Sectorul CIVES
 
 

Către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 8:19 am

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Str. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1

Către,

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

În atenţia dlui. preşedinte Asztalos Csaba Ferenc

Stimate Domnule Preşedinte,

M-am adresat instituţiei pe care o conduceţi cu speranţa că lupta mea pentru libertatea poporului român, pentru asigurarea drepturilor sale legitime, garantate de Constituţie, va fi susţinută şi de oameni ca dumneavoastră, dar şi de ceilalţi membrii ai colegiului.

Cu tristeţe sînt nevoit să constat că, după ce am înfruntat teroarea şi gloanţele regimului dictatorial, pe care l-am răsturnat pentru ca şi cei din actualul colegiu să se bucure şi să se manifeste plenar, în libertate, sînt tot mai des nevoit să mă confruntat cu vechea mentalitate, cu formalismul unor oameni educaţi şi deprinşi cu obiceiurile regimului de tristă amintire.

După toată strădania mea de a vă asigura dreptul de a vă manifesta liber şi drept într-o societate democratică, mă îngrijorează maniera în care a fost abordată problema ridicată de mine în faţa domniilor voastre, prin scrisoarea cu nr. P5830/30.05 2005, ocolită, pentru a nu spune nesocotită, prin Hotărîrea nr. 180 din 05 07 2005, întrucît din cuprinsul acesteia şi din maniera de redactare reiese, fără tăgadă, că România nu este încă un stat de drept, cu cetăţeni demni, care ar fi trebuit, la 15 ani de la revoluţie, să gîndească şi să se manifeste liber, în conformitate cu prevederile drepturilor fundamentale garantate de Constituţia României.

În loc să se plece, pentru cercetarea sesizării mele, de la prevederile Constituţiei, spreme şi obligatorii, se procedează la fel ca în vremurile dictaturii comuniste şi, pentru a se înmormînta chestiunea, se cere părerea unor miliţieni corupţi, numiţi poliţişti de frontieră, care vorbesc în răspunsul lor de: "efectuarea unor verificări amănunţite", situaţie intolerabilă într-un stat de drept, deoarece contribuabilii sînt persecutaţi fiind nevoiţi să suporte acelaşi tratament care ar trebui aplicat doar infractorilor nu şi unor cetăţenii oneşti.

Eu credeam, ca cetăţean liber, că de verificări amănunţite au parte doar infractorii, prinşi şi dovediţi că practică activităţi criminale, dar constat – aşa după cum reiese din răspunsul I.G.P.F. că, în capul lor toţi cetăţenii ţării sînt consideraţi a fi infractori şi trataţi ca atare şi verificaţi amănunţit, pentru a spori astfel spectacolul jenant, ce se desfăşoară zilnic la punctele de frontieră ale României, spre deliciul presei şi consternarea lumii civilizate.

Poliţiştii, pentru a brava şi a-şi justifica salariile şi obiceiurile, în răspunsul lor confundă turiştii români cu cei care participă la activităţi criminale sub directa lor protecţie, motiv pentru care protejaţii lor criminali nu au parte de acelaşi tratament amănunţit, aplicat, după cum se confirmă, majorităţii românilor care doresc să călătorească. Dacă astfel de manifestări "constituie o practică curentă" nu are nici un rost să ne mai întrebăm de ce Preşedintele României acuză corupţia din vămi, care a făcut posibilă dezvoltarea cu frenezie a contrabandei cu fel de fel de produse, ce trec prin vămile ţării fără oprelişte, pentru a nu aminti de comerţul cu arme, muniţii, droguri, explozibili şi substanţe periculoase, situaţii constatate şi relatate de-a lungul anilor, din plin, de presă.

Doar pe vremea dictaturii comuniste cerberii de la frontiera de stat făceau tot ceea ce le stătea în putere pentru a "stabili scopul declarat al călătoriei", încălcînd atunci Decretul 212, pentru ca astăzi să încalce cu nonşalanţă intimitatea şi interesele private ale cetăţeanului, dar şi dreptul său fundamental – dreptul la liberă circulaţie – suprem şi obligatoriu într-un stat de drept, democratic şi suveran, liber şi independent.

În mod normal ordonanţa pe care o invocaţi în continuare, pentru a se încerca o oarecare ocolire a acestei flagrante discriminări, ar fi trebuit de mult să facă obiectul atenţiei dumneavoastră, în calitatea oficială pe care o deţineţi, pentru că, după cum singuri invocaţi art. 1 alin. 1, ce dovedeşte o totală lipsă de respect faţă de prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 25 din Constituţie, întrucît se demonstrează că cetăţenii României nu sînt egali în drepturi şi nici în faţa legilor, pentru că " Cetăţienii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele …., trebuie să prezinte la ieşirea din ţară:"pentru că ceilalţi, nu-i aşa, care au în buzunar un paşaport de altă culoare, nu mai trebuie, ei fiind supra cetăţeni, cu mult deasupra Constituţiei şi Legii. Dacă prevederea de la lit. a poate fi acceptată, fiind vorba de protejarea cetăţeanului care ar putea suferi un accident sau o boală pe teritoriul altei ţări, la care noi românii nu contribuim la formarea bugetelor pentru asigurarea sănătăţii în ţările respective. Nu acelaşi lucru se poate spune despre conţinutul aflat la litera b, pe care o reproduceţi în textul hotărîrii 180, care îngrădeşte dreptul la liberă circulaţie, întrucît se prevede obligativitatea posedării şi prezentării la frontieră a " biletului de călătorie dus-întors", cetăţenii români ne mai avînd dreptul să-şi organizeze călătoriile în străinătate, după fantezia sau bunul lor plac, ca oameni liberi, locuitori ai planetei aflată acum în Mileniul III.

Chiar şi în vremea dictatorului Ceauşescu erau prezentaţi uneori la televizor diferiţi turişti care străbăteau atunci lumea pe două roţi, fără a fi împidicaţi în drumul lor de comuniştii în uniforme, iar atăzi, după ce copii ai României şi-au dat viaţa pentru libertate şi demnitate, nici să vizitezi lumea pe patine, pe jos sau cu trotineta nu mai este permis, fiind interzis de legi anacronice, neconstituţionale şi ruşinoase, existente totuşi în democraţia noastră originală!

De-a dreptul insultătoare sînt însă prevederile de la lit. c, reguli impuse abuziv pentru care, pînă acum, dacă ţineaţi la blazonul dumneavoastră şi la imaginea instituţiei pe care o conduceţi, aţi fi acţionat demult pentru ca acestea să fie abrogate, ele fiind o dovadă a nesocotirii Constituţiei şi un afront direct faţă de limba oficială de stat, comis de analfabeţii şcoliţi la vestitul Fane babanu sau strecuraţi prin şcoali din cauza UTC-ul, UASCR-ul sau datorită funcţiei avută de babacul nomenclaturist, pentru că numai astfel au putut fi adoptate asemenea prevederi care nesocotesc definiţia noţiunii liber, explicată în DEX tuturor ştiutorilor de carte sau celor cu un dram de bun simţ şi interes.

Pentru că după litera c, în hotărîrea 180 continuaţi cu sintagmele "În drept, amalizînd situaţia creată şi faptele reţinute în acest caz considerăm următoarele:" - trebuie să vă întreb despre care drept vorbiţi. De DREPTUL unei ţări suverane, populată cu cetăţeni, nu cu umbrele umile şi temătoare ale unor locuitori toleraţi, nici nu poate fi vorba, atîta timp cît nu aţi cunoscut sau nu aţi vrut să ţineţi cont de următoarele prevederi existente şi astăzi în Constituţia României, întinată prin fraudele de la aşa zisul referendum, trucat la data de 18 – 19 octombrie 2003, unde se prevede:

Art. 1 (1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Acesta fiind argumentul pentru care nu pot să înţeleg motivaţia dvs. prin care doriţi să acreditaţi ideea că noi am fi o colonie sau un stat vasal pentru că susţineţi: "În acest context, avînd în vedere cerinţele statelor membre ale spaţiului Schengen…" state democrate, partenere egale ale României, ce nu ne pot trata, dacă sîntem demni, ca pe vasali sau supuşi, pentru că ar încălca astfel Carta ONU, Convenţia pentru Drepturile Civile şi Politice ale ONU, Carta Drepturilor Omului adoptată de ONU în 1949, cît şi Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ratificată şi de România în 1994.

Restul frazei nu îl mai reproduc, pentru că este ruşinos, condamnabil şi scandalos pentru că sînt confundaţi cetăţenii României cu "traficanţii de persoane" de care ar trebui să se ocupe alte instituţii, care pînă în prezent i-a încurajat, consiliat şi protejat, contra cost.

Contrar celor susţinute de cei care au votat în favoare şi şi-au pus semnătura pe Hotărîrea nr. 180/05 07 2005, consider că aceste practici nu sînt justificate şi pentru că nu ne aflăm în vreuna din situaţiile excepţionale arătate cît se poate de clar în art 53 şi, pentru că nu aţi ţinut cont de textele constituţionale, le reproduc mai jos:

ARTICOLUL 1

(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.

ARTICOLUL 16
Egalitatea în drepturi

(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.ARTICOLUL 53
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

ARTICOLUL 154
Conflictul temporal de legi

(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii.

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislaţiei cu prezenta Constituţie şi va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

Mai susţineţi la punctul 1 din hotărîre că: "fapta prezentată de petent nu constituie faptă de discriminare" hotărînd injust şi nedemn să "clasaţi dosarul" mai înainte de a ţine cont şi de aceste prevederi constituţionale, ce ar fi trebuit să primeze într-un stat de drept, democratic şi suveran, motiv pentru care vă rog să reanalizaţi sesizarea mea, înregistrată la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării sub nr. P5830/30.05.2005, pentru a-mi demonstra că astăzi nu mai sînt singurul care luptă, ca în timpul dictaturii comuniste, pentru binele, libertatea şi drepturile acestui popor atît de oropsit şi de rătăcit şi că acum, dumneavoastră dovediţi că sînteţi oameni liberi şi demni, case se bat cu toate forţele, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor poporului român, eliberat de eroii lui decembrie 1989 de teroarea ciumei roşii.

Al dumneavoastră binefăcător,

Nica Leon 06.09.2005
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009