Sectorul CIVES
 
 

Judecarea privatizarii S.N.P

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Judecarea privatizarii S.N.P

Mesajde Nica Leon » Lun Oct 30, 2006 5:44 pm

Către,
Guvernul României,

Către,
Tribunalul Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ


Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, chem în judecată şi personal la interogatoriu Guvernul României, din Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să constataţi că reprezentanţii acestuia au încălcat prevederile constituţionale şi Legea 544/2001, prin refuzul de a-mi răspunde la solicitarea mea legitimă, respectiv de a-mi transmite o copie a contractului de vînzare-cumpărare încheiat de reprezentanţi din subordinea pîrîtului, care au decis să înstrăineze abuziv S.N.P PETRON S.A. Bucureşti;
Să obligaţi pîrîtul, prin sentinţă, să îmi pună la dispoziţie contractul de vînzare-cumpărare încheiat de reprezentanţi săi cu firma O.M.V. privind înstrăinarea ilegală a S.N.P. PETROM S.A.;
Să constataţi că, prin Legea 70/1998 pct.4 Art. 9 din anexa 1 se prevede că: "Salariaţii Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A.Bucureşti au drept de preemţiune pentru cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale, la valoarea nominală a acestora, pînă la concurenţa limitei de 10 % din capitalul social", prevedere aflată în vigoare, dar modificată însă de guvern, prin Ordonanţa nr. 55/2003 art.V pct. 2, care schimbă neconstituţional o lege şi stabileşte, cu de la sine putere, micşorarea procentului la doar 8 % din acţiunile S.N.P.Petrom S.A., prevederi care însă afectează atît statutul proprietăţii acestui bun proprietate publică inalienabilă, conform art. 135 (1,2,3 şi 5)/136 (1, 2 şi 4), raportat la art. 134(2) lit. b/135(2) lit. b, coroborat cu art. 1 alin. 3 şi 5 şi 154 alin. 1 din Constituţia României, pentru că sînt discriminaţi astfel ceilalţi cetăţeni români, care, deşi au contribuit financiar şi au fost nevoiţi să îndure condiţiile de trai inumane, din timpul dictaturii comuniste, cînd se motivau astfel de practici prin nevoia de dezvoltare a ţării, acum, cînd această societate de interes naţional a devenit profitabilă, a fost vîndută, prin înstrăinare, la O.M.V., iar cele 8 % din acţiunile societăţii au fost împărţite numai anumitor cetăţeni, fiind încălcat şi art. 16 alin.1 din Legea fundamentală, motive pentru care vă rog, ca prin sentinţă, să îndreptaţi această nedreptate, prin anularea tuturor actelor care au adus atingere proprietăţii de stat, proprietate inalienabilă;
Să anulaţi, prin sentinţă, atît contractul de "privatizare" a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A.Bucureşti, cît şi toate actele subsecvente acestuia;
Să obligaţi pîrîtul, prin sentinţă, să îmi plătească daune morale în sumă de 150.000.000 lei noi ca urmare a încălcării drepturilor, a ofensei şi desconsiderării mele ;

MOTIVE

În fapt, aflînd din presă că reprezentanţi ai Guvernului României şi ai M.E.C. au început să înţeleagă că datorită vînzării pripite, abuzive, a celei mai mari societăţi din România, S.N.P. PETROM S.A., fără a avea vreun titlu legal şi fără să aibă dreptul constituţional şi rolul să vîndă bunuri proprietate publică a statului, bunuri inalienabile confrom art. 136 alin. 2 şi 4, bunuri ce aparţin de drept numai poporului român suveran, au din ce în ce mai multe probleme cu preţurile exorbitante la care sînt vîndute pe piaţa românească produsele petroliere şi gazele naturale extrase de Petrom.
Cu intenţia de a verifica care este realitatea palpabilă în care trăim şi pentru a vedea dacă România a devenit, după instalarea acestui guvern, un stat de drept şi, bazîndu-mă şi pe prevederile art. 31 din Constituţie, am cerut primului ministru Călin Popescu Tăriceanu să dispună să-mi fie transmisă copia contractului de vînzare – cumpărare încheiat în numele Guvernului României de reprezentanţii săi pentru S.N.P. PETROM S.A., vîndut ilegal la O.M.V. AKTIENGESELLSCHAFT din Austria.
Deşi reprezentanţii pîrîtului aveau obligaţia să-mi răspundă la solicitarea mea formulată şi transmisă la data de 21 12 2005 şi să-mi trimită copia contractului legitim solicitat şi legal datorat, aceştia au refuzat să îmi răspundă.
Refuzul de a-mi răspunde şi de a-mi transmite copia contractului solicitat este folosit ca scuză, pentru a ascunde jefuirea poporului român, obligat să plătească acum preţuri exorbitante pentru gazul metan şi combustibilii necesari economiei naţionale, cît şi pentru cei folosiţi de populaţie, produşi de această societate.
Avînd în vedere şi prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 4, art. 16, art. 31 alin. 1 şi 2, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 57, art. 102, art. 104 raportat la art. 82, art. 108, art. 131, art. 135 alin. 1 şi 2, lit. a, b, d şi f, art. 136 alin. 1, 2 şi 4 şi art 154 alin. 1 din Constituţie, am cerut în scris pîrîtului, ca în conformitate cu Legea 544/2001, să dispună să-mi fie transmisă o copie a contractului de vînzare – cumpărare încheiat de reprezentanţi ai M.E.C, în numele Guvernului României, cu firma O.M.V. din Austria.
Contrar Constituţiei şi legilor, pîrîtul, pînă la data prezentei, nu mi-a transmis actul legitim solicitat, motiv pentru care îl chem în judecată, pentru ca prin sentinţa pe care o veţi pronunţa în cauză să obligaţi reprezentanţii acestuia să îmi transmită o copie a contractului de vînzare – cumpărare a S.N.P. PETROM S.A.
Prin încălcarea idealurilor Revoluţiei române din decembrie 1989 şi a art. 1 alin.3 şi 5 din Constituţie reprezentanţii statului român, în cîrdăşie, mînaţi de interese străine şi potrivnice ţării şi poporului român, interese ce-mi afectează şi mie, dar şi familiei mele, nivelul de trai şi viaţa, a impus o serie de acte normative, emise cu încălcarea Legii fundamentale, cu scopul de a jefui patrimoniul naţional şi de a păgubi poporul român, singurul proprietar de drept al avuţiei naţionale, adus din aceste motive din nou, la sapă de lemn, nevoit să trăiască iarăşi în condiţii mai mult decît precare şi fără speranţa unui trai mai bun. Astfel, prin Legea 70/1998 pct.4 art. 9 din anexa 1 se prevede că: "Salariaţii Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A.Bucureşti au drept de preemţiune pentru cumpărarea de acţiuni ale societăţii comerciale, la valoarea nominală a acestora, pînă la concurenţa limitei de 10 % din capitalul social", prevedere aflată în vigoare, dar modificată însă de guvern, prin Ordonanţa nr. 55/2003 art. V pct. 2 care modifică neconstituţional o lege şi stabileşte, cu de la sine putere, un procent de doar 8 % din acţiunile S.N.P. Petrom S.A., prevederi care însă afectează atît statutul proprietăţii acestui bun proprietate publică inalienabilă, conform art. 135 (1,2,3 şi 5)/136 (1, 2 şi 4) raportat la art. 134(2) lit. b/135(2) lit. b din Constituţia României şi care discriminează ceilalţi cetăţeni români, care deşi au muncit pentru a o realiza şi au mai contribuit şi financiar, au mai fost nevoiţi şi să sufere şi să îndure, ei şi familiile lor, condiţiile de trai inumane, din timpul dictaturii comuniste, cînd se justificau astfel de practici prin nevoia de dezvoltare a ţării, iar acum, cînd această societate de interes naţional a devenit profitabilă, ea a fost vîndută prin înstrăinare la O.M.V. şi 8 % din acţiunile sale au fost împărţite doar unora, fiind încălcat art. 16 alin.1 din Legea fundamentală.
Totodată, aceste privilegii acordate doar unei minorităţi, sînt în totală contradicţie şi cu principiile Legii marii privatizări, unde se prevedea că toţi cetăţenii români, majori, să beneficeze de cele 30 de procente din capitalul social al societăţilor din România.
Ca atare, vă rog să anulaţi, prin sentinţă, atît contractul de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom"-S.A.Bucureşti cît şi toate actele subsecvente, întrucît, acesta, a fost negociat şi semnat de persoane fără calitate şi fără a avea un titlu legal asupra acestei societăţi strategice, de importanţă naţională, cea mai mare societate din ţară şi cel mai mare contribuabil ce participa cu peste 25 % la formarea şi îndestularea bugetului de stat, buget care ar trebui să-mi asigure şi mie, în calitate de Luptător cu merite deosebite în Victoria Revoluţiei din decembrie 1989, drepturile conferite prin lege, dar de care nu mă bucur, cu toată cinstirea enunţată şi datorată mie prin lege, de acest stat, pe motiv că nu sînt fonduri, permanent fiind pus să-mi plătesc medicamentele şi tratamentele care mi se cuvin de drept şi pe care ar trebui să le obţin gratuit. Nu beneficez de nici un suport material din partea statului, a căror autorităţi după ce m-au lipsit de libertate în mod abuziv, după ce m-au torturat şi ţinut ilegal în închisoare, pentru a-şi arăta "cinstirea şi recunoştinţa" pe care mi le datorează, prin Lege, pentru faptele mele benefice, mi-au furat paşaportul şi cartea de muncă, dar şi cea mai însemnată parte din averea mea şi, fără a aplica legea, în cazul meu şi fără să-mi facă dreptate, în prezent sînt nevoit să trăiesc fără nici un fel de salariu sau indemnizaţie de la stat.
De asemenea, vă rog să obligaţi pîrîtul să îmi plătească suma de 150.000.000 lei noi cu titlu de daune materiale şi morale pe care reprezentanţii pîrîtului mi le-au pricinuit ca uramre a refuzului acestora de a-mi răspunde şi de a-mi trimite contractul de vînzare – cumpărare, act prin intermediul căruia pîrîtul, prin reprezentanţii săi, cît şi cei din subordinea sa au decis abuziv să vîndă pachetul majoritar de acţiuni deţinut de statul român la S.N.P. PETROM S.A. şi nu de Guvernul României, Parlamentul României sau de Ministerul Economiei şi Comerţului la cea mai mare societate din România - Societatea Naţională a Petrolului "Petrom"-S.A.Bucureşti. Datorită acestui refuz eu nu am putut să îmi realizez la timp drepturile gerantate de constituţie, pierzind astfel sume mari de bani, unele daune fiindu-mi produse şi ca urmare a creşterii permanente, fără justificare economică, a preţurilor combustibililor şi a gazelor naturale, care au determinat creşterea generală a preţurilor de consum şi, în general, a vieţii mele şi familiei mele.
În drept prevederile Legii 544/2001 art. 1, art. 2, art. 7 alin.1, art. 22 alin.2, cît şi cele invocate mai sus.


Anexez copia scrisorii pe care am adresat-o pîrîtului.


Nica Leon 17 .02. 2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009