronic, lista cu numele tuturor beneficiarilor Legii 42/1990 şi Legii 341/2004, în dreptul fiecăruia să dispuneţi să fie menţionate toate beneficiile şi cadourile ce le-au fost acordate abuziv de noii-vechii deţinătorii ai putnerii în stat, cum au fost excursiile la Campionatul Mondial de Fotbal, din Italia, din 1990, casele, apartamentele, spaţiile comerciale, terenurile şi toate celelalte beneficii şi ajutoare pe care le-au primit de atunci şi pînă astăzi fiecare în parte dintre cei aflaţi pe lista „revoluţionarilor”, fără ca respectivii să îşi fi dovedit vreodată măcar că ar fi săvîrşit într-adevăr şi fapte deosebite în lupta pentru răsturnarea de la putere a odioasei dictaturi criminale-comuniste şi a acelui bestial regim, pe care mult prea mulţi îl sprijiniseră şi din postura de membrii ai gloatei criminale-comuniste.
De asemenea, vă rog să îmi comunicaţi temeiul moral şi legal pentru care eu au fost întotdeauna exclus de la astfel de recompense şi recunoaşteri oficiale a meritelor mele , deşi eu am fost şi sînt cel ce a gîndit, a întocmit planul şi modalităţile de a face posibilă, atît de repede, răsturnarea de la putere a bestialei dictaturii criminale-comuniste, planuri pe care apoi tot eu le-am pus în practică şi le-am dus la îndeplinire, după cum bine ştiţi şi dvs., eu fiind cel ce a spart şi mitingul din 21 12 1989, ce avea loc atunci în faţa fostului. c.c., declanşînd astfel lupta pentru libertate, dreptate şi democraţie, după care am organizat desfăşurarea rezistenţei şi am condus şi lupta pentru victoria Revoluţiei române din 1989, luptă încununată cu succes în data de 22 12 1989, cînd am ocupat sediul central al puterii politice şi de stat, obligînd astfel cuplul dictatorial şi criminalii lor acoliţi să părăsească, în mare grabă, sediile puterii de stat, putere pe care eu am preluat-o imediat, conducînd astfel activitatea de demitere a fostelor structuri ale statului totalitat, dictatorial, concomitent cu subordonarea instituţiilor vitale ale statului, în vederea curmării rapide a actelor de agresiune ce fuseseră plănuite de criminalii comunişti împotriva românilor, a asigurării ordinii în stat şi, totodată mi-am subordonat conducerea armatei şi a celorlalte forţe înarmate ale ţării, ce fuseseră, pînă atunci, instrumentele de forţă ale odiosului sistem criminal, potrivnice luptei mele de eliberate a românilor oropsiţi.
De asemenea, am dispus şi măsurile necesare, atît pentru a fi repede şi corect informată populaţia României şi lumea, despre victoria uluitoare a luptei noastre, cît şi pentru transmiterea, în direct, a acestei răsunătoare şi nesperate de nimeni victorii împotriva tiraniei comuniştilor criminali din România. În acelaş timp am ordonat măsurile imediate ce se vor lua pentru capturarea, în viaţă, a cuplului dictatorial şi arestarea lor.
Cu toate aceste fapte excepţionale, unice, au condus neîndoielnic la victoria Revoluţiei române, făcînd acum posibil ca şi dvs. să primiţi recent funcţia de secretar de stat, eu am fost şi sînt în continuare perscutat de clica criminală-comunistă, ce s-a reinstalat la putere şi care de atunci şi pînă astăzi refuză, în pofida evidenţei, a legilor şi a moralei, să îmi respecte şi să îmi acorde şi mie drepturile, drepturi de care beneficiază însă, din plin, ilegal, imorar şi nedrept numai criminalii şi impostorii ce l-au ajutat pe bătrînul criminal-comunist iliescu ion să se reinstaleze la putere şi care, chiar şi în lipsa unei decizii definitive, emanată de la sistemul de justiţie din România, în care să se fi stabilit indubitabil, printre altele, cine au fost criminalii, care sînt faptele de care se fac vinovaţi, cine sînt cei împotriva cărora au luptat şi motivul pentru care au rezultat atît de mulţi morţi şi răniţi, în timp de pace, au plătit şi se pregătesc să plătească de la bugetul de stat chiar şi fără verificarea obligatorie a celor de la Ministerul de Finanţe, ba chiar şi fără a poseda titlul prevăzut de Legea nr. 42/1990 şi Legea nr. 341/2004, sume de bani nemeritate, drepturi, bunuri şi indemnizaţii necuvenite tot criminalilor, drepturi care mie, pînă în prezent, mi-au fost sistematic refuzate.
Totodată, vă rog să îmi comunicaţi care a fost motivul legal şi moral pentru care eu nu am primit, din oficiu, aşa cum prevedea Legea nr. 42/1990, actul de recunoaştere oficială a faptelor mele excepţionale, pe care le comisesem în decembrie 1989, numit certificat, imediat după apariţia sa, în 1990, act pentru care am fost nevoit să chem însă, în judecată, autorităţile de stat şi parlamentul, care numai astfel au fost obligate să mi-l elibereze, abia în 1997.
Nu în ultimul rînd vă rog să îmi comunicaţi care a fost motivul moral şi legal de a nu îmi fi preschimbat certificatul, acţiune de care au beneficiat însă, abuziv şi imoral, tot criminalii-comunişti, care pînă astăzi, deşi au avut la dispoziţie aproape 25 de ani, nu au reuşit încă să îşi dovedească faptele lor deosebite, comise pentru victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, motiv pentru care au fost cu miile făcuţi ilegal şi imoral „revoluţionari”, printr-un decret nul de drept, semnat, fără drept, numai de criminalul comunist iliescu, cum nici nu au dovedit măcar motivul real pentru care au declanşat atunci un adevărat război împotriva populaţiei României, pe care o năpăstuiseră şi pînă în 22 12 1989 şi nici nu au dezvăluit opiniei publice numele celor care se fac vinovaţi de moartea şi de rănirea a mii de români, dar şi de producerea unor foarte importante pagube materiale, însă, cu toate aceste încălcări ale legii şi a principiilor ce stau la baza guvernării tuturor statelor de drept, foarte mulţi dintre răufăcători au primit certificatele prevăzute în Legea 42/1990, acte ce le-au apoi fost preschimbate, cu nonşalanţă, fiindu-le aşa asigurate prompt şi drepturile prevăzute de lege, chiar şi fără a fi şi posesorii titului prevăzut şi de Legea 341/2004, ceea ce a produs deja nu numai o altă gravă şi grosolană încălcare a legii, ci şi o grea prăduire banului public, deci a bugetului de stat.
Avînd în vedere nenumăratele articole apărute în presă, în care au fost prezentate multe cazuri în care era arătat cum fuseseră eliberate certificate de „revoluţionar” unor indivizi ce îşi cumpăraseră efectiv respectivele acte, dar şi sesizările mele anterioare, înregistrate la S.S.P.R., în care reclamam modul fraudulos în care erau eliberate certificate de „revoluţionar” unor criminali ce uciseseră români nevinovaţi atunci, dar şi unor impostori dispuşi să plătească preţul cerut de funcţionarii statului, de mult prea multe ori recurgîndu-se de la metoda decretului pînă la metoda eratei, vă rog să îmi comunicaţi ce veţi face dvs. concret pentru a rezolva şi această problemă, ce aruncă o ruşinoasă pată pe obrazul adevăraţilor revoluţionari, ce este şi o gravă ilegalitate, muşamalizată însă de predecesorii dvs. care, închizînd ochii, au contribuit astfel la prăduirea banilor publici şi la afectarea statutului de revoluţionar – revoluţionarii veritabili fiind, în realitate, apărători ai românilor, dătători de libertate, dreptate şi drepturi chiar cu preţul vieţii lor.
Deşi, aşa cum am arătat mai sus şi după cum bine cunoaşteţi, sistemul judiciar al României nu a pronunţat încă o decizie definitivă în Dosarele revoluţiei române, mult prea mulţi dintre cei plătiţi de stat, din banul public, din calitatea lor de procurori ce avuseseră sarcina de a face cercetări legale şi temeinice în aceste dosare, au sfîrşit prin a sluji fărădelegea, îngropînd cercetările prin ruşinosul şi ilegalul N.U.P. (rezoluţii desfiinţate apoi de mai multe decizii ale C.E.D.O.), devenind astfel duşmani ai adevărului şi apărători ai criminalilor cu care au preferat să devină complici, fapte condamnabile pentru care respectivii procurori pe lîngă salariile nesimţite cu care au fost cadorisiţi, numai pentru a se face că lucrează, le-au mai fost acordate şi certificate de „revoluţionar”, care apoi le-au mai fost şi preschimbare, cu maximă rapiditate, cu toate că sînt şi astăzi „revoluţionari” cu acte „în regulă” chiar dacă au recunoscut în scris că se fac vinovaţi că au tras în noi, chiar şi în noaptea de 21 spre 22 12 1989, dovedind astfel că au fost unelte şi vaşnici apărători ai dictaturii, a căror ordine ilegale le-au îndeplinit cu seninătate şi cu sîrg pînă în ultima clipă, fapte nedenunţate însă de predecesorii dvs., motiv pentru care, vă rog, să îmi comunicaţi ce veţi face pentru a îndrepta şi o asemena samavolnicie.
Aşa fiind, vă rog să îmi comunicaţi dacă aveţi în vedere să faceţi ceva concret şi în privinţa procurorilor şi cum veţi proceda pentru că şi astfel de răufăcători să fie traşi la răspundere penală, pentru fărădelegile pe care le-au comis, dar pentru care au fost însă bine recompensaţi de autorităţile criminale ale acestui stat, ce este tot original, la fel ca în vremurile de tristă amintire.
Avînd în vedere obligaţia dvs. de a respecta întocmai dreptatea şi demnitatea – aşa cum stă scris în art. 1 alin. 3, raportat la art. 1 alin. 5 şi art 16 alin. 1 şi 2 din pîngărita Constituţie a României, dar şi obligaţia dvs. de serviciu – cea de a rezolva problemele revoluţionarilor, cărora mai trebuie să le apăraţi şi imaginea nu numai drepturile, cît şi faptul că mai multe categori de indivizi, ce nu au dovedit niciodată fapte de un curaj deosebit, ce nu şi-au pus niciodată, voluntar, viaţa lor şi a familiilor lor în mare pericol, aşa cum am făcut-o eu şi veritabilii reboluţionari în însîngeratul şi înălţătorul Decembrie 1989, vă rog să îmi comunicaţi dacă şi ce veţi face concret pentru a curma umulinţa la care sînt încă condamnaţi revoluţionarii adevăraţi, care au fost şi sînt năpăstuiţi şi înjosiţi de reprezentanţii Parlamentului României şi de cei din guvern care, pentru a îşi masca condamnabila lor susţinere a regimului criminal de tristă amintire şi crimele, au impus acte cu putere de lege, prin care unor sportivi şi unor artişti, unii foşti mîncători de căcat cu polonicul şi din postura de membrii ai fostului c.c., cărora statul le-a asigurat permanet, din bani publici, condiţii excepţionale pentru a se antrena şi instrui, pe lîngă salarii consistente şi importante recompense materiale, după cucerirea unor medalii, li se mai acordă şi indemnizaţii, sub formă de pensii viagere sau de merit, în cuantum cu mult mai mare decît cel prevăzut nedrept şi umilitor acum pentru revoluţionarii ce au înfruntat moartea şi gloanţele, numai din dorinţa de a dărui libertate deplină şi drepturi civile şi politice şi sportivilor, dar şi artiştilor, a căror obedienţă faţă de criminalul regim comunist nu poate fi lesne uitată încă.
Aşa fiind, vă rog să îmi comunicaţi ce veţi face efectiv pentru ca dreptatea să fie restabilită, apărînd astfel adevărata scara a valorilor în această societate bulversată, în care de mult prea multe ori nedreptatea se află la loc de cinste şi tot mereu scara valorilor să fie încă răsturnată.
Totodată, vă rog să îmi comunicaţi ce măsuri aţi dispus pentru ca toţi cei ce au beneficiat imoral şi ilegal de drepturile prevăzute de Legea nr. 42/1990 şi Legea nr. 341/2004 să fie deferiţi justiţiei şi să li se impună şi să restituie bunurile primite ilegal, dar şi banii plătiţi nemeritat şi necuvenit şi acelora cărora le-au fost desfiinţate certificatele, pînă în prezent.
Voi încheia, cu speranţa că veţi dispune să îmi fie transmis un răspuns complet la toate problemele arătate mai sus, fără să mă văd silit să apelez la ajutorul instanţelor de judecată, aşa cum am fost altădată nevoit să o fac, din cauza obrăzniciei şi a complicităţii predecesorilor dvs. cu criminalii, împotriva cărora am formulat şi am depus şi cuvenitele denunţuri penale, prin a vă ura mult succes în dificila, dar necesara dvs. activitate şi spor în toate.Cu mulţumiri anticipate,

Nica Leon
Persecutat politic. 11.12.2014
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009