Sectorul CIVES
 
 

Anulare alegeri ş.a.2!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Anulare alegeri ş.a.2!

Mesajde Nica Leon » Vin Dec 23, 2016 2:32 pm

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. – deci nu Camera Deputaţilor şi Senatul separate ci parlamentul este unic, ceea ce înseamnă că trebuie să fii fost înfiinţat avînd o structură unică, un preşedinte şi secţii distincte, conduse de preşedinţii aleşi de drept, ai celor două camere. Numai dacă ar fi procedat, cu respect faţă de lege, am fi avut un Parlament alcătuit din cele două camere, cu un aparat tehnic unic, cu adresă unică, cu personalitate juridică unică, aşa cum ar fi fost normal şi constituţional, asta în cazul în care cele două instituţii distinct acum, ne înfiinţate încă, de drept, ar fi fost formate din oameni cu simţ de răspundere, cu grijă şi cu respect faţă de lege şi faţă de modul de cheltuire a banului public, nu cu dispreţ, aşa cum e cazul şi astăzi.
Totodată, la art. 61 alin.1 se prevede că:
1. (2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat. – de unde rezultă că iniţial s-a avut în vedere alcătuirea doar a unei singure structuri, care să aibă două secţii, numite camere, nicidecum două instituţii total indepedente, cu conduceri distincte cu adrese pe care şi le-au atribuit singure,illegal, deci, nu le-au fost conferite adrese, în baza legii, aşa cum ar fi fost legal, structuri ce au azi şi conturi distincte, dar care nici una nu a primit, prin lege, personalitate juridică de drept public sau de drept privat, ceea ce le face a fi neînfiinţate de drept, chiar şi astăzi, motiv mai mult decît suficient pentru cre rog instanţa să procedeze la constatarea lipsei capacităţii de exerciţiu civil, lipsa capacităţii procesuale, drept pentru care îi cer să constate că pîrîţii nu au dreptul legal să stea în justiţie, să constate că nu sînt nici entităţi constituite în conformitate cu prevederile legii, că nu au statute aprobate prin lege, că nu au un număr unic şi că nu s-au înscris pînă azi nici în registrul persoanelor juridice, motive mai mult decît suficiente şi pentru invalidarea alegerii, a alegerilor şi a mandatelor obţinute atît de nedrept, dar şi să desemneze lichidatori, pentru a fi lichidate aceste instituţii ne înfiinţare încă, a căror conduceri ilegale au sfidat într-una prevederile de drept, nu doar populaţia, risipind cu nonşalanţă şi banii publici, prin organizarea unor structure faraonice, într-o ţară săracă şi amarnic prăduită, aflată la cheremul lor şi a acoliţilor lor penali.
Dar, pentru ca instanţa să aibă convingerea că această mascaradă, pusă la cale la data de 11 12 2016, de nişte neica nimeni, deosebit de fuduli, penali, ce nu s-au aflat nciodată în acele funcţii, în ne înfiinţatul, de drept, stat roman, fiind nedreaptă, este şi nulă de drept, arăt şi că au fost nedreapte, neconstituţinale, anacronice, ilegitime, neechitabile, nedemocrantice şi ruşinoase, aşa-zisele alegeri, pentru că ele nu au respectat nici prevederile deosebit de originale ale pîngăritei Constituţii a României, de la art. 31 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 8, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 20 şi art. 53, art. 61 , art. 62, art. 63, art. 70 alin.1., art. 72 alin. 2 ultima teză, art. 117, art. 131 art. 154 alin. 1 şi a art.155 alin. 2, 4 şi 5, deoarece:
1 nu există încă un act care să ateste înfiinţarea, de drept, a statului român, precum şi inexistenţa oricărui act, de drept, care să dovedească că în statul român, neînfiinţat încă, de drept, ar fi fost înfiinţate, pînă astăzi, de drept, instituţiile sale fundamentale, cum ar fi: Preşedintele României, Parlamentul României, Guvernul României, ministerele, justiţia etc;
2. nu a fost dat publicităţii actul prin care a fost impus, fără aprobarea românilor, prin încălcarea flagrantă a prevederilor constituţionale, supreme şi obligatorii, obligaţia care le impune numai unora dintre candidaţi, care vor să participe la alegeri, să strîngă un număr de semnături, fără de care li se respinge candidatura şi li se refuză, astfel, dreptul constituţional fundamental, garantat de art. 37;
3. nu a fost dat publicităţii actul prin care Biroul Electoral Central şi membrii acestuia ar fi primit dreptul abuziv de a fi mai suverani decît toţi ceilalţi românii, care au drept de vot, în România, prin care, contrar prevederilor art. 2 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 1 6 alin.1 şi 2 din năstruşnica şi siluita Constituţie a României, act care fiind neconstituţional, ilegitim, anacronic, nedrept, nedemocratic, neechitabil şi ruşinos, nu poate avea efecte jridice şi nici nu poate îngădui să stabilescă ca membrii B.E.C., să repartizeze, prin redistribuirea voturilor date de români – adică să schimbe flagrant voinţa celor care au participat la vot,în calitate de alegători, ceea ce anulează efectiv atributele dreptului constituţional fundamental şi efectele sale fireşti, drept de vot garantat şi inviolabil, prevăzut de art. 36,ceea ce duce la schimbarea voinţei votanţilor, a preferinţelor lor şi a rezultatului votului dat de alegători, atunci cînd voinţa lor a fost modificate prin redistribuirea către şi în folosul altor candidaţi voturile date de alegători la cu totul alţi candidaţi, ceea ce duce la stabilirea arbitrară a unor preferaţi şi privilegiaţi, operaţiune ilicită, nedemocratică, neconstituţională etc., prin care membrii ilegalişti ai B.E.C., dar şi de reprezentanţii unor partide şi a unui o.n.g. aflat mereu în cîrdăşie cu dujmanii ţării, aflaţi mereu în componenţa B.E.C., poziţie din care îi nedreptăţesc pe unii, în timp ce îi favorizează constant, ilegal, pe alţii, ceea ce e, însă, profund nedrept, imoral şi anacronic, drepturi care nu trebuie şi nu pot fi date şi exercitate de membrii B.E.C. prin prevederi nedrepte, impuse abuziv, peste capul românilor suverani, cărora li s-a anulat astfel pînă şi dreptul de decizie, ceea ce conduce la nulitatea absolută a alegerii, a alegerilor şi a mandatelor obţinute astfel, fraudulos, nedemocratic.
4. în ne înfiinţatul de drept, Parlamet al României, dar şi la putere, a fost admis nedrept, nedemocratic, neconstituţional, ilegitim, neechitabil, anacronic, ruşinos, păgubos etc., obiceiul de a primi mandate, date abuziv, doar unor candidaţi favorizaţi, care deşi nu au îndeplinit, pe deplin, norma de reprezentare, le-au fost eliberate, totuşi, mandatele, situaţie în care sînt doar unii mult prea privilegialţi, ceea ce contravine, însă, prevederilor art. 16 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 53 din contorsionata şi terfelita Lege fundamentală;
5. văzînd Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016 emis de B.E.C. prin care membrii B.E.C. au încălcat flagrant prevederile art. 2 din controversata şi înjosita Constituţii a României;
6. prevederile năstruşnicei şi terfelitei Constituţii a României, aflate la ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales, unde e scris că:

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 4 alin.2, art. 8, art. 16 alin. 1, 2 şi 3, prima teză, art. 20, art. 53, art. 57 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamental, deputaţi şi senatori care au ajuns însă să fie confirmaţi abuziv, nedemocratic şi nedrept atît de membrii B.E.C., dar şi de membrii Comisiilor de validare din ne înfiinţatul de drept, Parlament al României, posesori de mandate de parlametari care au ajuns să fie, abuziv şi mult mai egali decît toţi ceilalţi români, doar printr-un act nedrept, deci neconstituţional, care nu s-a aflat niciodată în vigoare, conform art. 154 alin. 1 din raportat la art. 1 alin. 2 şi 5, art. 2, art. 4, art. 8, art. 16 alin. 1, 2 şi 3, art. 20, art. 16 alin. 1, 2 şi 3, prima teză, art. 36, art. 37, art. 53, art. 57, art. 62 şi art. 63 din norma constituţională, ce au fost ajutaţi şi de membrii B.E.C., care şi-au permis să nesocotească şi norma de reprezentare obligatore însă doar pentru unii, nu pentru toţi cei ce au primit totuşi, nedrept, ilegitim şi anacronic, mandate de deputaţi şi de senatori, aşa cum nu a fost normal, pentru că nu au obţinut suficiente voturi, pentru a fi îndeplinit efectiv numărul necesar, egal pentru toţi, spre a avea norma de reprezentare.
Procedînd atît de nedrept, de nedemocratic , de neconstituţional, din postura de membrii ai B.E.C., s-a ajuns să se repartizeze, prin redistribuire, voturile suverane date de români – adică să îşi permită obrăznicia de a comite nedreptatea de a modifica efectiv voinţa votanţilor, ceea ce anulează efectiv şi atributele dreptului constituţional fundamental, dar şi efectele sale fireşti, drept garantat şi inviolabil, prevăzut de art. 36, atunci cînd au redistribuit altor candidaţi voturile date de alegători, uneori la mica înţelegere sau prin tragere la sorţi, cu totul altor candidaţi, care au fost însă în graţiile şi în preferinţele membrilor ilegalişti şi nedemocraţi ai B.E.C., aflaţi astfel în cîrdăşie penală cu toţi cei ce au primit deja mandate nedrepte de „aleşi”, ceea ce face ca aceste aşa-zise alegeri, din data de 11 12 2016, să fie, efectiv, nule de drept!
7. Ţinînd seama de condiţiile nedrepte, nedemocratice, totalitare,vitrege, toţi privilegiaţii neconstituţionali, posesori de mandate de aleşi, aflaţi nedrept, nedemocratic, ilegitim, anacronic, imoral şi ruşinos în graţiile reprezentanţilor unor partide şi a unui o.n.g. aflat mereu în cîrdăşie cu dujmanii ţării, ce e nedrept, imoral şi anacronic şi în componenţa B.E.C., după prevederi nedrepte, impuse abuziv, peste capul românilor suverani, cărora li s-a anulat astfel pînă şi dreptul de decizie, le-au fost date mandate unora, cu toate că respectivii „aleşi” nu au îndeplinit, pe deplin, nici norma de reprezentare, fiind aşa mult, foarte, prea şi teribil de privilegialţi, ceea ce contravine însă prevederilor art. 16 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 3 şi 5 şi art. 53 din contorsionata şi terfelita Lege fundamentală, situaţie nedreaptă dovedită şi de Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016 emis de B.E.C., prin care membrii B.E.C. au încălcat flagrant şi prevederile art. 2 din controversata şi înjosita Constituţie a României, dar şi prevederile năstruşnicei şi terfelitei Constituţii a României, aflate la ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales, drept valabil numaipentru privilegiaţi;
8. văzînd Procesul Verbal înregistrat sub nr. 1 Bis/RF/BEC/SCD/2016 din data de 15 12 2016 din care rezultă, fără putinţă de tăgadă, că membrii B.E.C. şi-au permis să nu mai ţină seama ori să anuleze efectiv şi să ignore prevederile constituţionale de la art. 16, care prevăd aşa: Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
9. văzînd decizia suverană a românilor, pe care au luat-o la Referendumul din anul 2009, cînd au decis că ei vor ca Parlamentul României să aibă o singură cameră şi să aibă un număr maxim de 300 de parlamentari;
10. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor

(1)Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. – deci nu candidaţi, aşa cum s-a făcut însă, abuziv, total neconstituţional şi la data de 11 12 2016, cînd nu au fost votate camere, anume şi expres prevăzute, mult prea clar, chiar şi pentru proşti, în originala şi nesocotita Lege fundamentală;
9. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 62 Alegerea Camerelor, alin.3, unde e scris aşa:

(3) Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, ce impune oricui ca: “Numărul deputaţilor şi al senatorilor”, stabilit de un Parlament înfiinţat, de drept, să fie stabilt, prin lege electorală, în raport cu populaţia ţării, în timp ce acest număr, respectiv numărul de mandate pentru anul 2016 nu a fost stabilit conform legii, act în care să fii fost menţionat şi numărul exact al populaţiei ţării, la data de 11 12 2016, aşa cum imperativ a prevăzut norma constituţională la art. 62 alin. 3;
10. văzînd prevederile textului constituţional de la art. 63, unde scrie că:
Durata mandatului

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungeşte de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, până la încetarea acestora.
(2) Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.
(3) Parlamentul nou ales se întruneşte, la convocarea Preşedintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri.- prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 8, art. 16 alin. 1, 2 şi 3, teza 1, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi ştrulubatică şi siluită Lege fundamentală, în care nu se aminţeşte deloc despre candidaţi, care să fii fost aleşi;
11. avînd în vedere textul constituţional de la art. 57
Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor

Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi. - prevederi raportate la art. 1 alin. 3 şi 5, art. 20, art. 53 şi art .154 alin. 1 din aceeaşi neserioasă şi siluită Lege fundamentală, cît şi apucăturile neconstituţionale ale membrilor B.E.C., dar şi cei ai Comisiilor de validare din cele două camera, care s-au ocupat doar să îşi valideze madatele, rămînînd total indiferenţi la prevederea constituţională de la art. 70 alin. 1 care zice numai de condiţia validării alegerii, condiţie care nu a fost deloc îndeplinită, nefiind astfel permis nici să depună jurămîntul, dar şi obrăznicia de a îşi aroga neconstituţional, ilegitim şi nedemocratic şi dreptul de benefica de mandate deşi nu au avut o normă de reprezentare completă, valabilă pentru numai pentru alţii, fiind privilegiaţi în cursul nedreptei, neconstituţionalei şi nedemocraticei operaţiuni abuzive, numită redistribuire mandate, fără să respecte întocmai prevederile constituţionale aflate mai sus, fără să îşi fi dovedit vreodată, în vreun fel, bună credinţă nici a membrilor B.E.C. şi nici a celor care au primit mandate nedrepte, necuvenite, cum la fel nu au dovedit buna credinţă nici membrii comisiilor de validare a alegerii, nu a mandatelor şi fără să fii primit, în mod expres, dreptul constituţional de a le încălca românilor drepturile lor constituţionale, printre care şi pe cel de a avea dreptul de a alege liber, adică numai în cunoştinţă de cauză, doar după ce au fost bine şi corect informaţi despre: originea etnică, cetăţenia sau cetăţeniile avute de cei care doresc să fie aleşi, modul cum şi-au obţinut cetăţenia română, activitatea şi antecedentele penale şi fiscale, modul cum şi-au dobîndit averea cei care le cer votul, cine le-au fost părinţii şi rudele şi dacă acestea au deţinut funcţii în aparatul de partid şi de stat, dar şi în cel represiv sau în justiţia comunistă, ca şi faptele făcute pînă atunci pentru binele ţării şi al populaţiei României, rog instanţa să constate toate aceste încălcări flagrante ale normei constituţionale şi, pe cale de consecinţă să hotărască, în hotărîrea pe care o va pronunţa, că alegerile organizate la date de 11 12 2016 au fost fixate de o persoană care nu avea calitatea de prim-ministru, că nu a fost înfiinţat încă, de drept, instituţia Guvernul României, că nu au fost înfiinţate, de drept, instituţiile menţionale mai sus, că membrii ne înfiinţatului de drept B.E.C. au repartizat mandate prin încălcarea flagrantă a normelor constituţionale şi democratice, că abuziv, neconstituţional, au fost impuse praguri electoral şi privilegii, valabile doar pentru unii ce au fost consideraţi a fi cu mult mai egali decît alţii, că au fost impus nedrept, nedemocratic, neconstituţional ilegitim, criteriul celor 4 judeţe, care a fost aplicat numai unei singure minorităţi, ceea ce e mai mult decît nedrept, fiind ruşinos şi nedemocratic, inechitabil, că mambrii Comisiei de validare a alegerii nu şi-au îndeplinit obligaţia, că această obligaţie a fost dată unor persoane fără calitate, care la data luării deciziei de validare nu îşi dovediseră nici imparţialitatea, nici dragostea pentru dreptate, nici vreo trăsătură de careacter care să îi fi îndreptăţit să decidă singuri dace era sau nu corectă şi validă alegerea lor, motive mai mult decît suficiente pentru ca instanţa să constate că alegerile au fost neconstituţionale, nedrepte şi nedemocratice şi să le anuleze şi totodată să anuleze şi rezultatele dar şi consecinţele acestora.
Probe:
Proba 1.
Definiţia Constituţiei care conform semanticii limbii oficiale este, în D.E.X.aşa:” CONSTITÚȚIE2, constituții, s. f. Lege fundamentală a unui stat, care cuprinde principiile de bază ale organizării lui, stabilește drepturile și datoriile fundamentale ale cetățenilor, sistemul electoral, organizarea organelor supreme și locale etc., reflectînd în întregime structura socială respectivă.Constituția este înregistrarea, și fixarea legislativă a cuceririlor care au fost deja obținute și asigurate.
După cum se poate lesne constata pînă şi autorii acestui D.E.X., crescuţi, educaţi şi formaţi la şcoala comunistă, au deprinderi, mentalităţi şi obiceiuri comuniste, confundînd în această definiţie noţiunea ţară cu cea de stat.
Conform deprinderii populare, care ne arată că ştiu bine oamenii, care nu au fost inoculaţi cu microbul comunist şi care au o încă o gîndire liberă, corectă, analitică, cela arată că, prin constituţie se înţelege legea fundamentală a unei ţări care, din punct de vedere semantic, are următoarea definiţie: “ȚÁRĂ, țări, s. f. I. 1. Teritoriu locuit de un popor organizat din punct de vedere administrativ și politic într-un stat - ceea ce dovedeşte că nici o constituţie nu are menirea, nici puterea de a înfiinţa ceva, fiind doar o colecţie de principii, de drepturi, de obligaţii, act care stabileşte şi limba oficială, drapelul, imnul, capital, forma de organizare, de apărare şi de conducere a treburilor publice, ceea ce nu poate fi considerată a fi un act de înfiinţare nici a statului şi nici a instituţiilor sale fundamentale, instituţii care trebuie să fie înfiinţate, de drept, prin legi sau prin acte cu putere de lege, ceea ce, pînă astăzi, nu au fost adoptate, de drept, în România;
Proba 2. Decretul semnat de o persoană ce nu a avut niciodată funcţia de rege constituţional, în România, din 14 09 1940, prin care era înfiinat statul naţional legionar, nu statul roman.
Prin acest decret, nul de drept, pentru motivele arătate mai sus a fost proclamat, că ar fi fost înfiinţat statul naţional legionar, or este cunoscut de orice ştiutor de carte că organizaţia ce trebuia să se numească stat roman trebuia şi trebuie să fie înfiinţată/constituită printr-o lege sau printr-un act cu putere de lege, în care pe lîngă data în care a fost înfiinţată/constituită organizaţia stat ce are conform semanticii limbii oficiale definiţia existentă în D.E.X.care este aşa: STAT1, state, s. n. 1. (Jur.) Instituție suprastructurală, instrument principal de organizare politică și administrativă prin intermediul căruia se exercită funcționalitatea sistemului social și sunt reglementate relațiile dintre oameni; teritoriul și populația asupra cărora își exercită autoritatea această organizație;
Avînd în vedere această definiţie, rog instanţa să constate că orice organizaţie sau instituţie fie ea şi suprastructurală, pentru a exista, pentru a se putea organiza şi pentru a funcţiona are absolută nevoie de a fi, în peralabil, înfiinţată/constituită, de drept, printr-un act cu putere de lege, nefiind nici suficient, nici drept şi nici legitim doar să fie afirmată existenţa statului, deoarece, organizaţia stat, ca orice organizaţie, este ţinută de respectarea unor rigori ale dreptului, de obligaţia de a fi înfiinţat/constituit, de un popor ce trăieşte pe un anumit teritoriu, stat căruia să i se fi atribuit, prin actul de înfiinţare/constituire un sediu, să i se fi conferit personalitatea juridică de drept public, să i se fi prevăzut drepturile şi obligaţiile faţă de cei care au acceptat să îi fie membrii fondatori, să i se fi prevăzut instituţiile fundamentale etc., act pe care pînă la data prezentei, oricît s-ar strădui cineva, nu îl va găsi nici în colecţia de acte normative ale ţării numită România şi nici măcar în cărţile sale de istorie, deoarece nu a fost niciodată, nimeni, atît de vrednic, de luminat şi de patriot încît să ia decizia de a înfiinţa o atare organizaţia sau să fii dovedit atît de multă dăruire, competenţă, dorinţă de adevăr şi de mai bine, dar şi iubire faţă de ordine, de adevăr, de lege şi de normalitate, încît să fii luat iniţiativa de a înfiinţa/constitui, de drept, statul roman.
Eu, ca fiu al unei familii decimată, prăduită, umilită, chinuită şi arestată abuziv de criminalii comunişti, doar pentru vina de a fi fost ştiutori de carte, specialişti, patrioţi, bunicul fiind ofiţer decorat în urma şarjei pe care a comandat-o pe cîmpul de luptă, pentru a respinge oştile germane, invadatoare, în primul mare măcel mondial, la Mărăşti, cînd a dăruit lumii şi deviza “pe aici nu se trece”, fiind un om gospodar şi, evident, bogat, după ce criminalii comunişti, alogeni au ordonat să fie arestat abuziv împreună cu toată familia, după care a fost aruncat, fără proces, mult prea mulţi ani în închisoare şi în lagărele de exterminare comuniste, i-au furat totul, apoi a fost bătut în cap, pentru a fi omorît, bătăi care i-ai pricinuit orbirea, devenind astfel o reală povară char şi pentru călăii săi, motiv pentru care au decis să fie aruncat afară din lagăr, fiind abandonat la poarta închisorii, ca pe un gunoi, după ce am reuşit performanţa unică, de a declanşa şi a conduce la victorie, după 45 de ani de teroare criminal, comunistă, minunea numită de specialişti Revoluţia Română, am fost arestat, la ordinal criminalilor comunişti, cu care nu am vrut să intru în cîrdăşie, pentru a îmi fi mie teribil de bine, iar după ce i-am dat jos de la putere, în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume şi după ce am preluat puterea, am ordonat să fie arestaţi şi să fie izolaţi într-o cameră toţi cei ce veniseră în clădirea c.c.-ului, ca membrii au unei gaşti criminale, contrarevoluţionare, punînd să fie păziţi la uşă cu armele, cum au reuşit să scape din locul de arest, au dat ordin să fiu împuşcat sau să fiu arestat, după care m-au trimis alături de alţi 27 de români şi de un iranian, ce era atunci student aici, în România, la fortul militar din Ştefăneşti, într-o dubă de carne, pentru a fi împuşcat, ca terorist, iar după ce am reuşit să scap, am fost mereu ridiculizat de slugoii lor din presă, sclavi ai minciunii pe care o propovăduiseră şi o răspîndiseră toată viaţa lor mizeră, puşi să slujească răul şi ciuma roşie, am fost desconsiderat , nedreptăţit şi jignit, urărindu-se astfel ca afirmaţiile, propunerile, aspiraţiile şi intenţiile mele să fie considerate de ceilalţi doar bazaconii, mult prea greu de înţeles pentru mintea lor teribil de puţină şi de fixă, pervertită de microbul comunist şi de educaţia criminală, comunistă, pe care o primiseră şi am fost am fost şi tare cenzurat, pentru a nu răspîndi nici adevărurile pe care le deţin încă, adevăruri deosebit de periculoase pentru criminalii comunişti, care au preluat puterea pe care o deţin încă, din cauza neghiobiei populaţiei acestei ţări blestemate, care nu e în stare să priceapă şi să accepte, nici acum, adevărul ancestralului proverb care le spune oamenilor aşa: dacă vreţi să vă fie bine în viaţă, să vă alegeţi pomii după roade şi oamenii după faptele lor. Au procedat aşa şi pentru a mă împiedica să fac mult bine acestei năpăstuite şi blestemate ţări, cenzurîndu-mă şi răspîndind zvonuri despre mine mereu şi cu scopul de a mă împiedica constant să arăt care era şi este, de fapt, adevărul şi pentru a nu putea să contribui la înfiinţarea, de drept, a statului roman, a insituţiilor sale etc., deoarece, au considerat şi consideră mereu cei aflaţi la putere, dar şi cei care îi susţin, din poziţia de slujbaşi şi de lefegii, că adevărul şi dreptatea sînt încă mult prea periculoase şi că ele trebuie să fie constant prigonite, pentru că numai aşa va fi amplicicat eficient şi repede dezastrul!
Avînd în vedere cele de mai sus, rog instanţa să constate că nu pot fi numite acte normative, cu putere de lege, actele emise de aşa-zişi regi, care s-au aflat ilegitim, niciodată de drept, prin voinţă populară liber exprimată şi legal exercitată şi dovedită, în funcţie, în România şi nici actele cu putere de lege emise în perioada regimului de ocupaţie, criminală, comunist, care a fost declarat chiar şi de la tribuna ne înfiinţatului, de drept, Parlament al României, ca regim ilegal şi criminal, ceea ce este scris şi în Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care constituie proba nr. 3.
Proba 4: În toată colecţia de acte normative nu există nici un act normativ, cu putere de lege, care să prevadă că ar fi fost vreodată, înfiinţat, de drept, statul roman, iar simpla afirmare, total aiurea, în nişte constituţii, unde autorii, fără multă şcoală şi fără multă minte fac mereu o regretabilă sau anume confuzie între notiunile ţară şi stat, nu poate fi nici seroasă, nici ştiinţifică, nici adevărată, fiind de neacceptat spre a fi reţinută, ca dovadă, de orice ştiutor de carte.
Proba 5. În lipsa unui act, de drept, prin care să se fi înfiinţat statul roman, rezultă, indubitabil, că nu au fost înfiinţate de iure, nici instituţiile fundamentale absolute necesare în orice stat de drept, motiv pentru care acum nu poate fi acceptat, de nimeni serios şi competent, ştiutor de carte, cunoscător al rigorilor şi a prevederilor ştiinţei dreptului, că actele emise şi semnate de reprezentanţii precari ce au deţinut şi exercitat, de-a lungur vremurilor de foarte tristă amintire, nu sînt şi nu pot fi acte cu putere de lege, care să fii fost vreodată în vigoare, de drept.
Pentru a nu o lua iarăşi de la unirea Principatelor Române, arăt, ca probă LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor – deci nu înfiinţare, aşa cum stă scris în Constituţia României din 1991, la
Capitolul 5
Administraţia publică

Secţiunea 1
Administraţia publică centrală de specialitate

Structura Articolul 115
(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului.
(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorităţi administrative autonome.

Înfiinţarea Articolul 116
(1) Ministerele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit legii.
(2) Guvernul şi ministerele, cu avizul Curţii de Conturi, pot înfiinţa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaşte această competenţă.
(3) Autorităţi administrative autonome se pot înfiiţa prin lege organică.

prevederi constituţionale raportate la
Instituţiile existente Articolul 151
(1) Instituţiile republicii, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi. –chiar dacă nu exista, deci, o lege prin care să fii fost înfiinţate, iniţial, de drept, ceea ce e profund nedrept, neconstituţional, ilegitim, anacronic, nedemocratic şi teribil de ruşinos!
(2) Noua Curte Supremă de Justiţie va fi numită, în condiţiile legii, de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României, în termen de 6 luni de la întrarea în vigoare a prezentei Constituţii. – fiind astfel numită, deci, nu înfiinţată, de drept!

Instituţiile viitoare Articolul 152
(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Constituţiei, se înfiinţează Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi. – iar în lege, contrar acestei prevederi constituţionale supreme şi obligatorii s-a făcut numai aşa: LEGEA NR. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
*) Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.807 din 3 decembrie 2010, în temeiul dispoziţiilor art.V din Legea nr.177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.672 din 4 octombrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr.47/1992 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643 din 16 iulie 2004, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.762 din 9 noiembrie 2009.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1. - (1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.
(2) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în România.
(3) Curtea Constituţională este independentă faţă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei şi prezentei legi.
Art.2. - (1) Curtea Constituţională asigură controlul constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulamentelor Parlamentului şi a ordonanţelor Guvernului.
(2) Sunt neconstituţionale prevederile actelor prevăzute la alin.(1), care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei.
(3) Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.
Art.3. - (1) Atribuţiile Curţii Constituţionale sunt cele stabilite de Constituţie şi de prezenta lege.
(2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin Curtea Constituţională este singura în drept să hotărască asupra competenţei sale.
(3) Competenţa Curţii Constituţionale, stabilită potrivit alin.(2), nu poate fi contestată de nici o autoritate publică.
Art.4.- Sediul Curţii Constituţionale este în municipiul Bucureşti.
CAPITOLUL II
Organizarea Curţii Constituţionale
- ceea ce ne dovedeşte, fără putinţă de tăgadă, că nici Curtea Constituţională nu a fost înfiinţată, încă, de drept!
Proba nr. 6, care dovedeşte că nu a fost înfiinţată, de drept, nici instituţia Parlamentul României o reprezintă Regulamentele celor două camere, nerespectate însă, aşa cum am arătat instanţei mai sus, cum la fel nu a fost respectată nici prevederea de la art. 70 din originala Constituţie a României, din 2003, deoarece, ilegitima şi profund nedreaptă, nedemocratica, anacronică şi ruşinoasă Comisie de validare s-a ocupat numai de validarea mandatelor, deşi această sarcină era şi este mai mult decît nedreaptă, deoarece, a fost pusă astfel, nedrept, ilegitim, imoral, anacronic, nedemocratic, ruşinos şi neconstituţional la mina şi la vrerea făptuitorilor de ilegalităţi, a privilegiaţilor, ce au primit mandatele în urma unei mascarede şi nu în urma unor alegeri drepte, democratice, constituţionale, legitime, libere şi corecte, ceea ce ar echivala cu a da unui criminal dreptul şi posibilitatea de decide dacă să se aresteze, să se autocerceteze penal, de a se judeca şi de a se condamna singur sau de a rămîne liber şi nestingherit, după ce a comis omorul, ceea ce nu poate fi nicidecum de acceptat într-o societate democratică şi dreaptă, acum, în Mileniul III.
Proba nr. 7. Ne înfiinţarea, de drept, a instituţiei numită Guvernul României o dovedeşte chiar PARLAMENTUL prin: Legea nr. 90/2001
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30 Iunie
CAP. I Organizarea şi funcţionarea Guvernului
SECŢIUNEA 1
Rolul şi funcţiile Guvernului
ART. 1 (1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
(2) Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.
(3) Guvernul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile constituţionale, având la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament.
(4) Numirea Guvernului se face de Preşedintele României pe baza …. etc, adică numai bazaconii, pentru că nu poate să se organizeze ceva care nu a fost înfiinţat/constituit, mai întîi, de drept, aşa cum ne arată aici, plenar, Legea nr. 90/2001.
Proba nr. 8. Ne înfiinţarea/constituirea, de drept, a instituţiei Preşedintele României o dovedeşte pe deplin chiar inexistenţa unei legi care să prevadă expres, explicit, înfiinţarea/constituirea unei astfel de instituţii.
Proba nr. 9. Ne aflarea în vigoare a Legii nr. 208/2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, - deci nu a unor indivizi care să încalce, fără ruşine, discreţionar, neechitabil, neconstituţional, nedemocratic şi voinţa suverană a alegătorului roman, care a decis, definitiv şi irevocabil, să îşi arate voinţa, prin decizia luată la Referendumul din anul 2009, cînd a stabilit că vrea numai un parlament care să aibă o singură cameră, dar şi că vrea să aibă şi să plătească cel mult 300 de parlamentari, voinţă ce este suprem şi obligatoriu menţionată în textul originalei Constituţii a României, unde la art. 2 scrie aşa: Suveranitatea

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. – ceea ce înseamnă că nici infractorii privilegiaţi, posesori de mandate emise abuziv, nedrept, neechitabil, chiar şi fără normă de reprezentare completă, valabilă şi impusă numai unora, deşi toţi au dreptul să primească aceeaşi indemnizaţie, care în loc să respecte condiţia validerii alegerii şi-au validat, nedrept, neconstituţional, ilegitim şi anacronic doar mandatele proprii, ceea ce le face nule de drept!
Proba nr. 10. Inexistenţa instanţei de judecată numită iniţial Curtea Supremă de Justiţie şi apoi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o dovedesc prin prevederile constituţionale din 1991 astfel:
Instituţiile existente Articolul 151
(1) Instituţiile republicii, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituţii, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.
(2) Noua Curte Supremă de Justiţie va fi numită, în condiţiile legii, de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României, în termen de 6 luni de la întrarea în vigoare a prezentei Constituţii. – ceea ce reprezintă mai mult decît dovada ne înfiinţării acestei instanţe, care trebuia , conform obligaţiei constituţionale ca în termen de 6 luni de la întrarea în vigoare a prezentei Constituţii – ce s-a făcut în anul 2003 - să fii fost înfiinţată, de drept, ceea ce nu s-a făcut încă, nici pînă astăzi, de drept!

De asemenea o dovedesc şi prin Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, în care se scrie orice, numai despre înfiinţarea, de drept, prevăzută în textul constituţional nu se scrie absolute nimic, fiind doar la modă organizarea, aflată la Capitolul II, nu înfiinţarea/constituirea prevăzută de art. 151 alin. 1 din Constituţia din 1991!
Totodată, dovedesc ne înfiinţarea/constituirea de drept, nici a instituţiei numită Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin prevederile Legii nr. 303/2004, unde sînt scrise multe, dar nimic prin care să se fi respectat prevederile supreme şi obligatorii, constituţionale, aflate la art. 155, unde e scris aşa: ARTICOLUL 155
Dispoziţii tranzitorii

(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcţiune până la constituirea celor noi.
(4) Dispoziţiile cu privire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.
(6) Până la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti ordinare. - iar pînă astăzi nu au fost respectate deloc aceste prevederi supreme şi obligatorii, trecînd demult cei 2 ani specificaţi, crimianlii comunişti, alogeni, ce au preluat nedrept, ilegitim, nedemocratic, imoral, anacronic şi ruşinos puterea, în România, prin genocid, în timpul căruia au rezultat mii de crime, comise în timp de pace, proşti din naştere, au uitat că şi prevederea constituţională de la art 155 alin. 6, trebuia să fii specificat şi obligaţia de a fi înfiinţate/constituite, de drept şi instanţele de judecată, ceea ce, însă, pînă azi nu a făcut nimeni, pentru a nu se dovedi şi astfel că România nu are încă înfiinţat, de drept, statul român!
Din aceste cause, astăzi românia se află în mai mult decît ridicola situaţie de a nu avea înfiinţate, de drept, instanţe de judecată!
Folosesc ca probă şi prevederile Legii nr. 304/2004, unde deşi s-a scris ceva în preambulul său, pînă la primul articol prostălăii comunişti, criminali, alogeni, ce şi-au pus cururile şi pe fotoliile din ne înfiinţatul, de drept Parlament al României, au uitat complet pînă şi de obligaţiile constituţionale de la art. 155 şi nu au înfiinţat/constituit, de drept, nici Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nici celelelte instanţe din această ţară blestemată să fie locuită, să fie prăduită şi să fie afundată mereu în mocirla pestilenţială de proprii săi locuitori, hazna în care au viermuit atît de disciplinaţi, de tăcuţi şi de umili, după trădătorul şi ruşinosul 23 august 1944, atîţia amari de ani, perioadă după care mai sînt unii, nostalgici încă, o regretă chiar şi astăzi.
Proba nr. 11: Parlamentul României - Lege nr. 304/2004 din 28/06/2004 privind organizarea judiciară Publicat in MOF nr. 576 - 29/06/2004 Versiune consolidata in 25/07/2005 Republicare 1 MOF nr. 827 - 13/09/2005 Versiune consolidata la data de 29/05/2015
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ConvenţiaOrganizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţieişi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe extranee.

TITLUL I Dispoziţii generale CAPITOLUL I Principiile organizării judiciare
Art. 1. - (1) Puterea judecătorească se exercită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. . uitîndu-se, de asemenea, că atît prin neconstituţionala Lege nr. 146/1997 cît şi chiar prin Legea nr.134/2010, criminalii comunişti, alogeni, ca au obţinut între timp chiar şi titluri adacemice, au scris aiurea, în Noul Cod de Procedură Civilă la art.1 alin 2 aşa: (2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia. – fiindu-le astfel furat „judecătorilor” falsul şi necuvenitul piedestal de putere, aşa cum e menţionat şi în art. 1 alin. 4 din siluita, neserioasa şi contorsionata Constituţie a României, din 2003, judecători care, prea beţi de cap şi mult prea fuduli, nu au fost niciodată în stare să priceapă că într-un stat, înfiinţat/constituit, de drept, există o singură, putere, ce aparţine numai poporului, pe care o deleagă, parţial, limitat, doar celor pe care îi pun în funcţiile înfiinţate, de drept, de membrii ai parlamentului, de Preşedinte al României, de membrii ai guvernului, de judecători etc., toţi avînd doar o putere executivă, respectiv obligaţia de a face mereu numai ceea ce dictează şi vrea poporul, nu altfel, că doar pentru aşa ceva sînt anagajaţi ai poporului şi pentru asta primesc leafă, nu pentru a îi deveni stăpînii.
Proba nr. 12: Prin care dovedesc că ne înfiinţatul de drept Parlament al României a impus nedrept, neconstituţional, anacronic, imoral, ilegitim, neconstituţional şi Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum si pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – deci nu a unor indivizi, act în care, aşa cum am arătat mai sus sînt desfiinţate grosolan prevederi constituţionale, care au fost înlocuite cu altele, ce nu s-au aflat însă niciodată în vigoare, conform textului constituţional de la art. 154 alin. 1 suprem şi obligatoriu, care nu a fost însă respectat, de a fost acum posibilă atît alegerea unor candidaţi, nu camera, cum expres prevede chiar şi legea, indivizi care au fost împropietăriţi nedrept, neconstituţional, nedemocratic, ilegitim etc,, de către membrii complici de la B.E.C,. cu mandate, ce azi se fălesc că ar fi deputaţi şi senatori, deşi nu a fost nici pînă astăzi îndeplinită întocmai nici obligaţia de la art. 70, care impunea validarea alegerii, ceea ce nu s-a făcut, însă, niciodată, în România, aşa cum am arătat mai sus.
În aceste condiţii vitrege, nu a fost respectat nici măcar textul Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, unde scrie că: poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii: d) are capacitate deplina de exercitiu.
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals sau ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Deşi aşa este, acum, în România, preşedinţii celor două camere, din ne înfiinţatul, de drept, Parlament al României, sînt mulţi, mult prea mulţi penali, doi dintre penali fiind unul fiind deja condamnat definitiv şi irevocabil, ce este şi azi în termen de control şi de supraveghere a pedepsei, termen ce se sfîrşeşte în aprilie 2020, în timp ce un alt penal, ale căror fapte penale, fiind mare mason, sînt şi astăzi rostogolite şi sînt ţinute în nelucrare, de parhetarii plătiţi de ne înfiinţatul, de drept, Minister Public, cu toate că se face vinovat de uriaşe prăduieli, cum e şi cea privind înstrăinarea, către Ungaria, fără drept, printr-un aşa-zis act cu putere de lege, a patrimonului lăsat moştenire românilor de marele mecena Emanoil Gojdu.

Avînd în vedere toate cele de mai sus, dar şi prevederile Tratatelor de aderare ale României la U.E.;
Ţinînd seama că nu a fost încă înfiinţare de drept nici statul roman, nici instituţiile fundamentale, menţionate mai sus şi nici măcar Înata Curte de Casaţie şi Justiţie, rog instanţa căreia îi va fi repartizată judecarea acestei cauze şi, totodată, dezlegarea tuturor problemelor de drept invocate mai sus, să canstate ne competenţa, de drept a instanţei şi să trimită cauza spre o competentă soluţionare unei instanţe din România, care să fii fost înfiinţată, de drept, pînă la data judecării cauzei.
În cazul în care va constata că nu există încă, în România, o astfel de instanţă de judecată, o rog să trimită cauza, spre o urgentă şi competentă soluţionare Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, pe care, după judecarea cauzei, o rog să se pronunţe şi să constate că nu a fost înfiinţat, de drept, nici statul roman, nici instituţiile fundamentale enumerate mai sus şi pe cale de consecinţă să constate că că nu se află în vigoare legile şi actele normative cu putere de lege, că nu există nici Banca Naţională a României, nici moneda naţională Leul, motive mai mult decît suficiente pentru a hotărî să stabilească lichidatori, pentru a fi lichidate, concomitant cu decizia de a anula mascarada numită alegeri, de la data de 11 12 2016, cu toate consecinţele juridice care decurg în urma unei asemenea hotărîri fireşti, legale, drepte şi temeinice.
Rog, de asemenea, instanţa să nu înceapă cu şicane procedurale, care au fost însă anulate de C.E.D.O. prin cazul Lauder contra Plolonia şi să procedeze la transmiterea, de îndată, a acestei cereri de chemare în judecată la toţi pîrîţii, fără să uite să le ceară şi dovezile menţionate mai sus, impuse procedural, prin care să îşi dovedească capacitate de exerciţiu a drepturilor civile, capacitatea procesuală etc., pentru a nu se pierde timp, avînd în vedere importanţa şi gravitatea acestui caz.
În drept, prevederile constituţionale, actele amintite mai sus şi prevederile art. 97 alin. 3 şi 4, raportat la celelalte articole, începînd cu art. 1 din C.p.c.


Nica Leon
Persecutat politic. 22 12.2016
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 13 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009