Sectorul CIVES
 
 

Minciuna domneşte chiar şi la Comisia Europeană!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Minciuna domneşte chiar şi la Comisia Europeană!

Mesajde Nica Leon » Dum Feb 25, 2018 1:47 pm

president.juncker@ec.europa.eu
Către,
COMISIA EUROPEANĂ - Secretariatul General, Direcţia E - Coordonarea politicilor II
SG.E.1 - Cetăţeni şi securitate.


Ref. Ares(2018)893098 - 15/02/2018

Stimate domnule Jean-Claude Juncker, Preşedinte al Comisiei Europene,


Îmi este greu să vă mulţumesc pentru răspunsul formal, total neserios, pe care aţi binevoit să mi-l trimiteţi, prin bunăvoinţa dlui. Julien Mosnier, după ce v-am trimis scrisoarea din data de 25 01 2018.
În acest fel mi-aţi amintit de răspunsurile tîmpe, dar şi de practicile, de obiceiurile şi de mentalităţile criminalilor comunişti, care catadicseau cîteodată să răspundă în aceeaşi manieră ca şi dvs., la scrisorile mele, în care criticam atunci deschis, în perioada cînd în România nu avea nimeni curajul să murmure măcar fără o aprobare scrisă de la partid, politica bestială a odiosului dictator Nicolae Ceauşescu şi a găştii lui criminale.
Prin acest răspuns mi-aţi confirmat, deşi nu cred că era necesar, că şi această Comisie europeană este cel puţin la fel de neputincioasă, de neserioasă dacă nu chiar un complice fidel al criminalilor comunişti, alogeni, ce distrug şi astăzi, în mod total nedrept, România şi pe românii împinşi şi astăzi spre disperare.
Din răspunsul dvs. nu rezultă şi nu poate fi înţeles modul cum ar putea fi urmărite “îndeaproape progresele înregistrate de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei.”- atîta timp cît v-am explicat şi v-am dovedit plenar că nu au fost înfiinţate, de drept, încă, nici aşa-zisul stat român, nici instituţiile fundamntale în orice stat, deci nici aşa-numitul sistem judiciar, care pînă astăzi nu are o lege prin care să fi fost înfiinţat, neexistînd, deci, nici parchete, nici instanţe de judecată, nici curte constituţională, nici C.S.M., fiind, astfel total nerespectate chiar prevederile art. 6.1 şi cele de la art. 19 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului.
Aşa fiind, cum puteţi dvs. să pretindeţi, în scris, că ar fi independent un sistem judiciar inexistent, de drept, pentru că nu a fost încă înfiinţat, prin lege, aşa cum există demult obiceiul, dar şi obligaţia legală în statele de drept, member ale U.E.?
Că aşa este mi-aţi dovedit-o chiar şi dvs., prin încercarea de a vă eschiva de a răspunde concret, în temeiul adevărului, la cererea mea explicită, respectiv de a îmi trimite o copie a actului de înfiinţare a statului roman, act pe care eu nu l-am găsit în nici o arhivă din România, tocmai pentru că nu există un asemenea act, adevăr pe care dvs. aţi încercat aşa să mi-l ascundeţi, încercînd să îi protejaţi pe criminalii comunişti, alogeni,din România, dar şi pe predecesorii dvs., care contra mită au acceptat să vîre România în rîndul statelor member ale U.E., fără să aibă înfiinţat statul roman, deci, fără să aibă şi să arate actul de înfiinţare şi fără să poată să dovedească că ar putea să îndeplinească o asemenea cerinţă obligatore în procedura de aderare.
Dacă ar fi existat actul de înfiinţare al statului roman, în dosarul ce a stat la baza aderării României, ca ţată, nu ca stat, la comunitatea statelor member ale U.E., nu aţi fi răspuns atît de evaziv şi de neserios, iar în cazul în care acel dosar s-ar fi aflat în posesia unei alte structure a U.E., la care dvs. chiar nu aţi fi avut acces, mi-aţi fi transmis, măcar din politeţe, numele acelei structure, ineccesubilă acum dvs., pe care astfel să o pot contacta, spre a rezolva o asemenea problemă simplă, dar care nici dvs. nu vă face cinste deloc, pentru că încercaţi să ascundeţi fără pic de ruşine gunoiul sub preş.
Aşi preferat să îi copiaţi pe criminalii comunişti, deoarece, cunoşteţi bine că nici măcar la nivelul conducerii Comisiei Europene nu se ştie încă ce înseamnă justiţie ori dreptate, fărădelegea fiind la ea acasă chiar şi în birourile dvs., din păcate, ceea ce va duce, cu siguranţă, la destrămarea sigură a acestei structuri, ce ne aminteşte izbitor de mult de practicile, de metodele şi de apucăturile defunctului Comintern, ce avea sediul la Moscova, în vremurile de foarte tristă amintire.

Prin răspunsul dvs. îmi dovediţi, indubitabil, că nu aţi înţeles deloc criticile concrete, argumentate, pe care eu le-am formulat la adresa scribilor care au realizat total neserioasele Rapoarte M.C.V., în care numai asemenea zăpăuci şi complicii lor au putut să constate progrese în sistemul judiciar din România, sistem inexistent, de drept, care nu a fost nici pînă azi înfiinţat/constituit/instituit prin lege, obligaţie însă imperativă, aflată chiar şi în art. 6.1 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului, de care astfel, eviden, că nici dvs. nu vă pasă.
Poate numai aşa vă veţi da seama şi veţi putea înţelege cît de aerieni sînteţi, cînd insistaţi să pretindeţi, în răspunsul dvs., trimis mie, ce sînt persecutat, tocmai pentru că am dovedit obrăznicia de a lupta împotriva bestialului sistem criminal, comunist, totalitar, pe care eu am reuşit să îl răstorn de la putere în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume, realizare excepţională pe care dvs. o treceţi foarte uşor cu vederea, scriindu-mi că: “Independenţa sistemului judiciar, separarea puterilor şi cooperarea reciprocă între autorităţile statului sunt chestiuni importante în cadrul MCV, iar rapoartele adoptate de Comisie abordează pe larg aceste aspecte.”
Cred că numai în mintea puţină a unor nebuni, ar putea fi acceptat să fie ceva independent în această lume, în care oamenii, de la naştere pînă la moarte, depind neîndoielnic unii de alţii, aşa că instiţuţiile înfiinţate de ei nu au cum să fie altfel, ele depinzînd de oameni, de conjuncturi, de vremuri etc., neputînd fi, deci, niciodată şi nicidecum independente!
Oare de ce aţi scăpat din vedere să îmi transmiteţi cum ar putea să fie independent ne înfiinţatul sistem de “justiţie” din România sau vă este mult prea greu să înţelegeţi ce înseamnă obligaţia prevăzută la art. 6.1 din Convenţia europeană, în care e scris aşa: “…instituită de lege…”?
Aţi vrut cumva ca astfel să îmi transmiteţi că tocmai ne înfiinţarea, de drept, a instanţelor de judecată, din România, le-ar crea aura de independenţă? O fi posibil aşa ceva şi, mai ales, asta o însemna justiţie, dreptate şi stat de drept?
Dar pentru că aţi insistat şi aţi scris aiurea despre “Independenţa sistemului judiciar…”, dacă sînteţi serios şi cît de cît competent, puteţi să precizaţi concret prin ce lege ar fi fost creată independenţa sistemului judiciar, “sistem” care, după ştiinţa mea, nu a fost încă înfiinţat, în România, cum la fel este situaţia şi în cazul aşa-numitei Autorităţi judecătoreşti, aşa cum a fost numită în Capitolul VI şi în art. 148 alin. 4 din pîngărita şi nula de drept Constituţie a României?
De asemenea, puteţi să îmi dezvăluiţi cum se poate ca unica putere dintr-un stat de drept să fie divizată şi împărţită apoi unor angajaţi, cu leafă plătită de deţinătorii puterii suverane, care este poporul acelui stat?
Aflaţi de la mine că, în realitate, dacă aţi fi iubit adevărul, aţi fi priceput demult că alegerile libere se oganizează regulat sau în mod excepţional, anticipat, în statele de drept, tocmai pentru ca unica putere suverană, ce aparţine numai electoratului, să îşi aleagă cîţiva dintre cei mulţi, pe care apoi să îi angajeze şi să îi pună să transpună efectiv în practică dorinţele celor care i-au ales şi apoi angajat, nicidecum cine ştie ce bazaconii, pentru că angajatorii, în cazul în care angajaţii lor încep să se creadă a fi stăpînii acelor naţiuni şi o iau razna, îi dau afară, demiţîndu-i repede sau gonindu-i efectiv din funcţii, pentru a pune alţii în locul lor, ceea ce înseamnă că adevărata şi unica putere se află, idubitabil, într-un stat de drept, doar şi numai la alegători, nicidecum la aleşii lor vremelnici, simbriaşi pentru un timp bine determinat.
Aşa fiind, mai nou în această lume mult prea ancorată în minciună, minciună pe care o ridicaţi şi dvs. la rang de regulă, o fi drept să îmi scrieţi mie asemenea neadevăruri, cum sînt şi acestea: “…cooperarea reciprocă între autorităţile statului sunt chestiuni importante …” fără să bănuiţi măcar purul adevăr despre catastrofala situaţiue din România, deşi v-am scris, spre a vă prezenta realitatea, realitate cumplită pe care ar fi trebuit să o aveţi în vedere acum, cînd ne aflăm în Mileniul III şi nu tot în Evul Mediu?
Ce cooperare ar putea să existe între criminalii comunişti, alogeni, ce deţin puterea, prin crime şi minciuni, în România, ţară în care nu a fost încă înfiinţat, de drept, nici statul roman (dovada fiind imposibilitatea de a fi găsit actul de înfiinţare al acestuia, act care nu se află nici chiar în dosarul de aderare al acestei ţări la U.E) şi nici instituţiile fundamentale, care era obligatoriu să fie înfiinţate/constituite/instituite prin legi, “cooperare” care aici, în România, cei avizaţi şi serioşi o numesc corupţie criminală, care este mult prea existinsă şi omniprezentă în rîndul criminalilor comunişti, pe care numai fudulii îi mai numesc autorităţi, penali ce au luat puterea prin crime niciodată pedepsite exemplar, deşi au trecut mult prea multe zeci de ani de la comiterea lor, ceea ce consituie o altă dovadă formidabilă, care le dă posibilitatea să priceapă şi le arată celor serioşi, ştiutori de carte, posesori de niţică minte, că nu există, de iure şi de facto, a aşa-zisului “sistem judiciar”, fantasmă care vă chinuie încă minţile, pretinzînd şi acum, total aiurea, că ar exista un asemenea sistem în ne înfiinţatul, de drept, stat român.
Apoi, ar putea fi numite autorităţi găştile criminalilor ce distrug sistematic şi aprig România, criminali care nu au fost niciodată aleşi legitim, democratic şi liber, pentru că în România nu a fost încă înfiinţat, prin lege, nici Parlamentul României, ne existînd, de drept, nici un fel de lege, deci nici lege electorală?
Oare cît de tembel ar trebui să fie cineva din Vestul Europei care să mai creadă astăzi că ar putea fi numite autorităţi reprezentanţii criminalilor comunişti, alogeni, ce deţin prin crime puterea, în România, criminali cu care şi voi, cei din Comisia Europeană, vă bateţi pe burţi şi vă susţineţi reciproc?
Aşa fiind, dacă aţi fi fost diferiţi de criminalii comunişti, alogeni şi de slugoii lor, din România, cu care preferaţi să fiţi încă fideli complici, spre dezastrul previzibil a Uniunii, nu aţi fi uitat nici de prevederile TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ, în al cărui preambul stă scris aşa: HOTĂRÂȚI să instituie o cetățenie comună pentru resortisanții țărilor lor,- deci o cetăţenie europeană, cetăţenie pe care mie mi-o refuzaţi, deşi am solicitat acte de identitate cu această cetăţenie, în scrisorile transmise Comisarului Věra Jourová şi Comisarului Dimitris Avramopoulos încă din data de 27 01 2017, solicitări la care nici măcar nu am primit cuvenitul şi datoratul răspuns, solicitare absolut legitimă, formulată în baza prevederilor pe care nu le respectaţi cîtuşi de puţin, din Tratatele de la Maastricht, de la Lisabona şi de la Amsterdam, forţat fiind să vă cer vouă drepturile pe care mi le garantează toate aceste acte europene chiar şi mie, tocmai din cauza inexistenţei, de drept, a statului roman, a Parlamentului României, a Preşedintelui României, a Guvernului României, a ministerelor, a parchetelor, a instanţelor de judecată, a curţii constituţionale, a C.S.M-ului, a băncii naţionale etc.
Din cauza atitudinii voastre intolerabile, nedrepte, ce îmi aminteşte de modul în care eram şi sînt tratat de criminalii comunişti, alogeni, uitaţi să îmi scrieţi ce înseamnă pentru voi cuvinte fără rost şi fără echivalent practic, scrise aşa: “Comisia are, faţă de cetăţenii români, precum şi faţă de UE în ansamblul său, responsabilitatea de a se asigura că vom continua să conlucrăm îndeaproape şi cu fermitate cu România în vederea atingerii obiectivelor MCV.”
Cînd şi cum aţi dovedit că aţi fi responsabili, cînd aţi acceptat să fie primiţi în rîndul statelor member ale U.E. şi criminalii comunişti, alogeni, din România, fără ca în prealabil să verificaţi dacă în dosarul de aderare se află şi copia actului de înfiinţare a statului roman sau acum, cînd le ţineţi partea şi ascundeţi inexistenţa acestui act fundamental?
Sau poate vreţi să îmi arătaţi că aţi fost drepţi şi serioşi cînd, ignorînd un om atît de preţios ca mine, i-aţi refuzat efectiv să îi eliberaţi actele de identitate, anulîndu-mi aşa pînă şi dreptul la cetăţenie europeană, nu doar cel la justiţie, dreptul la viaţă, la sănătate, la proprietate, la moştenire, la liberă circulaţie etc.?
Şi cum ziceţi că aţi vrea să continuaţi conclucrarea cu România, cînd, în realitate, România, ca ţară, nu are nici o vină că voi aţi închis ochii, încălcînd flagrant normele, pentru a îi ajuta astfel pe criminalii comunişti, alogeni, să se simtă protejaţi pînă şi de reprezentanţii U.E., Uniune în care au fost admişi în pofida comiteri de către ei a mult prea multe milioane de abominabile crime, ceea ce vouă nu vă pasă şi cu care vă simţiţi atît de bine, ori de cite ori vă vizitaţi?
Dacă preşedintele Juncker ar fi înţeles corect importanţa statului de drept şi mecanismele constituirii/înfiinţării sale, niciodată nu ar fi repetat neadevărul despre aşa-zisa independenţă a justiţiei, justiţie care nu este o putere ci doar o structură care a fost înfiinţată pentru a veghia ca toţi membrii societăţii să respecte legea, ce are obligaţia de a îi pedepsi prompt şi drept, în temeiul prevederilor legale, pe toţi cei care încalcă legea.
Dacă preşedintele Juncker ar fi înţeles bine ce înseamnă justiţie şi drepturi, nu ar fi rămas total indiferent după ce i-am semnalat că eu sînt pedepsit şi persecutat tocmai pentru că am dovedit că sînt un om excepţional, care a scăpat România, Europa şi lumea de bestiala dictatură criminală, comunistă, în mai puţin de 24 de ore scurse după ce declanşasem minunea numită de cunoscători Revoluţia Română, fapte pentru care sînt şi astăzi persecutat, fiind total lipsit de drepturile garantate de normele obligatorii ale U.E. şi ale Dreptului internaţional.
Dacă preşedintele Juncker nu ar fi preferat să fie complice cu criminalii comunişti, penali, ce au acaparat nedrept puterea, în România, prin crime şi prin minciuni, nu ar fi fost indiferent la scrisorile mele, ci ar fi dispus să îmi fie eliberate, de îndată, actele de identitate pe care le-am cerut în scris comisarului Dimitris Avramopoulos încă din data de 27 01 2017, pe care ar fi trebuit să îl întrebe măcar despre motivul care l-a determinat să nu îmi răspundă.
Dacă preşedintele Juncker ar fi înţeles bine ce înseamnă dreptate, drepturi fundamentale garantate şi dacă ar fi avut o vagă idee despre însemnătatea prevederilor tratatelor invocate mai sus şi dacă ar fi preţuit normele şi normativele europene, nu ar fi fost nepăsător după ce l-am informat că eu nu am nici azi dreptul să trăiesc într-un stat care să fi fost înfiinţat, de drept, stat care nu şi-a înfiinţat nici pînă azi instituţiile fundamentale, stat care astfel nu are nici legi, legi care să fie în vigoare, stat care nu are înfiinţate nici ministere, nici parchete, nici instanţe de judecată etc., situaţie intolerabilă, nedreptă şi ruşinoasă care mie îmi anulează efectiv pînă şi dreptul la justiţie, justiţie care dacă ar fi existat, în România, nu ar mai fi fost nevoie ca eu să mă plîng la reprezentanţii U.E.
Mă voi opri aici, pentru că deja îmi este mult prea greaţă să mai scriu şi despre adevăratele obiective ale prostălăilor corupţi care măzgălesc nedreptele şi neserioasele Rapoarte M.C.V., nu înainte de a vă ura niţică minte şi oarece seriozitate!

Cu jenă,

Nica Leon,
Persecutat în U.E. din motive politice. 24.02.2018
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009