Sectorul CIVES
 
 

Un nou jaf la drumul mare protejat de justitie!

Stand: dedicat contributiilor lui Nica Leon, care nu sint plasate in alte forumuri

Moderator: Nica Leon

Un nou jaf la drumul mare protejat de justitie!

Mesajde Nica Leon » Vin Mai 09, 2008 7:33 pm

Către,
Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a,


Domnule preşedinte,
Subsemnatul Nica Leon, domiciliat în Bucureşti, str. Tîmpa nr. 5, bl. 3 C, ap. 23, sector 2, cod 021791, în termen legal declar recurs împotriva sentinţei nr. 793/10 03 2008, pronunţată de această instanţă în cauza dosarului nr. 9018/2/2007, drept pentru care vă rog să trimiteţi dosarul cu actele sale la instanţa competentă cu judecarea recursului.

MOTIVE

În fapt, după ce am declanşat şi condus o Revoluţie cu scopul de a dărui acestui popor latrinar dreptul de a ieşi din rîndul vitelor şi de a intra în cel al oamenilor care vor să trăiască într-un stat de drept, am constatat că javrele comuniste, votate de tembelii pentru care eu am înfruntat teroarea comunistă şi gloanţele acesteia, au impus ilegal H.G. nr. 605/2004, cu încălcarea flagrantă a mai multor principii şi norme constituţionale, act prin care reprezentanţii guvernului neocomunist, cu intenţia de a jefui nestingheriţi, nici măcar de corupţii şi de proştii din sistemul judiciar, aparatul naţional de producţie şi proprietatea inalienabilă a poporului român suveran, au transformat o regie de stat care producea diamante sintetice, ce se afla numai în administrarea miliţienilor de la Ministerul de Interne, în societate comercială, pe care au vîndut-o apoi ilegal, imoral şi nedrept, încălcînd astfel principiile şi normele consacrate, garantate şi supreme în textele pîngăritei Constituţii a României.
Pentru a nu cerceta justeţea cererilor cu care investisem instanţa, aceasta, avînd probabil nostalgii comuniste sau sarcini pe linie de miliţie sau de securitate, a decis să încalce flagrant drepturile ce îmi sînt garantate prin siluita Constituţie a României şi, abandonîndu-şi statutul şi rolul în această societate ce pretinde că ar fi un stat de drept şi nu unul de drepţi, mi-a anulat exerciţiul dreptului de a fi judecat în România, încălcînd astfel şi art. 1 alin. 3 şi 5, art. 16 alin. 1 şi 2, art. 20, art. 21 alin. 1, 2 şi 3, art. 52 alin. 1, 2 şi 3, art. 53, art. 54, art. 57, art. 148 alin. 2 şi 4 şi art. 154 alin. 1 din terfelita Lege fundamentală, care în ochii acestei costumate în robă nu valorează nici cît un petic de hîrtie igienică folosită. Astfel au fost încălcate şi art. 6 şi Protocolul nr. 1 din Convenţia europeană, ca şi jurisprudenţa C.E.D.O. în mai multe cazuri, ultimul fiind Beian contra România.
În acest fel, fără să fie îndeplinite prevederile art. 53 din înjosita Constituţie a României, purtătoarea de robă mi-a anulat efectiv existenţa dreptului de a fi judecat pe fond într-o cauză în această ţară locuită de prea multe vite proaste şi corupte, însă cu pretenţii de şmecheri şi aere de telectuali, ceea ce a adus o gravă atingere existenţei dreptului mei garantat.
Cum, la art. 53, terfelita Constituţie a României prevede cît se poate de clar, pentru orice ştiutor de carte, că "Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrîns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; …, dar şi că restrîngerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică …şi fără a aduce atingere existenţei dreptului".
În cazul meu, travestita, prin anularea acţiunii mele legitime, cu care investisem o instanţă din România, obligată şi de art 1 şi 4 din Legea 303/2004 (r1), de preambulul şi de art. 2, art. 6, art. 7 şi 10 din Legea nr. 304/2004 să îşi facă datoria pentru care este foarte bine plătită - nemeritat însă, conform art. 131 din Legea nr. 304/2004 (r1), nu numai că nu mi-a apărat drepturile şi nu mi-a făcut dreptate, dar nu mi-a asigurat nici măcar un proces echitabil, aşa cum prevede art. 6 din Convenţie raportat la art. 148 alin. 2 şi 4 din siluita Constituţie a României, dreptul meu fundamental la dreptate, la demnitate şi la un proces echitabil fiind astfel efectiv anulat, deşi ţara nu se află decît sub ocupaţie javrelor comuniste şi nu sub asediul vreunei puteri străine, care să ne fi declarat război.
Numai un comunist-criminal tembel poate invoca într-o sentinţă că pentru a cere anularea unui act administrativ vădit ilegal, într-o ţară în care parchetarii dorm sau fac afaceri cu infractorii, fiindu-le total indiferent textul art. 131 din pîngărita Constituţie a României, un cetăţean ca mine trebuie să plătească o taxă de timbru, care să alimenteze contul bugetului Primăriei Sectorului 2, care nu are nici în clin nici în mînecă cu înfăptuirea dreptăţii şi cu actul de justiţie, pentru ca drepturile inalienabile ale românilor să fie apărate nu de cine ştie ce căcănar sau gunoier – prestator de servicii – ci de puterea judecătorească, plătită de la bugetul ce se formează din buzunarele noastre pentru a fi plătiţi judecătorii şi parchetarii care aveau obligaţia de serviciu de a vedea, cu mult înaintea mea, că patrimoniul statului român – adică al poporului român suveran – a fost jefuit de o clică de derbedei tîlhari care, încălcînd prevederile art. 102 alin. 1 şi 108 alin. 2, ca şi artî 1 şi 11 din Legea nr. 90/2001 a impus transformarea regiei R.A.M.I. Dacia într-o societate comercială pe care apoi a vîndut-o miliţienilor care l-au slijit cu credinţă pe dictator şi gaşca sa de oligofreni criminali.
Invocarea, în sentinţă, ca temei a anulării unui drept fundamental, suprem, garantat de desconsiderata şi inutila Constituţie a României, a imoralei, anacronicei, nedreptei şi neconstituţionalei Legi nr. 146/1997 fără a se ţine seama de prevederile art. 1 alin. 3 şi 5, art.21 alin. 1, 2 – unde scrie doar pentru savanţi, poate, că "Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept" – ceea ce face efectiv Legea 146/1997, ca şi alin 3, art. 124, art. 148 alin. 2 şi 4 şi art. 154 alin. 1 şi de Legea nr. 303/2004 (r1) art. 1 şi 4 şi Legea nr. 304/2004 (r1) preambul şi art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 şi art. 131 este o dovadă grăitoare, de netăgăduit că România este un stat discrţionar, abuziv şi sfidător, care încalcă astfel, prin slugoii plătiţi în cadrul instituţiilor sale să îi persecute , jefuiasă, discrimineze şi să-i umilească pe cetăţenii săi, cum a fost dispus şi în cazul meu, în care activista ce se credea dictatoarea cu robă a preferat să se alieze cu hoţii pentru a mă persecuta, anulîndu-mi drepturile fundamentale, încălcînd astfel şi prevederile art. 129 alin. 5 şi 6 din pîngărita Constituţie a României.
Unul dintre scopurile pentru care a fost creată organizaţia denumită stat a fost şi acela de a nu-i lăsa pe cetăţeni să îşi facă singuri dreptate, sarcină şi obligaţie fundamentală pe care şi-a asumat-o, dar de care a uitat imediat, cînd în fruntea sa vitele obediente ce formează turma ascultătoare a românilor, după cum ne numea, nu de mult, scriitoarea austriacă Antonia Rados, au votat cele mai abjecte specimene educate în spiritul urii şi al terorii şi al dispreţuirii a tot ceea ce ar fi drept, normal şi firesc.
Din aceste cauze, dar şi pentru că am luptat împotriva inumanei dictaturi comuniste-criminale, ale careu slujitori se afla astăzi în toate structurile statului totalitar român, mie mi-a fost refuzat dreptul de a beneficia de un proces echitabil în cursul căruia să se facă o cercetare judecătorească pe fondul cauzei în urma căreia să se pronunţe o hotărîre judecătorească temeinică şi legală, pentru a mi se apăra drepturile cetăţeneşti garantate şi mie de atîtea prevederi legale interne şi internaţionale.
Şi pentru a dovedi măsura cretinătăţii celei plătite nemeritat să soluţioneze pe fond cauza mea, această, dintr-o ochiadă pune concluzia şi fără să întindă cărţile de joc sau bobii, că taxa de 4 lei ar fi una modică, poate pentru salariul ei uriaş, nemeritat, fără să mă întrebe şi pe mine cam ce părere am, dacă nu cumva socotesc că această taxă ar fi una uriaşă pentru o persoană persecutată şi fără venit, taxă care contrazice nu numai realitatea obiectivă, dar şi definiţia existentă în D.E.X., conform căreia taxă reprezintă evident, "o oprelişte, o îngrădire, o respricţie", care desigur că limitează, afectează şi îngrădeşte accesul liber la justiţie, prevăzut şi de terfelita Constituţie a României, care pentru cei ce ştiu să citească mai scrie şi că nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept, drept pe care eu nu am avut voie să îl exercit în cauza dosarului nr. 9018/2/2007, fiindu-mi astfel anulat un drept căruia nu i se poate aduce nici măcar o atingere, conform art. 53 din inutila Lege fundamentală, existenţa sa fiind garantată, supremă şi obligatorie chiar şi pentru purtătorii de robă.
Şi pentru a demonstra, dacă mai este cazul, că eu am perfectă dreptate, pînă şi elefanţii comunişti-criminali plătiţi foarte bine la Curtea Constituţională au ajuns la concluzia, că nu trebuie confundată sintagma administrarea justiţiei cu finanţarea sa, care în România se face conform art. 131 din Legea nr. 304/2004 (r1) de la bugetul de stat, format prin efortul cetăţenilor, la care şi eu contrubui, din care sînt mult prea bine şi nemeritat plătiţi specimene ca cea care mi-a anulat dreptul de a fi judecat pe fond în cauza dosarului nr. 9018/2008, acum în Mileniul III.
Faţă de cele de mai sus, rog instanţa de recurs, în temeiul art. 304 alin.6, 7, 8 şi 9 şi a art 3041 din C.p.c. să îmi admită cererea şi pe fond să anuleze actele ilegale menţionate în actiune ca şi pe cele subsecvente H.G. nr. 605/2004.
Dar, pentru că la dosar pîrîtele nu au depus nici un fel de acte şi probe ale vinovăţiei lor, deşi erau obligate de Legea nr. 554/2004 art. 13 alin. 1 rog instanţa să solicite pîrîţilor ca pînă la primul termen de judecată să îndeplinească această prevedere legală sau, în cazul în care va considera că probele ar trebui administrate la instanţa de fond, să trimită cauza spre rejudecare conform art. 312 din C.p.c.
În drept, art. 304 alin.6, 7, 8 şi 9 şi a art 3041 şi art. 312 din C.p.c. şi prevederile legale menţionate mai sus, ca şi art. 13 din Convenţie.

Nica Leon 09.05.2008
Nica Leon
 
Mesaje: 820
Membru din: Lun Apr 17, 2006 3:57 pm
Localitate: Bucuresti

Înapoi la Nica Leon

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009