Sectorul CIVES
 
 

Către Tribunalul Bucureşti (oprirea vânzării BCR)

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Către Tribunalul Bucureşti (oprirea vânzării BCR)

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 9:02 am

Către,

Tribunalul Bucureşti

Str. Danielopol nr. 2 – 4, sector 4

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîtul Guvernul României cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1 şi A.V.A.S. cu sediu în Bucureşti, str. Cpt. Alexandru Şerbănescu nr. 50, sector 1, pentru ca pe cale de

ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ

să hotărîţi:

Oprirea oricăror demersuri, negocieri şi acţiuni ale pîrîţilor menite să ducă la înstrăinarea sau vînzarea acţiunilor şi activelor Băncii Conerciale Române cu sediul central în Bdul Regina Elisabeta nr. 3 sector 3 ;

Obligarea pîrîţilor să respecte proprietatea publică a statului român, proprietate inalienabilă, din care fac parte şi aceste bunuri care constituie mijloace esenţiale pentru asigurarea, protejarea şi garantarea siguranţei naţionale;

Obligarea pîrîţilor să înceteze iniţierea sau ducerea la îndeplinire a oricărui fel de acte prin care să materializeze şi să concretizeze planul de înstrăinare şi vînzare, în tot sau în parte, de active sau acţiuni de la Banca Comercială Română.

MOTIVE

În fapt: reprezentanţii Guvernului României, ca putere executiv - administrativă la nivel central, au jurat, la investitură, să respecte prevederile Constituţiei, dar aceştia, prin manopere dolosive, au iniţiat un plan prin care urmăresc păgubirea patrimoniului inalienabil al statului şi poporului român, prin vînzarea în tot sau în parte a activelor şi acţiunilor Băncii Comerciale Române - B.C.R., bancă care a fost şi este proprietate publică -inalienabilă a statului român şi a poporului român suveran, conform art. (135 alin. 1, 2, 3 şi 5) 136 alin. 1, 2 şi 4 din Constituţia României;

Dacă aceste intenţii se vor materializa nu numai că vom reconfirma teribilele vorbe, îndemnuri şi temeri lăsate nouă moştenire, ca pildă şi luare aminte, de marele Poet Naţional Mihai EMINESCU, dar vom participa direct, prin îngăduinţă, laşitate şi năpăsare la afectarea profundă a interesului naţional şi a siguranţei naţionale ale României, ţară care vă fi lăsată fără posibilitatea de finanţare a intereselor şi a economiei acestui stat, deci fără băncile cele mai mari şi mai importante, care reprezintă o adevărată temelie, temeinicie şi siguranţă pentru tot sistemul şi mecanismul financiar, iar în caz de nevoie sau primejdie, ce oricînd poate lovi în această zonă a lumii, situată la porţile Orientului, la întretăierea drumurilor comerciale dintre Occident şi Orient, dintre Vestul şi Estul Europei, dar şi în imediata vecinătate a butoiului cu pulbere din Balcani, loc unde deabia s-au stins conflicte militare majore, la care au participat şi s-au confruntat interesele şi armele celor mai mari puteri militare, economice şi politice ale planetei, noi românii vom fi nu numai în mare pericol, dar ne vom trezi şi fără posibilitatea suverană de a acţiona în interesul naţiei noastre, pentru care s-ar putea să fie nevoie, foarte repede şi de mulţi, mulţi bani, obţinuţi avantajos şi fără condiţii militare, politice sau de altă natură, impise de cercuri sau forţe străine de interesul naţional;

Fără a avea vreun titlu de proprietate legal şi abdicînd de la rolul pe care ar trebui să-l aibă orice guvern format din patrioţi, gospodari, buni specialişti şi oameni politici, aceştia, prin încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3, art. 4, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 31 alin. 1 şi 2, art. (48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin. 2 şi 4) 108, art. (134 alin.1, 2 lit. a şi b) 135 alin. 1, 2, 3 şi 5 (136 alin. 1, 2 şi 4) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie, coroborate cu prevederile art. 20 din Legea 15/1990 unde scrie: “capitalul social al societăţilor comerciale… este deţinut integral de statul român sub formă de acţiuni etc” deci nu de Guvernul României sau de vreo comisie; De asemenea, se încalcă şi art. 1, art. 46 lit. a din Legea nr. 58/1991, art. 1, art. 2 lit a şi b (unde scrie de: vînzarea de acţiuni gestionate de F.P.S deci acţiuni proprietate a statului - bunuri inalienabile ) din Legea 83/1997, reprezentanţii Guvernului României au impus abuziv, contrar prevederilor constituţionale şi legale de mai sus, o serie de Hotărîri de Guvern pentu vînzarea unor pachete de acţiuni ale statului român - proprietar de drept, cum ar fi: ( H.G.nr. 1017/2001- inexistentă prin nepublicarea anexei; H.G.nr. 772/2003 unde la art. 2 din anexă este reconfirmat faptul că proprietarul acţiunilor pe care doreau să le vînde este statul român pentru că scrie aşa: “ …vînzarea acţiunilor statului gestionate de A.P.A.P.S.…”; H.G.nr.467/2005; H.G.nr. 760/2005; H.G.nr. 1170/2005= acte neconstituţionale şi ilegale, ce urmau unor alte acte ilegale şi neconstituţionale impuse şi emise de guverne prin încălcarea rolului parlamentului – ca organ reprezentativ suprem a poporului român şi unuică autoritate legiuitoare.

Avînd în vedere că reprezentanţii Guvernului României şi membrii Comisiei pentru privatizarea Băncii Comerciale Române sînt foarte grăbiţi în planul lor de a duce la îndeplinire vînzare a acţiunilor B.C.R., proprietate publică inalienabilă, fapt dovedit în data de 11 12 2005 cînd s-a reunit guvernul, deşi era duminică, pentru a adopta o nouă hotărîre prin care au aprobat proiectul final al contractului de vînzare – cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la B.C.R. Dorinţa de a vinde ilegal peste 68% din acţiunile proprietate a statului la B.C.R., în condiţii mai mult decît dubioase, cît şi anunţul primului ministru care afirma duminică, la televiziune, că doreşte ca respectivul contract să fie semnat pînă la data de 21 12 2005 dovedeşte pripa şi urgenţa, motiv pentru care, rog instanţa să pronunţe pe cale de ordonanţă preşedinţială o hotărîre prin care să oprească orice acţiune prin care se urmăreşte vînzarea acţiunilor sau activelor, în tot sau în parte, pe care statul român le are la B.C.R.

O altă dovadă a încercării de a frauda şi deci a păgubi cît mai repede statul român - proprietarul de drept al pachetului de acţiuni de la B.C.R. o constituie şi faptul că guvernul se întîlneşte în şedinţă duninică 11 decembrie şi adoptă H.G. 1585, act ce contravine prevederilor art. 108 alin. 2 din Constituţie şi care, deşi este publict în Monitorul Oficial nr. 1117/12 12 2005 abia în data de 12 12 2005 hotărîrea este intitulată H.G. 1585 din 11 decembrie 2005.

O altă gravă încălcare a drepturilor cetăţenilor români o constituie şi decizia de a nu fi adusă la cunoştinţa opiniei publice sau a celor interesaţi conţinutul anexei acestei hotărîri, parte integrantă din hotărîre, care nu este publicată – fiind deci inexistentă, încălcîndu-se astfel obligaţia constituţională prevăzută la art. 108 alin. 4 coroborată cu art 31 alin. 1 şi 2 din Constituţie, motivîndu-se nepublicarea anexei astfel: " Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii", încălîndu-se şi prevederile art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 şi art. 6 alin 1 şi 2, art. 15 lit. b din Legea nr. 182/2002 privind informaţiile clasificate.

Pentru aceste motive rog Puterea Judecătorească să hotărască de îndată luarea unei astfel de măsuri urgente pentru a opri orice încercare de vînzare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la B.C.R. pentru că altfel, vor fi puse în mare pericol proprietatea publică a statului şi păstrarea dreptului de proprietate a statului român pe care le are acum la Banca Comercială Română, cea mai mare bancă de stat din România.

Prin neluarea măsurii urgente pe care o cer instanţei, pierderile materiale, financiare şi de imagine pentru statul român – ce pretinde că ar fi de drept, ar putea să fie, în cazul în care contractul de vînzare – cumpărare de acţiuni va fi semnat în cinci zile aşa cu prevede art. 2 din H.G. 1585, ceea ce va duce la pagube deosebit de mari, extrem de greu de recuperat după această acţiune periculoasă şi extrem de păguboasă pentru România şi pentru poporul său.

În drept îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 581 C. proc. civ. (modificat de art. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 138/2000).

În dovedirea acţiunii înţeleg să mă folosesc de interogatoriul pîrîtului, care urmează a fi citat cu aceasta menţiune, de probă cu cercetare locală şi acte.

Depun prezenta cerere în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat pîrîtului.
Nica Leon 15.12.2005
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009