Sectorul CIVES
 
 

Catre Procurorul General, care doarme!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Catre Procurorul General, care doarme!

Mesajde Nica Leon » Vin Iul 21, 2006 7:43 pm

Către,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Domnule Procuror General,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, în termen legal, contest rezoluţiile adoptate de Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică la data de 9 12 5005, rezoluţii pe care nu le-am primit încă, dar prezentate succint în scrisoarea nr. 3865/C/03/35/2004 formulez:


PLÎNGERE

Împotriva soluţilor Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică, a căror succintă prezentare le-am primit la data de 14 12 2005, prin intermediul unei scrisori. Rezoluţiile şi motivarea acestora nu le-am primit pînă în prezent, deşi eu am sesizat comiterea unor fapte de o mare gravitate într-un stat de drept, care, în mod normal ar fi întreprins cercetarea în regim de urgenţă a celor vinovaţi, care ar fi fost de mult trimişi în judecată pentru că şi-au permis să nesocotească legea.
În schimb, în România, parchetarii care ar fi trebuit să cerceteze operativ faptele penale sesizate de mine, au ţinut în nelucrare cauzele respective, favorizînd infractorii, făcîndu-se complici cu infractorii protejaţi, iar eu, deşi păgubit, nu am fost niciodată chemat de vreunul dintre cei obligaţi de lege să efectueze cercetări temeinice şi legale, pentru aflarea adevărului, în vederea înfăptuirii actului de justiţie.
Datorită acestor cauze, pînă în prezent nu am primit rezoluţiile succint anunţate în scrisoarea din 9 12 2005.
Ca urmare a scrisorilor primite, semnate de un procuror şef de secţie, am adresat în temeiul art. 275 –278 o nouă plîngere, adresată Procurorului General al României, datată 20 12 2005, prin care contestan soluţiile de care am fost informat, de la care ar fi trebuit să primesc o rezoluţie, dar, aşa cum le este obiceiul, pînă la data prezentei nu am primit nici un răspuns, termenul prevăzut de lege fiind depăşit.

MOTIVE

După ce am aflat că imobilil în care se afla sediul central al Partidului Liber Democrat, situat în Bucureşti, Bdul Mihail Kogălniceanu nr. 25, sector 5 a fost vîndut ilegal de numiţii Todoran Pavel şi Minică Boajă am formulat mai multe plîngeri penale şi, pentru că am constatat că parchetarii nu întreprindeau cercetările legale care s-ar fi impus, am înregistrat în vara anului 1997, direct la cabinetul Procurorului General, un memoriu în care reclamam faptele penale comise de cei învinuiţi, dar şi lipsa de interes, chiar protecţia de care beneficiau făptuitorii din partea celor care aveau obligaţia legală şi de serviciu de a-i cerceta pentru a fi trimişi în judecată.
Că aşa stau lucrurile o dovedeşte şi faptul că nici acum, la sfîrşitul anului 2005 nu am primit măcar rezoluţiile respective, parchetarii aşteptînd probabil să se împlinească termenele de prescriere a faptelor penale incriminate de mine.
Un alt argument îl constituie şi desfiinţarea contractului de vînzare-cumpărare incriminat de mine, ca urmare a unei acţiuni în instanţă, dar cu toate că parchetarii cunoşteau acest lucru încă din mai 2001 nu au efectuat cercetările legale pentru trimiterea în judecată a celor care şi-au permis să vîndă clădirea fostului senat, situată în centrul Capitalei.
Pentru a reuşi să evacueze imobilul în care îşi avea sediul central Partidul Liber Democrat condus de mine, în calitate de preşedinte, imobil în care se aflau şi sediile unor societăţi comerciale, învinuiţii, folosind relaţiile politice pe care le-aveau în calitate de curea de transmisie de la sindicatul CNSLR-Frăţia la P.D.S.R., pentru comiterea acestor infracţiuni au apelat şi de slugărnicia unor magistraţi, care au dat soluţii nelegale, unele lovite de nulitate absolută, pentru că hotărîseră, la fond, într-o zi declarată zi liberă de Guvernul Radu Vasile, să desfiinţeze contractul de închiriere al Partidului Liber Democrat, fără ca în dosarul cauzei să se afle un singur document sau o singură dovadă că reclamantul şi intervenientul ar fi avut vreun drept legitim asupra imobilului din Bdul. Mihail Kogălniceanu nr. 25, sector 5 şi fără a-şi demonstra calitatea în proces.
Că nu aveau nici o dovadă că respectivul imobil, pe care îl şi vînduseră cu complicitatea notarului Ilie Şaimovici, fusese demonstrat de mine încă din 1991, cînd instanţa Judecătoriei Sectorului 1, imparţială şi dreaptă, hotărîse că C.N.S.L.R. nu avea nici un drept legal asupra clădirii în care noi ne desfăşuram activitatea legal, în baza contractului nr. 29/1990, sentinţa rămînînd definitivă prin nerecurare.
Văzînd abuzul, nedreptatea şi complicitatea instanţei la realizarea aceastei mascarade ticăloase, am declarat apel, dar la apel nu am mai fost citaţi legal, toate actele dosarului făcîndu-se pe numele Partidul Liberal Democrat, persoană juridică ce avea alt sediu, reprezentată şi condusă atunci de avocatul Niculae Cerveni.
Pe numele Partidul Liberal Democrat instanţa de apel a reconfirmat soluţia pronunţată în fond, dînd astfel posibilitatea unor persoane fără calitate legală, dovedită în proces, să ceară abuziv evacuarea noastră, evacuare făcută de îndată, fără ca noi să fi aflat de procesul de evacuare nelegal.
Cu complicitatea şi ajutorul preşedintelui Judecătoriei Sectorului 5, Caramihai Iancu, al judecătorului Bădoi Cătălin şi al executorilor judecătoreşti Drăgănescu Gabriel şi Ionescu Nicolae, din ordinul celor aflaţi la putere – Ion Iliescu, Adrian Năstase, Rodica Stănoiu şi Ioan Rus, demersurile noastre legale au fost refuzate sau blocate, fiind evacuate, cu forţa trupelor de poliţie, DIAS şi SPIR, înarmate pînă în dinţi şi cu cîini ucigaşi, atît încăperile ocupate de Partidul Liber Democrat, cît şi pe cele ocupate legal de S.C.NOEL COM SRL, S.C.NOEL PROD SRL, Cabinetul de avocatură Cristian Ionescu, împotriva cărora nu exista şi nu există nici un fel de document din care să rezulte că ar trebui evacuaţi sau ar putea fi jefuiţi de banii, bunurile, marfa, aparatura, piesele de schimb, sculele şi documentele lor, proprietate privată exclusivă a acestora.
A urmant pătrunderea efectivelor de la Poliţie cu forţa armelor în imobil, care i-a aruncat în stradă pe cei aflaţi în interior, au ocupat clădirea şi, sub ameninţarea cîinilor şi armelor, au furat toate bunurile, banii, aparatura, mobilierul, marfa şi documentele aflate într-un imobil de 4 (patru etaje şi subsol), fapte petrecute la data de 7 martie 2001, proprietatea noastră ne mai fiind inviolabilă conform art. 135 alin 6 din Constituţie.
De atunci şi pînă în prezent imobilul din care am fost evacuaţi ilegal este folosit de o bancă din Rusia, fără ca autorităţile statului să se întrebe cu ce drept legal îl ocupă şi folosesc.
În 22 05 2001 instanţa "a dispus anularea contractului şi a actului adiţional în Dosarul nr. 2920/2001 al Tribunalului Bucureşti Secţia Comercială", de unde rezultă că aveam şi avem dreptate, reprezentanţii C.N.S.L.R-Frăţia reclamaţi şi cei care i-au ajutat în aceste manopere frauduloase nu aveau şi nu au nici un drept legal asupra imobilului pe care îl vînduseră, dar nici asupra banilor, bunurilor, aparaturii şi documentelor noastre, motive pentru care rog instanţa să anuleze rezoluţiile incriminate, să dispună continuarea cercetărilor în vederea trimiterii în judecată, pentru faptele comise toţi cei învinuiţi cît şi acoliţii lor.
Avînd în vedere cele de mai sus, vă rog ca prin sentinţă să anulaţi rezoliţiile pronunţate de parchetarii care aveau obligaţia de serviciu să cerceteze şi să-i trimită în judecată pe cei găsiţi vinovaţi de comiterea unor astfel de fapte flagrante şi, ca urmare, să dispuneţi continuarea cercetărilor în vederea aflării adevărului, înfăptuirii actului de justiţie, pe care mi-l datorează statul român, dacă este un stat de drept.
În drept: îmi întemeiez plîngerea pe prevederile art. 2781 din Codul de Procedură Civilă.cît şi pe prevederile Constituţia României art. 1 alin. 3 ŞI 5, art. 44 alin. 1 şi 2 şi art. 131.
Anexez la prezenta copia scrisorii nr 3865/C/03/35/2004 din data de 9 12 2005 şi copia scrisorii din 20 12 2005.

Nica Leon 24 01 2006

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie


Domnule Procuror General,

Subsemnatul Nica Leon domiciliat în Bucuresti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, avînd în vedere principiile care stau la baza unui stat de drept, prevederile Constituţiei şi ale legii de organizare judiciară ce vă revin, vă rog să-mi comunicaţi care este stadiul cercetărilor în cauza formată ca urmare a plîngerii penale pe care v-am înaintat-o la data de 09 03 2001, pentru o justă şi competentă soluţionare de procurorii secţiei militare, împotriva poliţiştilor care au consimţit, ordonat, coordonat şi executat evacuarea abuzivă a sediului partidului nostru şi a unor firme private, ocazie cînd forţele de poliţie s–au făcut vinovaţi de comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevazută şi pedepsită de art. 246 din C.P. şi de comiterea infracţiunii de tîlhărie şi organizare în vederea comiterii de infracţiuni.
Anexez la prezenta copia plîngerii depusă la acest parchet de la care nu am primit pînă în prezent niciun răspuns.
16.09.2005
Nica Leon


Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,


Domnule Procuror General,Subsemnatul Nica Leon reclamant în cauza ce formează Dosarul nr. 9405/3077/2005 a Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, consider neserios şi ilegal răspunsul înregistrat în 23 09 2005, pentru următoarele motive:

1. Procurorul şef secţie care semnează indescifrabil, absolvent, probabil, al unei uneiversităţi cu profil umanist, susţine că refuzul de a declanşa cercetări împotriva numitului Iliescu Ion, fost pentru trei mandate preşedinte în România, "întrucît discursul a avut un caracter politic" !? prefăcîndu-se astfel că respectivul apărător al legii nu a aflat că omul este definit ca fiinţă politică şi, în consecinţă, tot ce ţine de viaţa şi activitatea sa ţine de domeniul politicului, chiar şi faptele sale penale;
2. Faptul că afirmaţiile sale "nu au privit fapte concrete, avînd un caracter de generalitate" demonstrează că parchetul nu şi-a făcut datoria şi nu a efectuat nici un fel de cercetări pentru ca acuzaţiile lui Iliescu Ion să capete aspecte concrete, pentru că, slavă Domnului, acuzele sînt concrete, vizau oameni îmbogăţiţi fără just temei, despre a căror fapte învinuitul avea şi are date cît se poate de reale, altfel nu ar fi afirmat ceea ce a spus în public, de faţă fiind mai multe mijloace mass-media;
3. Davada veridicităţii acuzelor proferate o constituie şi lipsa plîngerilor formulate de cei vizaţi şi acuzaţi în public, împotriva lui Iliescu Ion, vinovat de săvîrşirea mai multor infracţiuni, printre care şi cea prevăzută şi pedepsită de art. 206 din Codul Penal.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 1 şi art.4 alin. 1 din Legea 303/ 2004 (r), vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor ce se impun, pentru a demonstra că România este un stat de drept.


Nica Leon 25 10 2005
Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Domnule Procuror General,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 din Constituţia României şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004 vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a numitului Constantinescu Emil, fost preşedinte al României, vinovat şi de săvîrşirea unor crime împotriva umanităţii, pentru care am formulat o plîngere penală înregistrată la Parchetul General, imediat după ce acesta a dispus declanşarea atacării unei coloane auto, aflată în mişcare pe o şosea naţională, ce străbătea localitatea Stoieneşti, jud Olt, în anul 1999, acţiune în urma căreia au fost omorîţi şi răniţi mai mulţi locuitori ai acestei ţări.
Totodată, vă rog să-mi comunicaţi dacă efectuaţi, în urma autosesizării celor care se află la conducerea acestei instituţii, cercetări împotriva lui Constantinescu Emil, vinovat de comiterea mai multor infracţiuni, rezultate ca urmare a semnării în 1997 a tratatului cu Ucraina sau a acceptării mai multor aşa zise privaţizări, a unor întreprinderi şi capacităţi economice proprietate de stat, bunuri inalienabile conform prevederilor art. 135 alin. 1 şi 5 din Constituţia României.
Cu speranţa că voi primi răspunsul dvs. în cel mai scurt timp, vă urez mult succes în activitate.

Nica Leon 25.01.2006
Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Domnule Procuror General,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 din Constituţia României şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004 şi a Legii 78/2000 şi cea a răspunderii ministeriale, vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a tuturor demnitarilor României şi a acoliţilor lor care au contribuit, acceptat şi semnat contractele de furnizare a unor combustibili şi gaze naturale, livraţi României din Rusia, prin intermediul unor firme intermediare puse pe jaf.
Menţionez că avînd contacte la nivelul Guvernului Federaţiei Ruse, a conducerii Gazprom şi Gazexport am obţinut oferte pentru vînzarea în România a unor importante cantităţi de gaze naturale, oferte pe care le-am transmis începînd din 1996 Ministerului Industriei şi Comerţului, dar şi la mai multe societăţi transportatoare şi distribuitoare de gaz metan, la societăţi mari consumatoare de gaze naturale, însă acestea nu au fost interesate să cumpere aceste gaze, pentru că preţul la care îl ofeream eu, în condiţii CTP pentru gaze şi DDU sau FOB pentru păcură, era cu mult mai mic decît cel la care se cumpărau atunci combustibilii respectivi, preţuri în care era inclus cu bună ştiinţă şi un comision exagerat.
După venirea în 2000 la conducerea ministerului a ministrului Dan Ioan Popescu i-am adresat acestuia o scrisoare în care reclamam că atît ofertele pe care le-am transmis ministerului cît şi conducerilor unor societăţi mari producătoare de energie electrică şi termică, dar şi unor societăţi mari consumatoare de gaze, din subordinea sa, care ar fi trebuit să respecte principiile economiei de piaţă şi să-şi demonstreze fidelitatea faţă de ţară şi popor, prevăzute de constituţie, fuseseră ignorate sau neserios tratate, cu toate că acestea aveau toate elementele necesare şi obligatorii la astfel de documente, iar preţul solicitat pentru aceşti combustibili era cu 50 % mai mic decît preţul la care România, prin instituţiile şi societăţile sale semna şi plătea aceiaşi combustibili, cu aceleaşi caracteristici, însă la preţuri de livrare cu mult mai mari, producînd astfel pagube economiei naţionale şi populaţiei ţării.
În prezent ministrul Codruţ Sereş se lăuda că a reuşit să semneze pentru România cu furnizarii care aduc gaz aici, un contract cu un preţ foarte bun (peste 280$ 1000Nmc), motiv pentru care anexez la prezenta, pentru edificarea dvs., o ofertă care putea fi realizată în avantajul ţării noastre, dacă dorinţa de îmbogăţire rapidă, de jefuire a poporului şi de subminare a economiei naţionale nu ar fi prevalat.

Nica Leon 07.02.2006

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,


Domnule Procuror General,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. (130) 131 din pîngărita Constituţie a României şi cele din Legile 92/1992, 303 şi 304/2004, vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a preşedinţilor României care, prin încălcarea art. 1 (3) (5) art.(51), art. 2, art. 4 (1), art. 10, art. 80, art. 82 (2), art. 88, art. 90, art. 91 şi art.(150) 154 din Constituţie, s-au făcut şi se fac vinovati de abuz în serviciu în formă calificată împotriva intereselor publice, de încălcare a jurămîntului depus la investitură, de subminare a economiei naţionale, de propagandă la război, înşelăciune etc.
În cazul în care nu aţi întreprins demersurile legale ce s-ar fi impus, vă rog să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a indivizilor care au fost şi sînt în această funcţie şi au primit salariu de preşedinte al României.

MOTIVE

În fapt, toţi indivizi care au deţinut funcţia de preşedinte al României se fac vinovaţi de încălcarea intereselor şi drepturilor poporului român, garantate de Constituţia României, de producerea unor imense pagube materiale, dar şi de compromitere a imaginii ţării noastre în lume, întrucît aceştia nu au făcut nimic concret pentru a determina puterile şi autorităţile statului nostru, ce pretinde că ar fi de drept, să finalizeze cercetările şi să-i trimită în judecată pe cei care au organizat şi pus în practică contrarevoluţia, urmată de "luptele cu teroriştii", mineriadele, jocurile tip Caritas, SAFI, FNI, Gelsor etc.
Prin încălcarea prevederilor art. 10 din Constituţie, cu complicitatea parlamentului, au dispus şi trimis trupe şi tehnică de luptă românească, ce aparţine poporului român, pe teatre de război din afara frontierelor României, pe cheltuiala contribuabilului român, căruia i-a fost încălcată astfel suveranitatea şi pus în mare pericol securitatea naţională.
Prin tolerarea complice a prevederilor unor hotărîri, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă neconstituţionale, însă acceptate şi promulgate prin legile de aprobare ale acestor acte abuzive, cu ajutorul cărora, grupuri de interese contrare interesului naţional, au devalizat, distrus şi înstrăinat numeroase bunuri publice, inalienabile, ce făceau parte din aparatul naţional de producţie şi de apărate a României.
Tot sub patronajul unora dintre învinuiţi au fost tolerate alegeri falsificate, precedate de violente campanii electorale, manipulate şi monopolizate de grupurile de interese de tip mafiot.
De asemenea, au tolerat ca fonduri financiare imense să fie deturnate de la scopul legal aprobat prin legile bugetelor de stat şi au permis ca unii cetăţenii poliţişti, procurori şi judecători să primească credite de la bănci de stat, în condiţii preferenţiale şi cu dobînză cu mult mai mică decît dobînda practicată pentru ceilalţi cetăţeni.
Din acest motiv, avînd astfel controlul absolut al celor ce făceau şi mai fac parte din puterea judecătorească, nu au veghiat sau solicitat puterilor şi instituţiilor statului să cerceteze pe cei vinovaţi de furtul celor 2,05 miliarde de dolari aflaţi la Banca Naţională şi la B.R.C.E., faptă comisă pînă la 5 02 1990, constatată şi de Curtea de Conturi a României, prin raportul din anul 1993.
Nu au făcut nimic pentru recuperarea fondurilor uriaşe ale românilor, bani depuşi la bănci din străinătate la ordinul dictatorului Nicolae Ceauşescu şi a acoliţilor săi, despre care se scrie şi în Monitorul Oficial nr. 3 din decembrie 1989, semnat ilegal de Iliescu Ion în numele C.F.S.N.
Nu au veghiat şi nu au cerut puterilor statului să vegheze şi să controleze ceea ce se întîmplă la Banca Naţională a României, instituţie fundamentală a unui stat de drept democratic şi suveran, a cărei conducere se face vinovată de exportarea unor imense capitaluri româneşti, unele ţinute în trezoreriile unor state străine, pentru a le sprijinii economiile, în detrimentul economiei naţionale, atunci cînd exportul capitalurilor româneşti nu a fost definitiv, o dovadă fiind şi dispariţia evidenţierii situaţiilor dubioase şi a rubricii creditului Lombard din rapoartele Băncii Naţionale.
Prin verificarea unor acte normative emise după Revoluţie veţi obţine nenumărate probe pentru a-i incrimina şi trimite în judecată pe cei vinovaţi de actuala stare jalnică în care se află această ţară, care, deşi nu a trecut printr-un război total contabilizează astăzi pierderi cu mult mai mari.
Nu în ultimul rînd, ar trebui, dacă România este un stat de drept, să anchetaţi modul în care a fost organizat şi falsificat referendumul ruşinos care a dus în anul 2003 la pîngărirea Constituţiei României, situaţie extrem de păguboasă şi de ruşinoasă pentru o naţiune care în trecut a reprezentat leagănul civilizaţiei rasei albe.
Cu speranţa că de această dată veţi binevoi să vă faceţi datoria faţă de acest popor care v-a plătit şcolarizarea şi mai nou salariile, vă urez succes în activitate.


Nica Leon 16 02 2006


Către,

Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie


Spre ştiinţă doamnei ministru Monica Macovei
Domnule Procuror General,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, avînd în vedere şi prevederile art. 131 din Constituţia României, nenumăratele articole apărute în presă din 1990 la zi, referitoarea la faptele penale comise de mai mulţi miniştrii din Guvernul României, cît şi interpelarea pe care v-a adresat-o, pe această temă, senatorul de Tulcea, dl. Victor Andrei în anul 2004, vă rog să-mi comunicaţi care sînt motivele pentru care pînă în prezent nu v-aţi autosesizat, dar nici nu aţi dispus efectuarea cercetărilor legale care se impuneau, în cazul în care România este un stat de drept, ca urmare a sesizărilor ce au fost adresate şi de mine în această operaţiune penală.
În cazul în care pînă la data prezentei nu aţi dispus să fie cercetaţi cei ce au aprobat actele prin care s-a dispus ranfluarea navei Rostok, dar şi acoliţii lor vă sesizez despre comiterea unor fapte penale comise de mai mulţi primi – miniştri, miniştri şi secretari de stat care au dispus şi aprobat ca nava Rostok să fie ranfluată, operaţiune pentru care statul român a plătit de la buget, cu bani publici sume importante, ultima dată fiind în anul 2005 cînd s-au plătit ilegal şi nemeritat alţi 5.000.000 Euro pentru o simplă operaţiune de tăiere a unor fiare vechi.
În cazul în care veţi binevoi să dispuneţi ca măcar de această dată să fie cercetat cazul ranfluării navei Rostok, pentru a vă uşura munca vă sugerez să cereţi procurorului de la Constanţa, care a fost la un moment dat obligat, dar nu şi interesat să facă lumină în această acţiune penală, documentele pe care i le-am transmis prin fax, documente în care veţi constata şi implicare fostului secretar de stat Şerban Mihăilescu zis şi Miky şpagă.
Cu speranţa că de această dată veţi înţelege că aveţi obligaţia să vă faceţi datoria şi să vă respectaţi jurământul dar, vă urez mult succes în activitatea menită să facă ca şi România să devină un stat de drept.


Nica Leon

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,


Domnule Procuror General,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 din Constituţia României şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004, vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a primului ministru Călin Popescu Tăriceani şi acoliţii săi, care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor impuse de OUG nr. 60/2001, privind achiziţiile publice şi care, ilegal, au dispus încheierea abuzivă a unor contracte ilegale, încheiate cu firme privilegiate, care au distrus, fără a urma procedura impusă de lege, prin dinamitare unele tronsoane ale podurilor de la Mărăcineni, jud. Buzău. Apoi aceiaşi firmă a reconstruit portiunile dinamitate, în grabă, fără a fi analizate temeinic cauzele reale care au produs dislocarea unor piloni, culpa producerii unor asemenea pagube nefiind legal stabilită, pentru ca pe viitor asemenea urmări să nu mai fie posibile.
Într-un stat de drept ar fi fost normal ca reprezntanţii legii să fie prezenţi la faţa locului, să efectueze cercetările în teren, să constate cauzele, efectele şi pagubele şi să stabilească dacă vina a fost a proiectantului, a constructorului, a celor care ar fi trebuit să asigure întreţinerea şi supravegherea.
Fără să se efectueze aceste demersuri legale şi necesare, reprezentanţi ai guvernului au decis abuziv, mai înainte de a pricepe despre ce a fost vorba şi fără să dispună măsurile urgente care se impuneau – pentru a proteja tablierele deplasate ale podului de cale ferată, să încredinţeze lucrările prin încălcarea prevederilor art.2, 12 lit. h din Ordonanţa nr. 60/2001.
Personal am încercat să aflu mai multe despre ceea ce s-a petrecut în mai multe contracte încheiate dubios, dar plătite din bani publici şi care contrar prevederilor Legii 544/2001, a art. 31 din Constituţie, sînt ţinute la secret, eu fiind refuzat sistematic de cei în drept, cărora le-am cerut explicaţii şi copii de pe respectivele acte publice, dar care abuziv sînt ascunse , invocîndu-se ilegal clauza de confidenţialitate, justificînd aceasta în baza art. 33 şi 47 din Ordonanţa 60/2001, articole care vorbesc doar de ofertanţi /candidati şi nu de contracte şi contractanţi .
Totodată, vă rog să aveţi în vedere şi că aceiaşi indivizi certaţi cu legea, gata să păgubească bugetul statului şi poporul român, din dorinţa de a-şi ascunde faptele criminale, folosindu-se de poziţiile şi funcţiile din Guvernul României şi prin încălcarea prevederilor art. (58 alin. 1) 61 alin.1 şi (art. 101, art.107 alin. 2 şi 4, art.114 alin.4, 134 şi 150 alin.1) 102,108, 115 alin. 4, 135 şi 154 alin.1 din Constituţia trucată, au impus numeroase modificări a O 60/2001, prin acte ilegale, încercînd să adapteze actele normative funcţie de interesele lor patrimoniale (H.G.461/2001, H.G.411/2005 etc.), după acelaş obicei păgubos, ce demonstrează că sînt încă tributari practicilor, obiceiurilor şi mentalităţii comuniste.
Avînd în vedere că guvernul nu este nici patronul şi nici stăpînul Romîniei, vă rog să efectuaţi grabnic cercetări temeinice pentru a-i trimite în judecată pe toţi cei implicaţi în impunerea şi finanţarea acestor practici ilegale şi a contractelor păgubose, care nu au nici o legătură nici forţa majoră sau starea de necesitate, care de altfel nici nu a fost declarată.
De asemenea, avînd în vedere că reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi subordonaţii lor, corora m-am adresat, prin invocarea unor acte normative inexistente, au încercat să ascundă ilegalităţile comise de-a lungul timpului, vă rog să efectuaţi cercetările care se impun şi în celelalte probleme ridicate de mine în scrisoarea trimisă acestora la data de 28 09 2005, pe care o anexez, în toate fiind vorba de săvîrşirea a numeroase infracţiuni soldate cu importante pagube materiale.
În cazul în care nu se efectuează deja cercetări penale împotriva celor de mai sus, vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor penale în vederea trimiterii în judecată a tuturor celor vinovaţi, care au semnat şi aprobat actele prin care s-a mijlocit jefuirea banului public în detrimentul poporului român, fapte pentru care se fac vinovaţi de săvîrşirea mai multor infracţiuni (abuz în serviciu în formă calificată, înşelăciune, încălcarea jurămîntului, fals, uz de fals etc.)
Anexez şi copiile răspunsurilor de la M.T.C.T şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale


Nica Leon 18.02.2006

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,Domnule Procuror General,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 din Constituţia României şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004, vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a primului ministru Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu şi a acoliţilor săi, care se fac vinovaţi de încheierea la data de 20 10 2005 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 10 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1171/23 12 2005, act neconstituţional şi ilegal.
În cazul în care nu se efectuează deja cercetări penale împotriva celor de mai sus, vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor penale şi trimiterea în judecată a celor aflaţi în Guvernul României şi a acoliţilor lor, care au semnat şi aprobat acordul şi OUG nr. 183 din 14 12 2005, motiv pentru care, în temeiul art. 221 din C.p.p. formulez:


PLÎNGERE

împotriva membrilor guvernului pentru săvîrşirea infracţiunilor:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzută şi pedepsită de art. 246 din C.penal;
- abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută şi pedepsită de art. 248 din C.penal;
- asocierea pentru comiterea de infracţiuni, prevăzută şi pedepsită de art. 323 din C.penal;
- înşelăciune.

MOTIVE


În fapt pîrîtul a adoptat, cu încălcarea Constituţiei şi a Codului Civil, la data de 20 10 2005, un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Română-Ungare "Gojdu", prin care "părţile contractante" se înţeleg să nesocotească testamentul marelui mecena Emanoil Gojdu şi să se facă stăpîne peste toate bunurile şi valorile lăsate moştenire Fundaţiei lui Gojdu de marele nostru înaintaş.
Fără a avea dreptul legal şi constituţional să încalce voinţa expres prevăzută în testamentul pe care Emanoil Gojdu l-a semnat înainte de moartea sa şi, fără să aibă vreo legătură cu acest testament sau cu "Fundaţia lui Gojdu", din dorinţa nestăvilită de a fura bunuri şi valori ce nu le aparţin de drept, reprezentanţii celor două guverne îşi propun, ba chiar şi semnează un aşa zis acord, de fapt o înţelegere între nişte tîlhari, care, la fel ca şi predecesorii lor comunişti, vor să-şi pună din nou labele lor murdare pe bunurile şi valorile lăsate moştenire de un mare român "acelei părţi a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, care ţine de legea răsăriteană ortodoxă".
Prin acest act reprezentanţii vremelnici şi nesăbuiţi ai guvernului încearcă să înşele poporul român şi să consacre, pe vecie, furtul hrăpăreţilor comunişti din Ungaria, care şi-au permis în anul 1952 să naţionalizeze bunurile şi valorile "Fundaţiei lui Gojdu", aflate la Budapesta.
Contrar legislaţiei europene şi contrar principiilor care stau la baza unor state de drept, democratice, prin încălcarea tuturor normelor internaţionale în materie, ratificate de reprezentanţii legitimi ai celor două ţări, fruntaşii celor două guverne se amestecă inadmisibil şi acum, în Mileniul III, în treburile exclusive ale unei fundaţii de drept privat, înfiinţată şi recunoscută legal în România, de justiţia acestui stat, iar prin semnarea şi impunerea acordului atacat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 183 din 14 12 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", se încercă nu numai să se perpetueze practicile, obiceiurile şi apucăturile comuniştilor care au furat aceste bunuri, furt necondamnat de guvernele comuniste de la Bucureşti, dar acum cei ce reprezintă Guvernul României doreasc să creeze şi să impună o nouă şi periculoasă practică, aceea de a ratifica ei înşişi acorduri internaţionale – acte pe care guvernul conform art. 108 din Constituţie nu are dreptul să le emită şi să le semneze – acest drept fiind doar de competenţa parlamentului conform art. 75(1) şi a preşedintelui conform art 91(1) din Legea fundamentală.
Prin încheierea acestui acord reprezentanţii Guvernului României se fac vinovaţi de trădare şi de grave prejudicii produse patrimoniului naţional, preferînd să abandoneze în mîinile hrăpăreţe ale guvernanţilor din Ungaria nu numai terenurile şi clădirile ce au aparţinut marelui Gojdu, dar şi sumele blocate deja în conturile unor bănci ungureşti, sume estimate la peste un miliard de euro.
De asemenea, prin încheierea acordului atacat reprezentanţii celor două guverne încalcă şi unele prevederi ale Tratatului de Pace de la Trianon, semnat în iunie 1920, dînd astfel apă la moara celor care contestă prevederile Tratatului şi care militează chiar şi pentru refacerea aşa zisei Ungarii mari, contestînd frontierele de stat ale României. O atare poziţie în loc să fie combătută cu fermitate de reprezentanţii Guvernului României este întărită prin acceptarea expresă a practicilor impuse abuziv de partea ungară, care avea obligaţia, stabilită prin Tratat, să predea României 90 % din patrimoniul mobil al Fundaţie lui Gojdu" fapt care nu s-a produs nici în prezent.
Un guvern format din oameni drepţi, cinstiţi şi patrioţi ar fi acţionat numai în conformitate cu prevederile dreptului internaţional, forţînd partea ungară nu numai să predea patrimoniul integral al Fundaţiei Gojdu, dar să plătească şi despăgubiri pentru că şi-a permis să confişte şi să "privatizeze" bunurile unei fundaţii private, ce a fost împiedicată să funcţioneze, din lipsă de patrimoniu, peste 58 de ani.
În loc ca reprezentanţii celor două guverne să înţeleagă că de la primul război mondial şi pînă astăzi lumea s-a schimbat, ţările democrate ajungînd să predea ţărilor de origine părţi importante din patrimoniile culturale şi istorice ale ţărilor jefuite, aşa cum este şi cazul României, prin semnarea actului atacat Guvernul României încearcă să împingă spre veşnicie faptele reprobabile ale guvernelor samavolnice şi hrăpăreţe care au procedat la confiscarea şi blocarea valorilor şi bunurilor Fundaţiei Gojdu.
Din dorinţa de a ascunde asemenea manopere frauduloase şi pentru a demonstra că reprezentanţii guvernului nu recunosc supremaţia Constituţiei, pe care au jurat la investitură, încălînd astfel şi jurământul solemn dat, cît şi principiile statului de drept, prin subminarea rolului şi importanţei Parlamentului României, care conform art. 61 (1) "este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", reprezentanţii guvernului impun astfel, fără a justifica urgenţa în mod temeinic şi serios, Orgonanţa de urgenţă cu nr. 183/14 12 2005, prin care ratifică singur, cu de la sine putere, ruşinosul şi trădătorul acord.
Prin maniera în care au înţeles să acţioneze, reprezentanţii guvernului au încalcat şi următoarele prevederi: art. 1 alin. 3, art. 4, art. 31 alin. 1 şi 2, art. (41) 44 alin. 1, 2 şi 3, art.(48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. 82, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin 2 şi 4) 108, art. 115 alin. 4, (135 alin. 1, 2, şi 6) 136 alin. 1, 2 şi 5) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie.
Actul atacat încalcă şi prevederile art. 108 alin. 2 din Constituţie, întrucît guvernul are doar dreptul să adopte ordonanţe şi hotărîri pentru organizarea executării legilor, nu pentru a aproba acordul pentru înfiinţarea unei fundaţii cu nume identic cu al unei alte fundaţii, care există şi funcţionează deja legal, în România. Prin impunerea noii fundaţii, aşa după cum s-au înţeles cei împricinaţi şi certaţi cu normele statelor de drept, democratice, se impune un alt statut bunurilor şi valorilor lăsate moştenire de mecena Emanoil Gojdu numai Fundaţiei lui Gojdu şi nu statelor sau guvernelor Ungariei sau României.
Va rog să constataţi că prin adoptarea acordului şi a OUG nr. 183/2005 a fost încalcată ordinea publica şi constituţională, aceastea avînd la bază cauze ilicite şi imorale pentru un stat de drept, ce aduce atingere patrimoniului poporului român - proprietarul de drept al acestuia – motive care justifică declanşarea cercetărilor care se impun.


Nica Leon 08.03.2006


Către,
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
Domnule Procuror General,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, nepotul unui om gospodar şi deosebit de bogat, care deţinea o moşie în comuna Nicolae Nălcescu din jud. Călăraşi, care, în urma faptelor învinuitului Mihai I, a fost arestat de comunişti şi de soldaţi ruşi de ocupaţie, aruncat mulţi ani în închisori şi în temniţe grele şi, apoi lăsat să plece acasă doar după ce orbise total şi devenise o adevărată povară pentru sistemul degradant şi bestial al puşcăriilor comuniste. Cu prilejul arestării bunicul meu a fost torturat, fiindu-i furate şi cinci butoaie pline cu lingouri din aur şi bijuterii, o sumă foarte mare de bani, casa, utilajele agricole (tractoare, semănători, batoze etc) animalele şi mijloacele de transport, produsele, pămînturile, prăvăliile, locurile de casă, livezile, dar şi mari cantităţi de acţiuni şi titluri de valoare pe care le deţinea la bănci şi la societăţi puternice ale vremii, dar şi actele de proprietate pentru bunuri imobile pe care le avea în proprietate, toate documentele din hîrtie, care ocupau atunci o încăpere special amenajată, au fost aruncate, de soldaţii ruşi, în curte dînduli-se foc.
În urma acestor acţiuni şi tatăl meu, deşi era încă minor, a fost trimis la canal, iar mie, prin asemenea urmări datorate în principal faptelor învinuitului Mihai I mi-a fost distrus viitorul prosper care îmi fusese asigurat prin munca, priceperea şi talentul investiţional şi comercial al înaintaşilor mei, motive pentru care formulez următoarea:

PLÎNGERE PENALĂ

împotriva făptuitorului Mihai I, individ care a stat neconstituţional pe tronul României, vinovat pentru săvârşirea mai multor infracţiunii inprescriptibile în orice stat, prevăzute şi pedepsite de Codul Penal, comise înainte de 23 august 1944, la data de 23 august 1944, după 1944, în vara anului 1989 cît şi ulterior.
De asemenea, cer obligarea respectivului la plata despăgubirilor civile în sumă de 3.600.000.000.000 lei, cât şi la cheltuielile judiciare pe care le voi efectua.
În fapt, în perioada premergătoare datei de 23 august 1944, la data de 23 august 1944, după 1944 cît şi în vara anului 1989 făptuitorul, deşi se pretindea a fi rege al României şi capul armatei, avînd chiar gradul de mareşal, prin faptele sale a distrus prezentul şi viitorul ţării noastre prin săvîrşirea cu premeditare a unor fapte penale, pedepsite, în timpul cînd ţara se afla în stare de război cu mai multe state şi puteri străine, moartea şi confiscarea totală a averii, după cum urmează:
1. CRIME ŞI DELICTE CONTRA SECURITĂŢII NAŢIONALE pedepsite de prevederile art. 271 din C.p. faptă care în acea perioadă de război purta numele de crimă de înaltă trădare, întrucît învinuitul, deşi pretindea a fi rege, cap al oştirii şi suveran al României şi se bucura de toate drepturile şi privilegiile unui cap

DOMNULUI PROCUROR GENERAL AL ROMÂNIEI

încoronat, în loc să-şi facă datoria faţă de poporul român şi de România, a stabilit legături cu o putere şi cu organizaţii străine şi cu agenţi ai acestora, cu scopul de a suprima sau ştirbi unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea şi independenţa statului, prin iniţierea, aprobarea, sprijinirea de acţiuni în timp de război contra ţării şi de înlesnire a ocupaţiei militare străine, de subminare economică, politică, a capacităţii de apărare a statului, ce au condus la aservirea faţă de organizaţia comunistă din U.R.S.S., precum şi de întrajutorare a unei organizaţiilor comuniste aflate pe teritoriul ţării, care reprezentau interesele străine ale U.R.S.S şi care desfăşurau activităţi inamice, împotriva securităţii naţionale, prin care urmăreau destrămarea statului român, subjugarea ţării, distrugerea economiei, a intelectualităţii şi a elitei politice, fapte care se pedepsesc acum cu detenţiune pe viaţă;
2. Trădarea prin transmiterea de informaţii secrete de stat agenţilor organizaţiilor şi puterilor străine cu care ţara se afla în război, precum şi procurarea de documente, date şi informaţii ultra secrete de stat şi deţinerea de documente de către cel care nu avea calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizaţii străine şi agenţilor acestora, săvârşite de un cetăţean român aflat în serviciul statului român, cu domiciliul în România, fapte ce se pedepseau atunci cu moartea şi confiscarea totală a averii;
3. Trădarea prin ajutarea inamicului – săvîrşită de învinuit, cetăţean român, cu domiciliul în România, aflat în serviciul statului român aflat în timp de război:
a) a predat teritorii, oraşe, poziţii de apărare, depozite ori instalaţii ale forţelor armate române şi care serveau apărării;
b) a predat nave, aeronave, maşini, aparate, armament şi numeroase alte bunuri şi materiale care serveau purtării războiului;
c) a procurat inamicului oameni, valori şi materiale utile pe care le-a folosit contra ţării şi armatei române;
d) a dat ordine şi a întreprins acţiuni pentru a trece de partea inamicului de natură să favorizeze activitatea inamicului slăbind puterea de luptă a forţelor armate române şi a armatelor aliate, fapte pedepsite atunci cu moartea şi confiscarea totală a averii;
4. Trădarea prin ajutarea inamicului şi spionaj prin iniţiereat, organizarea şi susţinerea acţiunilor ostile contra statului român, sprijinind spionii şi agenţii unor puteri străine cu care România se afla în război;Acţiuni împotriva ordinii constituţionale - a iniţiat, organizat, sprijinit şi săvîrşit acţiuni împotriva ordinii constituţionale, sprijinind acţiuni violente în scopul de a schimba ordinea constituţională, caracterul naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român, ordonînd arestarea şefului statului şi a unor miniştrii aflaţi în funcţie, pe care I-a predat agenţilor unei puteri străine, dezorganizînd armata rămasă fără conducere operativă în timp de război, fapte pedepsite cu moartea şi confiscarea totală a averii.
5. Subminarea puterii de stat - a iniţiat, organizat, sprijinit şi săvîrşit acţiuni armate violente săvârşite de mai multe persoane împreună, de natură să slăbească puterea de stat, fapte care au condus şi la abandonarea trupelor armate pe cîmpul de luptă, efective care au fost încercuite, decimate, dezarmate şi luate în prizonierat de forţe armate străine, urmate de ocuparea unor instituţii publice, depozite de arme şi muniţii, poziţii militare strategice, sedii ale guvernului şi armatei, incendiate şi apoi distruse, fapte pedepsite cu moartea şi confiscarea totală a averii.
6. Actele de diversiune urmate de distrugerea, degradarea şi aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii, sabotaje etc. a uzinelor, instalaţiilor, căilor de comunicaţie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicaţii, construcţiilor, produselor industriale sau agricole şi a numeroase alte bunuri, aducînd astfel o gravă atingere securităţii naţionale, fapte ce se pedepseau cu moartea şi confiscarea totală a averii;
7. Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională prin transmiterea de el şi acoliţii săi de stat şi de secrete militare, în timp de război, fapte săvîrşite de cel ce se ocupa înalte funcţii în stat, pe care le cunoaştea datorită atribuţiilor de serviciu, de natură de a pune în mare pericol securitatea naţională;
8. Furt calificat săvîrşit cu ocazia părăsirii României, ocazie cînd a sustras şi dus în străinătate valori şi bunuri ce aparţineau statului român, care ulterior au fost înstrăinate ilegal, deşi statul român îi plătea regulat acestuia o pensie viageră consistentă, iar multe din bunurile şi valorile sustrase făceau parte din patrimoniul cultural naţional;
9. Complot împotriva integrităţii statului român – fapte săvîrşite împreună cu mai multe persoane care în iulie 1989, la Budapesta, au semnat o declaraţie prin care se angajau să cedeze Ungariei provincia românească Ardeal, în cazul în care învinuitul ar ajunge la putere în România, cu ajutorul unor forţe străine;
10. Dobîndirea de foloase necuvenite faptă comisă prin pretinderea şi primirea de la statul român a unor avantaje materiale, onţinute ca urmare a declaraţiei false a acestuia în care afirma că ar fi fost şef al statului român, funcţie pe care în realitate nu a deţinut-o legal niciodată.
Ca urmare a faptelor învinuitului şi a acoliţilor săi am suferit un prejudiciu în sumă de 3.600.000.000.000 lei noi, reprezentând veniturile pe care le puteam realiza dacă nu aş fi fost victima făptuitorului.
În drept, faptele constituie infracţiunile prevăzute de art. C. pen.

Nica LeonDovada plângerii o fac cu numeroase documente şi martori.


Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Domnule Procuror General,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în calitate de cetăţean român, care în decembrie 1989 v-a dăruit libertatea şi posibilitatea de a deveni oameni şi cetăţeni adevăraţi, avînd în vedere faptul că am formulat şi depus, la această instituţie, mai multe plîngeri privind infracţiuni săvîrşite de persoane care au fost sau sînt încă în funcţii de conducere în instituţiile statului şi, avînd în vedere adresa dvs. nr. 581/C/1273/2006, din 09 03 2006, vă rog să precizaţi despre care dintre plîngeri faceţi referire, cumva la cea cu data redactării 18 02 2006 ?
Vă rog ca pe viitor să menţionaţi în astfel de răspunsuri ori data redactării, ori subiectul plîngerii, pentru a identifica şi eu despre care plîngere este vorba.
Este, cred, de la sine înţeles că eu nu pot cunoaşte data poştei, la care faceţi, probabil dvs. referire, respectiv 22 02 2006, pentru că eu ştiu doar cînd depun la cutia poştală respectivul plic, dar nu am cum să ştiu cît timp stă în cutie, la cartare ş.a.m.d. pînă i se aplică ştampila cu data poştei la care probabil v-aţi referit dvs.
Sînt surprins să aflu, dacă este vorba de plîngerea privind mai multe infracţiuni de care se fac vinovaţi reprezentanţi şi angajaţi ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi din Guvernul României care, folosindu-şi abuziv funcţiile, au adoptat şi impus acte normative care încalcă atît principiile statului de drept, dar şi constituţia cît şi multe legi şi ordonanţe, deoarece:
- Guvernul şi M.T.C.T. pentru că nu cheltuieşte banii lui, ci banii bugetului, deci bani publici, avea şi are obligaţia de a organiza licitaţii atunci cînd doreşte să construiască o autostradă, fie ea şi pe traseul Braşov –Cluj – Borş, lucru pe care nu l-a făcut, motiv pentru care şi astăzi ne critică reprezentanţii Comisiei şi Parlamentului European. În acest caz fiind vorba cel puţin de abuz în serviciu contra intereselor publice;
- În privinţa podurilor de la Mărăcineni este vorba de comiterea mai multor infracţiuni, pentru că la nişte creşteri obişnuite, prevăzute în proiect, a debitului rîului Buzău, podurile de la Mărăcineni au cedat datorită detaşării şi înclinării pilonilor de susţinere, elemente de construcţie care, dacă cumva nu este vorba de o deficienţă de proiectare, este cu siguranţă o culpă a constructorului sau a celor care, aşa cum s-a zvonit, au dat aprobare să fie decopertaţi chiar la baza lor, vina fiind şi a celor care au excavat în acele locuri, cu intenţia vădită de a destabiliza şi şubrezi acele elemente de rezistenţă, esenţiale pentru stabilitatea şi rezistenţa construcţiilor. Dar vina o poartă în acest caz şi cei care, deşi plătiţi de stat să vegheze pentru ca astfel de inconştienţi sau de elemente duşmănoase să nu îşi poată pune în practică asemenea manopere frauduloase (cei de la mediu, de la drumuri, de la primărie, poliţiştii etc.). De asemenea, cercetările sînt imperios necesare şi pentru a se afla adevăratele cauze ale destabilizării podurilor, pentru ca pe viitor să se tragă concluziile care se impun, pe baza cărora ori să se schimbe normativele în domeniu, ori metodele de calcul şi proiectare folosite în cazul unor asemenea construcţii, ori să se schimbe tehnologia sau metoda de abordare a unei asemenea probleme, în viitor. Nu în ultimul rînd, ar trebui văzut, de oamenii legii, dacă înainte de dinamitare comisia abilitată în cazul unor asemenea incidente s-a întrunit la faţa locului, a analizat cauzele care au produs defecţinea şi au dispus măsuri pentru limitarea pagubelor. Şi în cazul demolării, prin dinamitare, comisia trebuia legal să se pronunţe, în scris, pentru a nu mai aminti de obligaţia legală prevăzută de Ordonanţa nr. 60/2001 unde scrie nu numai de asigurarea transparenţei, dar şi de licitaţiile ce ar fi trebit să fie organizate;
- Totodată cred că ar trebui, dacă întradevăr doriţi ca acest popor să nu mai fie obligat să cheltuiască de nenumărate ori, sume enorme de bani pentru a recostrui şi repara astfel de construcţii, să încercaţi să aflaţi adevărul şi vinovăţiile. Ca atare, ar trebui să nu exitaţi să aflaţi cît mai curînd răspunsul la întrebările formulate de mine, adresate M.T.C.T.
Eu sînt sigur că va veni vremea ca unii să regrete amarnic că nu au făcut-o cînd au avut ocazia!
- În cazul costisitorului contract pentru aşa – zisa ronfluare a navei Rostok nu cred că eu ar trebui să vin cu multe elemente noi, avînd în vedere cercetările efectuate în cauză de Parchetul Constanţa, iar acum dvs. ar trebui să aflaţi cum a fost posibil să fie daţi de la bugetul de stat, pentru o banală operaţiune de tăiere şi nu de ranfluare, peste 5.000.000 de Euro, sumă pentru care nişte infractori, pe care şi instituţia dvs. i-a protejat şi îi mai protejează, au vîndut mai multe vapoare, aflate în funcţiune şi în exploatare, la preţuri cu mult mai mici decît grămada de fiare vechi care a fost lăsată să zacă în apale Dunării, chiar şi anul trecut cînd, din cauza secetei, pînă şi hoţii de fier vechi, dacă ar fi fost lăsaţi, ar fi putut să o taie şi să o facă să dispără, fără nici un fel de problemă tehnică, operaţiune care nu ar fi costat nimic statul român. Acum a fost jefuit de alţi peste 5.000.000 Euro, iar cei care acum, în libertate şi democraţie, ar trebui să dovedească că sînt oameni ai legii, se fac că nu văd, iar mîine, noi românii, vom fi obligaţi să plătim, cu toţii, alţi bani, pentru a tăia din nou părţile care au alcătuit cîndva nava Rostak, abandonate de această dată, pe bani foarte mulţi, în apele braţui Sf.Gheorghe.
Aştept cu interes punctul dvs. de vedere fără să îmi permit să indic articolele din Codul Penal care sînt incidente în cele sesizate, pentru că am în vedere că dvs., ca specialişti, o puteţi, dacă vreţi şi aveţi curajul şi conştiinţa datoriei împlinite, să o faceţi cu mult mai bine decît mine.

Cu speranţa că voi primi răspunsul dvs. în cel mai scurt timp, vă urez mult succes în activitate.

Nica Leon 30.03.2006

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,


Domnule Procuror General,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, avînd în vedere prevederile art. 131 din Constituţia României şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004, vă rog să-mi comunicaţi dacă aţi binevoit să dispuneţi cercetarea şi trimiterea în judecată a primului ministru Adrian Năstase, a preşedintelui A.V.A.S. Muşetescu Ovidiu, a celor care au fost interimari, a preşedintelui Orăşanu Răzvan şi a acoliţilor lor, care se fac vinovaţi de înstrăinarea abuzivă a unui bun proprietate publică inalienabilă, respectiv S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata, care, încălcînd prevederile constituţionale, supreme şi obligatorii chiar şi pentru ei, au pus la cale şi au dus la îndeplinire un plan de distrugere a economiei româneşti, prin vînzarea societăţilor componente, fapte care constituie săvîrşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, prevăzut de art. 246 din C. penal şi, de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzut şi pedepsit de art. 248 din C. Penal.
Cu dispreţ şi faţă de lege, învinuiţii au organizat abuziv o licitaţie pentru a vinde S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata, vînzare care s-a făcut şi cu încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 32/1998, cît şi a H.G. 865/1998.
Cu toate că respectivul contract de privatizare a fost atacat în justiţie, care prin Decizia nr. 2153/2003 pronunţată la data de 08 04 2003 de Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Comercială, irevocabil a "dispus anularea formelor şi actelor de privatizare întocmite împotriva vînzării prin negociere directă, a pachetului de acţiuni APAPS din capitalul social al pîrîtei S.C. Balneoclimaterica S.A. Sovata", dispoziţie pronunţată la data de 23 05 2001, prin sentinţa nr. 117 a Curţii de Apel Tîrgu Mureş –Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, pîrîţii, deşi informaţi despre anularea vînzării, nu au făcut nimic pentru a readuce în proprietatea statului această societate comercială, bun public inalienabil conform art. 135 alin. 5 din Constituţie, respectiv 136 alin. 4 din constituţia pîngărită a României.
Pîrîţii au fost informaţi şi prin intermediul întrebărilor şi interpelărilor redactate de mine şi citite de multe ori de senatorul de Mureş dl. Dumitru Petru Pop, în Senatul României, în mandatul 2001 – 2004, la care în loc ca factorii de răspundere din guvern să întreprindă, de îndată, cele necesare ducerii la îndeplinire a unei hotărîri judecătoreşti, definitive şi irevocabile, au preferat să închidă ochii făcîndu-se astfel complici la această vînzare ilegală, din dorinţa de a participa activ la jefuirea poporului român şi au favorizat firma care dobîndise ilegal această perlă a turismului românesc.
Totodată, vă rog să aveţi în vedere şi că, aceiaşi indivizi certaţi cu legea, gata să păgubească averea inalienabilă a poporului român - făuritor şi proprietar de drept al acesteia, menţin o situaţie intolerabilă într-un stat de drept, motiv pentru care vă solicit să îi cercetaţi şi să-i trimiteţi în judecată şi pe cei cu atribuţii în apărarea patrimoniului naţional, ce fac parte din actualul guvern, angajaţi care nu respectă prevederile constituţionale şi nici sentinţele judecătoreşti sus indicate, deşi sînt bine plătiţi de statul român, pentru a-şi face datoria.
De asemenea, rog să dispuneţi şi cercetarea primului ministru Călin Constantin Popescu Tăriceanu şi a acoliţilor săi, care se fac vinovaţi de comiterea aceloraşi fapte penale, pentru că menţin în vigoare un contract de vînzare- cumpărare anulat de justiţie, printr-o sentinţă definitivă şi irevocabilă, conform sentinţelor sus menţionate.
În cazul în care nu se efectuează deja cercetări penale împotriva pîrîţilor, vă rog să dispuneţi efectuarea cercetărilor penale şi trimiterea în judecată a celor aflaţi în Guvernul României şi a acoliţilor lor, care au semnat, aprobat şi menţinut valabilitatea actelor prin care s-au mijlocit respectivele înstrăinări, motiv pentru care se fac vinovaţi de săvîrşirea mai multor infracţiuni, pe care sper că le veţi constata şi încadra juridic dvs., fiind de meserie.
Anexez la prezenta, copiile sentinţelor la care am făcut referire.Nica Leon 11.04.2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009