Sectorul CIVES
 
 

De ce doar infractoarea Kovesi e deranjată?

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

De ce doar infractoarea Kovesi e deranjată?

Mesajde Nica Leon » Joi Feb 14, 2019 10:34 am

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secția de investigare a magistraților – instituţii ne înfiinţate încă, de drept, în ţara proştilor teribili de mîndri, România.


În atenţia procurorului şef al inexistentei, de drept, Secţii de investigare a magistraţilor.

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, et. 4, ap. 23, sector 2, vă sesizez, după ce am văzut, în mass-media, vînzoleala creată în jurul infractoarei Laura Codruţa Kovesi, infractoare împotriva căreia eu am transmis la parchet mai multe plîngeri penale, deoarece, se face vinovată şi de comiterea infracţiunilor de favorizare a infractorilor care au comis milioane de crime împotriva românilor, în timpul bestialei, nedreptei şi ilegitimei dictaturi criminale, comuniste, după criminalul şi ruşinosul 23 august 1944, fapte penale rămase şi astăzi necercetate şi nepedepsite, deşi infractoarea Kovesi a deţinut funcţia de Procuror General al României, funcţie ne înfiinţată încă, de drept, în această mereu surprinzătoare şi teribil de originală ţară, a cărei prostime nu a fost niciodată interesată măcar să înfiinţeze, de drept, instituţia numită stat roman şi nici celelalte instituţii fundamentale, cum ar fi: parlamentul, funcţia Preşedintele României, guvernul, ministerele, parchetele, instanţele de judecată, curtea constituţională, banca naţională etc.
De asemenea, infractoarea Kovesi, după ce a acceptat să joace rolul de Procuror General al României, deşi trebuia să fi ştiut bine că nu a fost înfiinţată, de drept, nici o asemea funcţie, în România, a atentat grav pînă şi la semantica limbii române, dreptatea, pentru ea, însemnînd doar să îngroape efectiv, total nedrept, dosarele penale care conţineau plîngeri penale privind faptele bestiale ale criminalilor comunişti, alogeni, care omorîseră, cu nonşalanţă, români atît în timpul minunii numită de cunoscători Revoluţia Română, cît şi în timpul contrarevoluţiei, pe care ei au declanşat-o, apoi la mineriade, dar şi în timpul cît au deţinut puterea, cînd zeci de mii de români au fost omorîţi în fiecare am din cauza vinei lor exclusive, de care sînt vinovaţi după ce au trecut nedrept, ilegitim şi nedemocratic la prăduirea avuţiei naţionale, la jefuirea românilor şi a ţării, la înfometarea acestora, la infestarea lor cu microbi periculoşi şi cu substanţe aducătoare de moarte, ocrotite pînă şi în fabricile morţii, care erau numite “spitale”, fapte penale reclamate de mine la ne înfiinţatul, de drept, Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Totodată, această infractoare a înţeles că ne înfiinţatul, de drept, Parchet de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate fi folosit de ea ca grup infracţional pentru comiterea de infracţiuni, pe care să le comită cu ajutorul subordonaţilor săi, care nu au fost niciodată traşi la răspundere penală, pentru că au acceptat să devină complici cu marii criminali şi cu marii prăduitori ai României şi ai românilor, pe care astfel i-au protejat, fapte pentru care ar trebui ca dvs., după ce veţi constata că instituţia la care pretindeţi că aţi fi procurori nu a fost încă înfiinţată, de drept, în România, să sesizaţi de această inadmisibilă, criminală şi păguboasă situaţie atît opinia publică, cît şi Curtea Penală Internaţională, avînd în vedere că toate aceste fapte imprescriptibile constituie infracţiunile numite crime împotriva umanităţii, crime imprescriptibile, care sînt condamnate pînă şi de Hotărîrea Adunării Generale a O.N.U. nr.60/147 din 2005, întrucît au fost grav încălcate grav legile internaţionale privind drepturile omului şi cele privind drepturile umanităţii.
Pentru aceste motive, dar şi pentru multe altele, consider că infractoarea Laura Codruţa Koveţi trebuie să fie pusă, de îndată, sub urmărire penală, spre a fi cercetată penal în vederea cercetării şi a condamnării sale penale.
Anexez la prezenta doar cîteva dovezi, spre o concretă edificare a dvs, deşi în registraturile ne înfiinţatelor, de drept, parchete, veţi găsi multe dovezi care o incriminează că şi-a bătut joc şi de dreptate, pentru a îi favoriza pe coreligionarii săi, mari criminali şi mari prăduitori ai ţării, reclamaţi şi de mine.
Voi încheia, prin a vă îndemna să trimiteţi, o dată cu sesizarea dvs. către Curtea Penală Internaţională şi toate plîngerile mele penale, ce stau în nelucrare sau sînt ascunse încă, pe care le-am formulat şi pe care le-am trimis la ne înfiinţatele, de drept, parchete, din România, începînd cu plîngerea penală pe care am depus-o la data de 15 01 1990, împotriva criminalului comunist, alogen, Iliescu Ion şi a acoliţilor lui, care sînt vinovaţi şi de declanşarea contrarevoluţiei, acţiune criminală în care au murit peste 1600 de români, ucişi în timp de pace, în plin centrul Europei, cu armanent de război, ca şi plîngerile penale pe care le-am depus apoi după mineriadele pe care tot el le-a organizat, declanşat şi coordonat, cu scopul de a scăpa efectiv de opozanţi, care ştiau bine cine era, spre a îşi consolida poziţia, puterea pe care a dobîndit-o nedrept, ilegitim, nedemocratic, prin crime şi prin minciuni, aşa cum e şi cea prin care vroia să accrediteze ideia că ar fi fost emanatul Revoluţiei Române, Revoluţie la care el şi grupul să de ucigaşi nu au participat.
Totodată cred că ar trebui să trimiteţi sesizarea o dată cu numele complicilor ei penali, spre a nu vă crede penaliştii de la Curtea Penală Internaţională că aţi fi complet ageamii.

Nica Leon
Persecutat din motive politice, binefăcător al românilor şi României.

14.02.2019

Către,
Parchetul d.p.l. Înalta Curte de Caşaţie şi Justiţie,

Spre ştiinţă: Ministrului Justiţiei, dna. Raluca Alexandra PRUNĂ.

Doamnă ministru, aflînd despre intenţia dvs. de a o renumi pe penala Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procurer general la neconstituţionalul D.N.A., vă transmit, fără să mai amintesc şi despre complicitatea şi de favorizarea infractorilor în Dosarul Revoluţiei Române, Dosarul crimelor comunismului, Dasarul mineriadelor sau de nenumăratele dosare penale privind prăduirea avuţiei naţionale, unele care sînt ţinute încă în nelucrare, în pofida sentinţelor judecătoreşti pronunţate pînă şi de Completul de 9 judecători – Secţia Penală, la data de 23 01 2006, cum e cazul prăduirii S.C. ALRO S.A. Slatina sau cel al S.C. Balneroclimaterica S.A.Sovata, pentru corecta dvs. informare, vă trimit cele ce urmează:

Domnule procuror general, interimar,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, et. 4, ap. 23, sector 2, avînd în vedere prevederile Convenţiei europene, pîngăritei Constituţii a României, Codul penal şi C.p.p., vă rog să îmi comunicaţi care sînt motivele legale şi temeinice pentru care plîngerea mea penală, trimisă la această unitate a parchetului, încă din anul 1999, formulată şi depusă împotriva criminalului Constantinescu Emil, ce deţinea atunci funcţia de Preşedinte al României, imediat după comiterea crimelor de care se face vinovat, este şi astăzi ţinută în nelucrare, deşi faptele pe care le-a comis acest odios criminal atunci sînt încadrate în capitolul crime împotriva umanităţii, fiind imprescriptibile, conform Hotărîrii Adunării Generale a O.N.U. nr. 60/147/2005, dar şi a juristprudenţei C.E.D.O.
Vă amintesc că l-am reclamat pe criminalul Constantinescu Emil pentru comiterea crimelor comise la ordinal său, de acoliţii săi, la Stoeneşti, jud. Olt, în toamna anului 1999, cînd, folosind ilegal trupele şi tehnica de luptă a Armatei române, în timp de pace, în calitatea sa de Comandant suprem al forţelor armate, a ordonat să fie blocat ilegal drumul european E 70, respectiv podul peste rîul Olt, cu tancuri şi tehnică de luptă, pentru a anula astfel dreptul constituţional al unor cetăţeni ai României, ce vroiau să se deplaseze cu nişte autobuze, pentru a veni în capital ţării, cu scopul de a îşi manifesta nemulţumirile, blocare în timpul căreia militarii, jandarmii şi poliţiştii au atacat şi au distrus autobuzele, autoturisme, dar şi o salvare, au arestat mineri, au intrat ilegal în proprietăţile sătenilor din zonă, pe care i-au bătut, cum la fel au făcut şi cu cei cărora le fusese interzis, astfel, ilegal, dreptul constituţional la liberă circulaţie, drept prevăzut şi garantat de art. 25, raportat la art 1 alin. 3 şi art. 51 din Legea fundamentală, violenţe în timpul cărora au fost aruncaţi, de pe podul peste apele Olului, mulţi români în apă, iar alţii au fost omorîţi şi răniţi grav în timpul acelei acţiuni criminale, fapte rămase necercetate penal.
Deşi de la data depunerii plîngerii penale la parchet a trecum şi mama termenului rezonabil, prevăzut chiar şi de art 6.1. din Convenţia europeană, pînă acum această plîngere a avut chiar în interiorul parchetului, în mereu originalul sistem de injustiţie din totalitarul stat roman, următoarea soartă:
1. Iniţial plîngerea a fost înregistrată şi a fost repartizată unui procuror care, după ce a văzut despre cine era vorba şi pentru care fapte penale îl reclamasem şi-a anunţat şefii că în talmud e scris aftfel, motiv pentru care au dispus ca plîngerea să fie ascunsă şi să fie ţinută în nelucrare;
2. La revenirile mele am fost informat, într-un tîrziu, că, de fapt, eu nu formulasem, de fapt, nici un fel de plîngere penală împotriva criminalului Constantinescu Emil, ce deţinuse nedrept ne înfiinţata, de drept, funcţie de Preşedinte al României;
3. După ce a fost numită în funcţia de Procuror General, dna. Laura Codruţa Kovesi o dată cu scrisoarea de felicitare pe care i-am transmis-o, i-am scris şi despre soarta originală pe care a avut-o plîngerea penală respectivă, pe care o formulasem şi o depusesem la acea unitate de parchet de atîta timp, scrisoare în urma căreia noul Procuror General al României şi-a pus rezoluţia şi pentru că era prea nouă în funcţie şi neştiind încă obiceiurile casei, a dispus ca plîngerea penală să fie scoasă de la secret şi să fie distribuită, spre a fi cercetată temeinic, spre a fi soluţionată legal de procurorul Constantin Gherţa, care m-a şi citat, pentru a mă prezenta la parchet, ocazie cînd mi-a solicitat să dau o declaraţie, în care am scris că îmi menţin plîngerea şi că cer să fie cît mai grabnic soluţionată, menţionînd, totodată, la cererea procurorului de caz şi numele a doi martori, din lunga mea listă, martori care au fost citaţi, dintre care numai unul dintre ei a fost audiat la scurt timp.
Din păcate, după aceea, nu am mai primit absolut nici o comunicare din partea procurorului de caz şi nici cuvenita rezoluţie, aşa cum îmi promisese că va face, motiv pentru care, vă rog, acum să îmi comunicaţi dacă şi cînd credeţi că ar fi posibil ca plîngerea mea, formulată şi depusă împotriva criminalului Constantinescu Emil, să fie, în sfîrşit, cercetată, aşa cum prevede expres şi noul Cod de procedură penală.
Cu speranţa că voi primi datoratul şi legalul răspuns, vă urez toate cele bune.
Nica Leon, 22.02.2016
Reclamant.
Binefăcătorul românilor şi României, persecutat din motive politice.

Text aflat pe Internet, ce relevă injustiţia şi complicitatea criminalilor, în România.

Vasile Ilie
16 ore • Slatina, România

Ti-e scarba sa mai stai prin Romanica asta de 2 parale. Smecheri, politruci pervesi, baroni locali si de comune cu averi ce nici in 3 generatii de munca nu le capeti, tigani, justitie anapoda etc etc etc
Va rog sa nu mai trimiteti Reclamatile mele spre “competenta solutionare” ,,ASASINILOR MEI”.
Acestia au ajuns unde au ajuns pe banii SC.ALRO.SA.
Sa nu spuna cineva ca judetul Dolj nu avea procurori mai buni pentru DNA Serviciul Teritorial Craiova ca Croitoriu Adrian si nasul sau de cununie Calusaru Marin.
Va pot indica si dosarele care i-au facut celebri.
Acestia nu stiu ce sunt acelea ,,PROBE” sau ,, ACTE MULTIPLICATE” stiu s-a numere banii si s-a cumpere DECLARATII DE MARTOR cu 10.000 lei pentru fiecare cetatean rom cu dosare penale (vezi dosarul 10882/311/2010).
Urmariti acest dosar pe 11.04.2016 si veniti in sala de judecata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Numărul dosarului:
148/1/2016
Data formării dosarului la ÎCCJ:
07.01.2016
Data inițială a dosarului:
07.01.2016
Materia juridică din care face parte obiectul dosarului:
Penal
Secție: Secţia Penală
Obiectul dosarului:
plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)
Obiectele secundare ale dosarului:
- Stadiul procesual: Fond
Părțile din dosar:
• VASILE ILIE - Petent
• VASILE PAUL CRISTIAN - Petent
• Căluşaru Marin DNA - SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA - Intimat
Ședințe de judecată:
Dată de ședință Ora de începere a ședinței 29.02.2016 09:00 • Complet de judecată: C18 CP
Cerere penală adresată deschis Procurorului General D-lui DIMITRIE BOGDAN LICU , Procuror General al Romaniei, pentru cunoştinţă şi atitudine – Consiliului Superior al Magistraturii,
de la Vasile Paul-Cristian cu domiciliul în Slatina, Strada Primăverii nr. 4, bl. FA 5, sc. A, ap.6, tel.0747076279,. Prin prezenta vă aduc la cunoştinţa domniei voastre, dle Procuror General, că în opinia mea si a probelor din dosar, hotărârile ilegale adoptate în dosarele penale iniţiate impotriva mea de catre SC ALRO SA, examinate de Judecatoria Slatina si Curtea de Apel Craiova, sunt influenţate personal de procurorul DNA Calusaru Marin, judecătorul Judecatoriei Slatina Constantin LUIS, judecatorul Petcan Romeo-Iulian si judecatoarea Curtii de Apel Craiova Trifanescu Valentina. Nu întâmplător, aceste persoane, la începutul anului 2009, au fabricat Dosarul penal nr. 10882/311/2010 din dispozitia MAFIEI Aluminiului.
In Slatina, politia, parchetul si justitia actioneaza in formatie completa (intre ei fiind legaturi de rudenie) pentru a apara Seful Bandei de Crima Organizata condusa de Directorul General al SC Alro SA, ing. Dobra Gheorghe.
Precizam ca in acea perioada Comisarul Ioan Popa Cazan, a creat o retea financiara de aproape 15 firme care deruleaza afaceri de cateva sute de miliarde de lei vechi pe an, cele mai profitabile contracte sunt cele incheiate cu Alro Slatina.
Astfel, firmele Caz-Transport SRL si SC Dacaro Drivers SRL, inmatriculate cu insemnele "KZN", presteaza pentru ALRO servicii de transport rutier intern de la SC ALRO SA str, Pitestilor nr.116 la VIMETCO EXTRUSION Str. Milcovului nr. 1 Slatina.
SC Dacaro Drivers SRL este o firma de apartament, cu patru angajati si are ca actionari , pe copiii comisarului Ioan Popa Cazan.
La Caz-Transport apare ca actionar si administrator, cumnatul sau, Valeriu Cazan, si sotia sa, Carmen Cazan, (ambii fugiti din Romania pentru fraude bancare).
Alianta dintre Mafia aluminiului si Directia Generala de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj, care urmareau acelasi scop RECUPERAREA LICENTEI DE VANZARE A ALUMINIULUI LA INTERN au hotarat condamnarea mea , desi in acest dosar au fost implicate 23 de persoane pe care eu nu le cunosc dar au fost spalate ca la ,,NUFARUL”.
La comanda Mafia aluminiului si Directiei Generale de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj, in anul 2008, Procurorul Marin Calusaru trebuia sa regizeze un furt de aluminiu si sa introduca in combinatie pe afaceristul din Brebeni CARSTEA MARIN, administrator al firmei SC SORT METAL SRL, care obtinuse LICENTA DE VANZARE LA INTERN a aluminiului in detrimentul firmei SC ALRO SA si a SC CAROCAZ SRL Slatina, firma Comisarului Ioan Popa Cazan , Seful Directiei Generale de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj.
Comisarul sef de politie, Nedeloiu Constantin si Inspectorul Ilinca Ionut (actual Sef al Directiei Economice al IPJ Olt) merg in data de 22.11.2008 , cu un camion ce contine cantitatea de 21.325 kg. de aluminiu pus la dispozitie de Directorul General ing. Dobra GHEORGHE, la Bulibasa romilor - Mihai Buzdugan, sat Sintesti, Strada Principala nr. 402, com.Vidra, Jud. Ilfov, astfel ca, in schimbul aluminiului facut cadou, Mihai Buzdugan si fiul sau Mihai COSTEL sa dea cate o DECLARATIE DE MARTOR FALSA comisarului de politie Nedeloiu Constantin in vederea inscenarii unui furt de aluminiu din ALRO Slatina in data de 28.11.2008 (peste sase zile).
Pe aceste DECLARATII Comisarul Sef Nedeloiu CONSTANTIN scrie ,,CU MANUTA SA” negru pe alb ,,Data in fata mea Comisar Nedeloiu CONSTANTIN in comuna Vidra, Jud. Ilfov”.
Comisarul Sef de politie, Nedeloiu Constantin le-a inregistrat apoi in dosarul de cercetare penala, ca declaratii olografe ale persoanelor audiate in data de 22.11.2008, cu 12 ZILE INAINTE CA SC ALRO SA sa inregistreze la IPJ OLT PLANGERE PENALA.
Carstea Marin, era singura persoană care cunoştea la comanda cui dispareau camioane întregi incarcate cu lingouri de aluminiu din SC ALRO SA si cine incasa bani pe acest aluminiu furat intrucat toate turnatoriile de aluminiu din judet trebuiau sa inregistreze VANZARILE PRIN FIRMA SA (fiecare turnatorie de aluminiu inscriptiona aluminiul diferit).
Directorul General Dobra GHEORGHE si Comisarul Ioan Popa Cazan doreau regizarea unui furt clasic pentru ca aluminiul sa ajunga la afaceristul din Brebeni, CARSTEA MARIN administrator al firmei SC SORT METAL SRL, ca sa il ,,OMOARE”, Dosar penal nr. 5465/311/2011.
Ucigasul administratorului firmei SC SORT METAL SRL, CARSTEA MARIN este Marius-Răzvan Stanciu condamnat de judecatorul Constantin Luis la 3 ani cu suspendare.
Trebuie adaugat ca Prim-Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina ,Marin CALUSARU care a “cercetat” cauza, unde ne invinuieste de FURT si apoi de DELAPIDARE la dosar (ne)existand probe de natură a permite reținerea în sarcina noastra a unei infracțiuni de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare etc., a indraznit fara teama vreunei consecinte sau raspunderi viitoare, sa minta cu nerusinare in RECHIZITORIUL inaintat catre Judecatoria Slatina.
Mentionam ca toate REZOLUTIILE date de domnia sa si in alte dosare penale sunt favorabile MAFIEI - Directorului General Dobra Gheorghe.
De fapt insinuarile domniei sale se incadreaza intr-o serie de infractiuni – extrem de periculoase – cum ar fi: fals intelectual (art.289 C.Pen.), abuz in serviciu (art.248 C.pen.), abuz in serviciu contra intereselor persoanelor (art.246 C.pen.)!!! etc deoarece:
La formarea dosarului penal 10882/311/2010, Politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Olt, au intrat in posesia probelor in data de 14.01.2009 si 21.01.2009, iar ei au luat declaratii de martor incepand cu data de 22.11.2008
vezi - declaratie olografa Mihai Buzdugan, sat Sintesti, com.Vidra, Jud. Ilfov, fila 209 din dosar, luata in data de 22.11.2008.
- declaratie olografa Mihai Costel, sat Sintesti, com.Vidra, Jud. Ilfov, fila 283 din dosar, luata in data de 22.11.2008, fara ca SC ALRO SA sa fi efectuat o ANCHETA INTERNA potrivit R.O.I sau sa depuna PLANGERE PENALA la I.P.J. Olt.
Judecatorul magistrat Constantin LUIS a schimbat incadrarea juridica a faptei din furt in delapidare la sugestia procurorului MARIN CALUSARU in Sedinta publica din data de 26.10.2012, pe motiv ca Vasile Paul Cristian ar avea calitatea de functionar, documentele demonstrand ca Vasile Paul Cristian NU ERA nici salariatul unitatii SC ALRO SA.
Judecatorul Constantin Luis nu motiveaza Sentinta penala nr. 917/16.11.2012 pronuntata in Dosarul penal nr. 10882/311/2010, raportat la probele din dosar si copiaza insinuarile Procurorului Marin Calusaru.
REPET, Judecatorul magistrat Constantin LUIS a judecat si Dosarul penal nr. 5465/311/2011 in care UCIGASUL Marius-Răzvan Stanciu il impusca pe CARSTEA MARIN, administrator al firmei SC SORT METAL SRL condamnandu-l pe Marius-Răzvan Stanciu la 3 ani cu suspendare.
Acelasi magistrat Constantin LUIS ma condamna pe mine la 4 ani DETENTIE pentru infractiunea de delapidare prevazuta de art. 215 (1), alin.1, Cod penal, fara sa probeze ca EU am detinut gestiune, in cadrul unitatii SC ALRO SA, ca am falsificat vreun act sau am primit bani ca ceilalti martori, domnia sa avand in fata documente care probeaza ca eu nu sunt salariatul SC ALRO SA si sunt salariatul SC VIMETCO TRADING SRL Bucuresti.
Obiectul Dosarului penal nr. 10.882/311/2010, este de furt, nu DELAPIDARE asa cum ,,eronat” a interpretat Procurorul MARIN CALUSARU si judecatorul Constantin LUIS , motivand ca eu as fi ,,FUNCTIONAR in SC ALRO SA”.
Singura mea vina este ca mi-am facut constiincios datoria fata de unitate, potrivit CONTRACTULUI MEU INDIVIDUAL DE MUNCA si FISEI POSTULUI si pentru asta sunt condamnat de Mafia aluminiului si Directia Generala de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj, la patru ani DETENTIE, iar faptasii care au pus la cale aceasta ticalosie– sunt liberi.
Ce vina am EU ca intreaga formatie de paza ordine si securitate din noaptea de 28/29.11.2008, compusa din inculpatul PESTRITU CLAUDIU IONUT echipa de la camerele de supraveghere si echipa de interventie (salariati ai firmei Directorului General, vezi Inregistrarea nr. 8/232412 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1161 din data de 28.02.2008 ) introduc in unitate camioane pentru a fi incarcate cu aluminiu, de gestionarii Pana Constantin si Ghenea Lucia, pe care tot ei le scot trimitandu-le la topitoriile de aluminiu indicate ce valorifica aluminiul si trimit banii unde trebuie, iar organele de cercetare penala conduse de procurorul Marin Calusaru SCOT DIN DOSAR DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CU CARE AU IESIT ACESTE MASINI DIN UNITATE PENTRU A ACOPERI PE CEI CARE LE-AU SEMNAT SI STAMPILAT ?.
Magistratul DNA, MARIN CALUSARU, a scos din dosar documentele care arata nevinovatia mea si printr-o eroare judiciara grava (Presiunea Procurorului DNA MARIN CALUSARU asupra judecatorilor), eu am fost condamnat la 4 ani DETENTIE pentru DELAPIDARE, eu nefiind salariatul unitatii SC ALRO SA si in viata mea nu am FURAT UN CAPAT DE ATA.
Documentele SCOASE DIN DOSAR de magistratul DNA, MARIN CALUSARU CARE PROBEAZA faptul ca acest dosar a fost fabricat sunt:
1. CONVORBIRILE TELEFONICE,
2. Copia de pe Registrul de cantar,
3. Copia de pe Registrul de poarta,
4. Dispozitia de livrare nr.80033465,
5. Aviz de expeditie nr. 80033465,
6. Factura din data de 29.11.2008 pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA,
7. CERTIFICATUL DE CALITATE nr. 17904,
8. Scrisoarea de transport, pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA.
9. Declaratia olografa a SEFULUI DE DEPOZIT PRODUSE FINITE gestionarul BARBU GHEORGHE care probeaza ca marfa a fost transferata din magazia 1012 in magazia 1018 etc.
Citez din Declarația olografă a Sefului de Depozit Produse Finite BARBU GHEORGHE pag. 3 ultimele aliniate:
Am intrat în programul SAP și am constatat că, cantitatea de la camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA, adică 20.571 kg. și cantitatea de la camionul OT 10 RTT/ OT 17 RTT adică 20.933 kg., cumulat 41.504 kg. A FOST TRANSFERATĂ ÎNAPOI ÎN MAGAZIA 1012, ADICĂ ÎN GESTIUNEA NOASTRĂ .
10. Chitanta Seria OTVPT nr. 01435050 din data de 08.12.2008, si FACTURA nr. 018/08.12.2008, a firmei TRANSCHIN SRL probeaza ca TRNSPORTUL mentionat in actul de acuzare de procurorul Marin Calusaru, A FOST EFECUAT IN DATA DE 08.12.2008 (vezi pag 188, dos.urm.pen) nu in data de 29.11.2008 cum insinueaza procurorul MARIN CALUSARU.
Domnule PROCUROR GENERAL DIMITRIE BOGDAN LICU obiectul Dosarului penal nr. 10.882/311/2010, de furt si delapidare asa cum ,,intentionat” a lasat sa se inteleaga Procurorul Marin CALUSARU motivand ca eu as fi ,,FUNCTIONAR ”, a fost introducerea in combinatie a afaceristului din Brebeni, CARSTEA MARIN, administrator al firmei SC SORT METAL SRL, care coordona furturile de aluminiu din SC Alro SA – si a fost impuscat.
Directorul General Dobra GHEORGHE si Comisarii de politie la comanda Directiei Generale de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj, au regizat acest furt pentru ca aluminiul sa ajunga la afaceristul din Brebeni, CARSTEA MARIN administrator al firmei SC SORT METAL SRL, pe care apoi l-au eliminat prin impuscare, Dosar penal nr. 5465/311/2011.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU eu sunt condamnat la DETENTIE patru ani si la plata unei sume de 43.000 lei, cand lucrarea SERVICIULUI CRIMINALISTIC al Inspectoratului de Politie al Judetului Olt din data de 24.12.2008, probeaza ca aluminiul cu numarul IN8112185 NU A PARASIT unitatea, este marcat intr-o hala - 27 stive in cantitate de 20.781 kg. (cu 210 kg. mai mult mai mult decat se furase 20571 kg. de aluminiu) Plansa fotografica contine 10 fotografii (filele 19-23 din dosar) unde se vede clar la fila 22 inscrisa cantitatea de 21.781 kg. si 27 stive de aluminiu, IN8112185
La intocmirea documentelor pentru iesirea unui camion incarcat cu aluminiu din incinta unitatii participa 5 (cinci) Servicii:
1. Serviciul VIMETCO TRADING SA, care intocmesc pe nivelul VL 01N, Dispozitiile de livrare;
2. Serviciul Desfacere care preia automat pe calculator Dispozitiile de livrare dupa listare si intocmeste AVIZELE DE EXPEDITIE pe nivelul VL 02N, pe care le transmite Serviciului CTC pentru intocmirea CERTIFICATULUI DE CALITATE si Serviciului EXPORT pentru intocmirea FACTURILOR si SCRISORILOR DE TRANSPORT;
3. Serviciul CTC care intocmeste CERTIFICATUL DE CALITATE pentru marfa livrata;
4. Serviciul EXPORT care intocmeste FACTURILE pe nivelul VL 03N cu o imprimanta laser cat si SCRISORILE DE TRANSPORT pe nivelul VL 03N, pe o imprimanta matriceala.
5. Serviciul de paza ,ordine si securitate - CENTRULUI RIVERGATE BUCURESTI cu sediul in SC ALRO SA care supravegheaza incarcarea camioanelor pe monitor, vizualizeaza si verifica pe calculator Dispozitia de livrare intocmita de shipping officers, vizualizeaza si verifica pe calculator Avizul de insotire a marfii intocmit de gestionar, vizualizeaza si verifica pe calculator FACTURILE si SCRISORILE DE TRANSPORT intocmite de Serviciul EXPORT, vizualizeaza pe calculator inregistrarile cantaragiului, vizualizeaza inregistrarile agentului de securitate si numai dupa aceea isi da acordul de iesire a autocamionului din societate.
Nici un salariat ce lucreaza la aceste servicii nu a fost deranjat de Procurorul DNA MARIN CALUSARU.
Potrivit actului de acuzare Camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA a iesit in data de 29.11.2008 la ora 03:11, cu Avizul de expeditie nr. 80033902 dupa ce procurorul DNA MARIN CALUSARU a scos din dosar toate aceste documente cu care a iesit din incinta unitatii camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA (Dispozitie de livrare, Aviz de expeditie nr. 80033465, Factura, CERTIFICATUL DE CALITATE si Scrisoarea de transport), convorbirile telefonice si a platit cu 10.000 lei/DECLARATIE DE MARTOR unor oameni care nu stiu sa scrie si sa citeasca.
Potrivit inregistrarilor din Registrul de poarta (pozitia 4 intrari – iesiri registru poarta, fila 4 dos.urm.pen) si Registrul de cantar (pozitia 2385 din Registrul de cantar, fila 85, dos.urm.pen) camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA condus de Birceanu Pasare Anghel Alexandru a iesit din unitate in data de 29.11.2008, la ora 03:11, cu Avizul de expeditie nr. 80033465 din data de 24.11.2008, nu cu Avizul de expeditie nr. 80033902 cum insinueaza procurorul DNA MARIN CALUSARU.
La dosar nu exista NICI O PROBA cu privire la ALUMINIUL FURAT care sa justifice Falsul intelectual si Delapidarea pentru care sunt condamnat la 4 ani DETENTIE, avand in vedere ca Avixul de expeditie nr. 80033902 pentru care sunt acuzat a fost ascuns in sertar de gestionara Ghenea Lucia IN FORMA FIZICA dupa intocmire cat si in forma electronica fiind sters de pe calculatoarele SC ALRO ale:
- Serviciul Desfacere;
- Serviciul CTC;
- Serviciul EXPORT;
- Calculatorul de la cantar;
- Calculatorul de la poarta nr. 4;
- Calculatorul colegilor inculpatului Pestritu Claudiu Ionut ce lucreaza la Serviciul de paza ordine si securitate de la CAMERELE DE SUPRAVEGHERE.
Din DECLARAȚIA DE MARTOR olografă a gestionarei GHENEA LUCICA.
,,In seara urmatoare am intrat in acelasi schimb si am procedat la intocmirea stocurilor SITUATII CARE SE FAC PE CALCULATOR.
Cu aceasta ocazie am constatat ca in programul calculatorului (SAP) nu apareau livrarile pentru Camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA (stearsa de domnia sa, la ora 04:14:42, adaugam noi).
Am verificat toate avizele emise de mine cu mentiunile din Procesul-Verbal predare/primire tură gestionari , din Borderoul CU DOCUMENTE DATE SPRE FACTURARE si FISA DE EVIDENTA SI CONTROL PENTRU MARFA LIVRATA si am constatat ca AVIZELE DE EXPEDITIE PENTRU ACESTE CAMIOANE NU MAI EXISTA IN MEMORIA CALCULATORULUI, in locul lor aparand Avize cu mentiuni pentru alte livrari.
Imediat am verificat existenta avizelor de expeditie pentru cele doua livrari SI AM CONSTATAT CA ACESTEA DISPARUSERA DIN SERTAR”.
- Initial, s-a retinut de procurorul DNA Marin Calusaru ca inv. BIRCEANU Pasare Anghel Alexandru a transportat aluminiul furat catre cumparatorii MIHAI ISTRATE , MIHAI MARIAN , MIHAI COSTEL si CIRSTEA MARIAN, toti fiind acuzati de complicitate la infractiunea de furt calificat.
- ulterior, prin referatul de terminare a urmaririi penale din 20.04.2010 din dosarul de urm. penala, distinsul procuror CALUSARU MARIN, plateste pe acesti martori cu cate 10.000 lei, schimba incadrarea juridica pentru invinuitii BIRCEANU PASARE ANGHEL ALEXANDRU, MIHAI MARIAN, MIHAI ISTRATE si MIHAI COSTEL, din complicitate la furt calificat in infractiunea de tainuire prev.de art. 221 alin.1 C. pen.
- prin actul de sesizare a instantei din 11.10.2010, procurorul MARIN CALUSARU a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitilor MIHAI MARIAN, MIHAI ISTRATE, MIHAI COSTEL si BIRCEANU PASAREA ANGHEL ALEXANDRU, apreciind ca faptele invinuitilor MIHAI ISTRATE, MIHAI MARIAN si MIHAI COSTEL, desi intruneau elementele constitutive ale infractiunii de tainuire, prin continutul concret, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni ;
- de asemenea, prin RECHIZITORIU, s-a apreciat ca fapta soferului BIRCEANU PASAREA ANGHEL ALEXANDRU intruneste elementele constitutive ale infractiunii de complicitate la furt calificat cu camionul, prin continutul sau concret, dar, nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni (desi obiectul furtului calculat de procurorul MARIN CALUSARU pe total se ridica la suma de 137.523,14 lei).
In continutul actului de acuzare procurorul Marin Calusaru INSINUEAZA faptul ca mijlocul de transport a fost preluat de Vasile Paul Cristian si a prezentat gestionarei de la serviciul DESFACERE o alta dispozitie de livrare, respectiv Dispozitia de livrare nr. 80033902, fata de Dispozitia de livrare nr. 80033465, prezentata de sofer la intrarea in societate.
In programul SAP, Dispozitia de livrare este preluata automat in secunda urmatoare dupa salvare de gestionari pe nivelul VL 02N (vezi poz.3, ANEXA 1, Pozitia 23, ANEXA 2 si ANEXA 3 , jurnalizare document 80033902)
Din inscrisurile depuse la dosar de SC ALRO rezulta ca, DISPOZITIA DE LIVRARE nr.80033902, nu este mentionata in Registrul de poarta (pozitia 4 intrari – iesiri registru poarta, fila 4 dos.urm.pen) si Registrul de cantar (pozitia 2385 din Registrul de cantar, fila 85, dos.urm.pen) pentru camionul cu numarul de inmatriculare GJ-62-BIA/GJ-64-BIA asa cum insinueaza procurorul MARIN CALUSARU
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU soferul camionului GJ-62-BIA/GJ-64-BIA Birceanu Pasarea Anghel Alexandru, a intrat in unitate pe tura lui Nica Sorin-Ionut, cu Dispozitia de livrare nr. 80033465, modificata 80033865, modificare facuta atat in REGISTRU DE POARTA de agentul de paza Pestritu Claudiu Ionut, cat si in REGISTRUL DE CANTAR la nr. 2385, de martora PARASCHIV MARIANA, cantaragiu intre orele 19.00 si 7.00 in ziua de 28.11.2008. ( fila 181 -184 declaratie Paraschiv Mariana ).
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU in timpul cercetarilor inculpatul PESTRITU CLAUDIU IONUT a predat Comisarului sef de politie NEDELOIU CONSTANTIN 1200 euro si 10.000 lei, iar instanta refuza sa recupereze bani platiti cetatenilor romii cu dosare penale.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU inculpatul PESTRITU CLAUDIU IONUT a fost indrumat de procurorul Marin Calusaru sa isi asume FAPTA (ca el a pus la cale furtul) ca sa il scape de DETENTIE cu toate ca nici o declaratie a domniei sale, nu seamana una cu celalta, existand foarte mari contradictii intre ele.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU procurorul MARIN CALUSARU i-a dat soferului Birceanu Pasare Alexandru 10.000lei – Declaratie de inculpat din data de 15.04.2011- fila 32;
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU Comisarul Sef de politie Nedeloiu Constantin a primit de la procurorul MARIN CALUSARU 1200 EURO si 10.000 lei fila 3 din Sentinta penala Nr 917/16.11.2012.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU procurorul MARIN CALUSARU i-a dat martorului Mihai MARIAN din POTCOAVA - 10.000 lei Declaratie olografa de martor (fila 249) ;
Domnule PROCUROR GENERAL DIMITRIE BOGDAN LICU, procurorul MARIN CALUSARU i-a dat martorului Mihai ISTRATE din Valea Mare 10.000 lei pentru el si suma de 1255,45 lei, doamnei Ivan Dorina Alina (fila 221 si fila 230) casier la unitatea SC TRANSCHIN SRL, unitate care ar fi asigurat transportul aluminiului in data de 08.12.2008, de la firma SC SORT METAL SRL localitatea Brebeni, jud. Olt, sau SC ALRO SA, la Mihai Buzdugan, sat Sintesti, com.Vidra, Jud. Ilfov, administrator al firmei SC METALPROD STEEL SRL, cu camionul OT 10 KIM si remorca OT 35 KIM, condus de soferul Lotreanu Marius .
Domnule PROCUROR GENERAL DIMITRIE BOGDAN LICU, din intreg materialul probator nu rezulta ca exista o PLANGEREA PENALA in baza careia Prim-Procurorul Marin CALUSARU a dispus inceperea urmaririi penale si luarea de DECLARATII DE MARTOR in data de 22.11.2008, cu 12 zile inainte ca SC ALRO SA sa depuna PLANGERE PENALA la IPJ Olt in data de 04.12.2008.
Domnule PROCUROR GENERAL DIMITRIE BOGDAN LICU PLANGEREA PENALA a fost formulata si depusa la I.P.J. Olt inainte ca unitatea SC ALRO SA sa dispuna formarea unei comisii de inventariere.
Procesul-Verbal de inventariere s-a terminat in data de 08.12.2008, insa prejudiciul a fost mentionat in plangerea penala in data de 04.12.2008, (cu 4 zile mai devreme).
Ancheta disciplinara dispusa de conducerea unitatii se termina in jurul datei de 21.01.2009, data, cand unitatea ALRO preda actele Comisarului Sef de politie Nedeloiu Constantin prin PROCESUL VERBAL din data de 21.01.2009 si DOVADA din 21.01.2009 – documente ridicate de Comisarul sef de politie Nedeloiu Constantin, (fila 106-108) ;
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU judecatorul Constantin LUIS si procurorul Marin CALUSARU, ,,NU CER INAPOI” cei peste 40.000 lei si 1200 de euro, platiti cetatenilor romi cu dosare penale, care au ticluit probe mincinoase in sprijinul unei invinuiri nedrepte ce a dus la ,,CONDAMNAREA MEA”, (patru ani DETENTIE) savarsind infractiunea prevazuta si pedepsita de art. 259 alin (2) din Codul penal?
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU din DECLARATIILE martorilor (toti romi) rezulta ca acestia au primit cate 10.000 lei pentru uciderea afaceristului din Brebeni CARSTEA MARIN administrator al firmei SC SORT METAL SRL.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU, un alt aspect neelucidat de procurorul Marin Calusaru si judecatorul Constantin LUIS este furtul documentelor numitei GHENEA LUCIA - martora ce detine functia de gestionar si care a lucrat in ziua de 28.11.2008 de la orele 23.00 la 07.00 la biroul DESFACERE , aceasta afirmand „ ca avizele de insotire a marfii pentru cele doua camioane au fost intocmite de domnia sa, pe calculatorul sau, in programul SAP PROFILES si i-au disparut din sertar.
Din DECLARAȚIA DE MARTOR olografă a gestionarei GHENEA LUCICA.
,,In seara urmatoare am intrat in acelasi schimb si am procedat la intocmirea stocurilor SITUATII CARE SE FAC PE CALCULATOR.
Cu aceasta ocazie am constatat ca in programul calculatorului (SAP) nu apareau livrarile pentru Camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA (stersa de domnia sa, la ora 04:14:42, adaugam noi).
Am verificat toate avizele emise de mine cu mentiunile din Procesul-Verbal predare/primire tură gestionari , din Borderoul CU DOCUMENTE DATE SPRE FACTURARE si FISA DE EVIDENTA SI CONTROL PENTRU MARFA LIVRATA si am constatat ca AVIZELE DE EXPEDITIE PENTRU ACESTE CAMIOANE NU MAI EXISTA IN MEMORIA CALCULATORULUI, in locul lor aparand Avize cu mentiuni pentru alte livrari.
Imediat am verificat existenta avizelor de expeditie pentru cele doua livrari SI AM CONSTATAT CA ACESTEA DISPARUSERA DIN SERTAR”.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU, se precizeaza in REFERATUL Serviciului de Investigare a Fraudelor ca la data de 04.12.2008, SC ALRO SA a formulat plangere penala la IPJ OLT –SIF, reclamand ca in seara zilei de 28 .11.2008 prin falsificarea documentelor de expeditie si cu complicitatea personalului de paza al societatii SC ALRO SA, CENTRULUI RIVERGATE BUCURESTI, unde domnia sa DOBRA GHEORGHE este administrator unic, (vezi Inregistrarea nr. 8/232412 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1161 din data de 28.02.2008) s-a reusit sustragerea cu ajutorul camionului inmatriculat sub nr. GJ-62-BIA/GJ-64-BIA a unei cantitati de 20.571 kg. de aluminiu”.
Cum a fost posibil ca firma Directorului General Dobra Gheorghe sa fie implicata in furt fara stirea Domniei sale?
Ce vina am EU ca intreaga formatie de paza ordine si securitate din noaptea de 28/29.11.2008, compusa din inculpatul PESTRITU CLAUDIU IONUT condamnat cu suspendare, echipa de la camerele de supraveghere si echipa de interventie (salariati ai firmei Directorului General, vezi Inregistrarea nr. 8/232412 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1161 din data de 28.02.2008 ) introduc in unitate camioane pentru a fi incarcate cu aluminiu, de gestionarii Pana Constantin si Ghenea Lucia, pe care tot ei le scot trimitandu-le la topitoriile de aluminiu indicate, ce valorificau aluminiul si trimit banii unde trebuie, iar organele de cercetare penala complice, SCOT DIN DOSAR DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CU CARE AU IESIT ACESTE MASINI DIN UNITATE PENTRU A ACOPERI PE CEI CARE LE-AU SEMNAT SI STAMPILAT ?
In aceeasi zi, 04.12.2008, Comisarul sef de politie Nedeloiu Constantin inregistreaza in dosarul penal 10882/311/2010, ALTE doua DECLARATII DE MARTOR ca si cele din data de 22.11.2008.
1. DECLARATIE olografa - Nicula Dumitru din data in 04.12.20o8.
2. DECLARATIE olografa - Rosca Marian Teodor, din data in 04.12.2008.
Domnule PROCUROR GENERAL, DIMITRIE BOGDAN LICU, vreau sa stiti ca dosarul 10882/311/2010, era in lucru cu mai multe luni inainte de a depune petenta SC ALRO SA, PLANGERE PENALA, procurorul Marin CALUSARU dispunand luarea unor DECLARATII DE MARTOR incepand cu data de 22.11.2008.
O alta acuzatie adusa MIE de procuror MARIN CALUSARU, (fila 5) din RECHIZITORIU este ca potrivit FISEI POSTULUI pusa la dosar ( fila 255 dos.urm.pen.) am incalcat atributiunile de serviciu, la dosar existand la pozitia indicata o FISA PERSONALA cu datele de cand m-am angajat si pana am fost dat afara din SC ALRO SA.
Părerea mea este ca Magistratul DNA, MARIN CALUSARU, a PLATIT CATE 10.000 LEI pentru o DECLARATIE DE MARTOR, a scos din dosar documentele care arata nevinovatia mea CONVORBIRILE TELEFONICE, Dispozitia de livrare nr.80033465, Aviz de expeditie nr. 80033465, Factura din data de 29.11.2008 pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA, CERTIFICATUL DE CALITATE nr. 17904,Scrisoarea de transport, pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA. influenţează judecătorii Judecatoriei Slatina cat si judecatorii Curtii de Apel Craiova din pozitia de procuror DNA, pentru a adopta decizii ilegale conform RECHIZITORIULUI sau.
Parerea mea este ca procurorul MARIN CALUSARU din pozitia de procuror DNA, a facut presiuni asupra judecatorilor Constantin LUIS , Petcan Romeo-Iulian si Trifanescu Valentina la adoptarea HOTARARILOR 917/16.11.2012, nr. 697/2015 , 223/2016.
Înainte de a examina Apelul declarat de mine, completul de judecata C.1ap, in prima Sedinta de judecata au respins CEREREA noastra de administrare de probe si Apelul declarat impotriva Sentintei Penale nr. 697/2015
Tot la comandă procurorului DNA Marin Calusaru in data de 16.10.2015 s-a judecat dosarul 10882/311/2010* fara sa fie judecata Cererea Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina de schimbare a incadrarii juridice pentru a doua oara din furt in DELAPIDARE, desi eu nu eram angajatul SC ALRO SA.
Domnule PROCUROR GENERAL , DIMITRIE BOGDAN LICU, EU sunt judecat pentru furt si condamnat in data de 15.02.2015, pentru DELAPIDARE fara sa fie pusa in discutie CEREREA Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina de schimbare a incadrarii juridice.
1. Potrivit DECIZIEI PENALE Nr. 14 din 15 Ianuarie 2014, prin care s-a casat Sentinta nr. 917/16.11.2012, de Curtea de Apel Craiova cu trimitere pentru rejudecare la instanta de fond se motiveaza ca exista contradictii intre considerente si dispozitivul hotararii in sensul ca nu s-au motivat elementele constitutive ale infractiunii de delapidare.
2. Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina nu este consecvent in indicarea actului ce ar fi fost falsificat de Vasile Paul Cristian, Dispozitia de livrare nr. 80033902 sau avizul de expeditie nr. 80033902, act diferit de dispozitia de livrare ;
3. Cu privire la modificarile din data de 28.11.2008 la punctele 10,11,12 si 13 din lista (jurnalizare document nr. 80033902 ) este foarte clar ca sunt facute pe nivelul VL. 03N, de contract managerul AZAK CRISTINA - fosta NEDELEANU ( vezi ANEXA 1. ANEXA 2 si ANEXA 3) pentru finalizarea comenzii pe Dispozitia de livrare nr. 80033902 care s-a facut in data de 28.11.2008, 02.12.2008 si 09.12.2008;
4. Modificarile din data de 28.11.2008 la punctele 10,11,12 si 13 din lista (jurnalizare document nr. 80033902); si poz 43-56 anexa 2, SUNT FACUTE PE CALCULATORUL BIROULUI EXPORT - DE AZAK CRISTINA - FOSTA NEDELEANU PE NIVELUL VL 03.
5. Verificarea procedurii sustinute de mine Vasile Paul Cristian in sensul ca este interzisa parasirea incintei unitatii pe timpul noptii cu marfuri destinate exportului, stabilindu-se cine si de ce a permis iesirea din unitate a camionului GJ-62-BIA / GJ-64-BIA, NU S-A FACUT IN REJUDECARE.
De fapt, hotărîrea nr. 223/2016 15.02.2016. emisa la 15.02.2016, de catre judecatoarea Trifanescu Valentina, prin care s-a respins cererea noastra legală şi fondată de administrare de probe demonstrează că Completul de judecata al Curtii de Apel Craiova a fost obligat de Seful Directiei Generale de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj si procurorul DNA Marin Calusaru sa dea o solutie CRIMINALA.
La dosar există numeroase probe, care probeaza nevinovatia mea .
Doar ca exemplu:
,,Platirea unor DECLARATII DE MARTOR cu 10.000 lei”.
Birceanu Pasare Alexandru 10.000 lei – Declaratie de inculpat din data de 15.04.2011 fila 32;
Comisarului Sef de politie Nedeloiu Constantin 1200 EURO si 10.000 lei fila 4 din RECHIZITORIU si fila 3 din Sentinta penala Nr. 917/16.11.2012, Suma de 10.000 lei dati de inculpatul Pestritu Claudiu Ionut la politie a disparut in buzunarul foarte larg al Comisarului sef de politie Nedeloiu Constantin.
Mihai MARIAN din POTCOAVA - 10.000 lei Declaratie olografa de martor (fila 249) ;
Mihai ISTRATE din Valea Mare - 10.000 lei pentru el si alti 1000 lei cu care a platit inchirierea camionului OT 10.KIM si a remorcii OT 35 KIM de la unitatea SC TRANSCHIM SRL, suma incasata de doamna Ivan Dorina Alina (fila 221 si fila 230) – in conformitate cu prevederile art. 64 cpp.
Pe aceste DECLARATII DE MARTOR platite cu cate 10.000 lei/persoana, Comisarul Sef Nedeloiu CONSTANTIN scrie ,,CU MANUTA SA” negru pe alb ,,Data in fata mea Comisar Sef Nedeloiu CONSTANTIN.
Magistratul DNA, MARIN CALUSARU, a scos din dosar documentele care arata nevinovatia mea CONVORBIRILE TELEFONICE, Dispozitia de livrare nr.80033465, Aviz de expeditie nr. 80033465, Factura din data de 29.11.2008 pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA, CERTIFICATUL DE CALITATE nr. 17904,Scrisoarea de transport, pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA
Fac precizarea ca Serviciul de paza, ordine si securitate - CENTRUL RIVERGATE BUCURESTI cu sediul in SC ALRO SA (salariati ai firmei Directorului General, vezi Inregistrarea nr. 8/232412 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1161 din data de 28.02.2008 ) supravegheaza incarcarea camioanelor pe monitor, vizualizeaza si verifica pe calculator Dispozitia de livrare intocmita de shipping officers, vizualizeaza si verifica pe calculator Avizul de insotire a marfii intocmit de gestionar, vizualizeaza si verifica pe calculator FACTURILE si SCRISORILE DE TRANSPORT intocmite de Serviciul EXPORT, vizualizeaza pe calculator inregistrarile cantaragiului, vizualizeaza inregistrarile agentului de securitate si numai dupa aceea isi da acordul de iesire a autocamionului din societate.
FACTURA pentru camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA, a fost creata si listata de contract managerul AZAK CRISTINA - fosta NEDELEANU – in data de 28.11.2008 inainte de a intra camionul in unitate, la biroul ,, EXPORT,, - birou care se afla in pavilionul central al SC ALRO SA si se lucreaza numai intre orele 08:00-16:00.
De asemenea, nu este permisa intrarea in unitate a autocamioanelor care prezinta Dispozitia de livrare al carei numar de ordine este mai mic sau mai mare cu 10 numere, fata de Dispozitia inscrisa anterior in REGISTRUL DE POARTA si REGISTRUL DE CANTAR fara verificarea acestui mijloc de transport de catre Dispeceratul firmei de paza, ordine si securitate.
DISPOZITIA DE LIVRARE NR. 80033465 cu care A INTRAT SI A IESIT camionul GJ-62-BIA / GJ-64-BIA, este cu 437 DE NUMERE MAI MICA FATA DE DISPOZITIA DE LIVRARE NR. 80033902, inscrisa anterior in Registrul de poarta (poz. 4, fila 4 intrari – iesiri registru poarta, dos.urm.pen si pozitia 2385 din Registrul de cantar, fila 85, dos.urm.pen).
Potrivit Regulamentului de Ordine Interioară, Protocolului intern si Procedurii PO 403 al firmei de pază, ordine și securitate SC RIVERGATE SRL București referitoare la accesul si iesirea dîn unitate a autocamioanelor. ,,NU” este permisă iesirea camioanelor pentru EXPORT NOAPTEA.
,,In considerentele actului de acuzare nu se motiveaza pe elementele constitutive ale infractiunii de delapidare si se mentioneaza doar faptul ca EU Vasile Paul Cristian am determinat-o pe gestionara Ghenea Lucia sa intocmeasca avizul de expeditie nr. 80033902, cu ajutorul caruia a fost posibil ca acea cantitate de aluminiu sa paraseasca incinta fabricii si cu toate acestea, EU Vasile Paul Cristian sunt condamnat in calitate de autor desi in cauza , ar fi aplicabile disp. art. 31 C.p rap. la art. 2151 C.p.
Domnule PROCUROR GENERAL ,DIMITRIE BOGDAN LICU, pentru aceasta insinuare facuta de procurorul DNA Marin Calusaru, EU am fost condamnat la 4 ani DETENTIE si plata sumei de 43.561, 25 lei + TVA‚ cu titlu de daune materiale.
Putea Ministerul Public cere schimbarea incadrarii juridice pentru acest aspect, cand Hotarararea nr. 917/16.11.2012 a Judecatoriei Slatina, a fost casata prin DECIZIA PENALA Nr. 14 din 15 Ianuarie 2014, a Curtii de Apel Craiova pe motivul ca nu se motiveaza pe elemente constitutive infractiunea de DELAPIDARE .
Procurorul DNA scoate din dosarul 10882/311/2010, documentele :
1. CONVORBIRILE TELEFONICE,
2. Copia de pe Registrul de cantar,
3. Copia de pe Registrul de poarta,
4. Dispozitia de livrare nr.80033465,
5. Aviz de expeditie nr. 80033465,
6. Factura din data de 29.11.2008 pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA,
7. CERTIFICATUL DE CALITATE nr. 17904,
8. Scrisoarea de transport, pentru camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA.
Declaratia olografa a SEFULUI DE DEPOZIT PRODUSE FINITE ,gestionarul BARBU GHEORGHE care probeaza ca marfa a fost transferata din magazia 1012 in magazia 1018 etc.
Citez din Declarația olografă a Sefului de Depozit Produse Finite BARBU GHEORGHE pag. 3 ultimele aliniate:
Am intrat în programul SAP și am constatat că, cantitatea de la camionul GJ 62 BIA/GJ 64 BIA, adică 20.571 kg. și cantitatea de la camionul OT 10 RTT/ OT 17 RTT adică 20.933 kg., cumulat 41.504 kg. A FOST TRANSFERATĂ ÎNAPOI ÎN MAGAZIA 1012, ADICĂ ÎN GESTIUNEA NOASTRĂ .
9. Chitanta Seria OTVPT nr. 01435050 din data de 08.12.2008, si FACTURA nr. 018/08.12.2008, a firmei TRANSCHIM SRL probeaza ca TRANSPORTUL mentionat in actul de acuzare de procurorul Marin Calusaru, A FOST EFECUAT IN DATA DE 08.12.2008 (vezi pag. 188, dos.urm.pen) nu in data de 29.11.2008 cum insinueaza procurorul MARIN CALUSARU
La dosar nu există nici un document, care sa demonstreze că eu am intocmit vreun document fals sau un document care poarta semnatura mea, Inventarul la magazia 1012, s-a facut in urma depunerii urmaririi penale si s-a finalizat la patru zile dupa depunerea PLANGERII PENALE, de persoane neabilitate insa plangerea penala contine rezultatul inventarului,
Nu mai zic că pentru aşa zisele insinuari din RECHIZITORIU, au fost coordonate de Directia Generala de Protectie a Informatiilor din cadrul MAI Dolj si DNA Serviciul teritorial Craiova persoane neabilitate ce au încălcat o serie de art. ale Legilor ROMANIEI.
Deci, fără a depune cateva eforturi se demonstrează ca, hotărârea nr. 223/2016 15.02.2016. emisa la 15.02.2016, de catre judecatoarea Trifanescu Valentina, prin care am fost condamnat la 4 ani DETENTIE a fost influenţată de procurorul DNA Marin Calusaru şi este ilegală, netemeinică şi că este vorba de trafic de influenţă în justiţia Romana.
Furtul s-a REALIZAT pe calculator de gestionara Ghenea Lucia prin accesarea unui aviz de expeditie nr. 80033465 din data de 24.11.2008 si modificarea acestuia la ora 03:00:48, cand gestionara Ghenea Lucia introduce cantitatea de 20571 kg. de aluminiu pe care o sterge din calculator la ora 04:14:42, ( poz 7,8 ANEXA1 si poz. 37,44 ANEXA 2) si introduce din nou cantitatea de 21.418 de pe avizul de expeditie nr. 80033902 FILA 35 d.u.p. ANULAT DE INSTANTA.
Potrivit probelor din Dosarul penal nr.10882/311/2010*, noi nu putem fi acuzati NICI DE FALS INTELECTUAL si NICI DE DELAPIDARE deoarece :
Dispozitia de livrare nr. 80033902, intocmita pentru camionului GJ-62-BIA / GJ-64-BIA. a fost creata la ora 15 :44 :49, in data de 28.11.2008 ( pozitia 21 din ANEXA 2 si pozitia 1 din ANEXA 1 jurnalizare document 80033902) si listata la ora 15.45.58 (pozitia 22 din ANEXA 2 si pozitia 2 din ANEXA 1 jurnalizare document 80033902), LA 8 (OPT) MINUTE DE LA IESIREA MEA DIN UNITATE.
REPET, Dispozitia de livrare nr. 80033902 creata pentru camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA intrat in societate la ora 17.59. nu este mentionata in Registrul de poarta si Registrul de cantar pentru acest camion (poz. 4, fila 4 intrari – iesiri registru poarta, dos.urm.pen si pozitia 2385 din Registrul de cantar, fila 85, dos.urm.pen).).
La intocmirea documentelor pentru iesirea unui camion incarcat cu aluminiu din incinta unitatii participa 5 (cinci) Servicii:
1. Serviciul VIMETCO TRADING SA, care intocmesc pe nivelul VL 01N, Dispozitiile de livrare;
2. Serviciul Desfacere care preia automat pe calculator Dispozitiile de livrare dupa listare si intocmeste AVIZELE DE EXPEDITIE pe nivelul VL 02N, pe care le transmite Serviciului CTC pentru intocmirea CERTIFICATULUI DE CALITATE si Serviciului EXPORT pentru intocmirea FACTURILOR si SCRISORILOR DE TRANSPORT;
3. Sertviciul CTC care intocmeste CERTIFICATULUI DE CALITATE pentru marfa livrata;
4. Serviciul EXPORT care intocmeste FACTURILE pe nivelul VL 03N cu o imprimanta laser cat si SCRISORILE DE TRANSPORT pe nivelul VL 03N, pe o imprimanta matriceala.
5. Serviciul de paza, ordine si securitate - CENTRUL RIVERGATE BUCURESTI cu sediul in SC ALRO SA (salariati ai firmei Directorului General, vezi Inregistrarea nr. 8/232412 din Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1161 din data de 28.02.2008 ) supravegheaza incarcarea camioanelor pe monitor, vizualizeaza si verifica pe calculator Dispozitia de livrare intocmita de shipping officers, vizualizeaza si verifica pe calculator Avizul de insotire a marfii intocmit de gestionar, vizualizeaza si verifica pe calculator FACTURILE si SCRISORILE DE TRANSPORT intocmite de Serviciul EXPORT, vizualizeaza pe calculator inregistrarile cantaragiului, vizualizeaza inregistrarile agentului de securitate si numai dupa aceea isi da acordul de iesire a autocamionului din societate.
Nici un salariat ce lucreaza la aceste servicii nu a fost deranjat de Procurorul DNA Marin CALUSARU.
Intregul nostru sistem de justitie pare croit pentru ca marii corupti sa beneficieze de o serie de subterfugii si sa nu execute niciodata o pedeapsa consistenta. Legea in Romania este cu adevarat blanda pentru marii infractori, dar este asa de dura pentru un om luat din pat si bagat la puscarie 4 ANI, pentru ca si-a facut constiincios datoria la locul sau de munca.
Puteti sa-mi spuneti, Domnule PROCUROR GENERAL ,DIMITRIE BOGDAN LICU de unde vine atata patima a procurorului DNA, MARIN CALUSARU, a judecatorior CONSTANTIN LUIS , PETCAN ROMEO-IULIAN si TRIFANESCU VALENTINA (in afara de milioanele de euro puse la dispozitie de SC ALRO SA) impotriva unui om care nu le-a afectat cu nimic existenta? Cine este in masura sa spele mizeria in care procurorul DNA , MARIN CALUSARU si judecatorii CONSTANTIN LUIS , PETCAN ROMEO-IULIAN, TRIFANESCU VALENTINA au dus JUSTITIA INDEPENDENTA condamnand la 4 ani DETENTIE si plata sumei de 43.561, 25 lei + TVA‚ cu titlu de daune materiale UN OM care si-a facut datoria la locul de munca si nu este salariatul SC ALRO SA.
Potrivit actului de acuzare Camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA a iesit in data de 29.11.2008 la ora 03:11, cu Avizul de expeditie nr. 80033902 dupa ce procurorul DNA MARIN CALUSARU a scos din dosar toate documentele cu care a iesit din incinta unitatii camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA (Dispozitie de livrare, Aviz de expeditie nr. 80033465, Factura, CERTIFICATUL DE CALITATE si Scrisoarea de transport), convorbirile telefonice si a platit cu 10.000 lei/DECLARATIE DE MARTOR unor oameni care nu stiu sa scrie si sa citeasca.
Potrivit inregistrarilor din Registrul de poarta (pozitia 4 intrari – iesiri registru poarta, fila 4 dos.urm.pen) si Registrului de cantar (pozitia 2385 din Registrul de cantar, fila 85, dos.urm.pen) camionul GJ-62-BIA/GJ-64-BIA condus de Birceanu Pasare Anghel Alexandru a iesit din unitate in data de 29.11.2008, la ora 03:11, cu Avizul de expeditie nr. 80033465 din data de 24.11.2008 .
,,In considerentele actului de acuzare nu se motiveaza pe elemente constitutive ale infractiunii de delapidare si se mentioneaza doar faptul ca EU Vasile Paul Cristian am determinat-o pe gestionara Ghenea Lucia sa intocmeasca avizul de expeditie cu ajutorul caruia a fost posibil ca acea cantitate de aluminiu sa paraseasca incinta fabricii si cu toate acestea, Eu, Vasile Paul Cristian sunt condamnat in calitate de autor desi in cauza , ar fi aplicabile disp. art. 31 C.p rap. la art. 2151 C.p. ”.
,,Judecatorul Constantin LUIS nu indica potrivit art. 290 Cod. pen. actul ce ar fi fost falsificat de Vasile Paul Cristian, Dispozitia de livrare nr. 80033902 sau Avizul de expeditie nr. 80033902, act diferit de dispozitia de livrare, existand contradictii relevante intre considerente dispozitivului Hotararii nr. 917/16.11.2012, in sensul ca nu s-au motivat elementele constitutive ale infractiunii de DELAPIDARE prev. de art. 215 ind. 1 ”.
Dosarul 10882/311/2010* in APEL a fost judecat de judecatoarea TRIFANESCU VALENTINA in data de 08.02.2016 fara sa cunoasca dosarul deoarece domnia sa a facut cercetarea judecatoreasca in apel a dosarului penal 10462/311/2012 si a inlocuit-o pe judecatoarea DUMITRU ONIŢA care efectua cercetarea judecatoreasca in apel a dosarului 10882/311/2010*.
in Sedinta publica din data de 08.02.2016 in dosarul penal nr.10882/311/2010* am constatat ca doamna judecator TRIFANESCU VALENTINA nu cunoaste dosarul, domnia sa cat si procuroarea de sedinta puneau intrebari din dosarul penal nr. 10462/311/2012.
Pentru că acest site limitează numărul de caractere la 60.000 am ters o parte dintre documentele pe care le-am transmis la ne înfiinţatul parchet.
Voi pune pe pagina următoare ultima parte a textului scris de Vasile!
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009