Sectorul CIVES
 
 

Aşa o fi bine să fie în România lucrului bine făcut?!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Aşa o fi bine să fie în România lucrului bine făcut?!

Mesajde Nica Leon » Vin Dec 26, 2014 11:39 am

PetitiiMFP@mfinante.gov.ro

Către,
Ministerul Finanţelor Publice,
Dl. Darius-Bogdan Vâlcov, Ministrul Finanţelor Publice.

Spre ştiinţă: Preşedintelui României, dlui Klaus Werner Iohannis şi
Dlui. Adrian Sanda, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 1989.

Domnule ministru,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod poştal 021791, părinte al Revoluţiei române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, persecutat de toate guvernele postdecembriste tocmai pentru că am dovedit obrăznicia de a înfrunta deschis odioasa dictatură criminal-comunistă, să gîndesc şi să întocmesc planul de răsturnare a acesteia de la putere, plan pe care l-am pus în practică prin spargerea mitingului organizat în Bucureşti, la data de 21 12 1989, după care am recrutat tinerii, i-am organizat, apărat şi condus la lupta împotriva odiosului sistem totalitar, luptă ce a culminat cu victoria Revoluţiei române, la data de 22 12 1989, fapte pentru care am fost apoi arestat, fiind trimis la Fortul militar din Ştefăneşti, pentru a fi împuşcat sub acuzaţia de terorism, văzînd:
1. declaraţiile dvs. privind intenţia de a modifica actele normative în vigoare, în sensul de a se relua imorala şi nelegala plata a indemnizaţilor aşa zişilor revoluţionari, făcuţi cu toptanul posesori de asemenea certificate, prin încălcarea flagrantă a adevărului istoric, dar şi a prevederilor Legii nr. 42/1990 Anexa II, a Legii nr. 341/2004 şi a H.G. nr. 1707/2006, certificate primite de mult prea multe ori chiar şi contra cost, recurgîndu-se, în acest scop illicit, pînă şi la imorala şi ilegala metodă a eratei;
2. miile de dosare ale aşa zişilor revoluţionari, aflate pe rolurile instanţelor de judecată, acţiuni promovate chiar şi de Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, dar şi cele aflate în lucru la parchete;
3. deciziile definitive şi obligatorii ale C.E.D.O. pronunţate în cauzele privind Revoluţia română din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, prin care a fost constant condamnat statul roman;
4. obligaţiile României ce decurg din prevederile rezoluţiei nr. 60/147 din 16 12 2005 adoptată de Adunarea Generală a O.N.U;
5. prevederile Codului Penal;
6. modul grosolan în care au fost păgubit grav bugetul de stat, de predecesorii dvs., care au acceptat, fără să fie respectate întocmai prevederile legale în vigoare, fără să se ţină seama de cele de mai sus şi fără să verifice corectitudinea, temeinicia şi legalitateatea actelor aflate la dosarele celor ce au solicitat şi primit, total nejustificat şi de cele mai multe ori ilegal, imoral şi contra cost sau prin mărturi eminamente mincinoase, ilicite, certificate de “revoluţionar”, să dispună să fie plătite de la bugetul de stat mult prea multe miliarde de lei, după anul 2004, deşi ştiau bine că pentru acele certificate nu fusese îndeplinită niciodată nici condiţia legal prevăzută în Legea nr. 341/2004, în sensul de a poseda fiecare benericiar de certificate de “revoluţionar” şi titlul de onoare, conferit prin Decret prezidenţial, conform prevederilor art. 94 lit. a din pîngărita Constituţie a României;
vă rog să nu vă legaţi numele de o astfel de acţiune imorală şi ilegală, păguboasă, foarte periculoasă, chiar penală, mai înainte ca originala justiţie din România să finalizeze de cercetat şi de judecat toate dosarele existente la parchete, pe tema Revoluţiei române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989 şi numai după ce Preşedintele României va fi conferit posesorilor de certificate de revoluţionari titlurile de onoare prevăzute de lege.
De asemenea, vă amintesc că pînă atunci aveţi obligaţia de a le cere subordonaţilor dvs. să procedeze la recuperarea sumelor plătite pînă acum ilegal şi imoral detentorilor precari de certificate de “revoluţionar”, care au primit indemnizaţii şi numeroase alte drepturi, total necuvenite, prevăzute în Legea nr. 42/1990 şi Legea nr. 341/2004 fără să fi dovedit vreodată că faptele lor ar fi fost într-adevăr deosebite, cu mult mai importante decît faptele mele, fapte decisive, ce au făcut posibil ca numele meu să fie înscris la Capitolul Dizidenţi, în Raportul comisiei prezidenţiale pentru condamnarea comunismului, dar au contribuit şi la victoria Revoluţiei române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrei 1989, fapte în baza cărora ei au primit certificate de revoluţionar preschimbat iar eu, părintele Revoluţiei române, nu am primit nici pănă astăzi respectivul document, deşi numai faptele mele excepţionale au fost cele ce au făcut posibilă Revoluţia Română şi victoria acesteia, dar şi independenţa de stat a României, printre multe altele.
Totodată, aveţi obligaţia să constataţi că nu puteţi să propuneţi acum alte acte normative, prin care să fie reluate plăţile indemnizaţiilor de merit ale revoluţionarilor, mai înainte de a se fi îndeplinit întocmai şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1707/2006 art. 124 lit. g şi art. 49, hotărîre care, în opinia mea, conţine şi mult prea multe inadvertenţe, imoralităţi şi nedreptăţi, ceea ce face ca multe dintre prevederile sale să fie neconstituţionale, motiv pentru care ar trebui să le cereţi celor în drept să o modifice de urgenţă, iar în cazul în care vor considera că ar avea nevoie de ajutorul meu, vă rog să îi asiguraţi de toată disponibilitatea mea, pentru a reuşi astfel să se facă o altă hotărîre dreaptă, morală şi perfect constituţională, nu strîmbă, cum este acum.
Ţinînd seama şi de prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art 16 alin. 1 şi 2, art. 53 şi 154 alin. 1 din terfelita Constituţie a României, vă rog să constataţi cît de nedrepte şi imorale sînt unele prevederi din Legea nr. 341/2004, motiv mai mult decît suficient pentru a nu dispune să fie adoptate alte acte normative care să prevadă reluarea plăţii indemnizaţiilor posesorilor de certificate obţinute în baza acestei legi strîmbe, mai înainte ca şi această lege să fie corectată, în sensul de a fi adusă în parametri constituţionali şi morali.
Spre exemplu legea introduce mai multe nedreptăţi şi discriminări, ce contribuie la menţinerea unei stări de imoralitate şi de confuzie în societate, pentru că cei ucişi în “legătură cu”… sînt asimilaţi şi au aceleaşi drepturi cu eroii adevăraţi. Totodată, se introduc, prin lege, restricţii numai în ceea ce îi priveşte pe cei ce au fost securişti, componenţi ai instituţiei ce era unul dintre braţele înarmate, cu rol de a apăra de popor liniştea şi continuitatea nestingherită a odioasei adunături criminale, comuniste, aflaţi întotdeauna la ordinul direct al criminalilor comunişti, care acum nu sînt în nici un fel penalizaţi, deşi numai ei erau cei ce au impus şi au condus şi bestialul sistem al răului şi au impus măsuri inumane şi nedrepte.
De asemenea, vă rog să constataţi cît de imorale, nedreapte şi anacronice, deci neconstituţionale, sînt unele prevederi din Legea 118/2002 în comparaţie cu cele din Legea nr. 341/2004, întrucît, actorii şi sportivii nu au acţionat niciodată în viaţa lor în condiţii de pericol similar, aşa cum au făcut-o însă veritabilii revoluţionari în însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, motiv pentru care este cel puţin ridicol şi imoral, fiind şi o confirmare a originalităţii statului roman, ce are încă total răsturnată scara valorilor, prin favorizarea permanent numai a celor atît de bine plătiţi pentru că spuneau artistic, atunci, poeme şi poezii ce preaslăveau odioasa dictatură şi crimele cîrmaciului lor mult prea iubit, căruia, adesea, îi scriau şi ode, unii şi din postura de membrii ai c.c. a adunăturii pestilenţiale sau din cea de secretari b.o.b., bine tipărite atunci în maculatura numită omagiu sau sportivii plătiţi mereu numai din bani publici, pentru a se antrena spre a concura la întreceri sportive, iar atunci cînd reuşeau să cucerească şi diferite medalii, mai primeau şi importante recompense, stimulente materiale şi ridicări în grad, în cadrul M.I. sau M.F.A. M.A.N. etc., ceea ce nu a fost niciodată cît de cît asemănător şi comparabil în cazul celor ce au înfruntat deschis bestiala dictatură comunistă, criminală, acţiune eroică în care numai cei implicaţi s-au aflat într-un imens pericol de moarte, numai şi pentru că au îndrăznit să o înfrunte cu un deosebit curaj, ceea ce ar fi trebuit să fi reprezentat şi pentru legiuitorul român, dacă ar fi fost corect şi nu tot un desmetic şi un nostalgic al practicilor, obiceiurilor şi mentalităţilor dobîndite şi îndelung exersate în vremurile de tristă amintire, motive suficiente ca recunoştinţa eternă şi recompensele morale şi materiale, pentru această excepţională categorie de cetăţeni, să nu fi fost întrecute de vreo altă măsură compensatorie adoptată în România, ceea ce ar fi constituit şi o dovadă a reaşezării în poziţia normală, firească, a scării valorii, dar şi o redescoperire a dreptăţii – ca valoare supremă în societatea românească, atît de încercată şi de strîmbă chiar şi astăzi.
Nu în ultimul rînd, vă semnalez şi discriminarea celor care au înfruntat deschis odioasa dictatură criminal-comunistă, împotriva căreia au conceput planuri de destabilizare a sa, declanşînd şi conducînd în mod excepţional lupta pentru răsturnarea acesteia de la putere, cum este cazul meu, ce sînt şi acum pedepsit de actualii reprezentanţi ai statului, fiind permanent nedreptăţit şi persecutat şi pentru că nu am avut şansa să fi fost omorît în acea lungă şi periculoasă perioadă sau în cele mai puţin de 24 de ore, cît am avut nevoie, în acele condiţii, pentru a putea să răstorn definitiv de la putere ciuma roşie şi pe reprezentanţii săi criminali, dar nici în timpul ruşinoaselor lupte care au urmat răsturnărării guvernului şi conducerii partidului de tristă amintire din fruntea statului, în timpul contrarevoluţiei, luptători care, faţă de cei morţi, cei mai mulţi prin împuşcare, sînt desconsideraţi, fiind mult mai puţin apreciaţi, deşi victoria Revoluţiei nu a fost dobîndită de morţii ci numai de cei vii, care au ştiut ce şi cum să facă pentru a o obţine atît de repede, fapt unic, pînă acum în această lume.
De dragul adevărului eu recunosc că am fost constant persecutat de criminalii-comunişti, ce s-au reinstalat la putere în urma contrarevoluţiei pe care au declanşat-o şi au condus-o începînd din seara zilei de 22 12 1989 şi pentru că am dispus şi chiar l-am arestat pe criminalul comunist alogen jos ilici Iliescu, în încercarea mea disperată de a curma astfel planurile de începere a contrarevoluţiei, dar şi pentru că am avut “neobrăzarea” de a formula şi de a depune împotriva acestui înrăit criminal şi a complicilor lui, prima dată în 15 01 1990, la Procuratura Militară, cea dintîi plîngere penală împotriva celor vinovaţi de crimele ce au fost comise, în România, începînd din seara de 22 12 1989, după care, desigur, au urmat şi altele, toate aflate încă în nelucrare la originalii şi atît de bine plăţiţii parchetari, care astfel asigură liniştea şi prosperitatea acelor criminali cadorisiţi şi astăzi cu certificate şi drepturi şi de “revoluţionari”.

De asemenea, vă semnalez şi discriminarea existentă între cei ce au înfruntat deschis bestiala dictatură comunistă, criminală, în însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, faţă de cei introduşi abuziv în lege, unde sînt la categoria “în legătură cu” sau cu decembriştii din Braşov, situaţii nedreapte care confirmă numai că România nu a devenit încă un stat de drept, în care dreptatea, demnitatea şi scara valorilor să îşi fi găsit pe deplin locul binemeritat în această societate.
Pentru a vă convinge cîtă dreptate am, atunci cînd susţin că predecesorii dvs. au prejudiciat grav bugetul de stat prin plata alandala, immoral şi ilegal a indemnizaţiilor unor penali cu pretenţii şi acte de revoluţionar, vă rog să vă uitaţi şi la articolele apărute în ziarul Revoluţionarul, organ al S.S.P.R., la adresa: http://ziarulrevolutionarul.ro/articole ... fi-anulate
unde veţi găsi dovezi mai mult decît concludente că au fost plătite nedrept şi ilegal indemnizaţii de revoluţionar posesorilor unor asemenea acte, în număr de 6557 certificate, obţinute contrar legii, imoral, deşi, în opinia mea, numărul penalilor premiaţi cu acte de “revoluţionar” este cel puţin triplu.
Totodată, veţi descoperi alte mii de persoane, ce au primit ilegal indemnizaţii şi drepturi de revoluţionari şi în comunicatele Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
Faţă de cele de mai sus şi în baza adevărului istoric, vă rog, domnule ministru, să nu întreprindeţi nici o acţiune prin care să fie reluate plăţile indemnizaţiilor posesorilor de certificate de “revoluţionar” mai înainte de a fi fost parcurse toate etapele menţionată mai sus.
Cu speranţa că veţi da curs solicitărilor mele şi astfel mă veţi determina nu numai să nu îmi informez mult prea influenţii mei susţinători din U.E., cărora autorităţile neconstituţionale din Româina le tot solicită încă acordul de a fi lăsa să intre, cu drepturi depline, în spaţiul Schengen, dar nici să nu formulez şi să nu depun şi împotriva dvs. o plîngere penală, pentru comiterea de infracţiuni, printre care şi cea prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 297 din Codul Penal, vă urez toate cele bune şi mulţi ani fericiţi, în libertate şi prosperitate.
Nica Leon,
Binefăcător al României,
Persecutat politic. 26.12.2014
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009