Sectorul CIVES
 
 

La judecata cu Fondul Proprietatea

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

La judecata cu Fondul Proprietatea

Mesajde Nica Leon » Lun Noi 06, 2006 4:25 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia de Contencios Administrativ

Domnule Preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, chem în judecată şi personal la interogatoriu Guvernul României, cu sediu în Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, pentru ca prin hotărîrea pe care o veţi pronunţa să constataţi că reprezentanţii acestuia au încălcat prevederile constituţionale şi Legea 544/2001, prin refuzul de a-mi răspunde la solicitarea mea legitimă, respectiv să reanalizeze conţinutul H.G. nr. 1481/2005, pentru a o anula, întrucît este emisă şi impusă prin încălcarea normelor constituţionale şi de drept.
Să oblige pîrîtul să-mi plătească daune morale în sumă de 15.000.000 lei ca urmare a încălcării drepturilor mele, a ofensei şi desconsiderării mele de care se fac vinovaţi reprezentanţii pîrîtului.

MOTIVE

În fapt, în urma studierii Legii 247/2005 titlul VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, am constatat că textul conţine pe lîngă multe ambiguităţi şi contradicţii şi numeroase prevederi ce încalcă şi anulează chiar litera şi spiritul pîngăritei Constituţii a României.
Prin impunerea acestui act, rezultat ca urmare a asumării răspunderii Guvernului României în faţa Parlamentului României, eu, ca şi majoritatea cetăţenilor acestei ţări am fost discriminaţi şi ni s-au încălcat drepturile fundamentale, garantate, această lege fiind nu numai imorală, dar şi o nouă metodă de jefuire a poporului român.
Actulele incriminate sînt roadele unor indivizi certaţi cu legea, puşi pe căpătuială, dornici să-i protejeze pe comunişti şi să continue persecutarea românilor cinstiţi, actele fiind rodul educaţiei şi mentalităţilor dobîndite în acea perioadă de tristă amintire, manifestată de actualii reprezentanţi ai guvernului, care prin încălcarea prevederilor art. 1 alin 3 şi 5, art. 15 alin.1, art. 16 alin. 1 şi 2, art.53, art. 54, art. 61 alin.1, art. 82 alin.2, art. 102 alin. 1, art. 108 alin 1 şi 2, art. 114 alin. 1, art. 154 alin.1, uzurpînd rolul parlamentului, au impus această lege, ce prevede la art. 6 alin.1, prin derogare de la normele constituţionale, supreme şi obligatorii, ca guvernul să aibă privilegiul de a abuza de rolul său în societatea românească, pentru a încălca şi reglementările Legii 31/1990, prin înfiinţarea, cu de la sine putere, prin hotărîre, o societate comercială numită "Fondul Proprietatea, organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţat sub forma unei societăţi de investiţii financiare, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei legi , ale Legii 297/2004 şi ale Legii 31/1990".
Prin acest procedeu, reprezentanţii guvernului, făcîndu-se vinovaţi de abuz de putere şi de constituirea unui grup organizat pentru săvîrşirea de infracţiuni, au anulat litera şi spiritul pîngăritei Constituţii a României, încălcîndu-i şi prevederile art. 136 alin.2 şi 4, ca urmare a impunerii transferării, din patrimoniul statului, adică al poporului român, suveran, unei contităţi impresionante din acţiunile unor societăţi comerciale deţinute de stat şi nu de guvern, dar şi importante active, precum şi foarte mari sume de bani publici, ce aparţin de fapt şi de drept aceluiaşi popor român, cît şi creanţele României, toate făcute cadou acestei societăţi comerciale, înfiinţate pentru ca statul român, adică poporul român, a cărui vinovăţie pentru preluarea abuzivă a unor bunuri de la foştii lor proprietari nu a fost dovedită niciodată, acţiune pentru care acum este obligat, prin asemenea manopere frauduloase, să plătească pentru faptele nedrepte ale comuniştilor ce au luat puterea politică în această ţară, cu forţa armelor Armatei Roşii.
Cu toate că era cazul ca reprezentanţii Guvernului României, ce au impus asemenea lege nedreaptă, imorală şi anacronică, să fi cunoscut adevărul istoric, care confirmă că poporul român nu poate fi acuzat pentru faptele criminale ale comuniştilor ce au invadat România, o dată cu Atmalele sovietice, acţiune aprobată şi de marile puteri ale lumii, ce ne-au trădat atunci şi ne-au abandonat în toată perioada cît au deţinut deplin puterea politică, pentru a se realiza, în această parte a continentului, periculosul şi păgubosul experiment comunist, la care noi am fost victime.
Deşi reprezentanţii guvernului cunoşteau că nu noi, poporul român, am fi vinovaţi de confiscarea unor imobile, prevăzute de Legea 10/2001, sau a unor imobile ce au aparţinut comunităţilor cetăţenilor minorităţilor din România, ori a unor imobile ce au aparţinut comunităţilor unor culte religioase şi nu cultelor religioase, cum greşit a fost scris titlul O.U.G. nr. 94/2000, aceştia, abuzînd de funcţiile şi poziţiile pe care le deţin, fără să consulte poporul suveran, prin referendum, pentru asemena problemă deosebit de importantă, ne face tot pe noi ţapi ispăşitori şi ne obligă, prin asemena acte şi atitudini abuzive, dictatoriale, să plătim iarăşi cu o altă parte însemnată din averea poporului român, pentru faptele abuzive ale comuniştilor.
Într-un stat de drept, care ar fi avut la guvernare oameni drepţi şi responsabili, pentru toate fărădelegile regimului comunist ar fi fost adoptate legi prin care să fie confiscate toate bunurile şi averile comuniştilor, pentru că ei şi urmaşii lor sînt vinovaţi de toate nenorocirile pe care le-au săvîrşit în cei 44 de ani cît şi-au manifestat puterea în mod totalitar, discreţionar, fără aprobarea sau susţinerea poporului român, subjugat şi oprimat în toată această perioadă.
Prin impunerea abuzivă a H.G. 1481/2005, guvernul, făcîndu-se că uită că cei mai bravi şi mai patrioţi români, ce şi-au riscat viaţa şi familiile, s-au ridicat împotriva ocupanţilor comunişti, constituind, pentru prima dată în Europa ocupată de comunişti, grupări organizate de luptă împotriva comunismului şi cotropitorilor susţinători ai acestei ideologi bestiale, ce astăzi sînt din nou nedreptăţiţi, ca şi fii şi nepoţii acelor români curajoşi, care vor fi obligaţi prin actele criticate, să renunţe la o parte importantă din averea comună, realizată prin munca şi sacrificiul lor, care va fi astfel repartizată victimelor comuniştilor, în timp ce comuniştii sînt şi acum protejaţi, ei ne fiind obligaţi nici să răspundă pentru faptele lor criminale şi nici pentru prejudiciul pe care l-au provocat celor care ar trebui să fie despăgubiţi prin actele normative menţionate.
În acest fel, guvernul anulează dreptatea, valoare supremă şi garantată, pentru că obligă ca tot cei care au avut de suferit ca urmare a dictaturii comuniste să plătească despăgubiri pentru nişte fapte de care nu se fac în nici un fel vinovaţi, ci dimpotrivă, ca în cazul meu, care mă trag dintr-o familie bogată, care imediat după instituirea cotelor obligatorii, bunicul meu deşi le plătise şi le dăduse de şase ori, a fost arestat şi aruncat în temniţe grele şi dus, pentru exterminare, în lagăre de exterminare în masă, confiscîndu-i-se şi toată averea. Atunci bunicului meu i-au fost confiscate toate casele, restaurantele, un hotel, toate treierătorile, tractoarele si toate masimile agricole, împreună şi cu cinci butoaie pline cu lingouri din aur şi bijuteri din aur şi pietre preţioase. Acţiunile şi titlurile de proprietate pe care le deţinea la unele societăţi străine şi româneşti au fost scoase în curte şi li s-a dat foc, iar eu astăzi, deşi am luptat contra comunismului şi am reuşit chiar să îl răstorn de la putere, dînd astfel libertate şi democraţie acestui popor, prin actele impuse de actualii guvernanţi, deşi nu am fost niciodată despăgubit pentru pagubele materiale şi morale suferite de familia mea şi de mine şi, cu toate că ar fi trebuit să beneficez de primirea de la stat a drepturilor ce mi-au fost garantate prin Legea 42/1990 şi 341/2004, drepturi care şi acum îmi sînt refuzate de comuniştii care sînt şi astăzi la putere, prin actele incriminate mai sînt şi obligat să plătesc eu despăgubiri, ca şi familia mea, cu partea de proprietate publică la care avem dreptul, pentru a fi despăgubiţi cei care au fost victimele comuniştilor, printre care mă număr.
Prin astfel de acte abuzive, Guvernul României nu numai că îi protejează şi în prezent pe comuniştii care în toată perioada cît au deţinut puterea absolută, au jefuit nu numai pe cei care sînt acum îndreptăţiţi, prin acte normative, să fie despăgubiţi, dar şi restul populaţiei, cît şi întreaga ţară, comuniştii şi familiile lor acumulînd astfel averi considerabile, de care se bucură şi astăzi, nestingheriţi de nimeni, statul, adică noi poporul victimă, plătindu-le încă şi pensi considerabile, ca expresie a "mulţumirii" pentru nenorocirile pe care le-au făcut, iar copiii lor sînt şi astăzi în funcţii importante, funcţii moştenite şi transmise în familie, iar cînd sînt întrebaţi motivează că ei au şcoală, în timp ce noi, victimele, am fost persecutaţi din motive politice şi lipsiţi de drepturile şi averea noastră, fiind chiar şi împiedicaţi, de foarte multe ori, dar şi daţi afară din şcolii, din cauza originii noastre sociale "nesănătoase", aşa cum eram consideraţi de aceşti trădători de neam şi ţară.
Deşi pînă şi în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, prin rezoluţie s-a cerut şi guvernanţilor din românia să fie condamnat comunismul, fără să se ţină seama de aceste cereri sau de adevărurile acelei perioade, reprezentanţii unui stat ce pretinde că ar fi de drept, a impus acte normative prin care se intenţionează perpetuarea nedreptăţii, persecutarea sporită a victimelor comunismului şi protejarea averilor şi intereselor criminalilor vinovaţi şi de furtul proprietăţilor celor cărora acum guvernul pretinde nedemn că ar dori să îi despăgubească, din nou pe spinarea şi din buzunarul noastre, ale victimelor, care nici noi nu am fost încă în nici un fel despăgubiţi pentru viaţa mizeră, pentru umilinţele şi pentru chinurile îndurate, dar şi pentru averile care nu ne-au fost niciodată întoarse şi pe care nu le mai putem proba nici cu acte, care au fost arse, iar cele din arhive distruse sau sustrase, azi ne mai putînd proba nici cu martori, pentru că toţi cei care ştiau şi ar fi putut depune mărturie, în procesele care durează cu anii, sînt deja în lumea umbrelor.
Aşa fiind şi avînd în vedereşi cele de mai sus, dar şi prevederile terfelitei Constituţii a României, rog instanţa să constate că reprezentanţii guvernului au emis H.G. nr. 1481/2005 cu depăşirea rolului care îi este conferit prin art. 102 alin.1, art. 108 alin. 1şi 2 şi art. 117 alin.2 din siluita Lege fundamentală, fiind astfel uzurpat şi rolul puterii judecătoreşti, singura abilitată prin lege să înfiinţeze şi să desfiinţeze persoanele juridice organizate ca societăţi comerciale, fie ele numite şi Fondul Proprietatea, care spre deosebire de Legea 247/2005 Titlul VII art 6 alin.1 nu mai este: " organism de plasament colectiv în valori mobiliare, înfiinţat sub forma unei societăţi de investiţii financiare, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei legi," ci devine " organism de plasament colectiv,sub formă de societate de investiţii de tip închis, cu personalitate juridică" modificări prin care au fost încălcate chiar şi prevederile specifice Legii prin care s-a decis înfiinţarea acestei inginerii, pusă la cale pentru jefuirea accentuată a României şi a poporului său.
De asemenea, trebuie reţinut şi că, deşi în art. 6 alin.1 se prevede că Fondul Proprietatea va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentei legi, legea nu a prevăzut însă şi statutul de funcţionare al societăţii, deşi se prevede astfel, act ce a fost impus ilegal prin anexa la H.G. nr. 1481/2005, cu încălcarea prevederilor Legii 31/1990 şi a Legii 247/2005 art. 6 alin.1.
Ştiindu-se vinovaţi, reprezentanţii Guvernului României ce aveau obligaţia să-mi răspundă la solicitările mele formulate şi transmise la data de 19 05 2006 şi 30 05 2006, pînă în prezent, au refuzat să îmi răspundă, încălcîndu-mi astfel drepturile fundamentale prevăzute de terfelita Constituţia a României la art. 30 alin. 1 şi 2, ca şi pe cele prevăzute de Legea 544/2001.
Refuzul de a-mi răspunde şi de a anula actele incriminate, ce trebuiau emise şi impuse numai prin respectarea întocmai a literei şi spiritului terfelitei Constituţii a României şi a normelor Legii 24/2000 art. 1, art. 3, art. 6 şi art. 7 alin.4, art. 11, art. 12, art. 13 art. 14, art. 15 şi art. 16 este o dovadă că guvernul se face vinovat şi de constituirea acestei societăţi comerciale numite Fondul Proprietatea S.A. pentru a favoriza un anumit grup de interese, în defavoarea majorităţii populaţiei României, actele atacate fiind folosite ca mijloc pentru a se continua fărădelegea şi jefuirea poporului român, obligat să plătească despăgubiri pentru prejudicii pe care nu le-a produs şi pentru care nimeni nu ar fi dovedit temeinic şi legal, pînă acum, că le-ar datora.
Guvernul, potrivit normelor constituţionale, trebuie să asigure numai conducerea generală a administraţiei publice şi să aplice politicile interne prevăzute în programul de guvernare aprobat de parlament, ori după cum se ştie, niciodată guvernul nu a prevăzut, în Progranul de Guvernare aprobat de Parlamentul României, ca anumiţi cetăţeni şi anumite organizaţii să fie despăgubite în detrimentul majorităţii, prin afectarea gravă a statutului proprietăţilor publice inalienabile şi a unor sume importante de bani publici, cu încălcarea normelor constituţionale şi morale şi a ordinii de drept.
Avînd în vedere şi prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art. 2, art. 4, art. 16, art. 31 alin. 1 şi 2, art. 47, alin.1, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 57, art. 102, art. 104 raportat la art. 82, art. 108, art. 131, art. 135 alin. 1 şi 2, lit. a, b, d şi f, art. 136 alin. 1, 2 şi 4 şi art. 154 alin. 1 din Constituţie, am cerut în scris pîrîtului ca în conformitate cu Legea 544/2001 să dispună să anuleze actele criticate, respectiv H.G.1481/2005 şi anexa acesteia, dar şi să modifice prevederile nedrepte şi imorale ale Legii 247/2005 TitlulVII, ceea ce pînă în prezent nu a făcut, încălcîndu-mi astfel drepturile şi idealurile Revoluţiei pentru care eu am luptat.
Avînd în vedere şi că pînă în prezent au fost aruncaţi în temniţe peste două milioane de oameni nevinovaţi, pe care, ca şi în cazul meu, nimeni, niciodată nu ne-a despăgubit pentru tot răul pe care ni l-au făcut comuniştii şi că prin actele impuse de guvern, a căror anulare o cer, se perpetuează o situaţie intolerabilă pentru un stat de drept, victimele fiind persecutate şi mai abitir, iar călării sînt protejaţi şi chiar premiaţi pentru tot răul de care se fac direct vinovaţi, cer instanţei să întrerupă această practică nedreaptă şi nedemnă şi să anuleze, prin sentinţă, H.G.1481/2005 şi anexa acesteia.
De asemena, cer instanţei să constate că pîrîtul a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile legale şi a refuzat, pînă în prezent, să-mi răspundă la solicitările mele legitime, încălcîndu-mi astfel nu numai demnitatea, dar şi dreptul la liberă informare, cît şi pe cel la petiţionare, pentru că în lipsa răspunsului petiţie nu are nici o valoare, din vina exclusivă a pîrîtului, pentru a nu mai aminti de obligaţiile pe care le are faţă de mine conform Legii 341/2004 art. 2.
Pentru aceste motive, rog instanţa să suspende, în temeiul art. 14 alin.1 şi art. 15 alin.1, pînă la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei H.G. 1481/2005 şi anexa acesteia.
Faţă de cele de mai sus vă rog să obligaţi pîrîtul să îmi plătească suma de 15.000.000 lei noi cu titlu de daune materiale şi morale pe care reprezentanţii pîrîtului mi le-au pricinuit ca uramre a refuzului acestora de a-mi răspunde la solicitările mele legitime.
În drept, prevederile Legii 554/2004 art. 1, art. 1, art. 4, art. 8 alin.1, art. 11 alin.4, art. 13, art. 14 alin. 1 şi 3 , art. 15 alin.1, art. 17 alin.1, art. 18, a Legii 544/2001art. 1, art. 2, art. 7 alin.1, art. 22 alin.2, art. 129 alin.5 din C.p.c. , prevederile Legii 303 şi 304/2004 şi Hotărîrii C.S.M. nr. 387/2005, cît şi cele invocate mai sus.
Anexez copiile scrisoriilor expediate pîrîtului.

Nica Leon 06 11 2006
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 14 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009