Sectorul CIVES
 
 

Şi aşa se consolidează dictatura în ţara proştilor!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Şi aşa se consolidează dictatura în ţara proştilor!

Mesajde Nica Leon » Dum Apr 01, 2018 10:17 am

Către,
Ambasada Suediei,

Excelenţei Sale Doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasador al Suediei la Bucureşti,

Spre ştiinţă: Comisiei Europene, Doamnei comisar Věra Jourová

Excelenţă, mă numesc Nica Leon, domiciliez în Bucureşti, str.Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, Sector 2, fiind cel care a plănuit, a declanşat şi a condus la victorie Revoluţia Română.
Vă trimit această scrisoare după ce am văzut scrisoarea semnată de nişte ambasadori teribil de fuduli, total neinformaţi, iresponsabili, în care afirmau că ar exista justiţie şi drepturi în România, fără să înţeleagă care este, de fapt, crunta şi cumplita realitate românească, realitate care unui om cu oarece bun simţ i-ar fi confirmat, indubitabil, că nu a fost nici pînă azi înfiinţat, de drept, aşa-zisul stat român, neexistînd un asemenea act nici măcar în dosarul de aderare al României la Uniunea Europeană (dar nici în cel de la O.N.U sau N.A.T.O.), în al cărui tratat de constituire scrie că este o uniune de state, nu de ţări, cum, de altfel, nu au fost încă înfiinţate nici măcar instituţiile fundamentale, în ne înfiinţatul, de drept, stat român, printre care parlamentul, funcţia Preşedintele României, guvernul, ministerele, curtea constituţională, parchetele şi instanţele de judecată, banca naţională etc.
Consider că este regretabil, ba chiar jenant ca respectivii ambasadori nu au arătat nici măcar îndrăzneala de a îşi deschide ochii, ceea ce i-ar fi ajutat mult să afle uşor că aici totul tinde să se întoarcă la perioada de foarte tristă amintire, adică la dictatură, perioadă în care criminalii comunişti deţineau ilegitim, nedrept, nedemocratic şi ruşinos puterea absolută.
Că aşa este o dovedeşte şi faptul că după ce am reuşit excepţionala performanţă de a îi răsturna de la putere, în mai puţin de 24 de ore, fapt unic în lume, după mai bine de 45 de ani de teroare criminală, comunistă, am fost arestat abuziv de comuniştii criminali, ce îşi redobîndiseră puterea după victoria contrarevoluţiei pe care ei au pornit-o, în data de 22 12 1989, după victoria triumfală a Revoluţiei Române, motiv pentru care am formulat şi am depus la procuratură, la data de 15 01 1990, o plîngere penală împotriva şefilor acelor criminali, vinovaţi de săvîrşirea de crime împotriva umanităţii, genocid etc., plîngere penală care nici pînă astăzi nu a fost soluţionată legal, apropo de termenul rezonabil menţionat de art. 6.1 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului, deşi au trecut deja peste 28 de ani, cu toate că au fost omorîţi peste 1000 de români, ucişi cu armament de război, în timp de pace, crime comise în plin centrul Europei, fără să mai menţionez şi numărul miilor de răniţi sau de pagubele materiale produse atunci, ceea ce trebuia să le arate pînă şi ambasadorilor semnatari ai respectivei scrisori, în care au elogiat fără pic de jenă inexistenta, de drept, justiţie din România, că nu există încă un sistem de justiţie ci numai de injustiţie, în care slugoii criminalilor comunişti sînt plătiţi foarte bine din bani publici, tocmai pentru a face pe procurorii şi pe judecătorii, spre a le asigura liniştea, siguranţa şi un trai tihnit, înbelşugat, criminalilor comunişti care i-au pus în funcţii, deşi pînă astăzi nu au fost încă înfiinţate, prin lege, nici funcţiile de judecători, de procurori sau de magistraţi.
După ce am dovedit lumii că toţi acei criminali comunişti, alogeni, se aflau total nedrept în grupul infracţional pe care îl numiseră F.S.N şi C.F.S.N., prin contestarea publică a dreptului de a se afla iar la putere, în România, desfiinţînd aşa, efectiv, pretenţia lor de a fi emanaţi ai Revoluţiei Române, la care ei nici măcar nu participaseră, i-am forţat să abandoneze structurile lor criminale, obligîndu-i, de nevoie, să se înscrie în C.P.U.N., loc unde am continuat să îi atac necontenit, motiv pentru care am devenit mult prea stînjenitor pentru ei şi pentru planurile lor, ceea ce i-a făcut să pună la cale declanşarea pogromului din 13 – 15 iunie 1990, cînd au ordonat slugoilor lor să mă omoare.
Pentru că nu au reuşit să mă ucidă, m-au arestat nedrept, fiind astfel lipsit de libertate două luni.
După ce am reuşit să scap din puşcărie, am scris şi am depus la procuratură, la începutul lunii septembrie 1990, o nouă plîngere penală împotriva criminalilor susţinuţi la putere şi prin recunoaşterea abuzivă, neserioasă, a poziţiei lor ilegitime, criminale, recunoaştere manifestată public însă de iresponsabilii reprezentanţi ai ţărilor aşa-zis democratice şi civilizate, plîngere penală care a fost ţinută în nelucrare de inexistentul, de drept, sistem de „justiţie” din România, mult lăudat în neserioasele şi părtinitoarele Rapoarte M.C.V., pînă la data de 20 02 2018, cînd la presiunea hotărîrilor de condamnare a României adoptate de C.E.D.O., am fost citat să mă prezint la ne înfiinţata, de drept, Curte Militară de Apel, despre care numai proştii mai afirmă aiurea că ar fi pendinte de ne înfiinţata, de drept, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, spre a fi iar umilit şi pentru a mi se arăta cît de puţin înseamnă drepturile aflate degeaba în Tratatul Uniunii Europene, în Convenţia europeană a Drepturilor Omului şi în discursurile Preşedintelui Comisiei Europene, ca urmare a unei citaţii semnată de un idiot penal, ce se credea a fi judecător, care cu mintea lui teribil de puţină nu a putut să înţeleagă sau să bănuiască măcar ce înseamnă demnitate, dreptate, drepturi ale omului, acces liber la justiţie, respect şi civilizaţie şi nici dreptul la un proces echitabil, pe care să îl judece o instanţă care să fie instituită prin lege, aşa cum e prevăzut degeaba pînă şi în art. 6.1 din Convenţia europeană a Drepturilor Omului, prostan care nereuşind nici să priceapă că, practic, este nedemn şi chiar imposibil să îţi propui să înghesui părţile vătămate, cu mult peste 1400 de persoane, într-o sală insalubră, cu aspect de cameră de gazare, ce are o suprafaţă de sub 60 de mp., a cărei uşă de acces fusese iniţial temeinic blocată cu garduri metalice, straşnic păzite de slugoii criminalilor comunişti, criminali, ce purtau uniforme ala ne înfiinţatei, de drept, Jandarmerii române.
Cu acea ocazie am depus la dosarul cauzei un înscris, prin care îi ceream ilegalistului „judecător”, de fapt un militar aflat la ordinul criminalilor comunişti, cu multiplă subordonare, aflat total sub controlul şi la cheremul ne înfiinţatelor, de drept, servicii secrete, din România, care primise misiunea să apere nu dreptatea, demnitatea şi drepturile părţilor vătămate ci numai binecunoscutul şi preţiosul lor cîmp tactic şi pe criminalii comunişti, să facă dovadă, cu copia actului de înfiinţare, de drept, aşa-zisei Curţi Militare de Apel, precum şi copiile actelor prin care ar fi fost înfiinţat, de drept statul român şi instituţiile fundamentale, respectiv Parlamentul României, Preşedintele României, Guvernul României, ministerele, curtea constituţională, parchetele, instanţele de judecată, banca naţională etc., acte care să confirme că acea aşa-zis instanţă de judecată a îndeplinit întocmai obligaţiile aflate în art. 6.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, privind instituirea instanţei prin lege.
Întrucît aşa-zisul prim termen din mult aşteptatul proces penal privind crimele comise în timpul mineriadelor a fost atît de jalnic, de batjocoritor lansat, a fost fixat un nou termen la data de 29 03 2018, cînd am fost anunţaţi să ne prezentăm la Sala de festivităţi al ne înfiinţatului, de drept, Tribunal Bucureşti, sală din care eu am fost ieri, imediat după ce penalul cu multiplă subordonare, ce exercita nedrept funcţia ne înfiinţată încă, prin lege, de „judecător”, s-a aşezat pe scaun, eu am fost înconjurat instantaneu de criminali cu uniforme ce aveau însemnele ne înfiinţatei, de drept, Jandarmerii române, care primiseră misiunea de a sări pe mine, de a mă imobiliza, de a mă trînti la podea, de a mă lua cu forţa şi de a mă evacuat din sala respectivă, unde mă aflam în urma citaţiei care îmi fusese trimisă acasă, după care m-au lovit, mi-au distrus ochelarii şi să m-au insultat, pentru că aşa este şi astăzi în Uniunea Europeană, acesta fiind tratamentul cuvenit şi în prezent oamenilor adevăraţi, care au avut curajul să lupte deschis cu bestiile criminale, comuniste, pentru a le face bine celorlalţi.
Aşa fiind cumplita şi crunta realitate românească, din Uniunea Europeană, în ale cărei tratate, norme, directive şi afirmaţii le garantează cetăţenilor europeni dreptul la libertate, la demnitate, la dreptate, la justiţie, la liberă exprimare, dar şi drept de fi judecaţi numai de instanţe care să fie instituite/înfiinţate prin lege, vă rog să vă gîndiţi, dacă vă lasă conştiinţa şi curajul, apoi să îmi răspundeţi, ce înseamnă toate aceste noţiuni, care sînt scrie în toate documentele adoptate de U.E şi de structurile sale şi dacă chiar credeţi că ele au vreo valoare astăzi, în România, ţară despre care reprezentanţii ţării Excelenţei Voastre susţin în cadrul Parlamentului Eruropean şi a structurilor europene că ar fi un stat de drept, care ar avea justiţie, justiţie care, culmea, ar face şi progrese semnificative în mintea puţină şi perversă a scriitorilor jalnicelor Rapoarte M.C.V.
Avînd în vedere cumplita şi crunta realitate românească şi totala indiferenţă a reprezentanţilor ţărilor membre ale U.E. faţă de samavolniciile şi de persecuţiile la care eu am fost şi sînt supus, deşi în viaţa mea am făcut numai foarte mult bine, vă rog să aveţi amabilitatea de a trimite copia acestei scrisori autorităţilor din ţara Excelenţei Voastre, spre a le ajuta astfel să nu se mai facă de răs şi să nu mai afirme că România ar avea un stat de drept, stat în care ne înfiinţata, de drept, justiţie, ar face progrese.
Cu speranţa că veţi avea îndrăzneala de a citi şi de a încerca să înţelegeţi adevărurile arătate mai sus, vă urez mult succes în activitate şi toate cele bune.
Anexez la prezenta copia plîngerii penale pe care am transis-o ieri la ne înfiinţatul, de drept, Parchet de pe lîngă ne înfiinţata, de drept, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cu stimă,

Leon Nica
Persecutat din motive politice. 30.03.2018


Către,
Ne înfiinţatul, de drept, Parchet de pe lîngă ne înfiinţata, de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Spre ştiinţă, ambasadorilor ţărilor membre ale U.E., reprezentantului U.E. la Bucureşti şi comisarului european Doamna Věra Jourová

.


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, Sector 2, formulez următoarea:

Plîngere penală,


împotriva numitului Epure Constantin şi a complicilor lui, infractor care exercită fără just temei funcţia de judecător militar la ne înfiinţata, de drept, Curte Militară de Apel, instituţie ne înfiinţată încă, prin lege, ce este pendinte de ne înfiinţata, de drept, Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, care astăzi şi-a permis nemernicia ca în complicitate cu alţi infractori, persoane necunoscute mie, îmbrăcate cu uniforme pe care scria Jandarmeria română, instituţie inexistentă, de drept, pentru că nu a fost încă înfiinţată, prin lege, în România, imediat ce am început să îi cer ilegalistului judecător să îmi prezinte actele, de drept, prin care ar fi fost înfiinţate instituţiile pe care pretindea că le-ar reprezenta astăzi, în sala de festivităţi a ne înfiinţatului, de drept, Tribunal Bucureşti, să mă împiedice, cu violenţă, să îmi exercit dreptul european, garantat de Tratatul Uniunii Europene şi de art. 6.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, anulîndu-mi şi aşa dreptul la dreptate, dreptul la justiţie, dreptul la demnitate şi la libertate, ca şi accesul liber la justiţie, la data de 29 03 2018, dată la care fără drept fusesem citat, imediat cum am început să mă adresez aşa-zisului judecător, acesta punînd să sară pe mine mai mulţi infractori, ce aveau uniforme de jandarmi, infractori care m-au înconjurat, m-au imobilizat, încercînd să mă trîntească jos, pentru a fi evacutat din acel loc public, acţiune barbară în timpul căreia mi-au rupt şi mi-au distrus ochelarii de vedere şi fără voie, abuziv, m-au scos din sala de „judecată”, loc unde ar fi trebuit să beneficiez de acces liber la justiţie şi de un proces echitabil.
În tot acest timp infractorul Epure Constantin a rămas impasibil, lăsîndu-i pe răufăcătorii cu uniforme de jandarmi să mă bruscheze, să mă supună la tratamente inumane, degradante, anulîndu-mi efectiv, fără drept, dreptul la justiţie, drept garantat în Uniunea Europeană.
După ce am fost astfel imobilizat, am fost luat pe sus, cu forţa, am fost scos din sală, apoi am fost trîntit, cu violenţă, cu capul de un perete al unui hol, apoi unul dintre agresorii infratori, cu uniformă de la ne înfiinţata, de drept, Jandarmerie Română, m-a lovit cu palma peste frunte, ameninţîndu-mă că îmi va da şi un pumn în gură, fiind astfel ţinut cu forţa, împotriva voinţei mele, peste o jumătate de oră, încălcîndu-mi-se, în acest mod inuman pînă şi dreptul la libertate, ca şi demnitatea.
Toate aceste fapte încalcă flagrant atît prevederile Hotărîrii Adunării Generale a O.N.U. nr. 60/147/2005, dar şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, preambulul şi art.1 la 10 şi art. 12, ca şi prevederile art. 3, art. 5.1, art. 6.1, art. 14, art. 17 şi art. 1 din Protocolul nr. 12 a Declaraţiei europene a Drepturilor Omului, motive suficiente pentru a fi cercetaţi penal, spre a fi condamnaţi şi pentru a fi obligaţi să îmi plătească despăgubiri morale şi materiale.
Din cauza tembelismului locuitorilor României nu am posibilitatea să învoc, în încheiere, în drept şi texte din aşa-zisa legislaţie din România, deoarece, în lipsa actului de înfiinţare a statului român, act inexistent şi la această dată, ca şi a actelor de infiinţare ale instituţiilor fundamentale, toate aşa-zisele legi din această ţară blestemată sînt nule, de drept.
Voi dovedi celede mai sus cu înscrisuri, cu martori şi cu înregistrări digitale.
Faţă de cele de mai sus, dacă sînteţi înfiinţaţi, de drept, aveţi datoria să declanşaţi certcetări penale, temeinice şi drepte, pentru a fi pedepsiţi penal infractorii menţionaţi mai sus.

Nica Leon
Reclamant. 29.03.2018
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009