Sectorul CIVES
 
 

Către Curtea de Apel Buc.(suspendarea HG 1585/2005)

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Către Curtea de Apel Buc.(suspendarea HG 1585/2005)

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 9:20 am

La Doasr nr. 38954/2/2005

Către,

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal

Ca răspuns la solicitarea instanţei formulată la termenul din 18 01 2006 în urma solicitării mele de a dispune, conform prevederilor art. 14 (1) şi (2) din Legea 554/2004, depun motivele cererii de suspendare, pentru a justifica necesitatea suspendării prevederilor H.G.1585/2005 şi a tuturor actelor care au urmat acesteia după publicărea hotărîri inexistente atacate.

Solicit ca instanţa să dispună, în temeiul art. 14 (1) şi 15 (1) din Legea 554/2004, suspendarea H.G.1585/2004 pînă la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

MOTIVE
După ducerea la îndeplinire a trădării României înfăptuite de grupul în fruntea căruia se afla cel care a uzurpat tronul ţării - Mihai I, pe tancurile sovietice au venit hoarde de alogeni care, prin forţa armelor, cu obiceiuri şi mentalităţi barbare, ancestrale, au acaparat puterea şi astfel, au naţionalizat şi confiscat fabrici şi uzine, ferme, vite şi chiar casele şi averile oamenilor cu stare, fapte condamnate acum, cînd statul român, respectiv poporul României de astăzi, fără a avea o vină directă, este nevoit, de multe ori ca urmare a unor hotărîri judecătoreşti, să plătească pentru faptele ticăloase a celor cărora au condus ilegitim această ţară şi cărora încă le plătim pensii îndestulătoare;
Acum, prin metode similare, ilegale şi fără consultarea poporului suveran, un guvern nelegitim, care se bazează pe faptul că justiţia din România nu funcţionează sau nu îşi face datoria, înstrăinează cu frenezie bunuri inalienabile, proprietăţi ale statului român, deci ale poporului român suveran de astăzi şi din viitor, armele fiind înlocuite cu actele normative emise de angajaţii ai poporului ce au jurat să îl respecte, apere şi să administreze averea ţării pentru a o sporii, încît să fie posibil ca şi în această ţară să se asigure locuitorilor un nivel de trai decent;
Pentru ca acum sau în viitor să nu mai fim obligaţi să plătim despăgubiri pentru prostia, laşitatea sau ticăloşia celor care se joacă de-a guvernarea, este obligatoriu ca puterea judecătorească să suspende atît H.G.1585/2005, cît şi toate actele rezultate ca urmare a acestei hotărîri inexistente, deoarece, în cazul în care aceastea nu ar fi suspendate, statul român, poporul român şi eu personal, în calitate de cetăţean al acestei ţări, cît şi familia mea ar avea de suferit, iar cumpărătorul precar ar avea posibilitatea de a continua să se manifeste ca proprietar deplin al Băncii Comerciale Române, putînd decide înfăptuirea unor acţiuni pe care le poate lua oricînd acţionarul majoritar, prin care se vor putea produce pagube materiale, organizatorice şi de imagine ireparabile, de o deosebită importanţă, care pot duce la distrugerea credibilităţii băncii, la reorganizarea după alte principii a acesteia, la vînzarea unor sedii, încheierea unor contracte de creditare sau de garantare pentru sume uriaşe, acordate special unor firme concurente B.C.R.sau chiar în dauna intereselor naţionale ale României. Prin asemenea strategii se poate duce foarte repede banca în stare de insolvabilitate, putînd chiar exporta resurse financiare româneşti considerabile, care nu vor mai putea fi recuperate niciodată, prejudiciind astfel statul român, bugetul României şi pe proprietarul de drept al B.C.R. – poporul român. Întrucît cred că sînt bine cunoscute consecinţele unei alte hotărîri a guvernului liberal condus de Brătianu în timpul primului război mondial, în urma căreia nici în prezent România nu şi-a recuperat tezaurul trimis atunci la ruşi, menţionez aici că este foarte simplu şi lesne de dus la îndeplinire un plan de distrugere a unei bănci, chiar a uneia foarte mari şi solide, pentru a nu mai aminti decît de cazul Barcley's Bank – baca engleză foarte mare şi puternică, cu filiale în aproarpe toată lumea, la care îşi avea conturile chiar şi cea mai bogată femeie din lume, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, bancă îngenuchiată însă şi dusă spre faliment de un singur şi neimportant angajat, pentru că de falimentul B.R.C.E – BANCOREX a auzit toată lumea şi nu cred că mai este cazul să explic cum a fost distrusă cea mai mare bancă din România, cu sedii în peste 145 de ţări, pagubă suportată şi astăzi din buzunarul cîrpit al bietului cetăţean român;
Cred că oricine ştie că banii constituie pentru economie şi pentru un stat ceea ce sîngele reprezintă pentru viaţa unui organism uman, fiind mijloace vitale, necesare existenţei, garantării şi dezvoltării vieţii.
Unul dintre cei mai importanţi stîlpii care susţin şi poate garanta existenţa plenară

a unui stat naţional, suveran, unitar şi indivizibil îl constituie sistemul bancar al

statului. Sistemul bancar, format din bănci, este cel care asigură şi forţelor

armate, cît şi instituţiilor care se ocupă de apărarea siguranţei naţionale sumele

necesare pentru protecţia poporului, a intereselor sale şi a siguranţei statului;

5. În art. 1 alin.1 din Constituţie se afirmă că România este un stat de drept, democratic şi social în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.

Acum, eu, cel care a luptat pentru răsturnarea comuniştilor şi a sistemului lor inuman, degradant şi bestial, ca promotor şi purtător al idealurilor Revoluţiei române din Decembrie 1989 declar solemn că nici unul dintre idealurile pentru care am luptat, fiind gata să-mi dau chiar şi viaţa, nu l-a constituit înstrăinarea sau jefuirea României, a economiei sale, a aparatului naţional de producţie sau a poporului român, avînd ca rezultat direct subminarea economiei şi siguranţei naţionale a ţării noastre. Pregătind şi declanşînd Revoluţia nu am avut niciodată intenţia de a înlocui un grup dictatorial, care se manifesta ca şi cum ar fi fost stăpînul României şi poporului român, subminînd suveranitatea naţională, pentru ca acum, contrar prevederilor şi idealurilor descrise la art. 1 alin. 3, art. 2 şi art. 82 alin.2 din Constituţie, să avem iarăşi un alt grup dictatorial, care se manifestă discreţionar, cu aere de stăpîn al României şi poporului român, grup care fără titlu, fără drept şi fără acordul proprietarului de drept – poporul român - vinde, cu de la sine putere, în pofida Constituţiei şi Legii, pachetul majoritar de acţiuni deţinut de stat la cea mai mare bancă din această ţară;

Art. 2 Suveranitatea
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

B.C.R., a cărui pachet de acţiuni deţinut de stat a fost vîndut fără titlu legal şi fără drept de aventurierii din Guvernul României, nu este o bancă nouă, ea fiind o bancă veche, cu o îndelungată activitate şi tradiţie, bancă ce a fost reorganizată prin Legea 15/1990 şi nu înfiinţată prin respectiva lege, proprietarul sau statutul proprietăţii neputînd fi puşi în discuţie sau modificaţi de lege sau de guvern;
Întrucît reprezentanţii Guvenului României ştiau că prin impunerea H.G.1585/2005 şi a anexei sale nepublicate comit o gravă încălcare a prevederilor Constituţiei şi a drepturilor inalienabile ale poporului român suveran, au aranjat cu cei care i-au îndemnat să comită asemenea sacrilegiu la adresa României, a demnităţii, suveranităţii şi siguranţei sale, să stabilească cu reprezentanţii cumpărătorului precar, care ştiau că legal guvernul nu avea şi nu are rolul şi dreptul de a face acte de comerţ şi să se ocupe de negocierea unor elemente ale contractului de vînzare – cumpărare, motive pentru care s-au înţeles, în secret, să impună şi să strecoare şi un "element" în anexa la actul inexistent atacat, prin care să fie absolut siguri că oricum ar fi, România şi poporul său să iasă în pierdere, deci jefuiţi.Ca atare, au decis să se prevadă în contract o clauză care obligă statul român să plătească Erste Bank "pentru inducerea în eroare privind situaţia reală a B.C.R." o despăgubire maximă 1,12 miliarde de euro, adică 50% din preţul de vînzare, ceea ce înseamnă că oricum ar fi cei care au plănuit această tîlhărie şi au dus-o la îndeplinire să iasă în cîştig, în dauna României;
Fiind conştienţi că au comis fapte reprobabile, condamnate de lege, aceştia s-au asigurat că ei nu vor avea de suferit nici un fel de pagubă materială, motiv pentru care au decis, dacă şi atunci cînd vor considera necesar să plătească pentru acţiunile primite, să depună banii pentru această tranzacţie păguboasă pentru economia României şi deosebit de periculoasă pentru siguranţa ei, într-un cont aflat într-o bancă din străinătate;
Avînd în vedre că făptuitorii acestui jaf al secolului sînt conştienţi că au comis ilegal această tranzacţie dubioasă, neconstituţională, ezită încă implicarea cumpărătorului precar în activitatea B.C.R., acesta forţînd încă determinarea vînzătorului precar să includă şi alte facilităţi şi societăţi care fac însă parte din Grupul B.C.R, cum ar fi: B.C.R –Leasing, B.C.R. Securities, B.C.R. Asigurări etc, care au activitate independentă, sînt cunscute şi consolidate pe piaţă, dar nu sînt incluse în actualul contract de vînzare – cumpărare a B.C.R, prin care s-a vîndut ilegal pachetul de acţiuni deţinut de stat la B.C.R., suspendarea H.G.1585/2005 poate şi trebuie dispusă pentru a se evita acum, cînd încă nu este prea tîrziu, pagube imense;
Pentru a demonstra că noi, românii nu sîntem chiar atît de proşti, de orbi, de indiferenţi, de bogaţi sau de mărinimoşi încît să nu ne pese de interesul general şi de binele României nici atunci cînd sîntem pe cale să pierdem cea mai mare bancă a României, "principalul actor în realizarea procesului de susţinere a economiei reale", bancă evaluată în pripă numai la suma de 9.000.000.000 euro, vîndută în pripă, a cărui pachet de 61,88% din acţiunile B.C.R. valorau, în urma unui calcul simplu, cel puţin 5.569.200.000 euro la data cînd Guvernul României a vîndut-o ilegal pe aproape nimic (3,75 miliarde euro) şi care, prin încălcarea şi a art. 16 alin. 1. din Constituţie a decis să păgubească proprietatea publică a poporului român şi prin vînzarea a încă 8 % din acţiunile B.C.R. vîndute ilegal şi preferenţial de această dată doar angajaţilor şi pensionarilor de la B.C.R., cu modesta sumă de cca. 25.000.000 de euro, în dauna celorlalte milioane de români, care au fost păgubiţi astfel şi cu suma minimă de 695.000.000 de euro.
Avînd în vedere cele de mai sus, pentru a evita nu numai pagubele materiale evidenţiate minimal la punctul 10, dar şi pentru a nu mai demonstra că România nu este un stat de drept, stat care nu are încă magistraţi competenţi, cinstiţi şi patrioţi, rog instanţa să hotărască să suspende pe timpul judecării cauzei prevederile H.G. 1585/2005 şi a actelor care au rezultat ca urmare a impunerii şi punerii în aplicare a acesteia, cu atîta grabă, cu toate că nu era publicată anexa, parte integrantă din hotărîrea în cauză.

Nica Leon 06 02 2006
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 25 vizitatori

<<< Piata Universitatii 2009