Sectorul CIVES
 
 

Ramania ne este inca un stat de drept!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Ramania ne este inca un stat de drept!

Mesajde Nica Leon » Vin Feb 16, 2007 1:37 pm

La Dosar nr. 3048/2/2006Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII- a Contencios Administrativ

Domnă preşedintă,Subsemnatul Nica Leon, în calitate de reclamant, avînd în vedere stăruinţa abuzivă a instanţei de a-mi împune, pentru a beneficia de dreptul constituţional de a fi judecat în propria mea ţară, de puterea judecătorească din România, stat căruia i-am dăruit libertate, prin răsturnarea dictaturii comuniste în gloriosul şi însîngeratul Decembrie 1989 şi care în loc să-mi acorde acum cinstire, respect, recunoştinţă şi gratitudine, după cum prevede Legea 341/2004, mă persecută acum, iar astăzi chiar s-a încercat să-mi refuze dreptul de a fi judecat în această ţară, fără să ţină cont de susţinerile din contestaţie, impunîndu-mi să plătesc o taxă de timbru în valoare de 4 lei şi o taxă de timbru judiciar de 0,3 lei, încălcînd astfel dreptul meu constituţional prevăzut la art. 1 alin 3 şi 5, art 16 alin. 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin. 1, 2 şi 3, art. 52 alin. 1, 2 şi 3, art. 53, art. 54, art. 57 şi art. 154 alin. 1 din pîngărita Constituţie a României, care îmi garantează, pe lîngă dreptate şi demnitate, ca valori supreme şi garantate şi accesul liber la justiţie, drept confirmat şi întărit şi de Legea 303/2004 din 28 iunie 2004, republicată, privind statutul magistraţilor, publicată în M.Of. 826/13 09 2005, unde se prevede:

Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi ….
Art. 4. - (1) Judecătorii şi procurorii sînt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor…
deci nu să refuze judecarea fondului prin invocarea şi acceptarea excepţiei de netimbrare,
cît şi de Legea nr. 304/2004 republicată care prevede:

Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe externe.
Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii.

De asemenea, arăt instanţei că are ca obligaţie de serviciu să respecte toate aceste legi, dar şi prevederile Hotărîrii nr. 387/22 09 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 958/28 10 2005, act emis de C.S.M. în temeiul Legii 317/2004 şi art. 139 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, în care sînt reglementate expres obligaţiile instanţelor de judecată, la art. 1 alin. 2 şi 3, art. 2 alin 1, art. 5 alin. 2 lit. a, b, e, şi g.
Totodată mai arăt instanţei, în susţinerea dreptului meu de a fi judecat, pe fond, de o instanţă competentă, în România şi prevederile art. 1, art. 2, art. 7, art. 8 art. 10 şi art. 30 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată în 1948 de Adunarea Generală a O.N.U.
Conform reglementărilor legale de mai sus, rog instanţa să-mi asigure dreptul neîngrădit şi necondiţionat de plata vreunei taxe dreptul de a fi judecată, pe fond, cererea mea, să înfăptuiască actului de justiţie în statul român, stat ce pretinde că este unul de drept şi pentru a cărei libertate eu am înfruntat teroarea comunistă şi gloanţele, dăruindu-i astfel şi cadrul necesar recunoaşterii şi respectării drepturilor legitime ale tuturor cetăţenilor.
În cazul în care veţi considera că nu puteţi să judecaţi cauza, să înfăptuiţi actul de justiţie neîngrădit şi necondiţionat şi veţi stărui ca eu să achit taxele abuzive de timbru, taxe neconstituţionale, vă rog ca mai înainte de orice alte discuţii să vă pronunţaţi asupra prezentei cereri, prin încheiere motivată, pe care intenţionez apoi să o traduc şi să o trimit celor 700 de euro parlamentari, pentru a se convinge şi ei că în România de astăzi, stat membru al U.E. justiţia nu este o putere a statului de drept, după cum stă scris în art. 1 alin. 4 din Constituţie,
(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.-
ci doar un simplu prestator de servicii publice, servicii efectuate numai contra cost, similar cu cel al prestatorilor de servicii publice care se ocupă de gunoaie sau haznale, care prestează servicii doar contra cost, dar care nu pot verifica, judeca şi anula actele emise de autorităţile publice locale şi legislative, drept pe care îl are numai puterea judecătorească.
Mai arăt că în cazul în care instanţa va stărui să plătesc taxe pentru a mă judeca sau îşi va nesocoti rolul şi statutul şi îmi va anula cererea ca netimbrată, voi sesiza şi Comisia Parlamentului European, căreia îi voi reclama măsura legislativă şi practica des folosită de instanţele care nu au chef să muncească şi să îşi facă datoria, prin care anulează cererile ca netimbrate, refuzînd astfel să judece, pe fond, cauzele cu care sînt investite, anulînd astfel dreptul de a fi judecat în statul de drept care se pretinde a fi România.
Invederez instanţei şi că eu, în urma aceloraşi susţineri, am fost judecat, de mai multe instanţe, în diverse pricini, fără să mai insiste să plătesc vreo taxă, ultima cauză fiind cea din Dosar nr. 6670/2/2006, ce a fost pe rolul aceleaşi secţii ca şi prezenta cauză.
De asemenea, rog instanţa să motiveze, în încheiere, ce legătură are dreptatea şi demnitatea ca valori supreme garantate de pîngărita Constituţie a României la art. 1 alin. 3, cu idealurile Revoluţiei din Decembrie 1989, înfăptuirea actului de justiţie în mod nediscriminatoriu, prevederile art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale cu bugetul Primăriei sector 4, unde ar trebui să intre respectiva sumă, fixată abuziv de instanţă.
Totodată atrag, în modul cel mai ferm, atenţia instanţei că, în cazul în care va refuza să judece această cauză şi îşi va permite să contribuie la persecutarea mea, din motive politice, prin anularea cererii mele de chemare în judecată, voi declanşa un adevărat război împotriva sa şi, pe lîngă formularea unei plîngeri la C.S.M., voi face atît plîngere penală pentru săvîrşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice şi persoanelor, pentru abuz de funcţie şi pentru denegare de dreptate, dar o voi chema şi în judecată şi pentru că a reinstaurat cenzura, interzisă prin art. 30 alin.2 din normele constituţionale, pentru a-mi recupera astfel prejudiciul material şi a-mi repara onoarea şi demnitatea, din propriul său buzunar.
Cu speranţa că judecătorii din România mai figurează încă la Ministerul Justiţiei şi nu la cel al finanţelor (unde ar fi perceptori) şi că lupta mea pentru realizarea statului de drept nu este una singulară şi ridicolă, vă urez mult succes în activitate şi multă minte.


Nica Leon 13.02.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 36 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009