Sectorul CIVES
 
 

Tanti Justiţia scoasă la produs!?

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Tanti Justiţia scoasă la produs!?

Mesajde Nica Leon » Mie Ian 23, 2008 3:22 pm

Domnule preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, reclamant în cauza dosarului nr. 1415/3/2008, văzînd citaţia transmisă de dvs., la data poştei de 22 01 2008, care conţine şi propoziţia: "Veţi depune taxa de timbru de 12 lei şi tj. 0,3 lei, sub sancţiunea anulării cererii." - nu pot decît să vă compătimesc, pentru că acum, în libertate, după ce tinerii acestei ţări s-au jertfit pentru a vă scăpa şi pe dvs. de cenzură, dăruindu-vă posibilitatea şi dreptul de a face şi saltul calitativ de la statutul de "om de tip nou" sau "om al muncii", cum mai eraţi numiţi, la cel de cetăţean, om liber şi demn, dvs. reinstauraţi cenzura, interzisă însă în România, de la Revoluţie, ceea ce a fost reconfirmat şi de prevederile art. 30 alin. 2 din terfelita Constituţie a României.
Aşa fiind, reiterez că eu, prin cererea cu care v-am investit, nu mi-am propus să cumpăr justiţie în România, ţară al cărui sistem judiciar ca şi prestaţia celor din sistem este atît de contestată şi chiar condamnată de oficialii U.E., sistem şi activitate care, în aprecierea dvs., preţuieşte atît de "mult", adică fix 12 lei, sumă ce reprezintă o dovadă clară a îngrădirii accesului liber la justiţie, dacă am în vedere şi faptul că acest stat, căruia eu i-am dăruit libertate, îmi datorează înfăptuirea actului de justiţie, ca şi protejarea drepturilor mele legitime, cum este cel de a-mi exercita liber accesul la justiţie, ca şi dreptul de a fi judecat în propria mea ţară, drept ce nu poate fi îngrădit de nici o lege, nici chiar de Legea nr. 146/1997.
Aşa fiind, cred că aţi scăpat din vedere că dvs. aveţi obligaţia profesională şi de serviciu să respectaţi întocmai prevederi din Legea nr. 303/2004 (r1), unde scrie că:
Art. 1. - Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi …. (nu vinderea "justiţiei", contra taxă, iar în cazul în care se refuză încălcarea, de către justiţiabil, a atîtor norme internaţionale, constituţionale şi legale şi nu se plăteşte, din acest motiv legitim, se reinstituie cenzura, atît de dragă în sistemele totalitare, dictatoriale, cenzură care de la Revoluţie este însă interzisă în România, conform art. 30 alin. 2 din siluita Lege fundamentală, ca şi dubla impozitare a contribuabililor, interzisă, de asemenea, de lege, cu care acum mă ameninţă instanţa, care precizează: " sub sancţiunea anulării cererii" !!??
Tot în Legea nr. 303/2004 (r1) mai scrie:
Art. 4. - (1) Judecătorii şi procurorii sînt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor…- aşa fiind, vă întreb cum pot fi eu egal în faţa legii, cînd, deşi v-am dăruit libertatea, încercînd să creez şi condiţiile necesare ca România să devină efectiv un stat de drept, nu pot beneficia nici acum de dreptul fundamental de a fi judecat de puterea judecătorească a acestei ţări, care mă mai şi ameninţă cu anularea cererii, deşi ar fi trebuit deja să afle că cetăţenii sînt egali în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări, care mai au şi dreptul la un proces echitabil.
De asemenea, instanţa are obligaţia de a-mi apăra dreptul de proprietate, ca şi garantata proprietate care mi-a fost grav afectată de pîrîtul pe care însă nu îl obligaţi să plătească nici un fel de taxe, deşi este mai mult decît evident că este vinovat, cel puţin de declanşarea acestui proces.
Am în vedere şi că în prevederile constituţionale ca şi în lege este consacrat principiul conform căruia "nimeni nu este mai presus de lege", ceea ce, în această ţară, nu este deloc adevărat şi pentru că unii cetăţeni, care deşi au încalcat legile ca şi drepturile mele, cînd au hotărît ilegal să îmi reducă dreptul de proprietate asupra cotei părţii deţinute din capitalul social, dobîndită la data cînd am cumpărat acţiunile, acum, cînd este evident că sînt vinovaţi, nu sînt obligaţi să plătească nimic pentru ca acest proces să poată avea loc.
Invederez instanţei că sînt situaţii, cînd chiar prin legi, unii beneficiază de dreptul de a fi judecaţi fără taxe, deşi nu au făcut nimic mai mult decît am făcut eu pentru binele şi libertatea acesteia, însă eu sînt supus unei vădite discriminări, tocmai pentru a mi se dovedi valabilitatea proverbului cu facerea de bine la români, ca şi însemnătatea şi valoarea normei constituţionale care spune că " cetăţenii sînt egali în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări".
În dovedirea obligaţiei de serviciu a celor care şi-au ales ca profesie înfăptuirea justiţiei şi aflarea adevărului, necondiţionat de aberante, imorale şi anacronice taxe, care nu au legătură nici cu dreptatea şi nici cu asigurarea finanţării acestei activităţi, suportată de la bugetul de stat, la care toţi contribuim, fapt confirmat şi de prevederile art. 131 din Legea nr. 304/2004 (r1), care mai prevede şi că:
Organizarea judiciară se instituie având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei prevăzute, în principal, în următoarele documente: Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum şi pentru garantarea respectării Constituţiei şi a legilor ţării.
Organizarea judiciară are, de asemenea, ca obiectiv de bază asigurarea respectării dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de către instanţe judecătoreşti în mod imparţial şi independent de orice influenţe externe.
Art. 2. - (1) Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi.
Art. 6. - (1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un proces echitabil.
(2) Accesul la justiţie nu poate fi îngrădit.
Art. 7. - (1) Toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Justiţia se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de ….apartenenţă politică, avere, origine ori condiţie socială sau orice alte criterii discriminatorii.
Art. 10. - Toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, constituită potrivit legii. – de unde rezultă că şi persoanele care nu vor să încalce prevederile constituţiei şi legii invocate şi nu plătesc, deci, abuzivele, imoralele, anacronicele, nedreptele, neconstituţionalele şi ilegalele taxe de timbru şi timbru judiciar, au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă.
Totodată, arăt instanţei că trebuie, tot ca obligaţie de serviciu, să respecte toate aceste legi, dar şi prevederile Hotărîrii nr. 387/22 09 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial nr. 958/28 10 2005, act emis de C.S.M. în temeiul Legii 317/2004, în care sînt reglementate expres obligaţiile instanţelor de judecată la art. 1 alin. 2 şi 3, art. 2 alin 1, art. 5 alin. 2 lit. a, b, e, şi g.
Aşa fiind, vă rog să renunţaţi la taxele aberante, imorale şi nedrepte pe care le-aţi fixat şi după ce veţi reciti prevederile art. 21 alin. 1, 2 şi 3 din pîngărita Constituţie a României sper să înţelegeţi că nici măcar Legea nr. 146/1997 nu poate să îngrădească dreptul meu de a obţine judecarea cererii cu care v-am investit şi nici nu îmi poate afecta proprietatea, care îmi va fi grav prejudiciată în cazul în care nu veţi binevoi să vă faceţi datoria şi veţi prefera să deveniţi complicele pîrîtului, care este deja vinovat că mi-a nesocotit garantata mea proprietate, situaţie pentru care am fost obligat să iniţiez acest proces, de care desigur că eu nu aş fi avut nici un chef.
De asemenea, rog instanţa care va judeca prezenta cerere de reexaminare a abuzivei taxe de timbru şi de timbru judiciar să nu uite ca în încheierea pe care o va dispune să menţioneze şi care ar fi legătura legitimă şi obiectivă, care ar trebui să asigure efectivitatea actului de justiţie, cu obligaţia acestui stat care susţine că ar fi de drept, cu prevederile art. 6 din Convenţia europeană şi cu impunerea achitării taxei de care beneficiază bugetul local al Primăriei Sectorului 3, care nu are absolut nimic de-a face nici cu accesul liber la justiţie, nici dreptatea sau cu adevărul.
Cu speranţa că dvs., ce aţi ales singura meserie din nomenclatorul de funcţii şi meseri care se ocupă cu înfăptuirea actului de justiţie, cu aflarea adevărului şi cu apărarea dreptăţii, ca valoare supremă şi garantată, nu vă veţi posta, ab iniţio, de partea pîrîtului, deci a nedreptăţii şi că nu veţi reinstaura cenzura, anulînd astfel un important ideal cîştigat şi impus acum 18 ani, la Revoluţie, cu atîtea jertfe şi cu multă trudă, vă urez toate cele bune.
Sper că nu aţi uitat că titanii dreptului, romanii, de la care îşi trage rădăcinile şi dreptul românesc, au spus: "Fiat justiţia, pereat mundi", ceea greşit a fost tradus de unii posesori ai licenţei în drept, dobîndite la umbra U.A.S.C.R.-ului sau a dosarului tare, "să nu vedeţi pădurea de copaci"!

Cu stimă,

Binefăcătorul României,

Nica Leon 23.01.2008
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009