Sectorul CIVES
 
 

Clarificări cerute de la penalii din C.P.R.D. 1989!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Clarificări cerute de la penalii din C.P.R.D. 1989!

Mesajde Nica Leon » Mie Feb 17, 2016 1:48 pm

srp@cdep.ro

Către,
Parlamentul României – Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989,Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bloc 3C, sc. 1, etaj 4, ap. 23, sector 2, avînd în vedere:
a) prevederile Convenţiei europene a drepturilor omului, pîngărita Constituţie a României şi Legea nr. 544/2001;
b) răspunsul tîmp nr. 18/13241, 15154/13 01 2016, total ilegal, ce aminteşte de mentalităţile, practicile şi obiceiurile criminalilor comunişti, pe care eu i-am răsturnat de la putere, în însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, pe care a avut neruşinarea să mi-l trimită penalul cu aere de revoluţionar, secretarul de stat Adrian Sanda, cercetat de D.N.A., ce produce iar noi pagube bugetului de stat, pe care l-a prăduit temeinic împreună cu predecesorii săi, mult prea mult timp, prin repornirea fabricii ilegale de cadorisit penalii cu certificate de revoluţionari, terfelind astfel adevărul instoric, dreptatea şi demnitatea românilor, mult mai înainte ca justiţia română să se fi pronunţat definitiv şi irevocabil asupra Dorarului Revoluţiei Române din 1989, cauză penală ce e tergiversată de criminalii comunişti, alogeni, ce sînt astfel protejaţi ilegal, imoral şi ruşinos, într-un un stat ce pretinde încă că ar fi unul de drept;
c) respectul şi gratitudinea pe care aveţi obligaţia legală să mi-o arătaţi, conform Legeii nr. 341/2004, pentru că am fost unul dintre puţinii veritabili luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;
d) că paguba produsă pînă acum bugetului de stat, de aşa-zişii revoluţionari, cărora li s-au asigurat de la apariţia Legeii nr. 42/1990 drepturi şi foloase necuvenite, nedatorate, ilegale, ilegitime, imorale şi ruşinoase, e mai mare de 10.000.000.000 de euro;
e) obligaţia pe care o au toţi românii ce trebuie să le acorde unor criminali comunişti, unor ucigaşi şi a unor infractori cinstire, recunoştinţă, gratitudune şi eternizare, prin lege;
f) faptul că membrii acestei comisii parlamentare au dat şi dau încă avize tuturor celor ce solicită să le fie eliberate, preschimbate sau avizează acordarea unor noi titluri, prevăzute în Legea nr. 341/2004 şi în O.U.G. nr.95/2014, analizînd şi contestaţiile celor cărora le sînt refuzate cererile de preschimbare a certificatelor;
g) faptul că în ciuda vigilenţei membrilor acestei comisii parlamentate, a fost deja posibil ca nişte comunişti criminali, cu uniforme de ofiţeri ale M.Ap.N., iar pentru alţii, foşti securişti, justiţia a obligat S.S.P.R-ul să le elibereze certificate iar altora să le anuleze deja certificatele de revoluţionari avute, precum şi anunţul existent în Ziarul Revoluţionarul, ce anunţa opinia public despre adevărul ce ne arată că au fost deja depistate un număr de 6557 certificate de “revoluţionar” ce vor fi anulate, pentru că s-a descoperit că sînt false;
h) că în O.U.G. nr. 95/2014 s-a scris că aplicarea greşită a Legii nr. 341/2014 a generat conflicte sociale, manifestații de stradă, perturbarea activității Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în Romania în perioada 1945-1989, zvonuri cu impact negativ răspândite pe diferite paliere, aducând atingere și autorității de stat; nu prevede sau evidențiază criterii și aspecte importante pentru persoanele care au avut un rol determinat și pentru care se justifică existența unui astfel de act normativ;
S-au avut în vedere și următoarele elemente:
– faptul că aplicarea greșită sau abuzivă a respectivei legi a generat inechități și multiplicarea numărului beneficiarilor;
i) faptul că în prima listă ce conţinea un număr de 505 aşa-zişi Luptători cu rol determinant, nu am găsit nici măcar un singur nume al vreunui adevărat revoluţionar, care să-şi fi dovedit vreodată, măcar o singură faptă revoluţionară, deosebită, aşa cum expres prevede legea încă din 1990, ci am avut neplăcuta surpriză să găsesc pe lîngă foarte mulţi penali doar numele unor criminali comunişti, mari mîncători de căcat cu polonicul, foşti secretari ai b.o.b., cum e cazul actorilor Alexandru Arşinel şi Dorel Vişan, dar şi numele unui cacademician, Răzvan Teodorescu, nici unul nedovedind însă, pînă azi, că ar fi participat la Revoluţia Română, din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989 şi că ar fi înfăptuit atunci fapte deosebite, fără de care să nu fi fost posibilă victoria acesteia;
j) realitatea că nu am găsit nicăieri justificarea faptelor persoanelor care au solicitat şi au primit titlul de Luptător cu rol determinant;
k) faptul că membrii acestei comisii parlamentare au avizat dosarele aşa-zişilor revoluţionari ce sînt în realitate doar nişte criminali comunişti, ce se fac vinovaţi de declanşarea contrarevoluţiei, în timpul căreia au fost inventaţi şi teroriştii ce trăgeau din toate poziţiile, fiind ucişi alţi cca. 1000 români, ucigaşi în fruntea cărora s-a aflat criminalul jos ilici Iliescu şi corcitura criminală, comunistă, Petre Roman, ce au fost făcuţi apoi de dvs. ilegal, imoral, nedrept, anacronic şi ruşinos, revoluţionari;
l) faptul că această comisie a dat avizul de a le fi preschimbate certificatele de revoluţionari unor penali, cum sînt şi foştii secretari de stat la S.S.V.R. şi S.S. P.R., deşi nici unul nu a dovedit vreodată măcar că ar fi înfăptuit în 1989 o singură faptă revoluţionară, deosebită, fără de care nu ar fi fost posibilă victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, unii condamnaţi apoi de justiţia română, la mulţi ani de închisoare;
m) Decretul nr. 1168/2004, act neconstituţional, nul de drept, prin care criminalul comunist , alogen, jos ilici Iliescu, aflat din cauza prostiei uriaşe a românilor, care i-au dat votul nedrept şi ilegal, la 20 mai 1990, pentru a ajunge la Cotroceni şi astfel şi la putere, de unde a dispus fără să îndeplinească însă prevederile constituţionale de la art. 100 alin. 2 raportat la art. 94 lit. a, act prin care a făcut ilegal, peste noapte, un număr de 2566 penali fără merite deosebite, care să fi fost dovedite vreodată, posesori de certificate de revoluţionari, dar cărora şi dvs. le-aţi dat imoral, ilegitim, ruşinos şi ilegal aprobarea, fiind produse importante pagube de imagine României, Revoluţiei Române, dar şi multe pagube bugetului de stat;
n) faptul că din această comisie parlamentară au făcut parte parlamentari ce au recunoscut public, chiar şi în filme documentare realizate de Tv.R., cum e şi cazul celui realizat de Cornel Mihalache, film premiat de nişte tembeli, pe parcursul căruia fostul parlamentar Raymond Luca, fost membu al acestei comisii, recunoaşte efectiv că el a tras cu un A.K.M. 47 în “teroriştii” ce se aflau în zona Sălii Palatului, în Decembrie 1989, dar şi faptul că asemenea scursuri criminale au dat aviz, la plezneală, pentru ca şi numita Margareta Costea, soacră penală a fiului generalului de securitate numitul Mircea Geoană, să obţină şi apoi să îi fie preschimbat certificatul de luptător remarcat cu fapte deosebite, act ce însă mi-a fost refuzat mie, deşi eu sînt părintele Revoluţiei Române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, eu fiind şi singurul revoluţionar autentic din România, ce are numele înscris şi în Raportul Comisiei prezidenţiale de condamnare a comunismului, asumat în 2006, refuz ce a urmărit să fiu pedepsit şi astfel după ce au avut neruşinarea să lupt deschis împotriva odiosului sistem atunci cînd nu avea nimeni curajul să murmure măcar,după care am mai avut şi proasta inspiraţie să formulez şi să depun, la parchet, începînd din data de 15 01 1990, nenumărate plîngeri penale împotriva criminalilor din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, dar şi împotriv secretarilor de stat de la S.S.V.R. şi a celor de la S.S.P.R., cît şi a aşa-zişilor revoluţionari, ajutaţi şi de dvs. să primească asemenea titluri total necuvenite,
vă rog să îmi comunicaţi, mai înainte să formulez şi să depun şi împotriva dvs. o cuvenită plîngere penală, pentru că vă faceţi complici la repornirea ilegală a fabricii de certificate de aşa zişi revoluţionari şi la prăduirea temeinică a bugetului de stat, în termen legal, următoarele informaţii de interes public:

1. O listă cu numele membrilor acestei comisii, de la înfiinţarea sa şi pînă în prezent, care au avut şi au certificate şi titluri prevăzute în Legea nr. 42/1990, în Legea nr. 341/2004 şi în O.U.G. nr. 95/2014;
2. O listă cu numele celorlalţi parlamentari care au avut şi au certificate şi titluri prevăzute în Legea nr. 42/1990, în Legea nr. 341/2004 şi în O.U.G. nr. 95/2014:
3. Copia Regulamentului de funcţionare a C.P.R.D.;
4. Copia actului care prevede descrierea faptelor deosebite pe care ar fi trebuit să le fi înfăptuit un solicitant de certificate de revoluţionar, precum şi criteriile de anlizare a faptelor şi de departajare a lor, adoptate de C.P.R.D. 1989, astfel încît unora dintre beneficiarii Legii nr. 42/1990 să le fie conferite, după apariţia Legii nr. 341/2004, certificatele preschimbate ce prevăd titulrile prevăzute de lege;
5. Copia actului care prevede descrierea faptelor deosebite pe care ar fi trebuit să le fi înfăptuit un solicitant de certificate de revoluţionar, precum şi criteriile de anlizare şi de departajare a faptelor solicitanţilor de certificate, adoptate de C.P.R.D. 1989, astfel încît unora dintre beneficiarii Legii nr. 42/1990 , cărora li s-au preschimbat certificatele în baza Legii nr. 341/2004, să le fie acordate titlurile prevăzute în O.U.G. nr. 95/2014;
6. Copia actului care prevede descrierea faptelor deosebite pe care ar trebui să le fi înfăptuit un solicitant de certificat de revoluţionar, ce a obţinut certificate de erou martir, pe cel de rănit şi pe cel de reţinut, precum şi copia actului ce prevede criteriile de departajare a faptelor lor. Am în vedere realitatea indubitabilă că foarte mulţi dintre cei ce au şi astăzi certificate de eroi martiri etc. au fost împuşcaţi doar după declanşarea contrarevoluţiei, deci după data de 22 12 1989, orele 19, neavînd, deci, nici o legătură cu Revoluţia Română prevăzută expres în atîtea legi şi ordonanţe de urgenţă ci doar cu lupta declanşată de criminalii comunişti, alogeni, pentru a recuceri puterea peirdută după Revoluţiei, morţi ce au rezultat în cadrul acelui scenariu pus în scenă de criminalul Sergiu Nicolaescu şi numai după ce unii dintre ei au deschis foc cu mitraliera pe care o aveau asupra lor împotriva militarilor ce se aflau în dispozitive de apărare a unor obiective, care trebuiau să fie apărate, iar alţii au fost împuşcaţi după ce au deschis focul împotriva militarilor sau a civililor care îi somaseră să se predea, după ce fuseseră surprinşi la furat sau cînd trăgeau la întîmplare, de pe acoperişirile sau de la ferestrele unor clădiri, în timp ce alţii au primit asemenea certificate şi titluri fără să fi participat vreodată la luptele pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 ci au fost ucişi, răniţi şi au fost arestaţi din întîmplare sau din greşeală sau pentru că erau beţi şi s-au apucat să-i injure pe miliţieni ori după ce nu au văzut semnele făcute de grupurile ce se formaseră pe străzi, ce opreau aiurea vehiculele ce se deplasau în timpul contrarevoluţiei, iar alţi morţi sînt la capitolul ruşinos numit în lege în legătură cu…;
7. copia actelor ce dovedesc indubitabil identitatea celor care i-au împuşcat mortal pe cei ce au obţinut titlul de Erou Martir, precum şi identitatea celor care i-au rănit pe cei ce au obţinut titlul de rănit, titluri prevăzute de Legea nr. 42/1990 şi de Legea nr. 341/2004;
8. copia proceselor verbale a celor reţinuţi atunci de forţele de represiune, precum şi copia biletelor de eliberare a celor arestaţi în Decembrie 1989;
9. copia actului ce conţine descrierea amănunţită a faptelor deosebite ale fiecărui beneficiar de titlu, prevăzut de Legea nr. 42/1990, Legea nr. 341/2004 şi O.U.G. nr. 95/2014, pe care dvs. v-aţi pus avizul de acceptare a eliberării iniţiale a tutlului, apoi a preschimbării certificatului şi, după apariţia O.U.G. nr. 95/2014, a acordării justificate a titlului de Luptător cu rol determinant;
10. copia actului ce conţine descrierea faptelor deosebite a fiecărui beneficiar de titlu, prevăzut de Legea nr. 42/1990, căruia dvs. i-aţi refuzat preschimbarea certificatului prevăzut de Legea nr. 341/2004;
11. copia actului ce conţine descrierea faptelor deosebite a fiecătui beneficiar de titlu, prevăzut de Legea nr. 42/1990, Legea nr. 341/2004 şi O.U.G. nr. 95/2014 şi a motivelor pentru care Comisia de urechişti penali şi imorali de la S.S.V.R. şi apoi cea de la S.S.P.R. le-au refuzat eliberarea de certificate de revoluţionar, indiferent de titlu solicitat, pe care dvs. v-aţi pus însă avizul de acceptare a acordării şi a eliberătii certificatului solicitat, după analizarea fiecărei contestaţii în parte;
12. copia fiecărei contestaţii în parte, precum şi copia procesului sau proceselor verbale de acceptate a contestaţiilor care să conţină şi motivele pentru care membrii C.R.P.D. au acceptat contestaţiile formulate;
13. copia actului ce conţine sau actelor ce conţin descrierea faptelor deosebite pe le-a făcut fiecare dintre posesorii de titluri cărora C.P.R.D. le-a refuzat cererea de dobîndire a certificatelor de Luptători…., dar şi copia actului ce conţine descrierea faptelor deosebite ale posesorilor de titluri cărora le-aţi refuzat contestaţiile formulate, după ce le fuseseră refuzate cererile de acordare a titlului de Luptărori remarcaţi cu rol determinant în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, de către Comisia constituită nedrept, imoral şi ruşinos în cadrul secretariatului de stat, din nişte neica nimeni, ce nu sînt nici pe departe specialişti recunoscuţi în Revoluţia Română;
14. lista cu numele beneficiarilor prevăzute de Legea nr. 42/1990, Legea nr. 341/2004 şi O.U.G. nr. 95/2014, ce au primit avizul de eliberare, respectiv acordarea titlurilor prevăzute de aceste legi, pe categorii – erou martir, rănit, reţinut, luptător etc.;
15. lista certificatelor medico legale ale eroilor martiri, care să confirme cauza morţii, precum şi rezoluţiile parchetarilor care să confirme indubitabil cine a fost criminalul care a ucis fiecare erou martir, iar în cazul răniţilor cauza rănirii şi numele vinovatului ce a provocat respectiva rănire;
16. lista celor ce au primit certificate prevăzute de Legea nr. 42/1990, Legea nr. 341/2004 şi O.U.G. nr. 95/2014, care sînt în categoria în legătură cu Revoluţia Română;
17. copia deciziei justificate a comisiei ce separă cele două evenimente distincte ce s-au succedat în însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, respectiv Revoluţia Română, ce a fost declanşată de mine, la data de 21 12 1989, pe care am condus-o la victorie, ce a fost consemnată la data de 22 12 1989, orele 11.40 şi contrarevoluţia, ce a fost declanşată ca urmare a ordinului dat de criminalul comunist, alogen, în seara de 22 12 1989, după ce scăpase din arestul în care îl băgasem, aflat în clădirea c.c.-ului.
Cu speranţa că voi primi toate cele solicitate, pe ce suport doriţi dvs., în termenul prevăzut de lege, vă urez mult success în activitate şi toate cele bune.

17.02.2016
Nica Leon,
Binefăcător al României şi românilor, persecutat din motive politice.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 18 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009