Sectorul CIVES
 
 

Cu astfel de "urmaşi" nici marele Gojdu nu poate f

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Cu astfel de "urmaşi" nici marele Gojdu nu poate f

Mesajde Nica Leon » Mie Noi 21, 2007 2:28 pm

Către,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Domnule preşedinte,

Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în termen legal, , avînd în vedere rezoluţia din 24 10 2007 pronunţată în dosarul nr. 4159/C/5125/2007, dar şi prevederile art. 124 şi art 131 din Constituţia României, ca şi prevederile Legilor 303 şi 304/2004 (r1), formulez prezenta formulez următoarea:

PLÎNGERE

prin care contest temeinicia şi legalitatea soluţiei pe care a adoptat-o procurorul, prin Rezoluţia din 24 10 2007, pronunţată în cauza înregistrată cu nr. 4159/C/5125/2007 a Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, fapt pentru care rog instanţa, ca prin sentinţă, să desfiinţeze rezoluţiile pronunţate şi să oblige Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să efectueze cercetări legale şi temeinice, în vederea aflării adevărului, aplicarea legii, pentru trimiterea în judecată a numitului Anton Călin Constantin Popescu Tăriceanu şi a complicilor lui, vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite la art. 246, 247, 248, 2481, înşelătorie, fals, uz de fals, fals intelectual, delapidare, furt calificat, asocierea pentru comiterea de infracţiuni, prevăzută şi pedepsită de art. 323 din C.penal ş.a.

MOTIVE


În fapt, am formulat plîngere împotriva numitului Anton Constantin Călin Popescu Tăriceanu cerînd să dispună cercetarea şi trimiterea în judecată a primului ministru şi a acoliţilor săi, care se fac vinovaţi de încheierea la data de 20 10 2005 a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", semnat la Bucureşti la 20 10 2005 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1171/23 12 2005, act neconstituţional şi ilegal.
Ceream, totodată, ca în cazul în care nu se efectuează deja cercetări penale împotriva celor de mai sus, să dispună efectuarea cercetărilor penale şi trimiterea în judecată a celor aflaţi în Guvernul României şi a acoliţilor lor, care au semnat şi aprobat acordul şi OUG nr. 183 din 14 12 2005.
Arătam că învinuiţii au adoptat, cu încălcarea Constituţiei şi a Codului Civil, la data de 20 10 2005, un Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Română-Ungare "Gojdu", prin care "părţile contractante" se înţeleg să nesocotească testamentul marelui mecena Emanoil Gojdu şi să se facă stăpîne peste toate bunurile şi valorile lăsate moştenire Fundaţiei lui Gojdu de marele nostru înaintaş.
Fără a avea dreptul legal şi constituţional să încalce voinţa expres prevăzută în testamentul pe care Emanoil Gojdu l-a semnat înainte de moartea sa şi, fără să aibă vreo legătură cu acest testament sau cu "Fundaţia lui Gojdu", din dorinţa nestăvilită de a fura bunuri şi valori ce nu le aparţin de drept, reprezentanţii celor două guverne îşi propun, ba chiar şi semnează un aşa zis acord, de fapt o înţelegere între nişte tîlhari, care, la fel ca şi predecesorii lor comunişti, vor să-şi pună din nou labele lor murdare pe bunurile şi valorile lăsate moştenire de un mare român "acelei părţi a naţiunii române din Ungaria şi Transilvania, care ţine de legea răsăriteană ortodoxă".
Prin acest act reprezentanţii vremelnici şi nesăbuiţi ai guvernului încearcă să înşele poporul român şi să consacre, pe vecie, furtul hrăpăreţilor comunişti din Ungaria, care şi-au permis în anul 1952 să naţionalizeze bunurile şi valorile "Fundaţiei lui Gojdu", aflate la Budapesta.
Contrar legislaţiei europene şi contrar principiilor care stau la baza unor state de drept, democratice, prin încălcarea tuturor normelor internaţionale în materie, ratificate de reprezentanţii legitimi ai celor două ţări, fruntaşii celor două guverne se amestecă inadmisibil şi acum, în Mileniul III, în treburile exclusive ale unei fundaţii de drept privat, înfiinţată şi recunoscută legal în România, de justiţia acestui stat.
Prin semnarea şi impunerea acordului atacat, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 183 din 14 12 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-Ungare "Gojdu", se încercă nu numai să se perpetueze practicile, obiceiurile şi apucăturile comuniştilor care au furat aceste bunuri, furt necondamnat de guvernele comuniste de la Bucureşti, dar acum cei ce reprezintă Guvernul României doreasc să creeze şi să impună o nouă şi periculoasă practică, aceea de a ratifica ei înşişi acorduri internaţionale – acte pe care guvernul conform art. 108 din Constituţie nu are dreptul să le emită şi să le semneze – acest drept fiind doar de competenţa parlamentului conform art. 75(1) şi a preşedintelui conform art 91(1) din Legea fundamentală.
Prin încheierea acestui acord reprezentanţii Guvernului României se fac vinovaţi de trădare şi de grave prejudicii produse patrimoniului naţional, preferînd să abandoneze în mîinile hrăpăreţe ale guvernanţilor din Ungaria nu numai terenurile şi clădirile ce au aparţinut marelui Gojdu şi care astăzi aparţin de drept Fundaţiei Gojdu, fundaţie de drept privat, dar şi sumele blocate deja în conturile unor bănci ungureşti, sume estimate la peste un miliard de euro.
De asemenea, prin încheierea acordului atacat reprezentanţii celor două guverne încalcă şi unele prevederi ale Tratatului de Pace de la Trianon, semnat în iunie 1920, dînd astfel apă la moara celor care contestă prevederile Tratatului şi care militează chiar şi pentru refacerea aşa zisei Ungarii mari, contestînd frontierele de stat ale României. O atare poziţie în loc să fie combătută cu fermitate de reprezentanţii Guvernului României este întărită prin acceptarea expresă a practicilor impuse abuziv de partea ungară, care avea obligaţia, stabilită prin Tratat, să predea României 90 % din patrimoniul mobil al Fundaţie lui Gojdu" fapt care nu s-a produs nici în prezent.
Un guvern format din oameni drepţi, cinstiţi şi patrioţi ar fi acţionat numai în conformitate cu prevederile dreptului internaţional, forţînd partea ungară nu numai să predea patrimoniul integral al Fundaţiei Gojdu, dar să plătească şi despăgubiri pentru că şi-a permis să confişte şi să "privatizeze" bunurile unei fundaţii private, ce a fost împiedicată să funcţioneze, din lipsă de patrimoniu, peste 58 de ani.
În loc ca reprezentanţii celor două guverne să înţeleagă că de la primul război mondial şi pînă astăzi lumea s-a schimbat, că prin hotărîre Adunarea Parlamentară a consiliului Europei a condamnat regimurile comuniste, ca fiind ilegitime şi criminale, dar şi că ţările democrate ajungînd să predea ţărilor de origine părţi importante din patrimoniile culturale şi istorice ale ţărilor jefuite, aşa cum este şi cazul României, acum, prin semnarea actului atacat, Guvernul României încearcă să împingă spre veşnicie faptele reprobabile ale guvernelor samavolnice şi hrăpăreţe de la Budapesta care au procedat la confiscarea şi la blocarea valorilor şi bunurilor Fundaţiei Gojdu.
Din dorinţa de a ascunde asemenea manopere frauduloase şi pentru a demonstra că reprezentanţii guvernului nu recunosc supremaţia pîngăritei Constituţii a României, pe care au jurat la investitură, încălînd astfel şi jurământul solemn dat, cît şi principiile statului de drept, prin subminarea rolului şi importanţei Parlamentului României, care conform art. 61 (1) "este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", reprezentanţii guvernului impun astfel, fără a justifica urgenţa în mod temeinic, legal şi serios, Ordonanţa de urgenţă cu nr. 183/14 12 2005, prin care ratifică singur, cu de la sine putere, ruşinosul şi trădătorul acord.
Prin maniera în care au înţeles să acţioneze, reprezentanţii guvernului au încalcat şi următoarele prevederi: art. 1 alin. 3, art. 4, art. 31 alin. 1 şi 2, art. (41) 44 alin. 1, 2 şi 3, art.(48) 52, art. (49) 53, art. (51) 54, art. 51, art. (58) 61, art. 82, art. (101) 102, art. (103 – 82) 104 – 82, art. (107 alin 2 şi 4) 108, art. 115 alin. 4, (135 alin. 1, 2, şi 6) 136 alin. 1, 2 şi 5) şi art. (150 alin. 1) 154 alin. 1 din Constituţie.
Actul atacat încalcă şi prevederile art. 108 alin. 2 din Constituţie, întrucît guvernul are doar dreptul să adopte ordonanţe şi hotărîri pentru organizarea executării legilor, nu pentru a aproba acordul pentru înfiinţarea unei fundaţii cu nume identic cu al unei alte fundaţii, care există şi funcţionează deja legal, în România. Prin impunerea noii fundaţii, aşa după cum s-au înţeles cei împricinaţi şi certaţi cu normele statelor de drept, democratice, se impune un alt statut bunurilor şi valorilor lăsate moştenire de mecena Emanoil Gojdu numai Fundaţiei lui Gojdu şi nu statelor sau guvernelor Ungariei sau României.
În loc să procedeze la cercetarea celor sesizate mai sus, parchetarii s-au mărginit doar la a-I proteja pe învinuiţi, făcîndu-se complicii acestora în încercarea de a bloca aflarea adevărului şi înfăptuirea justiţiei.
Prin acest procedeu parchetarii se fac vinovaţi, la rîndul lor de săvîrşirea mai multor infracţiuni, ei încălcînd şi principiile enunţate în art. 1 şi 2 din C.penal.
În loc ca parchetarii, prea plictisiţi şi cu o neţărmurită lehamite faţă de prevederile art. 131 alin. 1, coroborată cu art. 1 alin. 3 şi 5, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 54 din pîngărita Constituţii a României, indiferenţi şi faţă de prevederile Legii răspunderii ministeriale, iniţial şi-au declinat abuziv competenţa şi au trimis plîngerea unui parchet inferior, necompetent, cu intenţia de a o înmormînta sau pentru a se consuma astfel şi foarte mult timp, pentru a se apropia termenul aberantei şi imoralei prescripţii, iar după ce a fost pronunţată ordonanţa nr. 2609/P/2006 a Parchetului Judecătoriei Sectorului 2, plîngerea împotriva membrilor guvernului s-a întors la aceeaşi instituţie, care avea şi are obligaţia legală să-i cerceteze pe cei ce au semnat ilegalul şi neconstituţionalul acord pentru înfiinţarea Fundaţiei publice româno-ungare Gojdu.
Cu toate că am arătat actele pentru care învinuiţii se fac vinovaţi de săvîrşirea infracţiunilor pentru care i-am acuzat, care constituiau cele mai concludente probe, care îi incriminau, parchetarul Constantin Marcel şi apoi parchetarul şef Iacob Marius nu a reuşit să înţeleagă nici motivele învinuirii, nici prevederile supreme şi obligatorii ale terfelitei Constituţii a României şi nici textele legale care le interziceau să se amestece în statutul şi în treburile unei persoane juridice de drept privat, aşa cum este Fundaţia Gojdu şi nici nu au putut pricepe prevederile care nu permit să se schimbe voinţa marelui testator Emanoil Gojdu şi pentru că dreptul la moştenire este un drept sacru, garantat şi de art. 46 din violata Lege fundamentală a acestei ţări jefuită de comunişti-criminali, cocoţaţi încă în funcţii importante, aflaţi acolo şi pentru că sînt încă protejaţi de cei din sistemul judiciar.
Din această cauza parchetarul nu a fost în stare să "deceleze" probele, considerînd că eu, în plîngere, am făcut numai "afirmaţii neînsoţite de date ori indicii pertinente sau indicarea de probe" ca şi cum textele constituţionale şi legale precizate de mine, ce au fost însă încălcate atît de brutal, cînd a fost aprobat un act pe care nu îl poate adopta guvernul, pentru că aşa prevede art. 102 alin. 2 şi art. 108 alin. 2 şi 4 din siluita Constituţie a României, guvern care are numai dreptul să adopte hotărîri şi ordonanţe, nu şi acorduri, prin care a fost grav încălcat şi dreptul la moştenire, ca şi dreptul la proprietate, drept de asemena garantat, ocrotit şi inviolabil, ceea ce reprezintă probe mai mult decît concludente.
Şi invocarea prostească a calităţi de prim-ministru a lui Tăriceanu, care a semnat fără drept, prin încălcarea prevederilor violatei Constituţii a României, O.U.G. nr. 183/14 12 2005, este o nouă dovadă a neseriozităţii, netemeiniciei şi nelegalităţii rezoluţiei criticate, deoarece, parchetarul dovedeşte că ori nu a avut timp să citească terfelita Lege fundamentală ori nu a reuşit încă să-i desluşească tainele textelor sale supreme şi obligatorii, care la art. 115 alin. 4, 5 şi 6 stabileşte explicit cînd, în ce condiţii şi pentru ce se poate recurge la adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, altfel se încalcă prevederile art. 1 alin. 3, 4 şi 5, art. 11 alin. 2 şi 3, art. 61 alin. 1, art. 102, art. 108 alin. 1 şi 2 şi art. 154 alin. 1, texte care au fost flagrant încălcate de semnatari acestei abuzive ordonanţe căreia nu i s-a dovedit încă nici măcar urgenţa.
Deşi este cel puţin stranie "tratarea", la grămadă, a două plîngeri diferite, cu alţi învinuiţi, pentru fapte distincte, parchetarul, în încercarea sa de a părea isteţ sau pentru a-i proteja astfel pe infractori, făcîndu-se vinovat de săvîrşirea infracţiunilor de împiedicare a înfăptuirii justiţiei, favorizare a infractorului, complicitate etc., nu reuşeşte să vadă că am ataşat la plîngerea penală formulată împotriva fostului ministru Popescu Dan Ioan, chiar şi o ofertă comercială concretă, în care stă scris chiar şi preţul, cifrat la jumătate din preţul de achiziţie a gazelor naturale cumpărate de guvern de la firma Winterschal şi nu direct de la furnizorul Gazprom, procedeu care încalcă nu numai normele constituţionale, dar şi legile economiei de piaţă.
În aceste condiţii este de "înţeles", dar nu şi legal, ca parchetarul ce a semnat această rezoluţie să nu reuşească să vadă probele, el necerînt, nici pînă astăzi, măcar o copie a contractului semnat de guvern, pentru importul de gaze naturale făcut fără licitaţie publică, la un preţ atît de mare, guvern care, contrar prevederilor art. 135 alin. 2 lit. b şi d, nici nu a dorit să ia în discuţie şi posibilitatea oferită şi propusă de mine, pentru a cumpăra o importantă cantitate de gaze naturale, la un preţ mult mai mic, care ar fi dus şi la ajutarea economiei româneşti, mult prea împovărate de tîlharii care atunci cînd nu afirmă că este doar un morman de fiare vechi, o jefuiesc sălbatic.
Aşa fiind, fără ca la dosar să se afle actele care să dovedească că au fost efectuate actele cerute de lege pentru urmărirea penală, iar rezoluţiile ce mi-au fost trimise sînt o dovadă că "cercetarea" a fost făcută la plezneală, fiind pronunţate rezoluţii netemeinice şi nelegale, rog instanţa de judecată să anuleze rezoluţiile atacate şi să oblige, prin sentinţă, Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să efectueze cercetări legale şi temeinice, în vederea aflării adevărului, pentru ca apoi cei vinovaţi să fie trimişi în judecată în vederea condamnării lor.
În drept, îmi întemeiez cererea pe prevederile art. 2781 din C.p.p.Nica Leon 21.11.2007
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009