Sectorul CIVES
 
 

Tembelismul judecătorilor din România!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Tembelismul judecătorilor din România!

Mesajde Nica Leon » Vin Apr 14, 2017 2:04 pm

La dosar nr. 5618/3/2017Către,
Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă,


Domnule preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr.5, bl. 3C, et. 4, ap. 23, Sector 2, reclamant în cauza dosarului nr. 5618/3/2017, văzînd hîrtia pe care mi-aţi trimis-o, probabil, pentru a mă face să îmi pară rău că am avut curajul să înfrunt bestiala dictatură criminală, comunistă, gloanţele şi moartea, numai din dorinţa de a le dărui laşilor bolnavi de frică şi de prostie, ce se mîndresc tare că ar fi români, drepturi, democraţie şi libertate, în loc să fi colaborat cu criminalii comunişti, care urmăreau să îi împuţineze repede, ceea ce îmi dovediţi şi astfel, că aţi fi meritat cu prisosinţă, azi ajungînd să îmi pară rău că am dat libertate, drepturi şi democraţie unor astfel de nesimţiţi ilegalişti, aşa cum se dovedeşte a fi şi această aşa-zisă instanţă.
Aşa fiind, nu înţeleg ce reprezintă mizeria pe care mi-aţi trimis-o.
Cumva e o nouă mostră a prostiei şi a ticăloşiei de care daţi dovadă, în care îmi arătaţi că vă credeţi a fi cu mult deasupra legii, lege care vă obliga însă să îmi trimiteţi o sentinţă, în care să vă fi pronunţat pe fondul cauzei sau o încheiere, în care aveaţi obligaţia să constataţi că nu aveţi competenţa generală să judecaţi această cauză, pentru că nu a fost încă înfiinţată/constituită, de drept, nici instanţa numită Tribunalul Bucureşti?
Să înţeleg că aşa-zisul judecător a fost atît de tămpit şi de ticălos încît nu a putut să fie în stare să înţeleagă şi singur care îţi era obligaţia, de serviciu, în cazul în care ar fi fost, de drept, judecător, obligaţii ce reies clar, pentru cineva care posedă oarece minte şi un dram de bun simţ şi din art. 1 alin. 3, art. 20 art. 21 alin. 1 , 2 şi 3, art. 52 alin.1, art. 53, artz. 148 alin. 2 şi 4, art. 154 alin.1 şi art. 155 alin. 2 şi 4 din contradictoria şi originala Constituţie a României, care garantează şi celor persecutaţi ca mine, din motive politice, că dreptatea şi demnitatea sînt valori supreme şi garantate, dar şi că articolul 200 din acea mizerie numită Cod de procedură civilă, nu a fost niciodată şi nici nu este în vigoare, pentru că încalcă şi anulează astfel, aşa cum mi-ai scris tu, lepră înrobată, aceste valori supreme şi garantate, dar şi prevederi ale Convenţiei europene, art. 6.1?
Aşa fiind, cît de cretin poate fi un purtător de robă, din România, ţară a cărei prostime, nu s-a dovedit a fi în stare să înfiinţeze, de drept, nici statul român şi nici instituţiile fundamentale, nici instanţele de judecată, înrobat care îmi trimite o asemenea filipică, în care îmi scrie mie, binefăcătorul viermilor ca tine că „ dosarul s-a soluţionat?
Cum adică s-a soluţionat? Vrei să îmi spui că s-ar fi soluţionat singur sau un vierme ca tine şi-a băgat picioarele în el, din lipsă de cap, după ce eu i-am făcut un nemeritat bine, scoţîndu-l, după mai mult de 45 de ani de teroare comunistă, criminală, din haznaua comunistă, care a viermuit în totală disciplină şi în deplină linişte?
Pentru ca dosarul meu să fie soluţionat, de drept, ar fi trebuit ca tu, purtător ilegaslist de robă, să fi avut curajul şi capacitatea să înţelegi că C.p.c. trabuie citit şi trebuie să fie respectat începînd de la primulsău articol, unde scrie aşa:
(1) Codul de procedură civilă, denumit în continuare codul, stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă.
(2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia. – ceea ce tu nu ai făcut, ţie fiindu-ţi total necunoscută chiar şi semantica noţiunilor aflate aici, respectiv: stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile, întrucît nu te-ai dovedit a fi în stare să judeci ceva, din lipsă de minte şi de cunoştinţe juridice temeinice şi de semantică care explică pînă şi pentru proşti ce înseamnă judecare, ce nu e deloc sinonimă cu anulare a cererii, pe care tu abuziv, prosteşte, ai dispus-o, încălcînd astfel şi prevederile Legii nr. 303/2004 art. 1 - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.- tu nefiind încă în stare să pricepi ce înseamnă activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei – aşa cum mi-ai dovedit plenar prin anularea abuzivă, nedreaptă, a cererii mele legitime, cu care eu am investit însă o instanţă de judecată înfiinţată în temeiul unei legi, lege care nu există încă în România, lege în temeiul căreia tu ai fi primit dreptul să judeci cauzele, nu să le anulezi, în cazul în care ar fi fost înfiinţate/constituite, de drept, instanţele de judecată, din România.
În lipsa unei legi care să prevădă expres înfiinţarea/constituirea instanţei de judecată Tribunalul Bucureşti, tu nu ai dreptul să faci pe proasta, în cauza mea şi nu ai dreptul să reinstitui cenzura, care conform prevederilor art. 30 alin. 2 din ciudata şi terfelita Constituţie a României este interzisă, pricepi?
Pentru a îmi dovedi cît eşti de proastă, tu, purtătoare ilegalistă de robă, nu ai fost în stare nici să înţelegi bine textul aflat la art. 3, nici pe cel de la art. 4 şi nici pe cel de la art. 5 alin. 1, 2 şi 3 din C.p.c., unde scrie aşa: Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor
(1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.
(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.
(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele echităţii. – ceea ce tu nu ai fost în stare să faci, preferînd să faci pe şmechera cu mine, anulîndu-mi arbitrar cererea pe care aşa cum scrie mai sus aveai obligaţia să o judeci, pe fondul său, ceea ce tu însă nu poţi face, pentru că nu te afli în situaţia de a fi judecător, de drept, în România, deoarece, nu au fost încă înfiinţate/constituite, prin lege, nici statul român, nici instituţiile sale fundamentale, nici instanţele de judecată, nici Curtea Constituţională a României etc. motive mai mult ca suficiente ce te obligau să îţi declini competenţa şi să trimiţi cauza spre o justă, legală şi temeinică judecare, pe fondul cauzei, la Curtea European de Justiţie, ceea ce nu ai făcut, motiv pentru care mă voi adresa şi Parlamentului European, Comisiei Europene şi ambasadorilor ţărilor membre a U.E., cărora le voi trimite şi acest text, pentru a vedea nivelul de ticăloşie şi de prostie pe care îl dovedesc chiar şi azi, în Mileniul III, cei educaţi de criminalii comunişti, pentru a face atît de prost pe judecătorii, în România.
Avînd în vedere cele de mai sus, dar şi prevederile C.p.c. art. 6:
Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil
(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare să dispună toate măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii. – vezi măcar reglementarea de la art. 6.1 din Convenţia europeană, pentru a înţelege astfel, dacă vei fi în stare, cît de proşti şi de ticăloşi s-au dovedit a fi atît scribălăii textului acestui Cod de procedură civilă, cît şi tembelii parlamentari români, care s-au făcut că îl analizează şi îl aprobă, deşi nici ei nu erau, de drept, în respectivele funcţii, doarece, nici Parlamentul României nu a fost încă înfiinţat, de drept, situaţie în care se află chiar cei ce au promulgat aiurea legile, în România, ţară care nu a înfiinţat încă, prin lege, nici funcţia Preşedintele României, spre ruşinea prostălăilor săi locuitori, care s-au dus mereu la vot numai ca oile.
ART. 7
Legalitatea
(1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii.
(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din proces.- plecînd însă numai de la prevederea constituţională de la art. 21 alin. 1, 2 şi 3, care garantează accesul liber la justiţie, liber însemnînd fără oprelişti, fără îngrădiri, fără condiţii, restricţii etc., deci fără prevederile ce nu se află în vigoare conform prevederilor art. 154 alin. 1 din contradictoria şi originala Constituţie a României, ale art. 194- 197 şi 200 din C.p.c.
ART. 8
Egalitatea
În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi fără discriminări.- or, prin anularea abuzivă a cererii mele legitime, anulare care a fost dispusă de o instanţă care nu a fost înfiinţată/constituită conform legii, eu am fost discriminat, pentru ca aşa să se ascundă iarăşi căcatul sub peşul gros al nesimţirii judecătorilor şi al ne înfiinţatei justiţii din România, spre a fi vădit favorizată partea pe care eu o chemasem în judecată, respectiv ilegaliştii ce fac pe judecătorii la ne înfiinţata, de drept, Curte Constituţională a României, a cărei ne înfiinţare, de drept, eu cerusem instanţei să o constate şi să fixeze lichidatori, aşa cum stă scris în Codul civil.
Prin anularea abuzivă a cererii mele ne înfiinţată/ne constituita instanţa a demostrat tembelismul şi obrăznicia crasă a nesimţiţilor ce fac pe judecătorii, în România, ţară unde nişte ilegalişti le plătesc total necuvenit salarii şi pensii mai mult decît nesimţite, doar pentru a îşi bate joc de drepturile legitime ale românilor, pentru a încălca flagrant semantic limbii oficiale şi pentru a încălca şi prevederile aflate şi în Legea nr. 304/2004 în preambul, dar şi în art.2 Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Accesul la justiţie
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil. – ceea ce nu îngăduie anularea cererii mele şi favorizarea părţii adverse, pîrît fiind tocmai Curtea Constituţională a României, instituţie ne înfiinţată încă, de drept.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. – or, prin anularea cererii mele legitime, ne înfiinţata instanţă mi-a anulat drepturile civile, respectiv dreptul de a avea acces liber la justiţie, drept constituţional, fundamental, garantat, suprem şi inviolabil, drept care trebuia să fii determinat un adevărat judecător să judece fondul cauzei şi să fii pronunţat o sentinţă judecătorească dreaptă, care ar fi însemnat să constate că nu a fost încă înfiinţată, de drept, nici Curtea Constituţională a României şi astfel trebuia să fii numit lichidatori sprea fi lichidată, asta în cazul în care ar fi avut responsabilitate şi ar fi respectat şi prevederile Codului civil.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. –or, prin anularea abuzivă a cererii mele, ilegalistul judecător român a favorizat fărădelegea, închizînd astfel ochii la ilegalitatea ce poartă numele de Curtea Constituţională a României, pe care a încercat astfel să o lase nedrept şi ilegal să funcţioneze, chiar dacă e total în afara legii, aşa cum sînt, de fapt şi de drept, toate instituţiile statului român, favorizate astfel de judecători ilegalişti, care consideră şi azi, la 27 de ani de la minunea numită de cunoscători Revoluţia Română, că legea ar fi numai o barieră, aşa cum era considerată şi în vremurile de foarte tristă amintire, de care numai boii se mai împiedică de ea.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii. – or, prin filipica pe care mi-a transmis-o mie ne înfiinţată/constituită instanţă de judecată, nu s-a respectat nici o iotă măcar din acest articol de lege, tocmai pentru a îmi arăta că ea e cu mult deasupra legii, lege care o obliga aici să fie constituită/înfiinţată potrivit legii, lege care însă nu a fost dată încă, în originala şi prăduita Românie, ţară aflată la cheremul criminalilor comunişti, aflaţi tot în cîrdăşie cu asemenea purtători de robe, ce fac pe judecătorii, ilegal şi nedrept însă, spre dezastrul neamului românesc şi al ţării.
Faţă de cele de mai sus vă rog să procedaţi la declinarea competenţei generale şi la trimiterea cauzei la Curtea Europeană de Justiţie, aşa cum ar fi drept şi legal, conform legislaţiei superioare şi obligatorii a U.E.

Nica Leon 13 04 2017
Reclamant.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009