Sectorul CIVES
 
 

Revoluţionari penali!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Revoluţionari penali!

Mesajde Nica Leon » Mie Noi 21, 2007 12:55 pm

Către,
Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire
penală şi criminalistică,


Doamnă Procuror General,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, am primit adresa dvs. nr. 3402/C/5603/2006, din data de 26 06 2007, prin care mă informaţi că "nici de această dată nu au fost indicate mijloace de probă care să evidenţieze săvîrşirea vreunei infracţiuni în legătură cu adoptarea H.G. nr. 1412/02 03 2004".
Dovezile care probează că învinuiţii se fac vinovaţi cel puţin de săvîrşirea infracţiunilor pe care vi le-am sesizat, sînt:
1. Terfelita Constituţie a României, art. 102 alin. 2, art. 108 alin. 2 coroborate cu art. 1 alin.3, 4 şi 5, art. 61 alin. 1, art. 131 şi art. 154 alin. 1;
2. Legea 90/2001 art. 1 şi 11.
3. Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru eliberarea actelor normative, art. 1, art. 3 alin.1, art. 4 alin. 1, 2 şi 3, art. 6, art. 7 alin.2 şi 3, art. 11 lit. b, art. 12, art. 14 alin. 4, art. 15.
Acest act este ilegal şi pentru că guvernul, conform normelor constituţionale, nu are dreptul să emită şi să adopte acte normative în afara celor prevăzute explicit în Legea fundamentală, la art. 108 alin 1 şi 2.
Prin adoptarea, de către guvern, a actului criticat, numit Norma metodologică din 02.09 2004, acesta încalcă nu numai rolul său constituţional – de exercitare a conducerii administraţiei publice centrale – dar şi pe cel rezervat exclusiv parlamentului – organ reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
Aşa fiind, guvernul nu numai că insultă poporul român şi pe reprezentanţii săi aleşi, pe care îi consideră a fi nişte banali cretini, semianalfabeţi, ce ar avea nevoie, pentru a desluşi conţinutul unei legi adoptată şi publicată în limba română, de traducerea prevederilor sale, scrise, de asemenea, în limba oficială a statului român, operaţiune în care cei care ne cred atît de tîmpiţi îşi permit să modifice, să interpreteze, după mintea lor tembelă, prevederile legii, care devine astfel cu totul altceva şi nu ceea ce a vrut şi votat legiuitorul. Prin acest amestec grosolan, nepermis în corpul unei legi, act cu putere infinit mai mare decît Norma metodologică în cauză, reprezentanţii executivului, depăşindu-şi atribuţiile, se vîră în treburile forului reprezentativ suprem,care este unică autoritate legiuitoare şi, preluînd rolul parlamentului, modifică substanţial prevederile Legii 341/2004., astfel:
1. Deşi la art. 1 din norma metodologică se prevede că acest act cuprinde dispoziţii(deci altele decît cele din lege) în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare (a unei legi scrise în limba oficială de stat) a Legii recunoştinţei…;
2. Întrucît principiile enumerate în Lege nu le sînt pe plac, autorii acestei traduceri nelegale şi nereuşite impun, la art. 2, că titlul să nu mai fie acordat doar celui care s-a jertfit, murind în această luptă, aşa cum ar fi legal, moral şi normal, ci, după cum scrie – se acordă urmaşilor, …, şi anume soţului supravieţuitor (de parcă şoţul respectiv a luptat sau, aşa cum este alcătuit textul sau s-ar putea "acorda" şi soţului decedat!!??), părinţii (dar dacă sînt despărţiţi primesc fiecare cîte un titlu sau nu?!), fiecare dintre copiii acestuia, confundîndu-se aici acordarea titlului de Erou-Martir cu înmînarea sa şi cu atribuirea drepturilor pe care le poartă şi le conferă titlul, act care este, în original, unic;
3. Se modifică legea prin introducerea forţată a art. 2 alin.2 unde stă scris că "Titlul de Erou-Martir se atribuie şi persoanelor…" adică răniţilor care ar fi decedat după Revoluţie, fără însă să se precizeze şi perioada pînă cînd s-ar putea întinde. Dar răniţii au dreptul la titlul prevăzut la art. 2 (1) lit.b, titlu care se acordă deavalma, prin încălcarea principiilor prevăzute de Legea 341/2004 la art. 2 şi celor din categoria – "în legătură cu aceasta", fără ca cineva normal, să se mai obosească să se mai facă diferenţierea necesară şi legală, încălcîndu-se astfel nu numai dreptatea, valoare supremă şi garantată, aşa cum stă scris în pîngărita Constituţie a României, dar şi demnitatea celor care o mai au, cît şi adevărul istoric, că de echitate ce să mai vorbim, din moment ce sînt consideraţi egali – adică "eroi", conform mentalităţii comuniste a celor care au impus H.G. 1412/2004, cei care au luptat direct împotriva sistemului comunist, care tocmai din acest motiv au fost împuşcaţi de bestiile ce apărau dictatura şi care, de plăcere sau pentru că erau beţi şi le tremurau mîinile, ori nepricepuţi, au tras la nimereală şi au împuşcat şi trecătorii, dar şi pe unii curioşi, ce tremurau de frică şi care îşi "rezervaseră" locurile cele mai "bune", pe trotuare, de unde în postură de spectatori priveau senini grotescul, ruşinosul şi tristul spectacol care avea loc chiar sub ochii lor, în plină stradă, fără ca vreunul dintre ei să intervină pentru a-i ajuta pe cei curajoşi, care se stingeau pentru a le spăla şi lor ruşinea, sfîrşind această viaţă luptînd pentru izbăvirea unei asemenea gloate pestilenţiale şi laşă. Aşa fiind, întreb ce or avea măreţ trecătorii, curioşii sau laşii, care priveau de la balcoane ori cei ascunşi sub pat, dar care au fost cîteodată ucişi sau răniţi de gloanţe, de cioburi, de tencuială sau de schije etc.? Ce exemplu a dorit astfel să dea legiuitorul tinerei generaţii şi generaţiilor viitoare atunci cînd a prevăzut, în mod absurd, în lege, ca luptătorii pentru adevăr, dreptate, demnitate şi libertate, deveniţi eroi fără voie, ca urmare a bestiilor comuniste, care i-au omorît cu sînge rece şi care şi acum, pe lîngă importante privilegii şi pensii uriaşe, au mai intrat şi în posesia noului tip de certificat, beneficiind nemeritat de toate drepturile. Mă întreb dacă pot fi oare amestecaţi, într-un stat de drept, eroii, la întîmplare, cu ucigaşii lor şi cu cei care se grăbeau, cu sacoşele burduşite, spre casă, indivizi care nu aveau sentimente şi opinii favorabile luptei noastre, pentru care am fost gata să murim? Dar ceea ce este cert şi lipsit şi de moralitate, o reprezintă acordarea aceloraşi titluri de onoare atît celor care au avut-o cît şi celor care nu au cunoscut-o vreodată, situaţie care poate fi întîlnită numai într-un stat comunist, fără valoare şi fără onoare;
4. La art. 3 din H.G. 1412/2004, titlul de Luptător – Rănit se acordă de-a valma şi la întîmplare, imoral şi ilegal şi celor care nu au luptat, ci doar au participat, în calitate de participanţi la spectacolul oferit de luptătorii pentru libertate, ce au stat confortabil pe margine, aşa cum am arătat mai sus, care de asemenea au primit noul certificat, fără nici o diferenţiere, uitîndu-se de adevăr, fie el şi istoric, cît şi de echitate;
5. La art. 4 din H.G. 1412/2004, fiind vorba de reţinuţi, textul din normă schimbă prevederea legală şi nu contribuie, cu nimic, la respectarea obligatorie a principiilor enunţate în lege, deoarece, atunci, miliţieni şi securişti exaltaţi sau supăraţi, au arestat, la ordin, la întîmplare, mulţi trecători, curioşi dar şi cheflii, care au ieşit din restaurante, ce au început să înjure pentru că fuseseră loviţi de tinerii grăbiţi să scape din ghearele urmăritorilor. Găsesc că este cel puţin imoral ca şi aceştia să fie recompensaţi şi să primească, fără nici un merit, acelaşi titlu de onoare, prin care să fim obligaţi să le acordam şi recunoştinţă. Originală diferenţiere, nu credeţi?
6. La art. 5 din norma metodologică, abandonîndu-se principiile legale, aflate la art. 2 din lege, cu osîrdie cel al diferenţierii, nu numai că se schimbă textul şi înţelesul art. 3 (1) lit. b pct. 3 din lege, dar introduce şi noi concepte, ceea ce încalcă litera şi spiritul Legii 341/2004 şi pe cel al Legii 24/2000;
7. La art. 7 din normă, "traducerea" textului legal este atît de bizară încît cei care au compus şi adoptat acest nou text ne demonstrează nu numai că sînt alogeni, fără cunoştinţe temeinice ale noţiunilor şi semanticii limbii române, dar şi că astfel încearcă să anuleze drepturile deja recunoscute unor cetăţeni români prin Legea 42/1990 – drepturi ce nu mai pot fi modificate prin legi ulterioare – într-un stat de drept şi confundă noţiunea "acordarea titlurilor" proces încheiat deja, ce a fost parcurs în temeiul Legii 42 din 1990, cu noţiunea de preschimbare a formularelor certificatelor doveditoare, ceea ce este cu totul altă mîncare de peşte. Textul din actul atacat modifică ilegal voinţa legiuitorului, clar exprimată în art. 3 (2) din Legea 341/2004;
8. Şi art. 8 din norme este un text forţat şi adaptat, doar din dorinţa de a ne demonstra cît de străini de înţelesul limbii române sînt cei care au făcut această tălmăcire a unei legi scrisă în româneşte (nu mai detaliez din lipsă de timp, chestiunea fiind evidentă);
9. Din dorinţa de a necinsti eroii care au dat, prin lupta şi sacrificiul lor, libertate şi drepturi acestui popor, învinuiţii, pe post de "traducătorii" ilegali, instituie Capitolul II din norme, uitînd că în lege, la art. 3 (2), scrie că: "Titlurile instituite la alin.1 se vor acorda în condiţiile prezentei legi (deci nu altfel) avîndu-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii 42/1990…". Prin acest text tradus astfel se încalcă şi prevederea legală aflată la art. 4 (1) din lege, unde scrie, imperativ că "au dreptul", iar la art. 5 (1) scrie clar că "persoanele …beneficiază" neexistînd condiţionări;
10. Procedura de preschimbare a vechilor certificate, impusă abuziv prin actul numit norma metodologică impusă prin H.G. nr. 1412/2004 este total diferită de cea prevăzută în Legea 341/2004, unde la art. 9 scrie clar că: "vechile certificate se vor preschimba (deci fără condiţionări), la cererea titularului, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii" şi nu altfel;
11. În lege se prevede că numai celor prevăzuţi la art. 9 (3) şi (5) li se aplică prevederile normelor metodologice – care după cum am arătat sînt în contradicţie cu normele constituţionale – supreme şi obligatorii şi pentru reprezentanţii guvernului care au adoptat acest act ilegal, imoral, anacronic şi ruşinos;
12. Toate celelalte condiţionări privind preschimbarea vechilor certificate sînt ilegale, ele încălcînd atît prevederile art. 5(4) din Legea 341/2004 cît şi principiile constituţionale, de la art. 40 - Dreptul de asociere (1) "Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere", drept care însă devine obligatoriu prin Legea 341/2004 şi nu opţional, cum ar fi normal într-un stat de drept, democratic, pentru că instituie obligaţia de a obţine "avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituită". Eu, fiind cel care a luptat pentru înfăptuirea statului de drept, avînd în vedere că am contestat permanent faptele pretinse a fi fost dovedite de foarte mulţi dintre cei care au intrat în posesia acestor acte doveditoare, prin care li se recunoaşte ilegal că ar fi contribuit decisiv, după ce au făcut fapte deosebite, la victoria Revoluţiei, fapte niciodată dovedite şi diferenţiate, pe etape, fără nici o legătură solidă cu adevărul istoric, nu am acceptat să fiu înscris şi nu am solicitat încă înscrierea în vreuna dintre asociaţiile de "revoluţionari", asociaţii care, în general, nu au mai nimic în comun nici cu democraţia sau cu dreptatea, nici cu adevărul şi echitatea, motiv pentru care am dresat cuvenita plîngere penală, aflată la parchet, unde aşteaptă de mult prea mult timp să fie cercetată, probe fiind mai mult decît suficiente, anexate la plîngere încă din momentul depunerii sale, în care ceream cercetarea tuturor celor care au dobîndit certificat de revoluţionar, vinovaţi că au săvîrşit şi infracţiunile prevăzute de art. 292 din C.p;
13. Tot ca o ciudăţenie a zilelor noastre, din jungla actelor normative aflate în"vigoare" încă în România, este şi cea aflată la art.10 (4) din norma metodologică, pentru că, în totală contradicţie cu Legea 341/2004, cei interesaţi să fabrice noi beneficiari, aşa cum au mai făcut, pentru a mai obţine şi alte foloase necuvenite, chiar mită de la fel de fel de infractori dornici să obţină, nemeritat legal, drepturile acordate adevăraţilor luptărori, cu fapte deosebite pentru obţinerea victoriei Revoluţiei, se impune în text situaţia în care se vor cadorisi toţi cei care ştiu să se fofileze bine, ce vor obţine titluri gata "preschimbate", deşi această categorie nu se supune tuturor regulilor legale pe care trebuie să le parcurgă toţi ceilalţi. Mă refer la vechiul certificat care trebuie dat în schimbul unuia nou, obligaţie ce nu se aplică şi şmecherilor cu dare de mînă, care obţin, datorită acestei prevederi, direct noul tip de certificat, pentru că, se motivează abuziv în norme, că şi aceşti învîrtiţi ar fi depus vechii comisii actele doveditoare – nu fapte deosebite, dovedite – dar care nu ar mai fi putut obţine certificate pentru că, vezi Doamne, s-ar fi epuizat formularele tipizate ale vechilor certificate. Prin această prevedere, care încalcă flagrant textul Legii nr. 341/2004, se încearcă să se fabrice noi şi noi asa-zişi revoluţionari, indivizi care au dat atunci bani şi diferite bunuri celor aflaţi şi acum în situaţia şi în funcţiile care le permit să elibereze astfel de titluri, pentru a le închide gura celor care i-au ameninţat, mai nou, că în cazul în care nu vor intra în posesia certificatului de revoluţionar, chiar preschimbat, purtător de drepturi materiale, aceştia îşi vor cere înapoi, banii daţi deja, iar în cazul în care nu le vor fi restituiţi, îi vor reclama pe cei care i-au primit ilegal.
Prin astfel de motivaţii puerile se încearcă să se acrediteze şi ideea că am fi cu toţii nişte troglodiţi, care am uitat şi de scandalul pricinuit din cauza tipăririi, în plus, la cererea ilegală a vechii Comisii a Legii 42/1990, un număr de 38.000 de certificate de revoluţionar, caz de notorietate publică, aflat în cercetare încă.
14. Prin prevederea incriminată, originală, din H.G. nr. 1412/2004 acestei categorii de şmecheri nu li se mai pretinde documente şi avize pentru a-şi dovedi "faptele deosebite" şi "implicarea în lupta pentru victoria Revoluţiei", pentru că şpaga şi ameninţarea cu puşcăria ţine loc şi prevalează asupra oricărei prevederi legale şi morale, lor fiindu-le necesar şi suficient, conform textului de la art. 10(4), doar următorul act: "În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanţii vor depune la S.S.P.R., în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie." (care comisie, cea nouă, pentru că aşa rezultă din textul scris, altfel ar fi trebuit să se fi scris – la acea comisie, adică la cea veche). Cred că am reuşit să arăt celui care sper că va cerceta cele sesizate de mine, care cred că s-a convins, de adevăratele intenţii ale celor care au adoptat şi impus un astfel de act ilegal, imoral şi anacronic.
15. Cei care au adoptat ilegal aceste "norme", indivizi care nu au nimic sfînt şi care, în afară de o dorinţă acerbă de a se îmbogăţi fără just temei, au folosit toată această "adunătură" cu aere de revoluţionari, ca masă de manevră şi de presiune electorală, dar şi de altă natură, de-a lungul timpului, atunci cînd interesele le-au impus-o, iar eu, pretind şi astăzi, ca şi în Decembrie 1989, dreptate şi adevăr, legalitate şi vorbesc încă, de parcă aş fi un visător naiv, de idealurile Revoluţiei, pentru care am luptat şi am fost gata să mor şi să-mi las familia în ghearele unor asemenea hiene.
Aşa fiind, fără a mai analiza în amănunt toate celelalte prevederi ilegale ale acestui act, pentru a nu încărca prea mult activitatea procurorului desemnat să cerceteze plîngere penală în cauză, cu un text stufos, în care să demonstrez în extenso toate pasajele şi elementele prin care a fost modificată, în mod nepermis, o lege votată de parlament, devenită obligatorie prin publicarea sa în Monitorul Oficial nr. 654/20 07 2007, rog să constataţi că actul incriminat, respectiv H.G. nr. 1412/2004, act prin care în mod abuziv guvernul, aşa cum am arătat, a aprobat Normele metodologice din 02 09 2004 publicate în nr. 836/10.09 2004, este ilegal, motiv pentru care cer să fie cercetaţi şi trimişi în judecată toţi cei vinovaţi şi, totodată anularea actului, prin sentinţă.
O altă dovadă o reprezintă şi suma uriaşă care este lunar plătită nemeritat şi ilegal, de la bugetul de stat, pentru a li se asigura atîtor infractori, posesori de certificate de revoluţionar preschimbat, drepturile prevăzute de Legea nr. 341/2004, pagubă uriaşă, produsă bugetului atît prin modificarea ilegală a prevederilor Legii recunoştinţei din 2004, făcută prin H.G. nr. 1412/2004 şi a reînfiinţării "fabricii de revoluţionari" care în baza unui aşa zis bon de înregistrare pot primi direct certificate preschimbate, aruncîndu-se astfel, la lada de gunoi principiul diferenţierii, a echităţii, a contribuţiei la lupta pentru victoria Revoluţiei etc.
De asemenea, dacă s-ar fi citit cu atenţie tabelele ilegalului Decret cu nr. 1168/2004 şi se corobora cu plîngerea penală depusă împotriva lui Cutean Emilian, ar fi rezultat că cei mai mulţi din beneficiarii făcuti revoluţionari cu acte în regulă sînt nişte infractori şi impostori, toţi deveniţi revoluţionari prin folosirea prevederilor H.G. nr. 1412/2004, pentru a nu mai aminti că infractorul Iliescu Ion, înculpat în dosarul Revoluţiei, s-a auto făcut revoluţionar şi beneficiar de drepturi necuvenite, vinovat astfel şi de îmbogăţire fără just temei.
Cu speranţa că de această dată am reuşit să indic mijloacele de probă care să evidenţieze săvîrşirea infracţiunilor legate de adoptarea ilegală a H.G. nr. 1412/2004, vă urez mult succes în activitate.

Nica Leon 27.09.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori

cron
<<< Piata Universitatii 2009