Sectorul CIVES
 
 

Răspuns la scrisoare celor 12 ambasadori fuduli!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Răspuns la scrisoare celor 12 ambasadori fuduli!

Mesajde Nica Leon » Joi Apr 04, 2019 4:54 pm

Către,
Ambasadele ţărilor: Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Suedia, Statele Unite.

Spre ştiinţă Ambasadei Italiei.

În atenţia ambasadorilor acestor ţări, complice cu criminalii comunişti, alogeni, care deţin şi astăzi imoral, nedret, ilegitim, nedemocratic şi ruşinos puterea în România, prin crime bestiale de care se fac vinovaţi şi prin minciuni, fapte abominabile, de netolerat de lumea civilizată, în urma cărora însă, plini de admiraţie, reprezentanţii aflaţi la putere în aceste ţări le-au recunoscut dreptul de a prelua şi de a deţine puterea tot criminalilor comunişti, alogeni, chiar şi după căderea cortinei de fier, care au şi vina de a fi declanşat, în România, o contrarevoluţie, cu scopul de a îşi redobîndi puterea, privilegiile şi poziţiile pe care le avuseseră înaintea victoriei minunii pe care cunoscătorii au numit-o Revoluţia Română, indivizi josnici, iresponsabili şi dujmănoşi care nu au depus nici măcar un cît de mic efort, aşa cum ar fi fost de bun simţ, să mă întrebe măcar pe mine, în calitatea mea de plănuitor, de declanşator şi de conducător al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, dacă aş fi fost de accord ca ei să comită atunci, atît de repede, o asemenea criminală tîmpenie.

Domnilor ambasadori,

Sînt consternat să aflu iar despre noile dovezile de tembelism ale Excelenţelor Voastre, dovedite plenar de mult prea multe ori, în ultima perioadă, cînd aţi ţinut cu tot dinadinsul să ne arătaţi nouă, românilor, cît de proşti sînt trimişii unor ţări ce se pretind a fi democratice şi civilizate, chiar şi atunci cînd scriu şi semnează, cu nonşalanţă, prostiile vinovate aflate şi în această scrisoare, în care aţi înşirat iar fraze al căror conţinut nu dovediţi că aţi fi capabili să îl pricepeţi.
Din acest motiv mă forţaţi să constat că, Excelenţelor Voastre vă lipsesc cele mai elementare norme de logică, de semantică şi de bun simţ, pe care dacă le-aţi fi avut, aţi fi reuşit să înţelegeţi chiar şi singuri că, în această lume a statelor de drept, care recunosc valoarea Cartei Universale a Drepturilor Omului, ca şi Hotărîrea Adunării Generale a O.N.U. nr. 60/147/2005, criminalii comunişti nu au dreptul să deţină puterea, apoi să impună constituţii şi legi, celor ca ei fiindu-le rezervat, în lumea normal, doar dreptul de a fi cercetaţi penal, după care dreptul de a fi judecaţi penal şi de a fi condamnaţi penal, pentru ca astfel pedepsele pe care ar fi trebuit să le primească să constituie o adevărată frînă pentru toţi cei care ca şi ei s-ar fi gîndit vreodată să comită crime împotriva umanităţii, crime care au fost însă comise aici, în România, de criminalii comunişti, alogeni, faţă de care liderii ţărilor care v-au trimis aici, au arătat atît de multă îndulgenţă, ba chiar admiraţie şi părtinire şi cu care, prin recunosterea dreptului lor de a deţine puterea, după ce au ucis bestial, nestingheriţi, în timp de pace, în plin central Europei, cu armament de război, oameni neînarmaţi, care îşi cereau paşnic drepturile fundamentale, au devenit în mod definitiv complici.
Deşi aşa îmi arată mie că este cumplita şi crunta realitate din această lume dominată de tîmpiţi cu porniri criminale, Excelenţele Voastre continuaţi să insistaţi, contrar adevărului, să scrieţi, deci să pretindeţi că, în România, criminalii comunişti, care au preluat puterea, prin crime bestiale şi prin minciuni grosolane ar avea pînă şi dreptul de a impune constituţii şi legi, deci şi să deţină puterea nedrept, ilegitim, nedemocratic şi imoral, chiar dacă nu a fost încă înfiinţat, de drept, nici statul roman şi nici instituţiile fundamentale, cum ar fi: parlamentul, funcţia Preşedintele României, guvernul, ministerele, parchetele, instanţele de judecată, curtea constituţională, banca naţională etc., situaţie care este şi acum, în această ţară blestemată, înconjurată numai de dujmani, ce nu sînt capabili sau anume nu vor să solicite sau să caute măcar actele de înfiinare, de drept, ale instituţiilor enumerate mai sus, timp în care susţin totuşi, dacă ar fi să luăm în considerare doar prevederile nulei de drept constituţii impusă de aceşti criminali comunişti, prima dată în 1991, modificată apoi în anul 2003, că:
“chemăm toate părțile implicate în elaborarea ordonanțelor de urgență ale guvernului care modifică legislația referitoare la domeniul justiției, să se abțină de la modificări care ar slăbi statul de drept …” frază ce constituie o flagrantă încalcare a prevederilor art. 61 alin. 1, în care scrie aşa:
“(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. – ceea ce ar însemna, conform semanticii limbii române, că nu mai poate exista şi alticneva care să aibă dreptul sau pretenţia de a încerca să modifice legile deja adoptate de parlament.
Ori, deşi aşa scrie în nula de drept, constituţie a României, care este motivul pentru care Excelenţele Voastre vreţi şi acum, cu îndîrjire, să schimbaţi această “regulă” şi să impuneţi ca aberaţia (care în realitate e doar o şmecherie a comuniştilor criminali, alogeni, care au scris textul respectiv fără să îşi amintească şi de semnificaţia prevederilor de la art. 1 alin. 3 şi 5, de art. 102 alin. 1 din acelaşi text constituţional – în care scrie că guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice – ceea ce nu are absolut nici o legătură cu activitatea de legiferare, care este însă “unică”, ce este rezervată numai parlamentului) constituţională, nulă de drept, nulă şi ca urmare a prevederilor art. 154 alin. 1 din aceeaşi nulă constituţie a României, aflată însă la art. 116 alin. 4, 5 şi 6, să devină obligatorie, doar pentru că Viorica Dăncilă e mult prea prostă pentru a pricepe ceva concret în această lume în care ea a produs doar pagube şi în care joacă încă, teribil de prost, rolul de prim-ministru, mult mai înainte de a fi fost înfiinţat, de drept, instituţia ce poartă numele Guvernul României, instituţie ne înfiinţată încă, de drept, amănumt mult prea dificil de a fi înţeles de mintea sa puţină, firavă, fixă şi tare odihnită?
Nu cumva ar fi fost de bun simţ, din partea Excelenţelor Voastre, ca mai înainte de a încerca să anulaţi definiţia unanim acceptată a noţiunii unic, unică, să încercaţi să găsiţi actul de înfiinţare, de drept, al statului roman ori al parlamentului sau al guvernului ori al ministerelor (vezi şi art. 117 alin. 1 raportat la art. 1 alin. 5 din nula, de drept, constituţie a României), după care aţi fi înţeles, probabil, dacă aţi fi avut voie de la stăpînii Excelenţelor Voastre, că ţaţa Viorica nu este, de iure, prim-ministru, pentru că nu a fost înfiinţat încă, de drept, nici instituţia numită guvern, în România, dar nici aşa-zisul “sistem judiciar”, nici “justiţia” şi nici chiar parchetele şi aşa-zisele instanţe de judecată, care astăzi cu toate sînt nule, de drept, pentru simplul motiv că nu au fost încă înfiinţate prin legi, legi care să fie adoptate, de drept, de un parlament care să fi fost înfiinţat, de drept şi care să fi fost apoi liber ales, pentru a fi legitim şi democratic.
În această situaţie cu cine ar fi vrut Excelenţele Voastră să dialogheze, atîta timp cît dovediţi neîndoielnic că vă e atît de necunoscută cumplita şi crunta realitate din România?
Aşa fiind, ar putea să fie aproape normal, pentru nişte minţi nepermis de infantile, să se considere că ar fi: “…profund îngrijorați de integritatea sistemului judiciar românesc, care a fost zdruncinat de modificări imprevizibile care nu întăresc eforturile României de a consolida progresul în materie de justiție”.- mult mai înainte de a verifica dacă zisul sistem judiciar ar fi fost vreodată înfiinţat, de drept, în subiectul de drept numit România, măcar după invazia hoardelor barbare aflate la cheremul jidanilor criminali comunişti, sovietici, “sistem” care este nul, de drept, ca şi aşa-zisa justiţie, ce nu poate fi zdruncinată mai înainte a a fi luat fiinţă, de drept, situaţie în care se află şi parchetele şi aşa-zisele instanţe de judecată ori pretinsa curte constituţională, care nici una nu are nici pînă astăzi un act, adoptat de drept, prin care să fi fost înfiinţate, de drept, ceea ce încalcă grav pînă şi prevederile art. 6.1 din Convenţie, dar şi Tratatul privind U.E., ce garantează şi dreptul la justiţie, la viaţă, la dreptate, la echitate etc.
În această situaţie, vă rog să vă gîndiţi dacă ar fi posibil să fie integru o cloacă – pe care o numiţi sistem judiciar - care funcţionează şi acum total nedrept, fără lege, într-un stat neînfiinţat, de drept şi care se află şi astăzi tot la cheremul şi în ghearele pline de singe românesc ale criminalilor comunişti, alogeni, coplici şi protezaţi ai liderilor ţărilor Excelenţelor Voastre, pe care aşa-zişii săi magistraţi îi tot protejează de peste29 de ani, spre a nu fi cercetaţi penal, pentru vina de a fi comis şi crimele odioase, contra umanităţi, de care sînt neîndoielnic vinovaţi înainte şi după fatidicul şi ruşinosul 23 august 1944.
Chiar cred, Excelenţele Voastre, că în cazul ar fi fost înfiinţată justiţia, sistemul judiciar, autoritatea judecătorească despre care s-a scris aiurea în capitolul VI din nula, de drept, constituţie a României, în care se scrie totuşi, la art. 126 alin. 5 că: “prin lege pot fi înfiinţate instanţe…”, obligaţie aflată degeaba pînă şi în art. 6.1 din Convenţia europeană, ceea ce încă nici măcar Excelenţele Voastre nu pot să arate că aşa ar fi fost, în această ţară prăduită de criminalii comunişti, ce sînt mereu în cîrdăşie cu complicii lor din ţările ce se cred a fi civilizate şi democratice, deşi nu sînt, criminalii comunişti, care au comis crime cu bestialitate după ce a primit puterea de la jidanii sovietici, invadatori, crime continuate apoi, cu nonşalanţă atît în timpul Revoluţiei Române, apoi în timpul contrarevoluţiei, ca şi la mineriade, dar şi în prăpădul care a urmat, nu ar mai fi fost demult cenercetaţi penal şi apoi ar fi fost condamnaţi penal pentru vina de a fi comis crime contra umanităţii?
Dacă aţi fi fost cît de cît normali, ar fi trebuit să înţelegeţi şi singuri că în această lume total nebună, ce produce arme care pot să arunce în aer, cu mare uşurinţă, chiar şi planeta ce îi oferă încă, gratis, condiţii de existenţă decentă, nu a existat şi nu s-a născut pînă astăzi nici un om independent, oamenii depînzînd cu toţii, de la naştere la moarte, unii de alţii, acesta fiind motivul pentru care şi-au constituit societăţi, ceea ce le întăreşte convingerea celor cît de cît normali că nu a existat, nu există şi nu va exista vreodată o justiţie independent, de sine stătătoare, deoarece, pînă şi judecătorii sînt desemnaţi de alţii, nu de capul lor, să ocupe astfel de juncţii, fiind apoi obligaţi prin legi să vegheze la respectarea lor, legi care sînd scrise, sînt adoptate şi sînt impuse de alţii, nu tot de ei, judecătorii, ca să nu mai vă arăt că tot alţii au dreptul să le controleze munca şi rezultatele ei, iar alţii, din afara pretinsului lor sistem, pe care Excelenţele Voastre l-aţi vrea “independent” – deci mort, sînt obligaţi, tot prin legi, să le plătească regulat studiile, specializările, salariile şi pensile nesimţite, aşa cum sînt ele şi acum, în România, ce sînt plătite cu încălcarea flagrantă a drepturilor românilor, situaţie nu doar ilegitimă şi imorală, dar şi total nedreaptă, ruşinoasă chiar pentru nişte oameni civilizaţi, care mai ştiu încă ce este morala şi ruşinea, necunoscute însă de prostălăii obraznici şi hrăpăreţi, complici ai criminalilor comunişti, alogeni, ce distrug aici, chiar sub ochii lor mult prea tulburi, nestingheriţi, naţia română şi România.
Avînd în vedere înverşunarea vinovată cu care insistaţi să impuneţi ceva imposibil, cum ar fi pretinsa independenţă a inexistentei, prin ne înfiinţare, de drept, a “justiţiei”ori a aşa-zisului sistem judiciar, poate ar fi cazul să încercaţi, ceva mai înainte de a scrie şi de a semna alte tîmpenii, să înţelegeţi definiţia noţiunii independent, aflată în DEX, unde scrie: independent, ~ă ~e / Pl: ~nți, ~e / care nu depinde de nimeni sau de nimic Si: liber, de-sine-stătător, neatârnat. 3-4 av, a (În mod) autonom. – situaţie care nici chiar în ţările Excelenţelor Voastre nu este acceptată nici astăzi, pentru justiţie, care niciunde nu este independentă, autonomă etc.
Aşa fiind, recunosc că mie îmi este imposibil să înţeleg cum ar putea să dovedească Excelenţele Voastre, că ar putea fi subminat de cineva independența aşa-zisului sistem judiciar, atîta timp cît, în România, nu există, de drept, nici în prezent, vreo lege prin care să fi fost înfiinţat, de drept, un astfel de sistem!
De asemenea, aş fi nerăbdător să aflu, de la Excelenţele Voastre, dacă este posibil, cum ar putea să lupte românii contra unei noţiuni, aflată în mod liber în lexicul limbii române, aşa cum e şi noţiunea corupţie, atîta timp cît orice om cu mintea sănătoasă ar înclina să lupte, să cerceteze şi să dorească să îi pedeprească pe corupţi, aşa că ar fi normal şi nu o noţiune?
Ori, Excelenţele Voastre încercaţi acum să ne arătaţi că în ţările din care proveniţi, judecătorii de acolo s-ar lupta şi astăzi doar cu noţiunile aflate în lexicul limbilor acelor ţări sau vreţi să ne faceţi să fim de accord pînă şi cu prostile rostogolite şi astăzi în Talmudul jidanilor, ce pretind că numai ei ar fi oameni şi că doar ei ar avea drept de viaţă şi de moarte asupra tuturor celorlalţi, pe care îi consideră a fi doar nişte biete vite vorbitoare, care trebuie să muncească neîncetat, fără pretenţi şi fără crîcnire pentru binele stăpînilor lor jidani, ce se cred şi astăzi a fi stăpînii acestei planete? O fi normal să fie aşa sau chiar vreţi ca anormalul să triumfe peste tot în lume?
Chiar nu vă e deloc frică de viitor, sperînd amarnic ca răul să triumfe, aşa cum doresc Excelenţele Voastre să dovedească şi prin această neserioasă scrisoare, în care aţi scris că: “Așteptăm ca procesul de reformă să se bazeze pe un proces incluziv care să implice toate părțile, prin consultări ample.- fără ca, în prealabil, să faceţi efortul de a încerca să înţelegeţi că, practic este imposibil să încerce cineva sănătos mintal să reformeze un sistem inexistent, ne înfiinţat, de drept, aşa cum este, în realitate, în România, ne înfiinţatul, de drept, sistem de justiţie, ceea ce confirm faptul că trăiţi într-o realitate paralelă, care nu are absolut nici o legătură cu cumplita şi cu crunta realitate românească, care vă e total necunoscută, fapt dovedit plenar şi prin pretenţia ciudată ca la aşa-zisa reformă să participle toate părţile, eventual în devălmăşie, oamenii cu criminalii, de parcă aşa ceva ar fi posibil, în lumea normală, civilizată, în care viermii nu sînt nici în prezent acceptaţi să trăiască liber printre oameni.
Ori, în condiţiile propuse prosteşte, neserios, de Excelenţele Voastre, în scrisoare, unde aţi scris că “Un astfel de proces trebuie să se desfășoare în interesul tuturor cetățenilor români.” – nu reuşesc să pricep care ar fi interesul românilor şi a familiilor lor, care au avut de suferit groaznic în urma invaziei jidanilor sovietici şi a bestialelor crime pe care le-au comis ei şi slugoii lor, comunişti, ce sînt şi acum tot la putere, deci nepedepsiţi ca urmare şi a complicităţii şefilor Excelenţelor Voastre, de a vorbi cu comitenţii tuturor acelor crime?
De asemenea, este imposibil să înţeleg ce aţi vrut să afirmaţi cînd aţi scris că: “propunerile de sprijin oferite de experții juridici români și internaționali, - de parcă ar exista aşa ceva, în această lume total nebună, în care aşa-zişii experţi nu au reuşit să vadă, nici după aproape 30 de ani de la căderea cortinei de fier, nici măcar zecile de milioane de abominabile crime, ce au fost comise în acest vast teritoriu, în care jidanii au fost şefi, crime comise cu bestialitate contra umanităţii, pe care le-au considerat a fi necesare spre a încerca să reuşească susţinătorii Talmudului, să impună criminala ideologie comunistă. O fi oare necesar să vă amintesc că aşa-zişii experţi, pe care i-aţi invocat în mod total neserios, în scrisoare, se fac vinovaţi nu doar de amnezie parţială, de tuburări de înţelegere şi de vedere, ba chiar şi de impunerea ca personalitate a Secolului XX a marelui criminal al umanităţii, jidanul comunist Iosif Vissarionovici Stalin, vinovat de uciderea bestială a peste 50 de milioane de oameni, fapte necondamnate nici pînă în prezent de aşa-zişi experţi propuşi de Excelenţele Voastre, deşi cred că ar fi experţi în domeniul unei închipuite, dar inexistente, de fapt I de drept justiţii, aşa cum o dovedeşte, fără putinţă de tăgadă, statutul post mortem conferit nedrept şi total nemeritat acestei bestii, care se credea om.
În aceste condiţii, este cel puţin straniu că aveţi neruşinarea de a scrie că: “… pentru a evita o și mai mare alterare a progreselor remarcabile înregistrate în domeniul justiției de România în ultimele două decenii”.- de parcă în lumea reală ar putea să facă progrese o ne înfiinţată, de drept, justiţie, într-un stat ne înfiinţat nici pînă acum, în ţara aflată tot în ghearele criminalilor comunişti, jidani la origine.
În aceste condiţii eu am ferma convingere că numai nişte minţi total rătăcite ar putea să găsească progrese remarcabile într-o ţară în care criminalii comunişti, după ce au comis milioane de crime, cu bestialitate, au trecut sistematic la prăduirea românilor şi a economiei României, realitate de care nici măcar şefii Excelenţelor Voastre nu au îndrăzneala să îşi amintească măcar, în această lume a “statelor de drept”.
Aşa fiind, aş fi foarte curios să am privilegiul să aflu chiar de la Excelenţele Voastre, care ar fi acele valori comune, cu care aţi încheiat această năstruşnică şi total neserioasă scrisoare, care nu are absolut nici o legătură cu cumplita şi cu crunta realitate din România.
Cu speranţa că am reuşit şi astfel să vă dau un prilej de a face efortul de a încerca să vă scoaţi mult prea chinuita dvs. minte din starea de letargie sau din chinurile teribile care o tulbura groaznic, vă urez toate cele bune.

Cu îngăduinţă,
04.04.2019
Leon Nica
Persecutat din motive politice, binefăcător al românilor şi al României.
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009