Sectorul CIVES
 
 

Un magistrat post sau doar umil si tembel?

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Un magistrat post sau doar umil si tembel?

Mesajde Nica Leon » Mar Ian 30, 2007 6:10 pm

Către,
Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII – Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale...
Domnule Preşedinte,Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, în termen legal declar recurs împotriva sentinţei nr. 5724/2006 pronunţată în dosarul nr. 35009/3/2006 de Tribunalul Bucureşti – Secţia aVIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal, motiv pentru care, vă rog să trimiteţi dosarul cu actele sale la instanţa competentă să judece recursul, pentru următoarele:

MOTIVE


În fapt, am solicitat instanţei să constate că nu mi-au fost transmise informaţiile de interes public solicitate, informaţii aflate pe suport de hîrtie, denumite generic documente, acte sub forma unor contracte încheiate de M.Ap.N, prin reprezentanţii săi, cu firme străine, pentru cumpărarea unor nave de război scoase din uz, zise fregate, contracte plătite din bani publici, bani cheltuiţi pentru aceasta operaţiune dubioasă de o instituţie publică.
În loc ca instanţa să constate, ceea ce era evident, pentru orice om cu mintea sănătoasă, că reprezentanţii pîrîtului mi-au încălcat acest drept, garantat de art. 31 alin. 1, şi 2 din pîngărita Constituţie a României, unde scrie că:
"(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

Acest drept fundamental este prevăzut şi de Legea nr. 544/2001, care la art. 1 scrie că:
"Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României".
La art. 2 scrie: În sensul prezentei legi:
b) "prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informaţiei".
Aşa fiind, îmi este greu să înţeleg cum a fost posibil ca un individ care este plătit de acest popor pentru a fi judecător, să nu aibă capacitatea de a judeca, dar care, pretinzîndu-se şmecher, recurge, ca şi în timpul dictaturii comuniste-criminale, la un artificiu cretinoid, prin care încearcă să interpreteze, cu de la sine putere şi fără a fi calificat pentru aceasta, nefiind filolog, noţiunile limbii române, în sensul că, "termenul general de copii nu implică automat asimilarea acestora informaţiilor de interes public, chiar dacă există posibilitatea comunicării unor copii de pe documentele ce conţin informaţii de interes public."
Această interpretare tembelă, forţată a Legii 544/2001 art. 2 lit. b prevede că: "informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informaţiei este o dovadă a modului incalificabil în care unii purtători de robă înţeleg să se facă complicii şi apărătorii celor care distrug premeditat şi consecvent România şi duşmani ai statului de drept.
Aşa fiind, solicitarea mea este circumscrisă noţiunii de orice şi priveşte activitatea instituţiei publice M.Ap.N., iar această ruşine de "instanţa" în mod greşit şi chiar tendenţios şi-a permis să insulte limba oficială de stat, prin interpretarea semanticii noţiunilor folosite de lege, noţiuni foarte clare, pentru orice cunoscător al acesteia, interpretînd că ceea ce am cerut eu, respectiv copiile contractelor pe care se află informaţia publică care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau de modul de exprimare a informaţiei, ar fi în afara prevederilor Legii 544/2001.
La fel de prost este cel ce ocupă abuziv scaunul de judecător şi cînd a reţinut că: "Legea impune comunicarea acelor informaţii de interes public cuprinse în documente şi nu copii.. după respectivele documente" de unde rezultă că în mintea odihnită a purtătorului de robă, plătit pentru a face dreptate prin aplicarea întocmai a legii, informaţiile publice conţinute în contractele de vînzare – cumpărare, pentru cele două fregate, ar fi putut să-mi fie transmise la pachet, cu găleata sau chiar vărsate şi nu pe suport de hîrtie, sub forma unor copii.
Aşa fiind, este cel puţin cretină constatarea, cu premeditare, a acestui "magistrat" pîrît, care a înţeles astfel să mă persecute pentru că am înfruntat dictatura comunistă-criminală, definită astfel de comunistul-criminal Băsescu Traian, pentru a dărui libertate unor astfel de specimene, nostalgice ale bestialei dictaturi comuniste, care prin astfel practici nu numai că se fac vinovaţi de port ilegal de cap, dar şi de denegare de dreptate, pentru a nu mai aminti şi de încălcarea a numeroase texte de lege, din Codul de procedură civilă, de care probabil nici nu a auzit sau nu se sinchiseşte de ele.
Dovada netemeiniciei şi nelegalităţii sentinţei o constituie şi prevederile din textul art. 6, unde scrie că: "Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public", iar la alin. 2 este imperativ prevăzută obligaţia "autorităţilor de a asigura persoanelor, la cererea acestora informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal" ceea ce eu am făcut, în scris, dar am fost abuziv refuzat.
De asemeni, indicasem, în sensul prevăzut de art. 6 alin. 3 şi informaţia solicitată, respectiv cea conţinută pe suportul de hîrtie pe care au fost scrise contracte de vînzare – cumpărare, care erau ascunse de tîlhari tocmai pentru a se încerca ascunderea adevărului, prin invocarea la fel de abuzivă a clauzei de clasificare, ce este contrazisă însă de Legea 182-2002 art. 1, 2, 3 4 şi 33, clauză nelegală şi nulă în actele publice, aşa cum sînt documentele solicitate în cauză.
Refuzul de a mi se face dreptate şi interpretarea abuzivă a sintagmei informaţii publice care nu ar putea fi copia unor documente, făcute prin sentinţă, sînt dovedite şi de prevederile de la art. 7 şi art. 9 alin. 1 şi 2 unde scrie că dacă "petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii.." ceea ce eu am şi făcut, chiar de prima dată, cînd am cerut copiile documentelor aflate în posesia instituţiei publice, pîrîtă în cauză, documente ce poartă numele generic de contracte de vînzare – cumpărare, pentru fiecare dintre cele două fregate, documente care conţin mai multe informaţii de interes public aflate pe suport de hîrtie, numite generic documente.

Avînd în vedere şi textele art. 6, art. 7, art. 9 alin. 1 şi 2 unde scrie că"petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii.." ceea ce eu am făcut, chiar de prima dată, cînd am cerut copiile documentelor aflate în posesia instituţiei publice M.Ap.N., documente ce poartă numele contract de vînzare – cumpărare pentru fragatele achiziţionate cu bani publici, documente care conţin mai multe informaţii de interes public aflate pe suport de hîrtie.
Întrucît cererea mea a fost legitimă, iar cel ce ar fi trebuit să respecte legea şi să înfăptuiască actul de justiţie aşa cum este obligat şi de prevederile Legilor 303 şi 304 din 2004 şi Hotărîrea nr. 387/2005 a C.S.M. rog instanţa de recurs să caseze hotărîrea recurată ca fiind netemeinică şi nelegală, pentru motivele arătate mai sus şi, pe fond, să admită acţiunea aşa cum a fost formulată.
În drept: îmi întemeiez recursul pe prevederile art. 304 alin. 8 şi 9 din C.p.c.


Nica Leon 30.01.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 34 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009