Sectorul CIVES
 
 

Comuniştii de la C.N.V.M. nu respectă proprietatea privată!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Comuniştii de la C.N.V.M. nu respectă proprietatea privată!

Mesajde Nica Leon » Mie Oct 17, 2007 11:45 am

Către,
Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Doamnă Procuror General,


Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, formulez următoarea:

PLÎNGERE PENALĂ

împotriva Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu sediul în Bucureşti, str. Foişorului nr. 2, sector 3, a preşedintei numita Anghelache Gabriela, cu domiciliu necunoscut şi a membrilor acestei comisii, care şi-au dat acordul şi au avizat ca proprietăţile mele, ce constau într-un număr de 40 de acţiuni deţinute legal de subsemnatul la S.C. Matricon S.A. din Tîrgu Mureş, să îmi fie furate, în cursul acestui an, pentru simplul motiv că şi-ar fi exprimat cineva o simplă dorinţă ca şi eu să fiu lipsit de dreptul de proprietate exclusivă pe care îl am asupra acestor acţiuni.
Pentru a duce la înfăptuire aceaste fapte penale învinuiţii se mai fac vinovaţi şi de comiterea infracţinilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi private şi de împiedicarea exercitării unor drepturi.


MOTIVE


În fapt, în decursul anilor am cumpărat de pe piaţa de capital un număr de 40 de acţiuni la S.C. Matricon S.A. din Tîrgu Mureş, acţiuni pe care am aflat în acest an, că am fost deposedat abuziv, fără ştirea şi acordul meu, prin manoperele frauduloase, aprobate de învinuiţi şi de acoliţii lor, care mi-au trimis acasă un mandat poştal, pe spatele căruia scria, că mi-au fost luate "ca urmare a retragerii forţate a acţionarilor din societate, în conformitate cu art. 206 din Legea 297/2004"
Luînd cunoştiinţă de această nouă tîlhărie am revăzut prevederile supreme şi obligatorii ale pîngăritei Constituţii a României de la art. 1 alin. 3, unde se afirmă că această ţară ar fi un stat de drept, în care dreptatea şi demnitatea ar fi valori supreme şi garantate, cele de la art. 16 alin 1 şi 2, cele de la art. 44 alin. 1, 2 şi 3, ca şi cele de la art. 52, 53, 54 alin.2 şi 154 alin. 1, găsesc că prin invocarea unor aşa zise prevederi legale, folosindu-se fraudulos de poziţiile pe care le ocupă în această instituţie publică, au participat la jefuirea şi deposedarea mea de acţiunile pe care le deţineam legal la S.C. Matricon S.A. din Tîrgu Mureş, acţiuni care îmi conferă dreptul de proprietate au unei cote din capitalul social al societăţii.
Cum proprietatea mea, constînd în 40 de acţiuni pe care le deţin la S.C. MATRICOM S.A., nu au făcut obiectul unei exproprieri, aşa cum este prevăzut expres de art. 44 al (3) unde scrie: Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. – găsesc că fapta învinuiţilor întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de Codul Penal, motive pentru care vă rog să-i cercetaţi şi să-i trimiteţi în judecată pe toţi vinovaţii care au participat, direct sau indirect, la lipsirea mea abuzivă de jumătate din proprietatea mea, ce constă în acţiunile pe care le deţin legal la societatea menţionată.
Pentru a purcede la transpunerea în fapt a acestei infracţiuni, pîrîta a emis, fără să mă informeze în prealabil, avizul nr. 65/16 11 2006, prin care a aprobat ca proprietatea mea exclusivă deţinută la S.C. Matricon S.A., respectiv un numar de 40 de acţiuni, să îmi fie luate fără consimţămîntul meu şi să fie vîndute, la un preţ stabilit arbitrar, prin iniţierea unei aşa zise proceduri, pornită la cererea C.I.E. BERRIZ S.L
Prin acest aviz, nespecialiştii plătiţi de pîrît, şi-au permis să aprobe ca eu să fiu jefuit de acţiunile pe care le deţineam legal S.C. Matricon S.A. din Tîrgu Mureş, făcîndu-se astfel vinovaţi nu numai de săvîrşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, de complicitate la furt calificat, de abuz de funcţie şi de putere, dar şi de constituirea unui grup organizat pentru comiterea de infracţiuni, încălcînd flagrant şi siluita Constituţie a României, supremă şi obligatorie, după cum este consacrat la art. 1 alin 5, care mai prevede la art. 44 alin. 1, 2 şi 3 că:
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular;
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
Pentru ca la art. 136 alin. 5 să scrie că: " Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice".
Cu toate aceste prevederi, supreme şi obligatorii, pîrîtul, prin reprezentanţii săi, şi-au permis să emită, fără să mă consulte sau să mă informeze, în prealabil, un aviz, prin care au aprobat un anunţ al cuiva cu "intenţii" care nu mă priveau şi nu mă privesc pe mine şi care, legal, nu avea nimic de a face cu cota mea de proprietate exclusivă deţinută la S.C. MATRICON S.A. sau cu voinţa mea, de cetăţean liber şi independent.
Prin această manoperă frauduloasă reprezentanţii pîrîtului, instituţie reprezentativă a statului român, care demonstrează şi astfel că nu este nici pe departe un stat de drept, au consimţit, de fapt, ca eu să fiu deposedat abuziv de cele 40 acţiuni, proprietatea mea personală, exclusivă, hotărînd ei, cu mintea lor tulburată de intenţiile unora, că acţiunile mele ar valora o sumă insignifiantă, dacă am în vedere numai indicele naţional de creştere a preţurilor, nesocotind din nou Constituţia, care la art. 135 (1) prevede că: Economia României este economie de piaţă …, nu de comandă sau la comanda unor oameni cu mentalităţi, obiceiuri şi nostalgii comuniste-criminale, care, după cum se vede treaba, dintr-un condei, se fac, fără voia mea, reprezentanţi ai proprietăţii mele, pe care o preţuiesc după criterii numai de ei ştiute şi o înstrăinează aşa cum îi taie capul, pe care dovedesc că îl poartă însă ilegal pe umeri.
Aşa se face că nişte reprezentanţi ai statului român, ce primesc pentru incompetenţa şi abuzurile lor salarii de peste 10.000 de euro pe lună şi care nici măcar nu au habar că într-o economie de piaţă, proprietatea este sfîntă, ea putînd fi preţuită şi valorificată numai prin voinţa liber consimţită a proprietarului bunului respectiv, conform legii cererii şi ofertei şi nu prin avize sau prin rapoarte de evaluare.
Astfel, incompetenţii reprezentanţi ai statului, se fac complici la jefuirea cotei mele de proprietate, pe care am cumpărat-o la S.C. MATRICON S.A., făcîndu-se că nu au aflat de indicatorii de creştere medie a preţurilor din România, stabiliţi şi daţi publicităţii de Institutul Naţional de Statistică.
În urma acestor acţiuni cu caracter penal, reprezentanţii pîrîtului stabilesc că mie mi s-ar cuveni pentru cele 40 de acţiuni, mai puţin de jumătate din valoarea unei perechi de pantofi de serie, aprobînd şi în aceste condiţii, unei societăţi cu care, de asemenea, nu am nici o înţelegere, să-mi trimită, prim mandat poştal, o sumă ridicolă.
Cu toate că am adresat în scris pîrîtului, solicitarea de a anula avizul şi operaţiunea respectivă, în temeiul art. 7 alin. 1 şi 3 din Legea 554/2004, dorinţa lor de a mă tîlhării a fost de nestăvilit, fapt dovedit prin conţinutul răspunsului nr. DJ/343 din 08 01 2007, pe care mi l-au trimis, care reia, în parte, aceleaşi argumente năroade, pentru a încerca să mă păcălească şi să-şi ascundă faptele reprobabile, astfel:
1. invocă, fără să citească măcar, prevederile art. 206 alin.1 lit. a din Legea nr. 297/2004 unde stă scris că: "Urmare a derulării unei oferte de cumpărare adresată tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor (deci nu unor nătărăi tembeli de la C.N.V.M) care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vîndă (sau să nu-i vîndă) respectivele acţiuni, la un preţ echitabil (şi nu fixat de C.N.V.M), dacă acesta se află în una din următoarele situaţii: ş.a.m.d.
2. invocă, apoi, Legea 297/2004 fără a cunoaşte măcar ce reglementează aceasta, care nu prevede la art. 1 că cineva ar avea dreptul să-mi tulbure sau să-mi uzurpe proprietatea deţinută de mine la S.C. MATRICON S.A.
3. că procedura iniţierii retragerii, ce este prezentă doar în capul contondent al reprezentanţilor C.N.V.M, pentru că Legea 297 nu prevede, nici un fel de impunere sau obligaţie în acest sens.
Cu toate acestea, reprezentanţii C.N.V.M, pentru a demonstra cît sînt de fuduli, încearcă să mă aburească, susţinînd că măsura a fost adoptată …" Avînd în vedere dispoziţiile legale şi urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în legislaţia pieţei de capital…" ca şi cum normele constituţionale şi Legea nu mai valoreză nimic în ochii lor miopi.
Prin asemenea măsuri abuzive reprezentanţii C.N.V.M. deşi nu dovedesc că ar avea vreun drept legitim asupra celor 40 de acţiuni ale mele şi, fără să citească (că de înţeles ar fi fost chiar imposibil) şi prevederile de la Capitolul Transparenţa emitenţilor, existent tot în Legea 297/2004, art. 224 (5) (6), unde se află şi prevederile art. 74 alin.1 şi 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind iniţierea procedurii de retragere, procedură care nu poate fi altfel decît cea stabilită la art. 206(1) adică la voinţa proprietarului acţiunilor, care dacă este rugat frunos şi bine plătit vinde, dacă nu, nu!
Mai arăt şi că este cel puţin stupidă afirmaţia privind pretenţia că Regulamentul nr. 1/2006, act ce este o maculatură avortată de scăfîrliile vide ale reprezentanţilor pîrîtului, ar fi o lege ce mă obligă să respect aberaţiile şi furtul făcut cu complicitatea C.N.V.M., instituţie care nu are însă şi dreptul legal să tînjească şi chiar să hotărască pentru ceea ce este numai al meu şi nici să adopte acte cu putere de lege care să modufuce prevederile siluitei Constituţii a României şi legile.
Şi pentru a demonstra cît de greu este pentru unii să-şi folosească substanţa ce ar fi trebuit să existe în locul unde le stă fixă o minte odihnită, cei plătiţi degeaba, din bani publici, la C.N.V.M., invocă, prin nesocotirea totală a prevederilor art. 1, art. 2, art. 6, art. 203 şi 206 din Legea 297/2004, inepţiile de la art. 74 alin. 8 din Regulamentul nr. 1/2006, scriind că: "acţionarii existenţi sînt obligaţi să vîndă acţiunile deţinute…" ceea ce este profund neconstituţional, ilegal, nedrept şi imoral.
Precizez că în cadrul procesului penal mă voi constitui parte civilă, cu o sumă pe care o voi stabili şi menţiona în faţa instanţei.
În drept: îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile din Codul penal.
Dovada o fac cu avizul nr. 65/16 11 2006 şi decizia nr. 3424/16 11 06.


Nica Leon
01.10.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 16 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009