Sectorul CIVES
 
 

Recurs ALRO

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Recurs ALRO

Mesajde Nica Leon » Lun Mar 26, 2007 2:08 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal

Domnule preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în termen legal declar recurs împotriva sentinţei civile nr. 203, pronunţată de această instanţă, la data de 23 01 2007, motiv pentru care vă rog să trimiteţi dosarul la instanţa competentă să judece recursul declarat, pe care o rog să îl admită, să caseze sentinţa recurată şi să admită acţiunea aşa cum a fost formulată.
De asemena, vă rog să obligaţi pîrîtul să-mi plătească şi cheltuielile de judecată pe care le voi face şi cu acest proces.

MOTIVE


În fapt, am chemat în judecată Guvernul României, vinovat de adoptarea şi impunerea H.G 1133/2001, act inexistent conform art. 107 alin. 2 şi 4 din Constitutia României, întrucît nici pînă astăzi această hotărîre nu a fost publicată.
În loc ca instanţa, care este obligată să se supună numai legii şi să facă dreptate, prin înfăptuirea actului de justiţie, derobînd de la rolul şi statutul pe care îl are, ca putere judecătorească, a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu şi, prin neexercitarea rolului său activ în cadrul procesului, a refuzat să judece cauza, în fond, nu s-a pronunţat asupra tuturor capetelor de cerere deduse judecăţii şi, în dispreţ faţă de mai multe prevederi legale, a preferat să recurgă la găselniţa excepţiei, în încercarea de a nu-şi face datoria şi pentru că a preferat să apere şi să consolideze apucăturile şi practicile dictatoriale, totalitare şi ilegale ale unui executiv care încă crede că ar fi, ca şi guvernul comunist – criminal de tristă amintire, stăpînul României şi nu doar un simplu angajat al poporului român.
Pentru a dovedi cît de oarbă este Justiţia şi cît de nepregătită sau de umilă, faţă de ticăloşii guvernanţi ai României, a fost această instanţă, care nu a dat dovadă nici de prea multă minte sau capacitate de înţelegere şi de judecată, cînd a admis prosteşte, ilegal, excepţia tardivităţii capătului de cerere privind anularea H.G.1133/2001, act administrativ considerat de instanţă ca fiind "cu caracter individual, care poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termenul de 1 an de la data emiterii actului, în baza art. 11 alin. 1 din Legea 554/2001"
Această susţinere a instanţei demonstrează incompetenţa şi slugărnicia acesteia pentru că:
1. Inexistenţa şi anularea H.G. nr. 1133/2001 nu poate fi judecată în temeiul prevederilor Legii 554/2004, lege inexistentă la data adoptării şi publicării sale parţiale. Conform practicii create instanţele Î.C.C.J. existenţa şi legalitatea H.G. nr. 1133/2001poate fi judecată numai în temeiul prevederilor supreme şi obligatorii ale Constituţiei României şi legii aflată în vigoare la data emiterii actului atacat, adică Legea 29/1990, în materia contenciosului administrativ.
2. H.G. nr. 1133/2001 este un act adoptat de reprezentanţii guvernului, în numele instituţiei publice, care este Guvernul României, ce are obligaţia să publice toate actele sale în Monitorul Oficial al României. În cazul în care nu le publică integral şi nu parţial, aşa cum este cazul acestei hotărîri de guvern, neîndeplinind condiţiile prevăzute la art. 107 alin. 4 teza a doua, pentru că nu este un act cu caracter militar, hotărîrea este inexistentă, situaţie prevăzută şi impusă de Legea fundamentală.
3. H.G. nr. 1133/2001 dacă ar exista ar fi un act administrativ cu caracter normativ şi nu individual, cum pretinde greşit instanţa, pentru că guvernul l-a emis pentru a da un cadru aparent legal pentru instituirea unor norme privind strategia de privatizare pe care ar fi trebuit să o implementeze, fiind scris:
Art. 1. - Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului să implementeze Strategia de privatizare a Societăţii Comerciale "Alro" S.A. Slatina, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa se va comunica părţilor relevante implicate în acest proces.

4. H.G. nr. 1133/2001 nu poate fi, chiar dacă ar exista, un act individual ( pentru că nu este un răspuns la o cerere şi nici un act de graţiere – care sînt acte individuale), ci este un act administrativ normativ unilateral, pentru că a fost adoptat şi a fost emis de Guvernul României, el instituind normele unei strategi de privatizare pentru o societate de stat, bum public inalienabil, strategie pe care se prevedea să o implementeze tot o instituţie publică, subordonată guvernului. Că aşa este o dovedeşte secţiunea a IV – a Motivarea proiectelor de acte normative , art. 28 alin. 1 lit. b şi următoarele din Legea nr. 24/2000.
5. Admiterea excepţiei tardivităţii în temeiul art. 554/2004 este nelegală, iar strădania mea de a atrage atenţia instanţei că nu face bine să admită o excepţie în temeiul unei legi din 2004, pentru un act inexistent din 2001, s-a lovit de slugărnicia sau prostia acestei instanţei, care s-a fixat, în mod ciudat, pe prevederile art. 11 alin. 2, fără să ţină cont, dacă ar fi fost aşa, de prevederile de la art. 11 alin. 1 ca şi de cele de la art. 4 din Legea 554/2004, unde scrie că: "Legalitatea unui act administrativ unilateral (aşa cum este H.G. nr. 1133/2001) poate fi cercetată oricînd în cadrul unui proces".
Ori, instanţa, din prostie sau slugărnicie, prin admiterea excepţiei tardivităţii a refuzat să judece cauza în fond, fiind obligată să o facă şi de prevederile art. 129 alin. 5 şi 6 din C.p.c., refuzîndu-mi astfel dreptul de a fi judecat în România, de o instanţă competentă şi imparţială, după cum prevăd mai multe acte normative şi art. 6 din Convenţia europeană. Admiterea excepţiei în baza art. 11 alin. 2 este cel puţin suspectă şi evident greşită pentru că actul administrativ nu este unul individual, ci unul normativ, iar recunoaşterea dreptului meu legitim, de proprietar atît asupra părţii de proprietate indiviză, care aparţine statului, deci întregului popor român, cît şi a proprietăţii mele private a părţii mele de proprietate la această societate, în calitatea mea de acţionar la S.C.ALRO S.A., era o obligaţie a instanţei, pentru că aceste drepturi sînt fundamentale, fiind garantate.
De asemenea, dacă H.G. 1133/2001 ar fi existat, aceasta nu putea fi încadrată, pentru admiterea excepţiei, în nici una dintre prevederile expres prevăzute la art. 11 alin. 1 lit a, b sau c. din Legea 554/2004.
Aşa fiind, în mod greşit instanţa a "constatat că termenul decădere de 1 an de la data emiterii Hotărîrii de Guvern a fost depăşit" pentru că astfel judecătoarea instituie fără drept, prin sentinţă, o nouă şi originală abordare în drept, respectiv confirmarea existenţei, a legalităţii, a moralităţii şi a dreptăţii unui act doar pentru că actul ar fi împlinit un an de la data publicării sale, chiar şi parţiale.
Această abordare este de netolerat de un om cu oarece ştiinţă de carte şi cu o diplomă eliberată de o facultate de drept, pentru că se încalcă, printre altele şi prevederile supreme şi obligatorii ale Constituţiei României, art. 107 alin. 4, teya a II-a: "Nepublicarea atrage inexistenţa actului" indiferent dacă acesta are o zi sau a împlinit unul , cinci sau zeze ani.
Acceptarea unei asemenea interpretări "originale" şi admiterea unui astfel de concept ar confirma nu numai că România nu este încă un stat de drept, dar şi că dreptatea şi demnitatea, ca valori supreme şi garantate sînt nule pentru un astfel de "judecător" original, gata să sacrifice orice pentru a apăra şi pentru a ajuta nişte tîlhari care jefuiesc, ziua, în amiaza mare, la adăpostul unor acte inexistente, România şi poporul său.
Pentru a ne dovedi cît de comuniste sînt mentalitatea şi obiceiurile sale, "judecătoarea" neştiind că după Revoluţie, economia României a devenit una capitalistă, sistem în care proprietatea este sfîntă, iar timpul costă bani şi nici că, într-o economie de piaţă, aşa cum este scris în art. 134 din Constituţia României, vînzarea cotei mele de proprietate indiviză pe care îl am, în mod inalienabil, la S.C.ALRO S.A., este un fapt cauzator de prejudicii, cum de altfel este şi cel privind schimbarea frauduloasă, ca urmarea impunerii abuzive, în acest caz, a actului inexistent cu nr. 1133/2001, a proprietarului majoritar, deci a acţionarul majoritar de la această societate, motive pentru care era absolut justificat să cer şi să mi se plătească despăgubirile solicitate, pentru că am fost păgubit.
Fiind evidentă culpa instanţei ca şi intenţiile sale partizane, această îmi anulază pe lîngă dreptul de proprietate, garantat de art. 41alin. 1, 2 şi 3 (44 alin. 1, 2 şi 3) şi un alt drept fundamental, prevăzut de art. 31 alin. 1 şi 2 din Constituţia României, drept confirmat şi reglementat şi prin Legea 544/2001, care prevede obligaţia Guvernului României de a-mi răspunde la scrisorile pe care eu, de bună credinţă, i le-am adresat la data de 07 02 2005 şi 13 05 2005, capete de cerere anulate, de asemena, abuziv de instanţă.
Avînd în vedere că prevederile Legii nr. 29/1990 stabilesc că: "În toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai tîtziul de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere." – iar în acest caz H.G. nr. 1133/2001, care nu a fost comunicată integral nici pînă la data prezentei, cu toate stăruinţele mele, se poate trage concluzia că şi astăzi sîntem în cadrul termenului legal, iar art. 4 din Legea 554/2004 prevede că legalitatea unor astferl de acte poate fi cercetată oricînd, deci chiar şi astăzi.
Dar, chiar şi în cazul în care s-ar fi depăşit acest termen, un act nu poate fi considerat valabil şi nici nu poate deveni legal doar pentru că nu a fost contestat într-un anumit termen, atîta timp cît el încalcă flagrant norme constituţionale, legale şi morale aflate în vigoare (vezi art. 150 alin. 1 din Constituţie) .
Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 312 C.p.c. vă rog să admiteţi recursul, să casaţi sentinţa recurată şi să trimiteţi cauza aceleiaşi instanţe în vederea rejudecării.
În drept îmi întemeiez recursul pe dispoziţiile art. 304 şi următoarele din C.p.c.
Depun recursul în trei exemplare, pentru a fi comunicat.

Nica Leon 26.03.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009