Sectorul CIVES
 
 

Justiţie, în România, doar proştii mai văd!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Justiţie, în România, doar proştii mai văd!

Mesajde Nica Leon » Lun Feb 26, 2018 1:56 pm

Către,
Ne înfiinţata, de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

În atenţia idioţilor penali ce se pretind a fi în conducerea acestei ne înfiinţate, de drept, instituţii.

Spre ştiinţă: Parlamentului European, preşedintelui Comisiei Europene, preşedintelui Consiliului European şi comisarului pentru justiţie dna. Vera Jourova.

Tovarăşi penali, ce vă frecaţi şi azi, nedrept, cururile pe fotoliile ne înfiinţatei, de drept, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.


Mă numesc Nica Leon şi vă scriu după ce am fost citat, ca parte vătămată, în Dosarul nr. 1752/1/2017/a1, dosar Mineriada 13 - 15 iunie 1990, la o unitate militară, a cărei intrare era straşnic păzită de nişte gealaţi penali, ce purtau nedrept uniforme de jandarmi, instituţie care nu a fost încă înfiinţată, de drept, ceea ce ar fi trebuit să fi ştiut şi singuri, pentru că tot vă făliţi că aţi fi absolvenţi ai unor şcoli de activişti comunişti, criminali, zise de drept, în care se intra pe bază de dosar de fidelitate faţă de criminalii comunişti, jidani la origine sau contra cost, gealaţi care blocaseră bine intrarea acelei magazii insalubre - de fapt doar o alt fel de cameră de gazare - pe care numai idioţii o mai numesc încă instanţă, pentru a ne dovedi nouă, celor persecutaţi şi vătămaţi de cei ca voi, ce înseamnă, de fapt, în mintea voastră teribil de puţină, accesul liber la justiţie, deşi numai justiţie nu poate fi numită bătaia de joc pe care aţi arătat-o nouă şi lumii, în cei aproape 28 de ani ce s-au scurs de la comiterea abominabilelor crime contra umanităţi, constatate şi condamnate pînă şi la C.E.D.O., bestialităţi ordonate şi comise de criminalii comunişti, alogeni, cărora voi le-aţi ţinut, pînă acum, spatele, ascunzîndu-le ororire de care sînt vinovaţi, pentru a le arăta astfel neţărnurita voastră recunoştinţă, după ce au uns în funcţii ne înfiinţate încă, de drept, nişte secături penale ca voi, cărora v-au asigurat nedrept, neruşinat şi salarii şi pensii nedrepte, deplin nesimţite.

Cu acea ocazie, mi-aţi arătat, încă o dată, cîtă frică aţi adunat în măduva oaselor voastre, ca şi dispreţul maxim faţă de prevederile Cartei Universale a Drepturilor Omului, de cele ale Convenţiei europene a Drepturilor Omului, de cele din Tratatele de la Maastricht, Lisabona şi Amsterdam, dar şi importanţa pe care o arătaţi dispozitivelor de control antiterorist, pe care fără pic de ruşine le-aţi montat şi la uşa acelei camere de gazare, pe care numai mintea voastră teribil de puţină, de odihnită şi de fixă, o mai numeşte încă instanţă, deşi, de drept, nu a fost încă înfiinţată, în România, nici pînă la data prezentei, nici un fel de instanţă de judecată, dovedind şi aşa că habar nu aveţi nici de conţinutul art. 16 al. 1 şi 2, din terfelita Constituţie a României, dar şi cît de proşti şi de tembeli sînteţi şi cît de puţin aţi reuşit să înţelegeţi din textul art. 6.1 din Convenţia europeană, unde scrise: Dreptul la un proces echitabil
1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Dacă aţi fi posedat măcar un strop de minte şi oarece bun simţ, aţi fi reuşit să înţelegeţi ce înseamnă "instanţă independentă şi imparţială," dar şi ce au vrut să zică europenii din U.E. atunci cînd au impus tuturor ştiutorilor de carte, care vor să aibă dreptate în ţările lor şi să fie în familia U.E., să îşi înfiinţeze instanţe de judecată, care să fie instituite numai prin lege - ceea ce stăpînii voştri criminali, comunişti, care v-au uns în funcţii ne înfiinţate încă, de drept, în România, au uitat cu desăvîrşire să facă, pînă azi, fără ca voi să bănuiţi măcar că există încă şi o aseemenea obligaţie pînă şi în România!
Dar de unde ceva atît de preţios şi de rar la progeniturile unor mîncători de căcat la criminalii comunişti, bestii pe care i-au şi i-aţi slujit şi îi slujiţi încă cu o totală şi necondiţionată credinţă şi cu o neţărmurită abnegaţie, lepre criminale cărora le-aţi fost mereu o veritabilă pavăză atît în cei peste 45 de ani de teroare, ba chiar şi în prezent, călăi cu porniri josnice, inumane, a căror protecţie deplină v-au lăsat-o vouă moştenire înaintaşii voştri paterni, care au făcut un uriaş rău acestei blestamate ţării şi populaţiei ei chinuite.

Dacă nu aţi fi fost atît de tembeli şi de obraznici, după ce voi aţi fost cei ce aţi citat peste 1300 de victime ale criminalilor comunişti, alogeni, dar şi victimele voastre, victime care au rămas cu grave sechele în urma bestialităţilor la care i-aţi supus, cu intenţia criminală de a îi distruge, omorî şi de a îi îngrozi pe cei ce au scăpat cu viaţă, în asemenea hal încît să nu mai îndrăznească vreodată ca ei sau copiii lor, să mai aibă curajul de a mă urma şi de a mă susţine în lupta mea dreaptă, patriotică, binefăcătoare, salvatoare, indispensabilă, pentru neamul românesc, dacă chiar mai vrea să existe şi să aibă şi un adevărat viitor în această lume teribil de nebună, aşa cum au făcut-o şi în însîngeratul şi în teribil de ruşinosul Decembrie 1989, cînd i-am ridicat şi i-am condus la luptă împotriva bestiilor care au adus şi au impus şi pe aceste năpăstuite meleaguri inumanul experiment criminal, comunist, atît de drag vouă, trebuia să fi reuşit să înţelegeţi că acele peste o mie de victime, unele cu nevoi speciale, vor veni după citarea voastră cu însoţitori, cu avocaţi etc. ceea ce va spori considerabil numărul celor pe de care voi ar fi fosc cazul să îl fi avut în vedere, spre a dovedi că aveţi oarece simţ de răspundere, dar şi oarece grijă, grijă pe care aveaţi şi aveţi obligaţia să le-o arătaţi, dar şi un total respect, ceea ce nu v-aţi dovedit în stare să faceţi, pentru că proştii, foşti mîncători de căcat la criminalii comunişti şi progeniturile lor, nu au, nici acum, capacitatea de a înţelege ce înseamnă să fi om, ce înseamnă să fi magistrat şi ce înseamnă să fi judecător acum, în Mileniul III.

Fiind atît de jalnici, nu v-aţi învrednicit nici măcar să faceţi efortul de a înţelege că la un asemenea eveniment, ce a fost aşteptat mai bine de 27 de ani, se vor prezenta şi vor dori să intre în aşa-zisa sală de judecată şi reprezentanţii presei, din ţară şi din străinătate, ca şi reprezentanţii unor instituţii din ţară şi din străinătate, care se ocupă cu monitorizarea aşa-zisei justiţii din România, justiţie care nu a fost înfiinţată încă, în această ţară blestemată, ţară care a avut nenorocul de a vă avea şi pe voi locuitori distrugători şi prigonitori ai ei.
După aproape 28 de ani de injustiţie criminală, aveaţi datoria, dacă aţi fi fost oameni, să vă imaginaţi măcar că se vor prezenta la acea magazie infectă şi întunecată şi cei ce se ocupă cu apărarea drepturilor omului, drepturi atît de grav încălcate de leprele penale ca voi, dar vouă nu v-a păsat defel că toate acele mii de victime vor trebui să aibă posibilitatea de a intra cu toţii într-o sală încăpătoare, bine aerisită şi luminată, care să asigure volumul necesar de oxigen, pentru a putea respira fără palpitaţii şi fără să leşine, aşa cum a şi fost, sală care să le asigure posibilitatea de a lua loc, loc de unde să poată să audă bine ceea ce ar avea de spus penalii purtători de robe, ce au jucat atît de prost rolul de judecător şi de parchetar, idioţi incapabili să înţelea măcar care le era rolul şi obligaţiile faţă de toţi cei chemaţi acolo şi de care trebuiau să aibă o deosebită atenţie şi un profund respect, spre a le dovedi că înţeleg, fie şi atît de tîrziu, suferinţele acelor părţi vătămate, teribil de greu încercate în ţara în care ei joacă atît de prost şi de nedrept rolul de magistraţi.

Dacă aţi fi avut posibilitatea de a înţelege ce înseamnă să fi om, după ce eu v-am făcut pustiul de bine, pe care nu uitaţi încă să îmi dovediţi că nu îl meritaţi, de a vă scoate, în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume, după mai mult de 45 de ani de teroare bestială, comunistă şi de feroce dictatură, din haznaua comunistă în care aţi viermuit disciplinaţi, muţi şi complici la distrugerea neamului românesc, nu i-aţi fi considerat şi nu i-aţi fi tratat şi azi pe cei pe care voi, în prostia şi în nemernicia voastră, i-aţi citat, obligîndu-i să fie, cu toţii, prezenţi la ora 9 în acea magazie insalubră, ce are mai puţin de 60 de m.p., loc pe care numai nişte cretinoizi ar putea să o numească sală de judecată, nu i-aţi fi tratat ca pe terorişti, nu i-aţi fi obligat să treacă prin porţile de control corporal, instalate ruşinos, abuziv şi păgubos la uşile de acces în ne înfiinţatele, de drept, instanţe de judecată, nu i-aţi fi obligat să se înghesuie unii în alţii, pentru a se apăra de frigul resimţit de peste minus 10 grade sau aţi făcut aşa tocmai pentru a îi obliga să îşi amintească, atît de dureros, cum au fost înghesuiţi şi în fatidicul iunie 1990 în autobuzele poliţiei şi între cordoanele criminale de unde bine torturaţi şi masiv umiliţi să fie trimişi apoi, claie peste grămadă, ca pe morţi, spre lagărele morţii, pe care şefii voştri şi slugoii lor le amenajaseră ilegal, nedemn, în mai multe locuri din Bucureşti şi din vecinătatea lui, fără ca viermii ca voi să fi proterstat vreodată, pentru că erau atît de încălcate şi drepturile românilor, pe care secături ca voi, desigur, nu i-au considerat sau tratat vreodată ca pe oameni.

Dacă aţi fi fost oameni, ar fi trebuit să fi ştiut ce înseamnă accesul liber la justiţie, acces care numai liber nu a fost nici măcar la intrarea acelei mizerii pe care doar idioţii ca voi o mai numesc sală de judecată, loc bine păzit de militarii de la securitate, botezaţi acum jandarmi, deşi jandarmeria nu a fost încă înfiinţată, de drept, ca instituţie, în mereu originala şi totdeauna surprinzătoare Românie, ţară în care recent un alt penal, locatar la Cotroceni, abera spundînd public, după mintea lui puţină şi teribil de odihnită, că ne înfiinţata, de drept, justiţie din România ar trebui să fie independentă şi dreaptă, uitînd să spună că el ar vrea-o aşa, pentru că îi e tare greu să înţeleagă că, în această lume plină de cretini, nu s-a născut încă un om independent şi liber, toţi depinzînd, de la naştere la moarte, unii de alţii, de societate, de destin etc.
În aceste condiţii groteşti, vă întreb cum ar putea să fie independentă o instituţie care nu a fost încă înfiinţată, prin lege, în România, ţară a cărei prostime nu s-a învrednicit nici pînă azi să îşi înfiinţeze, de drept, spre ruşinea ei, nici statul şi nici instituţiile fundamentale, printer care parchetele şi instanţele de judecată?

O fi drept, în mintea voastră extrem de puţină, ca şi noi, părţi vătămate şi victime inocente ale ticăloşiei şi bestialităţii voastre, să fim întîmpinaţi de galaţi înarmaţi şi de garduri din oţel, bine păzite de militari, fiare cu care blocaseră bine uşa, spre a ne face să înţelegem şi să nu uităm vreodată ce înseamnă, pentru viermii penali ca voi, accesul liber la justiţie, drept garantat atît de tratatele şi de normele europene, cît şi de art. 21 din pîngărita şi nula de drept Constituţie a României?

Sau aţi vrut să procedaţi atît de ruşinos şi bestial doar pentru că aţi încercat să vedeţi dacă mai sînt în stare să îi organizez imediat pe români, cu care apoi să înfrîng repede acea bandă de infractori cu uniforme de jandarmi, aşa cum am mai făcut-o, în doar cîteva ore, în însîngeratul şi în ruşinosul Decembrie 1989, cînd am avut în faţă nu doar tot activul criminalului partid comunist, totalitar, bine păzit de securitate, de criminalii din armata zis aiurea română, de miliţie şi de tembeli?

Ori aţi vrut ca atît de josnic să vă manifestaţi recunoştinţa, după ce am reuşit performanţa ca în numai cîteva ore, după mai mult de 45 de ani de odioasă dictatură criminală, comunistă, să înving bestiala dictatură comunistă, criminală şi pe criminalii care o susţineau, spre a vă scoate din latrina din care aţi mîncat cu atîta plăcere căcat, atîţia amari de ani, pentru a vă da astfel posibilitatea de a sări repede din ghemul viermilor direct în rîndul oamenilor?

Pentru că tembelul Iohannis a aberat masiv cu cîteva zile în urmă, în faţa lumii, despre obligaţia pe care ar avea-o ne înfiinţata, de drept, justiţie din România, care ar trebui, în căpăţîna lui seacă, să fie dreaptă şi independentă mult mai înainte de înfiinţarea sa, prin lege, o fi drept, în mintea voastră extrem de puţină, ca după simulacrul şi batjocura de cercetare penală, în această cauză, pentru care au avut nevoie de aproape 28 de ani, spre a ne convinge cît de cretinoizi sînt ilegaliştii cu triplă subordonare, că tot afirmă proştii că ne înfiinţata, de drept, justiţie din România ar trebui să fie independentă, fără să priceapă că aşa-zisa cercetare în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost executată la ordin, tot pe loc, pe loc, pe loc sau pe loc repaus, de militari aflaţi atît la ordinul criminalilor comunişti, alogeni, care au ordonat să se tragă, cu armament de război, în noi, părţi vătămate şi în acest neserios dosar, dar şi în subordinea nemijlocită a ne înfiinţatului, de drept, S.R.I., care, prin cîmpul tactic şi prin protocoale nule de drept şi-a subordonat toţi tembelii purtători de robe, ce visează cînd nu se laudă că a fi magistraţi, în România.

Tot acest bîlci jalnic, degradant şi imoral, pe care l-au executat la ordin parchetarii militari, indivizi care nu au fost şi nu sînt nici acum capabili să înţeleagă că nu poate fi nici drept, nici imparţial şi nici nu pot fi independenţi nişte militari ce sînt subordonaţi şi criminalilor din fruntea nedemnei Armate române, gaşcă penală ce are mîinile pline de single românilor care le-au plătit soldele, uniformele, armamentul, scolile şi instrucţia, gaşcă penală care nu a fost încă nici ea înfiinţată, prin lege, cu toate că exista şi există şi o asemenea obligaţie, ar putea fi numit astăzi cercetare penală?

Dar pentru a nu vedea bătaia de joc şi părtinirea criminalilor militarii parchetari, ce au, neîndoielnic, cel puţin o triplă comandă –ce le confirmă astfel mult prea trîmbiţata, dar inexistenta, independenţă - adevăr care ne dovedeşte pe deplin că toţi aceşti măscărici penali, lipsiţi de minte, de demnitate, de ruşine şi de respundere au spus demult adio mult clamatei şi imposibilei independenţe, voi, cu toţii, aţi avut mare grijă să fim iar umiliţi, spre a confirma şi aşa justeţea celor de mai sus, dar şi pentru a ascunde bine ruşinea din nedreptul rechizitoriu, pe care nu aţi vrut să îl puneţi nici acum, în era digitalizării şi a tehnologiei, o dată cu toate actele dosarului nr.1752/1/2017 a1, dosar “Mineriada 13-15 iunie 1990”, nici pe site-ul ne înfiinţatei, de drept, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi nici pe cel a ne înfiinţatei, de drept, Curţi Militare de Apel, site-uri care nu afişează nimic cînd le ceri să caute acest număr de dosar.

În aceste mai mult decît nedrepte, ruşinoase şi umilitoare condiţii, ce o însemna dreptate şi justiţie pentru nişte tembeli penali ca voi?

Cum să putem vedea liber actele dosarului acum, cîînd vouă vă e şi azi total necunoscute prevederile aflate în terfelita şi nula de drept Constituţie a României, la art. 21, numit Acces liber la justiţie?

O fi liber, în tigva vostră goală, să nu putem nici măcar să citim aşa-zisul rechizitoriu, pe care aveaţi şi aveţi obligaţia să ni-l fi comunicaţi, cu mult mai înainte de a ne fi citat pentru a doua oară în această cauză penală?

Sau aţi vrut să ne arătaţi că o asemenea batjocură însemna şi acum, pentru lepădături ca voi, “justiţie independent” şi dreptate?

V-am scris astfel, folosind anume aceste cuvinte existente, neîndoielnic, în lexicul limbii oficiale din această blestemată şi prăduită ţară, cu speranţa că am reuşit să mă cobor suficient de mult, pentru a reuşi să ajung la nivelul vostru de înţelegere, mult prea scăzut pentru a vă permite să pricepeţi măcar cum arată cumplita şi crunta realitate românească, în ţara în care voi vă lăudaţi că aţi fi magistraţi, ţară care vouă, aşa cum v-am dovedit şi mai sus, vă este total străină, mereu indiferentă, pe care o urîţi cu furie, ceea ce ne-aţi dovedit plenar, fără pic de responsabilitate sau de ruşine şi în data de 20 02 2018.

Trimit, spre ştiinţă, aceste rînduri Comisiei Europene, Comisarului pentru justiţie, dna. Vera Jourova şi membrilor Parlamentului European, pentru a îi ajuta ca pe viitor să nu mai spună prostii şi să nu mai susţină vreodată că în România, ţară care a fost primită în rîndul statelor member ale U.E. contra mită, ar exista justiţie, justiţie care, culmea, în viziunea dobîndită la ordin sau contra cost a scribălăilor penali care au scris neadevăratele Rapoarte M.C.V., ar mai face si progrese, cel puţin la fel de evidente cum sînt cele ale morţilor ce dau din picioareîn timp ce cer mereu dreptate!

Cu speranţa că nu am scris degeaba aceste rînduri, vă urez la toţi ceva mai multă minte şi oarece bun simţ!

Nica Leon
Persecutat din motive politice. 23.02.2018
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009