Sectorul CIVES
 
 

Greul drum spre aflarea adevărului şi a dreptăţii!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Greul drum spre aflarea adevărului şi a dreptăţii!

Mesajde Nica Leon » Mar Mar 15, 2016 1:47 pm

Către,
Tribulalul Bucureşti-Secţia Contencios Administrativ,


Domnule preşedinte,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bloc 3C, scara 1, etaj 4, ap. 23, sector 2, în calitate de reclamant, chem în judecată SECRETARIATUL de STAT pentru RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT în ROMANIA în PERIOADA 1945-1989 cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B, etaj 3, sector 1, în calitate de pîrît, pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:
- obligarea pârâtului să respecte prevederile Legii nr. 544/2001, art. 1 şi art. 2 lit. b şi să îmi comunice, pe orice fel de suport doreşte, copiile următoarelor acte publice:
1. Copia actului prin care au fost numiţi în Comisa ce decide cine să fie sau nu beneficiarii O.U.G. nr. 95/2014;
2. Certificatele sau împuternicirile legal prevăzute de lege care le-ar da dreptul membrilor acestei comisii, ce ar trebui să fie specialişti sau buni cunoscători ai faptelor comise în timpul Revoluţiei Române, să se pronunţe asupra cererilor formulate de cei îndreptăţiţi să primească titulul de Luptător cu merite deosebite şi pe cel de Luptător cu rol determinant în Revoluţia Română;
3. Copiile tuturor actelor prin care au dovedit indubitabil faptele deosebite toţi beneficiarii Legii nr. 42/1990, inclusim copiile actelor celor care prin metoda eratei ai fost împroprietăriţi cu certificate de Luptători cu fapte deosebite în Victoria revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi copiile tuturor dovezilor prin care au fost confirmate faptele deosebite ale tuturor celor ce au obţinut certificate preschimbate cu titlul de Luptător cu fapte deosebite în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
4. Copia actului ce a stabilit în mod indubitabil care sînt criteriile ce au stat la baza preschimbării sau nu a certificatelor ce aveau titlul de Luptătorilor cu merite deosebite în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi copiile tuturor proceselor verbale ale Comisiei prevăzută de Legea nr. 341/2004, prin care s-a decis acceptarea preschimbării certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990, dar şi de Legea nr. 341/2004, după apariţia sa;
5. Copiile tuturor proceselor verbale prin care Comisia prevăzută de Legea nr. 341/2004, a decis nepreschimbarea certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990, dar şi de Legea nr. 341/2004, după apariţia sa;
6. Copia actului ce prevede criteriile de departajare a Luptătorilor cu fapte deosebite faţă de Luptătorii cu rol determinant, pe care trebuia să le aibă în vedere Comisia, în timpul lucrărilor sale;
7. Copiile tuturor proceselor verbale prin care Comisia prevăzută de Legea nr. 341/2004 şi a O.U.G. nr. 95/2014, a decis acordarea unor neica nimeni, unii minori sau unor foşti criminali comunişti, mari mîncători de căcat cu polonicul sau cu hîrdăul, ce deţineau şi funcţia de secretari ai b.o.b., cum e şi cazul infractorilor Alexandru Arşinel şi a lui Dorel Vişan, ce nu au dovedit niciodată, în această viaţă, măcar un singur fapt deosebit pe care ei l-ar fi înfăptuit vreodată pentru victoria Revoluţiei Române;
8. Copia procesului verbal prin care dvs. aţi fost acceptat să vi se preschimbe certificatul, în temeiul Legii nr. 341/2004, ca şi dovada legală a faptelor dvs. deosebite, înfăptuite în timpul Revoluţiei Române, aşa cum prevede Legea nr. 42/1990 , dar şi Legea nr. 341/2004, precum şi copia procesului verbal prin care dvs. vi s-a aprobat eliberarea certificatului cu titlul de Luptător cu rol determinant;
9. Copia listei Luptătorilor cu merite deosebite în Victoria Revoluţiei Române din 1989, precum şi copia listei Luptătorilor cu rol determinant în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie1989;
10. Copia listei trimisă pînă acum de acest secretariat la Ministerul Muncii şi la Casele de Pensii, pentru ca respectivii beneficiari să le poată fi plătită indemnizaţia prevăzută de lege.
11. Copia actului prin care aţi fost îndreptăţiţi să refuzaţi să vă faceţi datoria faţă de mine, aşa cum prevede titulatura acestei instituţii publice, ce poartă numele de : SECRETARIATUL de STAT pentru RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT în ROMANIA în PERIOADA 1945-1989, precum şi copia actului care dovedeşte cum v-aţi făcut dvs. pînă acum datoria legală faţă de mine, pentru a-mi recunoaşte efectiv meritele, după ce eu am fost cel mai important luptător împotriva regimului criminal, comunist din România, regim pe care eu şi nu voi l-a răsturnat efectiv de la putere, în mai puţin de 24 de ore, fapt excepţional, unic în lume.
De asemenea, solicit instanţei să-l oblige pe pîrît să-mi plătească toate cheltuielile de judecată şi, totodată, să-mi plătească şi despăgubiri morale în valoare de 800.000 lei, ca urmare a refuzului de a îmi respecta drepturile garantate şi mie de Convenţia europeană, de pîngărita Constituţie a României şi de lege, pentru ca astfel să se înveţe minte ca pe viitor să nu mă mai persecute, să nu mă mai nedreptăţească şi să nu mai încalce legea cu nonşalanţă, fără frica de a fi sancţionat.
Motivele cererii sunt următoarele:
În fapt, la date de 12.02.2016, avînd în vedere că sînt cel mai important luptător împotriva regimului comunist, criminal, de după fatidicul şi ruşinosul 23 august 1944, semantica limbii oficiale în stat, dar şi semnificaţia numelui actual al pîrîtului, am transmis acestuia, pe adresa sa electornică, cu copie spre ştiinţă la Preşedintele României, cererea anexată la prezenta, pentru a îmi comunica, pe orice fel de format şi pe orice fel de suport doreşte, copiile actelor care au stat la baza conferirii titlurilor de Luptători cu merite deosebite în victoria Revoluţiei Române din 1989 şi pe cele care au fost avute în vedere la eliberarea titlului de Luptător cu rol determinant, prevăzut de O.U.G. nr. 95/2014, titluri date, în opinia mea, în mod total nedrept, ilegal, imoral, ruşinos şi anacronic, ce încalcă flagrant pînă şi semantica limbii oficiale în acest stat, doar unor criminali comunişti, aflaţi acum în curs de cercetare penală în Dosarul crimelor comise în timpul Revoluţiei Române din 1989 şi în cel al mineriadelor, ca şi unor impostori ilegalişti, mult mai înainte ca reprezentanţii sistemului de justiţie din România să fii reuşit să finalizeze de cercetat şi apoi să judece irevocabil Dosarele crimelor Revoluţiei Române din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, ceea ce produce astfel o groaznică imagine publică statului român, creînd aşa şi obligaţia injustă ca autorităţiule, dar şi cetăţenii, să acorde cinstire, recunoştinţă, gratitudine etc., ca şi numeroase şi teribil de costisitoare drepturi materiale unor criminali, puşi pe căpătuială şi pe obţinerea de titluri şi de foloase necuvenite, care produc şi aşa, doar din această cauză, imense prejudicii materiale şi bugetului de stat.
În loc să îmi răspundă şi să îmi comunice, în termenul prevăzut de lege, toate copiile actelor solicitate, toate fiind acte publice, în sensul prevederilor art. 2 lit. b. Din Legea nr. 544/2001, ştiind că au procedat contrar legii şi moralei, prin repornirea fabricii de produs ilegal „revoluţionari”, contra cost, mult mai înainte ca justiţia din românia să se fi pronunţat definitiv şi irevocabil în cauza Revoluţiei Române şi a crimelor comise în timpul contrarevoluţiei, aşa cum voi putea oricînd să dovedesc cu acte şi cu martori, în faţa oricărei instanţe de judecată interesate, reprezentanţii pîrîtului au preferat să încalce legea şi să mă ignore, refuzînd discreţionar să îmi comunice cele solicitate legal, deşi eu sînt părintele miracolului ce a fost numit Revoluţia Română din Decembrie 1989.
Avînd în vedere aceste motive, vă rog să judecaţi cauza şi să îl obligaţi pe pîrît, prin sentinţă, să îmi comunice, pe orice fel de suport doreşte, copiile actelor cerute de mine, în temeiul legii, toate fiind acte publice, aşa cum este prevăzut şi la art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, care în mod normal, dacă nu ar fi avut nimic de ascuns şi acum, în epoca mult clamatei transparenţe decizionale, trebuiau să fii fost demult publicate pe site-ul oficial al pîrîtului.
Totodată, vă rog să îl obligaţi pe pîrît, prin sentinţă, să îmi plătească, cu titlu de despăgubiri morale, suma de 800.000 lei, ca prejudiciu moral, pe care mi l-a produs prin încălcarea crasă a demnităţii, prestigiului şi a dreptului meu cetăţenesc la liberă informare, ca şi a altor drepturi legale, ce îmi sînt garantate şi mie, chiar dacă sînt încă persecutat pentru că am avut neruşinarea să lupt singur, deschis, împotriva bestialei dictaturi criminale, comuniste, luptă care a culminat cu alcătuirea de planuri menite să o răstorn de la putere , planuri pe care le-am materializat efectiv la data de 21 12 1989, cînd nu numai că am spart mitingul odiosului dictator, dar am mai şi declanşat Revoluţia Română, pe care am condus-o la victorie, victorie pe care am obţinut-o în mai puţin de 24 de ore, după 45 de ani de teroare criminală, comunistă, preluînd astfel puterea în stat.
Îmi întemeiez cererea pe prevederile art. 22 din legea nr. 544/2001.
În dovedirea acţiunii anexez la prezenta copia cererii pe care i-am trimis-o în format electornic atît pîrîtului cît şi primului ministru, ca for tutelar al pîrîtului, responsabil şi cu protejarea bugetului de stat, dar şi cu respectarea întocmai a legii şi a semanticii limbii oficiale în stat, ca şi Preşedintelul României, ce ne-a garantat că în mandatul său România va deveni statul în care lucrurile vor fi bine făcute şi nu tot la plezneală, ilegal şi nedrept, aşa cum fusese pînă la el.
Anexez copie acţiune pentru pârât, copii înscrisuri pentru pârât, certificate pentru conformitate.

Nica Leon,
Reclamant. 14.03.2016
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

<<< Piata Universitatii 2009