Sectorul CIVES
 
 

Contestarea alegerilor şi a rezultatelor lor total nedrepte!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Contestarea alegerilor şi a rezultatelor lor total nedrepte!

Mesajde Nica Leon » Sâm Dec 17, 2016 12:39 pm

secretariat@bec.ro
Către,
Biroul Electoral Central,Domnule preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl 3C, et. 4, ap. 23, Sector 2, avînd în vedere:
1. prevederile deosebit de originale ale pîngăritei Constituţii a României, de la art. 31 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 8, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 20 şi art. 53, art. 61 , art. 62, art. 63, art. 70 alin.1., art. 72 alin. 2 şi 3, art. 117, art. 131 art. 154 alin. 1 şi a art.155 alin. 2, 4 şi 5;
2. inexistenţa unui act care să ateste înfiinţarea, de drept, a statului român, precum şi inexistenţa oricărui act, de drept, care să dovedească că în statul român,neînfiinţat încă, de drept, ar fi fost înfiinţate, pînă astăzi, de drept, instituţiile sale fundamentale, cum ar fi: Preşedintele României, Parlamentul României, Guvernul României, ministerele, justiţia etc;
3. actul prin care a fost impus, fără aprobarea românilor, prin încălcarea flagrantă a prevederilor constituţionale, supreme şi obligatorii, obligaţia care le impune numai unora dintre candidaţi, care vor să participe la alegeri, să strîngă un număr de semnături, fără de care li se respinge candidatura şi li se refuză, astfel, dreptul constituţional fundamental, garantat de art. 37;
4. actul prin care Biroul Electoral Central şi membrii acestuia au primit dreptul abuziv de a fi mai suverani decît toţi ceilalţi românii care au drept de vot, în România, prin care, contrar prevederilor art. 2 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 1 6 alin.1 şi 2 din năstruşnica şi siluita Constituţie a României, stabilesc ei, ca mambri B.E.C. să repartizeze, prin redistribuirea voturilor date de români – adică a voinţei lor, ceea ce anulează efectiv atributele dreptului constituţional fundamental şi efectele sale fireşti, drept garantat şi inviolabil, prevăzut de art. 36, atunci cînd redistribuiţi altor candidaţi voturile date de alegători altor candidaţi, preferaţi însă de dvs. sau de reprezentanţii unor partide şi a unui o.n.g. aflat mereu în cîrdăşie cu dujmanii ţării, ce e nedrept, imoral şi anacronic şi în componenţa B.E.C. sau după prevederi nedrepte, impuse abuziv, peste capul românilor suverani, cărora li s-a anulat astfel pînă şi dreptul de decizie, mandate date astfel candidaţilor care nu au îndeplinit pe deplin norma de reprezentare, situaţie în care sînt mult prea privilegialţi, ceea ce contravine, însă, prevederilor art. 16 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 53 din contorsionata şi terfelita Lege fundamentală;
5. văzînd Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016 emis de B.E.C. prin care membrii B.E.C. au încălcat flagrant prevederile art. 2 din controversata şi înjosita Constituţii a României;
6. prevederile năstruşnicei şi terfelitei Constituţii a României, aflate la ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales, unde e scris că:

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală;
Văzînd Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016 din care rezultă, fără putinţă de tăgadă că membrii B.E.C. şi-au permis să nu mai ţină seama ori să anuleze sau să ignore efectiv prevederile constituţionale de la art. 16, care prevăd aşa: Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
7. Văzînd decizia suverană a românilor, pe care au luat-o la Referendumul din anul 2009, cînd au decis că ei vor ca Parlamentul României să aibă o singură cameră şi să aibă un număr maxim de 300 de parlamentari;
8. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor

(1)Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. – deci nu candidaţi, aşa cum s-a făcut însă, abuziv, total neconstituţional şi la data de 11 12 2016, cînd nu au fost votate camere, aşa cum prevede expres şi teribil de clar, chiar şi pentru proşti, originala şi nesocotita Lege fundamentală;
9. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor, alin.3, unde e scris aşa:

(3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, ce impune oricui ca: “Numărul deputaţilor şi al senatorilor”, stabilit de un Parlament înfiinţat, de drept, să fie stabilt, prin lege electorală, în raport cu populaţia ţării, în timp ce acest număr, respectiv numărul de mandate pentru anul 2016 nu a fost stabilit conform legii, act în care să fi fost menţionat şi numărul exact al populaţiei ţării, la data de 11 12 2016, aşa cum expres a prevăzut norma constituţională la art. 62 alin. 3;
10. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 63, unde scrie că:
Durata mandatului

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora.
(2) Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.
(3) Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, în care nu se aminţeşte deloc despre candidaţi, care să fi fost aleşi;
11. avînd în vedere textul constituţional de la art. 57
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi neserioasă şi siluită Lege fundamentală, cît şi apucăturile neconstituţionale ale membrilor B.E.C., care deşi nu au primit dreptul de a repartiza mandate în cadrul operaţiunii abusive,numită redistribuire mandate, fără să respecte întocmai prevederile constituţionale aflate mai sus, fără să vă fi dovedit vreodată, în vreun fel, bună credinţă a membrilor B.E.C. şi fără să fi primit, în mod expres, dreptul constituţional de a le încălca românilor drepturile lor constituţionale, printre care şi pe cel de a avea dreptul de a alege liber, adică numai în cunoştinţă de cauză, doar după ce au fost bine şi corect informaţi despre: originea etnică, cetăţenia sau cetăţeniile avute de cei care doresc să fie aleşi, modul cum şi-au obţinut cetăţenia română, activitatea şi antecedentele penale şi fiscale, modul cum şi-au dobîndit averea cei care le cer votul, cine le-au fost părinţii şi rudele şi dacă acestea au deţinut funcţii în aparatul de partid şi de star şi în cel represiv sau în justiţia comunistă, dar şi faptele făcute pînă atunci pentru binele ţării şi al populaţiei României;
12. avînd în vedere realitatea românească, care mie îmi spune că nici astăzi românii nu au o lege electorală constituţională şi că a avut loc, în România, o altă mascarada penală, ce a fost stabilită să se producă la data de 11 12 2016, de un prim-ministru care nu s-a aflat, constituţional, nici o clipă într-o astfel de funcţie, într-un Guvern al României care să fi fost înfiinţat, de drept, pînă la data prezentei, formulez prezenta:

Contestaţie

Prin care contest atît justeţea obţinerii şi a repartizării, prin nedreapta şi neconstituţionala redistribuire, a mandatelor de deputaţi şi de senatori, în cursul mascaradei neconstituţionale, nedrepte, imorale, anacronice, ilegale şi ruşinoase care a fost la data de 11 12 2016, activitate criminală ce a fost numită de distrugătorii şi de prăduitorii criminali ai României ca fiind alegeri parlamentare, cît şi alegerile din 11 12 2016, contestaţie pe care vă rog să o analizaţi şi să decideţi că la data de 11 12 2016 nu au avut loc alegeri corecte, constituţionale şi legitime şi, pe cale de consecinţă, să anulaţi toate mandatele pe care le-aţi repartizat, ca urmare a acestei neconstituţionale şi infracţionale încercări de a prelua iar puterea legislativă în acest stat, de un grup de infractori, ajutaţi de acoliţii lor penali, aflaţi în funcţii ne înfiinţate încă, de drept, care nu au respectat nici o clipă prevederile constituţionale şi principiile invocate mai sus sau dorinţele de mai bine, de dreptate, de normalitate nutrite de români şi nici voinţa lor suverană, avînd drept consecinţă şi urmare firescă ca după ce vor fi îndreptate toate nedreptăţile arătate în prezenta, să fie organizate noi şi adevărate alegeri.

Motive

În fapt, după ce am plănuit, am declanşat şi am condus la victorie minunea numită de cunoscători Revoluţia Română şi după ce nu am acceptat să trec pe lista pe care scrisesem numele conducătorilor Revoluţiei Române şi numele aflate pe lista criminalului comunist, alogen, jos ilici Iliescu, cu care venise la mine, pentru a îmi cere favoarea, în seara zilei de 22 12 1989, în sediul fostului c.c., de a adauga la lista mea numele aflate pe lista pe care o avea la el, după care, dacă aş fi acceptat, mi-a spus că se va duce la televiziune, unde va citi lista astfel alcătuită, care va reprezenta noua conducere a României, am ordonat cîtorva revoluţionari să îi arestăm, pentru că se făceau vinovaţi de complot împotriva idealurilor Revoluţiei Române.
În acele momente, unii dintre revoluţionari, ce erau înarmaţi cu pistoale mitralieră, m-au rugat să le dau voie să îi împuşte sau să îi arunce de la etaj, pentru a scăpa lumea de ei.
Arătîndu-le de ce nu putem face asta şiexplicîndu-le ceea ce vor crede străinii despre noi, care vor considera că o adunătură de bestii, au dat jos de la putere nişte criminali, care au omorît români fără judecată şi au venit la putere alţii la fel ca şi cei pe care tocmai îi dădusem jos, am ordonat să fie arestaţi şi i-am închis într-o camera din c.c., punînd la uşă pază înarmată.
În lipsa mea, la intervenţia fostului general Militaru, tinerii pe care îi pusesem să păzească uşa camerei arestaţilor s-au lăsat înduplecaţi, după ce le promisese că vor fi angajaţi la guvern, la protocol, dacă îi vor elibera pe complotiştii arestaţi şi i-au eliberat, după care arestaţii complotişti au fugit la Palatul Victoria, apoi la televiziune după care s-au dus la M.Ap.N. unde au pus în practică planul lor de a decşanşa o contrarevoluţie, cu scopul de a îşi redobîndi puterea, pe care tocmai le-o luasem.
Aşa au anunţat public că ar fi constituit c.f.s.n., format doar din criminalii comunişti, din cîţiva fii de foşti activişti şi din slugile lor fidele, începînd astfel ilegitim, imoral, anacronic şi nedrept ca nişte criminali să exercite puterea, în România, fără nici un fel de drept, timp în care erau omorîţi, din ordinul lor expres români nevonovaţi, în aşa zisele lupte cu teroriştii – ce fuseseră inventaţi de ei şi care erau ucigaşi aflaţi în slujba contrarevoluţionarilor, care primiseră odin să creeze o asemenea confuzie încît să poată justifica şi să poată obţine să intervină, în România, pe care urma să o ocupe, trupele Armatei Roşii şi trupe ale armatei ungare.
Concomitent au dat ordin ca eu să fiu ucis sau să fiu arestat.
După ce am reuşit să scap de la fortul militar din Ştefăneşti, unde mă trimiseseră, în stare de arest, pentru a fi împuşcat, sub acuzaţia că aş fi fost terorist, am reluat ofensiva contra criminalilor comunişti, ce se reinstalaseră la putere, ilegitim şi nedrept şi am reuşit să îi oblig, în 28 01 1990, să recunoască că c.f.s.n.-ul lor nu avea absolute nici o legătură cu minunea numită de cunoscători Revoluţia Română şi nici o legitimitate, forâîndu-I astfel să accepte ca în schimb să înfiinţăm C.P.U.N.-ul, ceea ce au fost de accord să se facă.
În aceste condiţii de teroare, pe care ei, criminalii comunişti, alogeni, le creaseră în ţară, am reuşit să le diminuez din puterea totală pe care o aveau, a fost restructurat c.f.s.n.-ul şi a fost înfiinţat C.P.U.N.-ul, numai că nu au avut curajul să publice în ne-înfiinţatul Monitor al României hotărîrile convenite integral, publicînd doar actul de înfiinţare a C.P.U.N.-ului, fără să fie semnat de cineva, ceea ce conducea automat la continuarea stării de nulitate absolută a tuturor actelor care fuseseră publicate, pînă atunci în Monitorul Oficial al României, ceea ce face ca toate actele care au urmat, de la Revoluţie şi pînă în present, să fie lovite de nulitate absolută şi pentru că au avut la bază crime şi încălcări flagrante ale normelor şi principiilor de drept.
În aceste condiţii mai mult decît vitrege au impus şi legea electorală, apoi au organizat un simulacru de alegeri, falsificate cu ajutorul armatei, după care s-au instalat la putere, pretinzînd că ar fi fost aleşi de români, deşi românii nu au avut niciodată dreptul să aibă alegeri libere şi corecte, în care alegătorul să beneficieze de dreptul de a fi corect şi complet informat, pentru ca doar aşa să poată să voteze liber, numai în cunoştinţă de cauză.
În acest climat viciat, în care comuniştii criminali îşi redobîndiseră puterea pe care o avuseseră în România, după ruşinosul şi trădătorul 23 august 1944, ţară aflată sub ocupaţia lor ilegitimă, nedreaptă şi criminală şi a trupelor de ocupaţie care aveau odinul să îi susţină, au făcut posibil să fie rostogolit şi apoi să fie ţinute în nelucrare şi plîngerile penale depuse de mine, la procuratură, în care îl reclamasem pe criminalul comunist, alogen, iliescu ion, ce era vinovat pentru crimele pe care le comisese după ce le-a ordonat trupelor armate, care i-au fost fidele, să declanşeze contrarevoluţia, în urma cărora au munţi formaţi din trupurile a mii de morţi şi de răniţi, ca şi pagube materiale uriaşe, a impus o aşa-zisă constituantă, care a aruncat la proşti şi a impus apoi, nespus de originala, de nedreapta şi de greşită Constituţie a României, dar şi plîngerile penale privind crimele comise în timpul bestialei dictaturi criminale, comuniste, ca şi cele pe care le-au comis la Tg. Mureş şi cele comise în timpul mineriadelor.
În acest climat, care a făcut posibil ca odioşii criminali, ce se cocoţaseră la putere pe munţi de cadavre, care erau formaţi din corpurile tinerilor ucişi doar cu scopul ca ei să recîştige puterea, pe care tocmai le-o luasem, după 45 de ani de teroare criminală, comunistă şi de bestial experiment criminal, comunist, în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume, aceştia au ordonat ca f.s.n.-ul înfiinţat de ei şi de slugoii lor să se dividă, pentru ca aşa să fie înşelată amarnic vigilenţa românilor, scopul urmărit fiind şi distrugerea rapidă a ţării şi de ruinare a economiei sale, ceea ce eu am anunţat încă din data de 03 03 1990 şi de la tribuna C.P.U.N.-ului.
Continuîndu-şi genocidul, ca şi planul de gonire efectivă a românilor, din România şi de risipire a lor prin lume, ca şi pe cel de a fi omorîţi, prin amplificarea dezastrului enonomic, social, sanitar, concomitant cu accentuarea disperării populaţiei, toate avînd ca scop final de a fi înlocuiţi românii, cu coreligionarii de ai lor, în vederea înfiinţării aici a noului Ierusalim, au făcut mereu posibil ca pînă astăzi să nu fie înfiinţat, de drept, nici statul roman şi nici instituţiile fundamentale, care trebuiau să fi fost înfiinţate, dacă România ar fi avut înfiinţat, de drept, statul roman.
Din aceste motive şi sub aceste auspicii, în România de astăzi nu au fost înfiinţate, încă, de drept nici următoarele instituţii fundamentale:
1. Preşedintele României;
2. Parlamentul României;
3. Guvernul României;
4. Ministerele;
5. Instanţele de judecată;
6. Monitorul Oficial al României;
Cu toate că aşa este crunta şi cruda realitate, în cursul anului 2016, un idiot, care nu a fost de drept niciodată prim-ministru, jucînd nedrept, anacronic, ilegitim şi ruşinos acest rol, pentru care a fost şi teribil de bine plătit, a decis, fără drept, să fixeze data pentru alegeri parlamentare, la 11 12 2016, deşi pe lîngă ruşinea ca această ţară nu avea, pe lîngă instituţiile fundamentale enumerate mai sus, nici legislaţie care să se afle în vigoare şi deci, nici o lege electoral constituţională, care să le fi garantat românilor atît dreptul la liberă informare, condiţie obligatore, pentru a fi posibile alegeri corecte, nici un cadru legal care să traducă, efectiv, în practică, neîngrădite, drepturile garantate în teribil de originala Constituţie a României, aşa cum sînt ele prevăzute la art. 8, art. 16 alin.1, 2 şi 3, art. 20, art. 31 alin. 1, , art. 36, art. 37, art. 40, art. 62, art. 63. alin, 1, 2 ,3 şi 4.
Deşi nu a fost înfiinţată, de drept, nici instituţia Parlamentul României şi cu toate că suveranitatea aparţine, declarativ, numai românilor, a fost abuziv impusă ilegitim şi nedrept şi Legea nr.208/2015, de un parlament ne înfiinţat, de drept, aflat în funcţie nedemocratic şi nedrept, prin alegeri mereu falsificate, total nedrepte, care a impus răsturnarea principiilor şi drepturilor democratice, ce revin majorităţii şi, terfelind pînă şi semantica limbii oficiale, a creat şi a impus să fie respectate doar drepturile minorităţii, minoritate ce a fost astfel decalrată superioară majorităţii, creînd astfel şi posibilitatea, dar şi cadrul de a fi anulate nu doar dreptatea şi suveranitatea ci chiar şi cucerirea revoluţionară care era democraţia, ceea ce înseamnă dreptul majorităţii locuitorilor cu drept de vot, dintr-o ţară, să hotărască soarta acelei ţări.
Făcînd astfel, ne înfiinţatul Parlament al României, a impus cadrul de a fi anulate pînă şi cuceririle revoluţionare, ca şi idealitile Revoluţiei Române, idealuri nicînd enumerate în amănunt, în vreun act oficial al României ci doar invocate generic, la grămadă, colectivist, în originalul şi total neadevăratul art.1, la alin. 3 din năstruşnica şi terfelita Constituţie a Romainei, dînd cale libera ca un grup sau chiar o persoană să poată deţine iarăşi, ca în vremurile de foarte tristă amintire, puterea absolută, prin folosirea “dreptului” unei minorităţi care, printr-un aşa-zis vot, să fie declarată majoritară, deţinătoare de putere absolută şi să capete astfel poziţia de a monopoliza iar puterea în această ţară blestemată, în care anormalul, fărădelegea, abuzul, minciuna, prăduirea, distrugerea şi jaful sînt încă politici oficiale, protejate şi apărate, aşa cum e astăzi situaţia din această blestemată, nenorocită şi prăduită ţară, ce se numeşte, încă, România.
Procedînd aşa, criminalii comunişti aflaţi încă la putere, prin progeniturile şi prin slugoii lor, au anulat prevederea de la art. 2 din originala Constituţie a României, care prevede că:
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. – şi au impus şi regula ca voinţa suverană a românilor să se oprească la un prag neconstituţional, de 5% şi la o normă de reprezentare, ce nu e însă nici astăzi egală şi valabilă pentru toţi candidaţii, unii fiind iarăşi, ca şi în vremurile de tristă amintire, mult mai egali decît alţii, apoi au inventat şi posibilitatea de a fi anulată pînă şi suveranitatea, prin impunerea procesului ilegitim, imoral şi anacronic de repartizare, exercitat de B.E.C., peste capul alegătorilor, care nu sînt niciodată consultaţi, apoi au inventat şi au impus egalitate selectivă, diferenţiată, prin punerea drepturilor cetăţenilor români, ce se declară a fi minoritari enici, cu mult deasupra drepturilor celorlalţi cetăţeni, ce fac parte din majoritate, dar şi deasupra celorlalte minorităţi naţionale ori minorităţi religioase, sexuale etc. care deşi nu îndeplinesc niciodată pagul ilegitim, imoral, nedrept şi neconstituţional, sînt totuşi vîrîţi în ne înfiinţatul, de drept Parlament al României, numai dacă fac parte din asociaţia cultural ce se numeşte U.D.M.R. şi care are statut de O.N.G., ci mai mult de un deputat, dar şi cu senatori.
Avînd în vedere toate cele de mai sus, dar şi condiţia validării alegerii şi, implicit a alegerilor, care a fost uitată să fie dată la un organism independent, conform unei legi organice, adoptată de un Parlament al României care să fi fost înfiinţat, de drept, prevedere aflată la art.72 din neserioasa şi siluita Constituţie a României, vă rog să analizaţi cele de mai sus şi să procedaţi la invalidarea alegerilor, pentru că este de neconceput şi de ne acceptat ca într-o societate declarată, prin normele constituţionale, a fi democratic ca o minoritate să fie impusă abuziv ca fiind majoritate, numai cu scopul de a îşi impune voinţa asupra majorităţii, în detrimentul normelor şi principiilor de drept, caq şi a regulilor aritmeticii, dar şi ca validarea mandatelor candidaţilor să fie lăsată la mina celor care au acceptat ruşinea sau rolul bine plătit de a participa la această mascaradă, numită doar de idioţi sau de penali a fi alegeri.
Avînd în vedere cele de mai sus, dar şi multe alte dovezi, rog membri B.E.C. să invalideze mascarada numită alegeri, doar de idioţi, care a fost impusă românilor, nedrept, ilegitim, nedemocratis, anacronic şi ruşinos de dujmanii prăduitori ai ţării, la data de 11 12 2016.
În dovedirea celor de mai sus, dacă va mai fi nevoie, înţeleg să o fac şi cu înscrisuri.
În drept, prevederile constituţionale şi actele amintite.


Nica Leon
Persecutat politic. 16.12.2016
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 25 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009