Apel   din  Moldova

 

Asociatia „Dialog Piatra Neamt" isi afirma solidarita­tea eu cei care au dorit sa-si exprime setea de libertate, participind la mitingul din Piata Universitatii, sau incercind sa creeze in tara, simbo­lice zone libere de comunism.

Atragem atentia asupra pe­ricolului pe care il reprezinta discreditarea mitingului asu­pra intregii miscari de elibe­rare de sub tirania aparatului represiv, a retelei mafiote si a  intoxicatiei  „ideologice".

Reamintim ca demonstratia a fost deschisa, ceea ce a facut posibila aciuarea "in zona" a unor intrusi compromitatori (securisti, informatori, infractori manipulati, bisnitari, aventurieri, etc.). Inchizitia se-
curista, grav amenintata de incapatinarea cu care manifestantii cer dreptate si adevar, incearca sa demonstreze opiniei publice ca elementele declasate pe care le-au „depistat" reprezinta intreaga mani­
festatie, si sa ne determine pe noi, cei care am sustinut-o in nomele unor principii democratice clare, sa ne desolidari­zam.           

Constatam ca multi au cazut in plasa acestui amestec de   diversiune si  intimidare, abordind o Este deci cazul ca toti „go­lanii" care si-au adaugat sem­natura pe actul de protest re­prezentat de Marea Manifesta­tie sa-si onoreze angajamen­tul, refuzind sa cedeze ame­nintarii represive, aparind simbolul si substanta a ceea ce va intra in istorie ca o do­vada asupra vietuirii demni­tatii românesti !

atitudine defensi­va, resemnindu-se la o astep­tare tacuta, sau multumindu-se cu a cere eliberarea ce­lor arestati, reducindu-si pro­testul la condamnarea inter­ventiei minerilor. Noi consi­deram represiunea manifesta­tiei din dimineata zilei de 13 iunie, la fel de grava, caci ea reprezinta de fapt scoaterea anticomunismului (si a revolu­tiei) in afara legii, declararea victoriei contrarevolutiei, se­tea de razbunare a teroristilor insarcinati cu „pastrarea ordi­nii in lagarul românesc" fiind satisfacuta cu acordul autori­tatilor.

Nici noi nu am fost multu­miti de evolutia manifestati­ei ; ne-au exasperat tendin­tele de ritualizare, autosuges­tie, confuzia unui apolitism paradoxal, veleitarismul unor lideri, care a stat in calea realizarii unei unitati, micsorind eficacitatea trezirii constiinte­lor natiunii, datorita lipsei de coerenta. Dar toate acestea se datorau in primul rind atitu­dinii Puterii, a carei sfidare a adus manifestantii la tempe­ratura disperarii.

Tipatul neputincios al vic­timei condamnata la nedrep­tate, spaima de a vedea spe­ranta de emancipare prabusindu-se, au fost expresia unei atitudini fata de destinul na­tiunii. „Fenomenul Piata Uni­versitatii" nu poate apartine unor asociatii organizatorice; el trebuie asumat de toti cei ce nu pot renunta la pretentia ca la baza edificiului Noii Ro­mânii sa stea reabilitarea codului moral (adevar, dreptate, valoare, libertate).

Noi sintem in continuare sustinatorii acestei pretentii, mitingul continua in sufletele noastre, si nu vom parasi aceasta pozitie atita timp cit coalitia dintre vinovati si opor­tunisti se va agata de putere, interzicindu-ne evadarea spre viitor.

                                                                            

 

     Asociatia  „DIALOG  PIATRA NEAMT",

Dreptatea, 8 august 1990