Sectorul CIVES
 
 

Actiunea pentru Reformare Morala- Micea Serban

Dedicat propunerilor de ameliorare a cadrului structural de functionare a societatii (legi, institutii, proiecte etc).

Actiunea pentru Reformare Morala- Micea Serban

Mesajde administrator » Vin Noi 16, 2007 5:42 pm

Actiunea pentru Reformare Morala: clasa politica, din Romania „de azi”

Proiect cerut de Institutia prezidentiala,societatea civila activa si o parte a clasei politice.


Propunere de Proiect,

1. Către Institutia prezidentiala, organizatii neguvernamentale, politicienicu potential pentru reformare morala.
2. Ref. Cerere finanţare: A.R.M.-C.P.
3. Titlul proiectului Proiect pentru Reformare Morala,a clasei politice din „Romania de azi”
4.Localitatea
5.Organizaţia care va implementa Proiectul Viseu de Sus„P.I.O.N.”-A.C.U.M.„Asociatia pentru Cooperare Unilaterala cu Magistratii”.
6.Suma solicitată (Eu) 100.000 Eu.
7.Data 1.11.2007.
Grupul Operativ de Lucru
Nume şi prenume 1. Mircea Serban. Semnătura
Nume şi prenume 2. Durlea Bogdan Semnătura
3.

II. Rezoluţia donatorului
o aprobat, fără comentari
io aprobat cu comentarii (vezi anexa)
o mai sunt necesare informaţii (vezi anexa)
o respins
o comentarii (vezi anexa)
Data :Semnături :


Motivatia Proiectului,
Societatea civila, Institutia prezidentiala si o parte a clasei politice, solicita in media reformarea morala a clasei politice, din Romania de azi.

S-a propus ca Solutie: Votul uninominal.
Autorii proiectului considera aceasta masura insuficienta, si propun complectarea ei cu „Contractul electoral”.

Cuprinsul Proiectului.

Scopul Proiectului : Sa se defineasca Solutii Viabile si Mecanismele de implementare a acestora, (accesibile cetatenilor cu potential mediu de auto-educare) pentru promovarea unui Model de politician, necesar perioadei actuale.

Obiectivele proiectului :
1. Omologarea unor Modele .
2. Sa stabileasca proceduri pentru definirea profilului candidatului:
-Testarea sinceritatii .
-Testarea capacitatii de solidarizare cu cei care actioneaza pentru Rezolvarea Pachetului de Nevoi Stringente ale membrilor comunitatilor din Romania.
-Semnarea contractului pre-electoral.
3. Sa defineasca o proceduri legale pentru „scoaterea de pe piata politica” a politicianului care nu isi onoreaza Contractul pre-electoral:
-CEC-ul electoral,
-Contractul electoral.
4. Crearea structurii organizationale suport pentru sustinerea obiectivelor PRM-CP
-Asociatia comunitara.
-„Parteneriatul Privat”: P.I.O.N.
5. „Tribunalul Societatii Civile”,
ca structura alternativa de exprimare a atitudinii fata de respectarea legislatiei.
6. „Centru pentru Educatie Civica”-C.E.C.,
ca structura flexibila de educatie civica,
pentru formare continua „cetateni educati”,
prin scoala in afara scolii si cursuri „la distanta”.

Prezentare TESTE.
A. TESTUL REFERITOR LA SINCERITATE .

-CE VA MOTIVEAZA SA CANDIDATI ?
-CINE SUNTETI ? DACA AVETI MAI MULT DE 35 DE ANI PRECIZATI DACA A-TI FACUT PARTE DIN STRUCTURILE SECURITATII SAU AL NOMENCLATURII P.C.R.
-CE A-TI FACUT PANA ACUM PENTRU CETATENI ?
-AVETI LEGATURI CU STRUCTURILE OCULTE PREZENTATE DE MEDIA ?
-A-TI PARTICIPAT DIRECT LA UN PROIECT SOCIAL IN ZONA (regiunea in care candideaza)
Precizati, pentru a se putea verifica.
Nominalizati beneficiari directi.
Precizati participarea Dvoastra.

Declaratie pe proprie raspundere,

Subsemnatul…….CNP……declar ca toate afirmatiile din testul de sinceritate sunt adevarate.

Sunt de acord sa se activeze clauza DEMISIEI prevazuta de contractul electoral,

Daca se Va dovedi ca nu am fost sincer. Semnatura…………………

CERETI CELOR CARE VA CER VOTUL, TESTUL DE SINCERITATE.


B. TESTUL REFERITOR LA CAPACITATEA DE SOLIDARIZARE,
cu cei care realizeaza proiecte cu finalitate sociala.

CEC Electoral.
Subsemnatul …………………..,
candidat in alegerile ………………………,
Sustin obiectivele asociatiei ……………..din …………………..,
cu suma maxima de 10.000 Eu echivalent ron,
reprezentand contributia mea si a Grupului care ma sustine, format din :
1……………………………………..2………………………………3…………………………
4……………………………………..5………………………………6…………………………
7……………………………………..8………………………………9…………………………
plata facandu-se etapizat in conditiile prevazute de Contractul pre-electoral din …../……./ 200… punct 4.
Conditionez utilizarea acestei sume :
pentru formarea capitalului de lucru in Proiectul :
………………………………………………………………..
pentru beneficiarii directi ai Proiectului…………………membrii ai asociatiei ……………………...
Sunt de acord/nu sunt de acord
cu publicarea CEC-ului electoral in media.
Emitent
……………………-cetatean cu capacitate de solidarizare sociala, care vrea sa fie ales ca…………..

CERETI CELOR CARE VA CER VOTUL, CEC-urile

Contract de prestari servicii.
Contract pre-electoral,
Parti:
1. Asociatia „………………………….”, inregistrata la Registrul asociatiilor si fundatiilor NI… din…/…/200……
cu sediul in …………….. str. ………………. nr…,
reprezentata de…………….-presedinte, in calitate de prestator servicii .
2……………………………(solicitantul votului),
cu adresa postala declarata in …………………, str…………………..nr….. in calitate de beneficiar
Obiect:
Realizarea in comun, in cote de participare la capital egale,
a unui Pachet de Activitati care sa promoveze pe axa ……………………….. si adiacente,
interesele prestatorului de servicii in paralel cu interesele Platformei politice P.L.D.
Obligatii Parti:
1. Prestatorul de servicii:
-Afiseaza pe toate documentele emise sintagma:
Asociatia „………………………..i” si ………………………… sustin tinerii si pensionarii activi.
-Preia Mesajele electorale si le introduce in Cosul alimentar/nealimentar livrat abonatilor sai.
-Recomanda membrilor asociatiei sa sustina initiativele dlui ……………… si a …………………..
-Raporteaza lunar beneficiarului (pana in 7 a lunii) despre masurile intreprinse in luna anterioara.
-Asigura replicarea Proiectului…………… in oricare zona ceruta de beneficiar.
-Testeaza la cererea beneficiarului „politicienii nominalizati de acesta” si publica in media,
rezultatele testarilor.
-Isi rezerva dreptul de proprietate intelectuala asupra „Proiectului Integrat pentru Rezolvarea Neintegrabilelor in economia globalizata”, protejarea facandu-se printr-un tert-media.
2. Beneficiarul:
-Participa in cote egale la formarea capitalului financiar necesar .
-Avizeaza publicarea rezultatelor Testelor electorale (de sinceritate si de solidaritate)
-Suporta cheltuielile privind tehnoredactarea testelor si cheltuielile postale aferente.
-Sustine obiectivele asociatiei comunitare in raport cu terte persoane fizice si Institutii interne si internationale (inclusiv initiative legislative).
3. Timpul de valabilitate al contractului.
Contractul este valabil 2 ani de la semnare si poate fi prelungit/renegociat cu acordul partilor.
4. Pretul si modul de plata al pretului contractului.
-Beneficiarul semneaza un CEC electoral in valoare de 10.000 Euro si il transmite Priory Post.
-Beneficiarul achita initial prin Banca sau Mandat Postal on line 30% din valoarea contractului,
dupa ce prestatorul de servicii i-a transmis Raportul financiar pentru prima etapa de implementare
a Proiectului P.A.S. .
-Beneficiarul achita prin plata ramburs, contravaloarea prestatiilor,
dupa transmiterea de catre prestator a Raportului financiar de etapa.
5. Garantarea contractului.
Participarea la capitalul pentru implementarea proiectului………… reprezinta un risc asumat de parti.
Restul prestatiilor NU SE PLATESC decat dupa realizarea componentelor contractelor.
6. Rezolvarea litigiilor.
Litigiile amiabile se rezolva prin intermediul unui Mediator agreat de parti.
Litigiile neamiabile sunt de competenta Instantelor de judecata la care este arondat reclamantul.

Beneficiar …………….. Prestator de servicii reprezentat de: …………………..

CERETI CELOR CARE VA CER VOTUL, CONTRACTUL PRE-ELECTORAL.

Contractul electoral o necesitate ?

- Romania a atins varsta „MAJORATULUI“. Acest majorat trebuie marcat prin „CEVA“! Acest “CEVA” trebuie sa fie TREZIREA « BRUSCA » LA REALITATE.
- TREZIREA « BRUSCA » LA REALITATE poate fi,« modul de a selecta dupa alte criterii », oamenii politici care « ne-au croit » pana acum destinele.
-Pana acum ei au fost ALESI PRIN VOTUL NOSTRU FARA SA STIM CINE SUNT dupa criterii mai mult subiective, de multe ori sentimentale si odata alesi,ii mai vedeam la Televizor sau dupa 4 ANI !

Unde am gresit pana acum?
·- Am gresit pentru ca nu le-am cerut niciodata „GARANTII“.
· Va TREBUI SA CREM ACEASTA GARANTIE prin CONTRACTUL ELECTORAL.

Care sunt componentele CONTRACTULUI ELECTORAL?

· PARTI CONTRACTANTE
1. CANDIDATUL (la Consiliul Local, Judetean, Parlament)
2. COMUNITATEA LOCALA sau REGIONALA (reprezentata printr-un grup ELITIST)

Obs. 1 Grupul elitist poate fi desemnat de catre ELECTORATUL LOCAL/REGIONAL/NATIONAL apartinand:
-Unei strazi unui cartier -unei comunitati locale -unei comunitati regionale - unei minoritati
Obs. 2 Grupul elitist trebuie desemnat pe baza criteriilor de:
moralitate, profesionalism, comportament in societate, capabilitatea de a fi sincer, solidar si militant.

· OBIECTUL CONTRACTULUI este:
\1. Executarea unei COMENZI SOCIALE
COMANDA SOCIALA a comunitatii……este formata din PACHETUL de NEVOI sociale si economice ale COMUNITATII, stabilita de elitele morale, tehnice si economice interesate de zona.
Ex.:Comanda sociala a localitatii X este:
retea canalizare 5 km, retea apa potabila 10 km, un camin pentru pensionari, 1.000 locuri de munca etc.
\2. Executarea unui Proiect/Portofoliu de Proiecte, parte a unei COMENZI SOCIALE

· Termen de valabilitate a CONTRACTULUI - 4-5 ANI
· Obligatiile partilor.
Intre clauze :
-La fiecare 6 luni un evaluator independent stabileste daca ALESUL si-a indeplinit obligatiile electorale

· PRETUL CONTRACTULUI /GARANTAREA CONTRACTULUI.
Pretul = Votul cu care comunitatea plateste IN AVANS executia Contractului
DEMISIA IN ALB a CANDIDATULUI in forma autentica = GARANTIA executiei,
Intre Clauzele contractuale:
Daca se constata ca nu sunt respectate de catre ALES termenele din “Caietul de Sarcini »,se activeaza DEMISIA IN ALB la nivelul Consiliului Local, Judetean sau Parlament,
aceste institutii urmand sa ia in considerare FAPTUL si sa inlocuiasca ALESUL initial cu urmatorul de pe lista, care si acesta la randul sau trebuie sa fie semnatarul unui CONTRACT ELECTORAL GARANTAT.

CERETI CELOR CARE VA CER VOTUL, CONTRACTUL ELECTORAL.
PROFILUL IDEAL AL POLITICIANULUI,
IN PERIOADA POST INTEGRARE IN UE.
Conditii de varsta:
35-45 ani.
Conditii legate de moralitate :
Sa fie o elita morala in comunitatea unde activeaza.
Sa participe la elaborarea Comenzii Sociale a comunitatii unde candideaza.
Sa aiba CEC-uri electorale
Sa aiba semnat un contract pre electoral,
Sa aiba semnat un contract electoral,

Conditii legate de profesiune:

Sa fie specialist autentic, recunoscut prin aplicatii practice.

Conditii legate de situatia economica :

Sa aiba o situatie economica caraacteristica cel putin clasei medii.
Sa poata justifica cum a obtinut averea din posesie.

Conditii legate de cunoasterea conceptelor dezvoltarii economice si sociale durabile :
Sa fie implicat direct in proiecte specifice.

Conditii legate de independenta fata de structuri oculte.

Legat de relatia cu electoratul :
Sa prezinte lunar Rapoarte scrise in media despre indeplinirea contractului electoral.
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Initiative sociale, economice, politice si juridice

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009