Sectorul CIVES
 
 

Către Guvernul României

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Către Guvernul României

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 8:59 am

Către,

Guvernul României

Domnule Prim-ministru,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, în calitate de dătător de libertate şi democraţie poporului român, cît şi ca binefăcător al dumneavoastră (dacă nu eram eu nu aţi fi ajuns niciodată preşedinte la P.N.L, un om bogat sau prim-ministru), văzînd prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 16 alin. 1, art. 47, art. 54, art. 57, art. 102 alin. 1, 2. şi 4 şi art. 154 alin. 1 din Constituţie, mă adresez celui care este preşedintele unui partid naţional şi primul ministru al Guvernului României, funcţie care vă obligă să faceţi tot ce este necesar pentru respectarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor români, a avuţiei lor naţionale, în temeiul idealurilor Revoluţiei române din decembrie 1989 şi a Constituţiei României, pe care nu demult aţi jurat.

Avînd în vedere cele de mai sus cît şi furibunda campanie de risipire, prin vînzare şi înstrăinare a avuţiei naţionale şi de distrugere a aparatului naţional de producţie, susţinută şi de actuala guvernare, dar şi prevederile Legii 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar (nu proprietar) unde la art. 1 este strecurată o perfidă eroare – pentru că se pretinde că respectivele bănci, devenite societăţi bancare, ar fi înfiinţate în temeiul Legii nr. 15/1990, lege care poartă chiar numele de: legea privind reorganizarea unităţilor economice de stat – nu crearea de societăţi bancare noi, dar chiar dacă ar fi fost înfiinţate bănci noi, acestea fiind create din fonduri ale statului, deci din bani publici, acestea ar fi fost tot bunuri publice, inalienabile, proprietatea de drept a poporului român, pentru că statul sîntem NOI, NU TAGMA JEFUITORILOR!

Domnule prim-ministru, cred că ar trebui să ţineţi cont şi de rolul dar şi de actele pe care aveţi dreptul să le emiteţi, conform Constituţiei, pentru a înţelege că Guvernul României, indiferent din cine ar fi format, nefiind decît administratorul general al treburilor publice, nicidecum proprietarul sau stăpînul ţării, nu a avut şi nu are dreptul de a dispune, după punul său plac, de averea poporului român, realizată de mii de generaţii printr-o luptă şi muncă asiduă.

Sper că nu veţi încerca şi dumneavoastră să vă ascundeţi în spatele unor astfel de aşa-zise legi de privatizare, pentru că ele, după cum ştiţi, nu sînt în vigoare în această ţară, din cauza prevederii de la art. 154 alin. 1 din Constituţie, unde stă scris că: "(1) Legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituţii." pe care ar trebui să o coroboraţi şi cu cea de la art. 136 alin. 1, 2 şi 4 "Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică".

După cum ştiţi şi băncile sînt tot bunuri proprietate publică, care nu pot fi vîndute, iar dacă într-adevăr reprezentaţi un partid cu aspiraţii naţionale, vă rog să-mi spuneţi ce stat naţional poate fi independent şi suveran fără a avea bănci de stat puternice?

Pe cale de consecinţă nici guvernul pe care îl conduceţi nu are dreptul să vîndă sau să înstrăineze Banca Comercială Română, bancă pe care, dacă ar dori-o şi mai puternică, ar trebui să aplice în practică prevederile Legii 83/1997 art.2 alin.1, lit.a sau prevederile de la lit b, unde doar în subsidiar se prevede şi posibilitatea vînzării (ilegale) către "persoane fizice şi juridice străine cu capital majoritat privat."

Totodată ar trebui să citiţi şi prevederile art. 5 alin. 1 unde scrie negru pe alb că: "Fondul Proprietăţii de Stat , în calitate de gestionar al participaţiei statului…" deci, nu de proprietar, fapt pentru care consider că ar trebui să constataţi că orice încercare de vînzare sau de înstrăinare a B.C.R. este nu numai necostituţională dar şi ilegală şi pentru că reprezentanţii guvernulelor nu au dus la îndeplinire obligaţiile art. 2 alin.1 lit a sau b.

Vă atrag atenţia şi asupra ilegalităţii H.G. nr. 1.017/2001 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a B.C.R., întrucît acest act încalcă mai multe prevederi constituţionale, pe care nu le mai enumăr, pentru că presupun că aţi avut suficient timp să citiţi Constituţia, pe care aţi jurat, membrii guvernului neavînd dreptul şi rolul de a aproba "strategi de privatizare a B.C.R." ci doar hotărîri "pentru organizarea executării legilor" ceea ce aici nu este cazul.

De asemenea, vă informez şi că H.G. nr. 1.017/2001 este inexistentă şi pentru că acest act încalcă unele drepturi prevăzute şi garantate de Constituţie la TITLUL II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, dar şi pentru că, deşi în H.G. stă scris că "strategia de privatizare este prevăzută în anexă – parte integrantă din prezenta hotărîre" şi cu toate că actele guvernului sînt publice, iar "Nepublicarea atrage inexistenţa hotărârii sau a ordonanţei", după cum este consacrat în teza întîi de la art.102 alin. 4., prin nepublicarea strategiei din anexă aceasta – strategia cît şi hotărîrea respectivă - este inexistentă.

Cred că acum oricine poate constata că H.G. nr. 1.017/2001 nu are publicată şi anexa, anexă despre care se scrie, după dată şi număr, "că se comunică instituţiilor interesate", confirmîndu-se, fără putinţă de tăgadă, că pretinsa anexa este un act nepublicat, ceea ce conduce la inexistenţa hotărîrii.

Sper, domnule prim-ministru, că efortul meu de a vă explica imensa greşală pe care sînteţi pe cale să o comiteţi – numită infracţiune de unele articole din Codul Penal, este impardonabilă, fiind de o gravitate extremă pentru un naţional-liberal, care va compromite iremediabil şi partidul pe care îl conduceţi- va da roade şi vă va face acum să vă treziţi, pentru a nu ajunge iarăşi la regrete, dar şi la ruşinoasa vorbă cu "mintea românului cea de pe urmă"

Nica Leon 04.11.2005
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009