Sectorul CIVES
 
 

SSPR refuza preschimbarea certificatului de revolutionar

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

SSPR refuza preschimbarea certificatului de revolutionar

Mesajde Nica Leon » Mie Oct 18, 2006 3:02 pm

La Dosar nr. 6670/2/2006


Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII- a Contencios Administrativ
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul Nica Leon, reclamant în această cauză, ca urmare a solicitării instanţei, făcută la termenul din 27 09 2006, de a preciza acţiunea, arăt următoarele:

1. După apariţia Legii 341/2004, conştient de importanţa faptelor si actiunilor mele,ce au dus la pregătirea şi declanşarea Revoluţiei române din Decembrie 1989, am aşteptat de la autorităţile acestui stat gestul firesc şi normal, pe care acestea trebuiau să-l facă, acela de a-mi preschimba certificatul care nu le mai plăcea, cu un altul nou;
2. Văzînd însă ticăloşia acestora, în conformitate cu Legea, am adresat mai multe scrisori pîrîtului, prin care i-am cerut, printre altele, ca de îndată să purceadă la a-mi preschimba certificatul, ceea ce însă a refuzat cu obstinaţie;
3. Avînd în vedere prevederile art. 1 (1) şi următoarele din Legea 554/2004, întrucît am constatat că pîrîtul, autoritate publică, refuză să-mi răspundă concret la cererile mele şi nici nu îmi soluţionează cererea, prin preschimbarea vechiului certificat, am fost nevoit să-l chem în judecată, în prezenta cauză, pentru ca instanţă să-mi recunoască dreptul pretins şi interesul legitim, dar şi să-mi repare paguba, atît prin a obliga pîrîtul să-mi preschimbe şi să-mi înmîneze noul certificat, în schimbul celui vechi care acum nu mai este pe placul autorităţilor publice, ce au decis unilateral schimbarea vechiului model, cît şi prin obligarea acestuia să-mi plătească pagubele materiale şi morale pe care mi le-a pricinuit în urma refuzului său de a-mi rezolva problemele pe care i le-am sesizat, ce ţineau direct de implicarea şi puterea sa;
4. Conform DEX-ului, elaborat şi redactat de Institutul Iorgu Iordan al Academiei Române, a preschimba înseamnă – a ceda un lucru în locul altuia, a face schimb, a schimba, a căpăta o altă formă sau un alt conţinut, a suferi modificări, a se preface, a se modifica, schimbat;
5. Avînd în vedere şi definiţia acestei noţiuni – am chemat în judecată pîrîtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, pentru că acesta se face vinovat de a nu-mi fi schimbat vechiul certificat cu noul tip de certificat, în pofida faptului că trebuia să cunoască că eu sînt cel care a declanşat lupta pentru răsturnarea dictaturii comuniste, că eu am spart mitingul din 21 12 1989, că eu am organizat apoi şi am condus revolta populară pe care am stîrnit-o, că eu sînt cel care a atacat apoi clădirea C.C. al P.C.R. unde am preluat conducerea, după ce am subordonat armata şi toate celelalte structuri militare şi civile ale statului, apoi am demis guvernul comunist, am dat ordine clare pentru capturarea şi arestarea dictatorului şi a sinistrei sale soţii, am eliberat deţinuţii politici ş.a.m.d. fapte cunoscute şi recunoscute de foarte multi scriitori şi ziarişti din ţară şi din străinătate;
6. Deşi aveau obligaţia legală să-mi preschimbe certificatul, pentru a obţine, în sfîrşit, drepturile legitime cuvenite, drepturi de care am fost lipsit încă din 1990, după apariţia Legii 42/1990, am fost mereu refuzat din cauza luptei şi atitudinii mele anticomuniste, manifestată deschis, a dorinţei mele de a arăta adevărul faptelor istorice din acele zile eroice, dar şi crimele şi impostorii care au pretins că ar fi emanaţii revoluţiei, în fapt nişte comunişti înrăiti, care din dorinţa de a-şi conserva privilegiile, poziţiile şi puterea, au declanşat aşa zisa luptă antiteroristă, în mod fals, cauzînd astfel omorîrea a peste 1100 de tineri, rănirea a peste 4000 de persoane şi producerea unor deosebit de importante pagube materiale;
7. Cu toate că principiile enunţate la art. 2 din Legea 341/2004 sînt clare, eu fiind unul dintre extrem de puţinii oameni din România care pot demonstra, cu probe indubitabile, aşa cum este specificat la lit. d – unde este prevăzută obligaţia "stabilirii categoriilor de luptători, prin diferenţierea angajării şi participării la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei", participarea şi faptele mele determinante care au dus la victoria Revoluţiei, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor a refuzat şi refuză încă să-mi preschimbe vechiul certificat, care mi-a fost acordat aşa de tîrziu, abia în 1998, act prin care statul român mi-a recunoscut atunci faptele deosebite şi mi-a acordat legal mai multe drepturi, drepturi pe care acum nu le mai pot pierde ca urmare a atitudinii condamnabile, nerecunoscătoare a celor care şi în prezent mă persecută pentru convingerile mele politice, invidioşi pentru curajul şi lupta mea, ce a făcut posibil, după 45 de ani de ruşine şi de umilinţă în care s-au complăcut atîtea generaţii, ca o mînă de tineri să răstoarne dictatura minciunii, prostiei, trădătorilor şi criminalilor;
8. Deşi la art. 2 lit. f legiuitorul a stabilit obligaţia ca reprezentanţii statului, în acest caz Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor şi Comisia parlamentară, să manifeste "echitate în acordarea drepturilor prevăzute de Legea 341/2004" eu sînt discriminat, cu toate că nici unul dintre cei cărora le-au fost preschimbate pînă acum certificatele nu au avut şi nu au dovedit nici pe departe fapte importante, determinante, cerute şi stabilite de lege, pentru lupta anticomunistă şi pentru Victoria Revoluţiei. Trebuie să precizez că faptele mele se înscriu perfect în cerinţele art. 3 alin.3 din Legea 341/2004 şi că eu aveam deja un certificat, prin care îmi fuseseră deja recunoscute aceste fapte, fără a mai pomeni şi de sutele de ziarişti, scriitori, cineaşti şi oameni politici, din ţară şi din străinătate, care se minunaseră de curajul faptelor mele, de dăruirea, de sacrificiu şi patriotismul pe care l-am dovedit;
9. Cu toate că eu sînt singurul care am făcut şi pot dovedi faptele evocate în ultima teza a art. 3 alin. 3 din Legea 341/2004, fiind cel care a scris şi trimis, spre a fi date publicităţii, nenumărate scrisori în care criticam politica dictatorului N.Ceauşescu, în care îndemnam poporul să se revolte, ultima care a văzut lumina tiparului fiind publicată, de cel mai important cotidian din Canada, The Globe and Mail, la data de 20 12 1989, pîrîtul nu a considerat necesar ca eu să primesc, printre primii, dacă nu chiar primul, datoratul certificat preschimbat, pentru că eu fac parte dintre cei despre care legea scrie: "precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989". Cum scrisoarea mea anticonunistă a apărut în 20 12 1989, deci în intervalul dintre 14 şu 22 decembrie 1989, această acţiune eroică – pentru acele vremuri, este total ignorată de pîrît, care însă a preschimbat certificatele unor impostori şi infractori, cu celeritate, contrar spiritului şi literei legii;
10. Reprezentanţii pîrîtului şi ai Comisiei parlamentare nu au respectat, în cazul meu nici cerinţele Legii 341/2004, care impune, la art. 2 lit. c "diferenţierea etapelor Revoluţiei", pentru ca la lit. d "diferenţierea angajării şi participările la acţiunile desfăşurate…"şi lit. e "diferenţierea …privind etapele participării şi formele de angajare" aceştia refuzînd ca măcar să ia în discuţie faptele mele deosebite, descrise în dosarul pe care îl are la sediul său, acceptînd însă să pună deavalma "marea masă" cu impostorii, infractorii şi criminalii – care au tras în noi în prima etapă – încheiată o dată cu fuga din C.C. a dictatorului, apoi etapa a doua de preluare a puterii şi de organizare, etapă pe care a mixat-o cu etapa a III-a, cea a luptei pentru recucerirea puterii şi conservare a privilegiilor, declanşată de Iliescu Ion şi acoliţii săi, care au inventat teroriştii şi au declanşat un adevărat război civil, în timpul căruia au murit şi au fost răniţi mii şi mii de tineri nevinovaţi, chemaţi în diverse puncte fierbinţi ca vitele la tăiere, pentru a se îndeplini astfel planul propus, acela de 65.000 de morţi, anunţat de brucan. În timp ce mie îmi este refuzată preschimbarea, lipsindu-mă de drepturile legitime, binemeritate, toţi cei care au participat şi s-au implicat în lupta contra Revoluţiei şi care au ucis, rănit şi au produs importante pagube materiale, pentru a nu mai aminti psihoza şi panica pe care au creat-o, în rîndul populaţiei, au beneficiat deavalma de preschimbarea prevăzută de Legea 341/2004, situaţie ce este de neacceptat într-un stat de drept, democratic, renăscut ca urmare a luptei pentru libertate a cîtorva tineri;
11. Contrar evidenţei, eu avînd deja titlul prevăzut la art. 3 alin. 1 lit. c (2) şi calitatea de Luptător remarcat prin fapte deosebite, pîrîtul refuză să-mi preschimbe certificatul şi nici nu cere avizul Comisiei parlamentare abilitată de lege să avizeze demersul de a-mi fi preschimbat certificatul de tip vechi, eu fiind astfel împiedicat să pot intra în posesia indemnizaţiei lunare reparatorii, prevăzută de lege la art. 4 alin.2 şi 4, cu toate că reprezentanţii pîrîtului ştiau că nu am serviciu şi nici mijloacele materiale necesare pentru a avea o existenţă decentă, mie fiindu-mi desfăcut contractul de muncă, de la Senatul României, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare, la data de 20 12 2004, fără să se emită încă legala decizie pentru acestă acţiune unilaterală, impusă de comuniştii din conducerea camerei superioare a legislativului românesc;
12. Din cauzele arătate mai sus eu nu am beneficiat de nici unul dintre drepturile legitime garantate de Legea 42/1990, dar nici de cele prevăzute de Legea 341/2004 art. 5.
13. Pîrîtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor deşi avea obligaţia legală prevăzută la art. 5 alin. 3 nu a procedat, în cazul meu, la eliberarea noului tip de certificat nici pînă în prezent, motiv pentru care consider că mi-a încălcat drepturile legitime, abdicînd de la rolul său, pentru care a fost creat, acela de a rezolva problemele revoluţionarilor, mie refuzînd atît să-mi răspundă la scrisorile în care îmi făceam cunoscute problemele, legate de Legea 42/1990, cît şi pe cele referitoare la prevederile Legii 341/2004, pricinuindu-mi astfel şi mari prejudicii morale şi materiale, întrucît şi-au permis nu numai să mă ignare, dar şi să mă dispreţuiască atunci cînd nu m-au persecutat, după cum am arătat mai sus;
14. Cu toate că pîrîtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor avea obligaţia legală şi de serviciu să procedeze întocmai, cu respectarea strictă a prevederilor art. 5 alin. 4, pînă în prezent acesta nu a catadicsit să semneze şi să ceară, pentru mine, avizul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi nici nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute la aliniatul următor;
15. Prin neîndeplinirea de către pîrît a obligaţiilor sale prevăzute de lege, în termen de şase luni, aşa după cum este scris în art. 9 alin. 1, acesta nu numai că m-a discriminat, dar m-a persecutat şi pedepsit, fiind astfel în imposibilitatea de a-mi realiza drepturile legitime ce mi se cuvin prin lege;
16. De asemenea, pîrîtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, nu a făcut demersurile prevăzute şi de art. 11 şi nu a făcut propuneri în acest sens comisiei abilitate, care din această cauză nu a avut ce aviza în cazul meu, deşi nici membrii respectivei comisii nu pot fi scuzaţi că s-au făcut că uită contribuţia mea determinantă la victoria Revoluţiei, datorită căreia au ajuns în aceste posturi importante în statul român, de care s-au folosit însă pentru a aviza fel de fel de trecători, de curioşi, de hoţi, de impostori, chiar criminali şi înalţi activişti din fosta nomenclatură comunistă, indivizi care nu doreau ca unul ca mine să primească acelaşi certificat ca şi ei, doar pentru că am avut "tupeul" să-i reclam la parchet;
17. Prin modul în care a înţeles să se manifeste pîrîtul, a încalcăt şi numeroasele prevederi din Norma metodologică din 02 09 2004, amintind aici pe cele prevăzute la art. 4 – "... fie în urma participării la evenimente care au avut legătură directă şi de necontestat cu lupta pentru victoria revoluţiei" , art. 5 ", în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rîndul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia decisivă, la victoria Revoluţiei, remarcîndu-se prin fapte deosebite în care şi-au pus viaţa în pericol şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din decembrie 1989…". Tocmai pentru că faptele mele fac parte, indubitabil, dintre cele prevăzute de legiuitor ca fiind deosebite, eu avînd un rol important şi o contribuţie decisivă, cînd mi-am puns de foarte multe ori viaţa în pericol, reprezentanţii pîrîtului, dar şi membrii comisiei parlamentare, care fac parte din rîndul "marii mase a persoanelor care (poate) au participat la Revoluţia din decembrie 1989, fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei" au considerat util pentru ei, în dispreţul legii, al adevărului istoric şi al dreptăţii, să mă persecute aşa cum am arătat, preferînd însă să preschimbe, de cele mai mute ori, certificatele de "revoluţionari" pentru foşti activişti de partid comunist, pentru impostori, criminali, ba chiar şi unora care la data revoluţiei nici măcar nu se aflau în ţară, unii fiind în posturi la ambasade aflate la Moscova sau în alte părţi ale lumii, pentru a nu-i mai aminti pe cei care au "înfruntat cu mare curaj lupta" din faţa televizorului;
18. De asemenea, pîrîtul, cu complicitatea membrilor Comisiei parlamentare, au procedat la propunerea şi avizarea dosarelor unor indivizi fără meritele cerute de Anexa II din Legea 42/1990 sau cele prevăzute de Legea 341/2004 şi de Norma metodologică a acesteia, încălcînd astfel prevederile art. 7 din aceste norme. Deşi eu am conceput şi declanşat o Revoluţie anticomunistă, este cel puţin ciudat astăzi ca nişte simple unelte, aflate în mîna nomenclaturii comuniste şi la ordinul conducerii dictatoriale, informatori sau lucrători la securitate să nu aibă dreptul să le fie schimbate certificatele de "revoluţionari", în timp ce au fost acordate şi au fost preschimbate, cu duiumul, certificatrele de "revoluţionari" ale comuniştilor, indivizi care au colaborat, susţinut şi au pus în practică politica bestială a partidului comunist pe care l-au aclamat şi promovat pînă în ultima clipă. Dacă eu şi cei cîţiva care m-au sprijinit nu am fi înfăptuit o revoluţie toţi aceşti " revoluţionari" cu acte în regulă ar fi susţinut şi astăzi dictatura comuniştilor şi s-ar fi bucurat că pentru că noi am fi fost aruncaţi în închisoare. Prin aceasta am dovedit cît de departe se află cei care propun şi avizează şi astăzi "dosarele de revoluţionari", de idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, cît de străină le este dreptatea , echitatea şi adevărul istoric despre care s-a scris în Lege;
19. Am chemat în judecată pîrîtul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, întrucît acesta avea obligaţia legală, prevăzută de Legea 341/2004, să-mi preschimbe vechiul certificat, care din motive care nu îmi sînt imputabile mie, nu au mai fost pe plac legiuitorilor şi reprezentanţilor guvernului;
20. Am chemat în judecată pîrîtul întrucît acesta, prin reprezentanţii săi, în anul 2001, a luat, fără să mă informeze şi fără a-mi preda, brevetul meu, conferit mie de Preşedenţia României, act pe care deşi îl deţine de atunci, acum îl foloseşte, în interesul său, cînd motivează instanţei că eu nu am depus actele "necesare" preschimbării, acte care se află deja în dosarul iniţial, în baza căruia am primit certificatul în anul 1998, dosar ce se află, conform legii, de asemenea la sediul pîrîtului şi în posesia sa;
21. În întîmpinarea pîrîtului acesta îşi motivează refuzul de a-mi respecta drepturile legitime, născute ca urmare a faptelor mele determinante pentru dobîndirea victoriei Revoluţiei, afirmînd absurd că eu nu aş fi depus "documentaţia necesară în vederea preschimbării certificatului doveditor a calităţii de revoluţionar" afirmaţie nereală, deoarece, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 4 din Legea 341/2004 dosarele se află ori în posesia pîrîtului, dacă acesta nu le-a predat la Arhivele Statului, aşa cum se prevede în art. 49 din Regulamentul din 15 07 1996 publicat în M.O. nr.167/29 07 1996 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, constituită în baza Legii 42/1990, ori la Arhivele Statului de unde are dreptul şi obligaţia să îl ceară;
22. Dar chiar şi dacă am presupune că eu nu aş fi depus documentele prevăzute de art. 11 alin. 1 din norme, pîrîtul este obligat să respecte prevederile art. 12 (3), obligaţie pe care nu a respectat-o şi nici nu a dovedit că Dosarul meu nu ar mai fi în posesia sa;
23. În timp ce mie mi se cer documente pe care pîrîtul le deţine deja, acesta a închis ochii şi nu a respectat nici una dintre prevederile legale privind verificarea membrilor grupurilor de interese, membrii care şi-au dat declaraţii mincinoase între ei, obţinînd aşa şi noile tipuri de certificate, iar unii, spre exemplu, au depus fotografii care îi înfăţişau că se ţineau de un steag şi, pentru "asemena faptă curajoasă", au primit, în regim de urgenţă, atît certificatul preschimbat cît şi importante avantaje materiale, adevărul istoric, faptele deosebite, determinante, echitatea şi dreptatea nereprezentînd nimic pentru cei care aveau obligaţia să verifice, dar nu au verificat, ci au avizat actele nincinoase ale unor asemenea profitori oportunişti;
24. Întrucît pîrîtul nu a înţeles cu ce am fost eu prejudiciat, pe lîngă prejudiciile morale arătate mai sus, mai arăt că eu nu am nici un apartament în centrul capitalei şi nici nu am beneficiat, ca alţii, fără merite deosebite dovedite, de prioritate în cumpărarea vreunui apartament din fondul de stat, nu mi s-a redus chiria, nu primit terenul de 10.000 mp. datorat, nu mi s-a atribuit vreun spaţiu comercial, nu am primit locul de veci solicitat, nu am beneficat de credite bancare de 20.000 de euro, cu dobîndă subvenţionată şi nici nu am beneficiat de facilităţile legale pentru a-mi construi o locuinţă, nu am primit bilete de călătorie pe CFR, nu am primit abonament pentru I.T.B., iar fiica mea nu a primit niciodată şi nu primeşte bursa legal datorată. Însă mie mi-a fost desfăcut contractul de muncă, în mod abuziv etc.;
25. Pentru că pîrîtul insinuează că eu nu am solicitat preschimbarea arăt că nici cînd se afla la putere dictatorul Ceauşescu nu i-am adresat eu vreo cerere pentru a-l ruga să-mi dea voie să lupt împotriva sistemului pe care-l reprezenta, iar acum ar fi sub demnitatea mea să cer eu oamenilor cărăra le-am dăruit libertatea şi statului căruia i-am adus democraţie şi demnitate, ca aceştia să-mi recunoască drepturile ce mi-au fost deja conferite şi care nu mai pot fi modificate sau pierdute prin legi ulterioare. Dacă ceea ce am făcut deja pentru România şi pentru poporul său le făceam pentru orice altă ţară, poporul respectiv mi-ar fi făcut statui, în viaţă fiind. Aici, însă, statuile se fac numai pentru sportivi şi lăutari, eu fiind bun doar pentru a fi persecutat şi blamat. Aşa fiind întreb oare de ce scrisorile pe care le-am adresat direct SSPR-ului nu au fost considerate suficient de sugestive pentru ca reprezentanţii săi să purceadă la a-mi preschimba certificatul şi pentru a-mi asigura drepturile de care sînt lipsit de atîţia amari de ani?
26. Cum acţiunea de preschimbare a fost decisă de legiuitor, consider că cei împuterniciţi să se ocupe cu această operaţiune trebuiau să facă toate demersurile pentru a-mi da noul tip de certificat, eu nefiind, în nici un fel, nemulţumit de felul în care arăta vechiul document doveditor al calităţi faptelor mele şi nu a tăriei hîrtiilor puse între coperţile unui dosar, de care sînt interesaţi acum reprezentanţii pîrîtului;
27. În privinţa verificării de care aminteşte pîrîtul, în întîmpinare, arăt că în conformitate cu prevederile Legii 42/1990, în anul 1997, în termen legal, am formulat, în scris, o contestaţie, depusă la Comisia parlamentară specială, obligată atunci să verifice dosarele şi faptele tururor celor care primiseră certificatul de revoluţionar, comisie care însă nu a făcut nimic, membrii săi refuzînd să respecte prevederile Legii, pentru că ştiau bine că nici măcar ei nu au fapte care să poată fi încadrate în cerinţele impuse de lege pentru respectiva calitate. Atunci, ca şi acum cererile mele, în acest sens, au produs o vie îngrijorare şi mare nemulţumire printre "liderii" asociaţiilor de "revoluţionari", asociaţii create ad hoc, numai după ce impostorii, infractorii, curioşii şi unii dintre telespectatorii participanţi cu privirea la Revoluţie, au înţeles că din aceasta ar putea să le pice ceva avantaje. Astăzi, prin norme se impune ca astfel de infractori să-mi dea mie girul şi recomandarea faptelor mele deosebite, această situaţie amintind izbitor cu practicile partidului comunist, care pentru a se proteja de oamenii cinstiţi şi patrioţi cereau noilor membrii să prezinte recomandarile unor membrii mai vechi, care se distinseseră deja în cursa de scuipat peste mormintele şi temniţele în care se răsuceau de scîrbă bunicii şi părinţii lor, dar şi floarea elitei politice, intelectualii, elita din economie, cei mai gospodari, preoţii şi chiar mulţi dintre ţăranii cu coloană vertebrală şi respect faţă de tradiţie şi datini;
28. Găsesc cel puţin straniu punctul de vedere al pîrîtului, care invocă prevederile unui act abrogat, respectiv H.G. nr. 566/1996, cînd se poate constata de oricine că brevetul pe care eu îl pretind acum a fost ţinut abuziv de preşedenţia ocupată atunci de infractorul Iliescu Ion, care văzîndu-se încolţit şi ameninţat cu un nou proces penal, a predat brevetul reprezentantului pîrîtului, la acea dată, nu mie, cum ar fi fost legal, aşa după cum rezultă din scrisoarea primită de mine, în luna mai 2006, de la Cancelaria Ordinelor;
29. Avînd în vedere drepturile legitime, de care eu trebuia să beneficiez încă din 1990, dar care mi-au fost refuzate sistematic din motivele arătate mai sus, dovada fiind refuzul Preşedenţiei României de a-mi elibera şi înmîna brevetul cuvenit, făra de care nu am putut obţine nici unul dintre drepturile datorate prin lege de la autorităţile statului, eu am fost prejudiciat material şi moral, pierzînd din aceste cauze sume foarte mari de bani, fiindu-mi în acelaşi timp încălcată şi afectată demnitatea, imaginea publică şi viaţa;
30. Aspectele arătate de mine, la care face referire pîrîtul, au legătură cu modul în care gîndesc încă reprezentanţii autorităţilor statului, care persecută încă un cetăţean ca mine, preferînd să acorde toată atenţia şi să confere drepturi nemeritate, după Revoluţia înfăptuită de mine, nu numai unor criminali şi infractori, dar şi trădătorului Mihai I, vinovat de comiterea crimei de înaltă tradare, de furt şi de complot împotriva integrităţii de stat a României, fapte aflate, de prea mult timp, în cercetare la parchet. Prin sublinierea acestor aspecte am dorit să arăt instanţei că pentru mine nu se găseşte timpul necesar pentru a-mi fi atribuite efectiv drepturile de care ar fi trebuit să beneficiez, dar pentru cei invocaţi s-a putut, chiar foarte repede, să se găsească nu numai foarte mulţi bani dar şi zeci de mii de hectare, deşi aceştia nu au nici dreptul moral şi nici nu s-au făcut remarcaţi prin fapte deosebit de benefice, favorabile României, ci dimpotrivă, aceste practici sînt în totală contradicţie cu idealurile Revoluţiei de care se vorbeşte pînă şi în pîngărita Constituţie a României. De asemenea, este ciudat că pîrîtul, care poartă numele de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, instituţie de stat care avea şi are obligaţia să intervină pentru ca eu să nu mă mai confrunt cu problemele arătate, uită voit că nu a rezolvat nici una dintre problemele pe care eu i le-am semnalat. În loc să primesc un cît de mic sprijin, pîrîtul, prin reprezentanţii săi, mi-au confiscat brevetul luat de la Cancelaria Ordinelor, act pe care nu mi l-au înmînat niciodată, lipsindu-mă, din această cauză, de drepturile ce sînt prevăzute de lege, aşa cum am arătat mai sus. Din cauza acestei atitudini eu am suferit şi sufăr importante pagube materiale, amintind numai cele suferite pentru că nu am primit nici o suprafaţă de teren din cele 10.000 mp. ce mi se cuveneau, au făcut ca toate utilajele agricole pe care eu le-am avut în proprietate, toate autoturismele de teren, buldozărul, cisternele, toate camioanele şi importante cantităţi de combustibili, lubrefianţi, piese de schimb ş.a.m.d să-mi fie furate în anul 2001, furt reclamat la Sectia 24 de Poliţie, ce rămas cu autori necunoscuţi, bunuri a căror valoare de înlocuire ar fi astăzi de peste 15.000.000 lei, fără a mai socoti şi sumele pierdute prin nefolosinţa acestor mijloace de producţie;
31. Termenul invocat de pîrît, pe care pretinde că l-aş fi depăşit nu îmi este aplicabil, pentru că eu am adresat pîrîtului solicitările necesare, cu mult înainte de acest termen. Pîrîtul dacă ar fi dovedit seriozitate şi bună credinţă, ar fi trebuit să aibă în vedere şi prevederile Legii 347/2006 art. 91 alin.2 unde se stabileşte ca termen final data de 31 12 2006;
32. De asemenea, pîrîtul ar fi trebuit să ia act şi de prevederile Legii 347/2006 art. III care propogă termenul prevăzut de Legea 341/2006 art. 9 (1) pînă la data de 30 06 2007 inclusiv, deci depăşirea de către subsemnatul a termenelor legale, invocată de pîrît, este încă o dovadă că reprezentanţii săi mă persecută din motive politice, pentru a mă pedepsi pentru rezultatul luptei mele - reuşita Revoluţiei şi a idealurilor sale, de care însă, foarte mulţi au uitat astăzi.

Nica Leon 09.10.2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 19 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009