Sectorul CIVES
 
 

Către Curtea de Apel Buc.-anulare acord. Fundaţia Gojdu

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Către Curtea de Apel Buc.-anulare acord. Fundaţia Gojdu

Mesajde administrator » Vin Mai 19, 2006 9:31 am

Către,

Curtea de Apel Bucureşti – SeCcţia Contencios Administrativ

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pîrîtul Guvernul României, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1 pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să hotărîţi, prin sentinţă, anularea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Română-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 10 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1171/23 12 2005, act neconstituţional şi ilegal;

De asemenea, vă rog să obligaţi pîrîtul să-mi plătească şi cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces, pentru următoarele motive:

Motivele actiunii:


În fapt pîrîtul a adoptat, cu încălcarea Constituţiei şi a Codului Civil, la data de 20 10 2005, un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Română-Ungare "Gojdu", prin care "părţile contractante" se înţeleg să nesocotească testamentului marelui mecena Emanoil Gojdu şi să se facă stăpîne peste toate bunurile şi valorile lăsate moştenire Fundaţiei lui Gojdu de marele nostru înaintaş.

Fără a avea dreptul legal şi constituţional să încalce voinţa expres prevăzută în testamentul pe care Emanoil Gojdu l-a semnat înainte de moartea sa şi, fără să aibă vreo legătură cu acest testament sau cu "Fundaţia lui Gojdu", din dorinţa nestăvilită de a fura bunuri şi valori ce nu le aparţin de drept, reprezentanţii celor două guverne îşi propun, ba chiar şi semnează un aşa zis acord, de fapt o înţelegere între nişte tîlhari, care, la fel ca şi predecesorii lor comunişti, vor să-şi pună din nou labele lor murdare pe bunurile şi valorile lăsate moştenire de un mare român "acelei părţi a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, care ţine de legea răsăriteană ortodoxă".

Prin acest act reprezentanţii vremelnici şi nesăbuiţi ai guvernului încearcă să înşele poporul român şi să consacre, pe vecie, furtul hrăpăreţilor comunişti din Ungaria, care şi-au permis în anul 1952 să naţionalizeze bunurile şi valorile "Fundaţiei lui Gojdu", aflate la Budapesta.

Contrar legislaţiei europene şi contrar principiilor care stau la baza unor state de drept, democratice, prin încălcarea tuturor normelor internaţionale în materie, ratificate de reprezentanţii legitimi ai celor două ţări, fruntaşii celor două guverne se amestecă inadmisibil şi acum, în Mileniul III, în treburile exclusive ale unei fundaţii de drept privat, înfiinţată şi recunoscută legal în România, de justiţia acestui stat, iar prin semnarea şi impunerea acordului atacat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 183 din 14 12 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", se încercă nu numai să se perpetueze practicile, obiceiurile şi apucăturile comuniştilor care au furat aceste bunuri, furt necondamnat de guvernele comuniste de la Bucureşti, iar acum cei ce reprezintă Guvernul României doreasc să creeze şi să impună o nouă şi periculoasă practică, aceea de a ratifica ei înşişi acorduri internaţionale – acte pe care guvernul conform art. 108 din Constituţie nu are dreptul să le emită şi să le semneze – acest drept fiind doar de competenţa parlamentului conform art. 75(1) şi a preşedintelui conform art 91(1) din Legea fundamentală.

Prin încheierea acestui acord reprezentanţii Guvernului României se fac vinovaţi de trădare şi de grave prejudicii produse patrimoniului naţional, preferînd să abandoneze în mîinile hrăpăreţe ale guvernanţilor din Ungaria sumele blocate deja în conturile unor bănci ungureşti, sume estimate la peste un miliard de euro.

De asemenea, prin încheierea acordului atacat reprezentanţii celor două guverne încalcă şi unele prevederi ale Tratatului de Pace de la Trianon, semnat în iunie 1920, dînd astfel apă la moara celor care contestă prevederile Tratatului şi care militează chiar şi pentru refacerea aşa zisei Ungarii mari, contestînd frontierele de stat ale României. O atare poziţie în loc să fie combătută cu fermitate de reprezentanţii Guvernului României este întărită prin acceptarea expresă a practicilor impuse abuziv de partea ungară, care avea obligaţia, stabilită prin Tratat, să predea României 90 % din patrimoniul mobil al Fundaţie lui Gojdu" fapt care nu s-a produs nici în prezent.

Un guvern format din oameni drepţi, cinstiţi şi patrioţi ar fi acţionat numai în conformitate cu prevederile dreptului internaţional, forţînd partea ungară nu numai să predea patrimoniul integral al Fundaţiei Gojdu, dar să plătească şi despăgubiri pentru că şi-a permis să confişte şi să "privatizeze" bunurile unei fundaţii private, ce a fost împiedicată să funcţioneze, din lipsă de patrimoniu, peste 58 de ani.

În loc ca reprezentanţii celor două guverne să înţeleagă că de la primul război mondial şi pînă astăzi lumea s-a schimbat, ţările democrate ajungînd să predea ţărilor de origine părţi importante din patrimoniile culturale şi istorice ale ţărilor jefuite, aşa cum este şi cazul României, prin semnarea actului atacat Guvernul României încearcă să împingă spre veşnicie faptele reprobabile ale guvernelor samavolnice şi hrăpăreţe care au procedat la confiscarea şi blocarea valorilor şi bunurilor Fundaţiei Gojdu.

Din dorinţa de a ascunde asemenea manopere frauduloase şi pentru a demonstra că reprezentanţii guvernului nu recunosc supremaţia Constituţiei pe care au jurat la investitură, încălînd astfel şi jurământul solemn dat, dar şi principiile statului de drept, prin subminarea rolului şi importanţei Parlamentului României, care conform art. 61 (1) "este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", reprezentanţii guvernului impun astfel, fără a justifica urgenţa în mod temeinic şi serios, Orgonanţa de urgenţă cu nr. 183/14 12 2005, prin care ratifică singur, cu de la sine putere, ruşinosul şi trădătorul acord.

Prin maniera în care au înţeles să acţioneze, reprezentanţii guvernului au încalcat şi următoarele prevederi: art. 1 alin. 3, art. 4, art. 31 alin. 1 şi 2, art. (41) 44 alin. 1, 2 şi 3, art.(48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. 82, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin 2 şi 4) 108, art. 115 alin. 4, (135 alin. 1, 2, şi 6) 136 alin. 1, 2 şi 5) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie.

Actul atacat încalcă şi prevederile art. 108 alin. 2 din Constituţie, întrucît guvernul are doar dreptul să adopte ordonanţe şi hotărîri pentru organizarea executării legilor, nu pentru a aproba acordul pentru înfiinţarea unei fundaţii cu nume identic cu al unei alte fundaţii, care există şi funcţionează deja legal în România. Prin impunerea noii fundaţii, aşa după cum s-au înţeles cei împricinaţi şi certaţi cu normele statelor de drept, democratice, se impune un alt statut bunurilor şi valorilor lăsate moştenire de mecena Emanoil Gojdu numai Fundaţiei lui Gojdu şi nu statelor sau guvernelor Ungariei sau României.

Va rog să constataţi că prin adoptarea OUG. 183/2006 a fost încalcată ordinea publica şi constituţională, aceasta avînd la baza o cauza ilicita şi imorală pentru un stat de drept, ce aduce atingere patrimoniului poporului român - proprietarul de drept al acestuia – motive care justifică constatarea nulitatii absolute a actului atacat.

Totodată cer instanţei să suspende actul atacat, în conformitate cu prevederile art. 15 (1) din Legea 554/2004.

În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispoziţiile art. 1(1),(2) şi (7), art. 4 (1) şi (2), art. 8 (1), art. 14 (1), (2) şi (3), art. 17 (1) din Legea nr. 554/2004 şi pe prevederile legale invocate mai sus.

Dovada acţiunii o fac cu interogatoriu pîrîţilor şi acte.

Depun acţiunea în două exemplare, pentru a se comunica pîrîtului.


Nica Leon 08 03 2006
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009