Sectorul CIVES
 
 

Şi aşa se aruncă banii puţini ai românilor la penali!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Şi aşa se aruncă banii puţini ai românilor la penali!

Mesajde Nica Leon » Joi Mar 24, 2016 8:44 am

petitii.sesizari@cnpp.ro


Către,
Casa Naţională de Pensii Publice,


Domnule preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, Sector 2, avînd în vedere prevederile Convenţiei europene, cele ale pîngăritei Constituţii a României, cele ale Legii nr. 544/2001 şi a Legii nr. 52/2003, vă rog să îmi răspundeţi, dacă vi se pare că ar fi drept, moral, legitim şi legal ca fel de fel de infractori, care nu au dovedit niciodată concret, legal, în temeiul prevederilor Legii nr. 42/1990 Anexa II, a Legii nr. 341/2004, a O.U.G. nr. 95/2014 şi a O.U.G. nr. 1/2015 nici faptele lor deosebite, fără de care eu nu aş fi plănuit, nu aş fi declanşat şi nu aş fi condus la victorie Revoluţia Română din însîngeratul şi teribil de ruşinosul Decembrie 1989, să ceară şi să li se permită, cu nonşalanţă, să atenteze la banii publici, aflaţi spre o corectă şi legală administrare şi utilizare la această instituţie publică, cum e Casa Naţională de Pensii Publice, a cărei conducere e obligată acum să plătească mai înainte ca instanţele competente din România să fii terminat cercetarea judecătorească şi să se fii pronunţat definitiv şi irevocabil asupra Dosarului Revoluţiei Române, cercetare din care va rezulta, cu certitudine, că mulţi sau foarte mulţi dintre cei care au fost cadorisiţi cu titlurile prevăzute în Legea nr. 42/1990, în Legea nr. 341/2004 şi în O.U.G. nr. 95/2014 vor fi găsiţi vinovaţi că au săvîrşit fapte penale, dar şi că nu au avut nici o contribuţie deosebită şi nici vreun rol determinant, titluri şi roluri expres prevăzute acum de legile şi de actele normative menţionate mai sus, motiv pentru care vor fi cercetaţi penal şi pentru că se fac vinovaţi de comiterea infracţiunilor de fals în declaraţii, uz de fals, dobîndirea de foloase necuvenite, constituirea unui grup organizat pentru comiterea de infracţiuni, dare şi luare de mită etc., infractori care acum şi prin idulgenţa dvs. condamnabilă, le permiteţi să atenteze şi să prăduiască ilegal, ilegitim, imoral şi total nedrept bugetul statului, aflat în prezent în administrarea dvs. legală, legitimă şi morală.
Aşa fiind, vă rog să îmi comunicaţi dacă consideraţi că e drept, legal, moral şi legitim ca şi astăzi drepturi total necuvenite să fie acordate unor neica nimeni, ce nu au respectat nici o clipă prevederile legale în vigoare, dar care, prin intermediul şi cu ajutorul unor numiţi în funcţii importante în structurile ce ţin de Guvernul României, sprijiniţi de un iresponsabil, ce a semnat ca primarul Decretul nr. 719/2015, Decretul nr. 215/2016 şi Decretul nr. 268/2016 şi nu cu responsabilitatea pe care ar fi trebuit să o dovedească un adevărat Preşedinte al României, care a jurat pe terfelita Constituţie a României, la investitură, să o respecte întocmai, fără să fii verificat vreodată dacă:
- ar fi fost îndeplinite întocmai prevederile expres prevăzute de legile de mai sus şi dacă justiţia şi-a spus irevocabil cuvîntul, avînd în vedere notorietatea Dosarului Revoluţiei Române, cererea permanent a străzii, care regulat solicită expres să afle cine a tras în noi după 22;
- adevărul instoric, grav terfelit astfel;
- realitatea, care confirmă indubitabil că autorităţile competente refuză încă să îşi îndeplinească obligaţiile legale de serviciu şi să finalizeze cercetările penale în Dosarul Revoluţiei Române;
- semantica limbii oficiale, ce a fost nesocotită ori de cite ori au fost semnate asemenea hîrtii, fără să fii verificat veridicitatea şi legalitatea declaraţiilor date de cei aflaţi astăzi în plată la dvs. de cineva competent, de personalităţile recunoscute ale Revoluţiei Române, aşa cum prevede imperativ legea, dar şi faptele deosebite, rolul determinant raportate la adevărul istoric şi sentinţele justiţiei, sentinţe care astăzi confirmă indubitabil că mai mulţi secretari de stat, ce au fost în funcţie la S.S.V.R. şi apoi la S.S.P.R, au fost irevocabil condamnaţi şi unii se află încă în închisoare, pentru fapte penale comise în timpul exercitării acestei funcţii publice.
Avînd în vedere cele de mai sus, dar şi că C.N.P.P. oferă cetăţenilor liber acces la informaţii de interes public, conform legii Transparenţei Decizionale în Administraţia Publică (Legea nr. 52/2003), că aceste informaţii nu pot fi accesate încă de către cetăţeni în cadrul paginii electonice a acestei secţiuni şi că respectarea legii transparenţei contribuie la sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţeni, lege ce stabileşte principiile generale referitoare la informarea, consultarea şi participarea activă a cetăţenilor la procesul decisional, dar şi că unul dintre drepturile fundamentale ale cetăţenilor României, garantat prin intermediul Constituţiei, este accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, ce au şi accesul liber şi neîngrădit la orice informaţii de interes public, precum şi obligaţia de a asigurarea întocmai, de către autorităţile şi instituţiile publice, a accesului la informaţiile de interes public ce se poate face din oficiu sau la cerere, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi al Hotărârii nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public public, deoarece informaţia de interes public reprezintă orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei, vă rog pe dvs., ca Preşedinte al C.N.P.P., să îmi transmiteţi copiile actelor din care să rezulte dovezile de neconstestat ale faptelor deosebite şi a rolului determinant pe care l-a avut fiecare dintre cei pe care acum îi plătiţi de la bugetul C.N.P.P., ca Luptători cu rol determinant, ca urmaşi de eroi martiri, ca reţinuţi şi ca răniţi, dar şi să îmi răspundeţi dacă consideraţi că o fi drept şi legal ca plata acestor indemnizaţii să fie făcută cu mult mai înainte ca justiţia să se fii pronunţat definitiv şi irevocabil în dosarul de cercetare penală ce poartă numele Dosarul Revoluţiei Române şi fără ca o personalitate a Revoluţiei să fii certificat veridicitatea faptelor declarate de fiecare beneficiar al indemnizaţiei.
Am cerut cele de mai sus avînd în vedere şi textul aflat în preamblul la O.U.G. nr. 95/2014, dar şi a existenţei în toate aceste legi a sintagmei: “indemnizatie lunara reparatorie,” care conform semanticii limbii oficiale în stat, aşa cum e definită în D.E.X., înseamnă: INDEMNIZÁȚIE, indemnizații, s. f. 1. Sumă de bani care se acordă cuiva în afara salariului, destinată să acopere cheltuielile făcute de un angajat în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu; indemnizare. ♦ Despăgubire pentru un prejudiciu, pentru o pagubă suferită etc 2. Alocație bănească care nu are caracter de salariu.
Aşa fiind, avînd în vedere şi:
1. faptul că în toate aceste legi legiuitorul a uitat anume să menţioneze, fiind compus din mulţi criminali comunişti, unii direct vinovaţi de crimele comise în tîmpul Revoluţiei Române, dar şi de foarte multe crime, peste 1.000, în timpul contrarevoluţiei, aflaţi şi astăzi în cercetare penală, ca inculpaţi, au inclus în textul legilor “revoluţionarilor” noţiunea indemnizaţie, deşi în cauză nu e vorba deloc de o sumă de bani care se acordă cuiva în afara salariului, destinată să acopere cheltuielile făcute de un angajat în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu şi nici de vreo despăgubire pentru un prejudiciu, pentru o pagubă suferită, sume care conform legislaţiei în vigoare trebuiesc de fiecare dată dovedite temeinic, de fiecare dintre cei aflaţi astăzi în plată, mai mult decît abuziv, la C.N.P.P.;
2. prevederile Legii nr. 341/2004 de la art. 2 lit.:
b) respectarea adevărului istoric prin aprofundarea documentării privind Revoluţia română din decembrie 1989;
c) diferenţierea etapelor Revoluţiei;
d) stabilirea categoriilor de luptători, prin diferenţierea angajării şi participării la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;
e) diferenţierea între civili şi militari privind etapele participării şi formele de angajare în acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei;
f) echitate în acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege. – vă rog să observaţi că nici măcar una dintre aceste prevederi nu a fost vreodată respectată întocmai, de cei aflaţi în conducerea S.S.V.R., a S.S.P.R. şi a SECRETARIATULUI de STAT pentru RECUNOASTEREA MERITELOR LUPTATORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT în ROMANIA în PERIOADA 1945-1989, dvs. fiind acum pus în situaţia ilegală de a face plăţi unora care, prin omisiune penală, sistematică, au fost cadorisiţi de nişte iresponsabili penali cu titluri de “revoluţionari”, aşa cum sînt ele prevăzute de legile menţionate mai sus, cu mult mai înainte ca autorităţile abilitate ale statului să se fii pronunţat definitiv şi irevocabil asupra acestor dificile aspecte, motiv pentru care veţi fi tîrît, mai mult ca sigur, dacă nu veţi opri de îndată plata acelor “indemnizaţii lunare reparatorii” şi dacă nu veţi proceda la recuperarea tuturor sumelor plătite evident ilegal după apariţia Legii nr. 341/2004 şi a O.U.G. nr. 95/2014, în lungi şi dificile procese penale.
Aşa fiind, avînd în vedere cele de mai sus, vă rog să îmi transmiteţi, pe orice suport veţi dori şi dovada de la fiecare benficiar de indemnizaţie lunară reparatorie, din care să rezulte că au fost îndeplinite întocmai prevederile legale menţionate mai sus, precum şi copia actului doveditor.
Cu speranţa că voi primi în termenul prevăzut de legi, toate cele solicitate, vă urez mult success în activitate şi spor în toate.

Nica Leon,
Binefăcător al României şi românilor, persecutat din motive politice.
24.03.2016
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009