Sectorul CIVES
 
 

PERT 2010 1 oct/3 0ct

Reflecta actiuni care concretizeaza Procesul si rezultatele lor.

PERT 2010 1 oct/3 0ct

Mesajde administrator » Mie Sep 29, 2010 5:35 pm

VINERI, 1 OCTOMBRIE
Înregistrare participanţi:
900
÷1200
la Sala Mare a Primăriei Piteşti
1200
÷1900
la Muzeul Judeţean Argeş
1000
÷1110
Festivitatea de deschidere în Sala Mare a
Primăriei Piteşti
Lansare de carte: „Cu gîndul la tine Basarabia mea”
autor Ştefan Vadim PIROGAN
1110
÷1200
Lucia HOSSU LONGIN (TVR) – ”PAUL GOMA”
1200
÷1330
Vizită la Grupul monumental şi la expoziţia
Experimentul Piteşti, participare la slujba de pomenire a
martirilor în lupta împotriva comunismului
1400
÷1545
Masa de prânz
1530
÷1945
Prezentare orală lucrări pe secţiuni la Muzeul
Judeţean Argeş
1530
÷1750

SECŢIUNE COMUNĂ (Sala de festivităţi) – Prezentare
lucrări în plen
Moderatori: Dennis DELETANT (UC Londra); Ilie POPA
(Univ. Piteşti); Mircea STĂNESCU (Bucureşti);
Nicu IONIŢĂ – Experimentul Piteşti – preambul la genocidul
poporului român
Comitetul ARA - Comunitatea română polarizată în jurul Asociaţiei
Românilor din Australia (ARA). Note şi informaţii
Comitetul ARA - Memorandum-ul asociaţiei românilor din
Australia adresat preşedintelui Ceauşescu
Dan OTTIGER DUMITRESCU – Comunismul demascat în
publicaţia elveţiană „Unirea”
Mircea STĂNESCU - Cateva consideratii privind reeducarea de la
Gherla (1949-1953)
Victor GRECU – Configuraţii expresive ale suferinţei şi revoltei în
lirica detenţiei
Claude MATASA – STALIN şi vestul
Iurie ILAŞCU – Situaţia şcolilor în limba română pe malul stâng al
Nistrului sub ofensiva regimului smirnovist
Petru GRIOR - Situaţia românilor din regiunea Cernăuţi în primul
an de dominaţie sovietică
Ilie POPESCU - GULAG-urile staliniste tragic suportate de un copil
de 7 ani

1750
÷1810
Pauză de cafea
1810
÷1945

SECŢIUNEA I (Sala de festivităţi) – „Experimentul Piteşti
– Reeducarea prin tortură”
Claudia VOICULESCU – O schiţă a experimentului reeducă
Aristide IONESCU – Macarenko şi Experimentul Piteşti
Dorela ALISTAR – Un punct de vedere comentat privind
„Experimentul Piteşti”
Dorela ALISTAR – Comentarii bibliografice referitoare la
„Fenomenul Piteşti”
Mariana Alina URS – Piteşti după şaizeci de ani. Despre iertare şi
neuitare
George CUŞA – GHERLA
Alexandru DRAGOMAN – Strict Secret: Institutul de Arheologie
din Bucureşti şi Ministerul Afacerilor Interne în 1963

SECŢIUNEA a II-a (Sala SII) – „Exilul anticomunist
românesc-suferinţă şi speranţă”
Moderatori: Mihail NEAMŢU(IICCMER); Victor GRECU
(Univ. Sibiu); Remus Petre CÎRSTEA (Univ. Piteşti)
Dragoş CARCIGA – Emigraţia saşilor din România
Artemiza Delia ASANACHE – Ochiurile reţelei comuniste
Horaţiu MĂNDĂSESCU – Impactul „Radio Europa Liberă”
asupra Miliţiei în anii ‘80
Horaţiu MĂNDĂSESCU – Rolul, contribuţia şi implicarea poliţiei
comuniste româneşti în actul de guvernare
Liviu TUDORAS – Mari personalităţi româneşti decedate în exil
Constantin TOTIR - Saşii bistriţeni
Adrian Claudiu STOICA – Grigore GAFENCU în exil (1942-1957)

2000
Masa de seară

SÂMBĂTĂ, 2 OCTOMBRIE
900
÷1900
Înregistrare participanţi la Muzeul Judeţean
Argeş
900
÷ 1145
Sesiune orală de prezentare lucrări pe
secţiuni la Muzeul Judeţean Argeş
SECŢIUNEA I (Sala de festivităţi). Moderatori: Nicu
IONIŢĂ (AFDPR Paşcani); Marius OPREA (CICCR
Bucureşti); Iurie ILAŞCU(Chişinău, Republica
Moldova);
Mircea DUZINEANU – Să nu uităm Katyn-ul românesc numit
Fântâna Albă
Mihaela CONSTANTINESCU – Memorialul SIGHET în
dimensiune virtuală
Irina DAMIAN – Tortura, tratamente degradante şi tratamente
inumane
Alin MUREŞAN – Un destin excepţional: POPA „ŢANU”
Ion ŞTEFAN – Torturată în beciurile securităţii din Piteşti
Nicu CUCOLI, Constantin TOTIR – Arestarea, ancheta, procesul
Gabriela GEORGESCU – Fenomenul Piteşti oglindit în
memorialistică
Paul DIDIŢĂ - Reflectarea « Experimentului Piteşti în noul
curriculum »
Mihai NEAGU – Moartea în temniţele comuniste
Cicerone IONIŢOIU – Ceauşescu văzut în lumea capitalistă de
exilaţi
Iuliana MOCANU – Condamnaţi la ani grei de închisoare, dar
executaţi
Traian Călin UBA – A căzut comunismul în România ?
SECŢIUNEA a II-a (Sala SII). Moderatori: Cicerone
IONIŢOIU (Franţa);Vasile BÂCU(Cernăuţi, Ucraina);
Nicolae VIDENIE (IRIR); Ilie POPA (Univ. Piteşti)
Guner AKMOLLA – Tortura şi crima comunistă în sânul
intelectualităţii tătare crimeene din România şi din patrie
Dorela ALISTAR – Comunismul exterminator nu a fost condamnat
in integrum!
Nicolae VIDENIE - Catastrofa nucleară de la Cernobâl reflectată
în presa exilului românesc (1986-1989)
Liviu Marius PLEŞA – Generalul Dumitru PETRESCU – liderul
emigraţiei militare româneşti
Vasile TUDOR - Episcopul Iuliu Hossu şi sosirea primei unităţi de
aviaţie în Gherla
Boris MOVILĂ – Situaţia învăţământului, ştiinţei şi culturii după
anul 1944 în Basarabia trecută sub stăpânire sovietică.
Ion BUGA – Cadrele sovietice şi situaţia invăţământului şi culturii
după înfiinţarea Republicii Moldova
Viorica BREBEANU - Consecinţele regimului comunist asupra
sistemului de învăţământ românesc
Romeo CEMÎRTAN - Relaţia biserică-stat în Republica Moldova:
interferenţe politice, aspecte istorice şi misionare
Viorica OLARU-CEMÎRTAN - Deportările din Basarabia (1940-
1941, 1944-1951) – crime împotriva umanităţii
Marius CÂRJAN - Regimul comunist şi interzicerea religiei în
învăţământul românesc
1200
÷1400
Masa de prânz
1415
÷1630
Sesiune orală de prezentare lucrări pe
secţiuni la Muzeul Judeţean Argeş
SECŢIUNEA I (Sala de festivităţi). Moderatori: Sorin
ILIEŞIU (UNATC Bucureşti), Gabriel STĂNESCU
(SUA); Dumitru NESTOR (Memoria Argeş)
Emil SEBEŞAN – Amintiri din închisoarea Piteşti
Gabriel STĂNESCU – Poezia din spaţiul concentraţionar
Aristide IONESCU – Eliminarea elitelor României prin izolare,
întemnițare și extrădare de regimul comunist în perioada 1944 –
1989
Valeriu ANTONOVICI – Reeducarea populației prin Munca
Patriotică. Construcția unei noi identități naționale
Sorin ILIEŞIU – Speranţa …
Mihaela VINTILESCU - Fapte si evenimente traite - partea a II-a
Gheorghe PĂUN ULMU – Lupii la stâna de oi
Dragoş CHISTOL - Sistemele totalitare si crearea omului nou
Constantin VĂRĂŞCANU – Închisoarea Piteşti – un simbol al
rezistenţei anticomuniste
SECŢIUNEA a II-a (Sala SII). Moderatori: Sergiu
RIZESCU (AFDPR Argeş); Guner AKMOLLA
(Constanţa); Ion IOVCEV(Transnistria); Liviu TUDORAŞ
(AFDPR Bucureşti)
Ionel Claudiu DUMITRESCU – Problema represiunii comuniste în
manualele alternative de istorie
Ileana MATEESCU, Marcel MATEESCU – Nicu POPA, un bun
român silit să trăiască departe de ţară
Bianca BURCEA, Ionel Claudiu DUMITRESCU – Crimele
armatei roşii pe teritoriul judeţului Argeş
Anghel Corneliu GHEORGHE - Grupul de rezistenta
anticomunista Arnota
Cristina VIŞAN – Mişcările studenţeşti din Bucureşti în 1956
Mona VÂLCEANU – Orizontul era în flăcări …
Florin CHIVOCI - Evoluţia relaţiilor româno-franceze de-a lungul
epocii Ceauşescu
Ileana ROTARU – O datorie morală – adevărul despre luptătorii
anticomunişti din munţi
Gabriel MOISA – Gheorghe Poenaru, membru marcant al grupului
de rezistenţă condus de Adrian Mihuţ, în detenţia de la Aiud
Victor DOGARU - Educarea tineretului in viziunea lui V.I. Lenin

1630
÷1645
Pauză de cafea
1645
÷1845

Lansare de carte:
Dario FERTILIO - Musica per lupi. Prezintă Sorin Ilieşu
Lăcrimioara STOENESCU - De pe băncile şcolii în închisorile
comuniste

Masă rotundă, ambele secţiuni (Sala de festivităţi) -
„Piteşti după Piteşti” - mărturii, confesiuni.
Moderatori: Anatol CORJ (Chişinău, Republica Moldova); Ilie
POPESCU (Cernăuţi, Ucraina); Nicu IONIŢĂ (AFDPR Paşcani);
Aristide Ionescu (Memoria Argeş);
1845
÷ 1945
Inchiderea sesiunii şi Conferinţa de presă
2000
Masa de seară

DUMINICĂ, 3 OCTOMBRIE
800
Excursie turistică de documentare la Curtea
Domnească Câmpulung şi Castelul Bran
1300
Masa de prânz la Bran, „Hanul Bran”
Comitetul Ştiinţific:
• Prof. univ.dr. Dennis Deletant (UC Londra)
• Acad. prof. Al. Zub (Univ. Iaşi)
• Prof.univ.dr. Cornel.Constantinescu (Univ. Zürich
• Dr. Alexandru Popescu (Univ. Oxford)
• Prof.univ.dr.ing. Ilie Popa (Univ. Piteşti)
• Marius Oprea (CICCR Bucureşti)
• Mihail Neamţu (IICCMER Bucureşti)
• Prof.univ.dr.Gh.Boldur Lăţescu (ASE Bucureşti)
• Dr. Spiridon Cristocea (Muzeul Judeţean Argeş)
• Dr. Sorin Ilieşiu (U.N.A.T.C. Bucureşti)
• Micaela Ghiţescu (MEMORIA Bucureşti)
• Dr. Ioana Voicu-Arnăuţoiu (Conservatorul Buc.)
• Cicerone Ioniţoiu (Paris)
• Lucia Hossu Longin (TV Romania)
• Octav Bjoza (AFDPR)
• Ion Varlaam (Paris)
Comitetul de organizare locală:
• Tudor Pendiuc, Primar municipiul Piteşti
• Aristide Ionescu, Fundaţia Memoria Filiala Argeş
• Sergiu Rizescu, Preşedinte AFDPR Argeş
• Nicolae Videnie, Inst Român de Istorie Recentă Bu
• Nestor Dumitru, Fundaţia Memoria Filiala Argeş
• Remus Petre Cîrstea, Universitatea Piteşti
• Aurel Ilea, AFDPR Argeş
• Dumitru Eugen Olteanu, AFDPR Argeş
• Alexandru German, Fundaţia Memoria Filiala Argeş
• Tedy Drăguţă, Fundaţia Memoria Filiala Argeş
Chairman: prof.univ.dr.ing. Ilie POPA
Secretariatul simpozionului:
• Ana ŞERBĂNESCU
• Adrian SIMEANU
• Tedy DRĂGUŢĂ
Invitaţi de onoare: Dario FERTILIO (Italia); Gabrie
STĂNESCU (SUA), Iurie ILAŞCU (Rep. Moldova),
Vasile BÂCU (Ucraina).
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Actiuni si rezultate

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009