Sectorul CIVES
 
 

Legea nr. 298/2008

Dedicat discutiilor despre "Informarea si emanciparea cetatenilor" si lansarii unor proiecte de tip stand de prezentare, sinteza problematica sau forum

Legea nr. 298/2008

Mesajde administrator » Lun Ian 19, 2009 12:36 pm

Am primit urmatorul mesaj. Adaugam doar faptul ca, in timpul ce structurile puterii se doteaza cu infinite posibilitati sa ne spioneze, cetatenilor li se restring drastic drepturile de documentare, in numele protectiei informatiilor personale si clasificate ... Noile clase fiind : cei ce pot sa se uite si in sufletul altora si cei care nu se pot uita nicaieri. Mare e lupta cu terorismul ....
Ioan Rosca

Dragi colegi.> > Dupa cum probabil stiti pe data de 18 noiembrie 2008> Parlamentul > Romaniei a emis "Legea nr. 298/2008 privind retinerea> datelor > generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de> comunicatii > electronice ...", lege care a fost publicta in> Monitorul Oficial, > Partea I nr. 780 din 21.11.2008:> http://www.monitoru loficial. ro/2008/sumar_ 2008.htm> http://www.avocatne t.ro/content/ articles? id=13906>
> CATEVA CONSECINTE (nu trebuie sa fi expert ca sa iti dai> sema):> - incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti> operatorii > de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM,> RDS&RCS, ORANGE, > VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze> timp de 6 > luni urmatoarele date despre TOATE CONVORBIRILE NOASTRE> TELEFONICE: > DE UNDE VORBIM, CU CINE (nr. de telefon si NUMELE SI ADRESA> > ABONATULUI), LOCATIA CELUI CARE ESTE APELAT, CAND SI CAT> VORBIM;> - incepand din 20 ianuarie, adica de martea viitoare, toti> operatorii > de telefonie fixa si mobila , adica ROMTELECOM,> RDS&RCS, ORANGE, > VODAFONE, COSMOTE, ZAPP, etc. sunt obligati sa stocheze> timp de 6 > luni urmatoarele date despre SMS-urile pe care le trimitem:> DE UNDE > LE TRIMITEM, CUI SI CAND LE
TRIMITEM;> - incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de> doua luni, > toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS,> ROMTELECOM, ORANGE, > ZAPP, etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni> urmatoarele date > despre emailurile noastre: DE UNDE TRIMITEM EMAILUL, DATA> SI ORA LA > CARE NE CONECTAM LA INTERNET, CUI TRIMITEM EMAILUL(adresa> IP si > NUMELE SI ADRESA FIZICA A ABONATULUI), DATA SI ORA LA CARE> NE > DECONECTAM DE LA INTERNET;> - incepand din 15 martie 2009, adica peste mai putin de> doua luni, > toti provaiderii de internet, adica RDS&RCS,> ROMTELECOM, ORANGE, > ZAPP, etc.sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni> urmatoarele date > despre NAVIGAREA NOASTRA PE INTERNET: CINE SUNTEM (NUME,> ADRESA > FIZICA SI IP-ul), DATA SI ORA LA CARE NE CONECTAM LA> INTERNET,
DATA > SI ORA LA CARE NE DECONECTAM SI PROBABIL TOATE ADRESELE DE> INTERNET > PE CARE LE ACCESAM.> > Tinand seama de cele de mai sus si constatand ca prietenii> nostrii, > colegii nostri de serviciu, rudele noastre, multe dintre> fiintele pe > care le iubim sau doar avem relatii conventionale cu ele,> NU STIU > DESPRE ACEASTA LEGE MIZERABILA, va propun sa trimiteti> tuturor > persoanelor din lista voastra de email sau messenger acest> mesaj sau > unul asemanator.> > STIINTA INSEAMNA PUTERE si A STII SI A NU ACTIONA ESTE> SUPREMA > LASITATE.> > Cred ca aceasta lege este revoltatoare si mai cred ca o> mare parte > din puterea ei se bazeaza pe faptul ca NU ESTE INCA LARG> CUNOSCUTA. > Noi putem sa o facem cunoscuta si cred ca aceasta este una> dintre > menirile
noastre de ACUM: SA O FACEM CUNOSCUTA !> > P.S. : In continuare este LEGEA 298/2008 , pe care am si> atasat-o in > format PDF.> > Legea nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau> prelucrate > de furnizorii de servicii de comunicatii electronice> destinate > publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si> pentru > modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor> cu > caracter personal si protectia vietii private in sectorul > comunicatiilor electronice, a fost publicata in Monitorul> Oficial, > Partea I nr. 780 din 21.11.2008. > > Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.> > CAPITOLUL I> Dispozitii generale> > Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste obligatia> furnizorilor de > servicii si retele publice de comunicatii electronice de
a> retine > anumite date generate sau prelucrate in cadrul activitatii> lor de > furnizare a serviciilor de comunicatii electronice, pentru> punerea > acestora la dispozitia autoritatilor competente in scopul> utilizarii > in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de> urmarire a > infractiunilor grave.> (2) Prezenta lege se aplica datelor de trafic si de> localizare a > persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe> necesare > pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului> inregistrat.> (3) Prezenta lege nu se aplica in ceea ce priveste> continutul > comunicarii sau informatiile consultate in timpul> utilizarii unei > retele de comunicatii electronice.> (4) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei legi se> face cu > respectarea prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru> protectia > persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter> personal si > libera circulatie a acestor date, cu modificarile si> completarile > ulterioare, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind> prelucrarea > datelor cu caracter personal si protectia vietii private in> sectorul > comunicatiilor electronice, cu completarile ulterioare.> Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si> expresiile de > mai jos au urmatoarele semnificatii:> a) furnizor de servicii si retele publice de comunicatii> electronice -> persoana care furnizeaza in scop comercial servicii si/sau> retele de > comunicatii electronice catre utilizatori finali ori alti> furnizori > de retele sau servicii de comunicatii electronice pentru> sustinerea > traficului acestora;> b) date -
informatiile privind traficul, localizarea si> alte date > legate de acestea, necesare pentru identificarea unui> abonat sau a > unui utilizator;> c) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste> un serviciu > de comunicatii electronice destinat publicului in scopuri> personale > sau profesionale, fara a fi in mod necesar abonat al acelui> serviciu;> d) abonat - persoana fizica sau juridica ce a incheiat un> contract cu > un furnizor de servicii de comunicatii electronice> destinate > publicului, in vederea furnizarii unor asemenea servicii;> e) serviciu de telefonie - apelul (voce, mesagerie vocala, > teleconferinta si transfer de date), serviciile> suplimentare > (redirectionarea convorbirii si transferul apelului) si> serviciile de > mesagerie si multimedia (servicii de mesagerie
scurta,> servicii media > imbunatatite si servicii multimedia);> f) infractiune grava - infractiunea care face parte dintre > infractiunile enumerate la art. 2 lit. b) din Legea nr.> 39/2003 > privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate> savarsite > sau nu de un grup infractional organizat, dintre cele> prevazute in > cap. IV din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si> combaterea > terorismului, precum si dintre infractiunile contra> sigurantei > statului prevazute in titlul I din partea speciala a Legii> nr. > 15/1968 - Codul penal al Romaniei, republicata, cu> modificarile si > completarile ulterioare;> g) identificatorul utilizatorului - codul unic de> identificare alocat > unei persoane care se aboneaza sau se inregistreaza la un> serviciu de > acces la internet ori la
un serviciu de comunicatii prin> internet;> h) identificatorul celulei - codul de identificare a> celulei in care > se initiaza sau se finalizeaza un apel de telefonie mobila;> i) apel nereusit - comunicarea in cadrul careia apelul> telefonic a > fost conectat, dar nu a primit raspuns sau a facut obiectul> unei > interventii din partea administratorului retelei;> j) apel neconectat - apelul initiat de la un terminal> telefonic sau > echipament cu acces la un serviciu de telefonie, dar care> nu s-a > finalizat tehnic, in sensul stabilirii unei conexiuni intre> apelant > si apelat.> (2) In tot cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea,> aplicabile > definitiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 677/2001, cu > modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 din> Legea nr. > 506/2004, cu
completarile ulterioare.> > CAPITOLUL II> Retinerea datelor> > Art. 3. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii> si > furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate> > publicului au obligatia de a asigura, pe cheltuiala> proprie, crearea > si administrarea unei baze de date in format electronic, in> vederea > retinerii urmatoarelor categorii de date, in masura in care> sunt > generate sau prelucrate de acestia:> a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei> unei > comunicari;> b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei> comunicari;> c) date necesare pentru a determina data, ora si durata> comunicarii;> d) date necesare pentru identificarea tipului de> comunicare;> e) date necesare pentru identificarea echipamentului de>
comunicatie > al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc> utilizatorului > drept echipament;> f) date necesare pentru identificarea locatiei> echipamentului de > comunicatii mobile.> (2) Datele se retin timp de 6 luni de la momentul> efectuarii > comunicarii.> (3) Cheltuielile legate de crearea si administrarea bazei> de date > sunt deductibile fiscal.> Art. 4. - Datele necesare pentru urmarirea si identificarea> sursei > unei comunicari cuprind:> a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul> de telefon > apelant, precum si numele si adresa abonatului sau ale> utilizatorului > inregistrat;> b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta> electronica si > telefonie prin internet: identificatorul/ identificatorii > alocat/alocati utilizatorilor; identificatorul
de> utilizator si > numarul de telefon alocate pentru efectuarea oricarei> comunicari prin > reteaua publica de telefonie; numele si adresa abonatului> sau ale > utilizatorului inregistrat, caruia i s-a alocat o adresa> Internet > Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un numar> de > telefon, la momentul comunicarii.> Art. 5. - Datele necesare pentru identificarea destinatiei> unei > comunicari cuprind:> a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: numarul > format/apelat/ numerele formate/apelate si, in cazurile> care includ > servicii suplimentare precum redirectionarea sau transferul> apelului, > numarul/numerele catre care este dirijat apelul; numele si > adresa/adresele abonatului/abonatil or ori ale> utilizatorului/ > utilizatorilor inregistrat/ inregistrati;> b) in
cazul serviciilor de posta electronica si telefonie> prin > internet: identificatorul utilizatorului sau numarul de> telefon al > destinatarului/ destinatarilor unui apel telefonic prin> internet; > numele si adresa/adresele abonatului/abonatil or sau ale > utilizatorului/ utilizatorilor inregistrat/ inregistrati si> > identificatorul utilizatorului destinatar al comunicarii.> Art. 6. - Datele necesare pentru a determina data, ora si> durata > comunicarii cuprind:> a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila: data si> ora > initierii si incheierii unei comunicari;> b) in cazul serviciilor de acces la internet, posta> electronica si > telefonie prin internet: data si ora conectarii la si ale > deconectarii de la serviciul de acces la internet, adresa> IP alocata > dinamic sau static unei comunicari
de furnizorul de> servicii de acces > la internet, precum si identificatorul abonatului sau al > utilizatorului inregistrat; data si ora conectarii la si> ale > deconectarii de la serviciul de posta electronica sau de> telefonie > prin internet.> Art. 7. - Datele necesare pentru identificarea tipului de> comunicare > cuprind:> a) in cazul retelelor de telefonie fixa si mobila:> informatii privind > serviciul de telefonie utilizat;> b) in cazul comunicarilor prin serviciul de posta> electronica si de > telefonie prin internet: informatii privind serviciul de> acces la > internet utilizat.> Art. 8. - Datele necesare pentru identificarea> echipamentului de > comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce> servesc > utilizatorului drept echipament cuprind:> a) in cazul retelelor de
telefonie fixa: numarul de telefon> apelant > si numarul de telefon apelat;> b) in cazul retelelor de telefonie mobila: numarul de> telefon al > apelantului si numarul de telefon apelat; identitatea> internationala > de abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea> internationala a > echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI> a > apelatului; identitatea IMEI a apelatului; in cazul> serviciilor > anonime preplatite: data si ora activarii initiale a> serviciului, > precum si identificatorul celulei din care a fost activat> serviciul;> c) in cazul serviciilor de acces la internet, posta> electronica si > telefonie prin internet: numarul de telefon al apelantului> in cazul > accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al> celui > care initiaza
comunicarea.> Art. 9. - Datele necesare pentru identificarea locatiei > echipamentului de comunicatii mobile cuprind:> a) identificatorul celulei la inceputul comunicarii;> b) datele care permit stabilirea localizarii geografice a> celulelor, > prin referire la identificatorul acestora, pe durata in> care datele > comunicarii sunt retinute.> Art. 10. - (1) Furnizorii de retele publice de comunicatii> si > furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate> > publicului, aflati sub jurisdictie romana, au obligatia> retinerii > datelor referitoare la un apel nereusit numai atunci cand> aceste date > sunt generate sau prelucrate si stocate, in cazul> serviciului de > telefonie, ori inregistrate, in cazul serviciului de acces> la > internet, in cadrul activitatii de furnizare a serviciilor>
respective.> (2) Furnizorii nu au obligatia retinerii datelor prevazute> la art. 3 > alin. (1) in cazul apelurilor neconectate.> Art. 11. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi> sunt > interzise interceptarea si retinerea continutului> comunicarii sau a > informatiilor consultate in timpul utilizarii unei retele> de > comunicatii electronice.> (2) Furnizorii de retele publice de comunicatii si> furnizorii de > servicii de comunicatii electronice destinate publicului au> obligatia > de a retine numai acele categorii de date enumerate la art.> 3 alin. > (1), care sunt accesibile ca urmare a desfasurarii> activitatilor > proprii, in conditiile legii.> (3) La sfarsitul perioadei de retinere, toate datele> retinute in > temeiul prezentei legi, cu exceptia datelor puse la> dispozitia
> autoritatilor competente, potrivit legii, si care au fost> pastrate de > catre acestea, trebuie sa fie distruse prin proceduri> automatizate, > ireversibil.> Art. 12. - Activitatea de retinere a datelor se realizeaza> cu > respectarea urmatoarelor principii:> a) datele retinute trebuie sa fie de aceeasi calitate si> supuse > aceluiasi grad de securitate si protectie cu cele utilizate> la > nivelul retelelor furnizorilor de comunicatii electronice;> b) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si > organizatorice corespunzatoare, in vederea protejarii> datelor > impotriva distrugerilor accidentale sau ilicite, alterarii> ori > pierderii accidentale, stocarii, prelucrarii, accesarii sau> > dezvaluirii neautorizate ori ilicite;> c) datele retinute trebuie supuse unor masuri tehnice si
> organizatorice corespunzatoare, in vederea asigurarii> faptului ca > numai personalul autorizat in acest sens are acces la> aceste date.> Art. 13. - (1) In situatia in care datele prevazute la art.> 4-7 pot > fi retinute de mai multi furnizori de servicii si retele> publice de > comunicatii electronice, activitatea de retinere a datelor> se face > doar la unul dintre furnizori.> (2) Activitatea de retinere a datelor prevazute la art. 4-7> poate fi > desfasurata, acolo unde este tehnic posibil si in urma unei> > intelegeri contractuale, de un tert, in numele unui> furnizor de > servicii si retele publice de comunicatii electronice, cu> respectarea > prevederilor art. 19 si 20 din Legea nr. 677/2001, cu> modificarile si > completarile ulterioare, si ale Legii nr. 506/2004, cu> completarile
> ulterioare.> (3) Obligatia de retinere a datelor prevazute la art. 4-7> se aplica > furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii> electronice > care aloca numerotatie, in cazul serviciilor de telefonie> fixa si > mobila, respectiv adrese de IP, in cazul serviciilor de> date.> Art. 14. - (1) Ministerul Internelor si Reformei> Administrative, > Ministerul Public, Serviciul Roman de Informatii si> Serviciul de > Informatii Externe, denumite in continuare autoritati> competente, au > obligatia de a colecta si de a transmite semestrial> Ministerului > Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei urmatoarele date > statistice, in vederea urmaririi si controlului aplicarii > prevederilor cuprinse in prezenta lege:> a) numarul cazurilor in care informatiile au fost furnizate> >
autoritatilor competente, in conformitate cu prevederile> prezentei > legi;> b) perioada de timp scursa intre data la care datele au> fost retinute > si data la care autoritatea competenta a solicitat> transmiterea > acestor date;> c) numarul de cazuri in care solicitarile de date nu au> putut fi > indeplinite.> (2) Termenele pana la care trebuie transmise datele> statistice se > stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei> legi.> (3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei > centralizeaza datele statistice primite de la autoritatile> competente > si transmite anual Comisiei Europene statisticile elaborate> in baza > acestora. Statisticile nu vor contine date cu caracter> personal.> CAPITOLUL III> Procedura solicitarii datelor retinute> > Art. 15. -
Furnizorii de retele publice de comunicatii si> furnizorii > de servicii de comunicatii electronice destinate publicului> au > obligatia ca, la solicitarea autoritatilor competente, in> baza > autorizatiei emise potrivit dispozitiilor art. 16, sa> transmisa > acestora de indata datele retinute potrivit prezentei legi,> cu > exceptia cazurilor de forta majora.> Art. 16. - (1) Solicitarea transmiterii de date retinute> potrivit > prezentei legi se realizeaza numai dupa ce a fost inceputa> urmarirea > penala, cu autorizarea motivata a presedintelui instantei> careia i-ar > reveni competenta sa judece cauza in prima instanta sau de> la > instanta corespunzatoare in grad acesteia, in a carei> circumscriptie > se afla sediul parchetului din care face parte procurorul> care > efectueaza sau
supravegheaza urmarirea penala ori a> judecatorului > desemnat de acesta, la cererea procurorului care efectueaza> sau > supravegheaza urmarirea penala, potrivit legii, daca sunt> date ori > indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei> infractiuni > grave.> (2) In caz de urgenta, cand intarzierea obtinerii> autorizarii > prevazute la alin. (1) ar aduce grave prejudicii> activitatii de > urmarire penala ori indeplinirii obligatiilor asumate de> Romania prin > documente juridice de cooperare internationala sau ca stat> membru al > Uniunii Europene, procurorul care efectueaza sau> supravegheaza > urmarirea penala sau caruia i-ar reveni aceasta competenta> poate sa > autorizeze, prin ordonanta motivata, solicitarea> transmiterii de date > retinute, potrivit prezentei legi. In termen
de 48 de ore> de la > emiterea autorizarii, procurorul prezinta instantei de> judecata > competente, potrivit alin. (1), motivele care au stat la> baza > emiterii autorizarii. Instanta de judecata se pronunta cu> privire la > legalitatea si temeinicia ordonantei prin care s-a> autorizat > solicitarea transmiterii de date retinute, in cel mult 48> de ore.> (3) Autorizatia de solicitare a datelor retinute trebuie sa> cuprinda:> a) denumirea instantei/parchetul ui;> b) data, ora si locul emiterii;> c) numele si prenumele judecatorului/ procurorului;> d) durata de valabilitate a autorizatiei;> e) denumirea si sediul social ale persoanei juridice care> urmeaza sa > puna la dispozitie datele retinute;> f) indicarea persoanei cu privire la care se va face> verificarea > datelor retinute sau
indicarea codului de identificare a> abonatului > ori a utilizatorului inregistrat pentru serviciile de> internet sau a > numarului de telefon al abonatului ori al utilizatorului> inregistrat > pentru serviciile de telefonie fixa sau mobila;> g) temeiurile concrete care determina autorizarea de> solicitare a > datelor retinute;> h) perioada de timp pentru care datele retinute urmeaza a> fi > furnizate;> i) semnatura judecatorului/ procurorului.> (4) Lipsa oricareia dintre mentiunile prevazute la alin.> (3) se > sanctioneaza cu nulitatea absoluta a autorizatiei.> (5) Durata de valabilitate a autorizatiei nu poate depasi> 15 zile.> (6) Datele retinute care nu privesc fapta ce formeaza> obiectul > cercetarii se arhiveaza la sediul parchetului, in locuri> speciale, in > plic sigilat, cu
asigurarea confidentialitatii, si pot fi> transmise > judecatorului sau completului investit cu solutionarea> cauzei, la > solicitarea acestuia. La solutionarea definitiva a cauzei,> acestea > vor fi sterse sau, dupa caz, distruse de catre procuror,> incheindu-se > in acest sens un proces-verbal.> (7) Daca in cauza s-a dispus solutia de netrimitere in> judecata, > datele retinute se arhiveaza la sediul parchetului, in> locuri > speciale, in plic sigilat, cu asigurarea> confidentialitatii, si se > pastreaza pana la implinirea termenului de prescriptie a> raspunderii > penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei, iar cand> se distrug, > se incheie un proces-verbal in acest sens.> (8) Daca in cauza instanta a pronuntat o hotarare de> condamnare, > achitare sau incetare a procesului penal,
ramasa> definitiva, datele > retinute se arhiveaza odata cu dosarul cauzei la sediul> instantei, in > locuri speciale, in plic sigilat, cu asigurarea> confidentialitatii.> > CAPITOLUL IV> Autoritatea de supraveghere> Art. 17. - Autoritatea competenta sa monitorizeze aplicarea> > prevederilor prezentei legi este Autoritatea Nationala de > Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,> denumita in > continuare A.N.S.P.D.C. P.> > CAPITOLUL V> Regimul sanctionator> > Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:> a) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 3 alin.> (2);> b) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 11 alin.> (2) si (3);> c) neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 12.> (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se
sanctioneaza,> prin > derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.> 2/2001 privind > regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari> si > completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si> completarile > ulterioare, cu amenda de la 2.500 lei la 500.000 lei.> (3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si> aplicarea > sanctiunilor se efectueaza de catre personalul de control > imputernicit in acest scop al A.N.S.P.D.C. P., in> conformitate cu > prevederile art. 35 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile> si > completarile ulterioare.> Art. 19. - (1) Orice accesare intentionata sau transfer al> datelor > pastrate in conformitate cu prezenta lege, fara autorizare,> > constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la> un an la > 5 ani.> (2)
Impiedicarea cu intentie a punerii la dispozitia> autoritatilor > competente a datelor retinute ca urmare a aplicarii> prezentei legi > constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la> 6 luni la > un an.> (3) Tentativa la infractiunea prevazuta la alin. (1) se> pedepseste.> > CAPITOLUL VI> Dispozitii finale> > Art. 20. - In scopul prevenirii si contracararii> amenintarilor la > adresa securitatii nationale, organele de stat cu atributii> in acest > domeniu pot avea acces, in conditiile stabilite prin actele> normative > ce reglementeaza activitatea de realizare a securitatii> nationale, la > datele retinute de furnizorii de servicii si retele publice> de > comunicatii electronice.> Art. 21. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi,> Legea nr. > 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal> si > protectia vietii private in sectorul comunicatiilor> electronice, > publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.> 1.101 din > 25 noiembrie 2004, cu completarile ulterioare, se modifica> si se > completeaza dupa cum urmeaza:> 1. La articolul 5, alineatele (1) si (6) se modifica si vor> avea > urmatorul cuprins:> "Art. 5. - (1) Datele de trafic referitoare la abonati> si utilizatori > inregistrati, prelucrate si retinute de furnizorul unei> retele > publice de comunicatii electronice sau de furnizorul unui> serviciu de > comunicatii electronice destinat publicului, trebuie sa fie> sterse > sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt> necesare la > transmiterea unei comunicari, cu exceptia situatiilor> prevazute la
> alin. (2), (3), (5) si (51).> ............ ......... ......... ......... .........> ......... .......> .. ......... ......... ......... ......... .........> ......... .......> (6) Prevederile alin. (1)-(3) si (5) nu aduc atingere> posibilitatii > autoritatilor competente de a avea acces la datele de> trafic, in > conditiile legii."> 2. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou> alineat, > alineatul (5), cu urmatorul cuprins:> "(5) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere> posibilitatii > autoritatilor competente de a avea acces la datele pastrate> de > furnizorii de retele publice de comunicatii si de> furnizorii de > servicii de comunicatii electronice destinate publicului,> in > conditiile legii."> Art. 22. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in>
vigoare a > prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei> Informatiei > va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe> care le va > supune spre aprobare Guvernului.> Art. 23. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile> de la > publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.> (2) Dispozitiile referitoare la retinerea datelor de trafic> si > localizare corespunzatoare serviciilor de acces la> internet, posta > electronica si telefonie prin internet se vor aplica> incepand cu data > de 15 martie 2009.> *> Prezenta lege transpune Directiva 2006/24/CE privind> retinerea > datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de> retele si > servicii de comunicatii electronice destinate publicului si> de > modificare a Directivei 2002/58/CE, publicata in
Jurnalul> Oficial al > Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006.> > Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu> respectarea > prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din> Constitutia > Romaniei, republicata.> > PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI> BOGDAN OLTEANU ILIE > SARBU> > Bucuresti, 18 noiembrie 2008
administrator
Site Admin
 
Mesaje: 482
Membru din: Dum Oct 31, 2004 4:14 pm

Înapoi la Discutii generale, probleme semnalate, incubator de proiecte

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
<<< Piata Universitatii 2009