Sectorul CIVES
 
 

Nici la CEDO legea nu e supremă!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Nici la CEDO legea nu e supremă!

Mesajde Nica Leon » Lun Oct 29, 2007 5:13 pm

Către,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Camera a Treia,Ref. cererea nr. 25232/02(nr. I)
S.C. NOEL Prod S.R.L. c/România


Domnule A. Drăgăliţă,

Regret că nu am primit scrisoarea de la dvs., datată 27 iulie 2007, ceea ce nu mă surprinde avînd în vedere că, din cauza luptei mele anticomuniste, sînt în continuare persecutat de autorităţi, din motive politice, iar împiedicarea expedierii unei scrisori adresată mie este un lucru obişnuit aici, cu care nu este prima dată cînd mă confrunt.
Vă rog să transmiteţi judecătorului raportor mulţumirile mele pentru insistenţa sa de a primi răspuns la întrebările sale, altfel se dădea iarăşi o sentinţă nedreaptă şi nemotivată, cum am fost obişnuit să primesc de la C.E.D.O.
Dacă nu ar fi insistat, probabil, ar fi pronunţat o soluţie, fiind convins că eu nu vreau să răspund la informaţiile suplimentare, de care nu aş fi aflat niciodată, pentru că nu am primit scrisoarea, după cum am arătat.
În privinţa documentelor solicitate, din care să rezulte capacitatea societăţii NOEL PROD S.R.L. de a face plăţi, la data procesului, vă comunic următoarele:
1. Din cauză că S.C.NOEL Prod S.R.L. era societatea mea, am fost constant persecutaţi, din dispoziţia Preşedintelui României Iliescu Ion, supărat că am formulat şi depus, la data de 15 01 1990, o plîngere penală împotriva sa, la Parchetul General, în care îl învinuiam pe el ca şi pe alţii, care deţineau funcţii foarte importante în noul Guvern al României, de uciderea celor 1.275 de tineri şi de rănirea a peste 4.500 de tineri în timpul Revoluţiei române din Decembrie 1989. Din acest motiv, societatea mea a fost permanent împiedicată să aibă acces la credite bancare, contrar legislaţiei în vigoare la acea dată, care obliga băncile să ne acorde şi nouă credite pentru înfiinţarea de noi culturi agricole. Tot din acest motiv, produsele şi serviciile pe care le vindeam noi la terţi erau ori neplătite, beneficiarii noştri fiind ameninţaţi că în cazul în care ne vor plăti marfa, în termenii contractuali conveniţi, vor fi sever controlaţi de organele de poliţie, de cele ale Gărzii Financiare şi de cele de la Ministerul Finanţelor şi vor fi aspri amendaţi şi chiar vor fi pedepsiţi.
Ca atare S.C.NOEL PROD S.R.L. totdeauna era în mare criză de bani, fiind în imposibilitatea de a suporta şi plăţi total neplanificate, deci neprevăzute în planul de afaceri, întocmit cu un an înainte de declanşarea procesului a căror sentinţe le aveţi.
2. Sînt surprins de solicitarea judecătorului raportor, pentru că, din informaţiile mele, într-un stat de drept, cetăţenilor, prin Constituţie art. 16 alin. 1 şi 2, art. 20 şi art. 21 şi prin Legea nr. 92/1992 art. 2, art. 3 şi art. 4, li se garantează dreptul de a beneficia de un proces corect, echitabil, în cursul căruia trebuie să se afle adevărul, pentru ca numai aşa să le fie apărate drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime. Încălcînd aceste prevederi supreme şi obligatorii eu, o persoană persecutată din motive politice, ce a fost arestată de două ori, fără drept, după Revoluţie, tocmai pentru că luptasem şi mai luptam să aflăm adevărul, pentru dobîndirea dreptăţii şi pentru realizarea, în fapt, a unui stat de drept, conform acestor prevederi legale şi în temeiul art. 6 din Convenţie, nu trebuia să mi se pretindă, pentru a fi judecat de instanţele statului căruia îi dăruisem libertate, prin lupta mea anticomunistă, să fiu obligat să plătesc şi alte taxe către statul căruia îi plăteam regulat impozite, din care se forma bugetul de stat, de unde erau plătiţi foarte bine şi judecătorii, care acum se afla în postură de pîrît.
3. Dar, pentru că eu nu puteam fi la fel de egal cu ceilalţi, care jefuiau statul erau plini de bani, tocmai pentru a nu fi judecată cauza mea, pe fondul său, mi s-a refuzat judecată, deoarece statul român, căruia ar fi trebuit să-i mai şi plătesc ilegal taxe de timbru şi de timbru judiciar, reprezentat în cauză de Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Bucureşti să nu fie condamnat, pentru că era evident că se afla în culpă, din moment ce plătise despăgubiri, pentru calamităţile produse de secetă recoltelor, tuturor celorlalţi fermieri îndreptăţiţi prin lege, cu excepţia societăţii mele S.C. NOEL PROD S.R.L.
4. Mă surprinde cererea judecătorului raportor şi pentru că nu mă aşteptam ca un judecător dintr-o ţară cu vechi tradiţii democratice, în care principiile statului de drept sînt cu sfinţenie respectate de toţi, ca şi drepturile omului, să îmi ceară mie, după atîţia ani, dovezi din care să rezulte care era capacitatea de plată a S.C.NEOL PROD S.R.L. la data cînd judecătorul român primise ordin să-mi vîndă justiţie. În acest fel cred că judecătorul raportor încearcă să apere statul român, care deşi se angajase să respecte drepturile oamenilor, cărora şi art 6 din Convenţia europeană le garanta inclusiv dreptul de a benefica de un proces echitabil, într-un termen rezonabil, proces ce mie mi-a fost refuzat, încălcîndu-se astfel flagrant şi legislaţia română, invocată mai sus, obligatorie şi supremă chiar şi pentru judecătorii români, aflaţi însă la ordinul comuniştilor de la putere.
5. Sînt surprins totodată şi pentru că, în condiţiile arătate, nu ştiu cîte societăţi comerciale ar mai fi rezistat din punct de vedere economic, avînd în vedere că societăţile serioase, legale, pentru a putea funcţiona eficient îşi fac un plan de afaceri, pe baza căruia produc şi vînd ceea ce şi-au propus, în timp ce în cazul meu, din cauza presiunilor şi intervenţiilor brutale ale autorităţilor, nu ne-am mai putut încasa contravaloarea mărfurilor vîndute şi a serviciilor prestate către terţi, activităţi susţinute numai cu banii societăţii, iar atunci cînd am cerut ajutorul instanţelor de judecată, în loc să ni se facă repede dreptate, am fost puşi să mai plătim tot la bugetul de stat, alţi bani, sub formă de txae judiciare şi de timbru, stat care trebuia să plătească el mai întîi ceea ce îmi datora, ca despăgubire, conform legii, pentru calamităţile naturale suferite şi care mai avea şi obligaţia de a-mi asigura nu numai respectarea drepturilor, dar şi un tratament egal, chiar şi atunci cînd nu mai aveam bani să plătim taxele solicitate abuziv de instanţele de judecată din România.
6. Arătam mai sus că eu am luptat împotriva dictaturii comuniste, pe care am răsturnat-o în 21 Decembrie 1989, cînd am declanşat şi am condus Revoluţia română din Decembrie 1989, timp în care am înfruntat gloanţele şi teroarea pornită împotriva noastră, fiind deci, gata să mor pentru a cîştiga dreptul ca şi în această ţară drepturile şi libertăţile oamenilor, legile şi principiile să fie respectate totdeauna, chiar şi de cei aflaţi la putere. Ca om drept ce sînt am cerut instanţei de judecată să judece pe fond cauza mea şi să respecte astfel nu numai Constituţia şi Legea 92/1992, dar şi prevederile art. 6 din Convenţie, iar acum, după aşa de mult timp, mi se cere, de la nivelul unei instituţii europene, să justific de ce nu am fost de acord să încalc atunci un principiu, de fapt o obligaţie fundamentală a oricărui stat de drept, acela de a face dreptate şi de a judeca pricinile tuturor cetăţenilor, indiferent de avere, de opiniile lor politice, de statut sau de stare socială etc.
7. Nu ştiu dacă prin solicitarea judecătorului raportor ar trebui să înţeleg că oamenii ce nu doresc să încalce legea şi care nici nu vor să încalce principii fundamentale în statele de drept, ar trebui să justifice de ce au coloana vertebrală dreaptă şi, deci, de ce nu au fost de de acord ca judecătorii să nu respecte legea şi convenţiile internaţionale semnate şi de România.
8. În ceea ce priveşte copia bilanţului solicitat de judecătorul raportor îi comunic că din cauzele arătate mai sus, autorităţile române, cînd au văzut că nu mă pot înfrînge cu persecuţiile arătate mai sus, au decis ca într-o noapte să îmi fie furate toate utilajele, seminţele, îngrăşămintele, piesele de schimb, combustibili, pesticidele şi erbicidele pe care le foloseam la ferma mea agricolă, ce avea o suprafaţă de 500 de ha. Ca urmare a ordinului dat, poliţiştii şi alţi ofiţeri ai statului, au venit noaptea la sediul fermei mele, cu utilaje adecvate şi au furat, într-o singură noapte, următoarele: trei tractoare de 65 c.p., un tractor de 180 c.p., două camioane marca Mercedes de 6 to, patru autovehicule de teren ARO, o camionetă ARO de 2,5 to., două tractoare TIH, două combine de recoltat C 14 M, toate maşinile agricole ce deserveau utilajele de mai înainte, cum ar fi remorci, semănători, grape cu discuri şi grape cu colţi, cisterne de 3,5 mc., combinatoare, cultivatoare, maşini pentru ierbicidat tip. MET, maşini pentru împrăştierea îngrăşămintelor chimice tip. M.A. 3,5 to, cilindrii tăvălugi, grape rotative cu colţi, pluguri etc. Tot în aceeaşi noapte mi-au fost furate şi 33 to. de îngrăşăminte N.P.K,, aflate în saci de 50 de kg., 26 to. de sămînţă de grîu aflată tot în saci de 50 kg., 700 kg. de sămînţă de coriandru, 22 to. de motorină, toate piesele de schimb, 10 cauciucuri pentru combine şi pentru tractorul A 1800, ce aveau un diametru de peste 1,8 m etc. Tot acest jaf s-a produs pe o stradă din Bucureşti, cu multe case, din sectorul 5. Deşi am reclamat şi acest furt la poliţie, pînă astăzi a rămas necercetat. Precizez că nu am avut paznic din cauză că nu am mai avut bani să îi plătesc salariul, eu fiind convins că la C.E.D.O. mi se va face dreptate repede, crezînd că asta înseamnă termen rezonabil şi că voi primi despăgubirile solicitate.
9. Din păcate nu mi s-a făcut dreptate nici pînă azi, iar societatea mea S.C. NOEL PROD S.R.L. nu a mai putut funcţiona eficient, fiind distrusă prin manevrele puse la cale de autorităţi. Imediat după comiterea jafului descris mai sus, autorităţile, folosindu-se de poliţişti şi de trupe speciale S.P.I.R., fără nici un act legal, au ordonat să fiu evacuat şi din sediul declarat al S.C.NOEL PROD S.R.L., acţiune ce a fost organizată la data de 07 03 2001, în timpul căreia toate actele societăţii, bunurile şi valorile acesteia, ca şi paşaportul şi banii mei personali, precum şi cărţile de muncă ale tuturor angajaţilor, ca şi a mea şi a soţiei mele, au fost furate de ofiţeri înarmaţi pînă în dinţi, cu cagule pe faţă, ce mă ameninţau cu puştile mitralieră că mă vor împuşca dacă voi încerca să îmi apăr bunurile.
10. Imediat după această nouă acţiune, autorităţile au dispus justiţiei să fie dizolvate societăţile mele comerciale S.C. NOEL PROD S.R.L. şi S.C. NOEL COM S.R.L. care nu aveau nici un fel de datori la bugetele de stat, în timp ce firme ce aveau datori de sute de milioane de dolari sînt şi astăzi tolerate şi în funcţiune.
11. Din cauzele descrise mai sus, eu nu pot să satisfac nici una din cererile judecătorului raportor, avînd în vedere că toate actele S.C. NOEL PROD S.R.L. se află la Ministerul de Interne, care prin angajaţii săi le-a furat la data de 07 03 2001, acţiune prezentată atunci, pe larg şi de presa din România.
12. Regret că acum nu pot satisface cererea năstrujnică a judecătorului raportor, care îmi cere mie să mă justific de ce nu am vrut să îmi calc principiile pentru care în 1989 am fost gată să şi mor şi să nesocotesc mai nou şi legea, cînd am cerut instanţelor de judecată din România să îmi judece cauza pe fondul ei, fără nici un fel de plată, aşa cum le impunea chiar Legea nr. 92/1992.
13. De asemenea, aş fi curios să aflu cîte firme cunoaşte dl. judecător raportor, în această parte a lumii, care ar putea rezista la atîtea persecuţii, din motivele politice invocate, ce ar mai fi în activitate şi după ce îşi aşteaptă dreptatea, de mult prea mulţi ani, să fie făcută la C.E.D.O.
Pentru a îi dovedi dlui judecător raportor cine sînt, voi anexa un articol publicat despre subsemnatul în revista franceză Le Figaro nr. 14253 din 23 06 1990, una dintre scrisorile mele în care criticam dictatura comunistă, publicată de cotidianul canadian The Globe and. Mail din 20 12 1989 şi un articol apărut în ziarul românesc Evenimentul Zilei care a reprodus Raportul Tismăneanu.
Cu speranţa că nu voi primi, iarăşi de la C.E.D.O., o nouă decizie nemotivată, contrară prevederilor art. 45 alin.1 din Convenţie, cum am mai primit, vă urez toate cele bune.

Nica Leon 29.10.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 10 vizitatori

<<< Piata Universitatii 2009