Sectorul CIVES
 
 

Către Preşedintele României

Stand dedicat confruntarii dintre urmasii vechii nobilimi romane de Maramures si mafia lemnului creata de Tranzitia criminala, in litigiul de retrocedare prin care un Composesorat istoric incearca sa corecteze abuzurile statului roman comunist si post-comunist.

Moderator: Mircea Serban

Către Preşedintele României

Mesajde administrator » Joi Iul 27, 2006 3:05 pm

Către Preşedintele României

Domnule TRAIAN BǍSESCU

Subscrisa publicaţia ″COMUNICATOR″ reprezentată prin editorul SC.ACTIVE FREE GROUP SRL al cărui proprietar este MIRCEA ŞERBAN cu domiciliul ales în Vişeu de Sus, str. Poduri nr.46\a rog, respectuos, să monitorizaţi modul în care PNA va soluţiona prezentul

DENUNŢ PENAL

Împotriva lui : VASILE COMAN domiciliat în Moisei nr. 1514, locaţia profesională Vişeu de Sus str. Mioriţei nr.4 în calitate de administrator şi asociat la :

-SC. RG HOLZ COMPANY SRL,J24\504\1999, Cod fiscal R 12178568,
-SC EAST EUROWOOD SRL, J24\1561\1994,Cod fiscal R 6360750,
-SC VISEU FOREST SRL, J24\228\1996,Cod fiscal R 2965725,
-SC COM VASILICA SRL, J24\631\1992,Cod fiscal R 2222801,
-SC CONREP SRL, J24\82\1991, Cod fiscal R 2221199,
si asociaţii lui, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

1. Infracţiunea de bancrută frauduloasă şi celelalte infracţiuni prevăzute de Legea nr.31/1990. Potrivit art. 266 al. 2. "se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societăţii, care foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect."
Documentele aflate în posesia publicaţiei ″COMUNICATOR″ cu privire la speţa formulată mai sus indică faptul, că la data de 13 oct. 2000, prin contractul 287 cetăţeanul VASILE COMAN a primit un credit în valoare de 1.050.000.000 lei în numele şi pe seama SC EAST EUROWOOD PROD SRL, credit care urma a fi utilizat numai pentru achitarea masei lemnoase contractate de la ROMSILVA. Numitul VASILE COMAN a obţinut creditul bancar fără a avea aprobarea prealabilă a AGA din SC EAST EUROWOOD PROD SRL şi fără ştiinţa şi acordul celui de-al doilea administrator. Totodată acesta se face vinovat si de inducerea in eroare a AGA .
Rugăm a se cerceta.


2. Infracţiunea de fals prevăzută şi pedepsită de art. 288-291 din Codul Penal, în sensul că, numitul VASILE COMAN a completat cu date eronate, false, documentele cerute -la data de 13 octombrie 2000-, de BCR referitoare la dosarul de credit solicitat de EAST EUROWOOD PROD SRL. Totodată, a furnizat date false în legătură cu capacitatea acestuia de a angaja eficient, prin propria semnătură, societatea EAST EUROWOOD PROD SRL şi a ascuns împrejurarea că nu este unicul asociat şi unicul administrator al acestei societăţi. A întocmit documente în fals sub semnătură privată.
Rugăm a se cerceta.


3. Infracţiunea de corupţie potrivit secţiunea a 3-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003 şi Legea nr.78/2000 care precizează astfel:
b) „ acordarea de credite sau de subvenţii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaţiilor contractate ale creditelor sau subvenţiilor ori neurmărirea creditelor restante ”.
Potrivit documentelor aflate în posesia redacţiei ″COMUNICATOR″ la data de 13 octombrie 2000, cetăţeanul VASILE COMAN a ordonat o tragere din creditul solicitat -obţinut, numai pentru achitarea masei lemnoase contractate de la ROMSILVA-, în sumă de 950.000.000 lei în beneficiul societăţii comerciale RG HOLZ COMPANY care, la acea dată, era în procedură de faliment, potrivit dosarului nr.354/2000 aflat la Tribunalul Maramureş. Numitul Coman Vasile a obţinut creditul bancar fără a avea aprobarea prealabilă a AGA din SC EAST EUROWOOD PROD SRL şi fără ştiinta şi acordul celui de-al doilea administrator. Susnumitul a corupt diverse persoane din aparatul de stat în beneficiul propriilor interese.
Rugăm a se cerceta.


4. Infractiunea de inselaciune potrivit art.215 din c.p. Cetăţeanul german HEINRICH OTTO SCHILLER -căruia numnitul VASILE COMAN i-a propus să-i fie asociat-, nu cunoştea limba romana. Prin intermediul unei traducătoare neautorizate a luat la cunoştinţă că, trebuie să se deplaseze împreună cu cetăţeanul VASILE COMAN la Camera de Comerţ Maramureş pentru a depune spre înregistrare ACTUL ADIŢIONAL semnat în faţa notarului SAS CONSTANTIN cu o zi înainte adică, la data de 14.04.2000, prin care devenea asociat al acestuia. Prin diverse tertipuri părţile interesate ascund cetăţeanului german faptul că acesta trebuia să fie prezent -împreună cu traducătorarea-, pentru validarea oricărui act încheiat în România. Astfel, prin eludarea taxelor faţă de stat şi prin prezentarea denaturată a situaţiei reale, HEINRICH OTTO SCHILLER a fost îndus în eroare privind calitatea legală de asociat. Ba mai mult, după primirea celor 255.485 EUR -la data de 19.04.2000-, numitul VASILE COMAN îşi însuşeşte pe nedrept suma în cauză, cetăţeanul german fiind înşelat şi pecuniar. Acestuia i s-a prezentat faptul că va deveni asociat la firma RG HOLZ COMPANY, ceea ce nu s-a întâmplat.

4.1 De asemenea, numitul COMAN VASILE a ascuns faptul că a obţinut creditul bancar de la BCR Vişeu de Sus fără a avea aprobarea prealabilă a AGA din SC EAST EUROWOOD PROD SRL şi fără ştiinţa şi acordul cetăţeanului german, furnizând informaţii false în legătură cu capacitatea acestuia de a angaja eficient prin propria semnătură societatea de mai sus ascunzând şi împrejurarea că nu este unicul asociat şi unicul administrator al acestei societăţi utilizând în bancă documente anterioare asocierii. Astfel, VASILE COMAN a încălcat obiectul şi destinaţia contractuală a creditului obţinut deturnându-l în folosul firmei RG HOLZ COMPANY SRL. De asemenea, VASILE COMAN a folosit fraudulos semnătura din ambele societăţi, abuzând de dubla calitate şi încălcând prevederile referitoare la conflictul de interese.4.2 Faptele numitului COMAN VASILE de a prezenta o situaţie neconformă cu realitatea cu scopul de a induce în eroare pentru a obţine creditul, nerespectarea destinaţiei creditului stabilit prin contractul bancar, deturnarea acestuia în folosul unei societăţi în care avea interes în proporţie de 99%, precum şi folosirea abuzivă a semnăturii şi a mijloacelor financiare ale SC EAST EUROWOOD PROD SRL în interesul terţului şi al său, în final la eludarea dispoziţiilor din Legea nr. 31/1990, republicată, privind conflictul de interese;
Rugăm a se cerceta.

5. Infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de prevederile Legii 87/1994 art. 11, care precizează:
c) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în acte contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate, sau a veniturilor realizate ori înregistrarea de operaţiuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu plăti ori a diminua impozitul, taxa sau contribuţia;
d) organizarea şi conducerea de evidenţe contabile duble, alterarea sau distrugerea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat sau de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor, în scopul diminuării veniturilor sau surselor impozabile.
Prin conducerea unei evidenţe contabile duble, care poate fi probată lesne, numitul COMAN VASILE la firmele al căror asociat, respectiv administrator este eludează legile statului român prin aceea că nu înregistrează în contabilitate operaţiuni comerciale şi nu achită taxele şi impozitele către buget, existând informaţii potrivit cărora VASILE COMAN practică munca la negru şi economia subterană în sensul că, peste 1500 de lucrători desfăşoară activităţi productive din care numai 324 de persoane posedă contracte de muncă sau convenţii civile, în locaţii precum Vişeu de Sus-Wasser, Poieni de sub Munte, Iacobeni/Suceava.
Rugăm a se cerceta.

6. Infracţiunea de poluare prevăzută şi pedepsită de art. 85 lit. a, c din Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului, prin aceea că cetăţeanul COMAN VASILE prin firmele al căror proprietar, sau asociat este -respectiv VIŞEU FOREST, RG HOLZ COMPANY-, cu complicitatea agenţiei de mediu din Maramureş -vezi comisar ALBU-, deversează în apele râurilor Vişeu şi Wasser deşeuri de tip rumeguş, fapt ce conduce la diminuarea fondului piscicol şi poluarea premeditată a zonei, cu consecinţe şi în plan internaţional, prin deversarea acestora în râul TISA, precum şi infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 92 pct.1 din Legea nr.107/1996 privind apele.
Rugăm a se cerceta.


7. Infracţiunea de încălcare a protecţiei persoanelor încadrate în muncă. Legea 130/199 art. 19 arată că, încălcarea repetată de către angajator a prevederilor prezentei legi, constând în neîndeplinirea obligaţiilor referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor, precum şi la transmiterea obligatorie a unor date catre inspectoratele teritoriale de muncă), prin care s-a urmărit acordarea unor venituri sub nivelul salariului minim garantat pe ţară, precum şi sustragerea de la plata obligaţiilor privind plata contribuţiilor la fondul de asigurri sociale sau la Fondul pentru plata ajutorului de somaj constituie infracţiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă.
În acest sens firmele cetăţeanului VASILE COMAN cu bună ştiinţă încalcă prevederile referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor apte în sensul că eludează obligativitatea de a vira în contul asigurărilor de orice natură, sumele cuvenite pentru cei 1500 de lucrători.
Rugăm a se cerceta.

8. Infracţiuni de protecţia muncii prin aceea că la majoritatea firmelor nominalizate mai sus au încălcate măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii, de către persoane care au îndatorirea de a lua aceste măsuri la locurile de muncă ce prezintă un pericol deosebit, iar prin aceasta s-a creat posibilitatea producerii unor accidente de muncă sau de îmbolnavire profesională. Aceste fapte constituie infracţiune şi sunt pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Deşi la firmele susnumitului sau înregistrat 6 accidente mortale de muncă cercetările efectuate în cauză sau dovedit a fi evazive în sensul că inspectorul de protecţie a muncii a formulat concluzii neconforme cu realitatea.
Rugăm a se cerceta.

9. Infracţiuni privind încălcarea articolului 36 din Legea 345/2002 privind rambursarea TVA în sensul că la firmele cetăţeanului VASILE COMAN singurele persoane care sunt agreate pentru a efectua aceste operatiuni sunt POP MONICA, ANDREICA VASILE, ETELKA HOJDA. De asemenea, comisarii de gardă financiară GORZO VASILE şi RAD GĂVRILĂ fiind acoliţii acestuia înlesnesc cetăţeanului VASILE COMAN însuşirea unor sume fabuloase de bani reprezentând TVA.
Rugăm a se cerceta.

10. Infracţiuni privind încălcarea codului vamal
"Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se referă la alte mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă, constituie infracţiunea de folosire de acte nereale şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi", în sensul că prin firmele sale numitul VASILE COMAN a declasat marfa exportată, pe care complicii săi din vama Constanta o trafichează la preţuri superioare. Există suspiciuni privind implicarea unor demnitari în aceste operaţiuni, precum şi încălcarea legii privind spălarea de bani.
Rugăm a se cerceta.

11. Infracţiuni privind regimul silvic
Având în vedere că firmele sus numitului au ca obiect de activitate preponderent exploatarea masei lemnoase, precum şi faptul că această exploatare se realizează în zona Maramureşului, zonă în care de 200 de ani această activitate a avut caracter raţional, consider că în prezent se încalcă cu premeditare şi violenţă dispoziţiile Legii 26/1996, Codul Silvic, precum şi toate celelalte acte normative care caută să protejeze pădurea, mediul silvic.
Rugăm a se cerceta.

COMUNICATOR face menţiunea că la nevoie va pune la dispoziţia autorităţilor de anchetă documentele aflate în posesie, atât sub forma înscrisurilor cât şi a declaraţiilor unor martori.
Pentru conformitate,
Mircea ŞERBAN
director
Vişeu de Sus,
la 31 ianuarie 2005
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Mafia Lemnului in Maramures fata in fata cu vechea nobilime romana

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009