CONFUZII ÎNTREŢINUTE DE CEI INTERESAŢI

 SĂ OPEREZE ÎN CEAŢĂ

 

Una dintre cele mai penibile mistificări la care asistăm este  încadrarea unei formaţiuni politice la „dreapta” sau la „stînga”, în funcţie de atitudinea pe care o are faţă de clasa privilegiată a celor ce aveau puterea în vechiul regim.

Dacă se doreşte menţinerea lor la cîrma societăţii, avem de-a face cu… „extrema stîngă”!

Dacă i se alocă nomenclaturii comuniste un rol mai modest, este vorba de…”stînga”!

Dacă această problemă e evitată, cu o prefăcută indiferenţă, suntem la…”centru”!

Cei ce doresc eliminarea Tovarăşilor din poziţii de conducere sunt etichetaţi ca…. „dreapta”!

În sfîrşit, pedepsirea vinovaţilor din „epoca comunistă” este dorinţa unor………. ”extremişti de dreapta”.