Sectorul CIVES
 
 

România nu e nici membru al O.N.U.!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

România nu e nici membru al O.N.U.!

Mesajde Nica Leon » Joi Aug 31, 2017 4:34 pm

Către,
Ambasada S.U.A.

În atenţia Excelenţei Sale Domnului Ambasador Hans Klemm,


Excelenţă,

Avînd în vedere prevederile Tratatului Nord Atlantic, semnat la Washington DC, 4 aprilie 1949, în care se scrie că:
“Statele care sunt parte a prezentului Tratat îşi reafirmă credinţa în obiectivele şi principiile Cartei Naiunilor Unite, precum şi dorinţa lor de a convieţui în pace cu toate popoarele şi guvernele. Ele sunt angajate în salvgardarea libertăţii, a moştenirii comune şi a civilizaţiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democraţiei, libertăţii individuale şi a literei legii. Ele caută să promoveze stabilitatea şi bunstarea zonei nord-atlantice. Ele sunt hotrîte să îşi unească eforturile în scopul apărării colective şi al păstrării păcii şi securităţii. Astfel, ele sunt de acord cu prezentul Tratat Nord-Atlantic:” - Excelenţa Voastră probabil că a aflat adevărul care mie îmi dovedeşte că locuitorii României nu au fost niciodată interesaţi şi nici capabili să înfiinţeze, de drept, statul roman şi apoi să înfiinţeze, prin lege, instituţiile fundamentale, situaţie pentru care nici în prezent ne înfiinţatul, de drept, stat român nu îndeplineşte criteriile necesare de a fi membru cu drepturi depline nici în Alinaţa Nord Atlantică şi nici în O.N.U., a cărei Cartă prevede, în ultimul paragraf din preambul aşa:

Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentantii lor, reuniti in orasul San Francisco si avînd depline puteri, recunoscute ca valabile şi date în forma cuvenită, au adoptat prezenta Cartă a Naţiunilor Unite şi înfiinţeaza prin aceasta o organizaţie internaţionala care se va numi Naţiunile Unite.
Iar la CAP. 19 RATIFICARE SI SEMNARE
ART. 110 scrie:
1. Prezenta Carta va fi ratificată de statele semnatare în conformitate cu respectiva lor procedura constitutionala.
2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va notifica fiecare depunere tuturor Statelor semnatare precum si Secretarului Genenal al Organizatiei, dupa ce acesta va fi fost numit.
3. Prezenta Carta va intra in vigoare dupa depunerea instrumentelor de ratificare de catre Republica China, Franta, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii si de către majoritatea celorlalte state semnatare. - de unde rezultă, indubitabil, că România nu a fost şi nu este membru, de drept, al O.N.U. şi nici nu poate fi membru, de drept, al N.A.T.O. pentru următoarele motive:
La data de 26 iunie 1945, cînd a fost semnată la San Francisco, la încheierea Conferinţei
Natiunilor Unite pentru Organizaţia Internaţională, România se afla sub ocupaţia unei puteri străine şi nu avea constituit, de drept, nici statul român, în condiţiile legii şi nici nu avea înfiinţate, de drept, instituţiile fundamentale, înfiinţate prin lege - recunoscute ca valabile şi date în forma cuvenită, - deci nici un guvern legal şi legitim desemnat, care să fi îndeplinit condiţiile prevăzute expres în Carta O.N.U., în ultimul paragraf din preambul.
În condiţiile existente atunci, în România, românii, aflaţi sub ocupaţia Armatei Roşii, care
era o armată invadatoare, nu erau reprezentaţi de un guvern care să fi fost înfiinţat, de drept, guvern care să aibă “depline puteri, recunoscute ca valabile şi date în forma cuvenită”, fiind ştiut şi faptul că o ţară aflată sub ocupaţie străină nu avea decît un regim ilegal şi criminal, aşa cum a recunoscut chiar şi de la tribuna ne înfiinţatului, de drept, Parlament al României, dl. Traian Băsescu, în data de 18 decembrie 2006, cînd şi-a asumat Raportul comisiei preşedenţiale pentru condamnarea comunismului şi a concluzionat că regimul comunist a fost unul ilegal şi criminal, regim care, deci, nu putea să reprezinte voinţa liber exprimată a românilor şi nu îndeplinea nici pe departe condiţiile stabilite unanim de reprezentanţii statelor semnatare ale Cartei O.N.U., care prevăzuseră, neîndoielnic caîn lipsa unor depline puteri, recunoscute ca valabile si date în forma cuvenita, semnătura pusă atunci cît şi ratificarea sa, aşa cum a fost prevăzută în Capitolul 19 la Art. 110 să fie nule, de drept, pentru că:
CAP. 19 RATIFICARE SI SEMNARE
ART. 110
1. Prezenta Carta va fi ratificaia de statele semnatare in conformitate cu respectiva lor procedura constitutionala.
2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse Guvernului Statelor Unite ale Americii, care va notifica fiecare depunere tuturor Statelor semnatare precum si Secretarului Genenal al Organizatiei, dupa ce acesta va fi fost numit.
3. Prezenta Carta va intra in vigoare dupa depunerea instrumentelor de ratificare de catre Republica China, Franta, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statele Unite ale Americii si de catre majoritatea celorlalte state semnatare. Guvernul Statelor Unite ale Americii va întocmi apoi un proces verbal privind depunerea instrumentelor de ratificare, pe care il va trimite in copie tuturor statelor semnatare.
4. Statele semnatare ale prezentei Carte care o ratifica dupa intrarea ei in vigoare, vor deveni Membri originari ai Natiunilor Unite la data depunerii instrumentelor de ratificare respective.
Deşi şi în acest articol se menţionează, neîndoielnic, că subiectul de drept este statul şi statele, criminalii comunişti ce stăpîneau nedrept, abuziv, România, nu au respectat nimic din aceste obligaţii, deoarece, se credeau a fi cu mult deasupra legii şi a normalităţii, stăpîni deplini ai ţării şi pentru că România nu avea înfiinţat, de drept, nici la acea dată, statul roman şi nici instituţiile fundamentale, neavînd nici un guvern care să fi fost înfiinţat, prin lege, legitim, care să fi îndeplinit indubitabil criteriile prevăzute în ultimul paragraf din preambului Cartei O.N.U., rezultă, fără putinţă de tăgadă, că nici în prezent România nu este, de drept, un stat membru al O.N.U., motiv pentru care nu îndeplineşte nici criteriul prevăzut în preambulul TRATATUL NORD-ATLANTIC Washington DC, 4 aprilie 1949. unde scrie aşa:
Statele care sunt parte a prezentului Tratat îşi reafirmă credinţa în obiectivele şi principiile Cartei Naiţunilor Unite, precum şi dorinţa lor de a convieţui în pace cu toate popoarele şi guvernele. Ele sunt angajate în salvgardarea libertii, a moştenirii comune şi a civilizaţiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democraiei, libertăţii individuale şi a literei legii. Ele caută să promoveze stabilitatea şi bunstarea zonei nord-atlantice. Ele sunt hotrîte să îşi unească eforturile în scopul apărării colective şi al păstrării păcii şi securităţii. Astfel, ele sunt de acord cu prezentul Tratat Nord-Atlantic:.
În aceste condiţii am convingerea că nici Excelenţa Voastră nu ştia despre această intolerabilă, anacronică, ilegitimă, imorală, ruşinoasă şi cel puţin ciudată situaţie, existentă chiar şi acum, în Mileniul III, pe care aveţi datoria să o aduceţi la cunoştinţa reprezentanţilor Guvernului S.U.A., realitate care confirmă, indubitabil, că românii nici astăzi nu şi-au manifestat interesul de a îşi înfiinţa, de drept, statul român şi nici instituţiile fundamentale, ceea ce face ca nici în prezent să nu aibă înfiinţate, prin legi, nici parlament, nici preşedinte, nici guvern, nici ministere, nici bancă naţională, nici curte constituţională, nici insanţe de judecată, nici parchete etc., ceea ce conduce neîndoielnic la concluzia că în lipsa existenţei, de drept, a statului roman, România, ca ţară, nu este şi nu poate fi nici membră a O.N.U. nici membră în U.E. şi nici membră în N.A.T.O., organizaţii în care se pot înscrie doar state, constituite/înfiinţate, de drept, deci cu respectarea întocmai a “literei legii”, ceea nu a respectat încă România, ţară care nici azi nu are legi, legi care să fie în vigoare, deoarece, toate legile fiind lovite de nulitate absolută, din motivele arătate mai sus.
V-am trimis aceste rînduri cu speranţa că veţi reuşi să înţelegeţi corect această intolerabilă practică a celor care au acaparat nedrept, prin crime, puterea, la Bucureşti, crime rămase şi în present nepedepsite, ceea ce v-ar obliga să dispuneţi ca autorităţile S.U.A. să fie corect şi de îndată informate despre o situaţie atît de gravă, acţiune care va duce, inevitabil, la o nouă şi dreaptă abordare în relaţiile dintre ţara Excelenţei Voastre şi a autorităţilor Guvernului S.U.A cu criminalii care au monopolizat nedrept puterea în România, ceea ce sper să contribuie şi să aibă ca rezultat eliberarea românilor de sub puterea criminalilor comunişti, ce deţin încă abuziv puterea, chiar şi azi, dar şi de a vă determina ca pe viitor să nu mai păreţi atît de neinformat, despre cumplita şi crunta realitate românească, atunci cînd faceţi teribila greşală de a vă manifesta public îngrijorarea pentru “independenţa sistemului judiciar”, ocazie cînd doar le dovediţi românilor cît de puţine cunoşteţi despre adevărata realitate din România, dar şi cît de puţine adevăruri înţelegeţi despre o pretinsă independenţă a unei justiţii care nu a fost încă înfiinţată, prin lege, deşi vă exprimaţi public îngrijorarea, justiţie care, fie vorba între noi, cunoscătorii, nicăieri în această lume nu poate, nu este şi nici nu va fi independentă, din motive ce ţin şi de alcătuirea societăţii omeneşti, pe care vi le voi expune personal, în cazul în care veţi fi interest să aprofundaţi subiectul.
V-am sesizat despre această intolerabilă realitate românească, cu dreptul pe care mi l-am cîştigat în această viaţă prin lupta celui care după mai mult de 45 de ani de teroare criminală, comunistă, a înfruntat deschis bestiala dictatură criminală, comunistă, ilegitimă şi imorală, atunci cînd nimeni nu avea curajul măcar să murmure fără o aprobare expresă de la bestiile roşii, drept pe care mi l-am cîştigat definitiv şi atunci cînd am plănuit, am declanşat şi am condus la victorie, obţinută în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume, minunea numită de cunoscători Revoluţia Română din Decembrie 1989, fapte pentru care am fost apoi pedepsit cu întemniţarea, fiind ameninţat cu execuţia, dar şi cu nenumărate alte persecuţii, ba chiar şi cu conspiraţia tăcerii, pentru că numai astfel înţeleg cei aflaţi nedrept la putere, dar nu numai ei, să îşi manifeste recunoştinţa pentru lupta mea excepţională, răufăcători care beneficiază încă de marea şi nemeritata îngăduinţă a Excelenţei Voastre şi a reprezentanţilor Guvernului S.U.A.
Cu speranţa că veţi reuşi să înţelegeţi, în sfîrşit, crunta şi cumplita realitate românească,
vă urez toate cele bune.

Leon Nica
Persecutat din motive politice. 31.08.2017
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009