Sectorul CIVES
 
 

Privilegii pentru besti, saracie pentru cei multi si prosti!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Privilegii pentru besti, saracie pentru cei multi si prosti!

Mesajde Nica Leon » Mar Aug 01, 2006 8:32 am

Către,
Tribunalul Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ

Domnule Preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, chem în judecată şi personal la interogatoriu pîrîţii: Serviciul de Protecţie şi Pază, cu sediu în Bucureşti, str. 13 Septembrie nr. 1 –5, sector 5 şi Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, cu sediul în Bucureşti, str. Molier nr. 6 – 8, sector 1, pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să constataţi, să recunoaşteţi dreptul la tratament egal şi interesul legitim aratat la motive:
1. că reprezentanţii acestor instituţii de stat au încălcat şi încălcă prevederile constituţionale şi Legea 544/2001, refuzînd să-mi răspundă, în termen legal, la solicitarea mea legitimă, respectiv să obligaţi pîrîtul, prin sentinţă, să-mi transmită informaţiile solicitate la data de 15 06 2006, respectiv lista cheltuielilor efectuate de pîrît cu beneficiarii Legii 406/2001, defalcată pe capitole şi ani, de la apariţia legii şi pînă în prezent;
2. să obligaţi pîrîţii să-mi plătească, în solidar daune morale în sumă de 19.000 lei noi ca urmare a încălcării drepturilor mele, a desconsiderării acestor drepturi cetăţeneşti şi a afectării demnităţii mele, produsă atunci cînd conducerea acestor instituţii publice, finanţate de la bugetul de stat, la care şi eu contribui, încălcînd legea şi constituţia, au refuzat şi refuză să-mi furnizeze informaţiile publice solicitate, avînd, deci, ceva ilicit de ascuns.

MOTIVE

În fapt, după ce am aflat din presă că numiţii Mihai I, Constantinescu Emil şi Iliescu Ion beneficiează, ca urmare a adoptării Legii nr. 406/2001, de privilegii care încalcă litera şi spiritul pîngăritei Constituţii a României, am adresat parîţilor scrisorile anexate, rugîndu-i ca în temeiul prevederilor art. 31 din Legea fundamentală şi a Legii 544/2001
să-mi comunice o listă care să conţină cheltuielile efectuate, suportate din bugetele acestor instituţii publice, pe capitole şi an, de la data apariţiei legii şi pînă la data solicitării, respectiv 15 06 2006.
Ştiind că au participat la fraudarea bugetelor respectivelor instituţii, reprezentanţii acestora au refuzat să-mi comunice informaţiile publice solicitate, motivînd aberant, deci ilegal, unul că respectivele informaţii ar fi clasificate, fără să anexeze şi decizia de clasificare prevăzută de Legea 182/2002, iar celălalt pretinzînd că, respectivele cheltuieli ar fi făcute din bani care nu provin de la buget, uitînd de fapt că statutul acestei regii a statului prevede că toate activităţile aducătoare de venit se contabilizează, iar profitul brut se impozitează şi se varsă la bugetul de stat, indiferent din ce activitate şi sursă ar proveni.
Au aucuns aceste informaţii de interes public, deoarece, au ştiut că cei care au impus neconstituţionala Lege 406/2001 au încălcat principiile şi drepturile fundamentale, garantate tuturor cetăţenilor români, cum ar fi dreptatea, demnitatea, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, fără privilegii şi discriminări, dreptul la viaţă şi solidaritatea cetăţenilor.
Din aceste motive, reprezentanţii pîrîţilor, avînd mentalităţi şi obiceiuri comuniste şi, crezîndu- se şmecheri şi deasupra Legii, au recurs la această josnică stratagemă, transmiţîndu-mi în locul informaţiilor publice solicitate legal de subsemnatul, nişte scrisori tîmpe, prin care mi-au insultat inteligenţa, afectîndu-mi astfel drepturile fundamnetale şi demnitatea.
Procedînd astfel, reprezentanţii pîrîtului, m-au convins care este realitatea, dovedindu-mi şi ei că România nu a devenit încă un stat de drept, stat care aşa după cum se vede, ca urmare a atitudinii dispreţuitoare a reprezentanţilor unora dintre cei care reprezintă instituţii publice de stat ce încalcă cu nonşalanţă drepturile legitime ale
cetăţenilor, care le plătesc consistentele salarii, dar şi normele constituţionale şi legale, pe care, ca şi în vremurile de tristă amintire, nu dau nici măcar doi bani, crezîndu-le valabile doar pentru proşti.
Văzînd promisiunile electorale, programule de guvernare ale guvernului Tăriceanu şi actele normative adoptate în mod ilegal şi abuziv de reprezentanţii Guvernului României, plătiţi de popor pentru a "asigura realizarea politicii interne şi externe a ţării şi pentru a exercita conducerea generală a administraţiei publice"
cît şi nivelul datoriei publice interne şi externe, dar şi nivelul salariilor majorităţii celor ce muncesc şi plătesc impozite în această ţară, cît şi cuantumul pensiilor unui număr impresionant de batrîni, azi muritori de foame, după o viaţă de muncă în slujba şi folosul României, am constatat următoarele:
1. Legea 406/2001 a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 1 alin. 3 şi 5, art. 4, 16 alin 1 şi 2, art. 20, art. 47 alin.2 şi art. 154 alin. 1 din Constituţie, această lege instituind obligaţia absurdă şi ilegală ca statului român să plătească indemnizaţii şi să asigure, pe cheltuiala bugetului de stat, privilegii foştilor şefi de stat, chiar dacă aceştia, contrar legilor, moralei şi bunului simţ au fost comunişti înrăiţi, criminali, hoţi, tîlhari sau trădători, indivizi care, prin activitatea lor, au făcut direct sau indirect mult rău României şi poporului român.
2. Deşi tot mereu cei aflaţi la guvernare motivează că nu pot respecta prevederile art. 47 alin.1 şi 135 alin. 2 lit. f din pîngărita Constituţie a României, pentru a-şi ascunde prostia, pretind că nu au bani suficienţi la bugetul de stat, dar, în mod miraculos, datorită prevederilor Legii 406/2001, aceştia găsesc suficente resurse materiale pentru a-i procopsi pe cei care au făcut atîta rău acestei ţări şi acestui popor minţit, umilit, tîlhărit şi trădat tocmai de cei care au deţinut cea mai înaltă demnitate în stat;
3. Cu toate că Legea 406/2001 a fost publicată în anul 2001privilegiile conferite prin această lege sînd ilegal acordate numitului Mihai I, care nu a fost niciodată şef de stat în România şi nici rege constituţional, cît şi comunistului Constantinescu Emil, individ care nici el nu a fost şef de stat în România, după intrarea în vigoare a legii nedrepte, ruşinoase şi neconstituţionale;
4. Singurul căruia i s-ar fi putut aplica asemenea privilegii, ca cele existente în Legea 406/2001, era invinuitul Iliescu Ion, cercetat în dosarele Revoluţiei şi în cele ale Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990, fiind un pardox ca statul român, care a cheltuit şi cheltuieşte atîţia bani pentru buna şi temeinica desfăşurare a cercetărilor în vederea trimiterii în judecată a acestui periculos infractor, să fie cel care, pentru faptele sale abominabile statul, acum, în Mileniul III să îl gratuleze cu drepturi de care nu se bucură însă şi ceilalţi foşti angajaţi, acordate abuziv tocmai celui care a făcut atîta rău României, poporului român şi umanităţii;
5. În acelaşi timp, în mod surprinzător, statul român îi umileşte, dispreţuieşte şi fură atît pe veteranii de război, care, deşi ar trebui să beneficieze şi ei de drepturile ce le sînt conferite tot prin Lege, (44/1994), aceştia sînt persecutaţi şi trataţi ca nişte periculoşi răufăcători, pentru că au avut curajul, demnitatea şi tăria de a se duce acolo unde i-a trimis ţara, luptînd pentru apărarea onoarei, demnităţii, suveranităţi şi integrităţii României. În schimb, trădătorului Mihai I, care prin trădarea sa de la 23 August 1944 a oferit ruşilor posibilitatea să captureze şi să omoare peste 165.000 de soldaţi şi ofiţeri ai armatei române, statul de "drept" actual, în loc să-l cerceteze şi să-l condamne pentru crima de înaltă trădare, îl recompensează pentru că a contribuit la asemena masacru şi la comunizarea directă a României, ocupată datorită faptelor sale de străinii cărora le-am mai plătit şi uriaşe daune de război, fapte care au avut ca urmare nenorocirea, schimbarea vietii şi deturnarea destinului a multe milioane de români, care acum, imoral şi ilegal, sînt obligaţi să îi mai şi plătească privilegiile prevăzute de Legea 406/2001, după ce au îndurat atîtea nedreptăţi, umilinţe, ruşine şi privaţiuni;
6. Statul român, care pretinde astăzi că ar fi unul democratic şi de drept, a uitat prea repede răul pe care i l-au făcut Mihai I şi hoardele de comunişti, răsturnaţi de la putere de tinerii revoluţionari, care nici ei nu beneficază de drepturile ce şi lor le sînt conferite tot prin lege, 42/1990 şi 341/2004, guvernul şi autorităţile statului motivînd că nu au bani, pentru că banii trebuie să se ducă, în viziunea celor care se află la putere, numai la cei care au făcut mult rău României, intereselor acesteia şi imaginii sale.
Avînd în vedere şi prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 4, art. 16, art. 31 alin. 1 şi 2, art. 47, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 57, art. 82, art. 135 alin. 2, lit. f şi art. 154 alin. 1 din Constituţie, am cerut în scris pîrîţilor informaţiile mai sus arătate, pentru a putea să văd ce sume au fost puse şi sînt încă puse la dispoziţia unor asemena indivizi, care nu fac cinste nici unei naţiuni, dar pîrîţii, ştiind că au acordat privilegiile prevăzute neconstituţional şi nemeritat de Legea 406/2001 lui Mihai I şi Constantinescu Emil în dispreţul prevederilor art. 15 alin 2 din pîngărita Constituţie a României, unse stă scris că: " Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. " de unde rezultă, fără putinţă de tăgadă că sumele cheltuite de pîrîţi din bani publice pentru acerdarea privilegiilor prevăzute de Legea 406/2001 au fost ilegal cheltuite, deci nedatorate, motiv pentru care nici unul dintre beneficarii legii nu era şi nu este îndreptăţit legal să primească asemenea privilegii şi recunoştinţă, dacă într-adevăr dreptatea, în România, este o valoare supremă şi garantată, idealurile noastre, la revoluţie, ne avînd nimic în comun cu sacrilegiul care se comite prin Legea 406/2001.
Pentru aceste motive, rog instanţa ca prin sentinţa pe care o veţi pronunţa să constataţi şi să recunoaşteţi dreptul la tratament egal pe care statul, prin autorităţile sale, îl datorează tuturor cetăţenilor săi.
Faţă de cele de mai sus rog instanţa să oblige pîrîţii:
- să-mi pună la dispoziţie informaţiile publice solicitate, respectiv lista cheltuielilor
efectuate de pîrît cu beneficiarii Legii 406/2001, defalcată pe capitole şi ani, de la apariţia legii şi pînă în prezent;
- să recunoaşteţi interesul legitim pe care îl am eu în această cauză, fiind cel care v-a dăruit, în Decembrie 1989, libertatea şi dreptul de a deveni oameni, care ar fi trebuit ca într-un stat de drept să aibă aceleaşi drepturi;
- să plătească, în solidar, daune morale în sumă de 19.000 lei noi ca urmare a încălcării drepturilor mele, a desconsiderării acestor drepturi cetăţeneşti şi a nesocotirii demnităţii mele, produsă atunci cînd conducerea acestor instituţii publice, finanţate de la bugetul de stat, la care şi eu contribui, încălcînd legea şi constituţia, au refuzat şi refuză să-mi furnizeze informaţiile publice solicitate, avînd, deci, ceva ilicit de ascuns.

În drept prevederile Legii 544/2001 şi cele invocate mai sus.
Anexez copia scrisorilor trimise pîrîţilor şi răspusurile neserioase ale acestora, dovadă a refuzului de a-mi răspunde în termen legal, încălcîndu-mi astfel dreptul la liberă informare.Nica Leon 27 07 2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009